So sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

9 52 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:33

MỞ ĐẦU Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO (World Trade Organization) mở rộng cửa với nền kinh tế toàn cầu. Các thành phần kinh tế nước ta có cơ hội vượt “sông” để ra “biển lớn” thi thố tài năng, nhưng đòi hỏi phải có họ phải có nội lực mạnh mẽ đi đúng theo “hướng gió” thì mới có thể tiến nhanh, vượt qua sóng to gió lớn. Ngân hàng thương mại là một trung gian có vai trò quan trọng trong việc liên kết các thành phần kinh tế với nhau. Hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại có khả năng tác động rất lớn đối với nền kinh tế nước nhà mà trong đó vai trò điều tiết, hỗ trợ từ phía ngân hàng nhà nước là rất quan trọng.Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, để đứng vững phát triển ngay tại thị trường tài chính trong nước đã là một thách thức không nhỏ đối với ban điều hành của mỗi ngân hàng thương mại. đòi hỏi ở ban điều hành một tầm nhìn chiến lược một sự nhạy bén, thích nghi với sự thay đổi liên tục của nền kinh tế. Nếu như các ngân hàng thương mại vẫn chỉ tập trung vào phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp truyền thống hoạt động theo cơ chế “quan liêu”, phục vụ khách hàng theo kiểu “xin-cho” thì sớm muộn sẽ không còn chỗ đứng trên thị trường. Nhìn thấy tiềm năng phát triển các sản phẩm dịch vụ phục vụ cho đối tượng khách hàng cá nhân các doanh nghiệp vừa nhỏ trong nền kinh tế thị trường, ACB là ngân hàng TMCP đi tiên phong tìm ra cho mình một hướng đi đúng- phát triển hệ thống bán lẻ. Không chỉ phát triển lớn mạnh trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay, ACB còn vạch ra một xu hướng phát triển phù hợp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.So sánh hệ thống bán lẻ giữa ngân hàng ACB chi nhánh ngân hàng HSBC tại Việt Nam – đây là một trong những tập đoàn tài chính hùng mạnh lâu đời trên thế giới – để khẳng định tầm nhìn năng lực của các nhà điều hành, quản lý của ACB nói riêng của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung; khẳng định việc phát triển mảng bán lẻ là một xu hướng tất yếu cho các ngân hàng thương mại trong nước. Nội dung chính của bài luận văn gồm có 5 chương: CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁN LẺ ( HỆ THỐNG CÁC SẢN PHẨM , DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DÀNH CHO CÁ NHÂN) CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) 1 CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI- HSBC-TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG V: SO SÁNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ GIỮA ACB HSBC VIỆT NAM CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬPHệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là một hệ thống ngân hàng đa năng, kinh doanh tổng hợp được định hình phát triển mạnh, đặc biệt là sau khi nước ta gia nhập WTO (World Trade Organization) năm 2007.1. Khái niệm đặc điểm của ngân hàng thương mại A. Khái niệmTheo quy định tại điều 20 khỏan 2 7 Luật về các tổ chức tín dụng (TCTD) được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành : 2“ Ngân So sánh hệ thống tài khoản theo Thông 200/2014/TT-BTC Thông 133/2016/TT-BTC Từ 01/01/2017, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh Việt Nam áp dụng chế độ kế toán theo Thông 200/2014/TT-BTC Thông 133/2016/TT-BTC Hai chế độ kế toán có điểm khác Bài viết đây, VnDoc.com phân tích điểm khác hai chế độ kế toán Đối tượng áp dụng chế độ kế toán Thông 133/2016 thông 200/2014 a Thông 200/2014/TT-BTC  Áp dụng cho loại hình doanh nghiệp b Thông 133/2016/TT-BTC  Áp dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ: + Vốn điều lệ: 10 tỷ + Tổng số lao động bình quân năm: Dưới 300 người Lưu ý: Doanh nghiệp vừa nhỏ lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông 200/2014/TT-BTC Thông 133/2016/TT-BTC Sự khác biệt hệ thống tài khoản Thông 200/2014/TT-BTC Thông 133/2016/TT-BTC Thông 200 Thông 133 Tài Khoản đầu TK 1113, 1123: Vàng tiền tệ Không có TK 113: Tiền vận chuyển (1131, 1132) Không có TK 1218: Chứng khoán công cụ tài khác Không có TK 128: Đầu nắm giữ đến ngày đáo hạn TK 128: Đầu nắm giữ đến ngày đáo hạn - 1281: Tiền gửi có kì hạn - 1281: Tiền gửi có kì hạn -1282: Trái phiếu - 1288: Đầu ngắn hạn khác -1283: Cho vay - 1288: Đầu ngắn hạn khác TK 136: Phải thu nội Không có TK 1362 1363 - 1361: Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc -1362: Phải thu nội chênh lệch tỷ giá TK 136: Phải thu nội - 1361: Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc -1363: Phải thu nội chi phí vay đủ điều kiện vốn hoá - 1368: Phải thu nội khác - 1368: Phải thu nội khác TK 138: Phải thu khác TK 138: Phải thu khác -1381: Tài sản thiếu chờ xử lý -1381: Tài sản thiếu chờ xử lý - 1385: Phải thu cổ phần hóa - 1386: Cầm cố, chấp, ký quỹ, ký cược -1388: Phải thu khác -1388: Phải thu khác TK 153: Công cụ, dụng cụ -1531: Công cụ, dụng cụ -1532: Bao bì luân chuyển -1533: Đồ dùng cho thuê Không có tài khoản cấp -1534: Thiết bị, phụ tùng thay TK 155: Thành phẩm -1551: Thành phẩm nhập kho Không có tài khoản cấp -1557: Thành phẩm bất động sản TK 156: Hàng Hóa - 1561: Giá mua hàng hóa TK 156: Hàng hóa (Không có tài khoản cấp 2) - 1562: Chi phí thu mua hàng hóa - 1567: Hàng hóa bất động sản TK 158: hàng hóa kho bảo thuế TK 161: Chi nghiệp (1611, 1612- chi nghiệp năm trước/ năm nay) TK 171: Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ Không có Không có Không có Tài khoản đầu TK 211: Tài sản cố định TK 211: Tài sản cố định - 2111: Nhà cửa vật kiến trúc - 2111: TSCĐ hữu hình - 2112: Máy móc thiết bị - 2112: TSCĐ thuê tài - 2113: Phương tiện vận tải truyền dẫn - 2113: TSCĐ vô hình - 2114: Thiết bị, DC quản lý - 2115: Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm - 2118: TSCĐ khác TK 212: TSCĐ thuê tài -2121: TSCĐ hữu hình thuê tài -2122: TSCĐ vô hình thuê tài TK 213: Tài sản cố định vô hình (chi tiết 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2138) TK 221: Đầu vào công ty TK 222: Đầu vào liên doanh, liên kết TK 228: Đầu góp vốn vào đơn vị khác TK 228: Đầu khác - 2281: Đầu góp vốn vào đơn vị khác - 2288: Đầu khác TK 243: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Không có TK 244: Cầm cố, chấp, ký quỹ, ký cược Không có (thay TK 1386) Tài khoản đầu TK 334: Phải trả người lao động - 3341: Phải trả công nhân viên TK 334: phải trả người lao động (không có TK cấp 2) - 3348: Phải trả lao động khác TK 336: Phải trả nội -3361: Phải trả nội vốn kinh doanh Không có tài khoản cấp -3362: Phải trả nội chênh lệch tỷ giá - 3363: Phải trả nội chi phí vay đủ điều kiện vốn hoá - 3368: Phải trả nội khác TK 337: Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng Không có TK 3385: Phải trả cổ phần hoá Tk 3385: Bảo hiểm thất nghiệp TK 3386: Bảo hiểm thất nghiệp TK 3386: Nhận ký quỹ, ký cược TK 343: Trái Phiếu phát hành - 3431: Trái phiếu thường + 34311: Mệnh giá trái phiếu + 34312: Chiết khấu trái phiếu + 34313: Phụ trội trái phiếu - 3432: Trái phiếu chuyển đổi TK 344: Nhận ký quỹ, ký cược TK 347: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Không có TK 357: Quỹ bình ổn giá Không có Tài khoản đầu TK 4113: Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Không có TK 412: Chênh lệch đánh giá lại tài sản Không có TK 413: Chênh lệch tỷ giá hối đoái TK 413: Chênh lệch tỷ giá hối đoái (không có tài khoản - 4131: CLTGHĐ đánh giá lại cuối năm TC chi tiết) - 4132: CLTGHĐ giai đoạn trước hoạt động TK 414: Quỹ đầu phát triển Không có TK 417: Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Không có TK 441: Nguồn vốn đầu XDCB Không có TK 461: Nguồn kinh phí nghiệp - 4611: Nguồn KP SN năm trước Không có - 4612: Nguồn KP SN năm TK 466: Nguồn KP hình thành TSCĐ Không có Tài khoản đầu TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá Không có TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu Không có Tài khoản đầu TK 611: Mua hàng (có tài khoản chi tiết) - 6111: Mua NVL - 6112: Mua hàng hóa TK 611: Mua hàng (không có tài khoản chi tiết TK 621: Chi phí NVL trực tiếp TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp TK 623: Chi phí sử dụng máy thi công (TK chi tiết 6231, 6232, 6233, TK 631: Giá thành sản xuất 6234, 6237, 6238) TK 627: Chi phí chung (6271, 6272, 6273, 6274, 6277, 6278) TK 641: Chi phí bán hàng (6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6417, 6418) TK 642: Chi phí quản lý doanh ...- - -    - - - LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: So sánh hệ thống bán lẻ giữa ngân hàng ACB chi nhánh ngân hàng HSBC tại Việt Nam 1 Mục lục MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 1. Khái niệm đặc điểm của ngân hàng thương mại A. Khái niệm 3 B. Đặc điểm của ngân hàng thương mại (NHTM) 3 C. Phân lọai ngân hàng thương mại (NHTM) theo cấu trúc vốn 4 D. Phân lọai ngân hàng thương mại theo tiêu chí, chiến lược kinh doanh 6 2. Hội nhập toàn cầu hóa- lược cơ hội thách thức cho hệ thống NHTM Việt Nam A. Cơ hội 6 B. Thách thức 7 CHƯƠNG II II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁN LẺ ( HỆ THỐNG CÁC SẢN PHẨM , DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DÀNH CHO CÁ NHÂN) 1. Thực trạng về họat động bán lẻ của các NHTM Việt Nam 8 2. Pht triển dịch vụ ngn hng bn lẻ ,xu hướng tất yếu cho các NHTM A. Tiềm năng lợi ích từ các dịch vụ ngân hàng bán lẻ 9 1 B. Những thách thức mới cho hoạt động bán lẻ 10 CHƯƠNG III III. THỰC TRẠNG VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) 1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Á châu (ACB) A. Lịch sử hình thành phát triển của ACB 12 B. Chiến lược 12 C. Sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ 14 D. Giá cả các chương trình khuyến mãi 15 E. Mạng lưới kênh phân phối 15 F. Công nghệ 15 G. Nhân sự đào tạo 16 H. Cấu trúc vốn cơ cấu tổ chức (Capital structure & organizational structure) 17 I. Ghi nhận đánh giá 18 CHƯƠNG IV IV. THỰC TRẠNG VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI- HSBC-TẠI VIỆT NAM 1. Giới thiệu chung về tập đoàn HSBC 20 2. Giới thiệu chi nhánh HSBC tại Việt Nam (HSBC Việt Nam) 20 A. Các dich vụ sản phẩm chính 21 B. Giá cả khuyến mãi 22 2 C. Mạng lưới phân phối 22 D. Công nghệ 23 E. Nhân sự 23 F. Cấu trúc vốn 24 G. Các thành quả đạt được 24 CHƯƠNG V V. SO SÁNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ GIỮA ACB HSBC VIỆT NAM A. Mạng lưới phục vụ 25 B. Chất lượng phục vụ 25 C. Sản phẩm thẻ 25 D. Nguồn nhân lực 26 E. Chiến lược tiếp cận thị trường 26 F. Khách hàng 26 H. Cấu trúc vốn 27 VI. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT A. Kiến nghị đối với Ngân Hàng NhàNước Việt Nam 28 B. Đối với ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 29 KẾT LUẬN 34 REFERENCE 35 3 4 MỞ ĐẦU Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO (World Trade Organization) mở rộng cửa với nền kinh tế toàn cầu. Các thành phần kinh tế nước ta có cơ hội vượt “sông” để ra “biển lớn” thi thố tài năng, nhưng đòi hỏi phải có họ phải có nội lực mạnh mẽ đi đúng theo “hướng gió” thì mới có thể tiến nhanh, vượt qua sóng to gió lớn. Ngân hàng thương mại là một trung gian có vai trò quan trọng trong việc liên kết các thành phần kinh tế với nhau. Hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại có khả năng tác động rất lớn đối với nền kinh tế nước nhà mà trong đó vai trò điều tiết, hỗ trợ từ phía ngân hàng nhà nước là rất quan trọng. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, để đứng vững phát triển ngay tại thị trường tài chính trong nước đã là một thách thức không nhỏ đối với ban điều hành của mỗi ngân hàng thương mại. đòi hỏi ở ban điều hành một tầm nhìn chiến lược một sự nhạy bén, thích nghi với sự thay đổi liên tục của nền kinh tế. Nếu như các ngân hàng thương mại vẫn chỉ tập trung vào phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp truyền thống hoạt động theo cơ chế “quan liêu”, phục vụ khách hàng theo kiểu “xin-cho” thì sớm muộn sẽ không còn chỗ đứng trên thị trường. Nhìn thấy tiềm năng phát triển các sản phẩm dịch vụ phục vụ cho đối tượng khách hàng cá nhân các doanh nghiệp vừa nhỏ trong nền kinh tế thị trường, ACB là ngân hàng TMCP đi tiên phong tìm ra cho mình một hướng đi đúng- phát triển hệ thống bán lẻ. Không chỉ phát triển lớn mạnh trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay, ACB còn vạch ra một xu hướng phát triển phù hợp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. 1 So sánh hệ thống bán lẻ giữa ngân hàng ACB chi nhánh ngân hàng HSBC tại Việt Nam – đây là một trong những tập đoàn tài chính hùng mạnh lâu đời trên thế giới – để khẳng định tầm nhìn năng lực của các nhà MỤC LỤC Phần A: Sự ra đời phát triển của tài chính bắt nguồn từ hai tiền đề cơ bản: 1/ Sự ra đời phát triển của tài chính bắt nguồn từ hai tiền đề cơ bản: 2/ Bản chất của tài chính 3/Các đặc trưng cơ bản của tài chính: Phần B: Hệ Thống tài chính Mỹ So Sánh hệ thống tài chính Mỹ với hệ thống tài chính Việt Nam Phần (1) Thị trường tài chính Mỹ I/ Tổng quan về thị trường tài chính II/ Thị Trường tài chính Mỹ: a) Thị trường tiền tệ b) Thị trường vốn III/ So sánh thị trường tài chính Mỹ thị trường tài chính Việt Nam IV/ Lãi suất a) Những loại lãi suất điều hành chính tại Việt Nam Hoa Kỳ. b) Cơ chế điều hành tại Mỹ c) So sánh với cơ chế điều hành lãi suất Việt Nam: Phần (2) Các chủ thể tài chính Mỹ I/ Tổng quan về các chủ thể tài chính II/ Các chủ thể trong hệ thống tài chính Mỹ thông qua việc sử dụng bảng phân loại theo lĩnh vực của Cục Dự Trữ Liên Bang 1) NHÓM NGÀNH PHI TÀI CHÍNH QUỐC NỘI a) Khu vực nhà nước b) Doanh nghiệp phi tài chính : 2) KHU VỰC TÀI CHÍNH QUỐC NỘI a) Tổ chức nhận tiền gửi b) Ngân hàng cấp vốn c) Các tổ chức tài chính không nhận tiền gửi d) Công ty bảo hiểm e) Công ty đầu 3) NHÀ ĐẦU NƯỚC NGOÀI III/ So sánh các chủ thể tài chính của Mỹ với Việt Nam Phần (3) Cơ sở hạ tầng tài chính. I/Cơ sở hạ tầng tài chính Mỹ II/ So sánh với cơ sở hạ tầng tài chính ở Việt Nam Kết luận Danh mục các tài liệu tham khảo Đánh giá hoạt động của các thành viên Lời mở đầu: Tài chính là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế thị trường hiện nay với chức năng chủ yếu chu chuyển tiền từ nơi thừa đến nơi thiếu do vậy nó sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến sức khỏe của nền kinh tế. Do đó việc tìm hiểu nguồn gốc ra đời cũng như là bản chất phân tích kĩ càng phạm trù tài chính là một trong những điều quan trọng mà sinh viên Kinh tế chúng em cần phải có. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên là PGS TS Bùi Thị Mai Hoài chúng em đã có những hiểu biết cơ bản nhất định về phạm trù tài chính này, bên cạnh đó để gia tăng thêm khả năng tìm hiểu cũng như hiểu một cách tường tận sâu sắc hơn về phạm trù này, chúng em xin trình bày những suy nghĩ của chúng em về Hệ thống tài chính của Mỹ đồng thời so sánh với hệ thống tài chính ở Việt Nam. Với việc nghiên cứu hệ thống tài chính của Mỹ, đối chiếu so sánh với hệ thống tài chính của Việt Nam để tìm ra những điểm giống khác nhau của hai nền tài chính sẽ giúp chúng em nhận biết được phương hướng phát triển của nền tài chính Việt Nam, chính điều này sẽ định hướng cho chúng em một tầm nhìn mới để phát triển duy, sáng tạo đồng thời chúng em sẽ nhận biết rằng Việt Nam chúng ta đang ở đâu cần phải làm những gì, thực hiện những công việc gì cũng như cách vận hành một cách khoa học để tiến tới một nền tài chính bền vững. Trong bài phân tích của nhóm em có sử dụng những tài liệu trong ngoài nước, chúng em sẽ trích dẫn ở phần cuối của bài phân tích. Phân tích từ lịch sử hình thành tổng quan hệ thống tài chính, sau đó phân tích hệ thống tài chính Mỹ so sánh với hệ thống tài chính Việt Nam. Bài phân tích của chúng em chắc chắn không thể tránh được những sai sót, hi vọng sẽ được cô giúp đỡ, bên cạnh đó chúng em sẽ đảm bảo tính đúng đắn của những tài liệu chúng em sử dụng. Chúng em xin cảm ơn cô rất nhiều. Phần A: Sự ra đời phát triển của tài chính bắt nguồn từ hai tiền đề cơ bản: Để hiểu chính xác về hệ thống tài chính chúng em quay về vấn đề tìm hiểu về tìm hiểu về những vấn đề chung về tài chính, sự ra đời phát triển của tài chính. 1/ Sự ra đời phát triển của tài chính bắt nguồn từ hai tiền đề cơ bản: -Sự phát sinh những quan hệ khi nhà nước được thành lập. Chúng ta có thể hiểu tiền tệ thông qua việc giao dịch hàng hóa mà xuất hiện, tiền tệ là quy ước chung, đại diện cho một quốc gia. Để duy trì hoạt động của mình, nhà nước sử dụng quyền lực chính trị quy định sự đóng góp của cải của các tổ chức, đơn vị kinh tế của cá nhân dân cư cho Nhà nước. Như vậy, sự ra đời của Nhà nước đã làm nảy sinh trong xã hội những quan hệ kinh tế mà trước đó chưa có. SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM MỸ DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Bộ máy tổ chức NHNN Hình 2: Bộ máy tổ chức FED Hình 3: Bản đồ các khu vực quản lý của các Ngân hàng FED khu vực Bảng 1: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các TCTD Việt Nam từ 01/2008 – 01/2011. Bảng 2: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo Quyết định 379 Quyết định 79 Bảng 3: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các TCTD ở Mỹ tháng 12/2010 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BH: Bảo hiểm BHTG: Bảo hiểm tiền gửi CK: chứng khoán CSHT: cơ sở hạ tầng FED: Cục dự trữ liên bang Mỹ (federal reserve system) NGNN: Ngân hàng Nhà nước NHDT: Ngân hàng dự trữ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHQG: Ngân hàng Quốc gia NHTK: Ngân hàng tiết kiệm NHTM: Ngân hàng thương mại NHTW: Ngân hàng Trung Ương TCNH: Tài chính – Ngân hàng TCTD: tổ chức tín dụng TTCK: Thị trường chứng khoán TTTC: Thị trường tài chính GVHD: TS. BÙI THỊ MAI HOÀI Trang 1 SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM MỸ A. PHẦN MỞ ĐẦU Trong xu thế hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới hiện nay, hệ thống tài chính đóng vai trò quan trọng vì tạo ra các kênh chuyển tải vốn từ người thừa vốn đến người thiếu vốn, cung cấp các dịch vụ tài chính như: chia sẻ rủi ro, tính lỏng, thông tin các giao dịch tài chính. Hoạt động của các tổ chức tài chính trên thế giới đã ra đời phát triển mạnh mẽ…Tính ưu việt của các tổ chức tài chính này đã tạo nên một kênh dẫn vốn rất quan trọng đến các doanh nghiệp thực tế cho thấy hoạt động của các tổ chức tài chính là một trong những nhân tố đẩy nhanh trình độ phát triển công nghệ ở các nước, nhất là đối với các nước chậm phát triển. Đối với một số quốc gia trên thế giới thì nhu cầu về vốn đầu là rất lớn. để đáp ứng được nhu cầu này một số nước đã rất tích cực trên mọi biện pháp để thu hút vốn đầu trong ngoài nước. Tuy nhiên trong thời gian qua vốn đầu còn bị hạn chế bởi nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có chính sác đầu còn nhiều bất cập. Nhằm khắc phục tình trạng này việc đưa ra một cơ chế đầu hợp lý là điều cần thiết. Chính vì vậy các tổ chức tài chính ra đời ở những nước này là một giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên hoạt động của các tổ chức tài chính này còn mới mẻ khai chưa có môi trường pháp lý định hướng rõ ràng. Thiếu những văn bản pháp quy hoàn chỉnh đồng bộ, có một số văn bản pháp quy đến nay đã không còn phù hợp. tất nhiên để hoạt động ngày một hiệu quả hơn, các tổ chức tài chính đều mong muốn đất nước có một hệ thống tài chính rõ ràng, tối ưu đi sát với thực tiễn hiện nay. Hệ thống tài chính Mỹ được cho là một hệ thống phức tạp về cấu trúc chức năng. Đặc biệt nền kinh tế Mỹ đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ năm 1930 không chỉ khiến cho nền kinh tế của Mỹ mà kinh tế của cả thế giới cũng lâm vào tình trạng suy thoái trầm trọng. Một nguyên nhân cơ bản là sự giám sát hệ thống tài chính. Tại Việt Nam, hệ thống tài chính còn non trẻ ít nhiều cũng đã hứng chịu tác động tiêu cực theo xu thế suy thoái kinh tế của Mỹ toàn cầu. Do đó đặt ra cơ hội có thể rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong hệ thống tài chính ở Việt Nam, góp phần vào sự phát triển ổn định của nền kinh tế là một yêu cầu cấp thiết đang đặt ra từng ngày. Nhận thức rõ được vai trò tầm quan trọng của vấn đề này, nhóm GVHD: TS. BÙI THỊ MAI HOÀI Trang 2 SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM MỸ đã chọn đề tài: “So sánh hệ thống tài chính của Việt Nam Mỹ” làm đề tài nghiên cứu. Mục tiêu của đề tài: - Cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống tài chính của Mỹ Việt Nam. - Nắm được nét chính về hoạt động công cụ tài chính của các thị trường tài chính. - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của các định chế tài chính như: ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán,… Phương pháp nghiên cứu - Thu thập thông tin, dữ liệu từ các nguồn khác nhau. - So sánh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp. - Phương pháp mô hình hóa sử dụng bảng biểu, đồ thị. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hệ thống tài chính của Mỹ Việt SO SNH H TH NG PHP LU T V S H U TR TU C A VI T NAM THEO HI P NH TRIPS- WTO Ch nhi m CH M TS ti: ThS Tr n H ng Minh - CIEM NG I V N Lí THUY T V QUY N S H U TR TU TRONG N N KINH T TH TR NG V TRONG KHUễN KH I U TI T C A WTO I- QUY N S H U TR TU TRONG N N KINH T TH TR NG I.1- Khỏi ni m v quy n s h u trớ tu Trong b i c nh ton c u húa v h i nh p kinh t , cựng v i s phỏt tri n khụng ng ng c a khoa h c v cụng ngh , v n quy n s h u i v i ti s n trớ tu (sau õy c g i l quy n SHTT) ngy cng kh ng nh v trớ v t m quan tr ng c a mỡnh ti n trỡnh phỏt tri n kinh t - xó h i c a m i qu c gia M c dự thu t ng quy n SHTT v n cũn l m t khỏi ni m phỏp lý m h i v i nhi u ng i, song m c s d ng thu t ng ny ang ngy cng gia t ng, cựng v i s lan t a nhanh chúng c a cỏc v n liờn quan n quy n SHTT Ti s n trớ tu l y u t c b n hỡnh thnh quy n SHTT Ti s n trớ tu c hi u l nh ng thnh qu trớ tu ng i t o thụng qua ho t ng sỏng t o c th a nh n l ti s n Gi ng nh cỏc lo i ti s n v t ch t khỏc nh ng s n, hay b t ng s n, ti s n trớ tu cú th c mua, bỏn, cho phộp s d ng, trao i ho c bi u t ng Song, i m khỏc bi t c b n nh t gi a ti s n trớ tu v cỏc lo i ti s n v t ch t ú chớnh l tớnh vụ hỡnh c a ti s n trớ tu Ti s n trớ tu l vụ hỡnh b i vỡ nú chớnh l nh ng m u thụng tin k t h p ch t ch v i nh ng v t th h u hỡnh Quy n s h u tr ng h p ny khụng ph i l quy n i v i b n thõn cỏc v t th h u hỡnh ny, m chớnh l nh ng thụng tin ch a ng ú1 Khi ti s n trớ tu c nh n c b o h , thỡ ng i n m gi ti s n ú cú m t s quy n nh t nh i v i ti s n c a mỡnh, ú chớnh l quy n SHTT; v c ng t ú ti s n trớ tu m i tr thnh m t lo i ti s n quan tr ng cú giỏ tr Nh v y, quy n SHTT l quy n m nh n c dnh cho cỏc cỏ nhõn, t ch c l ch s h u ti s n trớ tu s ki m soỏt c quy n m t th i gian nh t nh nh m ng n ch n s khai thỏc cỏc ti s n ny m t cỏch b t h p phỏp Theo Lu t SHTT c thụng qua vo thỏng 11/2005 c a Vi t Nam (sau õy c g i l Lu t SHTT 2005), quy n SHTT l quy n c a cỏc t ch c, cỏ nhõn i v i ti s n trớ tu , bao Lê Xuân Thảo (2005), Đổi hoàn thiện pháp luật SHTT, NXB T pháp, Hà Nội 1 g m quy n tỏc gi v quy n liờn quan n tỏc gi , quy n s h u cụng nghi p v quy n i v i gi ng cõy tr ng - Quy n tỏc gi v quy n liờn quan +Quy n tỏc gi : Quy n tỏc gi (hay cũn c g i l b n quy n) l m t thu t ng phỏp lý mụ t quy n l i c a ng i sỏng tỏc cỏc tỏc ph m v n h c, ngh thu t, v khoa h c c th hi n d ng h u hỡnh2, ú bao g m quy n tỏi b n, in n v trỡnh di n hay tr ng by tỏc ph m c a mỡnh tr c cụng chỳng Quy n tỏc gi l quy n nh t chớnh ph trao cho tỏc gi c a tỏc ph m ng n c n vi c in sao, s a i, ho c phõn ph i tỏc ph m, trỡnh di n ho c trỡnh by tỏc ph m ú m khụng c s ng ý c a tỏc gi Nh n c b o h quy n tỏc gi thụng qua h th ng phỏp lu t- xỏc l p quy n c a ch th (cú th l t ch c ho c cỏ nhõn) i v i i t ng quy n tỏc gi t ng ng v b o v quy n ú ch ng l i b t c s vi ph m vo c a phớa th ba Cỏc tỏc ph m v n h c, ngh thu t, khoa h c c b o h khụng ph thu c vo ch t l ng c a chỳng + Quy n liờn quan: ú l quy n c a t ch c, cỏ nhõn i v i cỏc cu c bi u di n, b n ghi õm, ghi hỡnh, ch ng trỡnh phỏt súng, tớn hi u v tinh mang ch ng trỡnh c mó húa õy l cỏc cỏ nhõn, t ch c khụng ph i l ng i tr c ti p sỏng t o tỏc ph m g c, nh ng l i cú sỏng t o vi c th hi n tỏc ph m, ho c chuy n tỏc ph m n v i cụng chỳng cỏc n c, quy n liờn quan t lõu ó c a vo lu t quy n tỏc gi i v i Vi t Nam, quy n liờn quan l m t l nh v c t ng i m i - Quy n s h u cụng nghi p Theo Lu t SHTT 2005, quy n s h u cụng nghi p l quy n c a t ch c, cỏ nhõn i v i sỏng ch , ki u dỏng cụng nghi p, thi t k b trớ m ch tớch h p bỏn d n, nhón hi u, tờn th ng m i, ch d n a lý, m t kinh doanh mỡnh sỏng t o ho c s h u v quy n ch ng c nh tranh khụng lnh m nh B n ch t c a quy n s h u cụng nghi p l b o h n i dung ý t ng sỏng t o, ch ng l i vi c khai thỏc b t h p phỏp quy mụ cụng nghi p H p 1: it ng quy n s h u cụng nghi p - B ng sỏng ch (patent) B ng sỏng ch l m t quy n theo lu t nh m chớnh ph ban cho nh sỏng ch m t th i h n xỏc nh ng n ng a cỏc i t ng khỏc s ... chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Thông tư 133/2016/TT-BTC Sự khác biệt hệ thống tài khoản Thông tư 200/2014/TT-BTC Thông tư 133/2016/TT-BTC Thông tư 200 Thông tư 133 Tài Khoản đầu TK... thuê tài -2121: TSCĐ hữu hình thuê tài -2122: TSCĐ vô hình thuê tài TK 213: Tài sản cố định vô hình (chi tiết 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2138) TK 221: Đầu tư vào công ty TK 222: Đầu tư vào... tư vào liên doanh, liên kết TK 228: Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác TK 228: Đầu tư khác - 2281: Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - 2288: Đầu tư khác TK 243: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Không có
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC, So sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC, So sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay