BÀI tập về NHÀ NHỊ THỨC NEWTON ( buổi 1)

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:02

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỰ HỌC WTS Địa chỉ: Tầng số nhà 403 đường Nguyễn Khang, Cầu giấy, Hà Nội Hotline: 0986 035 246 Email: trungtamdaotaotuhocwts@gmail.com Website: wts.edu.vn /nguyenvanson.vn BÀI TẬP VỀ NHÀ NHỊ THỨC NEWTON ( Buổi 1) Dạng 1: Tìm hệ số số hạng   1) Tìm hệ số hạng không chứa x khai triển   x 10  x  với x >  2) Tìm hệ số x8 khai triển (x2 + 2)n, biết: An3  8Cn2  Cn1  49 3) Khai triển biểu thức (1 – 2x)n ta đa thức có dạng: a0 + a1x + a2x2 + … + anxn Tìm hệ số x5, biết a0 + a1 + a2 = 71 4) Cho P  x   1  x   1  x   1  x    20 1  x   a0  a1 x  a2 x   a20 x 20 20 Tìm a15 ? 5) Tìm hệ số hạng tử chứa x8 khai triển: 1  x 1  x  6) Tìm hệ số x5 khai triển x 1  x   x 1  3x  7) Tìm số hạng chứa x3 khai triển x 10 x2 10 8) Tìm hệ số x7 khai triển đa thức (2 – 3x)2n, n số nguyên dương thoả mãn: 2n1 C12n1  C32n1  C52n1   C2n 1  1024 9) Cho đa thức: P(x) = (16x – 15)2003 Khai triển đa thức dạng: P(x) = a0 + a1x + a2x2 + … + a2003x2003 Tính tổng S = a0 + a1 + a2 + … + a2003 29 15 10) Tìm hệ số x y khai triển (x – xy)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập về NHÀ NHỊ THỨC NEWTON ( buổi 1) , BÀI tập về NHÀ NHỊ THỨC NEWTON ( buổi 1) , BÀI tập về NHÀ NHỊ THỨC NEWTON ( buổi 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay