Giáo án lớp 2 - Tuần 14

24 11 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 08:31

Trỉåìng tiãøu hc Hi An  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? & @~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   Nàm  hc 2007 ­ 2008 TƯN 14 (Tỉì 03 âãún 07/12/2007) Thứ 2 Tập đọc Tập đọc Toán Đạo đức Câu chuyện bó đũa Câu chuyện bó đũa 55-8; 56-7; 37-8; 68-9 Giữ gìn trường lớp sạch đẹp ( t1 ) Thứ 3 Thể dục Toán Kể chuyện Hát Mó thuật Trò chơi “Vòng tròn “ 65-38; 46-17;57-28;78-29 Câu chuyện bó đũa . Thứ 4 Tập đọc Toán Chính tả Thủ công Nhắn tin Luyện tập. NV:Câu chuyện bó đũa Gấp ,cắt ,dán hình tròn Thứ 5 Thể dục Tập viết Toán Luyện từ và câu Trò chơi “ Vòng tròn “ Chữ hoa M Bảng trừ Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi Thứ 6 Chính tả Tập làm văn Toán TNXH Hoạt động tập thể TC:Tiếng võng kêu Quan sát tranh , trả lời câu hỏi . Viết nhắn tin. Luyện tập Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà Sinh hoạt lớp Thứ hai ngày 3 tháng 12 năm 2007 Tập đọc CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA A/ Mục đích yêu cầu : 1. Rèn kỉ năng đọc thành tiếng : Đọc trơn toàn bài , chú ý các từ khó dễ lẫn do phương ngữ như: mỗi, vần , buồn phiền , bẻ , sức , gãy dễ dàng . Biết đọc nghỉ hơi các dấu câu và giữa các cụm từ. Hiểu nghóa các từ mới như : Va chạm, dâu, rể, đùm bọc, chia lẻ, đoàn kết, hợp tan. 2. Rèn kỉ năng đọc – hiểu: Hiểu ý nghóa nội dung câu chuyện. Câu chuyện khuyên anh, chò em trong nhà phải đoàn kết yêu thương nhau. B/ Chuẩn bò - Một bó đũa , bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc C/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Bài cũ : - Kiểm tra 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi trong bài tập đọc : “ Bông hoa niềm vui “ - Hai em lên bảng đọc và trả lời câu hỏi của giáo viên. Giạo ạn låïp 2 Ngỉåìi soản: Vàn Thë Thanh Hiãưn 67 Trỉåìng tiãøu hc Hi An  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? & @~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   Nàm  hc 2007 ­ 2008 2. Bài mới a) Phần giới thiệu :Đưa bó đũa và nói ông cụ đố các con bẻ được bó đũa sẽ được thưởng nhưng không ai bẻ được trong khi ông cụ lại bẻ được , qua câu chuyện ông muốn khuyên các con điều gì .Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài “ Câu chuyện bó đũa ” b) Đọc mẫu -Đọc mẫu diễn cảm toàn bài . -Đọc giọng kể cảm động nhấn giọng những từ ngữ gợi tả . * Hướng dẫn phát âm : -Hd tương tự như đã giới thiệu ở bài tập đọc đã học ở các tiết trước - Yêu cầu đọc từng câu . * Hướng dẫn ngắt giọng :- Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp . * Đọc từng đoạn : -Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp . -Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm . - Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc . * Thi đọc -Mời các nhóm thi đua đọc . -Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh và cá nhân -Lắng nghe nhận xét và ghi điểm . * Đọc đồng thanh -Yêu cầu đọc đồng thanh cả bài Tiết 2 c) Tìm hiểu nội dung đoạn 1 -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi : -Câu chuyện có những nhân vật nào ? - Các con của ông cụ có yêu thương nhau không -Từ ngữ nào cho em biết điều đó ? - Va chạm có nghóa là gì ? -Yêu cầu đọc đoạn 2 trả lời câu hỏi : -Người cha đã bảo các con mình làm gì ? - Vì sao bốn người con không ai bẻ được bó đũa - Người cha đã bẻ gãy bó đũa bằng cách nào ? - Yêu cầu đọc đoạn 3 trả lời câu hỏi : -Một chiếc đũa được ngầm so sánh với gì ? -Vài em nhắc lại tựa bài - Chú ý đọc đúng các đoạn trong bài như giáo viên lưu ý . -Rèn đọc các từ như : mỗi , vần , buồn phiền , bẻ , sức , gãy dễ dàng . -Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết bài. - Một hôm ,/ ông đặt một bó đũa / và một túi tiền trên bàn ,/ rồi gọi các con ,/ cả trai ,/ gái ,/ dâu ,/ rể lại / và bảo :// - Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp . - Đọc từng đoạn trong nhóm ( 3 em ) . - Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc - Các nhóm thi đua đọc bài ( đọc đồng thanh và cá nhân đọc . - Lớp đọc đồng thanh cả bài . -Một em đọc.Lớp đọc thầm đoạn 1 -Có người cha , các con trai , gái , dâu , rể . - Các con trong nhà không yêu thương nhau , từ ngữ cho biết điều đó là họ thường xuyên va chạm với nhau . - - 20 TUN 4: Th hai ngy thỏng nm 20 T P C CU CHUYN Bể A I M C T U: - c ỳng, rừ rng ton bi; Bit ngt ngh hi ỳng ch; bit c rừ li nhõn vt bi - Hiu ni dung bi: on kt to nờn sc mnh Anh em phi on kt, thng yờu (Tr li c cỏc cõu hi 1, 2, 3, 5) - HS KG tr li c cõu hi *Tớch hp GDBVM: Giỏo dc tỡnh cm p gia anh em gia ỡnh II D N D Y H C: - GV: Mt bú a - HS: SGK III C C HO T N D Y H C: Tit : Hot ng ca V Hot ng ca HS A Kim tra bi c - Kim tra bi: Qu ca b - Kim tra HS - HS c v tr li cõu hi theo GV nhn xột, ghi im ni dung bi B Dy bi mi t u: Gii thiu giỏn tip v ghi lờn bng Luy : a.GV c mu: c li k chm rói, li ging gii ca ngi cha ụn tn b Hng dn HS luyn c kt hp gii ngha t: * c tng cõu: - HS ni tip c tng cõu - Rỳt t HS c sai - Luyn phỏt õm ỳng * c tng on trc lp: - HS ni tip c tng + Rỳt cõu di: on Mt hụm,/ ụng t mt bú a/ v mt tỳi - Luyn c ngt cõu ỳng tin trờn bn/ ri gi cỏc con,/ c trai,/ gỏi, /dõu,/ r li v bo:// Ai b góy c bú a ny/ thỡ cha thng cho tỳi tin.// Ngi cha bốn ci bú a ra,/ ri thong th / b góy tng chic mt cỏch d dng.// Nh th l / cỏc u thy rng / chia l thỡ yu, / hp li thỡ mnh.// + Giỳp HS hiu ngha cỏc t mi - HS c cỏc t ng phn chỳ gii * c tng on nhúm: - HS c theo nhúm u - 20 * Thi c gia cỏc nhúm: * HS c ton bi T T Hot ng ca V t : ỡ ub - Cõu chuyn cú nhng nhõn vt no? Hot ng ca HS - Cú nhõn vt ngi cha v bn ngi *Yờu cu HS c on * HS c on - Cỏc ca ụng c cú thng yờu - Cỏc khụng thng yờu khụng? T ng no cho bit iu ú? Thng hay va chm Va chm cú ngha l gỡ? Va chm cú ngha l cói vỡ nhng iu nh nht *Yờu cu HS c on * HS c on - Ngi cha bo cỏc mỡnh lm gỡ? - Ngi cha bo cỏc con, nu b (GV a tranh) góy c bú a ụng s thng cho - Ti ngi khụng b góy tỳi tin c bú a? (HSK,G) - Vỡ h ó cm c bú a m b - Ngi cha b góy bú a bng cỏch no? - ễng c thỏo bú a ri b góy mt cỏch d dng * Yờu cu HS c on * HS c on - Mt chic a c ngm so sỏnh vi - Mt chic a so sỏnh vi vi tng vt gỡ?(HSK,G) ngi - C bú a c ngm so sỏnh vi vt - C bú a c so sỏnh vi bn gỡ?(HSK,G) ngi Chia l cú ngha l sao? Chia l cú ngha l tỏch ri tng cỏi Hp li cú ngha l gỡ? Hp li cú ngha l nguyờn c bú nh bú a (on kt) *Tớch hp GDBVM: Ngi cha mun e kt t yờu khuyờn cỏc iu gỡ? ự b u kt t t : Luy s C r t ỡ s yu Hng dn HS c theo vai - HS phõn vai v c theo vai Cng c- Dn dũ: - Qua cõu chuyn ny ta rỳt c bi hc gỡ cho bn thõn? - Anh em phi on kt thng yờu - Tỡm cỏc cõu ca dao, tc ng khuyờn anh ựm bc ln em nh phi on kt thng yờu - Mụi h rng lnh - Anh em nh th tay chõn - Giỏo dc HS - Xem trc bi: Nhn tin - Nhn xột tit hc TON: 55- 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - u - 20 I M C T U: - Bit thc hin cỏc phộp tớnh tr cú nh phm vi 100, dng 55 8; 56 7; 37 8; 68 - - Cng c cỏch tỡm s hng cha bit phộp cng - Bi cn lm: BT1(ct 1,2,3), BT2 (a,b) II CHUN B - GV, HS: Mt chc que tớnh v que tớnh ri III C C HO T N D Y H C: Hot ng dy Hot ng hc Kim tra bi c: - Giỏo viờn gi hc sinh lờn lm bi - Giỏo viờn nhn xột Bi mi: * Hot ng 1: Gii thiu bi, ghi u bi * Hot ng 2: Giỏo viờn hng dn hc sinh thc hin ln lt tng phộp tớnh - Giỏo viờn thc hin phộp tr 55 - Yờu cu hc sinh nờu cỏch lm - t tớnh ri tớnh 55 -8 47 * khụng tr c ly 15 tr bng 7, vit 7, nh * tr bng 4, vit * Vy 55- = 47 - Yờu cu hc sinh t lm vo bng cỏc phộp tớnh cũn li - HS lm bi vo BC - Theo dừi Giỏo viờn lm - Ly 55 que tớnh ri thao tỏc trờn que tớnh tỡm kt qu l 47 - Hc sinh nờu cỏch tớnh - Hc sinh lm bng con: 56 37 -7 -8 49 29 * t Thc hnh Bi 1: (ct 1,2,3): Cng c tớnh tr theo - HS c yờu cu ct dc HS lm bng con: a) 45 75 66 -9 -6 -7 36 69 59 b) 66 96 36 - - - 59 87 28 c) 87 77 48 - - - 78 69 39 - GV HS nhn xột sa sai Bi 2: (a,b): Cng c tỡm SH cha bit - HS lm bi vo v: u 68 -9 59 - 20 mt tng - GV chm bi, NX sa sai * t Cng c - Dn dũ - H thng ni dung bi - V nh lm Ct 4, ca bi 1, lm bi 2c, bi - Nhn xột gi hc a) x + = 27 x = 27 x = 18 b) + x = 35 x = 35 x = 28 TH D C i thng theo nhp Trũ chi Vũng trũn I M C T U: - Thc hin i thng theo nhp (nhp bc chõn trỏi, nhp bc chõn phi) - Bc u bit cỏch chi v tham gia chi c - Rốn k nng: Nhanh, mnh, do, khộo II CHUN B - Sõn trng, v sinh sõn - Cũi, tranh nh minh C C HO T N D YH C HO T N CA O L HO T N CA H C S NH VIấN 8p 10p Phn m u Nhn lp - Nhn lp, ph bin ni dung 1p 2p - Lp trng hp lp, im s, v yờu cu ca tit hc bỏo cỏo cho GV nhn lp Khi ng - Quan sỏt, nhc nh HS 1x8 ng cỏc khp: c, c tay, nhp hụng, gi, - Quan sỏt HS luyn 19 23p Phn c bn 1.ễn i thng theo nhp - Phõn tớch ng thi kt hp - Nghiờm tỳc thc hin hng dn cho hc sinh nm c cỏch i - Sau ú iu khin cho hc ln - Nghiờm tỳc thc hin theo hng sinh thc hin dn ca GV - Quan sỏt, nhc nh Trũ chi Vũng trũn ln u - 20 - Phõn tớch v hng dn cho HS nm c cỏch chi Sau ú cho HS chi th Phn kt thỳc Th lng - Hng dn cho HS cỏc ng tỏc th lng ton thõn Nhn xột - Nhn xột bui hc v h thng li bi Dn dũ - Bo HS v nh thờm i thng theo nhp Xung lp -GV hụ gii tỏn 4p 6p 2p 2p - Tp hp thnh hng ngang 2p - Tp hp thnh hng ngang - HS reo khe T P V T C O :M I M C T U: Rốn k nng vit ch: - Bit vit ch M theo c ch va v nh - Vit cm t ng dng Ming núi tay lm c nh: ch vit ... Tuần: 14 Từ ngày đến ngày Thứ Môn Tiết Tên bài dạy 2 Tập đọc 1;2 Câu chuyện bó đũa Toán 3 55-8, 56-7, 37-8, 68-9 TNXH 4 Phòng chống ngộ độc khi ở nhà Đạo đức 5 Giử gìn trường lớp sạch đẹp 3 Chính tả 1 Câu chuyện bó đũa Kể chuyện 2 Câu chuyện bó đũa Toán 3 65-38, 46-17, 57-28,78-29 Thủ công 4 Gấp, cắt dán hình tròn (t2) 4 Tập đọc 1 Nhắn tin Toán 2 Luyện tập LTVC 3 Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiều ai làm gì? 5 Chính tả 1 Tiếng võng kêu Toán 2 Bảng trừ Tập viết 3 Chữ M hoa 6 TLV 1 Quan sát tranh và trả lời câu hỏi- viết nhắn tin Toán 2 Luyện tập TUẦN 14 thứ hai, ngày………….tháng…………năm………… 131 Tập đọc CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA TIẾT 1 I/ MỤC TIÊU : - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ; biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. - Hiểu ND : Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chò em phải đoàn kết, thương yêu nhau. ( trả lời được các CH 1,2,3,5). - Giáo dục tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình. II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Tranh : Câu chuyện bó đũa, một bó đũa, túi tiền. 2.Học sinh : Sách Tiếng việt. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY & HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Ổn đònh 2.Bài cũ : -Gọi 3 em đọc bài “Há miệng chờ sungï” và TLCH : -Anh chàng lười nằm dưới gốc cây sung để làm gì ? -Người qua đường giúp chàng lười như thế nào ? -Câu chuyện phê phán điều gì ? -Nhận xét, cho điểm. 3. Dạy bài mới : Giới thiệu bài. -Trực quan : Tranh : Tranh vẽ cảnh gì ? -Chỉ vào bức tranh : (Truyền đạt) Truyện ngụ ngôn. Câu chuyện bó đũa sẽ cho các em thấy lời khuyên bổ ích về quan hệ anh em. Chúng ta cùng tìm hiểu. Hoạt động 1 : Luyện đọc. Mục tiêu: Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. Biết phân biệt giọng kể và giọng nhân vật (người cha, bốn người con) -Giáo viên đọc mẫu toàn bài, giọng chậm rãi, ôn tồn. Đọc từng câu : -Kết hợp luyện phát âm từ khó ( Phần mục tiêu ) -Giảng nghóa các từ. Đọc từng đoạn trước lớp. Bảng phụ :Giáo viên giới thiệu các câu cần chú ý cách đọc. Hát vui -Há miệng chờ sung. -3 em đọc bài và TLCH. -Câu chuyện bó đũa. -Người cha đang nói chuyện với bốn đứa con -Câu chuyện bó đũa. -Theo dõi đọc thầm. -1 em giỏi đọc . Lớp theo dõi đọc thầm. -HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết . -HS luyện đọc các từ :lẫn nhau, buồn phiền, bẻ gãy, đặt bó đũa, va chạm. -HS ngắt nhòp các câu trong SGK. -2 em đọc chú giải. -Vài em nhắc lại nghóa các từ. -HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. -Một hôm,/ ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn,/ rồi gọi các 132 -Hướng dẫn đọc chú giải : (SGK/ tr 113) - Đọc từng đoạn trong nhóm -Nhận xét cho điểm. 4.Củng cố : Gọi 1 em đọc lại cả bài. Chuyển ý : Người cha đã bẻ gãy được bó đũa như thế nào, và ông đã khuyên bảo các con ông điều gì, chúng ta cùng tìm hiểu qua tiết 2. 5. Dặn dò – Đọc bài. con,/ cả trai,/ gái,/ dâu,/ rể lại và bảo:// -Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.// -Người cha bèn cởi bó đũa ra,/ rồi thong thả/ bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.// -Như thế là các con đều thấy rằng / chia lẻ ra thì yếu,/ hợp lại thì mạnh.// -4-5 em đọc chú giải. -HS đọc từng đoạn trong nhóm. -Thi đọc giữa các nhóm (từng đoạn, cả bài). -CN - Đồng thanh. -1 em đọc cả bài. -Đọc bài và tìm hiểu ý nghóa câu chuyện. Tiết 2 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Bài cũ : Gọi 4 em đọc bài. -Nhận xét, cho điểm. 2. Dạy bài mới : Giới thiệu bài Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hiểu nghóa các từ mới và từ quan trọng : chia lẻ, hợp lại, đùm bọc. đoàn kết. Hiểu ý nghóa của truyện :Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. anh chò em trong nhà phải đoàn kết, thương yêu nhau. Hỏi đáp : -Câu chuyện này có những nhân vật nào ? -Hỏi thêm : Thấy các con không thương yêu nhau, ông cụ làm gì ? -Tại sao 4 người con không ai bẻ gãy được bó đũa ? -Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào? -Một chiếc đũa được ngầm so sánh với hình ảnh gì ? -Cả bó đũa được ngầm so sánh với hình ảnh gì ? -Người cha muốn khuyên các con điều gì ? -GV truyền đạt : Người cha đã dùng câu chuyện rất dễ hiểu về bó đũa để khuyên bảo các con, giúp cho các -4 em đọc rõ ràng rành mạch, ngắt câu TUẦN 14 thứ hai, ngày………….tháng…………năm………… Tập đọc CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA TIẾT 1 I/ MỤC TIÊU : - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ; biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. - Hiểu ND : Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chò em phải đoàn kết, thương yêu nhau. ( trả lời được các CH 1,2,3,5). - Giáo dục tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình. II. c¸c kü n¨ng sèng c¬ b¶n : - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ søc m¹nh ®oµn kÕt - Tù nhËn thøc b¶n th©n vỊ gia ®×nh - Cã ý thøc hỵp t¸c cđa mäi thµnh viªn trong gia ®×nh - BiÕt gi¶i qut vÊn ®Ị ®¬n gi¶n x¶y ra trong gia ®×nh III . C¸c ph¬ng ph¸p : - ®éng n·o - Th¶o ln nhãm - Tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n IV/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Tranh : Câu chuyện bó đũa, một bó đũa, túi tiền. 2.Học sinh : Sách Tiếng việt. V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY & HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Ổn đònh 2.Bài cũ : -Gọi 3 em đọc bài “Há miệng chờ sungï” và TLCH : -Anh chàng lười nằm dưới gốc cây sung để làm gì ? -Người qua đường giúp chàng lười như thế nào ? -Câu chuyện phê phán điều gì ? -Nhận xét, cho điểm. 3. Dạy bài mới : Giới thiệu bài. -Trực quan : Tranh : Tranh vẽ cảnh gì ? -Chỉ vào bức tranh : (Truyền đạt) Truyện ngụ ngôn. Câu chuyện bó đũa sẽ cho các em thấy lời khuyên bổ ích về quan hệ anh em. Chúng ta cùng tìm hiểu. Hoạt động 1 : Luyện đọc. Mục tiêu: Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. Biết phân biệt giọng kể và giọng nhân vật (người cha, bốn người con) -Giáo viên đọc mẫu toàn bài, giọng chậm rãi, ôn tồn. Hát vui -Há miệng chờ sung. -3 em đọc bài và TLCH. -Câu chuyện bó đũa. -Người cha đang nói chuyện với bốn đứa con -Câu chuyện bó đũa. -Theo dõi đọc thầm. -1 em giỏi đọc . Lớp theo dõi đọc 131 Đọc từng câu : -Kết hợp luyện phát âm từ khó ( Phần mục tiêu ) -Giảng nghóa các từ. Đọc từng đoạn trước lớp. Bảng phụ :Giáo viên giới thiệu các câu cần chú ý cách đọc. -Hướng dẫn đọc chú giải : (SGK/ tr 113) - Đọc từng đoạn trong nhóm -Nhận xét cho điểm. 4.Củng cố : Gọi 1 em đọc lại cả bài. Chuyển ý : Người cha đã bẻ gãy được bó đũa như thế nào, và ông đã khuyên bảo các con ông điều gì, chúng ta cùng tìm hiểu qua tiết 2. 5. Dặn dò – Đọc bài. thầm. -HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết . -HS luyện đọc các từ :lẫn nhau, buồn phiền, bẻ gãy, đặt bó đũa, va chạm. -HS ngắt nhòp các câu trong SGK. -2 em đọc chú giải. -Vài em nhắc lại nghóa các từ. -HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. -Một hôm,/ ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn,/ rồi gọi các con,/ cả trai,/ gái,/ dâu,/ rể lại và bảo:// -Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.// -Người cha bèn cởi bó đũa ra,/ rồi thong thả/ bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.// -Như thế là các con đều thấy rằng / chia lẻ ra thì yếu,/ hợp lại thì mạnh.// -4-5 em đọc chú giải. -HS đọc từng đoạn trong nhóm. -Thi đọc giữa các nhóm (từng đoạn, cả bài). -CN - Đồng thanh. -1 em đọc cả bài. -Đọc bài và tìm hiểu ý nghóa câu chuyện. Tiết 2 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Bài cũ : Gọi 4 em đọc bài. -Nhận xét, cho điểm. 2. Dạy bài mới : Giới thiệu bài Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hiểu nghóa các từ mới và từ quan trọng : chia lẻ, hợp lại, đùm bọc. đoàn kết. Hiểu ý nghóa của truyện :Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. anh chò em trong nhà phải đoàn kết, thương yêu nhau. Hỏi đáp : -Câu chuyện này có những nhân vật nào ? -4 em đọc rõ ràng rành mạch, ngắt câu đúng. -Câu chuyện bó đũa / tiếp. -Theo dõi đọc thầm. -1 em giỏi đọc đoạn 1-2. . Lớp theo dõi . -ng cụ và bốn người con. -ng rất buồn, bèn tìm cách dạy con 132 -Hỏi thêm : Thấy các con không thương yêu nhau, ông cụ làm gì ? -Tại sao 4 người con không ai bẻ gãy được bó đũa ? -Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào? -Một chiếc đũa được ngầm so sánh với hình ảnh gì ? -Cả bó đũa được ngầm so sánh với hình ảnh gì ? -Người cha muốn khuyên các con điều gì ? -GV truyền đạt : Người cha đã dùng câu chuyện rất dễ hiểu về bó đũa để khuyên bảo các con, giúp cho các con thấm thía tác hại của sự chia rẽ, sức mạnh của đoàn kết. -Luyện đọc Tuần 14 Ngày soạn: 14/11/2010 Ngày giảng: 15/11/2010 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2 + 3: Tập đọc Câu chuyện bó đũa I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ . Biết đọc rõ lời nhân vật trong - Hiểu nội dung bài: Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh, anh chị em phải đoàn kết, thơng yêu nhau. 2. Kỹ năng: bài - Hs đọc trơn bài, đọc đúng từ khó: bó đũa, buồn phiền, bẻ gẫy, lần lợt, dễ dàng. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, biết đọc phân biệt giọng kể với giọng nhân vật 3. Thái độ: Hs có tình yêu thơng và đoàn kết với anh em trong gia đình. *1.TCTV cho HS đọc tên bài và các từ khó đọc. *2.Kiến thức trên chuẩn:HS khá trả lời đợc câu hỏi 4. II. Chuẩn bị: GV: Tranh, bảng phụ, 1 bó đũa III. Các Hđ dạy học : Hđ của Gv Hđ của Hs A. KTBC: ( 4' ) - Gọi 2 hs đọc nối tiếp bài Quà của bố và TLCH - Nhận xét , ghi điểm - 2 hs đọc và TLCH B. Bài mới: 1. GTbài:( 3' ) - Giới thiệu chủ điểm, bài, ghi bảng tên bài. 2. Luyện đọc : ( 33) *Gọi vài HS đọc - Đọc mẫu bài và gt tác giả - Y/c hs đọc nối tiếp câu. - Hd từ khó: ( mục I ) - Y/c hs đọc cn- đt - Bài có mấy vai đọc ? Giọng đọc từng vai nh thế nào? + Ngời dẫn chuyện: Giọng kể chậm rãi + Ngời cha: Giọng ôn tồn + Bốn ngời con: Giọng lễ phép, bình thản - Hd câu văn dài trên bảng phụ: Đúng.// Nh thế là các con đều thấy rằng/ chia lẻ ra thì yếu,/ hợp lại thì mạnh.// Vậy các con phải biết thơng yêu,/ đùm bọc lẫn nhau.// - Quan sát - Vài hs đọc - Theo dõi - Đọc nt câu - Đọc cn- đt - Trả lời - Tìm giọng đọc - 1 - - Y/c 3hs đọc - Nhận xét - Bài chia làm mấy đoạn ? ( 3 đoạn ) - Y/c 3hs đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ mới ( Mục I ) - Chia nhóm theo bàn. - Y/c hs luyện đọc trong nhóm. - Gọi 2 nhóm thi đọc - Nhận xét, khen ngợi - Y/c hs đọc đt - 3HS đọc - Chia đoạn - 3HS đọc đoạn và giải nghĩa từ - Chia nhóm - Đọc nhóm - Thi đọc nhóm - NX - Đọc đt 3. Tìm hiểu bài: ( 15' ) - Y/c hs đọc thầm bài và trả lời câu hỏi, nhận xét, bổ sung. - GV kết luận sau mỗi câu: 1. ( Có 5 nhân vật: Ông cụ và 4 ngời con ) + Thấy các con không yêu thơng nhau, ông cụ làm gì ? ( Ông cụ rất buồn phiền, bèn tìm cách dạy bảo các con: ông đặt một túi tiền, một bó đũa lên bàn, gọi các con lại và nói sẽ thởng túi tiền cho ai bẻ đợc bó đũa) 2. ( Vì họ cầm cả bó đũa mà bẻ ) 3. ( Ngời cha cởi bó đũa ra, thong thả bẻ gẫy từng chiếc ) *2.4. ( So với từng ngời con. Với sự chia rẽ./ Với sự mất đoàn kết .) ( so với bốn ngời con./ Với sự thơng yêu đùm bọc nhau. / Với sự đoàn kết.) 5. ( Anh em phải đoàn kết, thơng yêu, đùm bọc lẫn nhau. Đoàn kết mới tạo nên sức mạnh. Chia rẽ thì sẽ yếu) + Nội dung bài muốn nói với em điều gì? ( Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh, anh chị em phải đoàn kết, thơng yêu nhau.) - Ghi bảng ND bài, gọi 2HS đọc lại - Đọc thầm bài - Trả lời CH - Nghe - HS khá trả lời - Nêu ND bài - 2HS đọc 4. Luyện đọc lại: ( 22' ) - Chia nhóm, Hd hs đọc phân vai - Gọi 2 nhóm đọc phân vai - Nhận xét, ghi điểm - Gọi 2 hs đọc cả bài - Nhận xét ghi điểm - Theo dõi - Đọc phân vai - 2hs đọc cả bài C.C 2 - D 2 : ( 3' ) - Nhắc lại nội dung bài. - HD liên hệ, gdhs - Vn đọc bài và chuẩn bị bài sau - Nêu ND bài - Liên hệ - Nghe. Tiết 4: Toán 55 - 8 ; 56 - 7 ; 37 - 8 ; 68 - 9 - 2 - I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp hs biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng: 55 - 8 ; 56- 7 ; 37 - 8 ; 68- 9. - Biết tìm số hạng cha biết của một tổng . 2. Kỹ năng: Hs áp dụng kiến thức vào làm đúng các BT. Trình bày bài khoa học. 3. Thái độ: Hs tính toán cẩn thận, sáng tạo, khoa học và chính xác. *1.TCTV cho hs đọc y/c bt, các phép tính. *2.Kiến thức trên chuẩn: HS khá làm thêm BT1 ( cột 4,5), BT2( ýc), BT3. II. Chuẩn bị : GV: Que tính, bảng phụ HS: bảng con III. Các HĐ dạy học: Hđ của Gv Hđ của Hs A. KTBC:( 3' ) - Gọi 3 hs lên bảng ghi kết quả phép tính: 15 6 = 9 16 7 = 9 17 8 = 9 15 7 = 8 16 8 = 8 17 9 = 8 15 8 = 7 16 9 = 7 18 9 = 9 15 9 = 6 - Nhận xét , ghi điểm - 3 hs thực hiện - NX TUẦN 14 thứ hai, ngày………….tháng…………năm………… Tập đọc CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA TIẾT 1 I/ MỤC TIÊU : - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ ; biết đọc rõ lời nhân vật trong bài. - Hiểu ND : Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chò em phải đoàn kết, thương yêu nhau. ( trả lời được các CH 1,2,3,5). - Giáo dục tình cảm đẹp đẽ giữa anh em trong gia đình. II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Tranh : Câu chuyện bó đũa, một bó đũa, túi tiền. 2.Học sinh : Sách Tiếng việt. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY & HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Ổn đònh 2.Bài cũ : -Gọi 3 em đọc bài “Há miệng chờ sungï” và TLCH : -Anh chàng lười nằm dưới gốc cây sung để làm gì ? -Người qua đường giúp chàng lười như thế nào ? -Câu chuyện phê phán điều gì ? -Nhận xét, cho điểm. 3. Dạy bài mới : Giới thiệu bài. -Trực quan : Tranh : Tranh vẽ cảnh gì ? -Chỉ vào bức tranh : (Truyền đạt) Truyện ngụ ngôn. Câu chuyện bó đũa sẽ cho các em thấy lời khuyên bổ ích về quan hệ anh em. Chúng ta cùng tìm hiểu. Hoạt động 1 : Luyện đọc. Mục tiêu: Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. Biết phân biệt giọng kể và giọng nhân vật (người cha, bốn người con) -Giáo viên đọc mẫu toàn bài, giọng chậm rãi, ôn tồn. Đọc từng câu : -Kết hợp luyện phát âm từ khó ( Phần mục tiêu ) -Giảng nghóa các từ. Đọc từng đoạn trước lớp. Hát vui -Há miệng chờ sung. -3 em đọc bài và TLCH. -Câu chuyện bó đũa. -Người cha đang nói chuyện với bốn đứa con -Câu chuyện bó đũa. -Theo dõi đọc thầm. -1 em giỏi đọc . Lớp theo dõi đọc thầm. -HS nối tiếp nhau đọc từng câu cho đến hết . -HS luyện đọc các từ :lẫn nhau, buồn phiền, bẻ gãy, đặt Bảng phụ :Giáo viên giới thiệu các câu cần chú ý cách đọc. -Hướng dẫn đọc chú giải : (SGK/ tr 113) - Đọc từng đoạn trong nhóm -Nhận xét cho điểm. 4.Củng cố : Gọi 1 em đọc lại cả bài. Chuyển ý : Người cha đã bẻ gãy được bó đũa như thế nào, và ông đã khuyên bảo các con ông điều gì, chúng ta cùng tìm hiểu qua tiết 2. 5. Dặn dò – Đọc bài. bó đũa, va chạm. -HS ngắt nhòp các câu trong SGK. -2 em đọc chú giải. -Vài em nhắc lại nghóa các từ. -HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. -Một hôm,/ ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn,/ rồi gọi các con,/ cả trai,/ gái,/ dâu,/ rể lại và bảo:// -Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.// -Người cha bèn cởi bó đũa ra,/ rồi thong thả/ bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.// -Như thế là các con đều thấy rằng / chia lẻ ra thì yếu,/ hợp lại thì mạnh.// -4-5 em đọc chú giải. -HS đọc từng đoạn trong nhóm. -Thi đọc giữa các nhóm (từng đoạn, cả bài). -CN - Đồng thanh. -1 em đọc cả bài. -Đọc bài và tìm hiểu ý nghóa câu chuyện. Tiết 2 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1.Bài cũ : Gọi 4 em đọc bài. -Nhận xét, cho điểm. 2. Dạy bài mới : Giới thiệu bài Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hiểu nghóa các từ mới và từ quan trọng : chia lẻ, hợp lại, đùm bọc. đoàn kết. Hiểu ý nghóa của truyện :Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. anh chò em trong nhà phải đoàn kết, thương yêu nhau. Hỏi đáp : -4 em đọc rõ ràng rành mạch, ngắt câu đúng. -Câu chuyện bó đũa / tiếp. -Theo dõi đọc thầm. -1 em giỏi đọc đoạn 1-2. . Lớp theo dõi . -Câu chuyện này có những nhân vật nào ? -Hỏi thêm : Thấy các con không thương yêu nhau, ông cụ làm gì ? -Tại sao 4 người con không ai bẻ gãy được bó đũa ? -Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào? -Một chiếc đũa được ngầm so sánh với hình ảnh gì ? -Cả bó đũa được ngầm so sánh với hình ảnh gì ? -Người cha muốn khuyên các con điều gì ? -GV truyền đạt : Người cha đã dùng câu chuyện rất dễ hiểu về bó đũa để khuyên bảo các con, giúp cho các con thấm thía tác hại của sự chia rẽ, sức mạnh của đoàn kết. -Luyện đọc lại. -Nhận xét. 3. Củng cố : -Em hãy đặt tên khác cho truyện ? -Giáo dục tư tưởng : Anh em phải đoàn kết thương yêu nhau. -Nhận xét Hoạt động nối tiếp : Dặn dò- đọc bài. -ng cụ và bốn người con. -ng rất buồn, bèn tìm cách dạy con với bó đũa và túi tiền, ai bẻ gãy được đũa ông thưởng tiền. -Vì họ cầm cả bó đũa mà bẻ (vì không thể bẻ gãy cả bó) -Người cha cởi bó đũa ra, ... qu - HS lờn bng lm bi 1 8- = 1 8- = 1 6- = 1 6- = Bi 1: Tớnh nhm ri nờu kt qu 1 1- = 1 2- = 1 3- = 1 1- = 1 2- = 1 3- = 1 1- = 1 2- = 1 3- = 1 1- = 1 2- = 1 3- = 1 1- = 1 2- = 1 3- = 1 1- = 1 2- = 1 3- = 1 1- = 1 2- ... = 1 1- = 1 4- = 1 4- = 1 4- = 1 4- = 1 4- = - T chc cho hc sinh t lp bng tr - T hc thuc bng tr 1 5- = 1 5- = 1 5- = 1 5- = 1 6- = 1 6- = 1 6- = 1 7- = 1 7- = 1 8- = - T hc thuc bng tr - c cỏ nhõn, ng Bi 2: Tớnh... 78 - 38 - 17 - 28 - 29 27 29 29 49 - HS lm bi vo BC v BL - Nờu cỏch thc hin - HS lm bi vo v a) 85 55 95 - 27 - 18 - 46 53 37 45 b) 96 86 66 - 48 - 27 - 19 48 59 47 c) 98 88 48 - 19 - 39 - 29
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 - Tuần 14, Giáo án lớp 2 - Tuần 14, Giáo án lớp 2 - Tuần 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay