Giáo án lớp 1 - Tuần 28

19 25 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 08:02

Giáo án lớp 1 - Tuần 28 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 28 Thứ ngày Môn Tên bài dạy Hai Tập đọc (2) Đạo đức Thủ công Đầm sen. Chào hỏi và tạm biệt (T2) Cát dán hình vuông (T2) Ba Thể dục Chính tả Toán Tập viết Kiểm tra. Đầm sen. Giải toán có lời văn (TT). Tô chữ hoa M Tư Tập đọc (2) Toán TNXH Mời vào. Luyện tập Con muỗi. Năm Chính tả Toán Tập viết Mó thuật Mời vào. Luyện tập. Tô chữ hoa N Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông, đường diềm Sáu Tập đọc (2) Toán Kể chuyện Hát Chú công. Luyện tập chung. Niền vui bất ngờ. Ôn bài hát : Quả - Hoà bình cho bé. Trang 1 Giáo án lớp 1 - Tuần 28 Thứ hai ngày… tháng… năm 2005 Môn : Tập đọc BÀI: ĐẦM SEN I.Mục tiêu: 1. Học sinh đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng có phụ âm đầu là s hoặc x và các tiếng có âm cuối là t (mát, ngát, khiết, dẹt). -Biết nghỉ hơi sau dấu chấm câu. 2. Ôn các vần en, oen; tìm được tiếng, nói được câu có chứa tiếng có vần en, oen. Hiểu từ ngữ trong bài: đài sen, nhò (nh), thanh khiết, thu hoạch, ngan ngát. Nói đươc vẽ đẹp của lá, hoa và hương sen. II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ bài đọc SGK. -Bộ chữ của GV và học sinh. III.Các hoạt động dạy học : 1.KTBC : Gọi học sinh đọc bài tập đọc “Vì bây giờ mẹ mới về” và trả lời các câu hỏi trong SGK. Cả lớp viết bảng con: cắt bánh, đứt tay, hốt hoảng. 2.Bài mới:  GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và rút tựa bài ghi bảng.  Hướng dẫn học sinh luyện đọc: + Đọc mẫu bài văn lần 1 (giọng chậm rãi, khaon thai). Tóm tắt nội dung bài: + Đọc mẫu lần 2 ( chỉ bảng), đọc nhanh hơn lần 1. + Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó: Cho học sinh thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài, giáo viên gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu. Xanh mát (x ≠ x), xoè ra (oe ≠ eo, ra: r), ngan ngát (an ≠ ang), thanh khiết (iêt ≠ iêc) + Học sinh luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghóa từ.  Các em hiểu như thế nào là đài sen ?  Nhò là bộ phận nào của hoa ?  Thanh khiết có nghóa là gì ?  Ngan ngát là mùi thơm như thế nào? + Luyện đọc câu: Gọi học sinh đọc trơn câu theo cách: mỗi em tự đọc nhẩm từng chữ ở câu thứ nhất, tiếp tục với các câu sau. Sau đó giáo viên gọi 1 học sinh đầu bàn đọc câu 1, các em khác tự đứng lên Học sinh đọc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. Viết bảng con: cắt bánh, đứt tay, hốt hoảng. Nhắc tựa. Lắng nghe. Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng. Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung. 5, 6 em đọc các từ khó trên bảng. + Đài sen: Bộ phận phía ngoài cùng của hoa sen. + Nhò: Bộ phận sinh sản của hoa. + Thanh khiết: Trong sạch. + Ngan ngát: Mùi thơm dòu, nhẹ. Học sinh lần lượt đọc các câu theo yêu cầu của giáo viên. Các học sinh khác theo dõi và nhận xét Trang 2 Giáo án lớp 1 - Tuần 28 đọc nối tiếp các câu còn lại. + Luyện đọc đoạn và bài: (theo 3 đoạn) + Cho học sinh đọc từng đoạn nối tiếp nhau. Đọc cả bài. Luyện tập:  Ôn các vần en, oen. Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng trong bài có vần en ? Bài tập 2: Tìm tiếng ngoài bài có vần en, oen ? Bài tập 3: Nói câu có chứa tiếng mang vần en hoặc oen? Giáo viên nhắc học sinh nói cho trọn câu để người khác hiểu, tránh nói câu tối nghóa. Gọi học sinh đọc lại bài, giáo viên nhận xét. 3.Củng cố tiết 1: Tiết 2 4.Tìm hiểu bài và luyện nói: Hỏi bài mới học. Gọi 2 học sinh đọc bài, cả lớp đọc thầm và trả lời các câu hỏi: 1 Khi nở hoa sen trông đẹp như thế nào? 2 Đọc câu văn tả hương sen ? Nhận xét học sinh trả lời. Giáo viên đọc diễn cảm cả bài. Gọi học sinh thi đọc diễn cảm toàn bài văn. Luyện nói: Nói về sen. Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập. Cho học sinh quan sát tranh minh hoạ: Qua tranh giáo viên gợi ý các câu hỏi giúp học sinh nói tốt theo chủ đề luyện nói. bạn đọc. Đọc nối tiếp 3 em, thi đọc đoạn giữa các nhóm. 2 em, lớp đồng thanh. Nghỉ giữa tiết Sen. Các nhóm thi đua tìm và ghi vào giấy - TUẦN 28 Thứ hai ngày 27 tháng năm 2017 Đạo đức: CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT (Tiết 1) I Mục tỉêu dạy: a/ Kiến thức: Học sinh nêu ý nghĩa việc chào hỏi, tạm biệt b/ Kĩ năng: Biết chào hỏi, tạm biệt tình cụ thể, quen thuộc ngày c/ Thái độ: HS c thái độ t n trọng, độ v i ngư i n tuổi; th n v i bạn b em nhỏ II Chuẩn bị: - Vở tập Đạo đức - Điều c ng c Quốc tế quyền trẻ em - Bài hát: “Con chim vành khuyên” (Hoàng V n) III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên 1.KTBC: + Khi cần n i i cám ơn, cần n i i xin ỗi? + Vì cần n i i cám ơn, i xin ỗi? -GV nhận xét Bài m i : a Gi i thiệu ghi tựa * Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Vòng tròn chào hỏi” tập 1: - Giáo viên nêu yêu cầu tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi - Giáo viên nêu tình dư i dạng c u hỏi để học sinh xử ý tình huống: + Khi gặp (bạn v i bạn, học trò v i thầy c giáo, v i ngư i n tuổi) … Hoạt động học sinh - HS trả i c u hỏi - Học sinh đứng thành vòng tròn đồng t m c số ngư i nhau, quay mặt vào thành đ i - Ngư i điều khiển trò chơi đứng tâm vòng tròn nêu tình để học sinh đ ng vai chào hỏi + Khi chia tay … * Hoạt động 2: Thảo uận p: Nội dung thảo uận: Cách chào hỏi tình giống hay khác nhau? Khác nào? Em cảm thấy khi: a Được ngư i khác chào hỏi? b Em chào họ đáp ại? c Em chào bạn bạn cố tình kh ng đáp ại? Gọi đại diện nh m trình bày GV kết uận: + Cần chào hỏi gặp gỡ, tạm biệt chia tay + Chào hỏi, tạm biệt thể t n trọng ẫn Củng cố: Hỏi tên Nhận xét, tuyên dương Dặn dò: Học bài, chuẩn bị tiết sau Thực n i i chào hỏi tạm biệt úc - Học sinh thảo uận theo nh m để giải c u hỏi Khác nhau, đối tượng gặp gỡ khác nên cách chào hỏi khác Tự hào, vinh dự Thoải mái, vui vẻ Bực tức, kh chịu Trình bày trư c p ý kiến Học sinh ắng nghe nhắc ại Thứ hai ngày 27 tháng năm 2017 Thủ c ng: CẮT DÁN HÌNH TAM GIÁC (Tiết 1) I Mục tiêu dạy: a/ Kiến thức: HS biết cách kẻ, cắt hình tam giác b/ Kĩ ănng: Kẻ, cắt hình tam giác Đư ng cắt tương đối thẳng c/ Thái độ: Yêu thích học Thủ c ng II Chuẩn bị: a/ GV: Hình tam giác mẫu, giấy, bút, b/ HS: Giấy c kẻ , bút chì, thư c kẻ, kéo III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Bài cũ: -GV kiểm tra đồ dùng học tập HS nhận xét Bài m i: a Gi i thiệu bài: tiết trư c c hư ng dẫn em học vẽ ,cắt ,dán hình vu ng Tiết ta học cắt ,dán hình tam giác b GV Hư ng dẫn quan sát hình tam giác mẫu - Hãy nhận xét hình tam giác c cạnh, c, Để biết cách vẽ hình tam giác (cách 1) ta làm sao? - Hư ng dẫn kẻ - Trên t giấy vẽ hình chữ nhật c độ dài cạnh ,6 ta c hình chữ nhật ABCD Từ A Nối A v i C, chia đ i hình chữ nhật thành tam giác Hoạt động HS - Hs chuẩn bị đồ dùng học tập bàn : giấy màu, hồ, vở, bút chì, kéo - HS quan-Quan sát hình sát tam hìnhgiác chữ nhậtvào mẫu t giấy tập nhận biết hình tam giác c cạnh - HS quanTheo sát GV dõi hư cáchngkẻdẫn hìnhcách chữ vẽ nhật, cắt hình hình tam giác chữ nhật dán hình chữ nhật vào Cắt tam giác ABC r i khỏi t giấy Dán tam giác ABC vào c Hư ng dẫn cách vẽ hình tam giác Dùng cạnh t giấy màu àm cạnh hình tam giác - Trên cạnh điểm ,nối điểm ta hình tam giác - Cắt hình tam giác r i khỏi t giấy màu, Dán vào HS thực hành cắt: - B y gi em chọn màu để vẽ hình tam giác mà em thích, c cách vẽ hình tam giác Hs thực hành cắt - nhận xét sản phẩm em, qua đ tuyên dương em àm đẹp , àm tốt Nhận xét dặn dò: nhà cắt ại hình tam giác chuẩn bị hồ giấy màu, bút chì để học tiết sau Thứ hai ngày 27 tháng năm 2017 Toán: GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (tt) I Mục tiêu dạy: a/ Kiến thức: HS hiểu toán c phép trừ: toán cho biết gì? hỏi gì? b/ Kĩ năng: HS biết trình bày giải gồm: c u i giải, phép tính, đáp số c/ Thái độ: Chăm chỉ, yêu thích học Toán II Chuẩn bị: - Bộ đồ dùng toán - Bảng phụ ghi tập theo SGK III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh KTBC: - Gọi học sinh ên bảng àm tập - học sinh àm tập và bảng - L p àm bảng con: So sánh: 55 47 57 > 47 16 < 15 + Bài m i : a Gi i thiệu trực tiếp, ghi tựa * Gi i thiệu cách giải toán cách trình bày giải: - Hư ng dẫn học sinh tìm hiểu toán - Gọi học sinh đọc đề toán trả i - học sinh đọc đề toán SGK c u hỏi: - Bài toán cho biết gì? * Nhà An c gà, mẹ đem bán gà - Bài toán hỏi gì? * Hỏi nhà An ại gà? - Giáo viên ghi t m tắt toán lên bảng cho học sinh đọc ại toán theo TT T m tắt: - HS đọc đề toán theo TT bảng Có : gà Bán : gà 16 Còn ại : gà? * Muốn biết nhà An ại gà - Lấy số gà nhà An c trừ số gà mẹ ta àm nào? An bán - Cho học sinh nêu phép tính kết quả, nhìn tranh kiểm tra ại kết trình bày giải Bài giải: Số gà ại à: – = (con gà) + Giải ao: Đáp số: gà Học sinh thực hành: * Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu - Giáo viên gọi học sinh đọc đề toán Học sinh đọc đề tìm hiểu toán: tự tìm hiểu toán T m tắt - Gọi học sinh nêu TT toán Có : chim cách điền số thích hợp chỗ trống Bay : chim theo SGK Còn ại : … chim? - Gọi học sinh trình bày giải Bài giải: Số chim ại à: – = (con chim) * Bài 2: Gọi nêu yêu cầu bài: Đáp số: chim Bài giải: Số b ng ại à: – = (quả b ng) Đáp số : b ng * Bài 3: Gọi nêu yêu cầu bài: Học sinh đọc đề, TT tự trình bày giải Học sinh giải nêu kết Cho học sinh àm VBT nêu kết Củng cố, dặn dò: Hỏi tên Nhận xét tiết học, ... Trường tiểu học Vĩnh Tân & Thiết kế bài dạy lớp 1-NH: 2012 - 2013 TUẦN 28: TỪ 18/3/2013 ĐẾN 22/3/2013 Thứ ngày Số tiết Môn Tiết PPCT Tên bài dạy ND Tích hợp Thứ 2 18/3/2013 1 2-3 4 5 HĐTT TĐỌC AVĂN TOÁN 17-18 109 Bài: Ngôi nhà Giải toán có lời văn (TT) Thứ 3 19/3/2013 1 2 3 4 5 CTẢ TVIẾT TD TOÁN AVĂN 7 29-30 110 Bài: Ngôi nhà Chăm học, khắp vườn, vườn hoa, ngát hương Luyện tập Thứ 4 20/3/2013 1-2 3 4 5 TĐỌC TOÁN HÁT MT 19-20 111 Bài : Quà của bố Luyện tập Thứ 5 21/3/2013 1 2 3 4 5 CTẢ KC TOÁN TNXH Đ ĐỨC 8 4 112 28 28 Bài : Quà của bố Bông hoa cúa trắng Luyện tập chung Con muỗi Chào hỏi và tạm biệt (KNS) (KNS) Thứ 6 22/3/2013 1-2 3 4 TĐỌC TCÔNG SHL 21-22 28 Vì bây giờ mẹ mới về Cắt dán hình tam giác (T1) GV: Trương Thị Hiền 194 Trường tiểu học Vĩnh Tân & Thiết kế bài dạy lớp 1-NH: 2012 - 2013 THỨ HAI NS: 15/3/2013 Tập đọc ND: 18/3/2013 Bài: NGÔI NHÀ I. MỤC TIÊU: -Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót, thơm phức, mộc mạc, ngõ. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. -Hiểu nội dung bài: Tình cảm của bạn nhỏ với ngôi nhà. Trả lời câu hỏi tìm hiểu bài.( SGK) -Có ý thức giữ gìn ngôi nhà của mình II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Tranh trong sgk phóng to. -SGK, vở bài tập TV1, tập 2 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định. 2. Bài cũ: -Đọc bài “Mưu chú Sẻ” và trả lời câu hỏi sgk Nhận xét 3. Bài mới:  Giới thiệu bài: Các em ai cũng có một ngôi nhà, ai cũng yêu ngôi nhà của mình. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài thơ viết về một ngôi nhà  Hướng dẫn HS luyện đọc: a. GV đọc diễn cảm bài văn: Giọng đọc chậm rãi, tha thiết, tình cảm b. HS luyện đọc: Luyện đọc tiếng, từ: -Luyện đọc các tiếng từ khó hoặc dễ lẫn kết hợp phân tích tiếng -GV giải nghĩa từ khó + xao xuyến nở: lần lượt nở ra… +lảnh lót: Tiếng trong, to, thanh vang rất xa. +thơm phức: mùi thơm rất mạnh rất hấp dẫn. Luyện đọc câu: -Đọc nhẩm từng câu -GV chỉ bảng từng chữ ở câu thứ nhất +Cho HS đọc trơn -Tiếp tục với các câu còn lại Luyện đọc khổ thơ, bài: -HS hát. -2, 3 HS đọc hàng xoan, xao xuyến nở, lảnh lót, thơm phức, ngõ -HS đọc cá nhân, cả lớp -HS cả lớp đọc thầm - 2- 3 HS đọc thành tiếng -Đồng thanh cả lớp -HS đọc tiếp nối từng câu GV: Trương Thị Hiền 195 Trường tiểu học Vĩnh Tân & Thiết kế bài dạy lớp 1-NH: 2012 - 2013 -Cho HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ. Sau đó thi đọc cả bài 3. Ôn các vần yêu, iêu a. Đọc những dòng thơ có tiếng yêu: Vậy vần cần ôn là vần yêu, iêu b) Tìm (nhanh, đúng, nhiều) tiếng ngoài bài có vần yêu, iêu: -GV nhận xét tổng kết tính điểm thi đua c. Nói câu chứa tiếng có vần yêu, iêu -GV khen những tổ tìm nhanh nhiều câu Tiết 2  Tìm hiểu bài đọc và luyện nói: a. Tìm hiểu bài đọc: + Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ -nhìn thấy gì? -nghe thấy gì? -ngửi thấy gì? +Cho HS đọc những câu thơ nói về tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ gắn với tình yêu đất nước -GV đọc diễn cảm bài thơ -HS thi đua đọc khổ thơ, mỗi em đọc 1 khổ tiếp nhau đọc, đọc theo đơn vị bàn, nhóm, tổ. -1,2 HS đọc cả bài -HS đồng thanh toàn bài 1 lần -Cho HS đọc những dòng thơ có tiếng yêu -HS thi đua tìm nhanh nhiều tiếng có Cho HS thi tìm +Vần yêu: yếu đuối, ốm yếu, yêu mến, yêu quý, yêu thương, điểm yếu, … +Vần iêu: buổi chiều, chiếu phim, chiêu đãi, cánh diều, điệu đà, điều hay, chim đà điểu, kiêu căng, kiêu hãnh, kiểu dáng, miếu thờ, miêu tả, hiếu thảo, hiểu bài, biếu, năng khiếu, tiếu lâm, tiều phu, chuối tiêu, chú tiểu, phiếu, thiếu sót, thiểu số, niêu cơm, … -Nhìn tranh, đọc mẫu trong SGK -Từng cá nhân thi nói câu chứa tiếng có vần yêu, iêu +Vần yêu: -Em rất yêu mến bạn bè -Em gai em trông rất yếu ớt +Vần iêu: -Cô giáo dạy rất dễ hiểu -Bạn Hoa rất hiếu thảo với cha mẹ -Bạn Hạnh rất có khiếu vẽ -Trường học dạy em nhiều điều hay -HS đọc 2 khổ thơ đầu, trả lời các câu hỏi sau: Em yêu ngôi nhà Gỗ tre mộc mạc Như yêu đất nước GV: Trương Thị Hiền 196 Trường Giáo án lớp 1 - Tuần 28 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 28 Thứ ngày Môn Tên bài dạy Hai Tập đọc (2) Đạo đức Thủ công Đầm sen. Chào hỏi và tạm biệt (T2) Cát dán hình vuông (T2) Ba Thể dục Chính tả Toán Tập viết Kiểm tra. Đầm sen. Giải toán có lời văn (TT). Tô chữ hoa M Tư Tập đọc (2) Toán TNXH Mời vào. Luyện tập Con muỗi. Năm Chính tả Toán Tập viết Mó thuật Mời vào. Luyện tập. Tô chữ hoa N Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông, đường diềm Sáu Tập đọc (2) Toán Kể chuyện Hát Chú công. Luyện tập chung. Niền vui bất ngờ. Ôn bài hát : Quả - Hoà bình cho bé. Trang 1 Giáo án lớp 1 - Tuần 28 Thứ hai ngày… tháng… năm 2005 Môn : Tập đọc BÀI: ĐẦM SEN I.Mục tiêu: 1. Học sinh đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng có phụ âm đầu là s hoặc x và các tiếng có âm cuối là t (mát, ngát, khiết, dẹt). -Biết nghỉ hơi sau dấu chấm câu. 2. Ôn các vần en, oen; tìm được tiếng, nói được câu có chứa tiếng có vần en, oen. Hiểu từ ngữ trong bài: đài sen, nhò (nh), thanh khiết, thu hoạch, ngan ngát. Nói đươc vẽ đẹp của lá, hoa và hương sen. II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ bài đọc SGK. -Bộ chữ của GV và học sinh. III.Các hoạt động dạy học : 1.KTBC : Gọi học sinh đọc bài tập đọc “Vì bây giờ mẹ mới về” và trả lời các câu hỏi trong SGK. Cả lớp viết bảng con: cắt bánh, đứt tay, hốt hoảng. 2.Bài mới:  GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và rút tựa bài ghi bảng.  Hướng dẫn học sinh luyện đọc: + Đọc mẫu bài văn lần 1 (giọng chậm rãi, khaon thai). Tóm tắt nội dung bài: + Đọc mẫu lần 2 ( chỉ bảng), đọc nhanh hơn lần 1. + Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó: Cho học sinh thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài, giáo viên gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu. Xanh mát (x ≠ x), xoè ra (oe ≠ eo, ra: r), ngan ngát (an ≠ ang), thanh khiết (iêt ≠ iêc) + Học sinh luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghóa từ.  Các em hiểu như thế nào là đài sen ?  Nhò là bộ phận nào của hoa ?  Thanh khiết có nghóa là gì ?  Ngan ngát là mùi thơm như thế nào? + Luyện đọc câu: Gọi học sinh đọc trơn câu theo cách: mỗi em tự đọc nhẩm từng chữ ở câu thứ nhất, tiếp tục với các câu sau. Sau đó giáo viên gọi 1 học sinh đầu bàn đọc câu 1, các em khác tự đứng lên Học sinh đọc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. Viết bảng con: cắt bánh, đứt tay, hốt hoảng. Nhắc tựa. Lắng nghe. Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng. Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung. 5, 6 em đọc các từ khó trên bảng. + Đài sen: Bộ phận phía ngoài cùng của hoa sen. + Nhò: Bộ phận sinh sản của hoa. + Thanh khiết: Trong sạch. + Ngan ngát: Mùi thơm dòu, nhẹ. Học sinh lần lượt đọc các câu theo yêu cầu của giáo viên. Các học sinh khác theo dõi và nhận xét Trang 2 Giáo án lớp 1 - Tuần 28 đọc nối tiếp các câu còn lại. + Luyện đọc đoạn và bài: (theo 3 đoạn) + Cho học sinh đọc từng đoạn nối tiếp nhau. Đọc cả bài. Luyện tập:  Ôn các vần en, oen. Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng trong bài có vần en ? Bài tập 2: Tìm tiếng ngoài bài có vần en, oen ? Bài tập 3: Nói câu có chứa tiếng mang vần en hoặc oen? Giáo viên nhắc học sinh nói cho trọn câu để người khác hiểu, tránh nói câu tối nghóa. Gọi học sinh đọc lại bài, giáo viên nhận xét. 3.Củng cố tiết 1: Tiết 2 4.Tìm hiểu bài và luyện nói: Hỏi bài mới học. Gọi 2 học sinh đọc bài, cả lớp đọc thầm và trả lời các câu hỏi: 1 Khi nở hoa sen trông đẹp như thế nào? 2 Đọc câu văn tả hương sen ? Nhận xét học sinh trả lời. Giáo viên đọc diễn cảm cả bài. Gọi học sinh thi đọc diễn cảm toàn bài văn. Luyện nói: Nói về sen. Giáo viên Giáo án lớp 1 - Tuần 28 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 28 Thứ ngày Môn Tên bài dạy Hai Tập đọc (2) Đạo đức Thủ công Đầm sen. Chào hỏi và tạm biệt (T2) Cát dán hình vuông (T2) Ba Thể dục Chính tả Toán Tập viết Kiểm tra. Đầm sen. Giải toán có lời văn (TT). Tô chữ hoa M Tư Tập đọc (2) Toán TNXH Mời vào. Luyện tập Con muỗi. Năm Chính tả Toán Tập viết Mó thuật Mời vào. Luyện tập. Tô chữ hoa N Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông, đường diềm Sáu Tập đọc (2) Toán Kể chuyện Hát Chú công. Luyện tập chung. Niền vui bất ngờ. Ôn bài hát : Quả - Hoà bình cho bé. Trang 1 Giáo án lớp 1 - Tuần 28 Thứ hai ngày… tháng… năm 2005 Môn : Tập đọc BÀI: ĐẦM SEN I.Mục tiêu: 1. Học sinh đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng có phụ âm đầu là s hoặc x và các tiếng có âm cuối là t (mát, ngát, khiết, dẹt). -Biết nghỉ hơi sau dấu chấm câu. 2. Ôn các vần en, oen; tìm được tiếng, nói được câu có chứa tiếng có vần en, oen. Hiểu từ ngữ trong bài: đài sen, nhò (nh), thanh khiết, thu hoạch, ngan ngát. Nói đươc vẽ đẹp của lá, hoa và hương sen. II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ bài đọc SGK. -Bộ chữ của GV và học sinh. III.Các hoạt động dạy học : 1.KTBC : Gọi học sinh đọc bài tập đọc “Vì bây giờ mẹ mới về” và trả lời các câu hỏi trong SGK. Cả lớp viết bảng con: cắt bánh, đứt tay, hốt hoảng. 2.Bài mới:  GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và rút tựa bài ghi bảng.  Hướng dẫn học sinh luyện đọc: + Đọc mẫu bài văn lần 1 (giọng chậm rãi, khaon thai). Tóm tắt nội dung bài: + Đọc mẫu lần 2 ( chỉ bảng), đọc nhanh hơn lần 1. + Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó: Cho học sinh thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài, giáo viên gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu. Xanh mát (x ≠ x), xoè ra (oe ≠ eo, ra: r), ngan ngát (an ≠ ang), thanh khiết (iêt ≠ iêc) + Học sinh luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghóa từ.  Các em hiểu như thế nào là đài sen ?  Nhò là bộ phận nào của hoa ?  Thanh khiết có nghóa là gì ?  Ngan ngát là mùi thơm như thế nào? + Luyện đọc câu: Gọi học sinh đọc trơn câu theo cách: mỗi em tự đọc nhẩm từng chữ ở câu thứ nhất, tiếp tục với các câu sau. Sau đó giáo viên gọi 1 học sinh đầu bàn đọc câu 1, các em khác tự đứng lên Học sinh đọc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. Viết bảng con: cắt bánh, đứt tay, hốt hoảng. Nhắc tựa. Lắng nghe. Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng. Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung. 5, 6 em đọc các từ khó trên bảng. + Đài sen: Bộ phận phía ngoài cùng của hoa sen. + Nhò: Bộ phận sinh sản của hoa. + Thanh khiết: Trong sạch. + Ngan ngát: Mùi thơm dòu, nhẹ. Học sinh lần lượt đọc các câu theo yêu cầu của giáo viên. Các học sinh khác theo dõi và nhận xét Trang 2 Giáo án lớp 1 - Tuần 28 đọc nối tiếp các câu còn lại. + Luyện đọc đoạn và bài: (theo 3 đoạn) + Cho học sinh đọc từng đoạn nối tiếp nhau. Đọc cả bài. Luyện tập:  Ôn các vần en, oen. Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng trong bài có vần en ? Bài tập 2: Tìm tiếng ngoài bài có vần en, oen ? Bài tập 3: Nói câu có chứa tiếng mang vần en hoặc oen? Giáo viên nhắc học sinh nói cho trọn câu để người khác hiểu, tránh nói câu tối nghóa. Gọi học sinh đọc lại bài, giáo viên nhận xét. 3.Củng cố tiết 1: Tiết 2 4.Tìm hiểu bài và luyện nói: Hỏi bài mới học. Gọi 2 học sinh đọc bài, cả lớp đọc thầm và trả lời các câu hỏi: 1 Khi nở hoa sen trông đẹp như thế nào? 2 Đọc câu văn tả hương sen ? Nhận xét học sinh trả lời. Giáo viên đọc diễn cảm cả bài. Gọi học sinh thi đọc diễn cảm toàn bài văn. Luyện nói: Nói về sen. Giáo viên nêu yêu Giáo án lớp 1 - Tuần 28 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 28 Thứ ngày Môn Tên bài dạy Hai Tập đọc (2) Đạo đức Thủ công Đầm sen. Chào hỏi và tạm biệt (T2) Cát dán hình vuông (T2) Ba Thể dục Chính tả Toán Tập viết Kiểm tra. Đầm sen. Giải toán có lời văn (TT). Tô chữ hoa M Tư Tập đọc (2) Toán TNXH Mời vào. Luyện tập Con muỗi. Năm Chính tả Toán Tập viết Mó thuật Mời vào. Luyện tập. Tô chữ hoa N Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông, đường diềm Sáu Tập đọc (2) Toán Kể chuyện Hát Chú công. Luyện tập chung. Niền vui bất ngờ. Ôn bài hát : Quả - Hoà bình cho bé. Trang 1 Giáo án lớp 1 - Tuần 28 Thứ hai ngày… tháng… năm 2005 Môn : Tập đọc BÀI: ĐẦM SEN I.Mục tiêu: 1. Học sinh đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng có phụ âm đầu là s hoặc x và các tiếng có âm cuối là t (mát, ngát, khiết, dẹt). -Biết nghỉ hơi sau dấu chấm câu. 2. Ôn các vần en, oen; tìm được tiếng, nói được câu có chứa tiếng có vần en, oen. Hiểu từ ngữ trong bài: đài sen, nhò (nh), thanh khiết, thu hoạch, ngan ngát. Nói đươc vẽ đẹp của lá, hoa và hương sen. II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ bài đọc SGK. -Bộ chữ của GV và học sinh. III.Các hoạt động dạy học : 1.KTBC : Gọi học sinh đọc bài tập đọc “Vì bây giờ mẹ mới về” và trả lời các câu hỏi trong SGK. Cả lớp viết bảng con: cắt bánh, đứt tay, hốt hoảng. 2.Bài mới:  GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và rút tựa bài ghi bảng.  Hướng dẫn học sinh luyện đọc: + Đọc mẫu bài văn lần 1 (giọng chậm rãi, khaon thai). Tóm tắt nội dung bài: + Đọc mẫu lần 2 ( chỉ bảng), đọc nhanh hơn lần 1. + Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó: Cho học sinh thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài, giáo viên gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu. Xanh mát (x ≠ x), xoè ra (oe ≠ eo, ra: r), ngan ngát (an ≠ ang), thanh khiết (iêt ≠ iêc) + Học sinh luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghóa từ.  Các em hiểu như thế nào là đài sen ?  Nhò là bộ phận nào của hoa ?  Thanh khiết có nghóa là gì ?  Ngan ngát là mùi thơm như thế nào? + Luyện đọc câu: Gọi học sinh đọc trơn câu theo cách: mỗi em tự đọc nhẩm từng chữ ở câu thứ nhất, tiếp tục với các câu sau. Sau đó giáo viên gọi 1 học sinh đầu bàn đọc câu 1, các em khác tự đứng lên Học sinh đọc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. Viết bảng con: cắt bánh, đứt tay, hốt hoảng. Nhắc tựa. Lắng nghe. Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng. Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung. 5, 6 em đọc các từ khó trên bảng. + Đài sen: Bộ phận phía ngoài cùng của hoa sen. + Nhò: Bộ phận sinh sản của hoa. + Thanh khiết: Trong sạch. + Ngan ngát: Mùi thơm dòu, nhẹ. Học sinh lần lượt đọc các câu theo yêu cầu của giáo viên. Các học sinh khác theo dõi và nhận xét Trang 2 Giáo án lớp 1 - Tuần 28 đọc nối tiếp các câu còn lại. + Luyện đọc đoạn và bài: (theo 3 đoạn) + Cho học sinh đọc từng đoạn nối tiếp nhau. Đọc cả bài. Luyện tập:  Ôn các vần en, oen. Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng trong bài có vần en ? Bài tập 2: Tìm tiếng ngoài bài có vần en, oen ? Bài tập 3: Nói câu có chứa tiếng mang vần en hoặc oen? Giáo viên nhắc học sinh nói cho trọn câu để người khác hiểu, tránh nói câu tối nghóa. Gọi học sinh đọc lại bài, giáo viên nhận xét. 3.Củng cố tiết 1: Tiết 2 4.Tìm hiểu bài và luyện nói: Hỏi bài mới học. Gọi 2 học sinh đọc bài, cả lớp đọc thầm và trả lời các câu hỏi: 1 Khi nở hoa sen trông đẹp như thế nào? 2 Đọc câu văn tả hương sen ? Nhận xét học sinh trả lời. Giáo viên đọc diễn cảm cả bài. Gọi học sinh thi đọc diễn cảm toàn bài văn. Luyện nói: Nói về sen. Giáo viên nêu yêu ... toán SGK c u hỏi: - Bài toán cho biết gì? * Nhà An c gà, mẹ đem bán gà - Bài toán hỏi gì? * Hỏi nhà An ại gà? - Giáo viên ghi t m tắt toán lên bảng cho học sinh đọc ại toán theo TT T m tắt: -. .. chào c : - GV cho HS p - GV dặn dò HS việc cần àm tuần Hoạt động học sinh - Ổn định đội hình - Liên đội trưởng điều khiển buổi chào c - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Xếp hàng vào p - HS ắng... sánh: 55 47 57 > 47 16 < 15 + Bài m i : a Gi i thiệu trực tiếp, ghi tựa * Gi i thiệu cách giải toán cách trình bày giải: - Hư ng dẫn học sinh tìm hiểu toán - Gọi học sinh đọc đề toán trả i -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 - Tuần 28, Giáo án lớp 1 - Tuần 28, Giáo án lớp 1 - Tuần 28

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay