Tóm tắt bài học H 11 08 cac dang bai tap co ban ve axitnitric

4 33 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:05

CÁC DẠNG BÀI TẬP BẢN VỀ AXIT NITRIC I LẬP PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG DẠNG PHÂN TỬ - ION THU GỌN +5 +4 +2 +1 -3 Sản phầm khử: HN O3 : N O2 , NO, N O, N2 , NH4NO3 HNO3 đđ nguội khơng phản ứng kim loại: Al, Fe, Cr (Au, Pt) Phương pháp cân nhanh phản ứng: Bước 1: Ta xác định sản phẩm khử (thường chất, nhiều chất ta cố gắng xác định tỉ lệ mol) cố định hệ số cân sản phẩm Bước 2: Từ sản phẩm khử cố định ta xác định số phân tử axit xuất phát, sau ta so sánh số ngun tử oxi axit xuất phát với số ngun tử oxi sản phẩm khử cố định, thiếu O ta thêm nhiêu phân tử nước Bước 3: Sau thêm số phân tử nước, ta hồn thành phản ứng theo thứ tự: H  N (hoặc S)  KL Phương pháp hệ số cân phân số ta qui đồng vế hệ số ngun tối giản Phương trình ion: Rút gọn ion NO-3 vế ta phương trình ion thu gọn Ví dụ 1: Lập phương trình phản ứng dạng phân tử - ion thu gọn Ag + HNO3(đặc)  ? + NO2 + ? Al + HNO3  ? + N 2O + ? Zn + HNO3  ? + NH4NO3 + ? Giải: Phương trình ion: Ag + 2H+ + NO3-  Ag+ + NO2 + H2O  8Al + 30HNO3  8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O Pt ion: 8Al + 30H+ + NO3-  8Al3+ + 3N2O + 15H2O Phương trình ion: 4Zn + 10H+ + NO3-  Zn2+ + NH 4 + H2 O Ví dụ 2: Cho phương trình: Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + N2O + H2O Tổng hệ số (các số ngun tối giản) tất chất phương trình A 22 B 14 C 18 D 24 Giải: Cân phương trình:  Tổng = 4+10+4+1+5=24  chọn D Ví dụ 3: Cho phản ứng: Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + NO + H2O Nếu tỉ lệ mol nN O :nNO =1: hệ số cân tối giản HNO3 A 48 B 54 C 46 D 44 Giải: Cân phương trình:  14Al + 54 HNO3   14 Al NO3  + 3N2O + NO + 27 H2O  Chọn B II CÁC BÀI TỐN VỀ HNO3 THƯỜNG GẶP Trường hợp 1: Kim loại tác dụng HNO3 Xác định lượng chất phản ứng lượng sản phẩm thu Chuyển số mol chất đề cho Viết cân nhanh phản ứng xảy (nếu có) Lập tỉ lê mol chất phương trình  số mol chất cần tính  u cầu tốn Ví dụ 1: Cho lượng 13,5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNO3 thu hỗn hợp gồm hai khí NO N2O Biết tỉ lệ mol nN O :nNO =3 :2 Tính HNO3 phản ứng  = ?   Giải nAl = Ta có: 13,5 = 0,5mol 27 Phương trình phản ứng:  nHNO = 0,5.38 =1,9 mol 10  HNO3  = 1,9 =0,8636M 2,2 Trường hợp 2: Tốn hỗn hợp kim loại với HNO3 Tóm tắt tốn đặt ẩn mol x, y… chất hỗn hợp Chuyển số mol chất (nếu có) theo số liệu đề cho Viết cân phản ứng xảy Lập tỉ lệ mol chất phương trình theo x, y… Lập phương trình đại số chứa x, y… theo số liệu đề cho Giải hệ ta tìm ẩn mol x, y… Từ số mol tìm suy u cầu tốn Ví dụ 1: Hòa tan 12 gam hỗn hợp Cu Fe dung dịch HNO3 đặc, nguội, dư thu 4,48 lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp đầu Giải nNO = 4,48 = 0,2 mol 22,4 Phương trình phản ứng: Fe khơng phản ứng với HNO3 đđ nguội  nCu = 0,2  %mCu = = 0,1 mol  m = 0.1.64 = 6,4 gam Cu 6,4.100% =53,33%  %mFe =46,67% 12 Ví dụ 2: Hòa tan 8,3 gam hỗn hợp Al Fe dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu 13,44 lít khí NO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch chứa m gam muối a Tính khối lượng kim loại hỗn hợp đầu b Tính m Giải nNO = 13,44 = 0,6 mol 22,4 Phương trình phản ứng: mAl + mFe =8,3 Ta hệ  nNO2 =0,6 27x+ 56y=8,3  x =0,1 mol     3x +3y=0,6 y = 0,1 mol a mAl =27.0,1= 2,7 gam mFe =56.0,1=5,6 gam b Khối lượng muối thu m=mAl(NO )3 +mFe(NO )3 =213.0,1 + 242.0,1 = 45,5 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt bài học H 11 08 cac dang bai tap co ban ve axitnitric, Tóm tắt bài học H 11 08 cac dang bai tap co ban ve axitnitric, Tóm tắt bài học H 11 08 cac dang bai tap co ban ve axitnitric

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay