Công văn 1232/TLĐ về hạch toán số kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn

8 26 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 05:02

Lời nói đầuĐại hội Đảng lần thứ 6 đã khởi xớng công cuộc đổi mới, chuyển nền kinh tế nớc ta từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trờng, thực hiện chính sách mở cửa tạo điều kiện cho nền kinh tế nớc ta hội nhập với kinh tế các nớc trong khu vực trên thế giới. Chủ trơng trên của Đảng đem lại cho các doanh nghiệp trong nớc nhiều cơ hội thử thách mới. Các doanh nghiệp có điều kiện tiếp thu các thành tựu khoa học, công nghệ mới, tự chủ trong sản xuất kinh doanh, nhng đồng thời cũng phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của quy luật thị trờng. Trên thực tế cho thấy các sản phẩm trong nớc có sức cạnh tranh kém, dây chuyền sản xuất lạc hậu. Để có thể chiếm lĩnh thị trờng trong nớc bớc đầu xâm nhập vào thị trờng nớc ngoài đòi hỏi các doanh nghiệp phải chú trọng đến mọi mặt của sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu t đổi mới máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất. Điều này cho phép các doanh nghiệp nâng cao đợc chất lợng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm, tạo nhiều sản phẩm mới, tăng năng suất lao động, giảm chi phí nhân công sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên liệu . nhờ vậy tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trờng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Từ đó cho thấy tài sản cố định trong doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.Mặt khác tài sản cố định là biểu hiện bằng tiền của tài sản có giá trị lớn, thời gian luân chuyển dài, chiếm tỉ lệ cao trong toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp. Yêu cầu đặt ra với kế toán trong các doanh nghiệp là phải quản lý chặt chẽ, theo dõi chi tiết sự biến động của từng loại, phản ánh đầy đủ hiện trạng của tài sản cố định trong toàn doanh nghiệp cũng nh ở từng bộ phận sử dụng, có chế độ khấu hao hợp lý, thu hồi đầy đủ chi phí bỏ ra. Các thông tin kế toán tài sản cố định giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản cố định nâng cao năng lực sản xuất hiệu quả của công tác quản lý.1Nhận biết tầm quan trọng của công tác hạch toán tài sản cố định hữu hình với sự giúp đỡ,hớng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Quốc Trân nên em đã chọn đề tài:"Một số vấn đề về hạch toán sự biến động tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp "Nội dung đề tài gồm có ba chơng:- Chơng I: Những đặc điểm cơ bản về Kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệpChơng II: Ví dụ về tình hình hạch toán TSCĐ hữu hình trong công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng ...Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368A. Lời mở đầuTrong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, với sự xuất hiện của chế độ công hữu về t liệu sản xuất với trình độ xã hội hoá cao của nền sản xuất, hạch toán kế toán trở thành một môn khoa học chân chính phát huy đầy đủ vị trí của mình.Hạch toán là một hệ thống điều tra quan sát, tính toán đo lờng ghi chép đầy đủ,kịp thời các quá trình kinh tế nhằm quản lý quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn.Một nền sản xuất với quy mô ngày càng lớn, với trình độ xã hội hoá sức phát triển ngày càng cao, với yêu cầu quy luật kinh tế mới phát sinh . không thể không tăng cờng hạch toán kế toán về mọi mặt. Đồng thời chế độ xã hội chủ nghĩa cũng tạo ra những tiền đề cho s phát triển nhanh chóng toàn diện của tài chính kế toán. Chế độ công hữu t liệu sản xuất với động lực từ con ngời mục tiêu về con ngời sẽ tạo động lực phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực trong đó có hạch toán kế toán. nh vậy chỉ trong chế độ xã hội chủ nghĩa hạch toán mới trở thành một công cụ để lãnh đạo nền kinh tế phục vụ cho mọi nhu cầu của các thành viên trong xã hội.Để quản lý đợc các hoạt động kinh tế cần có số liệu, để có đợc số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, giám sát đòi hỏi phải thực hiện việc quan sát, đo lờng tính toán ghi chép các hoạt động đó.ở nớc ta, sự tồn tại khách quan của nền kinh tế hàng hoá trong thời kỳ hiện nay đã qui định mỗi tổ chức kinh tế phải sản xuất trên thị trờng với t cách là ngời sản xuất hàng hoá độc lập, tự chịu trách nhiệm lỗ, lãi, chịu trách nhiệm vật chất trớc xã hội ngời tiêu dùng về các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong quan sát, đo lờng, tính toán ghi chép kinh tế nói trên nhằm thực hiện phản ánh giám sát các hoạt động kinh tế gọi là hạch toán. Vì vậy mà hạch toán là nhu cầu khách quan của xã hội, công cụ quan trọng phục vụ cho quản lý kinh tế. Hạch toán ra đời cùng với quá trình kinh tế với t cách là do yêu cầu của sản xuất đòi hỏi phải có kiểm tra về lợng những hao phí kết quả mà quá trình sản xuất tạo ra.Theo đó doanh nghiệp phải phấn đấu sao cho chi phí cá biệt của đơn vị mình hoặc thấp hơn chi phí xã hội cần thiết. Nhờ đó mới có điều kiện để tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng, thoả mãn các yêu cầu khác của xí nghiệp ngời lao động. Do vậy, khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch hoặc theo đơn đặt hàng của Nhà nớc các tổ chức kinh tế khác xí nghiệp phải tính toán chặt chẽ để hoàn thành với chi phí thấp nhất hiệu quả đem lại là cao nhất.Để đạt đợc hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách tạo ra chi phí thấp nhất phải có sự kết hợp của rất nhiều yếu tố nh: vốn đầu t, cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ, môi trờng kinh tế, sự kết hợp chặt chẽ giữa 1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368các khâu, các giai đoạn của sản xuất, có đội ngũ quản lý, công nhân lành nghề, nắm bắt tốt nhu cầu của thị trờng, nguồn nguyên vật liệu dồi dào, giá thành thích hợp . Hiệu quả của một đơn vị sản xuất kinh doanh chính là hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị (t liệu lao động), sử dụng các yếu tố vật t lao động, thông qua năng suất làm việc. Nh vậy muốn biết hiệu quả của một đơn vị sản xuất kinh doanh ta phải biết máy móc thiết bị đó đã đợc sử dụng nh thế nào đã hết khấu hao hay cha, đã đến thời phải thay thế hay cha . do vạy doanh nghiệp cần phải hạch toán tài sản cố định.Hạch toán tài sản cố định là một công việc hết sức cần thiết quan trọng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368A. Lời mở đầuTrong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, với sự xuất hiện của chế độ công hữu về t liệu sản xuất với trình độ xã hội hoá cao của nền sản xuất, hạch toán kế toán trở thành một môn khoa học chân chính phát huy đầy đủ vị trí của mình.Hạch toán là một hệ thống điều tra quan sát, tính toán đo lờng ghi chép đầy đủ,kịp thời các quá trình kinh tế nhằm quản lý quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn.Một nền sản xuất với quy mô ngày càng lớn, với trình độ xã hội hoá sức phát triển ngày càng cao, với yêu cầu quy luật kinh tế mới phát sinh . không thể không tăng cờng hạch toán kế toán về mọi mặt. Đồng thời chế độ xã hội chủ nghĩa cũng tạo ra những tiền đề cho s phát triển nhanh chóng toàn diện của tài chính kế toán. Chế độ công hữu t liệu sản xuất với động lực từ con ngời mục tiêu về con ngời sẽ tạo động lực phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực trong đó có hạch toán kế toán. nh vậy chỉ trong chế độ xã hội chủ nghĩa hạch toán mới trở thành một công cụ để lãnh đạo nền kinh tế phục vụ cho mọi nhu cầu của các thành viên trong xã hội.Để quản lý đợc các hoạt động kinh tế cần có số liệu, để có đợc số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, giám sát đòi hỏi phải thực hiện việc quan sát, đo lờng tính toán ghi chép các hoạt động đó.ở nớc ta, sự tồn tại khách quan của nền kinh tế hàng hoá trong thời kỳ hiện nay đã qui định mỗi tổ chức kinh tế phải sản xuất trên thị trờng với t cách là ngời sản xuất hàng hoá độc lập, tự chịu trách nhiệm lỗ, lãi, chịu trách nhiệm vật chất trớc xã hội ngời tiêu dùng về các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong quan sát, đo lờng, tính toán ghi chép kinh tế nói trên nhằm thực hiện phản ánh giám sát các hoạt động kinh tế gọi là hạch toán. Vì vậy mà hạch toán là nhu cầu khách quan của xã hội, công cụ quan trọng phục vụ cho quản lý kinh tế. Hạch toán ra đời cùng với quá trình kinh tế với t cách là do yêu cầu của sản xuất đòi hỏi phải có kiểm tra về lợng những hao phí kết quả mà quá trình sản xuất tạo ra.1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Theo đó doanh nghiệp phải phấn đấu sao cho chi phí cá biệt của đơn vị mình hoặc thấp hơn chi phí xã hội cần thiết. Nhờ đó mới có điều kiện để tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng, thoả mãn các yêu cầu khác của xí nghiệp ngời lao động. Do vậy, khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch hoặc theo đơn đặt hàng của Nhà nớc các tổ chức kinh tế khác xí nghiệp phải tính toán chặt chẽ để hoàn thành với chi phí thấp nhất hiệu quả đem lại là cao nhất.Để đạt đợc hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách tạo ra chi phí thấp nhất phải có sự kết hợp của rất nhiều yếu tố nh: vốn đầu t, cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ, môi trờng kinh tế, sự kết hợp chặt chẽ giữa các khâu, các giai đoạn của sản xuất, có đội ngũ quản lý, công nhân lành nghề, nắm bắt tốt nhu cầu của thị trờng, nguồn nguyên vật liệu dồi dào, giá thành thích hợp . Hiệu quả của một đơn vị sản xuất kinh doanh chính là hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị (t liệu lao động), sử dụng các yếu tố vật t lao động, thông qua năng suất làm việc. Nh vậy muốn biết hiệu quả của một đơn vị sản xuất kinh doanh ta phải biết máy móc thiết bị đó đã đợc sử dụng nh thế nào đã hết khấu hao hay cha, đã đến thời phải thay thế hay cha . do vạy doanh nghiệp cần phải hạch toán tài sản cố định.Hạch toán tài sản cố định là một công việc hết sức cần thiết quan trọng. Cùng với Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Mục lụcLời nói đầuNội dungPhần I. Cơ sở lý luận chung về tài sản cố định hạch toán khấu hao tài sản cố định. I. Lý luận chung về tài sản cố định. 1. Khái niệm về tài sản cố định. 2. Đặc điểm của tài sản cố định. 3. Đánh giá tài sản cố định. II. Cơ sở lý luận hạch toán khấu hao tài sản cố định. 1. Khấu hao bản chất của khấu hao. 2. Các phơng pháp tính khấu hao. 3. Nguyên tắc tính khấu hao. 4. Kế toán khấu hao tài sản cố định.Phần II. Thực trạng kế toán khấu hao tài sản cố định hiện nay ở Việt nam. 1. Đánh giá thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định. 2. Quy định áp dụng các phơng pháp tính khấu hao trong doanh nghiệp. 3. Quản lý nguồn vốn khấu hao cơ bản.Phần III. Một số kiến nghị. 1. Xem xét lại việc đánh giá thời gian sử dụng có ích của tài sản cố định. 2. Vấn đề về phơng thức tính khấu hao tài sản cố định. 3. Quản lý sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản của doanh nghiệp.Kết luận.1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời nói đầuTrong nền kinh tế thị trờng hiện nay, để có thể tồn tại cạnh tranh chiếm lĩnh thị trờng doanh nghiệp cần phải chú trọng đến mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu t đổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ. Việc đầu t đổi mới thiết bị công nghệ cho phép doanh nghiệp nâng cao chất lợng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất nh chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu từ đó giảm giá thành sản xuất sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trờng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chính vì vậy, tài sản cố định giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Mặt khác, nói đến tài sản cố định không chỉ dừng lại ở việc đánh giá mức độ sử dụng của tài sản cố định mà còn phải xem xét đến tính hiệu quả của quản lý sử dụng tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định là một trong các nội dung chính trong công tác quản lý sử dụng tài sản cố định. Việc tính trích khấu hao tài sản cố định nh thế nào đều có ảnh hởng lớn đến quá trình kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sở dĩ khấu hao có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp nh vậy là do chi phí khấu hao đợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên nó ảnh hởng trực tiếp đến cơ cấu chi phí, từ đó ảnh hởng đến lợi nhuận thu đợc của doanh nghiệp.Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác hạch toán khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp với sự giúp đỡ của giáo viên CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1.1.Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp . Xây dựng cơ bản là một ngành kinh tế độc lập trong hệ thống các ngành kinh tế quốc dân. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp ngoài những đặc điểm của các doanh nghiệp sản xuất nói chung còn mang những đặc điểm riêng xuất phát từ những đặc điểm của sản phẩm xây lắp đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp. Cụ thể, hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp mang một số đặc điểm sau: + Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc có qui mô lớn, kết cấu phức tạp, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao, có giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài. + Sản phẩm xây lắp là các sản phẩm đơn chiếc, được sản xuất theo đơn đặt hàng. Các mẫu công trình hoặc hạng mục công trình thường được khách hàng hợp đồng trước thông qua thiết kế kỹ thuật. Giá trị công trình, hạng mục được xác định dựa trên định mức chi phí giá trị dự toán. Vì vậy, trước khi tiến hành xây lắp phải lập dự toán chi phí cho từng loại công việc tổng hợp thành giá trị dự toán cho từng công trình, hạng mục công trình . Giá trị dự toán còn làm cơ sở để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi phí cho từng công trình, hạng mục công trình . + Sản phẩm xây lắp có thời gian thi công dài, giá trị tương đối lớn, thời gian sử dụng dài. Sản phẩm mang tính cố định, nơi sản xuất là nơi tiêu thụ, do đó các điều kiện sản xuất như các loại xe máy, thiết bị thi công… phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm công trình .…Mặt khác việc xây dựng còn chịu tác động của địa chất công trình điều kiện thời tiết khí hậu của địa phương…Cho nên công tác quản lý sử dụng tài sản vật tư cho công trình rất phức tạp, đòi hởi phải có mức giá cho từng loại công tác xây lắp cho từng vùng lãnh thổ. +Sản phẩm xây lắp được sử dụng lâu dài ảnh hưởng môi trường sinh thái,cảnh quan.Sau khi hoàn thành sản phẩm xây lắp rất khó thay đổi vì vậy việc tổ chức quản lý hạch toán tiến hành chặt chẽ đảm bảo cho công trình phải phù hợp với dự toán thiết kế. 1.1.2.Ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh tới việc hạch toán nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu có vị trí hết sức quan trọng trong các doanh nghiệp xây lắp, chi phí về nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn trong tổng giá trị công trình. Tuỳ theo mỗi công trình với yêu cầu kỹ thuật, kết cấu, địa điểm khác nhau đòi hỏi số lượng, chủng loại, quy cách nguyên vật liệu khác nhau. Điều này được xác định cụ thể trên từng thiết kế, dự toán của từng đối tượng thi công xây lắp riêng biệt. Do sản xuất xây lắp là một loại sản phẩm công nghiệp đặc biệt theo đơn hàng, sản phẩm xây lắp mang tính chất riêng lẻ nên chi phí nguyên vật liệu để thi công xây lắp các công trình có nội dung cơ cấu đồng bộ như ... Báo cáo toán công đoàn sở (Mẫu B07) phải nhập mã số 49 số đoàn phí công đoàn sở phải nộp cấp + số kinh phí tiết giảm công đoàn sở Nợ TK 354.1: Số đoàn phí công đoàn sở phải nộp công đoàn cấp theo... đoàn phí công đoàn sở phải nộp công đoàn cấp theo tỷ lệ quy định → áp mục 44.00 Có TK 354.2: Số kinh phí tiết giảm công đoàn sở nộp công đoàn cấp → áp mục 44.00 - Khi nộp kinh phí tiết giảm công. .. 354.2: Số kinh phí tiết giảm công đoàn sở nộp công đoàn cấp Có TK 511 Bút toán đồng thời: Nợ TK 461 Có TK 341: Số kinh phí, đoàn phí công đoàn sở thực chi - Khi công đoàn cấp tổng hợp toán công đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn 1232/TLĐ về hạch toán số kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn, Công văn 1232/TLĐ về hạch toán số kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn, Công văn 1232/TLĐ về hạch toán số kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay