Giáo án lớp 1 - Tuần 17

12 10 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 08:01

Tuần 17 Thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2008 Chào cờ Nhà trờng tổ chức Tiếng Việt Bài 76: oc, ac (T154) I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: - HS nắm đợc cấu tạo của vần oc, ac, cách đọc và viết các vần đó. 2. Kĩ năng: - HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới. Phát triển lời nói theo chủ đề: Vừa vui vừa học 3.Thái độ: - Yêu thích môn học. II. Đồ dùng: -Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói. - Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1. III. Hoạt động dạy - học chủ yếu: 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5) - Đọc bài:Ôn tập. - đọc SGK. - Viết: chót vót, bát ngát, Việt Nam. - viết bảng con. 2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2) - Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài. - nắm yêu cầu của bài. 3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 10) - Ghi vần: oc và nêu tên vần. - theo dõi. - Nhận diện vần mới học. - cài bảng cài, phân tích vần mới - Phát âm mẫu, gọi HS đọc. - cá nhân, tập thể. - Muốn có tiếng sóc ta làm thế nào? - Ghép tiếng sóc trong bảng cài. - thêm âm s trớc vần oc, thanh sắc trên đầu âm o. - ghép bảng cài. - Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng. - cá nhân, tập thể. - Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới. - con sóc - Đọc từ mới. - cá nhân, tập thể. - Tổng hợp vần, tiếng, từ. - cá nhân, tập thể. - Vần acdạy tơng tự. * Nghỉ giải lao giữa tiết. 4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (4) - Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới. - cá nhân, tập thể. - Giải thích từ: bản nhạc, con vạc. 5. Hoạt động 5: Viết bảng (6) - Đa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút. - quan sát để nhận xét về các nét, độ cao - Viết mẫu, hớng dẫn quy trình viết. - tập viết bảng. Tiết 2 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2) - Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?. - vần oc, ac, tiếng, từ con sóc, bác sĩ. 2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4) - Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự. - cá nhân, tập thể. 3. Hoạt động 3: Đọc câu (4) - Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu. - chùm nhãn - Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó. - luyện đọc các từ: cóc, lọc, bột, bọc. - Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ. - cá nhân, tập thể. 4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6) - Cho HS luyện đọc SGK. - cá nhân, tập thể. * Nghỉ giải lao giữa tiết. 5. Hoạt động 5: Luyện nói (5) - Treo tranh, vẽ gì? - các bạn đang chơi và học - Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng) - Vừa vui vừa học - Nêu câu hỏi về chủ đề. - luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV. 6. Hoạt động 6: Viết vở (5) - Hớng dẫn HS viết vở tơng tự nh hớng dẫn viết bảng. - Chấm một số vở và nhận xét bài viết. - tập viết vở - theo dõi rút kinh nghiệm 7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5). - Chơi tìm tiếng có vần mới học. - Nhận xét giờ học. - Về nhà đọc lại bài, xem trớc bài: ăc, âc. Toán Tiết 65: Luyện tập chung (T90) I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Củng cố về cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10. 2. K nng: Củng cố kĩ năng viết số theo thứ tự cho trớc, xem tranh nêu đề toán và viết phép tính giải. 3. Thái độ: Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. II. Đồ dùng. - Giáo viên: Bảng phụ vẽ bài 3. III. Hoạt động dạy học chủ yếu. 1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5') - Tính + 4 + 6 + 8 + 10 + 9 + 2 6 3 2 6 7 8 2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2') - Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài. 3. Hoạt động 3: Luyện tập (25') Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề? - Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp dỡ HS yếu. - Gọi HS yếu lên chữa bài. Chốt: Trong các số đó số nào lớn nhất? Số nào bé nhất? Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu? - Gọi HS đọc các số đã cho. - Cho HS làm bài và chữa bài. Bài 3: a) Gọi HS nêu yêu cầu bài toán? - Treo tranh, gọi HS nêu đề toán. - Yêu cầu HS viếp phép tính sau đó chữa bài. GV quan sát giúp đỡ HS yếu. - Em nào có phép tính khác? b) Tiến hành tơng tự. - HS tự nêu yêu cầu. - HS làm vào vở, sau đó chữa bài. - số 10, số 0. - HS tự nêu yêu cầu. - HS làm bài vào vở. - HS khác nhận xét. - ... Môn: Học Vần Tiết: Thứ .ngày .tháng .năm . Tên bài dạy: ăt - ât I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Đọc và viết được các vần ăt, ât, rửa mặt, đấu vật. Đọc được từ ngữ ứng dụng. b/ Kỹ năng : Đọc và viết đúng vần, tiếng, từ khóa. c/ Thái độ : Tích cực học tập. II/ Đồ dùng dạy học: a/ Của giáo viên : Tranh: rửa mặt, đấu vật. b/ Của học sinh : Bảng cài, Bảng con. III/ Các hoạt động: Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ ot - at ” - Đọc từ ngữ viết trên bảng bảng con. - Kiểm tra viết Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu: - Phát âm: ăt, ât - Ghi vần 2/ Dạy ăt: - Nhận diện vần - Đánh vần - Ghép vần - Tạo tiếng: mặt - Nêu cấu tạo và đánh vần - Giải nghĩa: rửa mặt 3/ Dạy vần ât (tương tự như vần ăt) - So sánh vần ăt và vần ât c/ Viết bảng con - Viết mẫu - Giảng cách viết d/ Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ - Giải nghĩa từ: bắt tay, mật ong - HS 1 đọc: bánh ngọt, bãi cát - HS 2 đọc: trái nhót, chẻ lạt - HS 3 viết: tiếng hát - HS 4 viết: chẻ lạt - HS 5 đọc : SGK - HS đọc lại theo giáo viên: ăt, ât - Vần ăt bắt đầu bằng chữa ă, kết thúc bằng chữ t - ă - tờ - ăt - HS ghép vần ăt - Thêm chữ m và dấu nặng. - Đọc trơn từ: rửa mặt - Giống chữ t, khác chữ ă, â - HS viết bảng con: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật - HS đọc từ: (cá nhân, tổ, lớp) - Đọc toàn bài ( 4 em) đồng thanh một lần Môn: Học Vần Tiết: Thứ .ngày .tháng .năm . Tên bài dạy: ăt - ât (tt) I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Đọc được bài ứng dụng “Cái mỏ tí hon ”. Trả lời tự nhiên theo chủ đề: Ngày chủ nhật. b/ Kỹ năng : Luyện nghe, nói, đọc, viết, trả lời. c/ Thái độ : Tích cực học tập. II/ Đồ dùng dạy học: a/ Của giáo viên : Tranh luyện đọc, luyện nói b/ Của học sinh : Vở tập viết. Sách giáo khoa. III/ Các hoạt động: Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc SGK - Hướng dẫn đọc đoạn thơ. Họat động 2: Luyện viết - Hướng dẫn cách viết : ăt, ât - Phân biệt chữ viết: ăt, ât, có gì khác với at ( nét nối giống at, lưu ý vị trí dấu mũ) - Viết mẫu: ăt, ât - Hướng dẫn viết từ: rửa mặt, đấu vật. Họat động 3: Luyện nói - Chủ đề gì? - Tranh vẽ gì? - Em thấy gì ở công viên? - Em còn được bố mẹ dẫn đi chơi ở nơi nào khác nữa? - Em có thích ngày chủ nhật không? Vì sao? Họat động 4: Củng cố - Dặn dò - Trò chơi: đọc từ mới - Yêu cầu: Nhóm nào đọc nhanh, đúng thì nhóm đó thắng cuộc - Quan sát tranh 1, 2, 3 - Đọc thầm đoạn thơ, ứng dụng, tìm tiếng mới: mắt. - Đọc trơn đoạn thơ ( 5 em) - Quan sát, nhận xét. - HS viết vào vở tập viết - Ngày chủ nhật - Các em cùng bố mẹ đi chơi công viên. - HS phát biểu tự nhiên - HS phát biểu tự nhiên - Tham dự 4 nhóm chơi Môn: Học Vần Tiết: Thứ .ngày .tháng .năm . Tên bài dạy: ôt - ơt I/ Mục tiêu dạy học: a/ Kiến thức : Đọc và viết được các vần ôt, ơt, cột cờ, cái vợt. Đọc được : cơn sốt, quả ớt b/ Kỹ năng : Đọc và viết đúng vần, tiếng, từ khóa. c/ Thái độ : Tích cực học tập. II/ Đồ dùng dạy học: a/ Của giáo viên : Tranh: cột cờ, cái vợt b/ Của học sinh : Bảng cài, Bảng con. III/ Các hoạt động: Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ ăt - ât ” - Kiểm tra đọc - Kiểm tra viết Hoạt động 2: Bài mới 1/ Giới thiệu: vần ôt, ơt - Ghi đề bài 2/ Dạy ôt: - Nhận diện vần - Đánh vần - Ghép vần - Tạo tiếng mới: cột - Cột cờ ở sân trường dùng làm gì? 3/ Dạy vần ơt: - So sánh vần ôt và vần ơt - Tạo tiếng mới: vợt - Cái vợt dùng làm gì? c/ Viết: - Viết mẫu, giảng cách viết d/ Từ ngữ ứng dụng: - Giới thiệu từ - Giải nghĩa từ: cơn sốt, ngớt mưa - Hướng dẫn đọc trơn tiếng, từ. - HS 1 viết: đôi mắt - HS 2 viết: thật thà - HS 3 viết: mật ong - HS 4 viết: bắt tay - HS 5 đọc thuộc lòng bài thơ - HS đọc lại theo giáo viên - Phát âm - Bắt đầu bằng chữ ô, kết thúc bằng chữ t - ô - tờ - ôt - HS ghép vần ôt - HS ghép tiếng : cột - Đánh vần, đọc trơn - Phân tích tiếng cột - Đọc trơn: cột cờ - Đọc trơn: ôt, cột, cột cờ - Phát âm Thứ hai 15/12/08 Tiếng Việt Vần ăt - ât (Tiết 1) I) Mục tiêu: − Học sinh đọc và viết được : ăt, ât, rửa mặt, đấu vật. Đọc đúng các tiếng từ ứng dụng − Đọc được câu ứng dụng: Cái mỏ tí hon…ta yêu chú lắm. − Phát triển lời nói theo chủ đề: ngày chủ nhật. Yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt II) Chuẩn bò: 1. Giáo viên: − Tranh trong sách giáo khoa , bộ đồ dùng tiếng việt 2. Học sinh: − Sách, bảng con, bộ đồ dùng tiếng việt _ Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành… _ Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp… III) Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 5’ 10’ 10’ 10’ 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: 3. Bài mới: a) Giới thiệu : b) Hoạt động1 : Dạy vần ăt • Mục tiêu: Nhận diện được vần ăt, biết cách phát âm và đánh vần tiếng có vần ăt ∗ Nhận diện vần: 1. Giáo viên viết vần ăt − So sánh ăt và at ∗ Phát âm và đánh vần − Giáo viên đánh vần: ă-tờ-ăt − Giáo viên phát âm ăt c) Hoạt động 2 : Dạy vần ât • Mục tiêu: Nhận diện được vần ât, biết phát âm và đánh vần tiếng có vần ât ∗ Quy trình tương tự như vần ăt GVHD hs viết bảng con: ăt, ât Nghỉ giải lao giữa tiết d) Hoạt động 3: Đọc tiếng từ ứng dụng • Muc Tiêu : Biết viết tiếng có vần ăt, ât và đọc trơn nhanh và thành thạo tiếng vừa học − Giáo viên đặt câu hỏi gợi ý để rút ra các từ cần luyện đọc: đôi mắt, bắt tay, mật ong, thật thà. − Giáo viên sửa sai cho học sinh − Học sinh đọc lại toàn bảng Giáo viên nhận xét tiết học Hát múa chuyển tiết 2 Hát − Học sinh quan sát − Học sinh thực hiện − Học sinh đánh vần và phát âm cá nhân, nhóm, cả lớp − Học sinh quan sát − Học sinh viết trên không, trên bàn, bảng con − Học sinh luyện đọc − Học sinh đọc Học vần Vần im - um (Tiết 2) I) Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1’ 8’ 8’ 10’ 5’ 2’ 1. Ổn đònh: 2. Bài mới: GV hd hs đọc lại bài cũ - Hoạt động 1: Luyện đọc SGK • Mục tiêu : Đọc đúng các từ, tiếng, phát âm chính xác _ GV hd hs đọc trong sgk _ Giáo viên ghi câu ứng dụng: Cái mỏ tí hon…ta yêu chú lắm _ Giáo viên sửa sai cho học sinh - Hoạt động 2: Luyện nói • Muc Tiêu : Phát triển lời nói tự nhiên của học sinh theo chủ đề ngày chủ nhật. -GVHDHS quan sát tranh- tập nói theo câu hỏi gợi ý của GV. -GV nx - Hoạt động 3: Luyện viết • Mục tiêu: viết đúng nét, đúng chiều cao con chữ, đều, đẹp -GVHDHS viết vần, từ vào vở tập viết. hd hs tư thế ngồi, cách để tập, cầm bút. -Gv chấm một số tập - nx 3. Củng cố: -Thi đua: tìm từ mới, tiếng mới có vần đã học 4. Dặn dò: _ Đọc các tiếng, từ có vần đã học ở sách báo _ Chuẩn bò bài sau _ GVnx tiết học _ Hát -HS đọc cá nhân – đồng thanh _ Học sinh theo dõi và đọc từng phần theo hướng dẫn _ Học sinh luyện đọc cá nhân -HS phát biểu cá nhân. -HS nx -HS viết bài vào tập -HS thi đua Toán LUYỆN TẬP CHUNG I) Mục tiêu: Học sinh được củng cố và khắc sâu về: Cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10 Viết các số trong phạm vi 10 theo thứ tự đã biết Tự nêu bài toán và biết giải phép tính bài toán − Rèn kỹ năng tính toán nhanh. Ham thích học toán II) Chuẩn bò: 1.Giáo viên: − 7 lá cờ bằng giáy, 7 bông hoa giấy 2.Học sinh : − Vở bài tập, đồ dùng học toán _ Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành… _ Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp… III) Các hoạt dộng dạy và học: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 5’ 25’ 5’ 2’ 1. Ổn đònh : 2. Bài cũ : Luyện tập 3. Dạy và học bài mới: a) Giới thiệu: Luyện tập chung b) Hoạt động 2: Làm bài tập ở sách giáo khoa − Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu + Giáo viên gợi hd + 2 bằng 1 cộng mấy ? + 4 bằng mấy cộng mấy ? − Bài 2: Đọc yêu cầu bài + Giáo viên ghi lên bảng + Viết các số : 7, 5, 2, 9, 8 + a. Víêt theo thứ tự từ bé đến lớn + b. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé − Bài 3: Viết phép tính thích hợp + Quan sát xem ở hàng trên có mấy bông hoa?, hàng dưới có mấy bông hoa? + Giáo viên ghi tóm tắt − Giáo viên thu vở chấm và nhận xét 4. Củng cố : − Trò chơi : nhìn vật đặt đề − Giáo viên nhận xét Tuần 17 Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008 Học vần: Bài 69 ăt ât I. Mục tiêu: Sau bài học HS có thể: - Hiểu cấu tạo vần ăt , ât - Đọc viết , đợc : ăt, ât, rửa mặt, đấu vật. - Nhận ra ăt, ât trong các tiếng , từ, câu ứng dụng. - Đọc đợc từ ứng dụng : đôi mắt, bắt tay, mật ong, thật thà. .Và câu ứng dụng trong bài. +Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Ngày chủ nhật II. Đồ dùng dạy học. Tranh minh hoạ SGK. +GV: Bảng cài , bộ chữ. +HS: Bộ ĐD học vần , bảng con. III.Các hoạt động dạy học. A. Kiểm tra bài cũ. +GV: Gọi HS đọc bài ot, at +HS - GV: Nhận xét, cho điểm. +GV: Đọc cho HS viết từ: ca hát +GV: Nhận xét , chỉnh sửa. B. Dạy học bài mới. 1, Giới thiệu bài: +GV : Viết các vần ăt, ât lên bảng. +GV hỏi: Ai đọc đợc các vần này? +HS: Đọc ăt, ât 2, Hoạt động 1: Dạy vần mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS * ăt a, Nhận diện vần. + Ghép vần ăt lên bảng + Ai cho cô biết vần ăt đợc tạo nên bởi âm nào? + Hãy so sánh cho cô vần ăt với ot + Hãy ghép cho cô vần ăt + Đọc ăt + Chỉnh sửa phát âm. b, Đánh vần. + Vần ăt đánh vần thế nào? + Đánh vần mẫu. + Chỉnh sửa cho HS. + Quan sát. + Vần ăt đợc tạo nên bởi âm ă và t, âm ă đứng trớc, âm t đứng sau. + giống nhau: đều có t đứng sau khác nhau: ăt có ă đứng trớc + Ghép vần ăt và giơ cho GV kiểm tra. + Đọc ăt (CN, nhóm, cả lớp) + ă t - ăt + đánh vần ( CN, nhóm, cả lớp) + ghép tiếng mặt + Có vần ăt các em hãy tìm và ghép tiếng mặt + Con ghép tiếng mặt nh thế nào? + Con hãy phân tích tiếng mặt + Ghép bảng mặt + tiếng mặt đánh vần nh thế nào? + Chỉnh sửa. + Bạn gái trong tranh đang làm gì? + ghép bảng rửa mặt + Nhận xét , chỉnh sửa. * ât (Quy trình tơng tự) So sánh ât với ăt c, Hớng dẫn viết chữ. + Viết mẫu bảng vần ăt, ât vừa viết vừa HD quy trình viết + Nhận xét, chỉnh sửa. + Viết mẫu rửa mặt, đấu vật HD quy trình viết d, Đọc từ úng dụng. + Viết bảng các từ ứng dụng. đôi mắt mật ong bắt tay thật thà + Ai đọc đợc các từ ứng dụng? + Giải thích các từ ứng dụng. + Đọc mẫu các từ ứng dụng. + Chỉnh sửa cho HS. + Trong các từ ứng dụng tiếng nào chứa vần vừa học? + Hãy phân tích tiếng măt, bắt, mật, thật + Cho HS đọc toàn bài. + nêu cách ghép + phân tích + Đọc mặt + mờ - ăt măt - nặng - mặt + Đánh vần (CN, nhóm, cả lớp + rửa mặt + Đọc rửa mặt + Đánh vần và đọc trơn từ khoá. ăt mặt rửa mặt + Quan sát GV viết mẫu. + Viết lên không trung định hình cách viết. + Viết bảng con. + Quan sát + Viết bảng con. + Đọc. + Đọc ( CN, nhóm, cả lớp). + Tiếng mắt trong từ đôi mắt tiếng bắt trong từ bắt tay, tiếng mật trong từ mật ong, tiếng thật trong từ thật thà. + Phân tích. + Đọc. Tiết 2 3, Hoạt động 2: Luyện tập. Hoạt động của GV Hoạt động của HS .a, Luyện đọc. *Đọc bài ở tiết 1. + Cho HS đọc vần tiếng từ khoá. + Chỉnh sửa. + Cho HS đọc từ ứng dụng. + Chỉnh sửa. + Tổ chức cho các nhóm thi đọc. *Đọc câu ứng dụng. + Cho HS quan sát tranh minh hoạ SGK. Tranh vẽ gì? +Để xem chú gà con đẹp nh thế nào, chúng ta cùng đọc đoạn thơ ứng dụng dới bức tranh nhé. +Gọi 2 HS đọc + Bạn đọc có hay không? Chúng ta cần đọc đúng tiếng có dấu gì? + Đọc mẫu, HD đọc. + Chỉnh sửa. + Trong câu ứng dụng tiếng nào chứa vần vừa học? + Em hãy phân tích tiếng: mắt b, Luyện viết. + Gọi HS đọc toàn bộ bài viết. + Cho xem bài viết mẫu, HD cách viết. + Quan sát uốn nắn. c,Luyện nói. + Chủ đề luyện nói hôm nay là gì? + HD HS quan sát tranh thảo luận theo các câu hỏi gợi ý: -Tranh vẽ gì? - Ngày chủ nhật , bố mẹ cho em đi chơi ở đâu? - Em thích đi chơi nơi nào nhất trong ngày chủ nhật? . + Nhận xét khen ngợi nhóm nói hay. + Đọc (CN, nhóm, cả lớp) + Đọc (CN, nhóm, cả lớp) +Các nhóm thi đọc. + Quan sát tranh. +Tranh vẽ bạn nhỏ đang nâng niu chú gà con trên tay. +2 HS đọc. + Nhận xét. + Đọc đúng tiếng có dấu hỏi + Đọc (CN, nhóm, cả lớp). + mắt + Phân tích tiếng mắt + Đọc bài viết. + Quan sát bài viết mẫu. + viết bài. + Ngày chủ nhật + Quan sát tranh minh hoạ, thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi gợi ý của GV và các câu hỏi trong nhóm tự nêu theo chủ đề : Ngày chủ nhật +Vài nhóm trình bày trớc lớp. + Các nhóm thi tìm tiếng, từ chứa 4, Gi¸o ¸n líp 1 Thứ hai ngày28 tháng 12 năm2009 HỌC VẦN Bài 69: VẦN ĂT, ÂT (2 tiết ) A- MĐYC: - HS đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.; từ và đoạn thơ ứng dụng - Viết được ắt , ất ,rửa mặt , đấu vật. - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Ngày chủ nhật. - Giáo dục HS yêu thích môn học và chịu khó học bài. B- ĐDDH: Tranh minh hoạ bài học: Từ khóa, câu ứng dụng, phần luyện nói. Khăn mặt. C- HĐDH: Tiết 1 I/KTBC: 2 HS viết và đọc: trái nhót, cót két, hồng nhạt, cái bạt. 2 HS đọc bài ở SGK. II/BÀI MỚI: 1.GTB: - HS quan sát tranh, TLCH. - GV gt và ghi bảng: ăt, ât. HS đọc theo: ăt, ât. 2. Dạy vần: a) Dạy vần ăt: GV gb và gt vần ăt. - Đánh vần vần: HS đánh vần - Đọc trơn: cá nhân, đt - Phân tích: ăt: ă + t. HS viết bảng con vần ăt. GV sửa lỗi. HS so sánh ăt với at. - Đánh vần tiếng: HS viết thêm m và dấu nặng để được tiếng: mặt. Đánh vần và đọc trơn: cá nhân, đt. HS phân tích: m + ăt + dấu nặng mặt. GV ghi bảng: mặt. - Đọc từ: GV đưa khăn mặt. làm động tác. HS qsát, TL: rửa mặt. GV ghi bảng: rửa mặt - HS đọc. - HS đọc xuôi, ngược. GV sửa lỗi. (Lớp, nhóm). b) Vần ât: Tiến hành tương tự. So sánh ât với ăt có gì giống và khác nhau? * Lớp đọc lại toàn bài: xuôi, ngược. Cá nhân đọc. c) Đọc TN ứng dụng: - GV chép bảng các TN ứng dụng. HS đọc nhẩm. - 2 HS đọc từ. Lớp tìm tiếng có vần mới, phân tích. - HS đọc tiếng, TN ứng dụng. Lớp đọc ĐT. - GV giải thích từ. - GV đọc mẫu. 3 HS đọc lại. - GV nhận xét và sửa lỗi phát âm cho HS. * Nhận xét: Các chữ (tiếng) mới đi với những dấu nào? Tuaàn 17 Tuaàn 17 Tuaàn 17 Tuaàn 17 Gi¸o ¸n líp 1 Tiết 2 3. Luyện tập: a) Luyện đọc: - HS nhìn sgk đọc lại toàn bộ phần học ở tiết 1. GV sửa lỗi phát âm. - Đọc câu ứng dụng: + HS quan sát tranh minh họa, xem tranh vẽ gì. GV nêu nhận xét chung. + HS đọc thầm tìm tiếng mới. + HS đọc. GV sửa lỗi phát âm cho HS. + GV đọc mẫu. + 3 HS đọc lại. Lớp nhận xét. Luyện đọc toàn bài trong SGK. b) Luyện viết: - HS quan sát vở tập viết xem các chữ viết mấy ly? - GV viết bảng và hướng dẫn HS viết vào vở: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật. GV theo dõi, uốn nắn. c) Luyện nói: - HS đọc yêu cầu của bài: Ngày chủ nhật. - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: ? Tranh vẽ gì? (Vẽ cảnh ở công viên) ? Ngày chỉ nhật, em thường làm gì với bố mẹ? ? Em thấy gì trong công viên? Trò chơi: Tìm tiếng mới viết ở bảng, tổ nào viết được nhiều thì tổ đó thắng. GV chọn từ hay luyện đọc cho HS. III/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ: - HS đọc lại toàn bài, tìm tiếng mới. GV gb. HS đọc. - GV nhận xét tiết học.VN học bài, làm bài tập, tìm chữ vừa học. Xem trước bài 70. Gi¸o ¸n líp 1 TOÁN Bài 65: LUYỆN TẬP CHUNG. (Trang 90 ) A- MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10. - Viết được các số theo thứ tự qui định. - Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán . - Giáo dục HS ham thích và chịu khó làm bài đúng, đẹp. B- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Tranh ở SGK. C- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: I/ KTBC: Lồng vào bài mới. II/ BÀI MỚI: GV gtb và gb đề bài. 1. Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài 1: Điền số vào chỗ chấm. - HS nêu yêu cầu của bài, làm mẫu: 2 = 1 + .; 3 = 1 + . - HS làm bài. GV theo dõi, giúp đỡ. Chữa bài: HS đọc bài làm của mình. Lớp nhận xét. Bài 2: Viết các số: 7, 5, 2, 9, 8. a) Theo thứ tự từ bé đến lớn. b) Theo thứ tự từ lớn đến bé. - GV hdẫn HS làm mẫu bằng miệng (2HS). - HS lần lượt đọc bài làm của mình. Lớp nhận xét. HS làm vào vở. a) 2, 5, 7, 8, 9. b) 9, 8, 7, 5, 2. Bài 3: Viết phép tính thích hợp. - HS nhìn tóm tắt, nêu bài toán rồi viết phép tính thích hợp. - GV theo dõi, giúp đỡ. - HS đọc bài toán và bài làm của mình. Lớp nhận xét. - 2 HS làm bảng. GV chữa bài. a) Lan có 4 bông hoa, mẹ cho thêm 3 bông hoa nữa. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu bông hoa? 4 + 3 = 7 b) Nam có 7 lá cờ. Nam cho Hải 2 lá cờ. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu lá cờ? 7 - 2 = 5 III/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ: - GV chấm, chữa bài, nhận xét và tuyên dương HS. - VN học thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10,làm lại các bài tập và chuẩn bị bài sau. Gi¸o ¸n líp 1 ĐẠO ĐỨC Bài 8: TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (T 2 ) ... cho tuần tới - Nhận xét tiết sinh hoạt Hoạt động học sinh - Lớp ổn định, hát - Các TT báo cáo hoạt động cho LT LT báo cáo cho cô giáo - HS lắng nghe - HS xung phong bình bầu - HS lắng nghe - HS... yêu trường, yêu lớp có ý thức tập thể cao II Các hoạt động: Hoạt động giáo viên Ổn định tổ chức: - Yêu cầu HS giữ trật tự - Cho lớp hát GV HS sinh hoạt: - GV hướng dẫn HS sinh hoạt - GV nhắc lại,... tác phong - Đi học chuyên cần - Đồ dùng học tập đầy đủ - Đến lớp trật tự học, tập trung ý nghe giảng phát biểu xd - Khắc phục tồn chưa thực - Những em học yếu cần cố gắng Tổng kết: - Nêu số ph
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 - Tuần 17, Giáo án lớp 1 - Tuần 17, Giáo án lớp 1 - Tuần 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay