Các chính sách Thương mại - Tài chính có hiệu lực đầu tháng 9/2017

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:02

 triệu đồng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ;  triệu đồng tìm kiếm mộ tập thể từ đến hài cốt liệt sỹ;  10 triệu đồng tìm kiếm mộ tập thể từ hài cốt liệt sỹ trở lên Ngoài ra, cá nhân thuộc đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ nước tăng mức bồi dưỡng sức khoẻ từ 280.000 lên 500.000 đồng/người Xem thêm Quyết định 25/2017/QĐ-TTg hiệu lực từ ngày 10/9/2017 Mức trợ cấp hàng tháng cán xã nghỉ việc Thông tư 04/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 01/9/2017) Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017 cán xã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP Quyết định 111-HĐBT Đáng ý từ ngày 01/7/2017, phụ cấp hàng tháng cán xã nghỉ việc tăng thêm 7,44% tính theo công thức: Mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2017 = Mức trợ cấp th VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Các chức danh lại: (1.388.000 + 150.000) đồng/tháng x 1,0744 = 1.653.000 đồng/tháng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chính sách thuế, phí, tiền lương hiệu lực đầu tháng 9/2016 Từ ngày 01 – 10/9/2016, nhiều sách thuế, phí, tiền lương bắt đầu hiệu lực thi hành Trong bật là: Bổ sung đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 2016 bổ sung đối tượng chịu thuế mới, là: Hàng hóa xuất khẩu, nhập chỗ hàng hóa xuất khẩu, nhập doanh nghiệp thực quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối Quy định hành đối tượng chịu thuế gồm: - Hàng hóa xuất khẩu, nhập qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam - Hàng hóa xuất từ thị trường nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập từ khu phi thuế quan vào thị trường nước Luật hiệu lực từ ngày 01/9/2016 bãi bỏ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 2005 Cách tính lương hưu cho người mức hưởng triệu đồng/tháng Theo Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hiệu lực từ ngày 01/9/2016 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH trợ cấp tháng đối tượng người mức lương hưu, trợ cấp triệu đồng/tháng điều chỉnh sau: - Đối với người mức lương hưu từ 1,75 triệu đồng/tháng trở xuống: Mức lương hưu sau điều chỉnh = Mức lương hưu trước điều chỉnh + 0,25 triệu đồng/tháng - Đối với người mức lương hưu 1,75 triệu đồng/tháng: Mức lương hưu sau điều chỉnh = triệu đồng/tháng - Đối với người mức trợ cấp sức lao động, trợ cấp tháng từ 1,85 triệu đồng/tháng trở xuống: Mức trợ cấp sức lao động, trợ cấp tháng sau Điều chỉnh = Mức trợ cấp sức lao động, trợ cấp tháng trước Điều chỉnh + 0,15 triệu đồng/tháng - Đối với người mức trợ cấp sức lao động, trợ cấp tháng 1,85 triệu đồng/tháng: Mức trợ cấp sức lao động, trợ cấp tháng sau điều chỉnh = triệu đồng/tháng Ngoài ra, Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính lương hưu tăng thêm đối với: - Người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp tháng thời gian từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016 - Giáo viên mầm non mức lương hưu thấp mức lương sở Ngoài ra, từ ngày 01 - 10/9/2016 số Thông tư Bộ Tài quy định việc thu quản lý phí sử dụng đường bắt đầu hiệu lực: Thông tư 121/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường trạm thu phí Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng hiệu lực từ ngày 03/9/2016 Thông tư 122/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường trạm thu phí Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu hiệu lực từ ngày 03/9/2016 Thông tư 123/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38 hiệu lực từ ngày 06/9/2016 Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên hiệu lực từ tháng 9/2013 Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Phương cho biết bắt đầu từ tháng 9, một số chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh sẽ bắt đầu áp dụng cho năm học 2013-2014. Từ ngày 1/9/2013, Quyết định số 36 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ 15 kg gạo/học sinh/tháng cho học sinh tại các trường ở khu vực điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn bắt đầu hiệu lực. Theo đó, mỗi học sinh được hưởng mức gạo hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học. Các đối tượng được nhận hỗ trợ gồm: Học sinh tiểu học và THCS đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học và THCS công lập thuộc khu vực điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Học sinh là người dân tộc thiểu số bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp hộ khẩu tại các xã, thôn điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, không hưởng chế độ nội trú, nhà ở xa trường THPT và các trường phổ thông nhiều cấp học công lập. Theo Thông tư số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính nhằm Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTG của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn, từ ngày 1/9/2013, học sinh sẽ được hỗ trợ chi phí ăn, ở bằng 40% lương tối thiểu. Cụ thể, học sinh THPT vùng đặc biệt khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ chi phí ăn, ở trong quá trình học tập. Các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ tối đa là 9 tháng/năm học, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ HOÀI BẮC THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ LIÊN NGÂN HÀNG VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ HOÀI BẮC THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ LIÊN NGÂN HÀNG VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. LÊ HOÀNG NGA Hà Nội – 2012 MỤC LỤC Trang Danh mục cáchiệu viết tắt i Danh mục các bảng biểu ii Danh mục các hình vẽ iii MỞ ĐẦU 1 Chương 1: Một số vấn đề bản về thị trường tiền tệ liên ngân hàng 5 1.1. Một số vấn đề bản về thị trường tiền tệ liên ngân hàng 5 1.1.1. Khái niệm thị trường tiền tệ liên ngân hàng 5 1.1.2. Vai trò, chức năng của thị trường tiền tệ liên ngân hàng 6 1.1.3. Đặc trưng bản của thị trường tiền tệ liên ngân hàng 9 1.1.4. Cấu trúc của thị trường tiền tệ liên ngân hàng 10 1.1.5. Chủ thể tham gia thị trường tiền tệ liên ngân hàng 11 1.1.6. Hoạt động của thị trường tiền tệ liên ngân hàng 15 1.2. Phát triển và điều kiện phát triển thị trường liên ngân hàng quốc gia 23 1.2.1. Phát triển thị trường liên ngân hàng 23 1.2.2. Điều kiện phát triển thị trường liên ngân hàng 24 1.3. Kinh nghiệm phát triển thị trường liên ngân hàng của một số quốc gia trên thế giới và bài học đối với Việt Nam 29 1.3.1. Kinh nghiệm của Mỹ 29 1.3.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản 32 1.3.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc 36 1.3.4. Bài học rút ra đối với Việt Nam 40 Chương 2: Hoạt động của thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam 43 2.1. Quá trình hình thành và phát triển thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam 43 2.1.1 Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam 43 2.1.2. Cấu trúc thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam 48 2.2. Thực trạng thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam 52 2.2.1. Chủ thể và năng lực tham gia trên thị trường liên ngân hàng 52 2.2.2. Các hoạt động trên thị trường liên ngân hàng 53 2.2.3. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng 66 2.2.4. Mối quan hệ giữa thị trường liên ngân hàng và thị trường tiền tệ, thị trường tín dụng 70 2.3. Đánh giá 73 2.3.1. Những kết quả đạt được 73 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 82 Chương 3: Giải pháp phát triển thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam . 95 3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam 95 3.1.1. Định hướng phát triển thị trường tiền tệ liên ngân hàng 95 3.1.2. Mục tiêu phát triển thị trường tiền tệ liên ngân hàng 96 3.1.3. Lộ trình phát triển thị trường liên ngân hàng 97 3.2. Giải pháp phát triển thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam 98 3.2.1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của thị trường tiền tệ liên ngân hàng 98 3.2.2. Phát triển và hoàn thiện cấu trúc thị trường 101 3.2.3. Nâng cao năng lực của các chủ thể tham gia thị trường liên ngân hàng 108 3.2.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo, thông tin thị trường 120 3.2.5. Tăng cường và đổi ... đồng/người Xem thêm Quyết định 25/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10 /9/2017 Mức trợ cấp hàng tháng cán xã nghỉ việc Thông tư 04/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 01 /9/2017) Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành... hàng tháng từ 01/7/2017 = Mức trợ cấp th VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Các chức danh lại: (1.388.000 + 150.000) đồng /tháng x 1,0744 = 1.653.000 đồng /tháng VnDoc - Tải tài. .. hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017 cán xã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP Quyết định 111-HĐBT Đáng ý từ ngày 01/7/2017, phụ cấp hàng tháng cán xã nghỉ việc tăng thêm 7,44%
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chính sách Thương mại - Tài chính có hiệu lực đầu tháng 9/2017, Các chính sách Thương mại - Tài chính có hiệu lực đầu tháng 9/2017, Các chính sách Thương mại - Tài chính có hiệu lực đầu tháng 9/2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay