Tăng phụ cấp trách nhiệm dân quân tự vệ từ 01/7/2017

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:32

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngô Thị Lan AnhLời mở đầuBảo hiểm (BH) là một ngành dịch vụ tài chính có phạm vi hoạt động rộng liên quan đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày cũng nh trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Đặc điểm tạo nên sự khác biệt quan trọng của BH so với các ngành tài chính khác, đồng thời củng cố vai trò của BH trong đời sống xã hội là: BH cung cấp cơ chế bảo đảm tài chính tốt nhất cho cá nhân và các tổ chức một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.Khi nền kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đi lại của nhân dân ngày càng tăng, số lợng các loại phơng tiện tham gia giao thông gia tăng nhanh chóng và hết sức đa dạng, phong phú. Đặc biệt là xe cơ giới, với tính cơ động cao, tính việt dã tốt, tham gia triệt để quá trình vận chuyển nên lợng xe tham gia giao thông ngày càng nhiều. Mặc dù xe cơ giới ngày một hiện đại hơn, cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng đợc mở rộng, nâng cấp và hoàn thiện, song tai nạn giao thông vẫn gia tăng qua các năm làm ảnh hởng trực tiếp đến tính mạng và tàI sản của con ngời. Vì thế, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (BHTNDS) ra đời là hết sức cần thiết và đợc triển khai dới hình thức bắt buộc theo quy định của pháp luật.Tiến hành BHTNDS của chủ xe cơ giới nhằm bảo vệ quyền lợi của nạn nhân và chủ xe khi gặp sự cố rủi ro, bất trắc. Đồng thời cũng nâng cao đợc ý thức, trách nhiệm chấp hành luật lệ giao thông, đảm bảo an toàn và thể hiện tính nhân đạo vì cộng đồng.Hợp đồng (HĐ) BHTNDS của chủ xe cơ giới chỉ có hiệu lực 1 năm nên khi thời hạn của HĐ chấm dứt công ty BH muốn những khách hàng này tiếp tục tham gia BH tại công ty mình. Việc giữ khách hàng đối với công ty BH không những giúp duy trì thị phần mà còn giúp công ty tiết kiệm đợc các chi phí nh: chi phí khai thác HĐ mới, chi phí quảng cáo, đồng thời củng cố và tăng cờng vị thế của công ty.Nhận thức đợc tầm quan trọng này, qua thời gian thực tập tại công ty Bảo hiểm Hà Tây (BHHT) em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: Giải pháp nhằm tăng khả năng tái tục hợp đồng bảo hiểm trong nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại công ty Bảo hiểm Hà Tây làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.Bộ môn Kinh tế Bảo hiểm Trờng Đại học Kinh tế quốc dânChuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngô Thị Lan AnhNgoài lời mở đầu và kết luận nội dung của chuyên đề đợc chia làm 3 chơng:Chơng I: Lý luận chung về BHTNDS của chủ xe cơ giớiChơng II: Tình hình tái tục nghiệp vụ BHTNDS của chủ xe cơ giới tại Bảo Việt Hà Tây giai đoạn 2000-2004Chơng III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng tái tục BHTNDS của chủ xe cơ giới tại Bảo Việt Hà TâyQua bài viết này, em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn tận tình của cô giáo Th.S Tô Thiên Hơng cùng các thầy cô Tăng phụ cấp trách nhiệm dân quân tự vệ từ 01/7/2017 Cụ thể: Đơn vị tính: Đồng STT Chức vụ Hệ số Phụ cấp trách nhiệm phụ cấp Từ ngày 01/7/2017 130.000 156.000 195.000 260.000 273.000 286.000 312.000 325.000 [...]... HÌNH TÁI TỤC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM HÀ TÂY GIAI ĐOẠN 2000- 2004 I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM HÀ TÂY 1 Sự ra đời và phát triển của công ty Công ty Bảo hiểm Hà Tây gọi tắt là Bảo Việt Hà Tây, tiền thân là phòng đại diện Bảo hiểm Hà Sơn Bình Theo quyết định của Bộ tài chính ngày 31/12/1980 phòng được thành lập – trực thuộc công ty Bảo hiểm. .. được thành lập và tách khỏi công ty BH Hà Tây Còn công ty BH Hà Tây chỉ kinh doanh trực tiếp các nghiệp vụ BH phi nhân thọ mà Tổng công ty đã ban hành, bao gồm: bảo hiểm con người phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm 2 Nhiệm vụ, chức năng của công ty Công ty Bảo hiểm Hà Tây là một trong những thành viên của Tổng công ty BH Việt Nam Công ty thực hiện nhiệm vụ: tổ chức hoạt động kinh doanh... bản thân công ty quy định Mức trách nhiệm BH về người : 30 triệu đồng/ người 2.3 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hàng hoá Là BHTNDS của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển giữa chủ xe và chủ hàng a Phạm vi bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển là số tiền chủ xe phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ hàng theo “ Thể lệ vận chuyển hàng hoá... mới - Giúp công ty BH duy trì thị phần và giúp công ty tiết kiệm chi phí bởi công ty BH không phải phát hành hợp đồng mới mà chỉ cần gửi thông báo, đơn giản về kỳ hạn hợp đồng và số phí BH cần nộp cho năm BH tiếp theo 5 Thủ tục tái tục nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Hệ thống tái tục hợp đồng sẽ ghi lại ngày tái tục tiếp theo Khoảng bốn tuần trước ngày tái tục hợp đồng chính... Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm: - Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để chủ xe cơ giới tham gia BH - Giải thích đầy đủ cho chủ xe các thông tin có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của chủ xe cơ giới cũng như của DNBH - Ngay sau khi ký kết HĐBH TNDS của BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2005/TT-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2005 THÔNG CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 05/2005/TT-BNV NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau: I. PHẠM VI ÁP DỤNG: Phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng đối với cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, do tính chất, đặc điểm của nghề hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý nhưng không thuộc chức danh lãnh đạo do bầu cử và do bổ nhiệm (không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo). II. MỨC PHỤ CẤP VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: 1. Mức phụ cấp Phụ cấp trách nhiệm công việc gồm 4 mức: 0,5; 0,3; 0,2 và 0,1 so với mức lương tối thiểu chung. Theo mức lương tối thiểu chung 290.000 đồng/tháng thì các mức tiền phụ cấp trách nhiệm công việc thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 như sau: Mức Hệ số Mức tiền phụ cấp thực hiện 01/10/2004 1 0,5 145.000 đồng 2 0,3 87.000 đồng 3 0,2 58.000 đồng 4 0,1 29.000 đồng 2. Đối tượng áp dụng các mức phụ cấp trách nhiệm công việc: a) Mức 1, hệ số 0,5; áp dụng đối với: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của các phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 2, Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 3, Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 5 thuộc Bệnh viện Hữu nghị và phòng Bảo vệ sức khoẻ cán bộ Trung ương phía Nam thuộc Bệnh viện Thống nhất; Lái xe phục vụ các chức danh từ Phó Thủ tướng Chính phủ và tương đương trở lên. b) Mức 2, hệ số 0,3 áp dụng đối với: Trạm trưởng, Trại trưởng các trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ thuật của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Trạm trưởng, Trại trưởng các trạm, trại nuôi trồng cây con, thuốc quý hiếm để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm y, dược khoa và làm thuốc; Cán bộ, viên chức trực tiếp vận hành, bảo dưỡng máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C, người xử lý mẫu và nguồn phóng xạ kín, hở, an toàn phóng xạ; Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của các khoa, bộ phận hồi sức cấp cứu và trực tiếp phục vụ cấp cứu bệnh nhân tại trạm cấp cứu 05; Giáo viên và cán bộ quảnlý giáo dục thuộc biên chế trả lương của các trường chuyên biệt; Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I; Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao Quốc gia; Lái xe phục vụ chức danh Bộ trưởng và tương đương; Trưởng kho vật liệu nổ, nhân viên cung ứng vật liệu nổ. c) Mức 3, hệ số 0,2 áp dụng đối với: Phó trạm trưởng, Phó trại trưởng các trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ thuật của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Phó trạm trưởng, Phó trại trưởng các trạm, trại nuôi trồng cây con, thuốc quý hiếm để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm y, dược khoa và làm thuốc; Cán bộ, viên chức bảo vệ, vận chuyển, làm việc với các mẫu và nguồn phóng xạ kín và hở; kiểm tra độ phóng xạ khu vực máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C và trung tâm đo phóng xạ; phục vụ công tác BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o Hà Nội , Ngày 05 tháng 01 năm 2005 Số: 05/2005/TT-BNV THÔNG Hướng dẫn thực chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc cán bộ, công chức, viên chức Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang; sau trao đổi ý kiến với Bộ Tài Bộ, ngành liên quan, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc cán bộ, công chức, viên chức sau: I PHẠM VI ÁP DỤNG: Phụ cấp trách nhiệm công việc áp dụng cán bộ, công chức (kể công chức dự bị), viên chức, người thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương quan nhà nước đơn vị nghiệp Nhà nước, tính chất, đặc điểm nghề công việc đòi hỏi trách nhiệm cao đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo bầu cử bổ nhiệm (không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo) II MỨC PHỤ CẤP VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Mức phụ cấp Phụ cấp trách nhiệm công việc gồm mức: 0,5; 0,3; 0,2 0,1 so với mức lương tối thiểu chung Theo mức lương tối thiểu chung 290.000 đồng/tháng mức tiền phụ cấp trách nhiệm công việc thực từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 sau: Mức Hệ số Mức tiền phụ cấp thực 01/10/2004 0,5 145.000 đồng 0,3 87.000 đồng 0,2 58.000 đồng 0,1 29.000 đồng Đối tượng áp dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc: a) Mức 1, hệ số 0,5; áp dụng đối với: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 2, Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 3, Bảo vệ sức khoẻ Trung ương thuộc Bệnh viện Hữu nghị phòng Bảo vệ sức khoẻ cán Trung ương phía Nam thuộc Bệnh viện Thống nhất; Lái xe phục vụ chức danh từ Phó Thủ tướng Chính phủ tương đương trở lên b) Mức 2, hệ số 0,3 áp dụng đối với: Trạm trưởng, Trại trưởng trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ thuật ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Trạm trưởng, Trại trưởng trạm, trại nuôi trồng con, thuốc quý để nghiên cứu phòng thí nghiệm y, dược khoa làm thuốc; Cán bộ, viên chức trực tiếp vận hành, bảo dưỡng máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C, người xử lý mẫu nguồn phóng xạ kín, hở, an toàn phóng xạ; Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương khoa, phận hồi sức cấp cứu trực tiếp phục vụ cấp cứu bệnh nhân trạm cấp cứu 05; Giáo viên cán quảnlý giáo dục thuộc biên chế trả lương trường chuyên biệt; Giáo viên cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường phổ thông hạng I; Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao Quốc gia; Lái xe phục vụ chức danh Bộ trưởng tương đương; Trưởng kho vật liệu nổ, nhân viên cung ứng vật liệu nổ c) Mức 3, hệ số 0,2 áp dụng đối với: Phó trạm trưởng, Phó trại trưởng trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ thuật ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Phó trạm trưởng, Phó trại trưởng trạm, trại nuôi trồng con, thuốc quý để nghiên cứu phòng thí nghiệm y, dược khoa làm thuốc; Cán bộ, viên chức bảo vệ, vận chuyển, làm việc với mẫu nguồn phóng xạ kín hở; kiểm tra độ phóng xạ khu vực máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C trung tâm đo phóng xạ; phục vụ công tác an toàn máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C, vệ sinh khu vực máy, kho nguồn trung tâm đo phóng xạ; Tổ trưởng ngành địa chất, khí tượng thuỷ văn, khảo sát, đo đạc, trồng rừng điều tra rừng; Trưởng kho lưu trữ tài liệu, thư viện, Trưởng kho lưu trữ bảo quản, phục chế vật bảo tàng hạng II trở lên, kho khu di tích Phủ Chủ tịch; Trưởng kho lưu trữ tài liệu thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước; Trưởng kho thuộc Cục Dự trữ Quốc gia; Trưởng kho, Trưởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nước Kho bạc Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện; Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương trại điều dưỡng thương 2 TL: QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ MỚI (TỪ 1986 ĐẾN 2011), TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN ĐỘI TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC MỞ ĐẦU Việt Nam quốc gia thống gồm nhiều dân tộc sinh sống, kề vai sát cánh với suốt trình dựng nước giữ nước Các dân tộc thiểu số nước ta cư trú xen kẽ địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng bảo vệ môi trường sinh thái Đồng bào dân tộc nước ta có truyền thống đoàn kết lâu đời đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chế ngự thiên nhiên, khắc phục thiên tai xây dựng đất nước Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên đa dạng, phong phú văn hoá Việt Nam thống Ngay từ đời suốt trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng cách mạng nước ta Dựa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc, Đảng ta đề chủ trương, sách dân tộc, với nội dung là: “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp phát triển” Trải qua thời kỳ cách mạng, công tác dân tộc đạt thành tựu to lớn góp phần quan trọng vào nghiệp cách mạng chung đất nước Vì vậy, nghiên cứu nhận thức đắn tình hình, đặc điểm vấn đề dân tộc chủ trương, sách dân tộc Đảng có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn Trên sở giúp cho nắm quan điểm sách dân tộc Đảng, thực tốt công tác dân tộc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Góp phần thực thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” NỘI DUNG Đặc điểm tình hình dân tộc Việt Nam chủ trương, sách dân tộc Đảng Nhà nước ta thời kỳ đổi (1986 đến 2011) 1.1 Đặc điểm tình hình dân tộc Việt Nam Việt Nam quốc gia đa dân tộc thống gồm 54 dân tộc Dân tộc Kinh chiếm 87% dân số; 53 dân tộc cũn lại chiếm 13% dân số, phân bố rải rác địa bàn nước 10 dân tộc có số dân từ triệu đến 100 ngàn người là: Tày, Nùng, Thái, Mường, Khơme, Mông, Dao, Giarai, Bana, Êđê; 20 dân tộc có số dân 100 ngàn người; 16 dân tộc có số dân từ 10 ngàn người đến ngàn người; dân tộc có số dân ngàn người Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Ơ Đu, Brâu) Các dân tộc nước ta cư trú xen kẽ chủ yếu, xu xen kẽ ngày tăng lên giai đoạn Trong cộng đồng dân tộc Việt nam, dân tộc thiểu số phận cư trú đồng bằng, ven biển, lại chủ yếu cư trú miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng môi trường sinh thái, kinh tế, trị, an ninh quốc phòng, đối ngoại vùng biên cương Tổ quốc Mỗi dân tộc có sắc văn hoá riêng góp phần tạo nên thống đa dạng văn hoá Việt Nam Quá trình phát triển lịch sử tạo nên khoảng cách chênh lệch kinh tế - xã hội dân tộc Tình trạng đòi hỏi việc giải vấn đề dân tộc, sách dân tộc phải dựa đường lối độc lập chủ nghĩa xã hội nhằm đưa dân tộc thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, xây dựng sống ấm no, tự do, hạnh phúc Có thể khái quát thành đặc điểm dân tộc Việt Nam nội dung sau: Một là, dân tộc Việt Nam quốc gia đa tộc thống nhất, gắn bó với nhau, suốt chiều dài lịch sử dựng nước giữ nước Đoàn kết, kiên cường, bất khuất lao động sáng tạo chiến đấu truyền thống bật dân tộc ta Hai là, cộng đồng dân tộc Việt Nam, dân tộc cư trú đan xen nhau, không liền lãnh thổ, lãnh thổ riêng, không số lượng dân cư Ba là, dân tộc có ngôn ngữ đặc điểm văn hoá riêng, tổng hoà đặc điểm tạo dựng nên văn hoá chung thống nhất, phong phú, đa dạng, mang đậm đà sắc dân tộc Việt Nam Trong trình lịch sử dân tộc Việt Nam Lịch sử dựng nước giữ nước tảng xây dựng văn hoá tính cách dân tộc Việt Nam Các dân tộc nhập vào cộng đồng dân tộc Việt Nam giữ cho văn hoá, tính cách dân tộc, đóng góp vào kho tàng văn hoá Việt Nam, tạo nên văn hoá thống nhất, phong phú đa dạng Hầu hết dân tộc nước ta có ngôn ngữ riêng thuộc nhiều ngôn ngữ khác Việt – Mường, Môn – Khơ me, Tày – Thái, H’Mông – Dao, Hán – Tạng… Bốn là, dân tộc có trình độ phát triển kinh tế – xã hội không đồng đều, kinh tế nói chung nặng tính chất tự cung tự cấp, có quản lý chung Nhà nước giao lưu, trao đổi kinh tế không bị bó hẹp phạm vi dân tộc, mà mở rộng tạo nên thông thương khu vực Có thể nói:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng phụ cấp trách nhiệm dân quân tự vệ từ 01/7/2017, Tăng phụ cấp trách nhiệm dân quân tự vệ từ 01/7/2017, Tăng phụ cấp trách nhiệm dân quân tự vệ từ 01/7/2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay