Giáo án lớp lá (5 - 6 tuổi): Bé yêu con vật nuôi trong gia đình

2 47 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 08:02

Người thực hiện : Nguyễn Bích Thuận TRƯỜNG BCMN SƠN CA -HUYỆN ĐỨC HỒ –LONG AN Bé u con vật ni trong gia đình LÀM QUEN MƠI TRƯỜNG XUNG QUANH Đề tài : Đầu vịt Chân vịt Mình vịt Cổ vịt Mỏ vịt Mắt vịt Lông vịt Mắt mèo Tai mèo Đầu mèo Chân mèo Đuôi mèo Mình mèo Mũi mèo Miệng mèo Lông mèo Đầu gà Mình gà Chân gà Cựa gà Đuôi gà Mào gà Mắt gà Mỏ gà Tích gà Cánh gà Con gì cục tác cục te Đẻ ra quả trứng nó khoe trứng tròn Ấp rồi trứng nở thành con Ăn thóc béo tròn nó lại cục te Con gà mái Đố bé con gì ? Đầu gà Mình gà Chân gà Mắt gà Đuôi gà Lông gà Mỏ gà Chủ đề: Con vật gia đình Đề tài: Bé yêu vật nuôi gia đình Nhóm lớp: I Mục đích yêu cầu: - Nhận biết số vật nuôi gia đình: đặc điểm bên ngoài, tên gọi, tiếng kêu - Nhận biết giống phân biệt khác vật - Tự tin, mạnh dạn phát biểu ý kiến - Phát triển ngôn ngữ mạnh lạc, biết sử dụng trạng thái biểu lộ cảm xúc miêu tả vật mà trẻ biết II Chuẩn bị: - Thẻ hình số vật, hát số vật nuôi gia đình - Thiết kế giảng phần mềm PP III Tiến Hành: Hoạt động 1: Nghe âm thanh, đoán vật Trẻ nghe âm thanh, tiếng kêu vật đoán xem vật gì? Cô chia trẻ thành nhóm, nhóm thảo luận, bàn bạc xem tiếng kêu vật nào? Sau bàn bạc xong, trẻ chọn thẻ hình vật chọn giơ lên, nhóm tự đối chiếu kiểm tra kết nhóm nhóm bạn Hoạt động 2: Xem tinh mắt: Trẻ quan sát so sánh giống khác vật đặc điểm hoạt động chúng Con mèo gà mái Contrống vịt trống Các nhóm thảo luận, bàn bạc sau trình bày dự giống khác mà bé biết vật Hoạt động 3: Nhà bé nuôi vật nào? Trò chơi: Tìm nhà cho vật: bé nối vật với nhà có chữ số tương ứng Nhà bé nuôi vật gì? Mỗi nhóm phát thẻ hình, trẻ quan sát hình, chiếu đến vật mà nhà bé nuôi, bé giơ thẻ hình lên kể vật cho cô bạn nghe Kết thúc: nhận xét, đánh giá học cuunon2009_longa n BíchThuận tặng các bạn mầmnon 1 cuunon2009_longa n BíchThuận tặng các bạn mầmnon 2 cuunon2009_longa n BíchThuận tặng các bạn mầmnon 3 cuunon2009_longa n BíchThuận tặng các bạn mầmnon 4 cuunon2009_longa n BíchThuận tặng các bạn mầmnon 5 cuunon2009_longa n BíchThuận tặng các bạn mầmnon 6 Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Chủ đề: Con vật trong gia đình Đề tài: Bé yêu con vật nuôi trong gia đình Nhóm lớp: Bài soạn dựa trên bài giảng PP của cô Bích Thuận – Long An Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai I. Mục đích yêu cầu: - Nhận biết một số con vật nuôi trong gia đình: đặc điểm bên ngoài, tên gọi, tiếng kêu. - Nhận biết sự giống nhau và phân biệt sự khác nhau giữa các con vật. - Tự tin, mạnh dạn phát biểu ý kiến. - Phát triển ngôn ngữ mạnh lạc, biết sử dụng các trạng thái biểu lộ cảm xúc khi miêu tả các con vật mà trẻ biết. II. Chuẩn bị: - Thẻ hình một số con vật, bài hát về một số con vật nuôi trong gia đình - Thiết kế bài giảng trên phần mềm PP III. Tiến Hành: 1. Hoạt động 1: Nghe âm thanh, đoán con vật Trẻ lần lượt nghe âm thanh, tiếng kêu của từng con vật và đoán xem đó con vật gì? Cô cũng có thể chia trẻ thành các nhóm, các nhóm thảo luận, bàn bạc xem đó tiếng kêu của con vật nào? Sau khi đã bàn bạc xong, trẻ chọn thẻ Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai hình con vật đã chọn giơ lên, các nhóm tự đối chiếu và kiểm tra kết quả của nhóm mình và nhóm bạn. 2. Hoạt động 2: Xem ai tinh mắt: Trẻ quan sát và so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các con vật về đặc điểm và hoạt động của chúng. Con mèo và con gà mái. Contrốngcon vịt trống Các nhóm thảo luận, bàn bạc sau đó trình bày về dự giống nhau và khác nhau mà bé biết giữa các con vật trên. 3. Hoạt động 3: Nhà bé nuôi con vật nào? Trò chơi: Tìm nhà cho con vật: bé nối con vật với nhà có chữ số tương ứng. Nhà bé nuôi con vật gì? Mỗi nhóm được phát các thẻ hình, trẻ quan sát màn hình, khi chiếu đến con vật nào mà nhà bé nuôi, bé sẽ giơ thẻ hình lên và kể về con vật đó cho cô và các bạn cùng nghe. Kết thúc: nhận xét, đánh giá giờ học. LÀM QUEN MƠI TRƯỜNG XUNG QUANH Đề tài : Bé u vật ni gia đình Người thực : Nguyễn Bích Thuận TRƯỜNG B Mắt vịt Đầu vịt Cổ vịt Mỏ vịt Mình vịt Chân vịt Lơng vịt Mình mèo Đầu mèo Tai mèo Mắt mèo Mũi mèo Đi mèo Lơng mèo Miệng mèo Chân mèo Đầu gà Mào gà Mắt gà Mỏ gà Đi gà Tích gà Mình gà Cánh gà Chân gà Cựa gà Con gà mái Con cục tác cục te Đẻ trứng khoe trứng tròn Ấp trứng nở thành Ăn thóc béo tròn lại cục te Đố bé ? Đầu gà Đi gà Mắt gà Mỏ gà Mình gà Chân gà Lơng gà O T 5 Nhà bé có ni vật ? [...].. .Con mèo Con gà mái Contrống Con vịt trống O T 3 1 5 1 3 4 2 5 4 2 Nhà bé có nuôi con vật gì ? BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MẦM NON Đề tài: Trò chuyện vật nuôi gia đình (Nhóm gia súc) Con mèo Mình Đầu Đuôi Chân Con mèo Con chó Mình Đầu Đuôi Chân Con chó Con trâu Mình Đầu Đuôi Chân Con trâu So sánh đặc điểm giống khác - Giống nhau: Đều có đầu, mình, đuôi,chân vật nuôi gia đình, thuộc nhóm gia súc, có chân, đẻ - Khác nhau: + Con mèo nuôi để bắt chuột, kêu meo meo mèo biết leo trèo + Con chó nuôi để trông nhà, sủa gâu gâu So sánh đặc điểm giống khác - Giống nhau: Đều có đầu, mình, đuôi, chân Đều vật nuôi gia đình, thuộc nhóm gia súc, có chân, đẻ - Khác nhau: -+ Con chó nuôi để trông nhà, sủa gâu gâu, chó thích gặm xương + Con trâu nuôi để lấy sức kéo, kêu nghé ọ, thức ăn cỏ.s + Cách chơi: Ở cố có bảng gắn tranh vật: Con chó, mèo, trâu Nhiệm vụ đội nhảy qua suối nhỏ lên tìm thức ăn tương ứng với vật cài lên bảng Ví dụ: Thức ăn mèo chuột + Luật chơi: Đội tìm nhiều thức ăn vật đội chiến thắng nhận gói quà to hơn, đội nhì nhận gói quà bé - Cô tổ chức cho đội chơi 1-2 lần - Cô cho trẻ kiểm tra kết đội để tìm đội chiến thắng tặng quà cho đội Trò chơi: Thi xem đội nhanh [...]... Giống nhau: Đều có đầu, mình, đuôi, chân Đều con vật được nuôi trong gia đình, thuộc nhóm gia súc, có 4 chân, đẻ con - Khác nhau: -+ Con chó được nuôi để trông nhà, sủa gâu gâu, con chó thích gặm xương + Con trâu được nuôi để lấy sức kéo, kêu nghé ọ, thức ăn chính cỏ.s + Cách chơi: Ở trên đây cố có 3 bảng gắn 3 bức tranh của 3 con vật: Con chó, con mèo, con trâu Nhiệm vụ của mỗi đội sẽ nhảy qua.. .Con chó Con trâu Mình Đầu Đuôi Chân Con trâu So sánh đặc điểm giống và khác nhau - Giống nhau: Đều có đầu, mình, đuôi,chân đều con vật được nuôi trong gia đình, thuộc nhóm gia súc, có 4 chân, đẻ con - Khác nhau: + Con mèo được nuôi để bắt chuột, kêu meo meo mèo biết leo trèo + Con chó được nuôi để trông nhà, sủa gâu gâu So sánh đặc điểm giống và khác nhau - Giống nhau: Đều có đầu, mình,... thức ăn tương ứng với các con vật cài lên bảng Ví dụ: Thức ăn của con mèo chuột + Luật chơi: Đội nào tìm được nhiều và đúng thức ăn của các con vật sẽ đội chiến thắng và nhận được gói quà to hơn, đội nào về nhì sẽ nhận được gói quà bé hơn - Cô tổ chức cho các đội chơi 1-2 lần - Cô cho trẻ kiểm tra kết quả của 3 đội để tìm ra đội chiến thắng và tặng quà cho 3 đội 3 Trò chơi: Thi xem đội nào ... bé biết vật Hoạt động 3: Nhà bé nuôi vật nào? Trò chơi: Tìm nhà cho vật: bé nối vật với nhà có chữ số tương ứng Nhà bé nuôi vật gì? Mỗi nhóm phát thẻ hình, trẻ quan sát hình, chiếu đến vật mà... nhóm phát thẻ hình, trẻ quan sát hình, chiếu đến vật mà nhà bé nuôi, bé giơ thẻ hình lên kể vật cho cô bạn nghe Kết thúc: nhận xét, đánh giá học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp lá (5 - 6 tuổi): Bé yêu con vật nuôi trong gia đình, Giáo án lớp lá (5 - 6 tuổi): Bé yêu con vật nuôi trong gia đình, Giáo án lớp lá (5 - 6 tuổi): Bé yêu con vật nuôi trong gia đình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay