Nợ tiền sử dụng đất quá hạn, xử lý ra sao?

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 06:01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------- ĐƠN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kính gởi: - Phòng Tài nguyên và Môi trường quận (huyện):……… (hoặc UBND xã, phường, thị trấn……………………… ). - Chi Cục thuế……………………………………………. Tôi tên:…………………………………………………………………… Thường trú:…………………………………………………………………… Hiện Tôi đang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc đang lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất) đối với khu đất có vị trí: - Thửa đất số: …….…….….; Tờ đồ số: …………theo bản đồ………… …; - Địa chỉ tại: - Địa chỉ cũ (nếu có):………………………………………………………… Do gia đình chúng tôi chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước nên kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho gia đình chúng tôi được ghi nợ tiền sử dụng đất. Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có quy định khác, tôi cam kết sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Người làm đơn (ký tên, ghi rõ họ tên) Nợ tiền sử dụng đất hạn, xử sao? Hỏi: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí "Điều 16 Ghi nợ tiền sử dụng đất VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ghi nợ tiền sử dụng đất Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận – huyện và Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi có đất toạ lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: : ghi nhận trên trang 4 giấy chứng nhận. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp và nội dung hồ sơ: • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để người nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ Tên bước Mô tả bước 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất theo mẫu (02 bản chính) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất Công văn số 4599/HD-LS ngày 1 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Xoá ghi nợ tiền sử dụng đất Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận –huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận – huyện; Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi có đất toạ lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: ghi nhận trên trang 4 giấy chứng nhận. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 2. Bước 2 Thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế quận – huyện, thành phố Hồ Chí Minh. Bước 3 : Người sử dụng đất nộp bản photocopy biên lai nộp tiền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp và nội dung hồ sơ: • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn đầy đủ, cụ thể một lần để người nộp làm lại Tên bước Mô tả bước hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ. 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị nộp tiền sử dụng đất ghi nợ theo mẫu (02 bản chính) 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính và 01 bản chụp) 3. Biên lai nộp tiền sử dụng đất (01 bản chụp) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị nộp tiền sử dụng đất ghi nợ Công văn số 4599/HD-LS ngày 1 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Ghi nhận nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSDĐ Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí địa chính (Đối với hộ gia đình, cá nhân). + Đối với các phường: 15.000/lần + Đối với khu vực khác: 7.500/lần Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cá nhân có nhu cầu, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, thị xã để nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) và được hướng dẫn để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, thị xã. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn (đóng phí lệ phí nếu có). Tên bước Mô tả bước 3. Bước 3 Đến ngày hẹn, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, thị xã để nhận thông báo thuế (nếu có), sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ nhận kết quả giải quyết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu) 2. Đơn xin ghi nợ 3. Sơ đồ vị trí thửa đất 4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu 11/ĐK) Thông tư số 09/2007/TT- BTNMT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Vấn đề nợ tiền sử dụng đất hạn Thưa luật sư, xin luật tư vấn giúp vấn đề cụ thể sau: Bản thân xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Uỷ Ban Nhân Dân huyện cấp phải nộp tiền sử dụng đất, với số tiền lớn (khoảng 200 triệu đồng) Gia đình khả trả lần, nên làm đơn xin ghi nợ năm chấp thuận ghi vào trang giấy chứng nhận Sau năm khả trả đủ cho nhà nước, xét thấy không cần có Giấy chứng nhận nên đề nghị trả lại Giấy chứng nhận cấp phải giải nào? Cụ thể: - Việc ghi nợ sau năm không trả đủ gia hạn thêm năm mà không trả vấn đề chế tài theo quy định? - Tôi không cần thiết Giấy chứng nhận nữa, nên trả lại cho nhà nước Giấy chứng nhận có phải không nộp tiền sử dụng đất ghi không, nhà nước có chấp nhận lấy Giấy chứng nhận không? vấn đề phải xử nào? Xin luật tư vấn giúp Tôi xin chân thành cảm ơn! Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn tin tưởng gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật tư vấn pháp luật Công ty Luật Minh Khuê Nội dung câu hỏi bạn đội ngũ luật nghiên cứu tư vấn cụ thể sau: Căn pháp lý: Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định tiền sử dụng đất Thông tư số 76/2014/TT-BTC Nội dung tư vấn: Trường hợp bạn Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trả lại Giấy chứng nhận với cho Nhà nước được, trừ trường hợp diện tích đất bạn sử dụng bị thu hồi theo quy định pháp luât Theo Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: "Điều 16 Ghi nợ tiền sử dụng đất Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều Nghị định hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn tài chính, có nguyện vọng ghi nợ ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp Giấy chứng nhận sau có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hồ sơ giao đất tái định cư có đơn xin ghi nợ nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất Người sử dụng đất trả nợ dần thời hạn tối đa năm; sau năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất lại theo giá đất thời điểm trả nợ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân toán nợ trước hạn hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ 2%/năm thời hạn trả nợ trước hạn tính số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn Đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành mà nợ tiền sử dụng đất thời hạn ghi nợ hưởng mức hỗ trợ toán trước hạn theo quy định Khoản Điều Bộ Tài hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ toán nợ tiền sử dụng đất quy định Khoản Điều này." Như vậy, theo quy định pháp luật hành gia đình bạn trả nợ dần có khả tài thời hạn tối đa năm tính từ ngày ghi nợ quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau thời hạn năm kể từ ngày ghi nợ mà bạn chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất bạn phải nộp tiền sử dụng đất lại theo giá đất thời điểm trả nợ Khi bạn không nộp tiền sử dụng đất bị Nhà nước truy thu khoản tiền Theo Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC quy định: "Điều 12 Ghi nợ toán nợ tiền sử dụng đất Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định Nghị định hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn tài chính, có nguyện vọng ghi nợ ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; số nội dung Điều hướng dẫn cụ thể sau: Thủ tục ghi nợ toán nợ tiền sử dụng đất a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hồ sơ giao đất tái định cư; có đơn xin ghi nợ nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất b) Căn hồ sơ địa chính, có đơn xin ghi nợ tiền sử ..."Điều 16 Ghi nợ tiền sử dụng đất VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nợ tiền sử dụng đất quá hạn, xử lý ra sao?, Nợ tiền sử dụng đất quá hạn, xử lý ra sao?, Nợ tiền sử dụng đất quá hạn, xử lý ra sao?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay