Giáo án lớp 1 - Tuần 18

15 10 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 08:01

Môn: Học Vần Tiết: Thứ .ngày .tháng .năm . Tên bài dạy: it - iêt I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Đọc và viết được các vần it, iêt, trái mít, chữ viết, con vịt, đông nghịt, thời tiết, hiểu biết b/ Kỹ năng : Đọc và viết được vần, tiếng, từ khóa. c/ Thái độ : Tích cực học tập. II/ Đồ dùng dạy học: a/ Của giáo viên : Tranh: trái mít, chữ viết b/ Của học sinh : Bảng cài, Bảng con. III/ Các hoạt động: Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ ut - ưt ” - Kiểm tra đọc: trái mít, chữ viết, con vịt, thời tiết, đông nghịt, hiểu biết. - Kiểm tra đọc SGK - Kiểm tra viết: trái mít, chữ viết, con vịt, thời tiết Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu: vần it, iêt 2/ Dạy vần it: - Vần it khác vần iêt thế nào? - Nhận diện vần - Đánh vần - Ghép vần: it - Tạo tiếng : mít - Giới thiệu : trái mít - Đọc vần, tiếng, từ 3/ Dạy vần iêt: - So sánh vần iêt và vần it - Đánh vần - Ghép vần: iêt. - Tạo tiếng: viết c/ Viết: - Viết mẫu và hướng dẫn viết d/ Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ: - Hướng dẫn đọc từ và tìm tiếng mới - Giải nghĩa từ: đông nghịt, thời tiết - HS 1 đọc: trái mít, chữ viết - HS 2 đọc: con vịt, thời tiết - HS 3 viết: đông nghịt, hiểu biết. - HS 4 đọc SGK - Tổ 1 viết: trái mít - Tổ 2 viết: chữ viết - Tổ 3 viết: con vịt - Tổ 4 viết: thời tiết - Đọc vàn it, iêt - Khác nhau: i và u - i - tờ - it - Ghép : it - Thêm chữ m và dấu sắc - Đọc trơn từ: trái mít - Đọc : it - mít - trái mít - Đọc vần: iêt - Khác nhau: iê và i -- tờ - iêt - Ghép vần và tiếng - Đọc trơn từ: chữ viết - HS viết bảng con - Đọc thầm từ - HS đọc từ: (cá nhân, tổ, lớp) Môn: Học Vần Tiết: Thứ .ngày .tháng .năm . Tên bài dạy: it - iêt (tt) I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Đọc được bài ứng dụng. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Em tô vẽ b/ Kỹ năng : Luyện đọc, viết, nói thành câu c/ Thái độ : Tích cực học tập II/ Đồ dùng dạy học: a/ Của giáo viên : Tranh luyện đọc, luyện nói. b/ Của học sinh : Vở tập viết. Sách giáo khoa. III/ Các hoạt động: Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Luyện đọc 1/ Đọc vần, tiếng, từ khóa, từ ứng dụng ở tiết 1 2/ Đọc bài ứng dụng - Tranh vẽ gì? - Câu đố có mấy câu? - Hãy đọc bài đố. - Tiếng nào có vần mới? - Đọc mẫu và gọi đại diện đọc lại Họat động 2: Luyện viết - Giảng lại cách viết trong vở: con chữ t cao 3 dòng li, con chữ h cao 5 dòng li - Theo dõi và chữa sai kịp thời - Chấm 5 bài tại lớp Họat động 3: Luyện nói theo chủ đề: Em tô vẽ, viết - Em có thể đặt tên cho ba bạn trong tranh được không? - Bạn nào đang viết? - Bạn nào đang vẽ và viết? - Em thích tô hay vẽ? Họat động 4: Củng cố - Dặn dò - Hướng dẫn đọc SGK - Giới thiệu đoạn văn có tiếng mới - Dặn dò: Chuẩn bị bài - Đọc (cá nhân, tổ, nhóm) - Đàn vịt dưới ao - 4 câu - Đọc (cá nhân, tổ, lớp) - “ biết” - HS lần lượt đọc ( 4 em) - Đọc toàn bài ( 1 em) - HS viết vào vở Tập Viết - HS nhắc lại chủ đề - HS trả lời - HS trả lời - Đem SGK - Tìm tiếng mới - Thi đua đọc tiếp sức Môn: Học Vần Tiết: Thứ .ngày .tháng .năm . Tên bài dạy: uôt - ươt I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Đọc và viết được các vần uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván, trắng muốt, tuốt lúa, vượt lên b/ Kỹ năng : Đọc và viết được vần, tiếng, từ khóa. c/ Thái độ : Tích cực học tập. II/ Đồ dùng dạy học: a/ Của giáo viên : Tranh: chuột nhắt, lướt ván b/ Của học sinh : Bảng cài, Bảng con. III/ Các hoạt động: Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ it - iêt ” - Kiểm tra đọc - Kiểm tra viết - Nhận xét Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu: vần uôt, ươt 2/ Dạy vần uôt: - Nhận diện vần - Đánh vần, đọc trơn - Ghép vần: uôt - Tạo tiếng : chuột - Giới thiệu tranh: chuột nhắt (loại chuột bé nhất) 3/ Dạy vần ươt: - Nhận diện vần - Đánh vần, đọc trơn - Ghép vần: uôt - Tạo tiếng : lướt - Giới thiệu tranh: lướt ván c/ Viết: vần, tiếng, từ - Viết mẫu - Hướng dẫn cách viết d/ Từ Kế hoạch học - Lớp TUẦN 18 Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016 Đạo đức: THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI HỌC KỲ I I Mục tiêu dạy: Kiến thức: - Giúp học sinh ôn luyện nhớ lại nội dung học - Biết việc cần làm việc không nên làm Kĩ năng: - Rèn kỹ hoạt động học sinh Thái độ: - Giáo dục tình cảm tốt đẹp cho HS II Chuẩn bị: - GV: tranh - HS: III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên * Hoạt động 1: - Chúng ta học đạo đức gì? - Những điều giúp điều gì? - Kết luận: Cần làm theo học * Hoạt động 2: - Muốn giữ gìn sách đồ dùng bền đẹp phải làm gì? - Đối với anh chị em nhà em phải nào? - Khi chào cờ chúng em phải làm gì? - Đi học giúp em làm gì? Kết luận: Chúng ta phải thực tốt hành vi đạo đức * Dặn dò: Ôn Hoạt động học sinh - Biết việc cần phải làm - Ta phải giữ gìn bao bọc sách đẹp - Anh chị em nhà phải yêu thương - Khi chào cờ phải nghiêm túc - Giúp em tiếp thu - HS thực tốt -Nguyễn Thị Thắm Kế hoạch học - Lớp Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016 Thủ công: GẤP CÁI VÍ (Tiết 2) I Mục tiêu dạy: Kiến thức: HS biết cách gấp ví giấy Kĩ năng: Gấp ví giấy Các nếp gấp chưa đều, chưa thẳng theo đường kẻ Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cẩn thận khéo léo II Chuẩn bị: - GV: Mẫu ví giấy - HS: Giấy màu, Thủ công III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên * Ôn định tổ chức: Kiểm tra đồ dùng học tập Nhận xét Giới thiệu bài: Ghi đề Hướng dẫn HS thực hành: - GV nhắc lại quy trình gấp ví tiết gợi ý HS nhắc lại quy trình gấp ví Bước 1, Bước 2, Bước - Chú ý gấp cân chiều dài chiều ngang ví - Gấp hoàn chỉnh xong ví, hướng dẫn trang trí bên ví cho đẹp - Hướng dẫn trưng bày sản phẩm - Nhận xét, tuyên dương Củng cố, dặn dò: - Nhận xét thái độ học tập, chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị học tiết sau: Gấp mũ ca lô Hoạt động học sinh - Đặt dụng cụ lên bàn - Các tổ trưởng báo cáo - HS lắng nghe - Thực hành theo nhóm - Trưng bày sản phẩm theo nhóm - Lắng nghe -Nguyễn Thị Thắm Kế hoạch học - Lớp Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016 Toán: ĐIỂM ĐOẠN THẲNG I Mục tiêu dạy: Kiến thức: Giúp học sinh nhận biết "điểm" "đoạn thẳng" Kĩ năng: Biết đọc tên điểm đoạn thẳng; kẻ đoạn thẳng Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cẩn thận học toán II Chuẩn bị: - GV: thước - HS: thước, bút chì III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Bài cũ: Nhận xét kiểm tra * Bài mới: Giới thiệu bài: Ghi đề Giới thiệu "điểm", " đoạn thẳng" - Nghe giới thiệu - Yêu cầu HS xem hình vẽ sách đọc “Trên trang sách có điểm A, điểm B” Lưu ý HS cách đọc điểm: B, C, D, H, - Xem hình vẽ đọc P, Q, X, G - Vẽ chấm lên bảng nói: - Đọc điểm A B Điểm A Điểm B Trên bảng có hai điểm, ta gọi tên điểm - Nhìn bảng điểm A, điểm điểm B - Nối điểm lại nói: A B Nối điểm A điểm B ta có đoạn thẳng AB - Cho HS đọc Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng: * Giới thiệu dụng cụ để vẽ đoạn thẳng: - Giơ thước nói: Để vẽ đoạn thẳng ta thường dùng thước thẳng - Hướng dẫn kiểm tra mép thước cách lấy tay sờ * Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng: - Lắng nghe - Đọc: Đoạn thẳng AB - HS lấy thước - Di động ngón tay mép thước -Nguyễn Thị Thắm Kế hoạch học - Lớp - Bước 1: Dùng bút chấm điểm chấm điểm vào tờ giấy Đặt tên cho điểm (A B) - Bước 2: Đặt mép thước qua điểm A điểm B, dùng tay trái giữ cố định thước Tay phải cầm bút tựa vào mép thướcvà tì mặt giấy từ điểm A đến điểm B * Cho HS vẽ vài đoạn thẳng Thực hành: * Bài 1: Đọc tên điểm đ thẳng Gọi HS đọc tên điểm đoạn thẳng * Bài 2: Dùng thước thẳng bút để nối thành a) đoạn thẳng b) đoạn thẳng c) đoạn thẳng d) đoạn thẳng Nối cặp điểm để có đoạn thẳng đọc doạn thẳng * Bài 3: Mỗi hình vẽ có đoạn thẳng - Nêu số đoạn thẳng đọc tên Hướng dẫn HS ghi số vào chỗ chấm mõi hình vẽ - Nhận xét Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Lắng nghe quan sát - Vẽ bảng - Đọc: điểm M, điểm N, đoạn thẳng MN, - Nối đọc: AB, BC, CA - Đếm đoạn thẳng viết số -Nguyễn Thị Thắm Kế hoạch học - Lớp Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016 Tự nhiên xã hội: CUỘC SỐNG XUNG QUANH I Mục tiêu dạy: Kiến thức: HS nêu số nét cảnh quan thiên nhiên công việc người dân nơi học sinh Kĩ năng; Rèn kỹ quan sát, nhận xét cho HS Thái độ: HS biết yêu quý bảo vệ cảnh đẹp thiên nhiên II Chuẩn bị: - GV: tranh minh hoạ - HS: III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Giới thiệu bài: Ghi đề Các hoạt động: * Hoạt động 1: Thảo luận hoạt động sinh sống nhân dân địa phương - MT: HS nói nét bật công việc sản xuất, buôn bán nhân dân địa phương - CTH: + Bước 1: Thảo luận nhóm Nhận xét phong cảnh đường, người lại phương tiện gì? + Bước 2: Thảo luận lớp Hoạt động học sinh - Nghe giới thiệu - Thảo luận nhóm - Đại điện trình bày Nhận xét - Đại diện nhóm trình bày công việc chủ yếu mà ... Thứ hai 22/12/08 Tiếng Việt Vần it - iêt (Tiết 1) I) Mục tiêu: − Học sinh đọc và viết được : it, iêt, trái mít, chữ viết. Đọc đúng các tiếng từ ứng dụng − Đọc được câu ứng dụng: Con gì có cánh .Đêm về đẻ trứng − Phát triển lời nói theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết. Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt II) Chuẩn bò: 1. Giáo viên: − Tranh trong sách giáo khoa , bộ đồ dùng tiếng việt 2. Học sinh: − Sách, bảng con, bộ đồ dùng tiếng việt _ Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành… _ Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp… III) Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 5’ 10’ 10’ 10’ 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: 3. Bài mới: a) Giới thiệu : b) Hoạt động1 : Dạy vần it • Mục tiêu: Nhận diện được vần it, biết cách phát âm và đánh vần tiếng có vần it ∗ Nhận diện vần: 1. Giáo viên viết vần it − So sánh it và at ∗ Phát âm và đánh vần − Giáo viên đánh vần: i-tờ-it − Giáo viên phát âm it c) Hoạt động 2 : Dạy vần iêt • Mục tiêu: Nhận diện được vần iêât, biết phát âm và đánh vần tiếng có vần iêt ∗ Quy trình tương tự như vần it GVHD hs viết bảng con: it, iêt Nghỉ giải lao giữa tiết d) Hoạt động 3: Đọc tiếng từ ứng dụng • Muc Tiêu : Biết viết tiếng có vần it, iêt và đọc trơn nhanh và thành thạo tiếng vừa học − Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý để rút ra các từ cần luyện đọc: con vòt, đông nghòt, thời tiết, hiểu biết. − Giáo viên sửa sai cho học sinh − Học sinh đọc lại toàn bảng Giáo viên nhận xét tiết học Hát múa chuyển tiết 2 Hát − Học sinh quan sát − Học sinh thực hiện − Học sinh đánh vần và phát âm cá nhân, nhóm, cả lớp − Học sinh quan sát − Học sinh viết trên không, trên bàn, bảng con − Học sinh luyện đọc − Học sinh đọc Học vần it, iêt (Tiết 2) I) Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ 8’ 8’ 10’ 5’ 2’ 1. Ổn đònh: 2. Bài mới: GV hd hs đọc lại bài cũ - Hoạt động 1: Luyện đọc SGK • Mục tiêu : Đọc đúng các từ, tiếng, phát âm chính xác _ GV hd hs đọc trong sgk _ Giáo viên ghi câu ứng dụng: Con gì có cascnh .Đêm về đẻ trứng _ Giáo viên sửa sai cho học sinh - Hoạt động 2: Luyện nói • Muc Tiêu : Phát triển lời nói tự nhiên của học sinh theo chủ đề Em tô, vẽ, viết. -GVHDHS quan sát tranh- tập nói theo câu hỏi gợi ý của GV. -GV nx - Hoạt động 3: Luyện viết • Mục tiêu: viết đúng nét, đúng chiều cao con chữ, đều, đẹp -GVHDHS viết vần, từ vào vở tập viết. hd hs tư thế ngồi, cách để tập, cầm bút. -Gv chấm một số tập - nx 3. Củng cố: -Thi đua: tìm từ mới, tiếng mới có vần đã học 4. Dặn dò: _ Đọc các tiếng, từ có vần đã học ở sách báo _ Chuẩn bò bài sau _ GVnx tiết học _ Hát -HS đọc cá nhân – đồng thanh _ Học sinh theo dõi và đọc từng phần theo hướng dẫn _ Học sinh luyện đọc cá nhân -HS phát biểu cá nhân. -HS nx -HS viết bài vào tập -HS thi đua Toán ĐIỂM – ĐOẠN THẲNG I) Mục tiêu: − Học sinh nhận biết được điểm, đoạn thẳng: Đoạn thẳng qua 2 điểm − Biết đọc tên các điểm, đoạn thẳng. Rèn luyện cho học sinh kỹ năng nhận biết và kẻ đoạn thẳng − Ham thích học toán, nhanh nhạy II) Chuẩn bò: 1.Giáo viên: − Thước kẻ, phấn, SGK 2.Học sinh : − Thước kẻ, bút chì, SGK, vở, bảng _ Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành… _ Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp… III) Các hoạt dộng dạy và học: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 5’ 5’ 8’ 20’ 4’ 1’ 1. Ổn đònh : 2. Bài cũ : 3. Dạy và học bài mới: a) Giới thiệu: điểm- đoạn thẳng b) Hoạt động 1: Mục tiêu: Nhận biết được thế nào là điểm, đoạn thẳng • Xem trên sách có điểm A , điểm B… − Giáo viên chấm 2 điểm lên bảng , em hãy đặt tên cho 2 điểm này → giáo viên ghi bảng − Giáo viên nối 2 điểm lại và nói: ta có đoạn thẳng AB c) Hoạt động 2: Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng • Mục tiêu : Nằm và vẽ được đoạn thẳng − Để vẽ được đoạn thẳng, người ta dùng thước thẳng − Bước 1: dùng bút chấm 1 điểm rồi chấm 1 điểm nữa vào tờ giấy. Đặt tên cho từng điểm − Bước 2: đặt mép thước qua 2 điểm A và B, tay trái giữa cố đònh thước, tay phải cầm bút đặt Giáo án lớp 1 - Tuần 18 LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 18 Thứ ngày Môn Tên bài dạy Hai Học vần (2) Đạo đức Thủ công Ach Kiểm tra học kì I Kiểm tra học kì I Ba Thể dục Học vần (2) Toán Ôn tập học kỳ I – Trò chơi. Ich - êch Điểm- Đoạn thẳng Tư Học vần (2) Toán TNXH Mó thuật Ôn tập Độ dài đoạn thẳng. Ôn tập và kiểm tra học kỳ I Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông Năm Học vần (2) Toán Tập viết Ôn tập cuối học kỳ I Thực hành đo độ dài Sáu Học vần (2) Toán Hát Sinh hoạt Kiểm tra học kỳ I Một chục – Tia số Kiểm tra học kỳ I Đánh giá hoạt động học kỳ I. Thứ hai ngày… tháng… năm 2004 Trang 1 Giáo án lớp 1 - Tuần 18 Môn : Học vần BÀI : ACH I.Mục tiêu: -HS hiểu được cấu tạo vần ach tiếng: sách. -Đọc và viết đúng vần ach, từ cuốn sách. -Nhận ra ach trong tiếng, từ ngữ, trong sách báo bất kì. -Đọc được từ và câu ứng dụng. -Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Giữ gìn sách vở. II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ từ khóa, câu ứng dụng. Tranh luyện nói: Giữ gìn sách vở. -Bộ ghép vần của GV và học sinh. III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.KTBC : Hỏi bài trước. Đọc sách kết hợp bảng con. Viết bảng con. GV nhận xét chung. 2.Bài mới: GV giới thiệu tranh rút ra vần ach, ghi bảng. Gọi 1 HS phân tích vần ach. Lớp cài vần ach. GV nhận xét. So sánh vần ach với ac. HD đánh vần vần ach. Có ach, muốn có tiếng sách ta làm thế nào? Cài tiếng sách. GV nhận xét và ghi bảng tiếng sách. Gọi phân tích tiếng sách. GV hướng dẫn đánh vần tiếng sách. Dùng tranh giới thiệu từ “cuốn sách”. Hỏi:Trong từ có tiếng nào mang vần mới học Gọi đánh vần tiếng sách, đọc trơn từ cuốn sách. Gọi đọc sơ đồ trên bảng. Hướng dẫn viết bảng con: ach, cuốn sách. GV nhận xét và sửa sai. Đọc từ ứng dụng. Giáo viên đưa tranh, mẫu vật hoặc vật Học sinh nêu tên bài trước. HS cá nhân 7 -> 8 em. N1 : cá diếc; N2 : công việc. Học sinh nhắc lại. HS phân tích, cá nhân 1 em Cài bảng cài. Giống nhau : Bắt đầu bằng a. Khác nhau : ach kết thúc bắt ch. a – chờ – ach. CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. Thêm âm s đứng trước vần ach, thanh sắc trên đầu âm a. Toàn lớp. CN 1 em. Sờ – ach – sach – sắc - sách. CN 4 em, đọc trơn 4 em, 2 nhóm ĐT. Tiếng sách. CN 4 em, đọc trơn 4 em, nhóm. CN 2 em Nghỉ giữa tiết. Toàn lớp viết. Trang 2 Giáo án lớp 1 - Tuần 18 thật để giới thiệu từ ứng dụng, có thể giải nghóa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng. Viên gạch, sạch sẽ, kênh rạch, cây bạch đàn. Hỏi tiếng mang vần mới học trong các từ: Viên gạch, sạch sẽ, kênh rạch, cây bạch đàn Gọi đánh vần tiếng và đọc trơn các từ trên. Gọi đọc toàn bảng. 3.Củng cố tiết 1: Hỏi vần mới học. Đọc bài. Tìm tiếng mang vần mới học. NX tiết 1 Tiết 2 Luyện đọc bảng lớp : Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn Luyện câu : GT tranh rút câu ghi bảng: Bức tranh vẽ gì? Nội dung bức tranh minh hoạ cho câu ứng dụng: Mẹ, mẹ ơi cô dạy Phải giữ sạch đôi tay Bàn tay mà dây bẩn Sách, áo cũng bẩn ngay. GV nhận xét và sửa sai. Luyện nói : Chủ đề: “Giữ gìn sách vở”. GV treo tranh gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề. GV giáo dục TTTcảm. Đọc sách kết hợp bảng con. GV đọc mẫu 1 lần. GV Nhận xét cho điểm. Luyện viết vở TV. GV thu vở một số em để chấm điểm. Nhận xét cách viết. 4.Củng cố : Gọi đọc bài. Trò chơi: Tiếp sức. Giáo viên phát giấy cho 4 tổ các em lần lượt chuyền cho nhau viết tiếng có vần ach. Hết thời gian cho các tổ nộp lại, Giáo viên gắn lên bảng, loại bỏ từ sai. Tổ nào viết được nhiều tiếng tổ đó thắng. GV nhận xét trò chơi. HS đánh vần, đọc trơn từ, CN 4 em. Gạch, sạch, rạch, bạch. CN 2 em. CN 2 em, đồng thanh. Vần ach. CN 2 em. Đại diện 2 nhóm CN 6 ->8 em, lớp đồng thanh. Ba mẹ con. HS tìm tiếng mang vần Tuần 18 Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2008 Học vần: Bài 73 it iêt I. Mục tiêu: Sau bài học HS có thể: - Hiểu cấu tạo vần it, iêt - Đọc viết , đợc : it, iêt, trái mít, chữ viết. - Nhận ra it, iêt trong các tiếng , từ, câu ứng dụng. - Đọc đợc từ ứng dụng : con vịt, đông nghịt, thời tiết, hiểu biết.Và đoạn thơ ứng dụng trong bài : Con gì có cánh Mà lại biết bơi Ngày xuống ao chơi Đêm về đẻ trứng. +Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Em tô, vẽ , viết II. Đồ dùng dạy học. Tranh minh hoạ SGK. +GV: Bảng cài , bộ chữ , con vịt đồ chơi +HS: Bộ ĐD học vần , bảng con. III.Các hoạt động dạy học. A. Kiểm tra bài cũ. +GV: Gọi HS đọc bài et, êt +HS - GV: Nhận xét, cho điểm. +GV: Đọc cho HS viết từ: dệt vải +GV: Nhận xét , chỉnh sửa. B. Dạy học bài mới. 1, Giới thiệu bài: +GV : Viết các vần it, iêt lên bảng. +GV hỏi: Ai đọc đợc các vần này? +HS: Đọc it, iêt 2, Hoạt động 1: Dạy vần mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS * it a, Nhận diện vần. + Ghép vần it lên bảng + Ai cho cô biết vần it đợc tạo nên bởi âm nào? + Hãy so sánh cho cô vần it với ut + Hãy ghép cho cô vần it + Đọc it + Chỉnh sửa phát âm. b, Đánh vần. + Quan sát. + Vần it đợc tạo nên bởi âm i và t, âm i đứng trớc, âm t đứng sau. + giống nhau: đều có t đứng sau khác nhau: it có i đứng trớc + Ghép vần it và giơ cho GV kiểm tra. + Đọc it (CN, nhóm, cả lớp) + Vần it đánh vần thế nào? + Đánh vần mẫu. + Chỉnh sửa cho HS. + Có vần it các em hãy tìm và ghép tiếng mít + Con ghép tiếng mít nh thế nào? + Con hãy phân tích tiếng mít + Ghép bảng mít + tiếng mít đánh vần nh thế nào? + Chỉnh sửa. + Tranh vẽ quả gì? + ghép bảng quả mít + Nhận xét , chỉnh sửa. * iêt (Quy trình tơng tự) So sánh iêt với it c, Hớng dẫn viết chữ. + Viết mẫu bảng vần it, iêt vừa viết vừa HD quy trình viết + Nhận xét, chỉnh sửa. + Viết mẫu trái mít, chữ viết HD quy trình viết d, Đọc từ ứng dụng. + Viết bảng các từ ứng dụng. con vịt thời tiết đông nghịt hiểu biết + Ai đọc đợc các từ ứng dụng? + Giải thích các từ ứng dụng. + Đọc mẫu các từ ứng dụng. + Chỉnh sửa cho HS. + Trong các từ ứng dụng tiếng nào chứa vần vừa học? + Hãy phân tích tiếng vịt, nghịt, tiết, biết + Cho HS đọc toàn bài. + i t - it + đánh vần ( CN, nhóm, cả lớp) + ghép tiếng mít + nêu cách ghép + phân tích + Đọc mít + mờ - it mit - sắc - mít + Đánh vần (CN, nhóm, cả lớp + quả mít + Đọc trái mít + Đánh vần và đọc trơn từ khoá. it mít trái mít + Quan sát GV viết mẫu. + Viết lên không trung định hình cách viết. + Viết bảng con. + Quan sát + Viết bảng con. + Đọc. + Đọc ( CN, nhóm, cả lớp). + Tiếng vịt trong từ con vịt, tiếng nghịt trong từ đông nghịt, tiếng tiết trong từ thời tiết, tiếng biết trong từ hiểu biết. + Phân tích. + Đọc. Tiết 2 3, Hoạt động 2: Luyện tập. Hoạt động của GV Hoạt động của HS .a, Luyện đọc. *Đọc bài ở tiết 1. + Cho HS đọc vần tiếng từ khoá. + Chỉnh sửa. + Cho HS đọc từ ứng dụng. + Chỉnh sửa. + Tổ chức cho các nhóm thi đọc. *Đọc câu ứng dụng. + Cho HS quan sát tranh minh hoạ SGK. Tranh vẽ gì? mời cả lớp cùng đọc đoạn thơ ứng dụng dới bức tranh này. +Gọi 2 HS đọc + Bạn đọc có hay không? Chúng ta cần đọc đúng tiếng có âm gì? + Đọc mẫu, HD đọc. + Chỉnh sửa. + Trong câu ứng dụng tiếng nào chứa vần vừa học? + Em hãy phân tích tiếng: biết b, Luyện viết. + Gọi HS đọc toàn bộ bài viết. + Cho xem bài viết mẫu, HD cách viết. + Quan sát uốn nắn. c,Luyện nói. + Chủ đề luyện nói hôm nay là gì? + HD HS quan sát tranh thảo luận theo các câu hỏi gợi ý: -Tranh vẽ gì? - Hãy đặt tên cho các bạn trong tranh? - Em thích tô, viết hay vẽ? + Nhận xét khen ngợi nhóm nói hay. 4, Củng cố, dặn dò. + Cho HS đọc toàn bài trong SGK. + Cho các nhóm thi tìm tiếng , từ + Đọc (CN, nhóm, cả lớp) + Đọc (CN, nhóm, cả lớp) + Các nhóm thi đọc. + Quan sát tranh. +Tranh vẽ đàn vịt đang bơi dới ao +2 HS đọc. + Nhận xét. + Đọc đúng tiếng có âm tr + Đọc (CN, nhóm, cả lớp). + biết + Phân tích tiếng biết + Đọc bài viết. + Quan sát bài viết mẫu. + viết bài. + Em tô, vẽ, viết + Quan sát tranh minh hoạ, thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi gợi ý của GV và gi¸o ¸n líp 1 Thứ hai ngày 04 tháng01 năm2009 HỌC VẦN Bài 73: VẦN IT, IÊT (2 tiết ) A- MĐYC: - HS đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết ;từ và đoạn thơ ứng dụng, -Viết được it,iêt,trái mít,chữ viết . -Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Em tô,vẽ, viết . - Giáo dục HS yêu thích môn học và chịu khó học bài. B- ĐDDH: Tranh minh hoạ bài học: Từ khóa, câu ứng dụng, phần luyện nói. C- HĐDH: Tiết 1 I/KTBC: 2 HS viết và đọc: chút xíu, đứt dây, chim cút, gạo lứt. 2 HS đọc bài ở SGK. II/BÀI MỚI: 1.GTB: - HS quan sát tranh, TLCH. - GV gt và ghi bảng: it, iêt. HS đọc theo: it, iêt. 2. Dạy vần: a) Dạy vần it: GV gb và gt vần it. - Đánh vần vần: HS đánh vần - Đọc trơn: cá nhân, đt - Phân tích: it: i + t. HS viết bảng con vần it. GV sửa lỗi. HS so sánh it với ut. - Đánh vần tiếng: HS viết thêm m và dấu sắc để được tiếng: mít. Đánh vần và đọc trơn: cá nhân, đt. HS phân tích: m + it + dấu sắc mít. GV ghi bảng: mít. - Đọc từ: HS qsát tranh và gọi tên: trái mít. GV ghi bảng: trái mít - HS đọc. - HS đọc xuôi, ngược. GV sửa lỗi. (Lớp, nhóm). b) Vần iêt: Tiến hành tương tự. So sánh iêt với it có gì giống và khác nhau? * Lớp đọc lại toàn bài: xuôi, ngược. Cá nhân đọc. c) Đọc TN ứng dụng: - GV chép bảng các TN ứng dụng. HS đọc nhẩm. - 2 HS đọc từ. Lớp tìm tiếng có vần mới, phân tích. - HS đọc tiếng, TN ứng dụng. Lớp đọc ĐT. - GV giải thích từ. - GV đọc mẫu. 3 HS đọc lại. - GV nhận xét và sửa lỗi phát âm cho HS. * Nhận xét: Các chữ (tiếng) mới đi với những dấu nào? Tuaàn 18 Tuaàn 18 Tuaàn 18 Tuaàn 18 gi¸o ¸n líp 1 Tiết 2 3. Luyện tập: a) Luyện đọc: - HS nhìn sgk đọc lại toàn bộ phần học ở tiết 1. GV sửa lỗi phát âm. - Đọc câu ứng dụng: + HS quan sát tranh minh họa, xem tranh vẽ gì. GV nêu nhận xét chung. + HS đọc theo nhóm, nhận xét. + HS đọc. GV sửa lỗi phát âm cho HS. + GV đọc mẫu. + 3 HS đọc lại. Lớp nhận xét. Luyện đọc toàn bài trong SGK. b) Luyện viết: - HS quan sát vở tập viết xem các chữ viết mấy ly? - GV viết bảng và hướng dẫn HS viết vào vở: it, iêt, trái mít, chữ viết. GV theo dõi, uốn nắn. c) Luyện nói: - HS đọc yêu cầu của bài: Em tô, vẽ, viết. - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: ? Em hãy đặt tên các bạn trong tranh, bạn đó đang làm gì? ? Các bạn làm việc như vậy em học tập được điều gì? III/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ: - HS đọc lại toàn bài, tìm tiếng mới. GV gb. HS đọc. - GV nhận xét tiết học.VN học bài, làm bài tập, tìm chữ vừa học. Xem trước bài 74. TOÁN Bài 69: ĐIỂM - ĐOẠN THẲNG. A- MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết điểm và đoạn thẳng. - Biết vẽ đoạn thẳng qua 2 điểm. - Biết được tên điểm và đoạn thẳng. - Giáo dục HS ham thích và chịu khó làm bài đúng, đẹp. B- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Thước kẻ. C- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: I/ KTBC: KT dụng cụ học tập của HS. II/ BÀI MỚI: GV gtb và gb đề bài. 1. Giới thiệu điểm và đoạn thẳng. gi¸o ¸n líp 1 - Điểm được dùng các chữ để gọi tên, được viết bằng chữ in hoa để gọi: A, B, C, (a, bê, xê, ) theo quy định chung. - GV viết ở bảng 2 điểm và nói: điểm A, điểm thứ hai là điểm B. - GV dùng thước nối 2 điểm đó lại với nhau ta có 1 đoạn thẳng AB. - HS đọc điểm, đoạn thẳng. 2. Giới thiệu cách vẽ đoạn thẳng. + Thước: Để vẽ được đoạn thẳng ta phải có thước thẳng. - HS đưa thước và qsát mép thước: Dùng ngón tay đưa đi đưa lại ở mép thước (xem thẳng hay cong). - Cách vẽ: GV vừa vẽ vừa hdẫn. B1: Dùng phấn chấm 2 điểm (bất kỳ) và đặt tên 2 điểm đó: A và B. B2: Đặt thước từ điểm A đến điểm B cố định, tay trái giữ thước, tay phải cầm bút kẻ từ A đến B (thẳng hàng). B3: Nhấc bút ra trên giấy ta có đoạn thẳng AB. - HS thực hành vẽ vào bảng nhiều lần. GV theo dõi, uốn nắn thêm. 3. Thực hành. Bài 1: Đọc tên các điểm và đoạn thẳng. - HS qsát ở SGK và đọc tiếp nối. - Lớp theo dõi, nhận xét bạn đọc. Bài 2: Dùng thước thẳng để nối thành các đoạn thẳng. - HS nêu yêu cầu và vẽ vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ. - 3 HS vẽ ở bảng lớp. Lớp nhận xét bạn vẽ ở bảng. Đọc tên các đoạn thẳng mình vừa vẽ được. Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng. - HS qsát hình, đếm số đoạn thẳng ... học sinh - Nghe giới thiệu - Quan sát - Đếm số Có 10 - 10 gọi chục - HS lấy que tính - chục que tính - chục - chục đơn vị - Nhiều em nhắc lại - Quan sát - Nhìn vào tia số em có so sánh số? (số... nói chuyện đầu tuần - Nhận xét, đánh giá hoạt động - Dặn dò HS số điều cần thiết - Lắng nghe Kết thúc lễ chào cờ: - GV cho HS lớp - GV dặn dò HS việc cần làm - Xếp hàng vào lớp tuần. Chuẩn bị tốt... tiếp hình - Đoạn thẳng dài hơn, đoạn thẳng ngắn hơn? Hoạt động học sinh - Nghe giới thiệu - Đo que với - Theo dõi nhận xét - HS nhắc lại - So sánh nêu - Làm tập - Quan sát hình vẽ - với độ dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 - Tuần 18, Giáo án lớp 1 - Tuần 18, Giáo án lớp 1 - Tuần 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay