Chính sách giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 07:02

Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, ch a từng đợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Nguyễn Thị Ph ơng Nhung 1 Mục lục Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan 1 Mục lục .2 Danh mục các ký hiệu, các chữ cái viết tắt 4 Danh mục các bảng, biểu 5 Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài .6 2. Mục đích nghiên cứu 8 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 8 4. Giả thuyết khoa học .8 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .8 6. Phơng pháp nghiên cứu 8 7. Những đóng góp của đề tài Chính sách giáo dục, môi trường hiệu lực đầu tháng 9/2017 Từ ngày 01 - 10/9/2017, nhiều sách giáo dục, môi trường bắt đầu hiệu lực thi hành Đơn cử sau: Trang bị kiến thức phòng chống bạo lực học đường mạng Đây biện pháp bật đề cập Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường Bên cạnh đó, Nghị định đề cập đến biện pháp khác,cụ thể như: - Giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ tự bảo vệ cho người học - Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức người học, cán quản lý, giáo viên, nhân viên sở giáo dục, gia đình người học cộng đồng mối nguy hiểm hậu củ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kiến thức chung thi thăng hạng giảng viên từ hạng II lên hạng I Vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức giảng dạy sở giáo dục đại học công lập Theo đó, thi kiến thức chung thi thăng hạng CDNN giảng viên (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) bao gồm nội dung bật như: - Chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước giáo dục đào tạo nói chung giáo dục đại học nói riêng; - Quan điểm, định hướng chiến lược phát triển ngành chuyên ngành đào tạo nhà trường; - VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Bảng chú thích các từ viết tắt trong đề tài MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu 4. Giả thuyết khoa học 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 6. Các phương pháp nghiên cứu 7. Phạm vi nghiên cứu NỘI DUNG Chương 1. sở lý luận của quản lý công tác GDMT ở trường THPT 1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2. Các khái niệm bản 1.2.1. Môi trường 1.2.2. GDMT 1.2.3. Quản lý và quản lý giáo dục; quản lý nhà trường 1.3. Vấn đề GDMT ở trường THPT 1.3.1. Sự cần thiết của GDMT ở trường THPT 1.3.2. Mục tiêu, chương trình và nội dung GDMT ở trường THPT. 1.3.3. Các hình thức, phương pháp tổ chức GDMT ở trường THPT 1.4. Hiệu trưởng trường THPT và vấn đề quản lý công tác GDMT Chương 2 . Thực trạng công tác GDMT và quản lý công tác GDMT của hiệu trưởng các trường THPT tỉnh Kon Tum 2.1. Khái quát địa bàn nghiên cứu 2.1.1.Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế-xã hội tỉnh Kon Tum 2.1.2. Tình hình phát triển của Ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum 2.2. Thực trạng công tác GDMT và quản lý công tác GDMT của hiệu trưởng các trường THPT tỉnh Kon Tum 2.2.1. Tổ chức và phương pháp điều tra - khảo sát 2.2.2. Thực trạng về công tác GDMT ở các trường THPT tỉnh Kon Tum 1 2.2.3. Thực trạng về quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác GDMT ở các trường THPT tỉnh Kon Tum 2.2.4. Chất lượng công tác GDMT ở các trường THPT tỉnh Kon Tum 2.2.5. Nhận định, đánh giá chung về thực trạng Chương 3. Biện pháp quản lý công tác GDMT của hiệu trưởng trường THPT tỉnh Kon Tum 3.1. Định hướng chung và các nguyên tắc xác lập biện pháp 3.1.1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước, của ngành và của địa phương về công tác GDMT 3.1.2. Thực trạng công tác GDMT và quản lý GDMT của HT các trường THPT tỉnh Kon Tum 3.1.3. Các nguyên tắc xác lập biện pháp 3.2. Các biện pháp cụ thể 3.2.1. Nhóm biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của CB, GV, HS và CMHS về sự cần thiết của GDMT và BVMT ở trường THPT 3.2.2. Nhóm biện pháp 2: Tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo GDMT chính khóa và ngoại khóa 3.2.3. Nhóm biện pháp 3: Xây dựng nhà trường “xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện” 3.2.4. Nhóm biện pháp 4: Tăng cường các điều kiện hỗ trợ công tác GDMT 3.2.5. Nhóm biện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá về công tác GDMT và BVMT 3.2.6. Mối quan hệ giữa các nhóm biện pháp 3.3. Khảo nghiệm nhận thức về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 2 BẢNG CHÚ THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Chú thích BVMT Bảo vệ môi trường CBQL Cán bộ quản lý CSVC sở vật chất GD&ĐT Giáo dục và đào tạo GDMT Giáo dục môi trường GV Giáo viên HS Học sinh HS DTTS Học sinh dân tộc thiểu số HT Hiệu trưởng MT Môi trường PPDH Phương pháp dạy học PT DTNT Phổ thông dân tộc nội trú QLGD Quản lý giáo dục THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông 3 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG TRANG Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hệ thống môi trường Sơ đồ 1.2. Mô hình về quản lý Sơ đồ 1.3. Sơ đồ chức năng quản lý Bảng 1.1. Số bài học nội dung GDMT của các bộ môn Bảng 2.2. Thống kê chất lượng học tập của học sinh THPT Bảng 2.3. Mức độ nhận thức về công tác GDMT và BVMT Bảng 2.4. Lý do nhận thức về công tác GDMT Bảng 2.5. Đánh giá của GV và HS về mức độ và kết quả thực hiện công tác GDMT trong các môn Bảng 2.6. Đánh giá mức độ thực hiện và kết quả thực hiện các biện pháp quản lý công tác GDMT của HT các trường THPT Bảng 2.7. Chất lượng công tác GDMT ở các trường THPT tỉnh Kon Tum Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 4 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Vấn đề BVMT không còn là vấn đề riêng của một quốc gia mà là vấn đề của toàn nhân loại. Hội nghị thượng đỉnh về MT thế giới diễn ra tháng 6/1992 tại Braxin một lần nữa khẳng định tình trạng suy thoái môi trường nghiêm trọng, kêu gọi mọi quốc gia hãy hợp tác hiệp lực trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường Trong những Bố ơi! Tại người đứng Nam Cực không bị rơi Trái Đất? Con Trái Đất hút tất vật, kể vật Nam Cực à? BAØI : BÀI 8: TRỌNG LỰC ĐƠN VỊ LỰC Bài 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC I TRỌNG LỰC LÀ GÌ ? 1.Thí nghiệm a Treo vật nặng vào đầu lò xo, ta thấy lò xo dãn (H.8.1) Hình 8.1 HOẠT ĐỘNG NHÓM (2’) Nội dung thảo luận C1 Lò xo tác dụng lực vào ?1: nặng không? Lực có phương chiều thế nào? Tại quả nặng vẫn đứng yên? 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 99 96 97 94 92 79 76 77 74 72 69 66 67 64 62 49 46 47 44 42 29 26 27 24 22 98 95 93 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 78 75 73 70 71 68 65 63 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 48 45 43 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 28 25 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hình 8.1 HOẠT ĐỘNG NHÓM (2’) Nội dung thảo luận ?1 Lực mà lò xo tác dụng lên quả ?1: nặng có phương và chiều thế nào? Tại quả nặng vẫn đứng yên? * Lò xo tác dụng vào quả nặng một lực kéo có: - Phương: dọc theo trục lò xo - Chiều: từ dưới lên * Quả nặng đứng yên: vì còn có lực nữa kéo nặng xuống phía dưới, cân bằng với lực kéo của lò xo Lực kéo của lò xo Hình 8.1 b Cầm một vật nặng (viên phấn) cao rồi đột nhiên buông tay Khi buông tay không giữ viên phấn nữa, điều gì chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn? Lực đó có phương chiều thế nào? C2 •Vật bị biến đổi chuyển động chứng tỏ có một lực tác dụng lên vật •Lực này có phương thẳng đứng; chiều: hướng xuống phía dưới Hình 8.1 C3 Tìm từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau: - Lò xo bị dãn dài tác dụng vào nặng lực kéo lên phía Thế mà nặng đứng yên Vậy phải lực tác dụng vào nặng hướng xuống phía để (1)…………với lực lò xo Lực (2) ………… tác dụng lên nặng -Khi viên phấn buông ra, bắt đầu rơi xuống Chuyển động bị (3) …………Vậy phải một(4)…………viên phấn xuống phía Trái Đất Lực (5)………… tác dụng lên viên phấn lực hút Trái Đất cân biến đổi Bài 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC I TRỌNG LỰC LÀ GÌ ? 1.Thí nghiệm Kết luận: - Trọng lực lực hút trái đất, tác dụng lên vật - Độ lớn(cường độ) trọng lực tác dụng lên vật trọng lượng vật Theo chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TW: Từ năm 2000 -2014: xảy 250 đợt lũ quét,lũ ống, sạt lở đất và có xu hướng gia tăng - Làm chết và mất tích 646 người - Bị thương gần 351 người - Hàng nghìn nhà, hoa màu, đường giao thông bị hư hại - Tổng thiệt hại lũ, quét, sạt lở đất ước tính 3000 tỷ đồng Trồng theo các đường đồng mức Làm ruộng bậc thang Bảo vệ rừng đầu nguồn Isaac Newton Nhà vật lý, nhà toán học người Anh (1643 – 1727) Là người đầu tiên phát hiện sự tồn tại của Trọng lực Bài 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC I TRỌNG LỰC LÀ GÌ? 1.Thí nghiệm : 2.Kết luận: II PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA TRỌNG LỰC: Phương chiều trọng lực: Kết luận: Trọng lực phương thẳng đứng chiều từ xuống III ĐƠN VỊ LỰC: Đơn vị lực niutơn Kí hiệu: N Trọng lượng cân 100g 1N Trọng lượng cân 1kg 10N ? Một vật có khối lượng 100g thì độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật (trọng lượng của vật) có giá trị là N? Một vật có khối lượng 100g thì có trọng lượng là 1N ? Nếu vật có khối lượng 1kg thì trọng lượng của vật có giá trị là N? Vật có khối lượng 1kg (1000g) thì có trọng lượng là 10N C6/sgk: Phương thẳng đứng có mối liên hệ gì với phương nằm ngang? THÍ NGHIỆM KIỂM TRA B1: Treo dây dọi phía mặt nước đứng yên của một chậu nước cho quả nặng ngập dưới mặt nước không chạm đáy Dây dọi Eke B2: Đặt một cạnh góc vuông của êke sát dọc theo mặt nước, xem cạnh góc vuông còn lại có nằm dọc theo dây dọi hay không? Nếu thoả mãn điều thì phương thẳng đứng vuông góc với phương nằm ngang Mặt nước Hình 8.2 Chậu nước BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Trái đất nóng lên    Học bài theo sơ đồ kiến thức trọng tâm Làm các bài tập Chính sách thuế, phí, tiền lương hiệu lực đầu tháng 9/2016 Từ ngày 01 – 10/9/2016, nhiều sách thuế, phí, tiền lương bắt đầu hiệu lực thi hành Trong bật là: Bổ sung đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 2016 bổ sung đối tượng chịu thuế mới, là: Hàng hóa xuất khẩu, nhập chỗ hàng hóa xuất khẩu, nhập doanh nghiệp thực quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối Quy định hành đối tượng chịu thuế gồm: - Hàng hóa xuất khẩu, nhập qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam - Hàng hóa xuất từ thị trường nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập từ khu phi thuế quan vào thị trường nước Luật hiệu lực từ ngày 01/9/2016 bãi bỏ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 2005 Cách tính lương hưu cho người mức hưởng triệu đồng/tháng Theo Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hiệu lực từ ngày 01/9/2016 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH trợ cấp tháng đối tượng người mức lương hưu, trợ cấp triệu đồng/tháng điều chỉnh sau: - Đối với người mức lương hưu từ 1,75 triệu đồng/tháng trở xuống: Mức lương hưu sau điều chỉnh = Mức lương hưu trước điều chỉnh + 0,25 triệu đồng/tháng - Đối với người mức lương hưu 1,75 triệu đồng/tháng: Mức lương hưu sau điều chỉnh = triệu đồng/tháng - Đối với người mức trợ cấp sức lao động, trợ cấp tháng từ 1,85 triệu đồng/tháng trở xuống: Mức trợ cấp sức lao động, trợ cấp tháng sau Điều chỉnh = Mức trợ cấp sức lao động, trợ cấp tháng trước Điều chỉnh + 0,15 triệu đồng/tháng - Đối với người mức trợ cấp sức lao động, trợ cấp tháng 1,85 triệu đồng/tháng: Mức trợ cấp sức lao động, trợ cấp tháng sau điều chỉnh = triệu đồng/tháng Ngoài ra, Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính lương hưu tăng thêm đối với: - Người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp tháng thời gian từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016 - Giáo viên mầm non mức lương hưu thấp mức lương sở Ngoài ra, từ ngày 01 - 10/9/2016 số Thông tư Bộ Tài quy định việc thu quản lý phí sử dụng đường bắt đầu hiệu lực: Thông tư 121/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường trạm thu phí Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng hiệu lực từ ngày 03/9/2016 Thông tư 122/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường trạm thu phí Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu hiệu lực từ ngày 03/9/2016 Thông tư 123/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38 hiệu lực từ ngày 06/9/2016 Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên hiệu lực từ tháng 9/2013 Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Phương cho biết bắt đầu từ tháng 9, một số chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh sẽ bắt đầu áp dụng cho năm học 2013-2014. Từ ngày 1/9/2013, Quyết định số 36 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ 15 kg gạo/học sinh/tháng cho học sinh tại các trường ở khu vực điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn bắt đầu hiệu lực. Theo đó, mỗi học sinh được hưởng mức gạo hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học. Các đối tượng được nhận hỗ trợ gồm: Học sinh tiểu học và THCS đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học và THCS công lập thuộc khu vực điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Học sinh là người dân tộc thiểu số bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp hộ khẩu tại các xã, thôn điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, không hưởng chế độ nội trú, nhà ở xa trường THPT và các trường phổ thông nhiều cấp học công lập. Theo Thông tư số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính nhằm Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTG của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn, từ ngày 1/9/2013, học sinh sẽ được hỗ trợ chi phí ăn, ở bằng 40% lương tối thiểu. Cụ thể, học sinh THPT vùng đặc biệt khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ chi phí ăn, ở trong quá trình học tập. Các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ tối đa là 9 tháng/năm học, Tài liệu Tập huấn Giáo dục Môi trường Tài liệu Tập huấn Giáo dục Môi trường Mục lục Giới thiệu chung Chủ đề - Biến đổi khí hậu Hoạt động – Các khái niệm Hoạt động – Nguyên nhân hậu biến đổi khí hậu toàn cầu Hoạt động – Biến đổi khí hậu Việt Nam Hoạt động - ng phó với biến đổi khí hậu Hoạt động – Tích hợp nội dung chủ đề Biến đổi khí hậu vào chương trình khóa Tài liệu nguồn cho Chủ đề ? Biến đổi khí hậu Tài liệu nguồn cho Hoạt động Phụ lục 1a: Các khái niệm biến đổi khí hậu Phụ lục 1b: Phiếu trắc nghiệm cho Hoạt động Phụ lục 1c: Đáp án cho Phiếu trắc nghiệm Phụ lục 1d: Trò chơi cho Hoạt động Tài liệu nguồn cho Hoạt động Phụ lục 2a: Nguyên nhân hậu biến đổi khí hậu toàn cầu Phụ lục 2b: Phiếu trắc nghiệm cho Hoạt động Phụ lục 2c: Đáp án cho Phiếu trắc nghiệm Tài liệu nguồn cho Hoạt động Phụ lục 3a: Biến đổi khí hậu Việt Nam Phụ lục 3b: Trò chơi cho Hoạt động Tài liệu nguồn cho Hoạt động Phụ lục 4a: Ứng phó với biến đổi khí hậu Phụ lục 4b: Trò chơi cho Hoạt động Tài liệu nguồn cho Hoạt động Tài liệu tham khảo Chủ đề – Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Hoạt động – Các khái niệm Hoạt động – Phân biệt loại lượng Hoạt động – Hậu việc sử dụng lượng không hợp lý Hoạt động – Làm để sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Hoạt động – Tích hợp nội dung chủ đề Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào chương trình khóa Tài liệu nguồn cho Chủ đề – Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Tài liệu nguồn cho Hoạt động Phụ lục 1a: Các khái niệm lượng Phụ lục 1b : Phiếu trắc nghiệm cho Hoạt động Phụ lục 1c: Đáp án cho Phiếu trắc nghiệm 12 14 15 16 17 18 19 Tài liệu Tập huấn Giáo dục Môi trường Tài liệu nguồn cho Hoạt động Phụ lục 2a: Phân biệt loại lượng Phụ lục 2b: Trò chơi cho Hoạt động Tài liệu nguồn cho Hoạt động Tài liệu nguồn cho Hoạt động Phụ lục 4a: Làm để sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Phụ lục 4b: Phiếu trắc nghiệm cho Hoạt động Phụ lục 4c: Đáp án cho Phiếu trắc nghiệm Tài liệu nguồn cho Hoạt động Tài liệu tham khảo Chủ đề - Tái chế chất thải Hoạt động – Các khái niệm Hoạt động – Quản lý chất thải theo 3R Hoạt động – Tái chế chất thải Hoạt động – Giảm thiểu chất thải bạn Hoạt động – Tích hợp nội dung chủ đề Tái chế chất thải vào chương trình khóa Tài liệu nguồn cho Chủ đề - Tái chế chất thải Tài liệu nguồn cho Hoạt động Phụ lục 1a: Các khái niệm chất thải Phụ lục 1b: Trò chơi cho Hoạt động Tài liệu nguồn cho Hoạt động Phụ lục 2a: Quản lý chất thải theo 3R Phụ lục 2b: Trò chơi cho Hoạt động Tài liệu nguồn cho Hoạt động Phụ lục 3a: Tái chế chất thải Phụ lục 3b: Phiếu trắc nghiệm cho Hoạt động Phụ lục 3c: Đáp án cho Phiếu trắc nghiệm Tài liệu nguồn cho Hoạt động Phụ lục 4a: Giảm thiểu chất thải bạn Phụ lục 4b: Phiếu trắc nghiệm cho Hoạt động Phụ lục 4c: Đáp án cho Phiếu trắc nghiệm Tài liệu nguồn cho Hoạt động Tài liệu tham khảo Tài liệu Tập huấn Giáo dục Môi trường LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn TS Lê Hoàng Lan TS Phạm Anh Tuấn từ Công ty Văn hóa Truyền thông Pi&CE soạn thảo phần tài liệu tham khảo số hoạt động cho tài liệu Bà Đặng Tuyết Anh ông Hans Lambrecht từ tổ chức VVOB Việt Nam thiết kế chỉnh sửa lại số hoạt động, trọng đặc biệt tới cách tiếp cận dạy học tích cực tài liệu tập huấn Kèm theo tài liệu tập huấn đóa CD bà Đặng Tuyết Anh ông Hans Lambrecht biên soạn Những nhận xét đóng góp quý báu từ số đối tác tổ chức VVOB Việt Nam thảo tài liệu giúp nâng cao chất lượng tài liệu, giúp nội dung cách tiếp cận trở nên xác phù hợp Chúng đặc biệt cảm ơn: Bà Đỗ Vân Nguyệt, tổ chức Live & Learn Việt Nam; Bà Vũ Thò Quyên, Trung tâm Giáo dục Tự nhiên Việt Nam (Education for Nature Vietnam) Bà Ashley Hennekam, Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Bỉ (Belgian Development Agency (BTC) Phó Giáo sư Trần Đức Tuấn, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Sự phát triển Bền vững, Đại học Sư phạm Hà Nội Chúng xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Giáo dục Môi trường, Ấn Độ gợi ý quý báu cung cấp tài liệu tham khảo, giúp dẫn bước đầu việc phát triển tài liệu Chúng biên soạn tài liệu thiếu đóng góp nhiệt tình từ phía giảng viên trường Đại học Quảng Nam, Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi, Cao đẳng Sư ... trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước giáo dục đào tạo nói chung giáo dục đại học nói riêng; - Quan điểm, định hướng chiến lược phát triển ngành chuyên ngành đào tạo nhà trường; - VnDoc -... hạng I Vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức giảng dạy sở giáo dục đại học
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017, Chính sách giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017, Chính sách giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay