Hoá đơn trên 10 triệu đồng trả qua ngân hàng mới được khấu trừ VAT

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 04:01

MỤC LỤC - 1 - LỜI MỞ ĐẦU "Từ nay đến năm 2010 phải xây dựng nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu, công cụ thô sơ, lao động thủ công là chủ yếu trở thành một nước cơ khí hoá, hiện đại hoá với trang thiết bị máy móc hiện đạI, dân giàu, nước mạnh, an ninh vững chắc " Đó là mục tiêu của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH- HĐH) mà Đảng ta đặt ra. Đặc biệt nước ta đang phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường, xây dựng nền kinh tế hàng hoá, một mặt nâng cao đời sống người dân, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế mặt khác đảm bảo theo định hướng XHCN. Để đạt được những mục tiêu trên, hoàn thành quá trình CNH-HĐH đất nước là cả một và nhiệm vụ nặng nề. Vì vấn đề đặt ra ở đây là Việt nam xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nghèo nàn, cơ sở vật chất thấp kém, ngân sách hạn hẹp thế nhưng việc chuyển từ công cụ thô sơ thành trang thiết bị, máy móc hiện đại cần phải có vốn, việc đầu tư từ kỷ thuật lạc hậu sang KH-CN hiện đại cũng cần có vốn, việc đầu tư phát triển cũng cần có vốn. Như vậy, để hoàn thành quá trình CNH-HĐH, để đạt được các mục tiêu trên cần có vốn, vốn là vấn đề hết sức cấp thiết. Vậy vốn từ đâu ra ? Tại nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIIi đã chỉ rỏ "Để CNH-HĐH cần huy động nhiều nguồn vốn gắn với sự sử dụng có hiệu quả, trong đó nguồn vốn trong nước là quyết định, nguồn vốn trong nước là quan trọng". Nguồn vốn nước ngoài là quan trọng nhưng lịch sử cho thấy không có một nước nào phát triển nhờ vào nguồn vốn nước ngoài. Do đó, phải huy động nguồn vốn trong nước là chủ yếu, phát huy nội lực, khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rổi trong xã hội. - 2 - Ở Việt nam hiện nay đã hình thành hai kênh huy động vốn, đó là qua thị trường chứng khoán và qua hệ thống Ngân hàng. Song, thị trường chứng khoán ở Việt nam mới thành lập, còn mới mẻ và chưa thực sự trở thành một kênh huy động vốn (HĐV) lớn. Do vậy, HĐV qua hệ thống Ngân hàng là quan trọng và chủ yếu. Ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính, thực hiện huy động nguồn vốn nhàn rổi trong xã hội, đáp ứng nhu cầu cho đầu tư và phát triển trong nước. Như vậy, làm thế nào để huy động được nguồn vốn tối đa, hiệu quả an toàn nhất , đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng là vấn đề nóng bỏng trong quá trình đổi mới hệ thống Ngân hàng đã đang và tiếp tục thực hiện. Trong bài viết này, em xin nghiên cứu chuyên đề "Ngân hàng với chức năng huy động vốn trong quá trình CNH-HĐH đất nước" Ngân hàng hàng đã huy động vốn như thế nào, dưới hình thức gì, vai trò của Ngân hàng trong hệ thống huy động vốn ? ở nước ta việc huy động vốn của Ngân hàng đã đạt được những kết quả gì ? Những khó khăn cần giải quyết và biện pháp để khắc phục nhằm huy động vốn ngày càng có hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu về vốn ngày càng cao của đất nước. Để việc được thuận lợi em chủ yếu phân tích chức năng HĐV vì thể hiện bản chất Ngân hàng là huy động vốn và cho vay vốn, lại chiếm số lượng và nguồn vốn huy động vốn. Bài viết của em còn có nhiều sai sót, mong cô giáo góp ý và bổ xung thêm cho em. Em xin chân thành cảm ơn! - 3 - CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ CHỨC NĂNG HUY ĐỘNG VỐN I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG GẮN VỚI CHỨC NĂNG HUY Hoá đơn 10 triệu đồng trả qua ngân hàng khấu trừ VAT Với hoá đơn mua hàng 10 triệu đồng, Bộ Tài đề nghị cho khấu trừ VAT chi phí doanh nghiệp trả qua ngân hàng Theo quy định nay, hoá đơn 20 triệu đồng, muốn tính vào chi phí để khấu trừ Thuế Giá trị gia tăng (VAT) đầu vào tính thuế thu nhập, doanh nghiệp phải trả qua ngân hàng Tuy nhiên, "hạn mức" 20 triệu đồng hạ xuống 10 triệu đồng, theo đề xuất Bộ Tài nhằm thúc đẩy toán không dùng tiền mặt Cụ thể, Bộ Tài đề nghị quy định điều kiện khấu trừ thuế VAT đầu vào có chứng từ toán không dùng tiền mặt từ mức 20 triệu đồng xuống mức 10 triệu đồng Như vậy, toàn chi phí mua hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp tiền mặt 10 triệu không khấu trừ chi phí Theo lý giải Bộ Tài chính, đề nghị nhằm "thúc đẩy việc toán không dùng tiền mặt ngăn chặn gian lận việc khấu trừ, hoàn thuế VAT, phòng chống rửa tiền" Cơ quan soạn thảo lý giải thêm, hầu hết địa điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ có thiết bị chấp nhận thẻ cho phép khách hàng toán không dùng tiền mặt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí mua hàng Do vậy, để tiếp tục thực Quyết định Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển toán không dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 góp phần minh bạch hóa giao dịch mua bán doanh nghiệp, đề xuất đưa Trước đó, Diễn đàn toán điện tử Việt Nam (VEPF) 2015 ý tưởng lãnh đạo Bộ Tài đề cập nhận nhiều ủng hộ giới chuyên môn nhằm hạn chế tiền mặt gian lận thuế Khi đó, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chí kiến nghị hạ mức chi phí khấu trừ doanh nghiệp xuống triệu đồng thay 20 triệu đồng Theo ông, công cụ mạnh thúc đẩy toán điện tử công nghệ, hạ tầng toán Việt Nam cho phép điều VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí MỤC LỤC - 1 - LỜI MỞ ĐẦU "Từ nay đến năm 2010 phải xây dựng nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu, công cụ thô sơ, lao động thủ công là chủ yếu trở thành một nước cơ khí hoá, hiện đại hoá với trang thiết bị máy móc hiện đạI, dân giàu, nước mạnh, an ninh vững chắc " Đó là mục tiêu của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH- HĐH) mà Đảng ta đặt ra. Đặc biệt nước ta đang phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường, xây dựng nền kinh tế hàng hoá, một mặt nâng cao đời sống người dân, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế mặt khác đảm bảo theo định hướng XHCN. Để đạt được những mục tiêu trên, hoàn thành quá trình CNH-HĐH đất nước là cả một và nhiệm vụ nặng nề. Vì vấn đề đặt ra ở đây là Việt nam xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nghèo nàn, cơ sở vật chất thấp kém, ngân sách hạn hẹp thế nhưng việc chuyển từ công cụ thô sơ thành trang thiết bị, máy móc hiện đại cần phải có vốn, việc đầu tư từ kỷ thuật lạc hậu sang KH-CN hiện đại cũng cần có vốn, việc đầu tư phát triển cũng cần có vốn. Như vậy, để hoàn thành quá trình CNH-HĐH, để đạt được các mục tiêu trên cần có vốn, vốn là vấn đề hết sức cấp thiết. Vậy vốn từ đâu ra ? Tại nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIIi đã chỉ rỏ "Để CNH-HĐH cần huy động nhiều nguồn vốn gắn với sự sử dụng có hiệu quả, trong đó nguồn vốn trong nước là quyết định, nguồn vốn trong nước là quan trọng". Nguồn vốn nước ngoài là quan trọng nhưng lịch sử cho thấy không có một nước nào phát triển nhờ vào nguồn vốn nước ngoài. Do đó, phải huy động nguồn vốn trong nước là chủ yếu, phát huy nội lực, khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rổi trong xã hội. - 2 - Ở Việt nam hiện nay đã hình thành hai kênh huy động vốn, đó là qua thị trường chứng khoán và qua hệ thống Ngân hàng. Song, thị trường chứng khoán ở Việt nam mới thành lập, còn mới mẻ và chưa thực sự trở thành một kênh huy động vốn (HĐV) lớn. Do vậy, HĐV qua hệ thống Ngân hàng là quan trọng và chủ yếu. Ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính, thực hiện huy động nguồn vốn nhàn rổi trong xã hội, đáp ứng nhu cầu cho đầu tư và phát triển trong nước. Như vậy, làm thế nào để huy động được nguồn vốn tối đa, hiệu quả an toàn nhất , đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng là vấn đề nóng bỏng trong quá trình đổi mới hệ thống Ngân hàng đã đang và tiếp tục thực hiện. Trong bài viết này, em xin nghiên cứu chuyên đề "Ngân hàng với chức năng huy động vốn trong quá trình CNH-HĐH đất nước" Ngân hàng hàng đã huy động vốn như thế nào, dưới hình thức gì, vai trò của Ngân hàng trong hệ thống huy động vốn ? ở nước ta việc huy động vốn của Ngân hàng đã đạt được những kết quả gì ? Những khó khăn cần giải quyết và biện pháp để khắc phục nhằm huy động vốn ngày càng có hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu về vốn ngày càng cao của đất nước. Để việc được thuận lợi em chủ yếu phân tích chức năng HĐV vì thể hiện bản chất Ngân hàng là huy động vốn và cho vay vốn, lại chiếm số lượng và nguồn vốn huy động vốn. Bài viết của em còn có nhiều sai sót, mong cô giáo góp ý và bổ xung thêm cho em. Em xin chân thành cảm ơn! - 3 - CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ CHỨC NĂNG HUY ĐỘNG VỐN I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG GẮN VỚI CHỨC NĂNG HUY ĐỘNG VỐN (HĐV) Định giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước (tài sản có giá trị trên 10 triệu đồng) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý tài sản nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tư pháp huyện; Công an huyện; Đội Quản lý thị trường Củ Chi; Hạt kiểm lâm Củ Chi, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện; Thi hành án dân sự Củ Chi, Thanh tra Củ Chi và Viện kiểm sát nhân dân huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày sau buổi đấu giá Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí tham gia đấu giá. Mức giá khởi điểm trị giá từ 20.000.000đ trở xuống thu 20.000đ Mức giá khởi điểm trị giá từ 20.000.000đ đến 50.000.000 thu 50.000đ. Mức giá khởi điểm trị giá từ 50.000.000đ đến 100.000.000đ thu 100.000đ. Mức giá khởi điểm trị giá từ 100.000.000đ đến 500.000.000đ thu 200.000đ. Mức giá khởi điểm trị giá 500.000.000đ thu 500.000đ. Quyết định số 105/2007/QĐ-UBN Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản mời các tổ chức đơn vị đã đăng ký dự đấu giá Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tài sản sung quỹ nhà nước 2. Bước 2 Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước bàn giao cho Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện tại khu phố 7, thị trấn Củ Chi (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Phòng Tài chính – kế hoạch tiếp nhận lập bảng kê chi tiết từng nhóm, loại tài sản và biên bản tiếp nhận tài sản; tiến hành khảo sát giá; xây dựng giá khởi điểm; họp Hội đồng để quyết định giá khởi điểm và nội dung bán đấu giá. 3. Bước 3 Tổ chức bán đấu giá - Đối với Phòng Tài chính – kế hoạch huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; kiểm tra xác định các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định; thông báo, niêm yết công khai rộng rãi nội dung bán đấu giá; trưng bày tài sản, thu tiền cược và lệ phí đấu giá; - Đồi với cá nhân đại diện tổ chức đăng ký đấu giá phải mang Tên bước Mô tả bước theo giấy giới thiệu hoặc chứng minh nhân dân của người được giới thiệu khi đến đăng ký (hoặc giấy ủy quyền nếu được đơn vị ủy quyền). 4. Bước 4 Thực hiện bán đấu giá căn cứ theo lịch tổ chức đấu giá đã được thông báo, Hội đồng đấu giá và bán đấu giá huyện sẽ tổ chức phiên bán đấu giá có sự tham dự đầy đủ của các cá nhân đại diện tổ chức đã đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy Đăng ký tham dự đấu giá mua tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước; 2. Giấy Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể theo đúng ngành nghề liên quan đến tài sản tham dự đấu giá (bản sao có chứng thực); 3. Chứng minh nhân dân của người đại diện hợp lệ tham dự đấu giá (bản sao có Thành phần hồ sơ chứng thực). 4. Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu DN kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể được cung cấp giấy Đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau đây: - Có giấy phép kinh doanh ngành nghề phù hợp với loại tài sản đăng ký tham gia đấu giá. LỜI CẢM ƠN  Qua thời gian thực tập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ em có điều kiện tìm hiểu thực tế công tác “huy động vốn” ngân hàng Cùng với kiến thức học trường Đại học Tây Đô em hoàn thành đề tài tốt nghiệp “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ” Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy Cô Khoa Kế toán - Tài chính Trường Đại học Tây Đô giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức hay, quý báu suốt năm học qua Em xin chân thành cảm ơn Thầy Cô Bộ môn Tài hướng dẫn em suốt trình thực tập Đặc biệt, Thầy Trần Quang Phương đã trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Em xin cảm ơn ban lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tạo điều kiện để em hoàn thành tốt đợt thực tập, anh chị phòng kế toán dịch vụ và kho quỹ tận tình bảo, hướng dẫn cung cấp số liệu cho em để em hoàn thành tốt chuyên đề cuối khóa Cuối em xin chúc Thầy Cô Khoa Kinh tế - Trường Đại học Tây Đô, toàn thể cán bộ, nhân viên làm việc tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ sức khỏe, công tác tốt thành công nghiệp Do thời gian kiến thức hạn chế nên khó tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp thầy cô anh chị, cô Ngân hàng, để luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Nguyễn Hoàng Duy i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Giáo viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) ii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Đơn vị thực tập (Ký ghi rõ họ tên) iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG  BẢNG 2.1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VIETINBANK CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2009-2011 19 BẢNG 2.2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN THEO NGUỒN HUY ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2009-2011 20 BẢNG 2.3: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN THEO LOẠI TIỀN GIAI ĐOẠN 2009-2011 23 BẢNG 2.4: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN THEO KỲ HẠN HUY ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2009-2011 25 BẢNG 2.5: TÌNH HÌNH THU HỒI NỢ GIAI ĐOẠN 2009-2011 26 BẢNG 2.6: CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIAI ĐOẠN 2009-2011 28 DANH MỤC CÁC HÌNH SƠ ĐỒ 2.1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI VIETINBANK CT 16 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  GDV Giao dịch viên KSV Kiểm soát viên NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước TK Tài khoản NHTW Ngân hàng trung ương KH Khách hàng DN Doanh nghiệp NH Ngân hàng TP Thành phố vi LỜI MỞ ĐẦU  Sự cần thiết của đề tài: Trong kinh tế nào, vốn nguồn lực quan trọng Vì vậy, sử dụng vốn có hiệu mục tiêu nhà quản lý kinh tế nào, dù tầm vĩ mô hay vi mô Nhất kinh tế thị trường, hình thức sử dụng vốn có hiệu nhất, giúp cho nguồn vốn luôn vận động, có mặt kịp thời nơi, lúc cần thiết, mạch máu vận hành thể kinh tế Huy động vốn tay nhà kinh tế vĩ mô phương tiện điều hành kinh tế, tay nhà quản lí kinh tế vi mô phương tiện vận hành mục tiêu sinh lợi Xét từ ý nghĩa đó, nói cách cụ thể: Trong kinh tế thị trường, ngành Ngân hàng đánh giá ngành “huyết mạch” vô quan trọng tồn phát triển kinh tế Ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, tự huy động vốn vay, tức “đi vay vay”, hưởng chênh lệch lãi suất (giữa lãi suất huy động lãi suất cho vay), với tư cách thành viên tham gia vào kinh tế, doanh nghiệp hạch toán kinh doanh độc lập, lời ăn lỗ chịu Nó phải vận động theo xu hướng chung kinh tế Ngân hàng phải đứng vững phát triển chế thị trường thực sứ mệnh kinh tế góp phần vào phát triển chung Muốn đứng vững phát triển kinh tế ... thuế Khi đó, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chí kiến nghị hạ mức chi phí khấu trừ doanh nghiệp xuống triệu đồng thay 20 triệu đồng Theo ông, công cụ mạnh thúc đẩy toán điện tử công nghệ, hạ tầng...mua hàng Do vậy, để tiếp tục thực Quyết định Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển toán không dùng tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoá đơn trên 10 triệu đồng trả qua ngân hàng mới được khấu trừ VAT, Hoá đơn trên 10 triệu đồng trả qua ngân hàng mới được khấu trừ VAT, Hoá đơn trên 10 triệu đồng trả qua ngân hàng mới được khấu trừ VAT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay