Từ năm 2018, doanh nghiệp sẽ không tự in hóa đơn

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:02

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Thương mại thế giới ngày nay phát triển không ngừng, phân công lao động và hợp tác quốc tế ngày càng phát triển. Do đó yếu tố ngoại thương trở thành một đòi hỏi khách quan, một yếu tố không thể thiếu được của quá trình tái sản xuất ở tất cả các nước Hiện nay có khoảng hơn 90% tổng lượng hàng hoá được vận chuyển giữa các nước bằng đường biển. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hải giúp Việt Nam mở rộng thị trường tiêu thụ, tiếp thu khoa học công nghệ, tận dụng được lợi thế so sánh tương đối giữa các nước nhờ đó mà tiết kiệm được nguồn lực trong nước. Do vậy phát triển hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá luôn là ưu tiên hàng đầu của trong chính sách của Đảng và Chính Phủ. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và con người không thể lường trước được. Muốn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá diễn ra suôn sẻ phải cần rất nhiều yếu tố và vấn đề cần đặt lên hàng đầu đó là vấn đề bảo hiểm. Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển là một nghiệp vụ truyền thống của bảo hiểm hàng hải và đến nay nó đã trở thành một tập quán thương mại quốc tế. Sự phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển đã tạo điều kiện cho các nhà xuất nhập khẩu yên tâm mở rộng quy mô hoạt động, đảm bảo khả năng tài chính của doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh quá trình thu hút vốn đầu nước ngoài. Thực tế ở Việt Nam trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế và sự lớn mạnh không ngừng của hoạt động ngoại thương, thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu cũng có những bước phát triển đáng kể và ngày càng sôi động, Hiện nay trên thị trường có 28 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phi nhân thọ đạt doanh thu 10.855 tỉ đồng tăng 31,2%, vượt chỉ tiêu chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2010 là 20,6%. Hàng năm, doanh thu từ nghệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS. Phạm Thị Định vận chuyển là rất lớn, năm 2008 doanh thu phí toàn thị trường là 955 tỷ đồng tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2007. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của nghiệp vụ Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu đối với công ty bảo hiểm ngân hàng đầu và phát triển Việt Nam nói riêng và đối với toàn thị trường bảo h ểm nói chung. Trong thời gian thực tập tại công ty bảo hiểm BIC được sự định hướng của các thầy cô giáo trong bộ môn bảo hiểm cùng với sự động viên khuyến khích của các cán bộ công ty bảo hiểm BIC, em đã chọn đề tài: “Thực trạng kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển Từ năm 2018, doanh nghiệp không tự in hóa đơn Bộ Tài vừa công bố dự thảo Nghị định Quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thay Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2015 Chính phủ quy định việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn Các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng hóa đơn tự in trực tiếp từ máy tính tiền định kỳ chuyển liệu cho quan thuế Theo đó, phạm vi điều chỉnh Nghị định hóa đơn (sửa đổi) quy định việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã quan thuế, hóa đơn giấy Nhiệm vụ, quyền hạn quan quản lý thuế cấp quan nhà nước, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực quan thuế, hóa đơn giấy Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân việc in, khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn, hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực quan thuế Trên sở khái niệm Nghị định 51, 04 nội dung áp dụng hóa đơn điện tử, dự thảo Nghị định quy định tách biệt Hóa đơn giấy theo hình thức đặt in, tự in Hóa đơn điện tử Dự thảo Nghị định cho biết theo kinh nghiệm nước tồn hóa đơn giấy siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, số đơn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí vị cung cấp dịch vụ đặc thù (dịch vụ xem phim, dịch vụ vận chuyển hành khách…) nên thực tế tồn song song hai loại hình hóa đơn hóa đơn điện tử hóa đơn giấy Tuy nhiên để phát triển mở rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử cần hạn chế đối tượng đặt in, tự in hóa đơn, dự thảo Nghị định quy định từ năm 2018 doanh nghiệp, tổ chức không thực đặt in hóa đơn, quan thuế thực đặt in hóa đơn để bán cho doanh nghiệp thành lập, hộ cá nhân kinh doanh Việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp thành lập thực thời gian tháng thời gian quan thuế hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp để chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã quan thuế Đối với số trường hợp nhu cầu mua hóa đơn mà sử dụng đề xuất quan thuế cấp lẻ hóa đơn quan thuế tự in để sử dụng Riêng hàng hóa, dịch vụ đặc thù sử dụng tem, vé, thẻ hóa đơn đặc thù có ghi mệnh giá doanh nghiệp, tổ chức thực đặt in tem, vé, thẻ để sử dụng hành Giao Bộ Tài hướng dẫn trường hợp đặc thù phải sử dụng hóa đơn đặt in Những hóa đơn tổ chức đặt in trước ngày 1/1/2018 tiếp tục sử dụng năm 2018 giao Bộ Tài có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp hóa đơn điện tử có mã xác thực quan thuế Các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng hóa đơn tự in trực tiếp từ máy tính tiền định kỳ chuyển liệu cho quan thuế Về nguyên tắc sử dụng hóa đơn Nghị định hướng dẫn Tổ chức, cá nhân kinh doanh lập giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ loại hóa đơn theo quy định Nghị định Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung thực tế nghiệp vụ phát sinh; trường hợp lập hóa đơn giấy có nhiều liên khác nội dung lập hóa đơn phải thống liên hóa đơn có số Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn - không phân biệt giá trị hàng hóa, dịch vụ hóa đơn (bỏ quy định việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ có giá trị 200.000 phải lập hóa đơn) Hóa đơn phải lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn Ngày lập hóa đơn ngày người bán người mua làm thủ tục ghi nhận hàng hóa, dịch vụ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hóa đơn điện tử lập xong sau người bán ký xác nhận giao dịch thực theo quy định pháp luật giao dịch điện tử (không cần chữ ký điện tử người mua) Tại nội dung sử dụng hóa đơn người mua hàng có quy định rõ hóa đơn điện có giá trị việc thực thủ tục thuế, chứng minh tính hợp pháp hàng hóa lưu thông thị trường, để đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu, để kê khai toán vốn ngân sách Các quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng Hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp Hóa đơn giấy Bộ Tài đề xuất Chính phủ: quy định hiệu lực thi hành dự thảo từ ngày 1/1/2018 thay Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2015 Chính phủ quy định việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn Đồng thời Bộ Tài đề xuất có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp/hóa đơn điện tử có mã quan thuế theo quy định Nghị định từ ngày 1/1/2018 Những hóa đơn tổ chức đặt in trước ngày 1/1/2018 tiếp tục sử dụng năm 2018, 2019 giao Bộ Tài có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực quan thuế Trước đó, báo cáo chung việc thực Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Bộ tài cho biết hai Nghị định thay đổi phương thức quản lý hóa đơn phù hợp với việc quản lý thuế thời điểm năm 2010, góp phần quản lý rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế Cụ thể, sau thời gian triển khai, Nghị định số 51 hoá đơn chuyển đổi phương thức phát hành, quản lý hóa đơn doanh nghiệp từ chế “mua hóa đơn quan thuế” sang chế “doanh nghiệp tự đặt in, tự in hóa đơn” để sử dụng chuyển đổi phương thức quản lý hóa đơn (giấy) ... Đề án Kinh tế đầu ĐỀ TÀI : NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. THỰC HIỆN : NHÓM 11 – Kinh tế đầu 48B Danh sách thành viên: 1. Phạm Văn Hùng 2. Hoàng Thị Nhung 3. Ngô Thanh Phương 4. Phạm Thị Thuận Nhóm 11 – Kinh tế đầu 48B 1 Đề án Kinh tế đầu MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4 NỘI DUNG 5 Chương I. Những vấn đề lý luận về nguồn vốn đầu của doanh nghiệp và việc sử dụng vốn đầu phát triển của DNNN 5 I. Nguồn vốn đầu của DN 1. Khái niệm và bản chất của nguồn vốn đầu 5 2. Các nguồn vốn đầu của doanh nghiệp 7 II. Nguồn vốn đầu của doanh nghiệp nhà nước. Vấn đề huy động và sử dụng vốn đầu phát triển của DNNN 10 1. Nguồn vốn đầu của DNNN 10 2. Huy động vốn đầu tại DNNN 12 Nhóm 11 – Kinh tế đầu 48B 2 Đề án Kinh tế đầu 3. Sử dụng vốn đầu phát triển của DNNN 17 Chương II . Thực trạng huy động và sử dụng vốn đầu phát triển của DNNN Việt Nam giai đoạn 2001-2007 20 I. Thực trạng hoạt động DNNN trong giai đoạn 2001-2007 Giải pháp cho doanh nghiệp tự in hóa đơn Lần đầu tiên tại Việt Nam, cộng đồng DN được ứng dụng công nghệ thông tin với nhiều ứng dụng nổi trội hơn so với các phần mềm khác như: Tự in hóa đơn, hóa đơn điện tử, giải đáp chính sách, tra cứu mã số thuế bỏ trốn, hóa đơn không còn giá trị lưu hành, bảo mật hóa đơn và chống hóa đơn in giả trên cùng một giải pháp phần mềm theo cơ chế LIÊN THÔNG - TÍCH HỢP chỉ với một lần cài đặt. Giải pháp tổng thể Smartkey® HÓA ĐƠN đã được chính thức ra mắt và cung cấp cho cộng đồng DN toàn quốc vào ngày 23/03/2011, Tổng cục thuế đã có văn bản số 973/TCT-CNTT ngày 24/3/2011 công nhận ICEL là 1 trong 4 đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn tự in đạt yêu cầu nghiệp vụ và có khả năng triển khai ứng dụng trên thực tế. Đồng thời, Tổng cục thuế cũng chỉ đạo các địa phương triển khai việc cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm cho 12 cục thuế lớn như Hà Nội, tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp vào thời điểm 31/03/2011. Doanh nghiệp có thể truy cập website: http://smartkey.vn để download hoặc liên hệ các Chi cục Thuế để nhận đĩa cài đặt. Dưới đây là một số điểm chính về giải pháp này: 1- Tiện ích do giải pháp mang lại cho người sử dụng Giải pháp này dựa trên nền tảng bảo mật, duy nhất, bảo đảm yêu cầu ĐỊNH DANH - ĐỊNH LƯỢNG - ĐỊNH TÍNH của hóa đơn tài chính do DN tự in, tự phát hành và/hoặc sử dụng luôn việc in hóa đơn đã đặt in ngay trên hệ thống thiết bị văn phòng bình thường hiện nay của doanh nghiệp. Do đó, giải pháp này sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu đủ mạnh giúp cộng đồng có thể tra cứu và ngăn ngừa, đồng thời bổ sung dữ liệu đối chiếu chéo và ánh xạ tới những nguồn dữ liệu thanh tra - kiểm tra - kiểm soát công tác kê khai nộp thuế của ngành. Cụ thể hơn là, xác định tính hợp lệ - hợp pháp - duy nhất của mỗi tờ hóa đơn luân chuyển trong nền kinh tế đồng thời đi kèm với những công cụ giải mã (tra cứu ngược) sẽ tạo ra nguồn thông tin đa chiều và mang lại hiệu quả cho cả DN và cơ quan quản lý thuế. Những tiện ích mà người sử dụng có được các công cụ sau: • Công cụ tác nghiệp khởi tạo hóa đơn; • Công cụ tác nghiệp thông báo phát hành; • Công cụ tác nghiệp in hóa đơn theo yêu cầu; • Đảm bảo in và phát hành hóa đơn theo đúng cơ chế chính sách và các quy định nghiêm ngặt về số hóa đơn, nội dung hóa đơn, gắn liền với các thông tin về khởi tạo và thông báo phát hành; • Tạo ký hiệu hiệu riêng biệt và bảo mật – định danh – định lượng – định tính và duy nhất của hóa đơn bằng mã vạch 2 chiều, chuỗi bảo mật và tra cứu ngược S.code: CVI – CVN – CVS để khẳng định tính hợp pháp và duy nhất của mỗi tờ hóa đơn khi in. (Mã Doanh nghiệp vẫn thờ ơ in hóa đơn Nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn có thói quen đợi “nước đến chân mới nhảy” Chờ giờ chót Khảo sát tại một số nhà in như Liên Sơn, Tài chính (chi nhánh TP.HCM), Đường Sắt, Thống Kê… cho thấy lượng khách hàng đến đặt in hóa đơn rất khiêm tốn, chỉ khoảng vài chục đến 100 doanh nghiệp/ngày. Có nhà in chỉ có chừng 3-5 doanh nghiệp/ngày. Trong đó bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ đặt in hóa đơn lần đầu tiên và những doanh nghiệp nhỏ và vừa đã sử dụng hết hóa đơn in lần trước, nay in tiếp. Nếu so với cuối năm 2010 đầu năm 2011 (thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu đặt in hóa đơn) thì ít hơn, chỉ bằng 1/10. Theo các nhà in, đa số doanh nghiệp chủ quan cho rằng còn mấy tháng nữa mới đến thời điểm chính thức dùng hóa đơn tự in, đặt in nên chưa vội. Ngoài ra, doanh nghiệp siêu nhỏ mỗi năm chỉ sử dụng 5-10 cuốn hóa đơn, cá biệt có doanh nghiệp chỉ sử dụng 1-2 cuốn nên có tâm lý ỷ lại, cho rằng in số lượng ít thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Mẫu mã, qui cách hóa đơn đã có sẵn nên việc chọn mẫu, thể hiện hóa đơn theo đúng qui cách do Bộ Tài chính qui định sẽ dễ dàng, nhanh chóng hơn. Theo ông Nguyễn Thái Linh, Tổng giám đốc Công ty Giấy vi tính Liên Sơn, thời điểm này doanh nghiệp có rất nhiều thời gian để chọn mẫu, chỉnh sửa, nhà in có thể giao hóa đơn cho doanh nghiệp trong vòng 7 ngày. Dịp cuối năm, không chỉ các doanh nghiệp siêu nhỏ đặt in hóa đơn mà một lượng lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đặt in hóa đơn từ đầu năm cũng sẽ in hóa đơn mới để sử dụng cho năm 2012. Ngoài ra, rút kinh nghiệm hồi đầu năm không chỉ doanh nghiệp ở TP.HCM mà doanh nghiệp ở các tỉnh lân cận cũng đến các nhà in lớn tại TP.HCM đặt in hóa đơn (chiếm đến 20%-30% tổng số doanh nghiệp đặt in). Chính vì do nhiều doanh nghiệp không chủ động đặt in hóa đơn từ cuối năm 2010 nên đầu năm 2011 có hiện tượng nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc khônghóa đơn đưa vào sử dụng. Bộ Tài chính đã phải gia hạn thêm 3 tháng. Tuy nhiên, đến 1/4/2011, một số nhà in vẫn còn quá tải, không thể giao hóa đơn đúng hẹn cho doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp vẫn ung dung chờ đến cuối năm nay mới đặt in hóa đơn thì nhiều khả năng sẽ tái diễn lại tình trạng dồn ứ, quá tải ở nhà in như trên và doanh nghiệp không kịp có hóa đơn để sử dụng từ 1/1/2012. Sẽ không gia hạn thêm Hiện tại giá một cuốn hóa đơn (nếu in từ 5 cuốn trở xuống) dao động ở mức 500.000-1 triệu đồng, tùy theo chất liệu giấy, nhiều hay ít màu, thông tin Một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng khiến các doanh nghiệp còn thờ ơ trong việc đặt in hóa đơn là do doanh nghiệp thiếu thông tin, cho rằng doanh nghiệp mình không thuộc diện phải tự in, đặt in hóa đơn. Đa số doanh nghiệp siêu nhỏ thuê kế toán bên ngoài, thay đổi nhân sự làm kế toán liên tục nên không cập nhật thông tin. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM, cho biết, Cục Thuế TP.HCM đã giao các chi cục thuế, các phòng ban triển ... hình hóa đơn hóa đơn điện tử hóa đơn giấy Tuy nhiên để phát triển mở rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử cần hạn chế đối tượng đặt in, tự in hóa đơn, dự thảo Nghị định quy định từ năm 2018 doanh nghiệp, ... thức phát hành, quản lý hóa đơn doanh nghiệp từ chế “mua hóa đơn quan thuế” sang chế doanh nghiệp tự đặt in, tự in hóa đơn để sử dụng chuyển đổi phương thức quản lý hóa đơn (giấy) quan thuế việc... đặt in hóa đơn bán cho tổ chức, cá nhân doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh Các quy định Nghị định 51 bổ sung hạn chế phần tình trạng hộ kinh doanh, doanh nghiệp đặt in, tự in hóa đơn để xuất hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ năm 2018, doanh nghiệp sẽ không tự in hóa đơn, Từ năm 2018, doanh nghiệp sẽ không tự in hóa đơn, Từ năm 2018, doanh nghiệp sẽ không tự in hóa đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay