8 loại hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 06:32

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN    . . . . . . . . . . . . . . Trung t â m H ọ . c l . i ệ . u Đ H C ầ n . T . h . ơ @ . T . à . i . l . i . ệ . u . h . ọ . c t ậ . p v . à n . g h . i . ê . n c . ứu . . . . . . . . Giáo viên hướng dẫn MỤC LỤC    LỜI NĨI ĐẦU Trang 1 Chương 1: KHÁI QT CHUNG VỀ MUA BÁN HÀNG HĨA VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HĨA 3 1.1. Khái qt chung về mua bán hàng hóa 3 1.1.1. Hàng hóa trong hoạt động mua bán hàng hóa 3 1.1.2. Bản chất của hành vi mua bán hàng hóa 7 1.1.3. Ý nghĩa của hoạt động mua bán hàng hóa 13 1.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước 14 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa . 14 1.2.2. Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước 18 1.3. Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa 21 1.4. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa 24 Chương 2: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HĨA TRONG NƯỚC . 26 Trung tâ 2 m .1. N H g ọ uy c ên li t ệ ắc u th Đ ực H hi C ện ầ h n ợp T đ h ồn ơ g m @ ua T bá à n i . l . i . ệ . u h . ọ . c t ậ . p v . à n . g . h . i . ê . n 2 c 6 ứu 2.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước . 26 2.2.1. Nghĩa vụ cơ bản của bên bán . 26 2.2.2. Nghĩa vụ cơ bản của bên mua 35 2.3. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước . 39 2.3.1. Khái niệm và vai trò của trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa 39 2.3.2. Căn cứ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa 40 2.3.3. Các hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa 42 2.3.4. Miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán . 47 2.4. Giải quyết tranh chấp phát sinh khi thực VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí loại hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo Theo Điều Luật Quảng cáo 2012, hàng hóa, dịch vụ sau bị cấm quảng cáo “1 Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định pháp luật Thuốc Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên Sản phẩm sữa thay sữa mẹ dùng cho trẻ 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ 06 tháng tuổi; bình bú ngậm nhân tạo Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng sử dụng có giám sát thầy thuốc Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục Súng săn đạn súng săn, khí thể thao loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác Chính phủ quy định có phát sinh thực tế” Điều Luật đầu tư 2014 bổ sung khoản Điều Luật 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều Phụ lục Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quy định thêm danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh sau: “a) Kinh doanh chất ma túy theo quy định Phụ lục Luật này; b) Kinh doanh loại hóa chất, khoáng vật quy định Phụ lục Luật này; c) Kinh doanh mẫu vật loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định Phụ lục Công ước buôn bán quốc tế loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định Phụ lục Luật này; d) Kinh doanh mại dâm; đ) Mua, bán người, mô, phận thể người; e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính người g) Kinh doanh pháo nổ” Cá nhân, tổ chức thực quảng cáo hàng hóa, dịch vụ bị cấm bị xử phạt hành theo quy định Điều 50 Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo sau: “1 Phạt tiền từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Quảng cáo thuốc lá; b) Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c) Quảng cáo sản phẩm sữa thay sữa mẹ dùng cho trẻ 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ tháng tuổi, bình bú ngậm nhân tạo; d) Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng sử dụng có giám sát thầy thuốc; đ) Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác Phạt tiền từ 70.000.000 đến 100.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định; b) Quảng cáo loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục; c) Quảng cáo súng săn đạn súng săn, khí thể thao loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo gỡ, tháo dỡ xóa quảng cáo hành vi quy định Khoản Khoản Điều này” Như vậy, cá nhân, tổ chức thực quảng cáo hàng hóa, dịch vụ bị cấm bị xử phạt hành từ 40.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hành vi buộc phải tháo dỡ xóa quảng cáo vi phạm quy định pháp luật Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice (Theo thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ký ngày 15.06.1957, được sửa đổi tại Stốckhôm 14.07.1967 và tại Giơnevơ ngày 13.05.1977 và được bổ sung tại Giơnevơ ngày 28.09.1979) Xuất bản lần VIII Hàng hóa Nhóm 1. Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; Phân bón; Hợp chất chữa cháy; Chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; Hoá chất để bảo quản thực phẩm; Chất để thuộc da; Chất dính dùng trong công nghiệp. CHú THíCH: Nhóm này chủ yếu gồm các sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học và nông nghiệp, kể cả các chất dùng để chế các sản phẩm thuộc các nhóm khác. Nhóm này đặc biệt gồm cả: - Phân ủ, rơm rạ độn phân; - Muối dùng để bảo quản các sản phẩm không phải là thực phẩm. Trong nhóm này đặc biệt không chứa: - Nhựa tự nhiên dạng thô (Nhóm 2); - Sản phẩm hoá học dùng cho y học (Nhóm 5); - Chất diệt nấm, diệt cỏ và các chất diệt động vật có hại (Nhóm 5); - Chất dính dùng cho văn phòng hoặc đồ gia dụng (Nhóm 16); - Muối dùng để bảo quản thực phẩm (Nhóm 30); - Lớp phủ bằng rơm rạ (Nhóm 31); Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni; Chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; Thuốc nhuộm; Thuốc cắn màu; Nhựa tự nhiên dạng thô; Kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ. CHú THíCH: Nhóm này chủ yếu gồm các loại màu vẽ, thuốc nhuộm và sản phẩm chống ăn mòn. Nhóm này đặc biệt gồm cả: - Thuốc màu, vecni, sơn dùng cho công nghiệp, thủ công nghiệp và nghệ thuật; - Thuốc nhuộm quần áo; - Phẩm nhuộm thực phẩm và đồ uống. Trong nhóm này đặc biệt không chứa: - Chất màu dùng để giặt và để tẩy trắng (Nhóm 3); - Thuốc nhuộm mỹ phẩm (Nhóm 3); - Sơn màu và vecni cách điện (Nhóm 17); - Hộp màu (đồ dùng cho học sinh) (Nhóm 16); - Nhựa nhân tạo dạng thô (Nhóm 1); Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; Chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; Xà phòng; Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; Thuốc đánh răng. CHú THíCH: Nhóm này chủ yếu gồm các sản phẩm dùng để làm sạch và trang điểm. Nhóm này đặc biệt gồm cả: - Chất khử mùi dùng cho cá nhân - Sản phẩm vệ sinh dùng cho trang điểm. Trong nhóm này đặc biệt không chứa: - Hoá chất dùng để làm sạch lò sưởi (Nhóm 1); - Sản phẩm khử chất béo dùng trong các công nghệ sản xuất (Nhóm1); - Đá mài, đĩa mài dùng tay (Nhóm 8); - Chất khử mùi không dùng cho cá nhân (Nhóm 5). Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp; Chất bôi trơn; Chất để hút, làm ứơt và làm dính bụi; Nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; Nến, bấc đèn. CHú THíCH: Nhóm này chủ yếu gồm dầu và mỡ công nghiệp, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng. Trong nhóm này đặc biệt không chứa: - Một số loại dầu và mỡ công nghiệp đặc biệt (tra Danh mục sản phẩm theo vần chữ cái). Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y; Chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ em; Sản phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế Cao dán, vật liệu dùng để băng bó; Vật liệu để hàn răng và in dấu răng; Chất tẩy uế; Chất diệt động vật có hại; Chất diệt nấm, diệt cỏ. CHú THíCH: Nhóm này chủ yếu gồm các loại dược phẩm và các sản phẩm khác dùng trong ngành y. Nhóm này đặc biệt gồm cả: - Sản phẩm vệ sinh dùng trong ngành y và cho vệ sinh cá nhân; - Sản phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân ngoài sản phẩm vệ sinh dùng cho trang điểm; - Chất khử mùi không dùng cho cá nhân; - Thuốc hút không có chất thuốc lá dùng cho TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIKHOA: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  BÀI TẬP LỚN SỐ 5Đề bài : Tìm, lựa chọn và mô tả chi tiết một website (về loại hàng hoá,dịch vụ, đối tác, qui trình giao dịch, các công cụ, phương tiện,dịch vụ mà nó cung cấp, thuận lợi/khó khăn gặp phải ) ápdụng một trong các hình thức kinh doanh B2B sau:1. Mua sắm điện tử2. Đấu giá ngược3. Mua hàng theo nhóm4. Trao đổi hàng đổi hàng5. Sàn giao dịch điện tử6. Cổng thông tin Họ và tên : Nguyễn Văn Hiệp Mã sinh viên : 11D140016 Lớp học phần : 1405ecom1211Hà Nội, 2014Bi tp s 4Lời mở đầuThương mại điện tử đã phát triển từ rất lâu tại các nước phát triển trên thế giới. Trong quá trình phát triển lâu di đó, rất nhiều mô hình kinh doanh, giao dịch điện tử được ứng dụng v phát huy hiệu quả. Trong mảng thương mại điện tử B2B bao gồm các loại hình kinh doanh như sau:1. Mua sắm điện tử2. Đấu giá ngược3. Mua hng theo nhóm4. Trao đổi hng đổi hng5. Sn giao dịch điện tử6. Cổng thông tinMỗi một doanh nghiệp đi theo một hình thức kinh doanh khác nhau. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu mô hình kinh doanh của Acevn.com để xem họ đã áp dụng mô hình kinh doanh như thế no v hiệu quả ra sao.2Bi tp s 4I. Các loại hình giao dịch cơ bản qua website B2B:1. Loại hình giao dịch bên mua chủ đạo: Đi với các công ty lớn thường mua nhiều hng hóa dịch vụ nguyên vt liệu, giải pháp tt nhất l mở riêng cho mình một chợ điện tử v mời những người bán hng tìm xem v thực hiện đơn đặt hng.Một s phương pháp mua sắm hng hóa v dịch vụ cụ thể:- Tiến hnh đấu thầu trong một hệ thng, nơi m các nh cung ứng cạnh tranh với nhau.- Mua trực tiếp từ nh sản xuất, nh phân phi bán buôn hoặc bán lẻ từ catalog điện tử của họ hoặc có thể thông qua thỏa thun.- Mua từ catalog của nh trung gian (nh trung gian đã tích hợp những catalog của nhiều người bán)- Mua từ catalog nội bộ của người mua, trong đó tích hợp các catalog của người bán đã được công ty xem xét đồng ý, bao gồm giá cả đã thỏa thun.- Mua ở các site đấu giá tư nhân, nơi m công ty tham gia với tư cách như một trong các công ty khác.- Kết hợp vo hệ thng mua theo nhóm. hệ thng ny tích hợp nhu cầu của nhiều người tham gia, sau đó tiến hnh mặc cả giá hoặc tổ chức đấu thầu.- Mua trên một sn giao dịch(exchange), hoặc ph mua bán(indutral) của ngnh- Hợp tác với các nh cung ứng để chia sẻ thông tin bán hng v tồn kho, nhằm giảm chi phó tồn kho v tiến hnh phân phi just-in-timeCác phương pháp mua sắm hng hóa dịch vụ cơ bản trong thị trường bên mua:- Đấu giá ngược3Bi tp s 4- Mua sắm điện tử- Một s phương pháp khác : chợ điện tử nội bộ, mua hng theo nhóm, mua từ nh phân phi điện tử, mua hng hóa trực tiếp, trao đổi điện tử hng đổi hng.2. Loại Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường và các loại hàng hoá trong lĩnh vực y tế (Thuốc dùng cho người; vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm) trên các phương tiện bảng, biển, pa nô phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng. Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định). Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn. Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc hoặc gửi qua đường bưu điện Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ bao gồm: (1) Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.(Theo mẫu) (2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. (3) Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá. (4) Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản). (5) Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế. (6) Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. -Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp,có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước. (7) - Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiêt bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở Y tế cấp giấy tiếp nhận) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo Y tế Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Y tế Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên : 600.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô Thông tư liên tịch số 06/200 2. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2 500.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô Thông tư liên tịch số 06/200 3. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2 400.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô Thông tư liên tịch số 06/200 Tên phí Mức phí Văn bản qui định 4. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2 200.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô Thông tư liên tịch số 06/200 5. Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2 100.000 đồng/1giấy phép/1bảng, biển panô Thông tư liên tịch số 06/200 6. Thẩm định nội dung thông tin, quảng cáo mỹ phẩm 1.000.000/Hồ sơ 7. Thẩm định nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế 1.000.000/Hồ sơ 8. Lệ phí cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo: 50.000/1 lần cấp/1 sản phẩm Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ . 2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành phân loại hồ sơ, đồng thời thực hiện một số công việc sau: 3. Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các loại giấy tờ có liên quan đến Sở Xây dựng. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có Biên nhận hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ trên, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ nhưng không trực tiếp cấp Giấy phép xây dựng mà có văn bản trả lời cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép. Các nội dung chấp thuận được thể hiện trong giấy phép do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản cho Sở Tên bước Mô tả bước Văn hoá, Thể thao và Du lịch và nêu rõ lý do. 4. Gửi một mẫu (makét) và các giấy tờ có liên quan đến Sở Y tế. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy ... khuyến cáo hạn chế sử dụng sử dụng có giám sát thầy thuốc; đ) Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác Phạt tiền từ 70.000.000 đến 100.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Quảng cáo hàng. .. Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định; b) Quảng cáo loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục; c) Quảng cáo súng săn đạn súng săn, vũ khí thể thao loại sản phẩm, hàng hóa có... phục hậu quả: Buộc tháo gỡ, tháo dỡ xóa quảng cáo hành vi quy định Khoản Khoản Điều này” Như vậy, cá nhân, tổ chức thực quảng cáo hàng hóa, dịch vụ bị cấm bị xử phạt hành từ 40.000.000 đồng đến
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 loại hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo, 8 loại hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo, 8 loại hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay