Giáo án lớp 4 - Tuần 17

19 33 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 07:32

Tuần 17 Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2007 Tập đọc rất nhiều mặt trăng i -M ục đích, yêu cầu: - Đọc trôi chảy, lu loát toànbài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, biết phân biệt lời các nhân vật. - Hiểu các từ ngữ trong bài, nội dung bài: Cỏch ngh ca tr em v th gii, v mt trng rt ng nghnh, rt khỏc vi ngi ln. - HS có ý thức tìm hiểu, khám phá thế giới ii - đồ dùng dạy - học: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.Bng ph III Hình thức dạy học: trong lớp, cá nhân, nhóm iV - các hoạt động dạy - học: A - Kiểm tra bài cũ: 2HS yếu đọc bài :Trong quán ăn Ba cá bng" và trả lời câu hỏi cuối bài. - Nhận xét, ghi điểm. B - Bài mới: 1 - Giới thiệu bài - ghi bảng: 2 - Hớng dẫn đọc và tìm hiểu bài: a) Luyện đọc - Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn. - Giáo viên kết hợp sửa lỗi phát âm từ khó, câu dài. - Giải nghĩa từ khó. - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp. - Gọi 1 - 2 HS đọc cả bài. - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài. b) Tìm hiểu bài - Yêu cầu HS ln lt trả lời câu hỏi cuối bài. - Giáo viên chốt nội dung bài. c) Hớng dẫn đọc diễn cảm - Giáo viên HD c ỳng li nhõn vt. - Luyện đọc kỹ đoạn "Thế là chú hề bằng vàng rồi". - Nhận xét, tuyên dơng. -1 HS khá đọc cả lớp đọc thầm bài. - 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn. - HS sửa phát âm, tập đọc câu văn dài. - HS đọc mục chú giải. - HS đọc theo cp. - 1HS c c bi - HS lắng nghe. - HS đọc, trao đổi và trả lời câu hỏi - nêu nội dung bài. - Vài HS nhắc lại. - HS đọc từng đoạn và tìm giọng đọc phù hợp. - Luyện đọc trong nhóm ụi. - Thi đọc diễn cảm. 1 3 - Củng cố, dặn dò:Nhận xét giờ học, nhắc HS chuẩn bị bài sau. __________________________________ Toán Luyện tập i - Mục tiêu: - Củng cố cách chia cho số có 3 chữ số. - Rèn kỹ năng thực hiện phép chia cho số có 3 chữ số, giải toán có lời văn. -HS yờu thớch mụn Toỏn, trỡnh by bi KH. II- dựng: Bng ph III Hình thức dạy học: trong lớp, cá nhân iV - C ác hoạt động dạy - học: A - Kiểm tra bài cũ: - HS yếu làm bài tập 1(tr 88). - Nhận xét chữa bài. B - Bài mới: 1 - Giới thiệu bài - ghi bảng 2 - Hớng dẫn HS luyện tập: Bài 1: ặt tính rồi tính - Nhận xét, chữa bài. Bài 2: ? B i toỏn cho bit gỡ? hi gỡ? -Yêu cầu HS đổi đơn vị kg ra đơn vị g rồi thực hiện phép chia để giải toán. Bài 3: ? B i toỏn cho bit gỡ? hi gỡ? ? Nờu cỏch tớnh chiu rng khi bit DT? ? Nờu cỏch tớnh chu vi HCN? - GV chm 1 s bi -NX, cha -HS c y/c - HS l m b i, HS yếu cha bi -HS c bi - HS nờu - HS t lm, 1 HS cha bi -HS c bi -HS TL -HS nờu: CR = S : CD -P = ( a + b ) x 2 -HS lm bi, 1 HS khá cha bi 3 - Củng cố, dặn dò -Nhc li ND bi. - Nhận xét giờ học. Nhắc nhở HS chuẩn bị bài sau. _________________________________________ 2 Đạo đức yêu lao động (tiết 2) I - Mục tiêu: - HS bớc đầu biết đợc giá trị của lao động. - Tích cực tham gia các công việc lao động ở lớp, ở trờng, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân. - HS biết yêu lao động, phê phán những biểu hiện chây lời. II - Tài liệu và ph ơng tiện : CB cho BT 6. III Hình thức dạy học: trong lớp, cá nhân, nhóm iV- Hoạt động dạy - học: A - Kiểm tra bài cũ :c ghi nh tit trc B - Bài mới 1 - Giới thiệu bài - ghi bảng 2 - Tìm hiểu nội dung bài: Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm (bài tập 5 - SGK). - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm ụi. - Giáo viên gọi một số HS trình bày trớc lớp. - Giáo viên nhận xét, nhắc nhở HS cần phải cố gắng, học tập . Hoạt động 2: HS trình bày, giới thiệu về các bài viết, tranh vẽ, .( BT6) - Giáo viên nhận xét, khen những bài vẽ, viết tốt. Kết luận chung: SGV - 39. Hoạt động nối tiếp: - HS trao đổi với nhau về nội dung theo nhóm đôi. - Lớp thảo luận, nhận xét. - HS nghe. - Một số HS trình bày , gt cỏc bi vit, tranh ó v v 1 cụng vic m cỏc em yờu thớch . - Cả lớp thảo luận, nhận xét. Thực hiện nội dung mục "Thực hành trong SGK. - Giáo viên nhận xét giờ học, chuẩn bị bài sau ôn tập và thực hành kỹ năng cuối học kỳ I. _______________________________________ Khoa học Ôn tập học kỳ I I- Mục tiêu: -Giúp HS củng cố và hệ thống các kt KẾ HOẠCH TUẦN 17 (Từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2015) Thứ ngày Hai 21/12 Ba 22/12 Tƣ 23/12 Năm 24/12 sáu 25/12 Môn học Chào cờ Tập đọc Thể dục Toán Kể chuyện Toán LTVC Thể dục Đạo đức Lịch sử Tập đọc Khoa học Mĩ thuật Toán Tập l văn LTVC Chính tả Địa lí Toán Kĩ thuật Toán Khoa học Tập l văn Tên dạy Chào cờ đầu tuần Rất nhiều mặt trăng Thể dục RLTTCB - TC "Nhảy lƣớt sóng" Luyện tập Một phát minh nho nhỏ Luyện tập chung Câu kể: Ai làm gì? Đi nhanh chuyển sang chạy - TC "Nhảy lƣớt sóng" Yêu lao động (tiết 2) Ôn tập học kì I Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) Ôn tập học kì I Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông Dấu hiệu chia hết cho Đoạn văn văn miêu tả đồ vật Vị ngữ câu kể Ai làm gì? Nghe-viết: Mùa đông rẻo cao Ôn tập học kì I Dấu hiệu chia hết cho Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn (tiết 3) TẬP ĐỌC: RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG I Mục tiêu: - Đọc rành mạch trôi chảy, lƣu loát toàn bài; Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi, bƣớc đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật (chú hề, nàng công chúa nhỏ) lời ngƣời dẫn chuyện - Hiểu ND: Cách nghĩ trẻ em giới, mặt trăng ngộ nghĩnh, đáng yêu (Trả lời đƣợc CH SGK) II Chuẩn bị: Bảng phụ ghi đoạn đọc diễn cảm III Các hoạt động dạy học: A Bài cũ: HS đọc nối tiếp Trong quán ăn “Ba cá bống” - 1HS nêu nội dung Lớp nhận xét B Bài mới: GV giới thiệu HĐ1: Luyện đọc - HS chia đoạn: đoạn Đoạn 1: Từ đầu … đất nước nhà vua Đoạn 2: Tiếp đến tất nhiên vàng Đoạn 3: Phần lại - HS tiếp nối đọc đoạn (2 lƣợt) + Lƣợt 1: GV kết hợp sửa lỗi phát âm cho HS + Lƣợt 2: Giúp HS hiểu nghĩa từ ngữ phần giải - HS luyện đọc nhóm (nhóm đôi) - GV đọc mẫu toàn HĐ2: (10’) Tìm hiểu - HS đọc đoạn trả lời câu hỏi 1, (mong muốn có mặt trăng; họ nói nguyện vọng công chúa thực đƣợc) + Từ ngữ: công chúa ốm nặng, lo lắng, có đƣợc mặt trăng Ý1: Nguyện vọng có đƣợc mặt trăng công chúa nhỏ - HS đọc đoạn 2, lớp đọc thầm, trả lời câu hỏi 3, (Chú cho rằng: Trƣớc hết phải hỏi công chúa xem công chúa nghĩ mặt trăng nhƣ Mặt trăng to móng tay công chúa, mặt trăng treo ngang cây, mặt trăng đƣợc làm băng vàng.) - Từ ngữ: móng tay, ngang cây, vàng Ý2: cách nghĩ công chúa nhỏ mặt trăng - HS đọc lƣớt đoạn 3, trả lời câu hỏi: Chú làm để có đƣợc mặt trăng cho công chúa? Thái độ công chúa nhƣ nhận đƣợc quà đó? (tức tốc gặp thợ kim hoàn, công chúa thấy mặt trăng vui sƣớng, …) Ý3: Chú mang đến cho công chúa “một mặt trăng” nhƣ cô mong muốn - HS nội dung HĐ4: (10’) Luyện đọc diễn cảm - Thi đọc - GV treo bảng phụ ghi đoạn: “Thế vàng rồi” - GV hƣớng dẫn HS cách đọc - Gọi HS đọc diễn cảm - HS đọc diễn cảm đoạn - Khuyến khích: Học sinh đọc diễn cảm toàn - T/c cho HS thi đọc - Lớp nhận xét GV tuyên dƣơng HS đọc tốt C Củng cố dặn dò: GV chốt ND - Nhận xét tiết học - Về nhà đọc lại truyện chuẩn bị sau: phần THỂ DỤC: THỂ DỤC RLTTCB - TRÕ CHƠI “NHẢY LƢỚT SÓNG” I Mục tiêu: - Ôn theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang Yêu cầu học sinh thực động tác - Học trò chơi “Nhảy lƣớt sóng” Yêu cầu học sinh biết cách chơi tham gia chơi tƣơng đối chủ động II Địa điểm - Phƣơng tiện: - Địa điểm: Sân trƣờng sẽ, bảo đảm an toàn, thoáng mát tập luyện - Phƣơng tiện: Còi, kẻ sân, dây chun III Nội dung - Phƣơng pháp: A Phần mở đầu: - Ổn định tổ chức, tập trung, báo cáo - Phổ biến nội dung, yêu cầu học Khởi động: - Chạy chậm theo hàng dọc địa hình tự nhiên - Đứng chỗ xoay khớp cổ chân - tay,vai, hông, đầu gối B Phần bản: Bài tập RLTTCB: - Ôn theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông - Ôn theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang - Lần + 3: Thực theo tổ, GV quan sát, sửa chữa động tác chƣa - Mỗi tổ biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang Trò chơi vận động: Trò chơi “Nhảy lƣớt sóng” - GV nêu tên, phân tích cách chơi, luật chơi, tổ chức chơi thử, chơi thật - - Đội thua phải múa hát C Phần kết thúc: Thả lỏng hồi tĩnh: Đi thƣờng hít thở sâu đứng chỗ vỗ tay, hát Hệ thống, nhận xét kết học TOÁN: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: - Thực đƣợc phép chia cho số có hai chữ số - Biết chia cho số có ba chữ số - Bài tập cần làm: 1a; - Khuyến khích: Học sinh làm tập II Chuẩn bị: Bảng con, VBT III Các hoạt động dạy học: A Bài cũ: GV gọi HS lên bảng giải BT tiết trƣớc Tổ chức nhận xét B Bài mới: GV giới thiệu trực tiếp - HS theo dõi HĐ1: (28’) Hƣớng dẫn luyện tập Bài 1a: Học sinh làm câu b - HS đọc y/c - Cho HS làm nháp, GV giúp em chƣa đạt yêu cầu - Mở rộng: Học sinh làm nhanh câu b vào nháp - HS đạt yêu cầu lên bảng làm - GV nhận xét chốt làm - Học đổi kiểm tra KL: Rèn kĩ đặt tính chia cho số có chữ số Bài 2: Học sinh Làm vào Bài 3: HS làm vào - GV nhận xét chốt làm Giải: Chiều rộng sân bóng đá là: 7140 : 105 = 68 (m) Đáp số: a) Chiều rộng 68 m Đổi chéo kiểm tra kết GV kết hợp kiểm tra cho HS KL: Rèn kĩ giải toán tính chiều rộng C củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học KỂ CHUYỆN: MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ I Mục tiêu: - Dựa theo lời kể GV tranh minh hoạ ( g HĐ1: (2’): GV giới thiệu trực tiếp HĐ2: (30’): Hƣớng dẫn kể chuyện a GV kể chuyện: GV kể lần - HS theo dõi - GV kể lần ... Trờng tiểu học Nam tiến Thiết kế bài giảng Phòng giáo dục & đào tạo quan hoá t-hoá Trờng Tiểu học nam tiến Thiết kế bài giảng lớp 4 Giáo viên : Trịnh Xuân Thiện Khu cốc Năm học: 2008 - 2009 GV: Trịnh Xuân Thiện Lớp 4 khu Cốc 1 Trờng tiểu học Nam tiến Thiết kế bài giảng Phòng giáo dục & đào tạo quan hoá Trờng Tiểu học Nam Tiến GV: Trịnh Xuân Thiện Naờm hoùc 2008 - 2009 GV: Trịnh Xuân Thiện Lớp 4 khu Cốc 2 Trờng tiểu học Nam tiến Thiết kế bài giảng Trờng Tiểu học Nam Tiến Trờng Tiểu học Nam Tiến Lớp 4 (Khu Cốc) GVGD: Trịnh Xuân Thiện Lịch báo giảng Năm học: 2008 - 2009 Trờng Tiểu học Nam Tiến Lớp 4 (Khu Cốc) GVGD: Trịnh Xuân Thiện Sổ chủ nhiệm Năm học: 2008 - 2009 GV: Trịnh Xuân Thiện Lớp 4 khu Cốc 3 Tn 17 Thư hai ngày 21 tháng 12 năm 2009. Tập đọc: RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG I. MỤC TIÊU: - §äc tr«i ch¶y toµn bµi, biÕt ®äc víi giäng kĨ nhĐ nhµng, chËm r·i ; bíc ®Çu biÕt ®äc diƠn c¶m ®o¹n v¨n cã lêi nh©n vËt ( chó hỊ, nµng c«ng chóa nhá )vµ ngêi dÉn chun. - HiĨu ND bµi: C¸ch nghÜ cđa trỴ em vỊ thÕ giíi, vỊ mỈt tr¨ng ngé nghÜnh ®¸ng yªu. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh minh hoạ trong SGK. Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc. III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 4 HS đọc bài Trong quán ăn “Ba-cá- bống” theo cách phân vai, trả lời câu hỏi về nội dung bài. - Em thấy những hình ảnh, chi tiết nào trong truyện ngộ nghónh và lí thú. - Nhận xét bài cũ. 2. Bài mới: Giới thiệu bài: Hướng dẫn luyện đọc : - Đọc từng đoạn. - Theo dõi HS đọc và chỉnh sửa lỗi phát âm nếu HS mắc lỗi. Chú ý đọc đúng câu sau :  Nhưng ai nấy đều nói là đòi hỏi của công chúa không thể thực hiện được / vì mắt trăng ở rất xa / và to gấp hàng nghìn lần đất nước của nhà vua. … - Yêu cầu HS đọc thầm phần chú thích các từ mới ở cuối bài. - Gọi HS đọc lại bài. -GV đọc diễn cảm cả bài Hướng dẫn HS tìm hiểu bài : - §o¹n 1: Tõ ®Çu . ®Êt níc cđa nhµ vua. - ý 1: C«ng chóa mn cã mỈt tr¨ng. - 4 HS đọc bài Trong quán ăn “Ba-cá- bống” theo cách phân vai, trả lời câu hỏi về nội dung bài. - Lắng nghe - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn. + Đoạn 1 : Từ đầu đến của nhà vua. + Đoạn 2 : Tiếp theo đến tất nhiên là bằng vàng rồi. + Đoạn 3 : Phần còn lại. - Sửa lỗi phát âm, đọc đúng theo hướng dẫn của GV. - Thực hiện theo yêu cầu của GV. - Một, hai HS đọc cả bài. - Theo dõi GV đọc bài. - 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm và trả lời Giáo viên Học sinh + Chun g× ®· x¶y ra víi c«ng chóa? + Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì? + Trước yêu cầu của công chúa, nhà vua đã làm gì? + Các vò đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi của công chúa? + Tại sao họ cho rằng đó là đòi hỏi không thể thực hiện được? - §o¹n 1 cho em biÕt ®iỊu g×? -§oạn 2: Nhµ vua . tÊt nhiªn b»ng vµng råi. - ý 2: MỈt tr¨ng cđa nµng c«ng chóa. + Cách nghó của chú hề có gì khác với các vò đại thần và các nhà khoa học? + Tìm những chi tiết cho thấy cách nghó của cô công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghó của người lớn. - §o¹n 2 cho biÕt ®iỊu g×? §o¹n 3: Cßn l¹i. - ý 3: NiỊm vui cđa c«ng chóa khi cã ®ỵc mỈt tr¨ng. + Sau khi biết rõ công chúa muốn có một “mặt trăng” theo ý nàng, chú hề đã làm gì? + Thái độ của công chúa thế nào khi nhận món quà? + §Ỉt c©u víi tõ tung t¨ng. §o¹n 3 cho em biÕt ®iỊu g×? - C©u chun cho em biÕt ®iỊu g×? Hướng dẫn HS đọc diễn cảm : - Yêu cầu HS đọc bài theo cách phân vai, GV hướng dẫn HS đọc giọng phù hợp với - C« bÞ èm. + Cô công chúa nhỏ muốn có mặt trăng + Nhà vua cho vời tất cả các vò thần……. để bàn cách lấy mặt trăng cho công chúa. + Họ nói đòi hỏi đó không thể thực hiện được. + Vì mặt trăng ở rất xa và to gấp hàng nghìn lần đất nước của nhà vua. - 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm và trả lời + Chú hề cho rằng trước hết phải hỏi xem công chúa nghó về mặt trăng thế nào đã. + Mặt trăng chỉ to hơn móng tay của công chúa / Vì khi công chúa đặt ngón tay lên trước mặt trăng thì móng tay che gần khuất mặt trăng. - Theo dõi. + Chú tức tốc đến gặp bác thợ kim hoàn, đặt làm ngay một mặt trăng bằng vàng, … để công chúa đeo vào cổ. + Công chúa thấy mặt trăng thì vui sướng ra khỏi giường bệnh, chạy tung tăng khắp vườn. Nội dung: Cách nghó của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghónh, rất khác với người lớn. - 4 HS đọc toàn bài theo cách phân vai (người dẫn chuyện, chú hề, nàng công chúa). Giáo viên Học sinh diễn biến của câu chuyện, với tình cảm thái độ của từng nhân vật. - GV đọc diễn cảm đoạn 1. - Yêu cầu HS đọc luyện đọc đoạn 1, GV theo KẾ HOẠCH DẠY TRONG TUẦN :17 ( Từ ngày: 21/ 12/ 09 đến ngày: 25 / 12/ 09) Lớp : 4/3 Thứ Tiết Môn Tên bài dạy Hai 21/12 1 2 3 4 TĐ T KH ĐĐ Rất nhiều mặt trăng Luyện tập n tập HKI Yêu lao động + NHĐ Bài 3 Ba 22/12 1 2 3 4 5 TD T CT ĐL LTVC Bài TRLTT&KNVĐCB- TC “ Nhảy lướt sóng” Luyện tập chung Mùa đông trên rẻo cao n tập HKI Câu kể “Ai làm gì?” Tư 23/12 1 2 3 4 5 TĐ T KH HÁT KC Rất nhiều mặt trăng Dấu hiệu chia hết cho 2 KTHKI Một phát minh nho nhỏ Năm 24/12 1 2 3 4 5 TD T TLV LTVC MT Đi nhanh chuyển sang chạy –TC “ Nhảy lướt ” Dấu hiệu chia hết cho 5 Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật Vò ngữ trong câu kể Ai làm gì? VTT: Trang trí hình vuông Sáu 25/12 1 2 3 4 5 TLV T LS KT SHL HĐNGLL Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật Luyện tập n tập HKI Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn Tuần 17 Môđun 5: Giảm thiểu rác thải 1 Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 TẬP ĐỌC RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - BiÕt ®äc víi giäng kĨ nhĐ nhµng, chËm r·I; bíc ®Çu biÕt ®äc diƠn c¶m ®o¹n v¨n cã låi nh©n vËt ( chó hỊ, nµng c«ng chóa nhá) vµ lêi ngêi dÉn chun. - HiĨu ND: C¸ch nghÜ cđa trỴ em vỊ thÕ giíi, vỊ mỈt tr¨ng rÊt ngé nghÜnh, ®¸ng yªu.( tr¶ lêi ®ỵc c¸c c©u hái trong SGK) II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: HS đọc bài Trong quán ăn Ba cá bống và trả lời câu hỏi trong SGK 2. Bài mới: 2 3 Củng cố: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Công chúa nhỏ đáng yêu, ngây thơ. Chú hề thông minh. Nhận xét tiết học. a. Giới thiệu bài: b. Luyện đọc: HS nối tiếp nhau đọc đoạn của bài +Đoạn 1: Tám dòng đâu +Đoạn 2: Tiếp theo đến Tất nhiên là bằng vàng rồi. +Đoạn 3: Phần còn lại +Kết hợp giải nghóa từ: vời - GV đọc diễn cảm bài văn c. Tìm hiểu bài: Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì? Trước yêu cầu của công chúa nhà vua đã làm gì? Các vò đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi của công chúa ? Tại sao họ cho rằng đòi hỏi đó không thể thực hiện được? Vì mặt trăng ở rất xa và to gấp hàng nghìn lần đất nước của nhà vua. Cách nghó của chú hề có gì khác với các vò đại thần và các nhà khoa học? Tìm những chi tiết cho thấy cách nghó của cô công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghó của người lớn? Sau khi biết công chúa muốn có một mặt trăng theo ý nàng, chú hề đã làm gì? Thái độ của cô công chúa như thế nào khi nhận món quà? d. Hướng dẫn đọc diễn cảm - HS nối tiếp nhau đọc cả bài. + GV hướng dẫn cả lớp đọc diễn cảm một đoạn trong bài: Thế là …… bằng vàng rồi. - GV đọc mẫu -Từng cặp HS luyện đọc -Một vài HS thi đọc diễn cảm. - Học sinh đọc 2-3 lượt - HS luyện đọc theo cặp. - Một, hai HS đọc bài. Công chúa muốn có mặt trăng và nói là cô sẽ khỏi ngay khi có được mặt trăng Nhà vua cho vời tất cả các đại thần, các nhà khoa học đến để bàn cách lấy mặt trăng cho công chúa Đòi hỏi đó không thể thực hiện được Chú hề cho rằng …không giống như người lớn Mặt trăng chỉ to hơn móng tay của công chúa, mặt trăng treo ngang ngọn cây, mặt trăng được làm bằng vàng Nhờ thợ kim hoàn làm một mặt trăng bằng vàng, lớn hơn móng tay của công chúa, cho mặt trăng vào một sợi dây chuyền để đeo vào cổ Vui sướng ra khỏi giường bệnh, chạy tung tăng khắp vườn 3 học sinh đọc 3 TOÁN LUYỆN TẬP I - MỤC TIÊU: - Thùc hiƯn phÐp chia cho sè cã 2 ch÷ sè - BiÕt chia cho sè cã 3 ch÷ sè II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1/ Bài cũ: Chia cho số có ba chữ số (tt) 2/ Bài mới: Hoạt động1: Giới thiệu bài mới Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: HS đặt tính rồi tính. Bài tập 2: Bài tập 3: HS ôn lại cách tính chiều rộng của hình chữ nhật khi biết diện tích và chiều dài của hình đó. HS đặt tính rồi tính Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả HS làm bài HS sửa HS làm bài HS sửa bài 3/ Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bò: Luyện tập chung. Trường tiểu học Vĩnh Kim Giáo án lớp 4B Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009 Tập đọc RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG (Phơ - bơ) I. Mục đích yêu cầu: - Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật: chú hề, nàng công chúa nhỏ. - Hiểu các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung bài: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, rất khác với người lớn. II. Đồ dùng D-H: - Tranh minh hoạ bài đọc ở SGK. III. Các hoạt độngD-H A. Bài cũ: - HS: 2em nối tiếp đọc bài Trong quán ăn “Ba cá bống”. Trả lời các câu hỏi về nội dung bài. - 1em nêu lại nội dung bài. B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài a. Luyện đọc - T chia đoạn bài đọc: 3 đoạn. - HS: Nối tiếp đọc 3 đoạn của bài, T kết hợp hướng dẫn HS: + Luyện đọc các từ: bệnh, tức tốc. + Đọc câu: Nhưng ai nấy đều nói là đòi hỏi của công chúa không thể thực hiện được/vì mặt trăng ở rất xa/ và to gấp hàng nghìn lần đất nước của nhà vua. + Tìm hiểu giọng đọc bài văn, giọng các nhân vật. + Chú giải từ: vời - HS: Luyện đọc theo nhóm đôi. - HS: 1 em đọc toàn bài. - T: Đọc diễn cảm toàn bài. b. Tìm hiểu bài - HS đọc đoạn 1, trao đổi và trả lời câu hỏi. + Chuyện gì xảy ra với cô công chúa ? + Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì ? + Trước yêu cầu của công chúa, nhà vua đã làm gì ? + Các vị đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi của công chúa? + Tại sao họ cho rằng đó là đòi hỏi không thể thực hiện được ? - HS đọc đoạn 2, trao đổi và trả lời câu hỏi. + Nhà vua đã than phiền với ai? Giáo viên Trần Minh Việt Trang 1 Trường tiểu học Vĩnh Kim Giáo án lớp 4B + Cách nghĩ của chú hề có gì khác với các vị đại thần và các nhà khoa học ? + Tìm những chi tiết cho thấy cách nghĩ của công chúa về mặt trăng rất khác với cách nghĩ của người lớn ? - HS đọc đoạn 3, trao đổi nội dung và trả lời câu hỏi. + Chú hề đã làm gì để có mặt trăng cho công chúa ? + Thái độ của công chúa như thế nào khi nhận được món quà đó ? c. Đọc diễn cảm: - HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài. HS cả lớp theo dõi. - T cùng HS tìm cách đọc phân vai đoạn: Thế là chú hề hết bài. - HS: Luyện đọc nhóm 3 theo cách phân vai. - HS: Thi đọc phân vai (3 HS). - Lớp cùng T nhận xét và bình chọn nhóm đọc tốt nhất, bạn đọc hay nhất. 3. Củng cố, dặn dò: - Câu chuyện cho em biết điều gì? (Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, rất khác với người lớn). - Hỏi: Em thích nhân vật nào trong truyện ? Vì sao ? - Nhận xét tiết học. ------------------------------------------------------------- Kĩ thuật (Đ/c Long dạy) ------------------------------------------------------------- Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu - Rèn kỹ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có ba chữ số. - Áp dụng phép chia cho số có ba chữ số để giải các bài toán có lời văn. II. Các hoạt động D-H *T tổ chức cho HS tự làm các bài tập rồi chữa bài, ôn kiến thức cũ. *Bài 1: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? - HS tự đặt tính rồi tính. - 3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện 1 phép tính, HS cả lớp làm bài vào vở. - HS nhận xét, 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở cho nhau để kiểm tra. - HS cả lớp nhận xét bài làm trên bảng của bạn. *Bài 3: - HS đọc đề bài, tóm tắt vào vở nháp. - HS tự làm bài vào vở. Tóm tắt Bài giải Diện tích : 7140 m 2 Chiều rộng của sân vận động là : Chiều dài : 105 m 7140 : 105 = 68 (m) Chiều rộng: … m ? Chu vi của sân vận động là : Chu vi : … m ? (105 + 68) x 2 = 346 (m) Đáp số : 68 m ; 346 m Giáo viên Trần Minh Việt Trang 2 Trường tiểu học Vĩnh Kim Giáo án lớp 4B - T: Chấm bài một số em và chữa bài *Bài 2: (Nếu còn thời gian) - HS đọc đề bài. - T yêu cầu HS tự tóm tắt và giải bài toán. Tóm tắt Bài giải 240 gói : 18 kg 18 kg = 18 000 g 1 gói : …?g Số gam muối có trong mỗi gói là: 18 000 : 240 = 75 (g) Đáp số : 75 g - T nhận xét, cho điểm HS. 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học. ... chuyện - GV bao quát lớp - Giúp đỡ nhóm lúng túng c Thi kể trƣớc lớp - GV tổ chức cho nhóm tiếp nối kể (vừa kể vừa tranh) - Lớp theo dõi - Nhận xét - Gv gọi HS thi kể câu chuyện - Lớp nhận xét - GV... ràng - Cho HS đọc yêu cầu BT2, - GV cho HS thảo luận - XĐ vị ngữ câu BT1 - GV viết câu lên bảng - Gọi HS lên làm - T/c nhận xét, GV chốt lại - GV cho HS đọc y/c BT - HS thảo luận cặp đôi nêu - Lớp. .. tiếp - HS theo dõi HĐ2: Phần nhận xét - GV cho HS nối tiếp đọc tập 1, 2, - Lớp theo dõi SGK - T/c cho HS hoạt động nhóm - Cho HS thảo luận rút câu sau: Người lớn đánh tm - Lớ p nhậ n xét - GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 - Tuần 17, Giáo án lớp 4 - Tuần 17, Giáo án lớp 4 - Tuần 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay