4 biện pháp bảo đảm phải đăng ký

2 32 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 06:02

Đề bài số 8: Phân tích nội dung của biện pháp bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư để làm rõ: Luật đầu tư năm 2005 đã tạo ra một khung luật pháp chung cho các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.Bài làmĐối với một nước đang phát triển như Việt Nam thì khuyến khích đầu tư trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài là những nhân tố quan trọng nhằm hỗ trợ và phát huy lợi thế của quốc gia và là đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh các nước đang cạnh tranh ngày càng gay gắt thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài như hiện nay, vấn đề bảo đảm đầu tư được mọi quốc gia đặt lên hàng đầu và bảo đảm hơn nữa là sự đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước.I. Các khái niệm cơ bản liên quan đến biện pháp bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư.1. Khái niệm về bảo đảm đầu tư.Theo nghĩa rộng, bảo đảm đầu tư bao gồm các biện pháp do Nhà nước đề ra để bảo đảm quyền lợi thiết thực, chính đáng cho nhà đầu tư trong quá trình đầu tư tại mỗi quốc gia. Còn theo nghĩa hẹp, bảo đảm đầu tư có thể được hiểu là tập hợp các quy định của pháp luật điều chỉnh việc bảo đảm các quyền lợi cho các nhà đầu tư. Đây là sự đảm bảo về mặt pháp luật nhằm bảo đảm lợi ích và sự an toàn về vốn lẫn lãi của nhà đầu tư trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện cho hoạt động đầu tư có hiệu quả.Theo Luật Đầu tư 2005, chủ thể nhà đầu tư trong quan hệ pháp luật đầu tư được mở rộng và được quy định thống nhất giữa nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Quy định về nhà đầu tư như vậy thể hiện quan điểm không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư thuộc các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế khác nhau không phân biệt quốc tịch của nhà đầu tư, đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo quyền bình đẳng giữa các nhà đầu tư, đáp ứng yêu cầu và khuyến khích đầu tư trong thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế. 2.Khái niệm về đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư.Theo từ điển bách khoa Việt Nam: Bình đẳng là được đối xử như nhau của nhà đầu tư về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa . Không phân biệt thành phần h biện pháp bảo đảm phải đăng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 quy định thủ tục đăng biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm tài sản, quản lý nhà nước đăng biện pháp bảo đảm Nghị định n u biện pháp bảo đảm phải đăng g mꃈ a阨 h chấp quyền s ụng đất鶨 b阨 h chấp tài sản g n liền với đất t ong t ư鶨ng h p tài sản đR đR đư c ch ng nh n quyền s h u t n iấy ch ng nh n quyền s ụng đất, quyền s h u nhà tài sản khác g n liền với đất鶨 c阨 C m c tàu bay, th chấp tàu bay鶨 阨 h chấp tàu bi n Các biện pháp bảo đảm đư c đăng cR y u c u g mꃈ a阨 h chấp tài sản động sản khác鶨 b阨 h chấp tài sản g n liền với đất hình thành t ong tương lai鶨 c阨 Bảo lưu quyền s h u t ong t ư鶨ng h p mua bán tài sản g n liền với đất, tài sản g n liền với đất hình thành t ong tương lai鶨 mua bán tàu bay, tàu bi n鶨 mua bán tài sản động sản khác cR bảo lưu quyền s h u Nghị định quy định cụ th quan cR thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm heo đR, Cục Hàng không Việt Nam t ực thuộc Bộ iao thông v n tải th Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai Văn phòng đăng đất đai t ực thuộc S ài nguy n Môi t ư鶨ng thực đăng ký, cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm quyền s ụng đất, tài sản g n liền với đất ung tâm Đăng giao ịch, tài sản Cục Đăng qu c gia giao ịch bảo đảm thuộc Bộ pháp thực đăng ký, cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm động sản tài sản khác không thuộc thẩm quyền đăng quan quy định t n Ngư鶨i y u c u đăng cR th nộp h sơ đăng biện pháp bảo đảm theo t ong phương th cꃈ Qua hệ th ng đăng e m KÍNH CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN BÀI 6: THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT BÀI 6: THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT CHỦ ĐỀ: BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG TÌNH TRẠNG GÂY ẢNH HƯỞNG ĐA DẠNG SINH HỌC BÀI 6: THỰC HÀNH: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SINH VẬT CHỦ ĐỀ: BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG TÌNH TRẠNG GÂY ẢNH HƯỞNG ĐA DẠNG SINH HỌC TỔ – LỚP 10 HÓA Biện Pháp khắc phục tình trạng gây ảnh hưởng đa dạng sinh học - Xây dựng vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên để bảo tồn sinh vật có nguy tuyệt chủng Biện Pháp khắc phục tình trạng gây ảnh hưởng đa dạng sinh học - Xây dựng vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên để bảo tồn sinh vật có nguy tuyệt chủng Biện Pháp khắc phục tình trạng gây ảnh hưởng đa dạng sinh học - Xây dựng vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên để bảo tồn sinh vật có nguy tuyệt chủng -Ban hành sách đỏ Việt Nam, đưa ta luật khai thác sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, cấm săn bắn trái phép động vật thực vật có nguy tuyệt chủng Biện Pháp khắc phục tình trạng gây ảnh hưởng đa dạng sinh học - Xây dựng vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên để bảo tồn sinh vật có nguy tuyệt chủng -Ban hành sách đỏ Việt Nam, đưa ta luật khai thác sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, cấm săn bắn trái phép động vật thực vật có nguy tuyệt chủng -Hạn chế tăng dân số, du canh, du cư, tăng cường công tác quản lí bảo vệ rừng, chống cháy rừng,… -Ứng dụng sinh học để bảo tồn loài gen quý - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tầm quan trọng thiên nhiên, trách nhiệm thân, đồng bào dân tộc thiểu số tranh ảnh mang tính chất cổ động Biện Pháp khắc phục tình trạng gây ảnh hưởng đa dạng sinh học - Xây dựng vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên để bảo tồn sinh vật có nguy tuyệt chủng -Ban hành sách đỏ Việt Nam, đưa ta luật khai thác sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, cấm săn bắn trái phép động vật thực vật có nguy tuyệt chủng -Hạn chế tăng dân số, du canh, du cư, tăng cường công tác quản lí bảo vệ rừng, chống cháy rừng,… -Ứng dụng sinh học để bảo tồn loài gen quý - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tầm quan trọng thiên nhiên, trách nhiệm thân, đồng bào dân tộc thiểu số, tranh ảnh mang tính chất cổ động -Tố cáo hành vi vi phạm luật rừng, mua bán trái phép sinh vật quí Biện Pháp khắc phục tình trạng gây ảnh hưởng đa dạng sinh học - Xây dựng vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên để bảo tồn sinh vật có nguy tuyệt chủng -Ban hành sách đỏ Việt Nam, đưa ta luật khai thác sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, cấm săn bắn trái phép động vật thực vật có nguy tuyệt chủng -Hạn chế tăng dân số, du canh, du cư, tăng cường công tác quản lí bảo vệ rừng, chống cháy rừng,… -Ứng dụng sinh học để bảo tồn loài gen quý - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tầm quan trọng thiên nhiên, trách nhiệm thân, đồng bào dân tộc thiểu số, tranh ảnh mang tính chất cổ động -Tố cáo hành vi vi phạm luật rừng, mua bán trái phép sinh vật quí -Xóa bỏ ý nghĩ cổ xưa lạc hậu theo kiểu tôn giáo động vật Đây chim dodo,con người cho ngu ngốc sức truy bắt giết hại loài động vật đến mức loại gần tuyệt chủng nhà khoa học chứng minh loại thông minh nhanh nhẹn, có nguy tuyệt chủng CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ QUAN SÁT LẮNG NGHE tương tự chưa qua sử dụng có giá mua bán thị trường không 10.000.000 đồng (k.2, Điều 26 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP) 32 * 2.3.3 Biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản người phải THA - Định giá tài sản kê biên: Đ.98 LTHADS; Đ.25 NĐ 62/2015/NĐ-CP Lưu ý: Trong trường hợp CHV tự xác định giá cần phải lưu ý địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản kê biên chưa có tổ chức thẩm định giá, Chấp hành viên yêu cầu đương thoả thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá địa bàn khác Nếu yêu cầu mà đương không thỏa thuận không thỏa thuận Chấp hành viên tiến hành xác định giá tài sản kê biên theo quy định - LQ đến vấn đề thẩm định giá: áp dụng quy định Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Giá thẩm định giá; Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 quy định phương pháp định giá chung hàng hóa,dịch vụ; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 Bộ Tài việc hướng dẫn số điều Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 Chính phủ; 33 - CHV tự xác định giá: k 1, Điều 26 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP * 2.4.3 Biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản người phải THA 34 * 2.3.3 Biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản người phải THA - Xử lý tài sản kê biên 35 * 2.4.3 Biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản người phải THA - Xử lý tài sản kê biên 36 * 2.4.3 Biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản người phải THA - Xử lý tài sản kê biên 37 38 39 40 41 [...].. .42 43 44 45 46 47 48 49 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2012/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày tháng năm 2012 Dự thảo lần 1QUYẾT ĐỊNHV/v Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNGCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;Căn cứ Nghị định số số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng giao dịch bảo đảm;Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng .Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - Như Điều 3; CHỦ TỊCH- Bộ TNMT, Bộ Tài chính;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Lưu: 1ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ ________________________________QUY CHẾQuy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Ban hành kèm theo Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày tháng năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Phạm vi điều chỉnh:Quy chế này quy định việc phối hợp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng giao dịch bảo đảm được thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.2. Đối tượng áp dụng:Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện khoản 1 điều này.Điều 2. Nguyên tắc phối hợpViệc phối hợp phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật và Quy chế này, đồng thời nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm.Chương IIQUY ĐỊNH CỤ THỂĐiều 4. Nội dung phối hợp1. Rà soát, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác đăng giao Quy định đăng biện pháp bảo đảm tài sản Ngày 01/09/2017, Chính phủ đãban hành Nghịđị nh 102/2017/NĐ-CP quy đị nh th ủt ụ c đă ng k ýbi ệ n phá p bả ođả m,cung c ấ p th ông tin vềbi ệ n phá p bả ođả mbằ ng t àis ả n, qu ả n l ýnhà nướ cvềđă ng kýbi ệ n phá p bả ođả m Theo Nghị định quy định có 04 biện pháp bảo đảm phải đăng bao gồm: Thếch ấ p quy ề ns ửdụng đấ t 2.Thếch ấ pt àis ả n gắ n li ề n vớiđấ ttrong tr ườ ng hợp t àis ả n đóđãđượ cch ứng nhậ n quy ề ns ởhữutr ê n Gi ấ y ch ứng nhậ n quy ề ns ửdụng đấ t,quy ề ns ởhữunhà ởvà t àis ả n ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2012/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày tháng năm 2012 Dự thảo lần 1QUYẾT ĐỊNHV/v Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNGCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;Căn cứ Nghị định số số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng giao dịch bảo đảm;Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng .Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - Như Điều 3; CHỦ TỊCH- Bộ TNMT, Bộ Tài chính;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Lưu: 1ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ ________________________________QUY CHẾQuy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Ban hành kèm theo Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày tháng năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Phạm vi điều chỉnh:Quy chế này quy định việc phối hợp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng giao dịch bảo đảm được thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.2. Đối tượng áp dụng:Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện khoản 1 điều này.Điều 2. Nguyên tắc phối hợpViệc phối hợp phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật và Quy chế này, đồng thời nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm.Chương IIQUY ĐỊNH CỤ THỂĐiều 4. Nội dung phối hợp1. Rà soát, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác đăng giao CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 102/2017/NÐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng nãm 2017 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM Căn Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng năm 2015; Căn Bộ luật dân ngày 24 tháng 11 năm 2015; Căn Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Luật nhà ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 11 tháng 12 năm 2014; Căn Luật bảo vệ phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chính phủ ban hành Nghị định đăng biện ... Cục Đăng ký qu c gia giao ịch bảo đảm thuộc Bộ pháp thực đăng ký, cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm động sản tài sản khác không thuộc thẩm quyền đăng ký quan quy định t n Ngư鶨i y u c u đăng ký. .. phòng đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai t ực thuộc S ài nguy n Môi t ư鶨ng thực đăng ký, cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm quyền s ụng đất, tài sản g n liền với đất ung tâm Đăng ký giao... quyền đăng ký quan quy định t n Ngư鶨i y u c u đăng ký cR th nộp h sơ đăng ký biện pháp bảo đảm theo t ong phương th cꃈ Qua hệ th ng đăng e m
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 biện pháp bảo đảm phải đăng ký, 4 biện pháp bảo đảm phải đăng ký, 4 biện pháp bảo đảm phải đăng ký

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay