KĨ NĂNG VIẾT đoạn văn NGHỊ LUẬN xã hội

5 60 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:09

Cô Diễm Hằng Tel: 091606561 Facebook: Trần Thị Diễm Hằng Fanpage: Luyện thi Ngữ văn cô Diễm Hằng ÔN THI THPT NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN HỘI Từ kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Bộ có đổi cấu trúc nội dung đề thi môn Ngữ văn, đặc biệt phần Nghị luận hội ( câu phần làm văn)  Hình thức: Học sinh viết ĐOẠN VĂN ( khoảng 200 chữ ) thay BÀI VĂN đề thi năm trước  Nội dung: Yêu cầu vấn đề nghị luận thường gắn liền với phần đọc hiểu thay vấn đề độc lập hoàn toàn trước Vì vậy, để giúp chuẩn bị kiến thức, tâm thật tốt cho kỳ thi tới, cô Hằng dành tặng số “chìa khóa” để thành công dạng Các dạng Nghị luận hội thường gặp: dạng:  Nghị luận tư tưởng đạo lý: - Vấn đề nhận thức: lí tưởng, mục đích sống, nghề nghiệp, ước mơ… - Vấn đề đạo đức, tâm hồn, tính cách: lòng yêu nước, lòng nhân ái, vị tha, bao dung, độ lượng; tính trung thực, dũng cảm, chăm chỉ, cần cù, thái độ hòa nhã, khiêm tốn; thói ích kỉ, ba hoa, vụ lợi… - Vấn đề quan hệ gia đình: tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em… - Vấn đề quan hệ hội: tình đồng bào, tình thầy trò, tình bạn… - Vấn đề cách ứng xử, đối nhân xử người sống  Nghị luận tượng đời sống: - Đề tài nghị luận thường gần gũi với đời sống sát hợp với trình độ nhận thức học sinh: tai nạn giao thông, tượng môi trường bị ô nhiễm, đại dịch AIDS, tiêu cực thi cử, nạn bạo hành gia đìnhtrong học đường, phong trào niên tiếp sức mùa thi, vận động giúp đỡ đồng bào hoạn nạn, gương người tốt việc tốt, tượng lãng phí, lối sống thờ vô cảm, tượng chạy theo thời thượng, thói dối trá… Cô Diễm Hằng Tel: 091606561 Facebook: Trần Thị Diễm Hằng Fanpage: Luyện thi Ngữ văn cô Diễm Hằng làm bài:  Tạo lập xây dựng đoạn văn nghị luận: - Hình thức: Đoạn văn tập hợp nhiều câu văn.Bắt đầu chữ viết hoa đầu dòng kết thúc dấu chấm Không phép xuống dòng Các câu liên kết với phép nối, phép thế, phép lặp,…Có câu mở, câu triển khai câu kết rõ ràng - Nội dung: Các câu tập trung thể vấn đề nghị luận, hệ thống luận điểm, luận rõ ràng, chặt chẽ, có sức thuyết phục - Kết cấu: Thường kết cấu theo cách tổng – phân – hợp, diễn dịch quy nạp  phân tích, đánh giá, nhận định: - Huy động kiến thức hội để bày tỏ quan điểm, thái độ, nhận định riêng trước vấn đề nghị luận - Có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác phải có lí lẽ xác đáng, tự bày tỏ quan điểm phải có thái độ chân thành, nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đưc hội luật pháp quốc tế Cách làm bài:  Tìm hiểu đề: - Xác định dạng đề xác: Đề nghị luận tư tưởng, tượng đời sống hay vấn đề từ tác phẩm? - Xác định đối tượng, phạm vi nghị luận - Xác định thao tác lập luận  Lập dàn ý: Dàn ý tham khảo dạng đề a Nghị luận tư tưởng, đạo lý: - Câu mở đoạn: Giới thiệu khái quát tư tưởng đạo lý - Thân đoạn: + Giải thích: Tùy theo yêu cầu đề có cách giải thích khác nhau:  Giải thích khái niệm, sở giải thích ý nghĩa, nội dung vấn đề  Giải thích nghĩa đen từ ngữ, suy luận nghĩa bóng, sở giải thích ý nghĩa, nội dung vấn đề Cô Diễm Hằng Tel: 091606561 Facebook: Trần Thị Diễm Hằng Fanpage: Luyện thi Ngữ văn cô Diễm Hằng  Giải thích mệnh đề, hình ảnh câu nói, sở xác định nội dung, ý nghĩa vấn đề mà câu nói đề cập + Phân tích chứng minh mặt tư tưởng, đạo lí cần bàn luận: Bản chất thao tác giảng giải nghĩa lí vấn đề đặt để làm sáng tỏ tới chất vấn đề Phần thực chất trả lời câu hỏi:  Tại sao? (Vì sao?)  Vấn đề biểu nào?  Có thể lấy dẫn chứng làm sáng tỏ? + Bình luận, đánh giá (bàn bạc, mở rộng, đề xuất ý kiến…):  Đánh giá vấn đề: Nêu ý nghĩa vấn đề, mức độ – sai, đóng góp – hạn chế vấn đề  Phê phán, bác bỏ biểu sai lệch có liên quan đến vấn đề bàn luận  Mở rộng vấn đề, liên hệ thân: Từ đánh giá trên, rút học kinh nghiệm sống học tập, nhận thức tư tưởng, tình cảm, …( Thực chất trả lời câu hỏi: từ vấn đề bàn luận, hiểu điều gì? Nhận vấn đề có ý nghĩa tâm hồn, lối sống thân? ) Bài học hành động Đề xuất phương châm đắn, phương hướng hành động cụ thể - Kết đoạn: Khẳng định chung tư tưởng, đạo lí bàn luận b Nghị luận tượng đời sống: - Mở đoạn: Dẫn dắt vào đề để giới thiệu chung vấn đề mà hội ngày cần quan tâm.Giới thiệu vấn đề nghị luận đặt đề bài: tượng đời sống mà đề đề cập… ( Chuyển ý) - Thân đoạn: + Trình bày thực trạng – Mô tả tượng đời sống nêu đề Có thể nêu thêm hiểu biết thân tượng đời sống Lưu ý: Khi miêu tả thực trạng, cần đưa thông tin cụ thể, tránh lối nói chung chung, mơ hồ tạo sức thuyết phục  Tình hình, thực trạng giới Cô Diễm Hằng Tel: 091606561 Facebook: Trần Thị Diễm Hằng Fanpage: Luyện thi Ngữ văn cô Diễm Hằng  Tình hình, thực trạng nước  Tình hình, thực trạng địa phương + Phân tích nguyên nhân – tác hại tượng đời sống nêu  Ảnh hưởng, tác động - Hậu quả, tác hại tượng đời sống đó: cộng đồng, hội, cá nhân người  Nguyên nhân: Khách quan chủ quan + Bình luận tượng ( tốt/ xấu, /sai )  Khẳng định: ý nghĩa, học từ tượng đời sống nghị luận  Phê phán, bác bỏ số quan niệm nhận thức sai lầm có liên quan đến tượng bàn luận  Hiện tượng từ góc nhìn thời đại, từ tượng nghĩ vấn đề có ý nghĩa thời đại +Đề xuất giải pháp: Cần dựa vào nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục  Đối với thân…  Đối với địa phương, quan chức  Đối với hội, đất nước: …  Đối với toàn cầu - Kết đoạn: Khẳng định chung tượng đời sống bàn  Viết đoạn dựa vào dàn ý  Kiểm tra lại viết ( lỗi tả, diễn đạt, hình thức…) Lưu ý: - Đề yêu cầu viết ĐOẠN VĂN khoảng 200 chữ, tương đương 2/3 trang giấy thi 20 dòng Không xuống dòng trình viết - Vì đoạn văn nên nội dung viết cần tập trung làm rõ luận điểm, không viết dàn trải, lan man, rèn luyện trước trình ôn tập nhà Cô Diễm Hằng Tel: 091606561 - Facebook: Trần Thị Diễm Hằng Fanpage: Luyện thi Ngữ văn cô Diễm Hằng Vẫn cần đảm bảo đủ bố cục phần: mở đoạn, thân đoạn kết đoạn Cố gắng thể nhiều quan điểm thái độ thân Huy động kiến thức hội Đảm bảo thời gian viết phù hợp, viết từ 20-25 phút ... Diễm Hằng Fanpage: Luyện thi Ngữ văn cô Diễm Hằng Kĩ làm bài:  Tạo lập xây dựng đoạn văn nghị luận: - Hình thức: Đoạn văn tập hợp nhiều câu văn. Bắt đầu chữ viết hoa đầu dòng kết thúc dấu chấm... - Kết đoạn: Khẳng định chung tư tưởng, đạo lí bàn luận b Nghị luận tượng đời sống: - Mở đoạn: Dẫn dắt vào đề để giới thiệu chung vấn đề mà xã hội ngày cần quan tâm.Giới thiệu vấn đề nghị luận. .. xã hội, đất nước: …  Đối với toàn cầu - Kết đoạn: Khẳng định chung tượng đời sống bàn  Viết đoạn dựa vào dàn ý  Kiểm tra lại viết ( lỗi tả, diễn đạt, hình thức…) Lưu ý: - Đề yêu cầu viết ĐOẠN
- Xem thêm -

Xem thêm: KĨ NĂNG VIẾT đoạn văn NGHỊ LUẬN xã hội , KĨ NĂNG VIẾT đoạn văn NGHỊ LUẬN xã hội , KĨ NĂNG VIẾT đoạn văn NGHỊ LUẬN xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay