Tóm tắt bài học H 11 05 nito

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:05

NITƠ I Cấu tạo nguyên tử nitơ Vị trí : Ô thứ (Z=P=E=7) Chu kỳ (Có lớp electron) Nhóm VA (Có electron lớp cùng) Cấu hình electron nguyên tử nitơ: 1s22s22p3 Là phi kim điển hình (độ âm điện 3,04) Tạo liên kết cộng hóa trị với nguyên tử khác II Tính chất vật lý khí nitơ (N2) Không màu, không mùi, không vị, không trì cháy sống, nhẹ không khí ( VN2 = Vkhông khí) Rất khó hóa lỏng (hóa lỏng -1960C) Rất tan nước (điều kiện thường, lít nước hòa tan 0,015 lít khí N2) III Tính chất hóa học NN Cấu tạo phân tử N2: Suy ra: N2 trơ nhiệt độ thường (về mặt hóa học) N2 thể hoạt động hóa học nhiệt độ cao, đặc biệt có xúc tác N2 thể vừa tính oxi hóa (chủ yếu), vừa tính khử: Tính oxi hóa a Tác dụng với kim loại 0 N2 + Li 1 3   Li3 N (liti nitrua) 0 2 3 cao   Mg N2 N2 + Mg t (magie nitrua) b Tác dụng với hidro 0 -3 , xt , p  N H3 (k) H
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt bài học H 11 05 nito, Tóm tắt bài học H 11 05 nito, Tóm tắt bài học H 11 05 nito

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay