Đề thi THPT QG Vật Lý De 61 70

40 38 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:57

NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Đồ thị biểu diễn động vật m = 200 g dao động điều hòa hình vẽ bên ứng với phương trình dao động sau (Chọn phương án đúng)? 3π  π   A x = 5cos  4π t −  ( cm ) B x = 4cos  4π t −  ( cm ) đề thi: 61  3π  C x = 4cos  4π t −     ( cm )  4  π  D x = 5cos  4π t +  ( cm ) 4  Câu 2.Điểm khác dao động trì dao động cưỡng A pha ban đầu B ngoại lực tác dụng có tính tuần hoàn C biên độ D tần số Câu 3.Hạt nhân 238 U phân rã phóng x qua m ộ t chu ỗ i h ạt nhân dẫn đến hạt nhân bền chì 206 92 82 Pb, chu kì bán 238 rã uran 4,5 tỉ năm Một mẫu đá cổ có chứa số nguyên tử Uran 92 U với số nguyên tử chì 206 82 Pb, cho mẫu đá cổ lúc đầu chứa chì Ước tính tuổi mẫu đá cổ A 4,5 tỉ năm B 2,25 tỉ năm C tỉ năm D 6,75 tỉ năm Câu 4.Vận tốc truyền sóng không phụ thuộc vào A tần số biên độ sóng B nhiệt độ môi trường tần số sóng C chất môi trường lan truyền sóng D biên độ sóng chất môi trường Câu 5.Phát biểu sau nói máy phát điện xoay chiều ba pha A Máy phát điện xoay chiều ba pha biến điện thành ngược lại B Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động nhờ tượng cảm ứng điện từ C Máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ba dòng điện pha biên độ, tần số pha D Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động nhờ việc sử dụng từ trường quay Câu 6.Đài FM phát chương trình ca nhạc, người ta sử dụng sóng A cực ngắn chất lượng truyền tải âm tốt B cực ngắn không bị tầng điện li phản xạ hấp thụ có khả truyền xa theo đường thẳng C trung sóng trung có khả truyền xa đặc biệt vào ban đêm sóng trung bị phản xạ mạnh tầng điện li D ngắn sóng ngắn bị tầng điện li mặt đất phản xạ nhiều lần nên có khả truyền xa Câu 7.Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm A kẽm dần điện tích âm B kẽm trở nên trung hoà điện C điện tích âm kẽm không đổi D kẽm dần điện tích dương Câu 8.Cho đồ thị suất điện động dòng điện xoay chiều máy phát điện tạo có dạng hình vẽ Viết phương trình hàm suất điện động e (V) π  A e = 15, cos  100πt −  ( V ) 2  +15,7 π  B e = 5π cos 100πt −  ( V ) 2  0,015 0,03 π  0,005 0,01 0,02 0,025 C e = 15, sin 100πt −  ( V ) t (s) 2  π  –15,7 D e = 15, cos 100πt +  ( V ) 2  Câu 9.Lượng tử ánh sáng lượng A photon mà nguyên tử, phân tử trao đổi với chùm xạ B nhỏ mà electron, nguyên tử hay phân tử có C nguyên tố chia cắt D nhỏ đo thực nghiệm Câu 10.Hiện tượng sau không liên quan đến tính chất lượng tử ánh sáng A Sự hình thành dòng điện dịch B Các phản ứng quang hoá C Sự phát quang chất D Sự tạo thành quang phổ vạch Câu 11.Phát biểu sau sai nói lực hạt nhân A Lực hạt nhân loại lực mạnh loại lực biết đến B Lực hạt nhân tồn bên hạt nhân nguyên tử C Lực hạt nhân có tác dụng khoảng cách hai nuclôn nhỏ kích thước hạt nhân D Lực hạt nhân có chất lực điện, hạt nhân prôtôn mang điện dương Câu 12.Chọn câu sai nói sóng điện từ A Sóng điện utrừ có đuriện trường từ trường biến thiên pha B Hai véc tơ B E vuông góc với vuông góc với phương truyền NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNHur THỨC ur C Nếu cho đinh ốc tiến theo chiều truyền sóng chiều quay từ véc tơ B đế n E ur ur D Nếu cho đinh ốc tiến theo chiều truyền sóng chiều quay từ véc tơ B đến E Câu 13.Phát biểu sau nói điện từ trường? A Điện trường từ trường hai mặt thể khác loại trường gọi điện từ trường B Vận tốc lan truyền điện từ trường chất rắn lớn chất khí C Điện trường từ trường tồn riêng biệt, độc lập với D Điện từ trường lan truyền môi trường rắn, lỏng, khí không lan truyền chân không Câu 14.Trong vật kể tên sau đây, vật hoạt động không kèm theo xuất tia tử ngoại A Máy sấy khô bát đĩa có chức diệt khuNn, dùng gia đình B Thỏi nhôm nung nóng sáng lò nung áp suất khí C Hồ quang điện D Bóng đèn tuýp neon dùng thắp sáng nhà Câu 15.Một nhà máy công nghiệp dùng điện để chạy động Hệ số công suất nhà máy Nhà nước quy định phải lớn 0,85 nhằm mục đích để A nhà máy sản xuất nhiều dụng cụ B động chạy bền C nhà máy sử dụng nhiều điện D bớt hao phí điện đường dây dẫn điện đến nhà máy Câu 16.Trong mạch dao động LC tưởng, tụ điện phẳng có điện dung nF, khoảng cách hai tụ điện mm Điện trường hai tụ điện biến thiên theo thời gian với phương trình E = 1000cos5000t (KV/m) (với t đo giây) Cường độ dòng điện cực đại A 0,1 A D 0,1 mA B 1,5/ mA C 15/ mA Câu 17.Hai điểm M, N nằm phương truyền sóng cách λ/12 Khi li độ M cm li độ N -3 cm Tính biên độ sóng A A cm B cm C cm D cm Câu 18.Một vật dao động điều hòa 0,8 chu kì từ điểm M có li độ x1 = -3 cm đến điểm N có li độ x2 = cm Tìm biên độ dao động A cm B 273,6 cm C cm D 5,1 cm Câu 19.Vật dao động điều hòa với phương trình li độ: x = 8cos(ωt + π/2) (cm) (t đo giây) Sau thời gian 0,5 s kể từ thời điểm t = vật quãng đường cm Hỏi sau khoảng thời gian 12,5 s kể từ thời điểm t = vật quãng đường bao nhiêu? A 100 cm B 68 cm C 50 cm D 132 cm Câu 20.Cho mạch điện có phần tử mắc nối tiếp tụ C biến trở R Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch dòng điện qua mạch ứng với giá trị R1 = 270 Ω R2 = 480 Ω R ϕ1 ϕ2 Biết ϕ1 + ϕ2 = π/2 Cho điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 150 V Gọi P1 P2 công suất mạch ứng với R1 R2 Tính P1 P2 A P1 = 40 W; P2 = 40 W B P1 = 50 W; P2 = 40 W C P1 = 40 W; P2 = 50 W D P1 = 30 W; P2 = 30 W Câu 21.Một khe S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm chiếu đến hai khe Y-âng S1, S2 với S1S2 = 0,5 mm Mặt phẳng chứa S1S2 cách khoảng D = m Nguồn S khe hẹp, mở rộng dần khe S Tính độ rộng tối thiểu khe S để hệ vân biến Biết khe S cách S1S2 khoảng d = 50 cm A mm B mm C 0,25 mm D 0,5 mm Câu 22.Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa 1,2 mm 1,8 mm Bề rộng vùng giao thoa quan sát 2,6 cm Số vị trí mà vân sáng hai xạ trùng vùng giao thoa A B C D 14 Câu 23.Hạt α có động 7,7 MeV đến va chạm với hạt nhân 7N đứng yên, gây phản ứng: α + 7N14 → 1H + X Biết vận tốc prôtôn bắn có phương vuông góc với vận tốc hạt α Cho biết khối lượng hạt nhân: mα = 4,0015u; mp = 1,0073u; mN = 13,9992u; mX = 16,9947u; 1uc2 = 931 (MeV) Tốc độ hạt nhân X A 4,86.106 m/s B 4,96.106 m/s C 5,06.106 m/s C 5,15.106 m/s Câu 24.Hạt nhân U234 đứng yên phóng xạ hạt α: U234 → α + Th230 Biết lượng toả phản ứng 13,7788 MeV chuyển hết thành động hạt tạo thành Trong thực tế người ta đo động hạt α 13 MeV Sự sai lệch kết tính toán kết đo giải thích có phát xạ γ Cho biết tỉ lệ khối lượng hạt nhân Th hạt α 57,47 Tính bước sóng xạ γ A 2,4 (pm) B 2,1 (pm) C 2,2 (pm) D 2,3 (pm) Câu 25.Xét sóng truyền sợi dây dài căng ngang, hai điểm A B cách phần sáu bước sóng Tại thời điểm người ta quan sát thấy phần tử A B cao vị trí cân 0,5 mm, phần tử A xuống B lên Coi biên độ sóng không đổi đường truyền sóng Sóng có A biên độ / mm, truyền từ A đến B B biên độ / mm, truyền từ B đến A C biên độ 1,0 mm, truyền từ B đến A D biên độ 1,0 mm, truyền từ A đến B NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 26.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,42 µm (màu tím), λ2 = 0,56 µm (màu lục) λ3 = 0,70 µm (màu đỏ) Giữa hai vạch sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm có A 19 vạch màu tím B 14 vạch màu lục C 44 vạch sáng D vạch màu đỏ Câu 27.Trên bìa rộng có khoét lỗ tròn đặt vừa khí vào thấu kính mỏng hai mặt lồi bán kính 4,2 cm, chiết suất chất làm thấu kính tia đỏ tia tím 1,6 1,7 Chiếu chùm ánh sáng trắng rộng song song với trục Phía sau bìa 3,5 cm đặt ảnh vuông góc trục thu A điểm sáng B vệt sáng hình tròn, tâm màu đỏ rìa màu tím C vệt sáng màu trắng D vệt sáng hình tròn, tâm màu tím rìa màu đỏ Câu 28.Hai chất điểm thực dao động điều hòa trục Ox có phương trình x1 = Acos(3πt + π/2) x2 = Acos(3πt + π/6) Tìm thời điểm hai chất điểm gặp tính tỉ số vận tốc vật vật A t = 0,3 s v1/v2 = B t = 2/9 s v1/v2 = -1 C t = 0,4 s v1/v2 = -1 D t = 2/9 s v1/v2 = -2 Câu 29.Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Biết lò xo nhẹ có độ cứng 50 (N/m), vật nhỏ dao động có khối lượng m = 0,4 (kg) lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Người ta đặt nhẹ nhàng lên m gia trọng ∆m = 0,05 (kg) hai dao động điều hoà với biên độ A Giá trị A không vượt A cm B cm C cm D cm Câu 30.Một lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, đầu gắn cố định đầu treo cầu nhỏ có khối lượng m = kg cho vật dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Lúc đầu dùng bàn tay đỡ m để lò xo không biến dạng Sau cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống nhanh dần với gia tốc m/s2 Bỏ qua ma sát Lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Khi m rời khỏi tay dao động điều hòa Biên độ dao động điều hòa A 1,5 cm B 8,2 cm C 8,7 cm D 1,2 cm Câu 31.Điện tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp đường dây tải điện pha có điện trở R = 30 Ω Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp thứ cấp máy hạ áp 2200 V 220 V, cường độ dòng điện chạy cuộn thứ cấp máy hạ áp 100 A Bỏ qua tổn hao lượng máy biến áp Coi hệ số công suất Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp máy tăng áp A 2200 V B 2500 V C 4400 V D 2420 V Câu 32.Trong chân không, xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,589 µm Năng lượng phôtôn ứng với xạ A 0,21 eV B 2,11 eV C 4,22 eV D 0,42 eV Câu 33.Thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng Ánh sáng sử dụng để chiếu vào hai khe gồm ba xạ đỏ, lục, lam có bước sóng λ1 = 0,64 µm, λ2 = 0,54 µm, λ3 = 0,48 µm Vân sáng kể từ vân sáng trung tâm có màu giống với màu vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc vân sáng màu lục? A 24 B 27 C 32 D 36 Câu 34.Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở R, cuộn cảm có cảm kháng ZL tụ điện có dung kháng ZC = 2ZL Vào thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch cuộn cảm có giá trị tức thời tương ứng 80 V 30 V điện áp R A 55 V B 110 V C 50 V D 20 V Câu 35.Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C = 1/π (mF) cuộn dây có độ tự cảm L = 1/π (mH) Chỉ thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng đoạn mạch chứa tụ cuộn dây cực tiểu A f = 60 Hz B f = 500 Hz C f = 50 Hz D f = 1000 Hz Câu 36.Trong thực hành đo gia tốc trọng trường Trái Đất phòng thí nghiệm, học sinh đo chiều dài lắc đơn l = ( 800 ± 1) mm chu kỳ dao động T = (1, 78 ± 0, 02 ) s Lấy π = 3,14 Gia tốc trọng trường Trái Đất phòng thí nghiệm A ( 9, 75 ± 0, 21) m/s B (10, ± 0, 24 ) m/s C ( 9,96 ± 0, 24 ) m/s D ( 9,96 ± 0, 21) m/s Câu 37.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, D = m, a = 1,5 mm, hai khe chiếu sáng đồng thời hai xạ 0,60 µm 0,50 µm Trong vùng giao thoa nhận vân trung tâm tâm đối xứng rộng 10 mm có số vân sáng A 28 B C 27 D 25 Câu 38.Đoạn mạch nối tiếp AB gồm tụ điện có điện dung 1/(6π) mF, cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,3/π H có điện trở r = 10 Ω biến trở R Đặt vào điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi Khi f = 50 Hz, thay đổi R điện áp hiệu dụng tụ cực đại U1 Khi R = 30 Ω, thay đổi f điện áp hiệu dụng tụ cực đại U2 Tỉ số U1/U2 A 1,58 B 3,15 C 0,79 D 6,29 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 39.Một lắc lò xo gồm vật nặng lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ cm, tần số góc ω = 10 rad/s Cho g = 10 m/s2 Trong chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi lò xo có độ lớn Fđh không vượt 1,5 N π π π 2π A s B s C s D s 15 60 30 15 Câu 40.Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ dao động điều hòa Khi vật có động 0,01 J cách vị trí cân cm Hỏi có động 0,005 J cách vị trí cân bao nhiêu? A cm B 4,5 cm D cm C cm Câu 41.Giới hạn quang điện kim loại natri 0,50 µm Hiện tượng quang điện xảy chiếu vào kim loại A tia hồng ngoại B xạ màu đỏ có bước sóng λđ = 0,656 µm C tia tử ngoại D xạ màu vàng có bước sóng λv = 0,589 µm Câu 42.Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng (trùng với trục lò xo), vật cách vị trí cân cm có tốc độ không lò xo không biến dạng Cho g = 9,8 m/s2 Tốc độ vật qua vị trí cân A 0,7 m/s B m/s C m/s D 0,7 m/s Câu 43.Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch RCL nối tiếp, có cuộn dây cảm, tần số góc thay đổi có giá trị ω1 4ω1 thấy dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng pha hai trường hợp sai lệch 900 Tỉ số R/ZL trường hợp ω = ω1 A 1/3 B C D 0,5 Câu 44.Người ta dự định quấn máy biến áp để tăng điện áp từ kV lên kV nên quấn cuộn sơ cấp có 1000 vòng cuộn thứ cấp có 2000 vòng Khi quấn xong đo điện áp tăng từ kV lên 10 kV, phải kiểm tra lại máy biến áp phát thấy cuộn sơ cấp quấn ngược n vòng Coi máy biến áp lí tưởng mạch thứ cấp để hở Tính n? A 100 vòng B 400 vòng C 200 vòng D 40 vòng Câu 45.Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi UAB = 200 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Khi L = L1 điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB U1 dòng điện mạch có biểu thức i1 = I01cos(ωt + π/3) (A) Khi L = L2 điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB U2 dòng điện mạch có biểu thức i2 = I02cos(ωt - π/6) (A) Nếu U2 = U1 U1 bao nhiêu? B 100 V D 50 V C 100 V A 100 V Câu 46.Trong mạch dao động lí tưởng LC Lúc t = tụ A tích điện dương, tụ B tích điện âm chiều dòng điện qua cuộn cảm từ B sang A Sau 5/4 chu kỳ dao động mạch thì: A dòng điện qua cuộn cảm theo chiều từ A đến B, A tích điện âm B dòng điện qua cuộn cảm theo chiều từ A đến B, A tích điện dương C dòng điện qua cuộn cảm theo chiều từ B đến A, A tích điện dương D dòng điện qua cuộn cảm theo chiều từ B đến A, A tích điện âm Câu 47.Khi truyền tải công suất điện P từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để giảm hao phí đường dây toả nhiệt thực tế người ta tiến hành làm nào? A Đặt đầu nhà máy điện máy tăng nơi tiêu thụ máy hạ B Đặt đầu nhà máy điện máy hạ đặt nơi tiêu thụ máy hạ tăng tuỳ vào nhu cầu địa phương C Chỉ cần đặt đầu nhà máy điện máy tăng thế, điện đường dây sử dụng trực tiếp mà không cần máy biến D Đặt đầu nhà máy điện máy tăng đặt nơi tiêu thụ máy hạ tăng tuỳ vào nhu cầu địa phương Câu 48.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0, 5µm, biết S1S2 = a = 0, 5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1m Tại vị trí M cách vân trung tâm khoảng x = 3,5mm, có vân sáng hay vân tối, bậc mấy? A Vân sáng bậc B Vân tối bậc C Vân tối bậc D Vân sáng bậc Câu 49.Một mạch dao động gồm tụ 4200pF cuộn cảm có độ tự cảm 275mH, điện trở thần 0,5Ω Hỏi phải cung cấp cho mạch công suất để trì dao động với hiệu điện cực đại tụ 6V A P = 2,15mW D P = 1,37mW B P = 275µW C P = 137µW −8 226 Câu 50.Một hạt bụi 88 Ra có khối lượng 1,8.10 g nằm cách huỳnh quang cm Màn có diện tích 0,03 cm2 Hỏi thời gian phút xuất chấm sáng màn, biết chu kì bán rã Ra 1590 năm A 50 B 100 C 95 D 150 -Hết NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Một chất phóng xạ phát tia α, hạt nhân bị phân rã cho hạt α Trong thời gian phút đầu chất phóng xạ phát 360 hạt α, sau, kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất, phút chất phóng xạ phát 45 hạt α Chu kỳ bán rã chất phóng xạ A B C D Câu 2.Giả sử ban đầu có mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T biến thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y hạt nhân X k Tại thời điểm t = t1 + 2T tỉ lệ A k + B 4k/3 C 4k D 4k + Câu 3.Mạch LC máy thu vô tuyến điện gồm tụ C cuộn cảm L thu sóng điện từ có bước sóng Nếu thay tụ C tụ C’ thu sóng điện từ có bước sóng lớn lần Hỏi bước sóng sóng điện từ thu lớn lần so với ban đầu mắc tụ C’ song song với C? A lần C 0,8 lần D 0,8 lần B lần Câu 4.Sợi dây AB có đầu A cố định, đầu B kích thích dao động nhỏ với tần số 20 Hz Sợi dây có chiều dài 80 cm, dây có bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây có giá trị A 80 cm/s B 1,6 m/s C 16 cm/s D m/s Câu 5.Mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C, cho R2 = 2L/C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi Khi f = f1 f = 2f1 mạch có hệ số công suất Tính hệ số công suất gần giá trị sau đây? A 0,894 B 0,867 C 0,7071 D 0,500 Câu 6.Trong mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh Nếu tăng tần số dòng điện A dung kháng tăng B độ lệch pha điện áp so với dòng điện tăng C cường độ hiệu dụng giảm D cảm kháng giảm Câu 7.Dao động điện từ mạch LC tắt nhanh A mạch có điện trở lớn B tụ điện có điện dung lớn C mạch có tần số riêng lớn D cuộn dây có độ tự cảm lớn Câu 8.Chọn câu nói sai nói dao động: A Dao động có gió thổi dao động cưỡng B Dao động đồng hồ lắc dao động trì C Dao động lắc đơn bỏ qua ma sát lực cản môi trường dao động điều hoà D Dao động pittông xilanh xe máy động tăng tốc dao động điều hoà Câu 9.Hệ thống phát gồm: A Ống nói, dao động cao tần, biến điệu, khuyếch đại cao tần, ăngten phát B Ống nói, dao động cao tần, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát C Ống nói, dao động cao tần, chọn sóng, khuyếch đại cao tần, ăngten phát D Ống nói, chọn sóng, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát Câu 10.Chọn đáp án xếp theo tăng dần tần số số xạ thang sóng điện từ: A Tia tử ngoại, tia X, tia α, ánh sáng nhìn thấy, tia gamma B Tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, tia bêta, tia gamma C Sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, tia X, tia gamma D Tia α, tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy Câu 11 Chọn câu sai nói sóng điện từ: A sóng điện từ mang lượng B sóng điện từ phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ C có thành phần điện thành phần từ biến thiên vuông pha với D sóng điện từ sóng ngang Câu 12.Dòng điện xoay chiều dòng điện có A cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian B chiều biến thiên tuần hoàn theo thời gian C chiều biến thiên điều hoà theo thời gian D cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian Câu 13.Tính chất bật tia hồng ngoại là: A Tác dụng nhiệt B Bị nước thuỷ tinh hấp thụ mạnh C Gây tượng quang điện D Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại Câu 14.Biết m C = 11, 9967u, m α = 4, 0015u, 1u.c = 931MeV Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân C12 thành ba hạt α A 0,0078MeV B 5,2783MeV C 7,9952MeV D 7,2618MeV Câu 15.Quang phổ vạch chất khí loãng có số lượng vạch vị trí vạch A phụ thuộc vào nhiệt độ B phụ thuộc vào áp suất Mã đề thi: 62 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC C phụ thuộc vào cách kích thích (bằng nhiệt hay điện ) D phụ thuộc vào chất chất khí Câu 16.Một dòng điện xoay chiều i = I0 cos ωt qua đoạn mạch Giữa hai đầu đoạn mạch có hiệu điện u = U cos ( ωt + ϕ ) Công suất trung bình tiêu thụ đoạn mạch tính theo biểu thức: A P = U I0 cos ϕ UI B P = 0 cos ϕ U I0 UI D Có thể P = tuỳ theo cấu tạo mạch C P = 2 Câu 17.Điều sau sai nói đồ thị sóng? A Đường hình sin thời gian điểm đồ thị dao động điểm B Đồ thị dao động điểm dây đường sin có chu kì T với nguồn C Đường hình sin không gian vào thời điểm biểu thị dạng môi trường vào thời điểm D Đường hình sin không gian có chu kì chu kì T nguồn Câu 18.Khi vẽ đồ thị phụ thuộc vào biên độ vận tốc cực đại vật dao động điều hoà, đồ thị A đường cong khác B đường elip C đường thẳng qua gốc toạ độ D đường parabol Câu 19.Trong máy phát điện A phần cảm phận đứng yên, phần ứng phận chuyển động B phần cảm phận chuyển động, phần ứng phận đứng yên C phần cảm phần ứng đứng yên, chuyển động, góp điện định phải chuyển động D tuỳ thuộc cấu tạo máy, phần cảm phần ứng phận đứng yên phận chuyển động Câu 20.Để giảm bớt hao phí toả nhiệt đường dây cần tải điện xa Trong thực tế, dùng biện pháp A giảm hiệu điện máy phát điện n lần để giảm cường độ dòng điện dây n lần, giảm công suất toả nhiệt xuống n2 lần B tăng hiệu điện nơi sản xuất điện lên n lần để giảm cường độ dòng điện đường dây n2 lần C Dùng dây dẫn vật liệu siêu dẫn đường kính lớn D Xây dựng nhà máy gần nơi tiêu thụ điện để giảm chiều dài đường dây truyền tải điện Câu 21.Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối thứ tự (cuộn cảm thuần) Điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để điện áp hai đầu C lớn Khi điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R 100 V Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 100 V điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch chứa điện trở cuộn cảm -100 V Tính trị hiệu dụng điện áp hai đầu đoạn mạch AB A 50 V B 615 V C 200 V D 300 V Câu 22.Một máy biến áp có lõi đối xứng gồm bốn nhánh có hai nhánh quấn hai cuộn dây Khi mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều đường sức từ sinh không bị thoát chia cho hai nhánh lại Khi mắc cuộn (có 1000 vòng) vào điện áp hiệu dụng 60 V cuộn để hở có điện áp hiệu dụng 40 V Số vòng dây cuộn A 2000 vòng B 200 vòng C 600 vòng D 400 vòng Câu 23.Từ điểm A sóng âm có tần số 50 Hz truyền tới điểm B với tốc độ 340 m/s khoảng cách từ A đến B số nguyên lần bước sóng Sau đó, nhiệt độ môi trường tăng thêm 200K khoảng cách từ A đến B số nguyên lần bước sóng số bước sóng quan sát AB giảm bước sóng Biết rằng, nhiệt độ tăng thêm 10K tốc độ âm tăng thêm 0,5 m/s Hãy tìm khoảng cách AB A 484 m B 476 m C 714 m D 160 m Câu 24.Một lắc đơn có vật dao động nặng 0,9 kg, chiều dài dây treo m dao động với biên độ góc 50 nơi có gia tốc trọng trường 10 (m/s2) Do có lực cản nhỏ nên sau 10 dao động biên độ góc lại 40 Hỏi để trì dao động với biên độ 50 cần phải cung cấp cho lượng với công suất bao nhiêu? A 0,62 mW D 0,473 mW B 48 µW C 480 µW Câu 25.Cho mạch điện xoay chiều RLC với R biến trở cuộn dây có điện trở r = 10 Ω Khi R = 15 Ω R = 39 Ω công suất toàn mạch Để công suất toàn mạch cực đại R A 27 Ω B 25 Ω C 32 Ω D 36 Ω Câu 26.Một máy phát điện xoay chiều pha phát dòng điện có tần số 60 Hz Nếu thay roto roto khác có nhiều cặp cực, muốn tần số 60 Hz số vòng quay roto thay đổi 7200 vòng Tính số cặp cực roto cũ A 10 B C 15 D Câu 27.Vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox (với O vị trí cân bằng), với chu kì (s), với biên độ A Sau dao động 2,5 (s) vật li độ cực đại + A Tại thời điểm ban đầu vật theo chiều NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC A dương qua vị trí cân B âm qua vị trí cân C dương qua vị trí có li độ -A/2 D âm qua vị trí có li độ -A/2 Câu 28.Một chất điểm dao động điều hoà trục Ox có vận tốc hai thời điểm liên tiếp t1 = 2,8 s t2 = 3,6 s vận tốc trung bình khoảng thời gian 10 cm/s Biên độ dao động A cm B cm C cm D cm Câu 29.Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát xạ đơn sắc λ, quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng không đổi D, khoảng cách hai khe S1S2 = a thay đổi (nhưng S1 S2 cách S) Xét điểm M màn, lúc đầu vân sáng bậc 4, giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng ∆a vân sáng bậc k bậc 3k Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2∆a M A vân tối thứ B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân sáng bậc Câu 30.Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực đồng thời với ba xạ đơn sắc khoảng vân là: 0,48 (mm); 0,54 (mm) 0,64 (mm) Hãy xác định vị trí gần vân trung tâm mà có vạch sáng mầu với vạch sáng O A ±22,56 (mm) B ±17,28 (mm) C ±24,56 (mm) D ±28,56 (mm) Câu 31.Dùng chùm proton có động (MeV) bắn phá hạt nhân 3Li đứng yên tạo hạt nhân X có chất giống không kèm theo xạ γ Biết hai hạt bay đối xứng với qua phương chuyển động hạt prôtôn hợp với góc 170,50 Coi khối lượng xấp xỉ số khối Cho biết phản ứng thu hay toả lượng? A tỏa 16,4 (MeV) B thu 0,5 (MeV) C thu 0,3 (MeV) D tỏa 17,2 (MeV) Câu 32.Sóng ngang có tần số 20 Hz truyền mặt nước với tốc độ m/s Trên phương truyền sóng đến điểm M đến N cách 21,5 cm Tại thời điểm t, điểm M hạ xuống thấp sau thời gian ngắn điểm N hạ xuống thấp nhất? A 3/400 s B 0,0425 s C 1/80 s D 3/80 s Câu 33.Một lắc đơn có chiều dài (m), khối lượng m Kéo lắc khỏi vị trí cân góc 4.10-3 (rad) thả cho dao động không vận tốc đầu Khi chuyển động qua vị trí cân sang phía bên lắc va chạm đàn hồi với mặt phẳng cố định qua điểm treo, góc nghiêng mặt phẳng phương thẳng đứng 2.10-3 (rad) Lấy gia tốc trọng trường g = π2 = 10 (m/s2), bỏ qua ma sát Chu kì dao động lắc A 1,5 s B 4/3 s C 5/6 s D s Câu 34.Tại điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian, coi môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 50 dB B 30 dB Nếu nguồn âm đặt A, mức cường độ âm điểm B có giá trị A 21 dB B 26 dB C 32 dB D 31 dB Câu 35.Gọi λ1, λ2 bước sóng chân không ánh sáng đơn sắc (1) (2) Nếu λ1 > λ2 A nước, ánh sáng (1) có vận tốc lan truyền lớn B phôtôn ánh sáng (1) có lượng lớn C chiết suất nước ánh sáng (1) lớn D ánh sáng (1) có tần số lớn Câu 36.Tìm kết luận SAI Một lắc đơn dao động điều hoà Khi lắc qua vị trí cân người ta giữ cố định điểm dây Sau A chu kì dao động giảm hai lần B lực căng dây treo lúc qua vị trí cân tăng lên C dao động lắc điều hoà D lượng dao động lắc giữ nguyên giá trị cũ Câu 37.Mắc nối tiếp bóng đèn sợi đốt tụ điện mắc vào mạng điện xoay chiều đèn sáng bình thường Nếu mắc thêm tụ điện nối tiếp với tụ điện mạch A đèn sáng trước B độ sáng đèn không thay đổi C đèn sáng sáng tùy thuộc vào điện dung tụ điện mắc thêm D đèn sáng trước Câu 38.Một hiệu điện xoay chiều có biên độ tần số không đổi đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở tụ điện Khi tăng dần giá trị điện trở biến trở từ nhỏ lên lớn nhiệt lượng toả biến trở đơn vị thời gian biến đổi nào? A giảm dần đến giá trị nhỏ sau lại tăng lên B tăng dần đến giá trị lớn giảm dần C tăng dần D giảm dần Câu 39.Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C nối tiếp Dòng điện mạch trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch góc nhỏ π/2 Giữ nguyên R C, tăng L, kết luận sai? A Công suất đoạn mạch tăng NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC B Hệ số công suất đoạn mạch giảm C Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch giảm D Hiệu điện hiệu dụng tụ điện giảm Câu 40.Phóng xạ gamma A làm thay đổi điện tích mẫu tia phóng xạ gamma có mang điện, chứng có khả ion hóa môi trường B không làm giảm khối lượng mẫu phóng xạ không xạ vật chất C không nguy hiểm phát xạ sóng điện từ có bước sóng ngắn D làm khối lượng mẫu phóng xạ giảm lượng nhỏ Câu 41.Trong dao động điều hòa, vận tốc dao động cực tiểu (vmin = -ωA) A Động cực đại B Thế cực đại C Li độ cực tiểu D Thế cực tiểu Câu 42.Cho mạch điện xoay chiều gồm điôt tưởng, điện trở R ampe kế có điện trở không đáng kể mắc nối thứ tự Khóa K mắc đầu điôt Khi K ngắt ampe kế A K đóng ampe kế A A B A C 1,5 A D A Câu 43.Năng lượng phát từ Mặt trời vũ trụ phản ứng hạt nhân nào? A phóng xạ hạt nhân B phản ứng nhiệt hạch C phản ứng phân hạch D phản ứng dây chuyền Câu 44.Trong thang máy treo lắc lò xo có độ cứng 25 N/m, vật nặng có khối lượng 400 g Khi thang máy đứng yên ta cho lắc dao động điều hoà, chiều dài lắc thay đổi từ 32 cm đến 48 cm Tại thời điểm mà vật vị trí thấp cho thang máy xuống nhanh dần với gia tốc a = g/10 Lấy g = π2 = 10 m/s2 Biên độ dao động vật sau A 17 cm B 19,2 cm C 8,5 cm D 9,6 cm Câu 45.Con lắc lò xo mà vật dao động có khối lượng kg, dao động điều hòa với 125 mJ Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc 25 cm/s gia tốc -6,25 m/s2 Biên độ dao động A cm B cm C cm D cm Câu 46.Một vật tham gia đồng thời ba dao động điều hoà phương: x1 = 2cosωt (cm), x2 = 2cos(ωt + ϕ2) (cm) x3 = 2cos(ωt + ϕ3) (cm) với ϕ3 ≠ ϕ2 ≤ ϕ3, ϕ2 ≤ π Dao động tổng hợp x1 x2 có biên độ cm, dao động tổng hợp x1 x3 có biên độ cm Độ lệch pha hai dao động x2 x3 A 5π/6 B π/3 C π/2 D 2π/3 Câu 47.Một đoạn mạch AB mắc nối thứ tự gồm điện trở R = 50 Ω, cuộn dây không cảm, tụ điện có ZC = 50 Ω M điểm cuộn dây tụ điện Mắc điện áp xoay chiều ổn định vào mạch AM dòng điện mạch i1= 2cos(100πt + π/3) (A) Nếu điện áp mắc vào mạch AB i2 = cos(100πt π/6) (A) Tính giá trị cảm kháng ZL? A 50 Ω B 10 Ω C 20 Ω D 40 Ω Câu 48.Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi vào đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi f = f0 Hz điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện UC = U Khi f = f0 + 75 Hz điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL = U hệ số công suất toàn mạch lúc 1/ Hỏi f0 gần giá trị sau đây? A 75 Hz B 16 Hz C 25 Hz D 180 Hz Câu 49.Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi Khi L = L1 hay L = L2 với L1 > L2 công suất tiêu thụ mạch điện tương ứng P1, P2 với P1 = 3P2; độ lệch pha điện áp hai đầu mạch điện với cường độ dòng điện mạch tương ứng ϕ1, ϕ2 với ϕ1+ ϕ2 = π/2 Độ lớn ϕ1và ϕ2là: A π/3 π/6 B π/6 π/3 C 5π/12 π/12 D π/12 5π/12 Câu 50.Trong thí nghiệm I-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, ta đặt thuỷ tinh song song dày e, chiết suất n, trước hai khe Khi cho ánh sáng vuông góc với song song vân trung tâm chuyển đến vân sáng bậc cũ Khi nghiêng song song góc α, vân trung tâm chuyển đến vân sáng bậc cũ Góc α gần với giá trị sau đây? A 450 B 300 C 600 D 250 -Hết - NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút 32 Câu 1.Trong nguồn phóng xạ 15 P có 108 nguyên tử với chu kì bán rã T = 14 ngày Bốn tuần lễ trước 32 số nguyên tử 15 P nguồn bao nhiêu? A N = 2,5.10 nguyên tử B N = 2.108 nguyên tử C N = 4.108 nguyên tử D N = 16.108 nguyên tử 238 238 Câu 2.Hạt nhân 92 U đứng yên phân rã theo phương trình 92 U → α + AZ Z Biết động hạt nhân A −2 Z X 3,8.10 MeV, động hạt α (lấy khối lượng hạt nhân theo đơn vị u số khối chúng) A 2,22 MeV B 0,89 MeV C 4,42 MeV D 7,2.10-2 MeV Câu 3.Người ta dùng chùm hạt α bắn phá lên hạt nhân 84 Be Do kết phản ứng hạt nhân xuất nơtron tự Sản phNm thứ hai phản ứng gì? A Đồng vị bo 13 B Đồng vị cacbon 13 C Cacbon 11 D Đồng vị berili 84 Be B C C Câu 4.Khi đưa lắc đơn xuống sâu theo phương thẳng đứng (bỏ qua thay đổi chiều dài dây treo lắc) tần số dao động điều hoà A giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ sâu B tăng chu kì dao động giảm C tăng tần số tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D không đổi tần số dao động không phụ thuộc gia tốc trọng trường Câu 5.Ở nơi, lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T1 = 2,828 ( s ) lắc đơn hai có chiều dài l2 = 0,5l1 dao động với chu kì A 5,656 (s) B (s) C 1,41 (s) D (s) Câu 6.Phát biểu sau sai nói dao động học? A Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường B Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ C Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu 7.Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách hai khe S1S2 đến 2m Nguồn S phát ánh sáng đơn sắc đặt cách hai khe khoảng 0,5m Nếu dời S theo phương vuông góc với S1S2 đoạn mm vân sáng trung tâm dịch chuyển đoạn màn? A mm B không dịch chuyển C mm D mm Câu 8.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Hai khe Y-âng cách 3mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 3m Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40µm đến 0,75µm Trên quan sát thu dải quang phổ Bề rộng dải quang phổ sát vạch sáng trắng trung tâm A 0,50mm B 0,35mm C 0,45mm D 0,55mm Câu 9.Tại hai điểm A, B mặt nước người ta thực hai dao động kết hợp biên độ 2mm, tần số 20Hz pha Vận tốc truyền sóng mặt nước 2m/s Coi trình lan truyền sóng mặt nước biên độ dao động không giảm Dao động M cách A 28cm, cách B 38cm có biên độ A B cm C mm D mm Câu 10.Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì s biên độ 10 cm Tại thời điểm t, lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F = 0,148 N động lượng vật lúc p = 0,0628 kgm/s Tính khối lượng vật nặng A 0,25 kg B 0,20 kg C 0,10 kg D 0,15 kg Câu 11.Bước sóng khoảng cách hai điểm A mà thời gian mà sóng truyền hai điểm chu kì B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 12.Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm không khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền môi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm chất rắn sóng dọc D Sóng âm không khí sóng ngang Mã đề thi: 63 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 13.Một sóng ngang truyền sợi dây dài Hai điểm PQ = 5λ/4 sóng truyền từ P đến Q Những kết Luận sau đúng? A Khi Q có li độ cực đại P có vận tốc cực đại B Li độ P, Q trái dấu C Khi P có li độ cực đại Q có vận tốc cực đại D Khi P cực đại Q cực tiểu Câu 14.Giới hạn quang điện kim loại A bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện B bước sóng ngắn xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện C công nhỏ dùng để bứt electron khỏi bề mặt kim loại D công lớn dùng để bứt electron khỏi bề mặt kim loại Câu 15.Xét mức lượng EK, EL EM nguyên tử hiđrô Một photon có lượng hiệu EM – EK bay đến gặp nguyên tử Khi đó, nguyên tử A không hấp thụ photon B hấp thụ photon không chuyển trạng thái C hấp thụ photon chuyển từ K lên L lên M D hấp thụ photon chuyển từ K lên M Câu 16.Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại m/s gia tốc cực đại 30π (m/s2) Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5 m/s tăng Hỏi vào thời điểm sau vật có gia tốc 15π (m/s2) A 0,15 s B 0,05 s D 0,10 s C 0,20 s Câu 17.Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng m Vật vị trí cân bằng, người ta truyền cho vận tốc hướng xuống sau thời gian π/20 (s), vật dừng lại tức thời lần đầu lò xo dãn 20 cm Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Biết vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Biên độ dao động A cm B 10 cm C 15 cm D 20 cm Câu 18.Một lắc đơn có chiều dài dây treo 40 cm, dao động với biên độ góc 0,1 rad nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Vận tốc vật nặng vị trí ba lần động A ±0,3 m/s B ±0,2 m/s C ±0,1 m/s D ±0,4 m/s Câu 19.Chọn phát biểu không nói vê tia hồng ngoại? A Tia hồng ngoại xạ không nhìn thấy được, có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ: λ ≥ 0,76 µm B Tia hồng ngoại có chất sóng điện tử C Tia hồng ngoại ứng dụng để trị bệnh còi xương D Tia hồng ngoại vật bị nung nóng phát ra, có tác dụng bật tác dụng nhiệt Câu 20.Một lắc đơn có chiều dài dây treo 43,2 cm, vật có khối lượng m dao động nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 Biết độ lớn lực căng sợi dây cực đại Rmax gấp lần độ lớn lực căng sợi dây cực tiểu Rmin Khi lực căng sợi dây lần Rmin tốc độ vật A m/s B 1,2 m/s C 1,6 m/s D m/s Câu 21.Một lắc đơn có vật nhỏ sắt nặng m = 10 g dao động điều hòa Đặt lắc nam châm vị trí cân không thay đổi Biết lực hút nam châm tác dụng lên vật dao động lắc 0,02 N Lấy g = 10m/s2 Chu kỳ dao động bé tăng hay giảm phần trăm so với lúc đầu? A tăng 11,8% B giảm 11,8% C tăng 8,7% D giảm 8,7% Câu 22.Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L hai tụ điện C1 C2 Khi mắc cuộn dây riêng với tụ chu kì dao động mạch tương ứng T1 = 3ms T2 = 4ms Chu kì dao động mạch mắc đồng thời hai tụ song song với cuộn dây A 2,4ms B 10ms C 7ms D 5ms Câu 23.Đối với đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, biết điện trở R ≠ 0, cảm kháng ZL ≠ 0, dung kháng ZC ≠ 0, phát biểu sau đúng? Tổng trở đoạn mạch A tổng Z = R + ZL + ZC B nhỏ cảm kháng ZL C nhỏ dung kháng ZC D nhỏ điện trở R Câu 24.Chọn câu sai A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có màu định không bị tán sắc qua lăng kính B Chiết suất chất suốt (rắn, lỏng, khí) ánh sáng đơn sắc có màu khác khác C Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc Niu–tơn nhằm chứng minh lăng kính làm thay đổi màu sắc ánh sáng qua D Ánh sáng Mặt Trời hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ tím đến đỏ Câu 25.Khi nghiên cứu đồng thời đồ thị phụ thuộc thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều cường độ dòng điện mạch người ta nhận thấy, đồ thị điện áp đồ thị dòng điện qua gốc tọa độ Mạch điện A điện trở B cuộn cảm 10 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 13.Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối thứ tự (cuộn cảm thuần) Khi điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R 200 V Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch 100√2 V điện áp tức thời hai đầu điện trở cuộn cảm -100√6 V Tính trị hiệu dụng điện áp hai đầu đoạn mạch AB A 500 V B 615 V C 300 V D 200 V Câu 14.Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100 N/m, đầu gắn vật nhỏ khối lượng m =100 g Đưa vật tới vị trí lò xo không biến dạng truyền cho vận tốc 10√30 cm/s hướng thẳng đứng lên Lực cản không khí lên lắc có độ lớn không đổi FC = 0,1 N Lấy gia tốc trọng trường 10 m/s2 Li độ cực đại vật A 1,25 cm B 0,6 cm C 1,6 cm D 1,95 cm Câu 15.Con lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m treo thẳng đứng dao động điều hòa với tần số góc ω = 10 rad/s nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Khi lò xo không biến dạng vận tốc dao động vật triệt tiêu Độ lớn lực đàn hồi lò xo vật vị trí cân có tốc độ 80 cm/s A 2,4 N B N C 1,6 N D 3,2 N Câu 16.Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm 2,5/π (µH) có điện dung thay đổi từ 10/π (pF) đến 160/π (pF) Tốc độ truyền sóng điện từ 3.108 (m/s) Mạch bắt sóng điện từ có bước sóng nằm khoảng nào? A m ≤ λ ≤ 12 m B m ≤ λ ≤ 12 m C m ≤ λ ≤ 15 m D m ≤ λ ≤ 15 m Câu 17.Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ điện cuộn cảm Khi thu sóng điện từ có bước sóng λ, người ta nhận thấy khoảng thời gian ngắn từ lúc điện áp tụ cực đại đến lúc nửa giá trị cực đại (ns) Biết tốc độ truyền sóng điện từ 3.108 (m/s) Bước sóng λ A 12 m B m C 18 m D m Câu 18.Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực đồng thời hai xạ đơn sắc với khoảng vân ảnh thu i1 = 0,4 mm i2 = 0,3 mm Xét hai điểm A, B cách khoảng 9,7 mm Tại A hai hệ vân cho vân sáng, B hai hệ không cho vân sáng vân tối Trên đoạn AB quan sát 49 vạch sáng Hỏi AB có vạch sáng kết trùng hai hệ vân? A B C D Câu 19.Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời vào hai khe hai xạ có bước sóng λ1 = 0,6 µm λ2 = 0,45 µm Hệ thống vân giao thoa thu màn, điểm M vân sáng bậc xạ λ1, điểm N vân sáng bậc xạ λ2 Biết M N nằm phía so với vân sáng trung tâm Trừ hai vạch sáng hai điểm M, N đoạn MN có A vạch sáng B vạch sáng C vạch sáng D vạch sáng Câu 20.Một máy quang phổ, lăng kính có góc chiết quang 600 chiết suất tia đỏ tia tím 1,608 1,635 Chùm sáng gồm màu đỏ tím chiếu vào lăng kính với góc tới 540 Cho biết tiêu cự thấu kính buồng ảnh 40 cm Tính khoảng cách vệt sáng màu đỏ màu tím mặt phẳng tiêu diện thấu kính buồng ảnh A 1,68 cm B 1,86 cm C 1,88 cm D 1,78 cm Câu 21.Hai kim loại A K đặt song song đối diện nối với nguồn điện chiều Tấm kim loại K có công thoát electron 7,23.10-19 (J), chiếu chùm sáng gồm xạ: xạ có tần số 1,5.1015 Hz xạ có bước sóng λ2 = 0,18 µm, làm bứt electron bay phia A Cho số Plăng 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng 3.108 m/s điện tích êlectron -1,6.10-19 C Hiệu điện UAK đủ để eletron đến A A -2,38 V B 3,07 V C 2,38 V D -3,07 V Câu 22.Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào A tượng tán sắc ánh sáng B tượng quang điện C tượng quang điện D tượng phát quang chất rắn Câu 23.Hiệu điện anốt catốt ống Rơnghen 15 kV, dòng tia âm cực có cường độ mA Bỏ qua động electron bứt khỏi catot Giả sử 99% động electron đập vào đối catốt chuyển thành nhiệt đốt nóng đối catốt bỏ qua xạ nhiệt Cho khối lượng đối catốt 250 g nhiệt dung riêng 120J/kgđộ Sau phút hoạt động đối catốt nóng thêm độ? A 1460 C B 4950 C C 146,50 C D 148,50 C 14 14 17 Câu 24.Bắn hạt α vào hạt nhân 7N đứng yên ta có phản ứng: 7N + α → 8O + p Các hạt sinh có véctơ vận tốc Cho khối lượng hạt nhân (đo đơn vị u) xấp xỉ số khối Tỉ số động hạt nhân ô xi động hạt α A 2/9 B 3/4 C 17/81 D 1/81 Câu 25.Dùng prôtôn có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 4Be9 đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân X hạt α Hạt α bay theo phương vuông góc với phương tới prôtôn có động MeV Khi 26 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC tính động hạt, lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số khối chúng Năng lượng tỏa phản ứng A 4,225 MeV B 1,145 MeV C 2,125 MeV D 3,125 MeV Câu 26.Bắn phá prôtôn vào hạt nhân 37Li đứng yên Phản ứng hạt nhân sinh hai hạt nhân X giống có tốc độ Biết tốc độ prôtôn lần tốc độ hạt nhân X Coi khối lượng hạt nhân số khối theo đơn vị u Góc tạo phương chuyển động hai hạt X A 600 B 900 C 1200 D 1500 Câu 27.Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Biết L = 9CR2 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số góc ω, mạch có tổng trở Z ứng với hai giá trị ω = ω1 ω = 4ω1 Giá trị Z B 6R D 36R A R√5 C 0,5R√85 Câu 28.Cứ hạt Ra226 phân rã chuyển thành hạt nhân Rn222 Xem khối lượng xấp xỉ số khối Nếu có 226 g Ra226 sau chu kì bán rã khối lượng Rn222 tạo thành A 55,5 g B 56,5 g C 169,5 g D 166,5 g Câu 29.Chọn phát biểu không nói vê tia hồng ngoại? A Tia hồng ngoại xạ không nhìn thấy được, có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng đỏ: λ ≥ 0,76 µm B Tia hồng ngoại có chất sóng điện tử C Tia hồng ngoại ứng dụng để trị bệnh còi xương D Tia hồng ngoại vật bị nung nóng phát ra, có tác dụng bật tác dụng nhiệt Câu 30.Một mạch dao động điện điện từ có độ tự cảm mH điện dung tụ 1,5 µF, điện áp cực đại tụ 8V Cường độ dòng điện mạch điện áp tụ V có độ lớn A 55 mA B 0,15 mA C 0,12 A D 0,45 A Câu 31.Cho mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm (µH) Biết từ trường cuộn cảm biến thiên theo thời gian với tần số góc 100000 (rad/s) Điện dung tụ điện A 12,5 (µF) B (µF) C 200 (µF) D 50 (µF) Câu 32.Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng sau đây? A Hiện tượng cảm ứng điện từ B Hiện tượng tự cảm C Hiện tượng cộng hưởng điện D Hiện tượng từ hoá Câu 33.Trong môi trường đàn hồi có sóng lan truyền có bước sóng cm Hai điểm M N phương truyền sóng dao động pha nhau, chúng có điểm dao động ngược pha với M Khoảng cách MN là: A cm B 10 cm C 15 cm D 7,5 cm Câu 34.Một vật dao động điều hòa chu kì (s) Tại thời điểm t vật có li độ cm vận tốc 4π√3 (cm/s) Hãy tính vận tốc vật thời điểm t + 1/3 (s) A π√3 (cm/s) B π√2 (cm/s) C 2√3 (cm/s) D 2π√3 (cm/s) Câu 35.Phát biểu sau đặc điểm tia Rơnghen không đúng? A Tia Rơnghen có khả đâm xuyên mạnh B Tia Rơnghen tác dụng mạnh lên kính ảnh C Tia Rơnghen qua lớp chì dày vài xentimét (cm) D Tia Rơnghen có khả làm ion hóa không khí làm phát quang số chất Câu 36.Chọn phát biểu A Hiện tượng điện trở chất bán dẫn giảm bị nung nóng gọi tượng quang dẫn B Hiện tượng quang dẫn tượng dẫn điện cáp quang C Pin quang điện thiết bị thu nhiệt ánh sáng Mặt Trời D Hiện tượng ánh sáng giải phóng electron liên kết chúng trở thành electron dẫn gọi tượng quang điện Câu 37.Có thể phát tia hồng ngoại A mắt thường B Màn ảnh huỳnh quang C kính ảnh hồng ngoại D thí nghiệm Héc tượng quang điện Câu 38.Trong nguyên tử hiđro, bán kính quỹ đạo Bohr thứ ba (quỹ đạo M) 4,77 A0 Bán kính 19,08 A0 bán kính quỹ đạo Bohr thứ A tư B năm C sáu D bảy Câu 39.Một vật dao động với biên độ cm Trong chu kì thời gian vật có tốc độ lớn giá trị vo s Tốc độ trung bình chiều hai vị trí có tốc độ vo 10 cm/s Tính vo A 10,47 cm/s B 5,24 cm/s C 6,25 cm/s D 14,87 cm/s Câu 40.Một vật dao động với biên độ cm Trong chu kì thời gian vật có tốc độ nhỏ giá trị vo s Tốc độ trung bình chiều hai vị trí có tốc độ vo 10 cm/s Tính vo 27 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC A 10,47 cm/s B 5,24 cm/s C 6,25 cm/s D 14,87 cm/s Câu 41.Một lắc lò xo có k = 100 N/m treo thẳng đứng với giá treo, đầu gắn với vật nặng m = 250 g, kéo vật xuống VTCB đoạn cm, truyền cho vật tốc 40 cm/s hướng lên Gốc thời gian lúc truyền vận tốc Lấy g = 10 m/s2 Tìm công lực đàn hồi lắc lò xo khoảng thời gian từ t1 = π/120 s đến t2 = t1 + T/4 A -0,08 J B 0,08 J C 0,1 J D 0,02 J Câu 42.Một lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa mặt phẳng ngang nhờ đệm từ trường với tần số góc 10π rad/s biên độ 0,06 m Đúng thời điểm t = 0, dãn cực đại đệm từ trường bị vật dao động tắt dần với độ giảm biên độ sau nửa chu kì 0,02 m Tìm tốc độ trung bình vật khoảng thời gian từ lúc t = đến lúc lò xo không biến dạng lần thứ A 120 cm/s B 53,6 cm/s C 107 cm/s D 122,7 cm/s Câu 43.Một lắc lò xo tham gia đồng thời hai dao động phương, tần số góc (rad/s), có độ lệch pha 2π/3 biên độ A1 = cm A2 Biết độ lớn vận tốc vật thời điểm động vật lần 20 cm/s Biên độ A2 A cm B cm D cm C cm Câu 44.Một máy tăng áp tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi Khi đồng thời giảm 2x vòng dây cuộn sơ cấp 3x vòng dây cuộn thứ cấp tỉ số điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp hai đầu cuộn thứ cấp để hở không thay đổi so với ban đầu Khi đồng thời tăng y đồng thời giảm z vòng dây hai cuộn sơ cấp thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi lượng 10% điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp Tỷ số y/z A 2/3 B 2,5 C 1,5 D 1,8 Câu 45.Đặt điện áp u = 150 cos100πt (V) vào đoạn AB gồm AM MB nối tiếp Đoạn AM gồm tụ C nối tiếp với điện trở R uAM lệch pha π/5 so với i Đoạn MB có cuộn cảm có L thay đổi Điều chỉnh L cho (UAM + UMB) max Tính tổng A 240 V B 330 V C 120 V D 300 V Câu 46.Phát biểu không nói tia hồng ngoại? A Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng đỏ B Tia hồng ngoại có màu hồng C Cơ thể người phát tia hồng ngoại D Tia hồng ngoại dùng để sấy khô số nông sản Câu 47.Chọn phương án sai Quá trình truyền sóng là: A trình truyền vật chất B trình truyền lượng C.quá trình truyền pha dao động D trình truyền trạng thái dao động Câu 48.Chọn phương án sai nói tượng quang điện A Mỗi phôtôn ánh sáng bị hấp thụ giải phóng electron liên kết để trở thành electron dẫn B Năng lượng cần để bứt electrôn khỏi liên kết bán dẫn thường lớn nên phôtôn vùng tử ngoại gây tượng quang dẫn C Các lỗ trống tham gia vào trình dẫn điện D Là tượng giảm mạnh điện trở bán dẫn bị chiếu sáng Câu 49.Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu qua lớp kính cửa sổ không quan sát thấy tượng tán sắc A tia sáng qua cửa sổ bị tán sắc tia ló chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng B kính sổ LK nên không làm tán sắc ánh sáng C kính sổ loại thủy tinh có chiết suất ánh sáng đơn sắc D ánh sáng trắng trời sóng ánh sáng không kết hợp nên chúng không bị tán sắc Câu 50.Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A tăng điện áp trước truyền tải B giảm tiết diện dây C tăng chiều dài đường dây D giảm công suất truyền tải -Hết - 28 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Tụ điện mạch dao động LC tụ điện phẳng Mạch có chu kì dao động riêng T Khi khoảng cách hai tụ giảm hai lần chu kì dao động riêng mạch B 2T C 0,5T A T D 0,5T Câu 2.Gọi εĐ, εL, εT lượng phôtôn ánh sáng đỏ, phôtôn ánh sáng lam phôtôn ánh sáng tím Ta có A εĐ > εL > εT B εT > εL > εĐ C εT > εĐ > εL D εL > εT > εĐ Câu 3.Đồ thị biểu diễn biến thiên bình phương vận tốc theo li độ dao động điều hoà có hình dạng sau đây? A Đường elip B Một phần đường hypebol C Đường tròn D Một phần đường parabol Câu 4.Nhận xét sau không đúng? A Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng B Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng C Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng lắc D Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường bé Câu 5.Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A biên độ có hiệu số pha không đổi theo thời gian B tần số, phương C có pha ban đầu biên độ D tần số, phương có hiệu số pha không đổi theo thời gian Câu 6.Sóng học A lan truyền dao động vật chất theo thời gian B dao động học lan truyền môi trường vật chất theo thời gian C lan toả vật chất không gian D lan truyền biên độ dao động phân tử vật chất theo thời gian Câu 7.Phát biểu sau với máy phát điện xoay chiều? A Dòng điện cảm ứng xuất cuộn dây phần ứng, xuất cuộn dây phần cảm B Tần số suất điện động tỉ lệ với số vòng dây phần ứng C Biên độ suất điện động cảm ứng tỉ lệ với số vòng dây phần ứng D Cơ cung cấp cho máy biến đổi hoàn toàn thành điện Câu 8.Phát biểu sau cuộn cảm? A Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, tác dụng cản trở dòng điện chiều B Điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm cường độ dòng điện qua đồng thời nửa biên độ tương ứng chúng C Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì dòng điện xoay chiều D Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện Câu 9.Hai nguồn phát sóng kết hợp A B mặt chất lỏng dao động theo phương trình: uA = acos(100πt); uB = bcos(100πt) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng m/s I trung điểm AB M điểm nằm đoạn AI, N điểm nằm đoạn IB Biết IM = cm IN = 6,5 cm Số điểm nằm đoạn MN có biên độ cực đại pha với I là: A B C D Câu 10.Một lắc đơn gồm cầu có khối lượng 100 (g), nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc 0,1 rad thả nhẹ Khi vật li độ 1/4 biên độ lực kéo có độ lớn A N B 0,1 N C 0,025 N D 0,05 N Câu 11.Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 Ban đầu, lắc có li độ góc cực đại 0,1 (rad), trình dao động, lắc chịu tác dụng lực ma sát có độ lớn 0,001 trọng lượng vật dao động dao động tắt dần Hãy tìm số lần lắc qua vị trí cân kể từ lúc buông tay lúc dừng hẳn A 25 B 50 C 100 D 15 Câu 12.Điện truyền từ nơi phát đến nơi tiêu thụ điện đường dây pha Để giảm hao phí đường dây từ 25% xuống 1% mà bảo đảm công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi trạm phát cần tăng điện áp lên lần? Mã đề thi: 68 29 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC A 5,35 B 2,55 C 4,67 D 4,35 Câu 13.Con lắc lò xo treo thẳng đứng, biên độ dao động có độ lớn gấp lần độ dãn lò xo vật vị trí cân Tỉ số thời gian lò xo bị nén bị dãn chu kì A B 1/2 C D 1/3 Câu 14.Cho biết biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều i = I0cos(100πt + π/4) (u đo vôn, t đo giây) Cường độ dòng điện tức thời có giá trị giá trị hiệu dụng vào thời điểm số thời điểm sau đây: A 3/200 (s) B 1/400 (s) C 1/100 (s) D 1/800 (s) Câu 15.Khi nghiên cứu đồng thời đồ thị phụ thuộc thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều cường độ dòng điện mạch người ta nhận thấy, đồ thị điện áp đồ thị dòng điện qua gốc tọa độ Mạch điện A điện trở B cuộn cảm C tụ điện D tụ điện ghép nối tiếp với điện trở Câu 16.Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C (R, L, C khác hữu hạn) Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB điện áp tức thời L đạt đến nửa giá trị biên độ tương ứng Điện áp hai đầu đoạn mạch A sớm pha cường độ dòng điện π/4 B sớm pha cường độ dòng điện π/6 C trễ pha cường độ dòng điện π/4 D trễ pha cường độ dòng điện π/6 Câu 17.Một lắc đơn dài 0,3 m treo vào trần toa xe lửa Con lắc bị kích động bánh xe toa xe gặp chỗ nối đoạn đường ray Biết chiều dài ray 12,5 (m) lấy gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 Hỏi tầu chạy với vận tốc biên độ lắc lớn nhất? A 60 (km/h) B 11,4 (km/h) C 41 (km/h) D 12,5 (km/h) Câu 18.Tại hai điểm A B mặt nước cách cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u1 = acos(40πt); u2 = bcos(40πt), tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Xét đoạn thẳng CD = cm mặt nước có chung đường trung trực với AB Tìm khoảng cách lớn CD AB cho đoạn CD có điểm dao động với biên độ cực đại? A 3,3 cm B cm C 8,9 cm D 9,7 cm Câu 19.Điện truyền từ nhà máy phát điện nhỏ đến khu công nghiệp (KCN) đường dây tải điện pha Nếu điện áp truyền U KCN phải lắp máy hạ áp tưởng với tỉ số 54/3 để đáp ứng 12/13 nhu cầu điện KCN Nếu muốn cung cấp đủ điện cho KCN điện áp truyền phải 2U, cần dùng máy hạ áp tưởng với tỉ số nào? Coi dòng điện pha với điện áp A 114/1 B 41/3 C 117/1 D 39/1 Câu 20.Một dây chì có đường kính d1 chịu dòng điện có cường độ tối đa I1 dây chì có đường kính d2 chịu cường độ dòng điện tối đa bao nhiêu? Coi nhiệt lượng tỏa dây chì tỉ lệ với diện tích xung quanh dây A I2 = I1(d2/d1)1,5 B I2 = I1(d2/d1)0,5 C I2 = I1(d1/d2)1,5 D I2 = I1(d1/d2)0,5 Câu 21.Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình có điện áp hiệu dụng pha 100 V Tải tiêu thụ mắc hình gồm điện trở 100 Ω pha pha 2, tụ điện có dung kháng 100 Ω pha Dòng điện hiệu dụng dây trung hoà nhận giá trị sau đây? B A C D A A √2 A Câu 22.Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở R cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở r Dùng vôn kế có điện trở lớn đo hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây hai đầu đoạn mạch số 50 V, 30√2 V 80 V Biết điện áp tức thời cuộn dây sớm pha dòng điện π/4 Điện áp hiệu dụng tụ A 30 V C 60 V D 20 V B 30√2 V Câu 23.Một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U0cosωt, với ω có giá trị thay đổi U0 không đổi Khi ω = ω0 điện áp hiệu dụng R cực đại Khi ω = ω1 điện áp hiệu dụng C cực đại Khi ω thay đổi từ giá trị ω0 đến giá trị ω1 điện áp hiệu dụng L A tăng giảm B tăng C giảm tăng D giảm Câu 24.Đặt điện áp u = 120√2.cos2πft (V), (t đo giây) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 80 Ω, cuộn dây có điện trở Ω có độ tự cảm 0,2/π H tụ điện có điện dung C = 1/π mF Khi thay đổi f thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện C A đạt giá trị cực tiểu 20 V B đạt giá trị cực đại 20 V C tăng f tăng D luôn không đổi 120 V 30 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 25.Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm tụ điện nối tiếp C1 = 2C2 = µF Biết hiệu điện tụ C1 cường độ dòng điện qua cuộn dây thời điểm t1 t2 có giá trị tương ứng là: √3 V; 1,5 mA √2 V; 1,5√2 mA Tính độ tự cảm L cuộn dây A 0,3 H B H C H D 0,4 H Câu 26.Nếu mắc điện áp u = 100cosωt V vào hai đầu cuộn cảm L biên độ dòng điện tức thời 0,4 A Nếu mắc điện áp vào hai đầu tụ điện C biên độ dòng điện tức thời 2,5 A Mắc L C thành mạch dao động LC Nếu điện áp cực đại hai đầu tụ 0,1 V dòng cực đại qua mạch A A B mA C 10 A D 15 A Câu 27.Nguyên tắc hoạt động pin quang điện dựa vào tượng: A quang điện B cảm ứng điện từ C phát xạ nhiệt êlectron D quang – phát quang Câu 28.Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng N electron nguyên tử hiđrô A 47,7.10-11 m B 132,5.10-11 m C 21,2.10-11 m D 84,8.10-11 m Câu 29.Một vật dao động điều hòa 5/6 chu kì từ điểm M có li độ x1 = -3 cm đến điểm N có li độ x2 = cm Tìm biên độ dao động A cm B cm C cm D 12 cm Câu 30.Một chất điểm dao động điều hoà đoạn thẳng xung quanh vị trí cân O Gọi M, N hai điểm đường thẳng cách O Biết 0,05 s chất điểm lại qua điểm M, O, N tốc độ lúc qua điểm M, N 20π cm/s Biên độ A A cm B cm C 4√2 cm D 4√3 cm Câu 31.Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Biết chu kì khoảng thời gian để tốc độ dao động không nhỏ π (m/s) 1/15 (s) Tính tần số dao động vật A 6,48 Hz B 39,95 Hz C 6,25 Hz D 6,36 Hz Câu 32.Hai chất điểm thực dao động điều hòa trục Ox (O vị trí cân bằng) có biên độ A có tần số f1 = Hz f2 = Hz Lúc đầu, hai chất điểm qua li độ A/2 theo chiều âm Thời điểm lần chất điểm gặp A t = 2/27 s B t = 1/3 s C t = 1/9 s D t = 1/27 s Câu 33.Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa trục Ox có phương trình: x1 = 4cos(ωt + π/3) cm, x2 = 3cos(ωt + ϕ2) cm Phương trình dao động tổng hợp x = 5cos(ωt + ϕ) cm Giá trị cos(ϕ ϕ2) B 0,6 C 0,5 D 0,8 A 0,5√3 Câu 34.Một sóng có tần số 500 Hz có tốc độ lan truyền 360 m/s Hai điểm gần phương truyền sóng phải cách khoảng để chúng có độ lệch pha π/3 rad A 0,6 m B m C 0,23 m D 0,12 m Câu 35.Sóng ngang có tần số 20 Hz truyền mặt nước với tốc độ m/s Trên phương truyền sóng đến điểm M đến N cách 21,5 cm Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp sau thời gian ngắn điểm M hạ xuống thấp nhất? A 0,03 s B 0,0425 s C 3/400 s D 3/80 s Câu 36.Sóng dừng dây thép dài 1,2 m hai đầu P, Q cố định, kích thích nam châm điện Nút A cách bụng B liền kề 10 cm I trung điểm AB Biết khoảng thời gian lần liên tiếp I B có li độ 0,01 (s) Tính tần số dòng điện tốc độ truyền sóng dây A 25 Hz 50 m/s B 50 Hz 50 m/s C 50 Hz 20 m/s D 25 Hz 20 m/s Câu 37.Nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng không gian điểm S, A, B nằm phương truyền sóng (A, B phía so với S, AB = 61,2 m) Điểm M trung điểm AB cách S khoảng 50 m có cường độ âm W/m2 Năng lượng sóng âm giới hạn mặt cầu tâm S qua A B, biết vận tốc truyền âm không khí 340 m/s môi trường không hấp thụ âm Lấy π = 3,14 A 5256 (J) B 525,6 (J) C 5652 (J) D 565,2 (J) Câu 38.Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Biết lò xo nhẹ có độ cứng 50 (N/m), vật nhỏ dao động có khối lượng m = 0,4 (kg) lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Người ta đặt nhẹ nhàng lên m gia trọng ∆m = 0,2 (kg) hai dao động điều hoà với biên độ 10 cm Khi vật vị trí cân cm, áp lực ∆m lên m A 0,4 N B 0,5 N C 0,25 N D N Câu 39.Chọn ý sai phương án sau: A Hạt nhân lại bền vững có lực hạt nhân B Lực hạt nhân mạnh khoảng cách hai nuclôn nhỏ kích thước hạt nhân C Số prôtôn nơtrôn hạt nhân Na23 11 prôtôn 12 nơtrôn 31 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC D Các đồng vị có tính chất hoá Câu 40.Biết khối lượng điện tích electron 9,1.10-31 (kg) -1,6.10-19 (C) Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện có động 0,5.10-19 J hướng vào từ trường cảm ứng từ 6,1.10-4 (T) vuông góc với phương tốc độ ban đầu electron Xác định bán kính quỹ đạo electron từ trường A cm B cm C cm D 0,3 cm Câu 41.Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrô xác định công thức En = -13,6/n2 (eV) (với n = 1, 2, 3,…) Khi êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng N quỹ đạo dừng L nguyên tử phát phôtôn có bước sóng λ1 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng O quỹ đạo dừng M nguyên tử phát phôtôn có bước sóng λ2 Mối liên hệ hai bước sóng λ1 λ2 A 25λ2 = 36λ1 B 6λ2 = 5λ1 C 256λ2 = 675λ1 D 675λ2 = 256λ1 Câu 42.Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực đồng thời với hai xạ đơn sắc khoảng vân lần lượt: 1,35 mm 2,25 mm Tại điểm M cách vân trung tâm đoạn b hai xạ cho vân tối Hỏi b nhận giá trị giá trị sau? A 3,75 mm B 5,75 mm C 6,75 mm D 10,125 mm Câu 43.Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách hai khe mm, từ khe đến m, ta chiếu vào khe đồng thời xạ λ1 = 0,5 µm λ2, giao thoa người ta đếm bề rộng L = 3,0 mm có tất cực đại λ1 λ2 có cực đại trùng nhau, biết số cực đại trùng đầu Giá trị λ2 A 0,60 µm B 0,75 µm C 0,54 µm D 0,57 µm Câu 44.Thí nghiệm giao thoa Iâng khoảng cách hai khe 0,6 mm Khoảng cách từ khe S đến mặt phẳng hai khe 80 cm Giao thoa với ánh sáng đơn sắc có 0,6 µm Cho khe S dịch chuyển theo phương song song với đoạn tối thiểu để vị trí vân sáng trung tâm ban đầu chuyển thành vân tối A mm B 0,8 mm C 0,6 mm D 0,4 mm -31 Câu 45.Biết khối lượng electron 9,1.10 (kg) tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 (m/s) Động electron có tốc độ 0,99c A 8,2.10-14 J B 1,267.10-14 J C 1,267.10-15 J D 4,987.10-13 J 12 Câu 46.Xét phản ứng 6C + γ→3α, lượng tử γ có lượng 4,7895 MeV hạt 6C12 trước phản ứng đứng yên Cho biết mC = 12u; mα = 4,0015u; 1uc2 = 931 MeV Nếu hạt hêli có động động hạt hêli A 0,56 MeV B 0,44 MeV C 0,6 MeV D 0,2 MeV Câu 47.Bắn hạt α có động (MeV) vào hạt nhân nitơ 7N14 đứng yên, xNy phản ứng hạt nhân: α + 7N14 → 8O17 + p Biết động hạt prôtôn 2,09 (MeV) hạt prôtôn chuyển động theo hướng hợp với hướng chuyển động hạt α góc 600 Coi khối lượng xấp xỉ số khối Xác định lượng phản ứng tỏa hay thu vào A Phản ứng toả lượng 2,1 MeV B Phản ứng thu lượng 1,2 MeV C Phản ứng toả lượng 1,2 MeV D Phản ứng thu lượng 2,1 MeV 224 Câu 48.Radi 88Ra chất phóng xạ anpha, lúc đầu có 1013 nguyên tử chưa bị phân rã Các hạt He thoát hứng lên tụ điện phẳng có điện dung µF, lại nối đất Giả sử hạt anpha sau đập vào tụ, sau thành nguyên tử heli Sau hai chu kì bán rã hiệu điện hai tụ A 12 V B 1,2 V C 2,4 V D 24 V Câu 49.Tại thời điểm t = đầu O sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động lên với tần số Hz Gọi P, Q hai điểm nằm phương truyền sóng cách O cm 16 cm Biết vận tốc truyền sóng dây 24 cm/s coi biên độ sóng không đổi truyền Hỏi sau thời gian ngắn O, P, Q thẳng hàng? A 0,16 s B 0,25 s C 0,56 s D 1,67 s Câu 50.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 Trên quan sát, đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M N vị trí hai vân sáng Thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 5λ1/3 M vị trí vân giao thoa, số vân sáng đoạn MN lúc A.7 B C D -Hết - 32 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa 1,2 mm 1,8 mm Bề rộng vùng giao thoa quan sát 2,6 cm Số vị trí mà vân sáng hai xạ trùng vùng giao thoa A B C D Câu 2.Hạt α có động 7,7 MeV đến va chạm với hạt nhân 7N14 đứng yên, gây phản ứng: α + 7N14 → 1H + X Biết vận tốc prôtôn bắn có phương vuông góc với vận tốc hạt α Cho biết khối lượng hạt nhân: mα = 4,0015u; mp = 1,0073u; mN = 13,9992u; mX = 16,9947u; 1uc2 = 931 (MeV) Tốc độ hạt nhân X A 4,86.106 m/s B 4,96.106 m/s C 5,06.106 m/s C 5,15.106 m/s Câu 3.Hạt nhân U234 đứng yên phóng xạ hạt α: U234 → α + Th230 Biết lượng toả phản ứng 13,7788 MeV chuyển hết thành động hạt tạo thành Trong thực tế người ta đo động hạt α 13 MeV Sự sai lệch kết tính toán kết đo giải thích có phát xạ γ Cho biết tỉ lệ khối lượng hạt nhân Th hạt α 57,47 Tính bước sóng xạ γ A 2,4 (pm) B 2,1 (pm) C 2,2 (pm) D 2,3 (pm) Câu 4.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,42 µm (màu tím), λ2 = 0,56 µm (màu lục) λ3 = 0,70 µm (màu đỏ) Giữa hai vạch sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm có A 19 vạch màu tím B 14 vạch màu lục C 44 vạch sáng D vạch màu đỏ Câu 5.Trên bìa rộng có khoét lỗ tròn đặt vừa khí vào thấu kính mỏng hai mặt lồi bán kính 4,2 cm, chiết suất chất làm thấu kính tia đỏ tia tím 1,6 1,7 Chiếu chùm ánh sáng trắng rộng song song với trục Phía sau bìa 3,5 cm đặt ảnh vuông góc trục thu A điểm sáng B vệt sáng hình tròn, tâm màu đỏ rìa màu tím C vệt sáng màu trắng D vệt sáng hình tròn, tâm màu tím rìa màu đỏ Câu 6.Mạch điện xoay chiều AB có tần số f mắc nối tiếp gồm ba đoạn theo thứ tự AM, MN MB Đoạn AM R, đoạn MN có ống dây có điện trở r độ tự cảm L đoạn NB có tụ điện có điện dung C Công suất tiêu thụ trung bình đoạn A MN U2MN/r B AB U2AN/(R + r) D AM U2AM/R C NB 2πfCU2NB Câu 7.Khi xảy tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha S1 S2, điểm nằm đường trung trực A dao động với biên độ bé B đứng yên, không dao động C dao động với biên độ lớn D dao động với biên độ có giá trị trung bình Câu 8.Một lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A = 5cm, chu kì T = 0,5 s Phương trình dao động vật với gốc thời gian lúc vật qua vị trí x = 2,5 cm theo chiều dương A x = 5cos(4πt - π/6) (cm) B x = 5cos(4πt - π/3) (cm) C x = 5cos(2πt + 5π/6) (cm) D x = 5cos(πt + π/6) (cm) Câu 9.Chiều dài lắc đơn m Phía điểm treo O phương thẳng đứng có đinh đóng vào điểm O′ cách O khoảng OO′ = 50 cm Kéo lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc α = 30 thả nhẹ Bỏ qua ma sát Biên độ cong trước sau vướng đinh A 5,2 mm 3,7 mm B 3,0 cm 2,1 cm C 5,2 cm 3,7 cm D 5,27 cm 3,76 cm Câu 10.Trong máy phát điện A phần cảm phận đứng yên, phần ứng phận chuyển động B phần cảm phận chuyển động, phần ứng phận đứng yên C phần cảm phần ứng đứng yên, chuyển động, góp điện định phải chuyển động D tuỳ thuộc cấu tạo máy, phần cảm phần ứng phận đứng yên phận chuyển động Câu 11.Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo thứ tự gồm cảm L, điện trở R tụ điện C Cho biết điện áp hiệu dụng URL = √3URC R2 = L/C Tính hệ số công suất đoạn mạch AB A √2/7 B √3/5 C √(3/7) D √2/5 Câu 12.Một mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm: đoạn AN chứa tụ điện C nối tiếp với điện trở R đoạn NB có cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở r Điện áp hiệu dụng đoạn AN, NB AB 80 V, 170 V 150 V Cường độ hiệu dụng qua mạch A Hệ số công suất đoạn AN 0,8 Tổng điện trở toàn mạch Mã đề thi: 69 33 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC A 138 Ω B 30√2 Ω C 60 Ω D 90 Ω Câu 13.Lần lượt đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào dụng cụ P Q dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng A P dòng sớm pha so với điện áp π/3 Q dòng pha với điện áp Biết dụng cụ P Q chứa điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Khi mắc điện áp vào mạch chứa P Q mắc nối tiếp dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng A 0,125√2 A trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B 0,125√2 A sớm pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C 1/√3 A sớm pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D 1/√3 A trễ pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 14.Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB theo thứ tự gồm điện trở R = 25√3 Ω, cuộn cảm L có cảm kháng 75 Ω tụ điện C có dung kháng 100 Ω Biết điện áp tức thời đoạn mạch chứa RL có biểu thức uRL = 90cos(100πt + π/6) (V) (t đo giây) Viết biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch A u = 30√3cos(100πt - π/3) (V) B u = 30√2cos(100πt - π/3) (V) C u = 30√3cos(100πt + π/6) (V) D u = 30√2cos(100πt + π/6) (V) Câu 15.Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R cuộn dây mắc nối tiếp Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số 50 Hz có giá trị hiệu dụng U không đổi Điện áp hai đầu R hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng lệch pha góc π/3 Để hệ số công suất người ta phải mắc nối tiếp với mạch tụ có điện dung 100 µF công suất tiêu thụ mạch 100 W Hỏi chưa mắc thêm tụ công suất tiêu thụ mạch ? A 80 W B 75 W C 86,6 W D 70,7 W Câu 16.Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C, cuộn cảm L biến trở R mắc nối tiếp Khi R thay đổi công suất tỏa nhiệt cực đại Pmax Khi để biến trở giá trị 18 Ω, 32 Ω 20 Ω công suất tiêu thụ đoạn mạch P1, P2 P3 Nếu P1 = P2 A P3 > P2 B P3 = Pmax C P3 < P2 D P3 = P2 Câu 17.Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có điện trở R = 100 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Đoạn mạch MB có cuộn cảm với độ tự cảm L thay đổi Đặt điện áp u = 100√2cos(100πt + π/4) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng cuộn cảm cực đại, uAM = 100√2cos(100πt + ϕ) (V) Giá trị C ϕ A 0,2/π (mF) -π/3 B 0,1/π (mF) -π/3 C 0,1/π (mF) -π/4 D 0,05/π (mF) -π/4 Câu 18.Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos2πft (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C điện áp hiệu dụng R, L C 136 V, 136 V 34 V Nếu tăng tần số nguồn lần điện áp hiệu dụng điện trở A 25 V B 50 V D 80 V C 50√2 V Câu 19.Cho đoạn mạch không phân nhánh điện trở 1000√2 Ω cuộn dây cảm có độ tự cảm H, tụ điện có điện dung 10-6 (F) Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều có tần số góc ω thay đổi Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C đạt giá trị cực đại ωcó giá trị A 400 (rad/s) B 707 (rad/s) C 2,5.105 (rad/s) D 500 (rad/s) Câu 20.Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở không đáng kể, mắc vào đoạn mạch nối tiếp RLC Khi tốc độ quay rôto n1 n2 cường độ hiệu dụng mạch có giá trị Khi tốc độ quay rôto n0 cường độ hiệu dụng mạch cực đại Chọn hệ thức A n0 = (n1n2)0,5 B n02 = 0,5(n12 + n22) C n0-2 = 0,5(n1-2 + n2-2) D n0 = 0,5(n1 + n2) Câu 21.Điện truyền từ nơi phát đến khu dân cư đường dây pha với hiệu điện hiệu dụng hai đầu nơi phát không đổi Ban đầu công suất tiêu thụ khu dân cư P, sau thay đổi dạng mạch điện tiêu thụ không làm thay đổi hệ số công suất toàn hệ thống Người ta thấy công suất tiêu thụ khu dân cư P, song hiệu suất truyền tải điện lớn 10% Hiệu suất truyền tải điện lúc đầu là: A 45% B 55% C 60% D 40% Câu 22.Giao thoa hai nguồn kết hợp S1 S2 mặt nước có phương trình u1 = a1cosωt u2 = a2cos(ωt + α) Trên đường nối hai nguồn, số điểm có biên độ dao động cực tiểu điểm M gần đường trung trực (nằm phía S1) cách đường trung trực khoảng 1/6 bước sóng Giá trị α A π/3 B -π/3 C π/2 D -π/2 Câu 23.Có hai điểm M N phương truyền sóng mặt nước, cách phần tư bước sóng Tại thời điểm t đó, mặt thoáng M cao vị trí cân mm lên; mặt thoáng N thấp vị trí cân 12 mm lên Coi biên độ sóng không đổi Biên độ sóng a chiều truyền sóng A 13 mm, truyền từ M đến N B 13, truyền từ N đến M C 17 mm , truyền từ M đến N D 17 mm, truyền từ N đến M 34 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 24.Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp AB dao động ngược pha AB = 20 cm, bước sóng hai nguồn phát 10 cm Một điểm M nằm mặt nước cách A khoảng x cho AM vuông góc với AB Tìm giá trị lớn x để quan sát cực tiểu giao thoa? A x = 17,5 cm B x = 37,5 cm C x = 15 cm D x = 42,5 cm Câu 25.Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 400 N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ M = kg Vật M vị trí cân vật nhỏ m = kg chuyển động với vận tốc v0 = m/s đến va chạm mềm vào theo xu hướng làm cho lò xo nén Độ dãn cực đại lò xo A 2,85 cm B 4,00 cm C 5,00 cm D 6,00 cm Câu 26.Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số: x1 = 4cos(10t + π/2) cm, x2 = a.cos(10t – π/6) cm, t tính giây Biết gia tốc cực đại vật 4√3 (m/s2) Tính a A cm B cm C cm D 10 cm Câu 27.Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo với biên độ (cm) Biết lò xo nhẹ có độ cứng 100 (N/m), vật nhỏ dao động có khối lượng 0,1 (kg) lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Lúc m vị trí cân (cm), vật có khối lượng ∆m = 0,3 (kg) chuyển động vận tốc tức thời m đến dính chặt vào dao động điều hòa Biên độ dao động lúc A cm B cm C 6√2 cm D 3√3 cm Câu 28.Một lắc đơn gồm cầu nhỏ sợi dây nhẹ không dãn có chiều dài 2,5 (m) Kéo cầu lệnh khỏi vị trí cân O góc 600 buông nhẹ cho dao động mặt phẳng thẳng đứng Chọn mốc vị trí cân bằng, bỏ qua ma sát lấy gia tốc trọng trường 10 (m/s2) Khi cầu lên đến vị trí có li độ góc 450 dây bị tuột Sau dây tuột, tính góc hợp vecto vận tốc cầu so với phương ngang không A 38,80 B 48,60 C 42,40 D 62,90 Câu 29.Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô, bán kính quỷ đạo dừng K r0 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N quỹ đạo dừng L bán kính quỹ đạo giảm A 4r0 B 2r0 C 12r0 D 3r0 Câu 30.Một lắc đơn có dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường 9,8 (m/s ) với chu kì (s) Quả cầu nhỏ lắc có khối lượng 50 (g) Cho dao động với biên độ góc 0,15 (rad) môi trường có lực cản tác dụng dao động 200 (s) ngừng hẳn Tính độ giảm trung bình sau chu kì A 54 µJ B 55 µJ C 56 µJ D 57 µJ Câu 31.Một lắc lò xo thẳng đứng, từ vị trí cân kéo vật xuông theo trục lò xo với vị trí lò xo dãn 7,5 cm thả nhẹ cho dao động điều hòa, sau khoảng thời gian ngắn π/60 (s) gia tốc vật 0,5 gia tốc ban đầu Lấy gia tốc trường 10 (m/s2) Thời gian mà lò xo bị nén chu kì A π/20 (s) B π/60 (s) C π/30 (s) D π/15 (s) Câu 32.Trong mạch dao động LC tưởng, tụ điện phẳng có điện dung nF, khoảng cách hai tụ điện mm Điện trường hai tụ điện biến thiên theo thời gian với phương trình E = 1000cos5000t (KV/m) (với t đo giây) Cường độ dòng điện cực đại A 0,1 A D 0,1 mA B 1,5/√3 mA C 15/√3 mA Câu 33.Hai điểm M, N nằm phương truyền sóng cách λ/12 Khi li độ M cm li độ N -3√3 cm Tính biên độ sóng A A cm B 2√3 cm C 3√3 cm D 6√7 cm Câu 34.Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ điện cuộn cảm Khi thu sóng điện từ có bước sóng λ, người ta nhận thấy khoảng thời gian hai lần liên tiếp điện áp tụ có giá trị giá trị điện áp hiệu dụng (ns) Biết tốc độ truyền sóng điện từ 3.108 (m/s) Bước sóng λ A m B m C m D 1,5 m Câu 35.Tại điểm phương truyền sóng âm với biên độ 0,12 mm, có cường độ âm 1,8 W/m2 Cường độ âm điểm biên độ âm 0,36 mm? A 0,6 W/m2 B 2,7 W/m2 C 5,4 W/m2 D 16,2 W/m2 Câu 36.Một vật dao động điều hòa 0,8 chu kì từ điểm M có li độ x1 = -3 cm đến điểm N có li độ x2 = cm Tìm biên độ dao động A cm B 273,6 cm C cm D 5,1 cm Câu 37.Vật dao động điều hòa với phương trình li độ: x = 8cos(ωt + π/2) (cm) (t đo giây) Sau thời gian 0,5 s kể từ thời điểm t = vật quãng đường cm Hỏi sau khoảng thời gian 12,5 s kể từ thời điểm t = vật quãng đường bao nhiêu? A 100 cm B 68 cm C 50 cm D 132 cm Câu 38.Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng 62,5 (N/m) vật nặng khối lượng 100 (g) Giữ vật theo phương thẳng đứng làm lò xo dãn 3,2 (cm), truyền cho vận tốc 60 (cm/s) hướng lên vật dao động điều hòa Lấy π2 = 10; gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Biên độ dao động 35 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC A 5,46 (cm) B 4,00 (cm) D 2,54 (cm) C 0,8√13 (cm) Câu 39.Một tụ điện mắc vào nguồn u = U√2cos(100πt + π) (V) cường độ hiệu dụng qua mạch A Nếu mắc tụ vào nguồn u = Ucos(120πt + 0,5π) (V) cường độ hiệu dụng qua mạch bao nhiêu? B 1,2 A D 3,5 A A 1,2√2 A C √2 A Câu 40.Cho mạch điện có phần tử mắc nối tiếp tụ C biến trở R Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch dòng điện qua mạch ứng với giá trị R1 = 270 Ω R2 = 480 Ω R ϕ1 ϕ2 Biết ϕ1 + ϕ2 = π/2 Cho điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 150 V Gọi P1 P2 công suất mạch ứng với R1 R2 Tính P1 P2 A P1 = 40 W; P2 = 40 W B P1 = 50 W; P2 = 40 W C P1 = 40 W; P2 = 50 W D P1 = 30 W; P2 = 30 W Câu 41.Từ máy phát điện người ta muốn truyền tới nơi tiêu thụ, đường dây tải điện có điện trở Ω hệ số công suất 0,9 Biết hiệu suất truyền tải 95,5% nơi tiêu thụ nhận công suất điện 515,7 kW Điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây A 10 kV B 20 kV C kV D 30 kV Câu 42.Khi chùm sáng đơn sắc truyền từ không khí vào thuỷ tinh A Tần số tăng, bước sóng giảm B Tần số không đổi, bước sóng giảm C Tần số giảm, bước sóng giảm D Tần số không đổi, bước sóng tăng Câu 43.Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng không khí, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ khe tới D, x toạ độ điểm M so với vân trung tâm Hiệu đường hai sóng ánh sáng đến M xác định biểu thức nào? A 2ax/D B ax/D C 0,5ax/D D aD/x Câu 44.Trong thí nghiệm Y-âng lượng ánh sáng A bảo toàn, phân phối lại, phần bớt chỗ vân tối chuyển sang cho vân sáng B Không bảo toàn chỗ vân tối chỗ vân sáng cộng lại thành bóng tối C Không bảo toàn chỗ vân tối phần lượng ánh sáng bị nhiễu xạ D Không bảo toàn vân sáng lại nhiều so với giao thoa Câu 45.Người ta dùng chùm hạt α bắn phá lên hạt nhân 4Be8 Do kết phản ứng hạt nhân xuất nơtron tự Sản phNm thứ hai phản ứng gì? A Đồng vị bo 5B13 B Đồng vị cacbon 6C13 C Cacbon 6C11 D Đồng vị berili 4Be9 Câu 46.Trong ống Rơnghen, tốc độ electron tới anôt 50000 km/s Để giảm tốc độ bớt 8000 km/s phải giảm hiệu điện hai đầu ống bao nhiêu? Cho biết độ lớn điện tích khối lượng electron e = 1, 6.10−19 C; m = 9,1.10−31 kg A ∆U = 2093 V B ∆U = 2000 V C ∆U = 1800 V D ∆U = 2100 V Câu 47.Một khe S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm chiếu đến hai khe Y-âng S1, S2 với S1S2 = 0,5 mm Mặt phẳng chứa S1S2 cách khoảng D = m Nguồn S khe hẹp, mở rộng dần khe S Tính độ rộng tối thiểu khe S để hệ vân biến Biết khe S cách S1S2 khoảng d = 50 cm A mm B mm C 0,25 mm D 0,5 mm Câu 48.Một lò xo nhẹ gắn lò xo nhẹ OA nằm ngang, đầu lò xo gắn với O; đầu lại gắn cầu có khối lượng m cho cầu chuyển động không ma sát ngang OA (thanh ngang xuyên qua cầu) chu kì dao động T = 0,85 s Nếu cho quay tròn với tốc độ góc ω xung quanh trục thẳng đứng qua O chu kì dao động lúc T’ = s Tính ω A 3,9 rad/s B 2,5 rad/s C 3,4 rad/s D 2,7 rad/s Câu 49.Chu kì bán rã đồng vị phóng xạ T Tại thời điểm ban đầu mẫu chứa N0 nguyên tử Sau thời gian 3T, mẫu A lại 25% số hạt nhân N0 B bị phân rã 25% số hạt nhân N0 C lại 12,5% số hạt nhân N0 D bị phân rã 12,5% số hạt nhân N0 Câu 50.Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe 0,5 mm Giao thoa thực với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ điểm M có tọa độ mm vị trí vân sáng bậc Nếu dịch xa thêm đoạn 50/3 (cm) theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe M vị trí vân tối thứ Tính bước sóng A 0,4 µm B 0,5 µm C 0,6 µm D 0,64 µm -Hết - 36 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Điều sau sai so sánh tia hồng ngoại với tia tử ngoại? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại tác dụng lên kính ảnh B Tia hồng ngoại tia tử ngoại không nhìn thầy mắt thường C Cùng chất sóng điện từ D Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ tia tử ngoại Câu 2.Trong thí nghiệm Y–âng giao thoa ánh sáng, khoảng vân A giảm tăng khoảng cách hai khe B tăng lên giảm khoảng cách hai khe quan sát C tăng lên tăng khoảng cách hai khe D không thay đổi thay đổi khoảng cách hai khe quan sát Câu 3.Chọn phát biểu sai thang sóng điện từ A Các sóng có bước sóng ngắn dễ làm phát quang chất gây ion hoá chất khí B Các sóng có tần số nhỏ dễ quan sát hiện tượng giao thoa chúng C Các sóng có bước sóng ngắn dễ tác dụng lên kính ảnh D Các sóng có tần số nhỏ khả đâm xuyên mạnh Câu 4.Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng điện trở chất bán dẫn giảm bị nung nóng gọi tượng quang dẫn B Hiện tượng quang dẫn tượng dẫn điện cáp quang C Pin quang điện thiết bị thu nhiệt ánh sáng mặt trời D Hiện tượng ánh sáng giải phóng electron liên kết chúng trở thành electron dẫn gọi tượng quang điện Câu 5.Phát biểu sai quy tắc dịch chuyển phóng xạ? A Trong phóng xạ α, hạt nhân tiến hai ô bảng tuần hoàn (so với hạt nhân mẹ) B Trong phóng xạ β–, hạt nhân tiến ô bảng tuần hoàn (so với hạt nhân mẹ) C Trong phóng xạ β+, hạt nhân lùi ô bảng tuần hoàn (so với hạt nhân mẹ) D Trong phóng xạ γ, biến đổi hạt nhân Câu 6.Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường nhỏ mà vật B 1,5.A A (√3 - 1)A C A.√3 D A.(2 - √2) Câu 7.Nguồn âm phát sóng âm theo phương Ở trước nguồn âm khoảng d có cường độ âm I Nếu xa nguồn âm thêm 30 m cường độ âm I/9 Khoảng cách d A 10 m B 15 m C 30 m D 60 m Câu 8.Đoạn mạch AB gồm cuộn cảm nối tiếp với tụ điện Đặt nguồn xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu A B tụ điện có dung kháng 100 Ω, cuộn cảm có cảm kháng 50 Ω Ngắt A, B khỏi nguồn giảm điện dung tụ lượng ∆C = 0,125 mF nối A B thành mạch kín tần số góc dao động riêng mạch 80 (rad/s) Tính ω C 80 rad/s D 40 rad/s A 40π rad/s B 50π rad/s Câu 9.Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(5πt + π/6) (cm) (t đo giây) Trong khoảng thời gian từ thời điểm t1 = 0,4 (s) đến thời điểm t2 = 2,9 (s) vật qua vị trí x = 3,6 cm lần? A 13 lần B 12 lần C 11 lần D lần Câu 10.Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm, mạch có tính cảm kháng Khi dòng điện mạch có giá trị tức thời i = kết sau kết chưa xác điện áp tức thời đầu phần tử (uR, uL, uC) đầu toàn mạch (u) A u = D uR = B uC = ±U0C C uL = ±U0L Câu 11.Chọn câu SAI nói chất điểm dao động điều hoà: A Khi chuyển động vị trí cân chất điểm chuyển động nhanh dần B Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc chất điểm có độ lớn cực đại C Khi vật vị trí biên, li độ chất điểm có độ lớn cực đại D Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc chất điểm không Câu 12.Một mạch dao động LC lí tưởng tụ điện có điện dung 6/π (µF) Điện áp cực đại tụ 4,5 V dòng điện cực đại mạch mA Chu kỳ dao động mạch điện A ms B 18 ms C 1,8 ms D.0,9 ms Câu 13.Một chất điểm dao động điều hoà đoạn thẳng Trên đoạn thẳng có bảy điểm theo thứ tự M1, M2, M3, M4, M5, M6 M7 với M4 vị trí cân Biết 0,05 s chất điểm lại qua điểm M1, M2, M3, M4, M5, M6 M7 Tốc độ lúc qua điểm M2 20π cm/s Biên độ A A cm B cm C 12 cm D 4√3 cm 37 Mã đề thi: 70 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Câu 14.Một đoạn mạch xoay chiều tần số 50 Hz có tụ điện có dung kháng 10 Ω Nếu thời điểm t1 cường độ dòng điện qua mạch -1 (A) thời điểm t1 + 0,015 (s) điện áp hai đầu tụ điện A -10 (V) B 10 (V) C 50 (V) D 75 (V) Câu 15.Phát biểu sau cuộn cảm? A Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, tác dụng cản trở dòng điện chiều B Điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm cường độ dòng điện qua đồng thời nửa biên độ tương ứng chúng C Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kì dòng điện xoay chiều D Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện Câu 16.Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 2√2cos(100πt + ϕ) (A), t tính giây (s) Vào thời điểm đó, i = √2 A giảm sau i = +√6 A? A 3/200 (s) B 5/600 (s) C 2/300 (s) D 1/100 (s) Câu 17.Một lắc đơn gồm dây kim loại nhẹ dài m, dao động điều hoà với biên độ góc 0,1 rad từ trường mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động lắc có độ lớn T lấy gia tốc trọng trường 10 m/s2 Tính suất điện động hiệu dụng xuất treo lắc A 0,16 V B 0,11 V C 0,32 V D 0,22 V Câu 18.Một cầu khối lượng M = (kg), gắn lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 800 (N/m), đầu lò xo gắn cố định Một vật nhỏ có khối lượng m = 0,4 (kg) chuyển động theo phương thẳng đứng với tốc độ m/s đến va chạm đàn hồi với M Lấy gia tốc trọng trường g = 10 (m/s2) Sau va chạm vật M dao động điều hoà theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Biên độ dao động A 15 cm B cm C 10 cm D 12 cm Câu 19.Sóng dừng sợi dây có biên độ bụng cm Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách 20 cm điểm nằm khoảng MN dao động với biên độ lớn 2,5 cm Tìm bước sóng A 120 cm B 60 cm C 90 cm D 108 cm Câu 20.Một sợi dây thép dài 1,2 m căng ngang phía nam châm điện Cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện dây thép xuất sóng dừng với bụng sóng với hai đầu hai nút Nếu tốc độ truyền sóng dây 20 m/s tần số dòng điện xoay chiều A 50 Hz B 100 Hz C 60 Hz D 25 Hz Câu 21.Có hai nguồn dao động kết hợp S1 S2 mặt nước cách cm có phương trình dao động us1 = 2cos(10πt - π/4) (mm) us2 = 2cos(10πt + π/4) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt nước 10 cm/s Xem biên độ sóng không đổi trình truyền Điểm M mặt nước cách S1 khoảng S1M = 10 cm S2 khoảng S2M = cm Điểm dao động cực đại S2M xa S2 A 3,07 cm B 2,33 cm C 3,57 cm D cm Câu 22.Một lắc đơn gồm cầu tích điện dương 100 µC, khối lượng 100 (g) buộc vào sợi dây mảnh cách điện dài m Con lắc treo điện trường 10 kV/m tụ điện phẳng có đặt nghiêng so với phương thẳng đứng góc 300 (bản tích điện dương), nơi có g = 9,8 (m/s2) Chu kỳ dao động nhỏ lắc điện trường A 0,938 s B 1,99 s C 0,659 s D 1,51 s Câu 23.cMột vật nhỏ dao động điều hòa mặt phẳng ngang nhờ đệm từ trường với tốc độ trung bình chu kì 100 (cm/s) Đúng thời điểm t = 0, tốc độ vật đệm từ trường bị ma sát trượt nhỏ nên vật dao động tắt dần chậm dừng hẳn Tốc độ trung bình vật từ lúc t = đến dừng B 50 (cm/s) C 100 (cm/s) A 0,25π (m/s) D 0,5π (m/s) Câu 24.Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện điện trở R Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V cảm kháng cuộn cảm 25 Ω dung kháng tụ 100 Ω Nếu tăng tần số dòng điện lên hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R A V B 120 V C 240 V D 60 V Câu 25.Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn AB cách 11,3 cm dao động pha có tần số 25 Hz, tốc độ truyền sóng nước 50 cm/s Số điểm có biên độ cực tiểu đường tròn tâm I (là trung điểm AB) bán kính 2,5 cm A điểm B điểm C 12 điểm D 10 điểm Câu 26.Đặt điện áp xoay chiều 200 V - 50 Hz vào mạch điện gồm điện trở 50 Ω nối tiếp với cuộn dây Điện áp hiệu dụng điện trở 100 V cuộn dây 100 V Điện trở r cuộn dây A.15 Ω B 50 Ω C 25 Ω D 30 Ω Câu 27.Đoạn mạch xoay chiều gồm RLC nối tiếp, cuộn dây cảm với CR < 2L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = U cosωt, U không đổi ω thay đổi Điều chỉnh giá trị ω để điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại Khi UL = 0,13UR Hệ số công suất mạch 38 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC A 0,196 B 0,234 C 0,71 D 0,287 Câu 28.Cuộn dây có độ tự cảm L = 159 mH mắc vào hiệu điện chiều U = 100 V cường độ dòng điện I = A Khi mắc cuộn dây vào hiệu điện xoay chiều 120 V – 50 Hz cường độ hiệu dụng qua cuộn dây A 1,5 A B A C 1,7 A D 1,2 A Câu 29.Một máy rada quân đặt mặt đất đảo Sơn có tọa độ (15029’B; 108012’Đ) phát tín hiệu sóng vô tuyến truyền thẳng đến vị trí giàn khoan HD 981 có tọa độ (15029’B; 111012’Đ) Cho bán kính Trái Đất 6400 km, tốc độ truyền sóng 2πc/9 (c = 3.108 m/s) hải = 1852 m Sau đó, giàn khoan dịch chuyển đến vị trí có tọa độ (15029’B; x0Đ), thời gian phát thu sóng rada tăng thêm 0,4 ms So với vị trí cũ, giàn khoan dịch chuyển y hải Chọn phương án A y = 23 hải B x = 111035’Đ C x = 131012’Đ D y = 46 hải Câu 30.Đặt điện áp u = 60√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN NB mắc nối tiếp Đoạn AN có cuộn cảm L, đoạn NB gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có cảm kháng ZC = R Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch NB Điện áp hiệu dụng tụ C 80 V D 30 V A 30√2 V B 60√3 V Câu 31.Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N B Giữa hai điểm A M có cuộn cảm thuần, hai điểm M N có điện trở thuần, điểm N B có tụ điện Điện áp tức thời đoạn mạch: uAN = 100√2 cos(100πt) V, uNB = 50√6cos(100πt - 2π/3) V Điện áp tức thời đoạn MB A uMB = 100√3cos(100πt - 5π/12) V B uMB = 100√3 cos(100πt - π/4) V C uMB = 50√3 cos(100πt - 5π/12) V D uMB = 50√3 cos(100πt - π/2) V Câu 32.Một mạch điện gồm tụ điện C, cuộn cảm L biến trở R mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp u = 100√2cos100πt (V) Khi để biến trở giá trị R1 R2 công suất tiêu thụ đoạn mạch Nếu R1 + R2 = 100 Ω giá trị công suất A 50 W B 200 W C 400 W D 100 W Câu 33.Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi, điện trở R = √3ZC (ZC dung kháng tụ) Chỉ thay đổi L điện áp hiệu dụng cuộn cảm cực đại A Hệ số công suất lớn B Điện áp đầu đoạn mạch chậm pha π/3 so với cường độ dòng điện C Điện áp đầu đoạn mạch sớm pha π/3 so với cường độ dòng điện D Hiện tượng cộng hưởng điện, điện áp pha với cường độ dòng điện Câu 34.Mạch RLC xoay chiều không phân nhánh tần số 50 HZ gồm điện trở R, cuộn cảm có ZL = 100 Ω Điều chỉnh để ZC = 200 Ω thấy công suất tỏa nhiệt mạch nửa giá trị công suất xảy cộng hưởng Tính R A 300 Ω B 50 Ω C 100 Ω D 60 Ω Câu 35.Mạch dao động LC thực dao động điện từ tự với điện áp cực đại tụ 12 V Tại thời điểm điện tích tụ có giá trị q = 6.10-9 C cường độ dòng điện qua cuộn dây i = 3√3 mA Biết cuộn dây có độ tự cảm mH Tần số góc mạch A 25.105 rad/s B 5.104 rad/s C 5.105 rad/s D 25.104 rad/s Câu 36.Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L Nối hai cực nguồn điện chiều có điện trở r vào hai đầu cuộn cảm Sau dòng điện mạch ổn định, cắt nguồn mạch LC dao động hiệu điện cực đại hai tụ gấp n lần suất điện động nguồn điện chiều Chọn hệ thức A L = 2nr2C B L = n2r2C C L = 2n2r2C D L = nr2C Câu 37.Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ điện xoay cuộn cảm có độ tự cảm 25/(288π2) (µH) Tốc độ truyền sóng điện từ 3.108 (m/s) Để bắt dải sóng bước sóng từ 10 m đến 50 m điện dung biến thiên khoảng nào? A pF – pF B pF – 80 pF C 3,2 pF – 80 pF D 3,2 nF – 80 nF Câu 38.Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước hai nguồn giống hệt A B cách cm, tạo sóng mặt nước với bước sóng cm Điểm M đường tròn đường kính AB (không nằm trung trực AB) thuộc mặt nước gần đường trung trực AB dao động với biên độ cực tiểu M cách A đoạn nhỏ A cm B cm C cm D cm Câu 39.Đặt điện áp u = 125√2cosωt (V), ω thay đổi vào đoạn mạch nối tiếp AMB Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp tụ điện, đoạn mạch MB chứa cuộn dây có điện trở r Biết điện áp đoạn AM vuông 39 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC pha với điện áp đoạn MB r = R Với hai giá trị ω = 100π rad/s ω = 56,25π rad/s mạch AB có hệ số công suất giá trị A 0,96 B 0,85 C 0,91 D 0,82 Câu 40.Hai lắc đơn có chiều dài 64 cm 81 cm dao động với biên độ nhỏ hai mặt phẳng song song Tại thời điểm t = 0, hai lắc qua vị trí cân theo chiều dương Tính đến thời điểm t = 110 s, số lần hai lắc qua vị trí cân theo hai chiều ngược bao nhiêu? Lấy g = π2 m/s2 A B 18 C 36 D 16 Câu 41.Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt thủy tinh nằm ngang (góc tới nhỏ) chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm Khi chùm tia ló khỏi mặt A chùm tia sáng hẹp song song B gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm song song với không song song với chùm tới C gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm song song với song song với chùm tới D chùm tia màu vàng chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần Câu 42.Một chùm ánh sáng trắng song song chiếu tới thấu kính mỏng Chùm tia ló màu đỏ hội tụ điểm trục cách thấu kính 20 cm Biết chiết suất thấu kính tia sáng màu tím màu đỏ 1,685 1,643 Độ tụ thấu kính tia sáng màu tím A 0,0469 dp B 0,0533 dp C 4,69 dp D 5,33 dp Câu 43.Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe mm Giao thoa thực với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ điểm M có tọa độ 1,2 mm vị trí vân sáng bậc Nếu dịch xa thêm đoạn 25 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe M vị trí vân sáng bậc Xác định bước sóng A 0,4 µm B 0,48 µm C 0,45 µm D 0,44 µm Câu 44.Một khe hẹp S phát ánh sáng đơn sắc chiếu sáng hai khe S1 S2 song song, cách S cách khoảng 0,6 mm Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến S 0,5 m Chắn khe S1 mỏng thủy tinh có độ dày 0,005 mm chiết suất 1,6 Khe S phải dich chuyển theo chiều để đưa hệ vân trở lại trí ban đầu chưa đặt mỏng A khe s dịch S1 đoạn 2,2 cm B khe S dịch S1 đoạn 2,5 mm D khe S dịch S2 đoạn 2,2 mm D khe S dịch S2 đoạn 2,5 mm Câu 45.Cho chùm hẹp electron quang điện hướng vào từ trường cảm ứng từ 10-4 (T) theo phương vuông góc quỹ đạo electron từ trường đường tròn có bán kính 2,332 (cm) Biết khối lượng điện tích electron 9,1.10-31 kg -1,6.10-19 C Tốc độ ban đầu electron A 0,4.106 m/s B 0,5.106 m/s C 0,6.106 m/s D 0,7.106 m/s Câu 46.Chọn câu với nội dung giả thuyết Bo nói nguyên tử hiđrô? A Nếu có nguyên tử hiđrô trạng thái kích thích thứ ba sau xạ tối đa sáu phôtôn B Nếu có nguyên tử hiđrô trạng thái kích thích thứ hai sau xạ tối đa hai phôtôn C Nếu khối khí hiđrô trạng thái kích thích thứ hai sau xạ hai vạch quang phổ D Nếu khối khí hiđrô trạng thái kích thích thứ ba sau xạ năm vạch quang phổ Câu 47.Một ống Rơnghen phát tia X có bước sóng ngắn 0,5 (nm) Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), tốc độ ánh sáng chân không số Plăng 1,6.10-19 C; 3.108 m/s 6,625.10-34 J.s Nếu tăng hiệu điện hai cực ống thêm kV tần số cực đại tia Rơnghen ống phát A 8,15.1017 (Hz) B 2,53.1018 (Hz) C 5,24.1018 (Hz) D 0,95.1019 (Hz) Câu 48.Dùng chùm proton bắn phá hạt nhân 3Li đứng yên tạo hạt nhân X giống có động W bay theo hai hướng hợp với góc ϕ không sinh tia gama Biết tổng lượng nghỉ hạt trước phản ứng chuyển nhiều tổng lượng nghỉ hạt tạo thành 2W/3 Coi khối lượng hạt nhân đo đơn vị khối lượng nguyên tử gần số khối A cosϕ = -7/8 B cosϕ = +7/8 C cosϕ = 5/6 D cosϕ = -5/6 Câu 49.Hạt nhân Ra226 đứng yên phóng hạt α biến đổi thành hạt nhân X Động hạt α phóng 4,8 MeV Coi tỉ lệ khối lượng xấp xỉ tỉ số số khối Năng lượng phân rã toả A 4,886 MeV B 4,885 MeV C 4,884 MeV D MeV Câu 50.Cho phản ứng hạt nhân: D + D → T + p + 5,8.10-13 (J) Nước tự nhiên chứa 0,015% nước nặng D2O Cho biết khối lượng mol D2O 20 g/mol số Avôgađrô NA = 6,02.1023 Nếu dùng toàn D có (kg) nước để làm nhiên liệu cho phản ứng lượng thu là: A 2,6.109 (J) B 2,7.109 (J) C 2,5.109 (J) D 5,2.109 (J) -Hết - 40 ... HÌNH THỨC Mã đề thi: 64 LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1.Một lắc lò xo có vật nặng m = 100 g độ cứng k = 10 N/m Từ vị trí cân vật kéo đến... đầu gắn với vật nhỏ m1 Giữ vật m1 vị trí mà lò xo bị nén cm, đặt vật nhỏ m2 (có khối lượng khối lượng vật m1) mặt phẳng nằm ngang sát với vật m1 Ở thời điểm t = 0, buông nhẹ để hai vật bắt đầu... sau đây? A 161, 54 rad/s B 172,3 rad/s C 149,37 rad/s D 156,1 rad/s -Hết 24 NGHIÊM CẤM PHÁT TÁN TÀI LIỆU NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC LUYỆN ĐỀ TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA THPT 2015 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi THPT QG Vật Lý De 61 70 , Đề thi THPT QG Vật Lý De 61 70 , Đề thi THPT QG Vật Lý De 61 70

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay