Tóm tắt bài học H 11 10 axitphotphoricvamuoiphotphat

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:05

AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT I AXIT PHOTPHORIC Cấu tạo phân tử Công thức phân tử : H3PO4 Công thức cấu tạo Mô hình phân tử axit photphoric Tính chất vật lí Tinh thể suốt Nóng chảy: 42,5 C Rất háo nước, dễ chảy rữa Tan vô hạn nước Axit thường dùng dạng đặc, sánh, không màu nồng độ 85% Tính chất hoá học a Khả phân li dung dịch nước H3PO4 axit nấc, có độ mạnh trung bình, phân li nấc thuận nghịch dung dịch nước H3PO4 3H+  PO34 (ion photphat) H2PO-4 H+  HPO24 (ion hiđrophotphat) H+  PO3-4 (ion photphat)  H H PO- : Trong dung dịch H3PO4 có   3PO4 :  2 HPO4 : H3PO4 : HPO24 Dd H3PO4 chuyển giấy quỳ thành màu đỏ b Tác dụng với kiềm Tuỳ theo lượng chất tác dụng mà axit photphoric tạo muối axit, muối trung hòa hỗn hợp muối: NaOH + H3PO4 NaH2PO4+ H2O 2NaOH + H3PO4 Na2HPO4+2H2O 3NaOH + H3PO4 Na3PO4+ 3H2O Khi axit H3PO4 tác dụng với bazơ kiềm muốn xác định xác sản phẩm ta dựa vào tỉ lệ mol: nOHnH3PO4 = 2 H3PO - H2PO d H2PO-4 - H2PO HPO24 HPO24 3 HPO PO34 24 PO34 OHPO34 c Khác với axit nitric, axit photphoric tính oxi hóa Điều chế a Phòng thí nghiệm Oxi hóa P dung dịch HNO3 đđ P +5 + 5HNO3 +5 t   H3 P O4 5+ 5 +4 NO2   H2 O 1 b Trong công nghiệp Điều chế H3PO4 không tinh khiết Axit H2SO4 đặc + quặng apatit photphorit: Ca3 PO4 2 + 3H2 SO4 t   2H3PO4 + 3CaSO4  Lọc tách CaSO4, lấy H3PO4 ( không tinh khiết) Điều chế H3PO4 tinh khiết Đốt P: t 4P + 5O2   2P2O5 Tác dụng nước: P2 O5  3H2O  2H3PO4 Ứng dụng H3PO4 dùng điều chế muối photphat sản xuất phân lân, công nghiệp dược phẩm II MUỐI PHOTPHAT Muối axit H3PO4 gọi muối photphat, gồm loại: Muối đihiđrophotphat có gốc H2PO-4 Ví dụ: CaH2 PO4 (canxi đihiđrophotphat)… 2Muối hiđrophotphat có gốc HPO4 Ví dụ: Na2 HPO4 (natri hiđrophotphat)…… Muối photphat có gốc PO34 Ví dụ: K3PO4 (kali photphat)…… Tính tan BẢNG TÍNH TAN MUỐI PHOTPHAT Anion gốc axit PO43- Kim loại khác cation HPO42- H2PO4- Trung hòa axit Không tan tan tan Kim loại kiềm Tan tốt Lưu ý: Muối Ag3PO4 không tan nước, có màu vàng dùng làm dấu hiệu nhận biết ion PO34 Nhận biết muối photphat Thuốc thử để nhận biết ion PO3-4 dung dịch muối photphat bạc nitrat AgNO3 3Ag  PO34  Ag3PO4 vàng Ag3PO4 tan dung dịch axit mạnh Bài tập áp dụng Câu trả lời không nói H3PO4 ? A Axit H3PO4 axit nấc B Axit H3PO4 có độ mạnh trung bình C Axit H3PO4 có tính oxi hóa mạnh D Axit H3PO4 axit bền với nhiệt Bài tập áp dụng 3 Để nhận biết ion PO4 dung dịch muối, người ta dùng thuốc thử AgNO3 A phản ứng tạo khí có màu nâu B phản ứng tạo dung dịch có màu vàng C phản ứng tạo khí không màu, hóa nâu không khí D phản ứng tạo kết tủa có màu vàng Bài tập áp dụng Phương trình điện li tổng cộng H3PO4 dung dịch H3PO HCl vào dung dịch 3H+  PO34 Khi thêm A cân dịch chuyển theo chiều thuận B cân dịch chuyển theo chiều nghịch C cân không bị chuyển dịch 3 D nồng độ ion PO4 tăng lên Bài tập áp dụng Rót dung dịch chứa 11,76 gam H3PO4 vào dung dịch chứa 16,8 gam KOH Tính tổng khối lượng muối thu sau cho dung dịch bay đến khô
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt bài học H 11 10 axitphotphoricvamuoiphotphat, Tóm tắt bài học H 11 10 axitphotphoricvamuoiphotphat, Tóm tắt bài học H 11 10 axitphotphoricvamuoiphotphat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay