Tóm tắt bài học - Ôn tập chương 5 Môn Toán Lớp 11

2 54 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:15

ÔN TẬP CHƯƠNG I BÀI TẬP VỀ ĐẠO HÀM Bài tập 1: Tính đạo hàm hàm số sau: a) y = b) y = c) y =   2  x -  + 3x  x   + 7x - x x - 3x t + 2cost sint II BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN Bài tập 1: a) Cho hàm số y = f(x) = x3 + 3x2 – Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có hoành độ –1 (Trích đề cao đẳng 2010) b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = 2x - C x +1 điểm có tung độ y0 = đồ thị (C) giao điểm đồ thị (C) với trục tung Bài tập 2: a) Cho hàm số y = f  x  = - x + 2x - 3x + 1(C) Viết phương trình tiếp tuyến x - 3x + (C) Viết phương trình tiếp tuyến x +2 đồ thị (C) giao điểm đồ thị (C) với trục hoành b) Cho hàm số y = f  x  = c) Cho hàm số y = (1 - x)2 (4 - x)  C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) giao điểm đồ thị (C) với: - Trục hoành - Trục tung Bài tập 3: Cho hàm số y = x +2 C 3- x 1) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song đường thẳng d: y = 5x – 2) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) biết tiếp tuyến vuông góc đường thẳng d: x + 5y – 2013 = Bài tập 4: 1) Cho hàm số y = -x - x -  C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) biết tiếp tuyến vuông góc đường thẳng d: y = x -1 2x +  C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) x +1 biết tiếp tuyến vuông góc đường thẳng: y = x + 2) Cho hàm số y = ... đồ thị (C) với: - Trục hoành - Trục tung Bài t p 3: Cho hàm số y = x +2 C 3- x 1) Vi t phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) bi t tiếp tuyến song song đường thẳng d: y = 5x – 2) Vi t phương trình... phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) bi t tiếp tuyến vuông góc đường thẳng d: x + 5y – 2013 = Bài t p 4: 1) Cho hàm số y = -x - x -  C  Vi t phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) bi t tiếp tuyến vuông... BÀI T P VỀ PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN Bài t p 1: a) Cho hàm số y = f(x) = x3 + 3x2 – Vi t phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có hoành độ –1 (Trích đề cao đẳng 2010) b) Vi t phương trình tiếp tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt bài học - Ôn tập chương 5 Môn Toán Lớp 11, Tóm tắt bài học - Ôn tập chương 5 Môn Toán Lớp 11, Tóm tắt bài học - Ôn tập chương 5 Môn Toán Lớp 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay