Hướng dẫn treo Quốc kỳ đúng quy định

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:02

BỘ NỘI VỤ_____________Số: 07/2008/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2008 THÔNG TƯHướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức_________________________________Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 117/2003/NĐ-CP); Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP;Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 116/2003/NĐ-CP); Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;Sau khi thống nhất với các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý các ngạch công chức chuyên ngành, Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về thi nâng ngạch công chức như sau:I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TUỢNG ÁP DỤNG1. Phạm vi điều chỉnhThông tư này hướng dẫn thực hiện một số quy định về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và miễn một số môn thi trong kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp; từ ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên lên ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính; từ ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính lên ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên cao cấp.Các ngạch công chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên cao cấp được xác định căn cứ theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức. Đối với các ngạch công chức được ban hành sau ngày 03 tháng 11 năm 2004 thì căn cứ vào quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành ngạch công chức để xác định ngạch tương đương với ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên cao cấp.2. Đối tượng áp dụng1a) Cán bộ, công chức đang làm việc trong Hướng dẫn treo Quốc kỳ quy định Theo Hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, việc sử dụng Quốc kỳ (bao gồm cách treo, thời gian treo, khu vực treo) phải tuân thủ số quy định sau: H  Treo ảnh, chân dung lãnh tụ với Quốc kỳ ảnh phải thấp  Nếu treo Quốc kỳ hai nước, quy định lễ tân ngoại giao nước có khác Phần lớn nước quy định, đứng từ nhìn vào, cờ nước chủ nhà bên phía tay phải, cờ nước khách bên ph Buổi lễ tổ chức Hội trường :  Quốc kỳ Quốc kỳ cờ Đảng treo phông hậu cột cờ phía bên trái sân khấu; Quốc kỳ bên phải, cờ Đảng bên trái (nhìn từ phía hội trường lên)  Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bục cao phía phía hình búa liềm theo chiều thẳng đứng Trường hợp cờ treo cột đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh chếch phía trước bên phải cột cờ (nhìn từ phía hội trường lên)  Bên hội trường treo Quốc kỳ vị trí trang trọng, cờ trang trí, băng hiệu, tạo cảnh quan phù hợp với buổi lễ  Buổi lễ tổ chức trời: - Lễ đài thiết kế vững chắc, trí tương tự hội trường Quốc kỳ treo cột cao trước lễ đài Quanh lễ đài có cờ trang trí, băng hiệu phù hợp Treo Quốc kỳ buổi lễ mừng thọ người cao tuổi:  Treo Quốc kỳ phía bên trái sân khấu (nhìn từ ph Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Văn Tú _ Lớp TĐH46 Khoa cơ điện - 1 - Trờng ĐHNNI_ Hà Nội Mở đầu 1. đặt vấn đề Bớc sang thế kỷ XXI kỷ nguyên của công nghệ thông tin và công nghệ sinh học nguồn tài nguyên của thế giới đang dần cạn kiệt do sự khai thác thiếu quy hoạch của con ngời, cùng với nó là nạn ô nhiễm môi trờng và sự tàn phá của thiên nhiên diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới do quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá. Làm cho diện tích đất canh tác nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp dần. Thế nhng dân số thế giới ngày càng tăng nhanh và nhu cầu hởng thụ của con ngời cũng ngày càng cao. Làm cho thế giới sẽ không đủ các sản phẩm nông nghiệp để cung cấp cho mọi ngời nếu hoạt động lao động chỉ thuần tuý là thủ công, nhỏ lẻ. Để giải quyết vấn đề này thì con đờng duy nhất là ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đặc biệt là ứng dụng tự động hoá vào sản xuất nông ngiệp. Trên thế giới đã có nhiều nớc sớm nhận biết đợc điều này và họ đã ứng dụng thành công tự động hoá vào sản xuất nông nghiệp và họ đã đạt đợc những kết quả rất cao về năng suất và chất lợng sản phẩm nông nghiệp, ngày nay họ vẫn đang là những cờng quốc về sản xuất nông nghiệp nh: Hà Lan, Pháp, Israel, Trung Quốc, Nhật Bản.v.v Còn với nớc ta, nớc ta thuộc nhóm nớc đang phát triển với một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống, trải qua 20 năm đổi mới nhất là sau nghị quyết khoán 10 của Bộ chính trị (tháng 1 năm 1989) tới nay nền nông nghiệp nơc ta đã có những bớc phát triển mạnh mẽ và ngày càng vững chắc. Ngày nay với sự phát triển nh vũ bão của khoa học công nghệ và xu hớng toàn cầu hoá nền kinh tế. Nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang có xu hớng chuyển mạnh sang các ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Với Việt Nam nói riêng thì nông nghiệp vẫn là một ngành kinh tế quan trọng và có những đóng góp rất lớn vào tổng thu nhập quốc dân (Hiện nay trên 70% dân c lao động trong ngành nông nghiệp và đóng góp khoảng 30% GDP). Chính vì vậy Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Giỏo trỡnh hng dn phõn tớch ng dng quy trỡnh t ng húa vi khi x lý vi mch tn s Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Văn Tú _ Lớp TĐH46 Khoa cơ điện - 2 - Trờng ĐHNNI_ Hà Nội mà nông nghiệp nớc ta luôn luôn đợc sự quan tâm của Đảng và Nhà Nớc, sau Đại hội Đại Biểu Toàn Quốc lần thứ VII của Đảng(tháng 6 năm 1991) với chủ trơng đẩy nhanh và mạnh công nghiệp hoá_hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Việt Nam, nền nông nghiệp nớc ta dã đạt đợc kết quả vô cùng to lớn từ chỗ thiếu đói phải nhờ tới sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế tới nay Việt Nam đã tự cung cấp đủ lơng thực cho ngời dân và vơn lên trở thành một nớc xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới (Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng trên 4.5 triệu tấn gạo). Mặc dù đã đạt đợc những thành quả cao về mặt sản lợng nhng về mặt chất lợng sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết nh: Tồn d hoá chất trong sản phẩm còn nhiều do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi thiếu khoa học của ng ời nông dân. Vì vậy để đảm bảo cả về mặt năng suất cũng nh chất lợng sản phẩm nông nghiệp để các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam có thể cạnh đáp ứng đợc nhu cầu của ngời dân trong nớc và có thể cạnh tranh đợc trên thị trờng quốc tế thì chúng ta nên lựa chọn giải pháp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, trong đó Tự Động Hoá đóng vai trò vô cùng quan trọng về mặt kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp chất lợng cao, nó đảm bảo cho các khâu tới tiêu, điều tiết nhiệt độ, độ ẩm.v.vDo tầm quan trọng của việc áp dụng tự động hoá vào sản xuất nông nghiệp mà chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:Nghiên cứu và thiết kế mô hình điều khiển nhiệt độ trong NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆTNAMTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤKỸ THUẬT KIỂM ĐỊNHNGOẠI TỆ Mục đích:Nhận biết và phân biệt thật - giả các loại ngoại tệ mặtđang lưu thông nhằm đảm bảo an toàn kho quỹ.Phương pháp:Tài liệu giới thiệu các đặc điểm cấu tạo, các chi tiếtbảo hiểm của ngoại tệ mạnh. Cảnh báo một số điểmkhác biệt của giả ngoại tệ, giúp học viên làm quen,nắm vững kỹ thuật, tạo kỹ năng nhận biết các loạingoại tệ thật, từ đó phân biệt, phát hiện ra ngoại tệ giả.2 NỘI DUNG TÀI LIỆUPhần một:Các đặc điểm cấu tạo và bảo hiểmI. Giấy in tiền.II. Mực in tiền.III. Các phương pháp in tiền.Phần hai:Các phương pháp chế tạo tiền giả hiện nay.Phần ba:Các loại ngoại tệ mạnh.3 PHẦN MỘTĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO & BẢO HIỂMI.GIẤY IN TIỀNNHỮNG ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO & BẢO HIỂM CỦA GIẤY IN TIỀNHIỆN NAY TIỀN GIẤY VÀ CÁC LOẠI ẤN CHỈ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG KHÁC(CÁC LOẠI SÉC, NGÂN PHIẾU, KỲ PHIẾU, TRÁI PHIẾU, HỘ CHIẾU) THƯỜNGĐƯỢC IN BẰNG CÁC LOẠI GIẤY CHUYÊN DÙNG HAY CÒN GỌI LÀ GIẤYGIÁ TRỊ- GIẤY ĐẶC BIỆT- GIẤY IN TIỀN.VỀ NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀ NGUYÊN LIỆUCHÍNH ĐỂ CHẾ TẠO GIẤY ĐẶC BIỆT CŨNG GIỐNG NHƯ ĐỐI VỚI CHẾ TẠOGIẤY THÔNG THƯỜNG (GIẤY VIẾT, GIẤY IN SÁCH BÁO, GIẤY GÓI) TRƯỚCHẾT CÁC THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU ĐƯỢC NGÂM, TẨY, NGHIỀN ĐỂ TẠORA BỘT GIẤY XENLULO, SAU ĐÓ QUA QUÁ TRÌNH XEO GIẤY SẼ TẠO NÊNTỜ GIẤY.TUY NHIÊN TUỲ THEO NHU CẦU SỬ DỤNG, VIỆC SẢN XUẤT GIẤY ĐẶCBIỆT NGOÀI THÀNH PHẦN CHỦ YẾU LÀ XENLULÔ, SẼ CÓ THÊM MỘT TỶLỆ CÁC CHẤT XƠ SỢI KHÁC NHƯ SỢI TỔNG HỢP, SỢI KIM LOẠI, SỢI BÔNG,ĐAY, XƠ GỖ VV… VÀ THÔNG QUA CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CŨNGNHƯ NHỮNG THÀNH TỰU KHOA HỌC KỸ THUẬT TIÊN TIẾN ĐỂ TẠO RALOẠI GIẤY CÓ CÁC ĐẶC TÍNH KHÁC NHAU CHO CÁC NHU CẦU SỬ DỤNG4KHÁC NHAU. TỪ VIỆC GIẤY PHẢI PHÙ HỢP VỚI QUY TRÌNH CÔNG NGHỆIN TIỀN (ĐỊNH LƯỢNG, KHUÔN KHỔ, KẾT CẤU SỰ CHỊU ÁP LỰC IN) VÀ 5  Giấy in tiền có đặc điểm: dai bền, đàn hồi, có thể cảm nhận được độ chắc, phát ra âmthanh trong-đặc trưng của giấy đặc biệt dùng để in tiền (cầm đếm, vò, phất, giật tờ giấybạc thật). Ngoài ra giấy in tiền còn hấp thụ ánh sáng trắng và không phát sáng dưới tia đèn cựctím. Không phải tất cả các nước đều có nền công nghiệp chế tạo giấy đủ đạt được trìnhđộ sản xuất các loại giấy in tiền để dùng cho nhu cầu trong nước. Rất nhiều nước phảinhập giấy in tiền của một vài nước có nền công nghệ cao về lĩnh vực này như: Mỹ, Anh,Pháp, Đức, Nga sau khi đã thỏa thuận với các nước xuất khẩu đó các yêu cầu của mìnhvề đặc tính, cấu tạo phải có cho giấy mà họ sẽ nhập. Các thông số kỹ thuật của các loại giấy in tiền thuộc bí mật quốc gia nhằm ngănchặn, chống lại khả năng làm giấy giả cho mục đính dùng giấy giả đó để làm tiền giả.Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế “Interpol”, các tổ chức nghiên cứu giấy bạccủa các nước và qua theo dõi tình hình tiền giả ở Việt Nam cũng như trên thế giới chođến nay cho thấy: không có tiền giả được in trên giấy thật, hầu như các loại tiền giả đềusử dụng các loại giấy thông thường sau khi được gia cố thêm một số chất phụ gia đểđánh lừa ta. Chỉ có tiền bị làm giả (tức là loại tiền được sửa chữa từ loại tiền thật cómệnh giá thấp thành loại có mệnh giá cao hơn) là có cấu tạo của giấy thật.6 1. HIỆU BÓNG CHÌM (KHBC):KHBC LÀ MỘT CỤM CHI TIẾT KỸ THUẬT CHỐNG GIẢ RẤT HIỆU QUẢ. CHẾTẠO KHBC RẤT CÔNG PHU, TỐN KÉM VÀ ĐÒI HỎI CÔNG NGHỆ PHỨC TẠP,RẤT KHÓ CHO VIỆC LÀM GIẢ NHẰM BẢO VỆ CHO GIẤY IN TIỀN.A. HIỆU BÓNG CHÌM CỔ ĐIỂN:CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH BÓNG CHÌM CỔ ĐIỂN ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ KHÂU XEOGIẤY, NGAY KHI BỘT- SỢI GIẤY HOÁ LÕNG Ở DẠNG HUYỀN PHÙ ĐƯỢC VỚTLÊN LÔ CUỐN GIẤY- CHẾ BẢN BÓNG CHÌM Ở DẠNG LƯỚI KIM LOẠI ĐƯỢCGẮN VÀO LÔ (TRỤC QUAY) VÀ GIỮ LẠI BỘT GIẤY VỚI SỐ LƯỢNG LỚN HƠNỞ NHỮNG ĐIỂM ĐỊNH VỊ. KHBC LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH ĐƯỢC HÌNH THÀNHBỞI ĐỘ DÀY MỎNG KHÁC NHAU CỦA GIẤY, CHÚNG THỂ HIỆN KHI QUANSÁT NGƯỢC NGUỒN SÁNG, LÀ NHỮNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI: Phòng 6, tầng 11, tòa nhà HAREC, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +(84.4)3772 6970 / Fax: +(84.4) 3772 6971 VĂN PHÒNG SÀI GÒN: Tầng 7, Cao ốc PDD 162 Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: +(84.8) 3822 0076 / Fax: +(84.4) 3772 6971 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI (Sửa đổi phù hợp với Dự thảo 2.2 chỉnh lý ngày 20/03/2013) Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng1 Nguyễn Thị Thu Trang2 A Cơ sở phương pháp luận xây dựng Nghị Quyết hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại 2010 I Cơ sở việc xây dựng Nghị Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao Việc xây dựng Nghị Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao trước hết xuất phát từ quy định Điều 82 Luật trọng tài thương mại, theo “Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành điều, khoản giao Luật; hướng dẫn nội dung cần thiết khác Luật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.” Tuy nhiên, LTTTM Việt Nam điều khoản quy định rõ nội dung cần Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Nghị định hướng dẫn luật TTTM Chính phủ (để hướng dẫn điều 15, điều 29 điều 79) nên Tòa án nhân dân tối cao, theo Điều 82, hướng dẫn nội dung cần thiết LTTTM để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trọng tài Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn giải tranh chấp trọng tài Việt nam tranh chấp đầu tư quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp quan nhà nước Việt nam sau LTTTM năm 2010 có hiệu lực cho thấy nhu cầu cần thiết phải ban hành văn hướng dẫnquy định LTTTM Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, Thạc sỹ Luật Giải tranh chấp quốc tế (Đại học Luân Đôn), nguyên thành viên Tổ biên tập Ban soạn thảo Luật Trọng tài thương mại thuộc Hội Luật gia Việt nam Ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn Bộ tư pháp Thành viên Viện Trọng tài Luân Đôn –CIArb (Vương quốc Anh); Nguyễn Thị Thu Trang trợ lý nghiên cứu trọng tài quốc tế Công ty Luật TNHH MTV Tư vấn Độc Lập (tên giao dịch quốc tế Dzungsrt & Associates LLC – www.dzungsrt.com) VĂN PHÒNG HÀ NỘI: Phòng 6, tầng 11, tòa nhà HAREC, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +(84.4)3772 6970 / Fax: +(84.4) 3772 6971 VĂN PHÒNG SÀI GÒN: Tầng 7, Cao ốc PDD 162 Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: +(84.8) 3822 0076 / Fax: +(84.4) 3772 6971 tổ chức nhiều buổi hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia, trọng tài viên, thẩm phán, luật sư doanh nghiệp, vv vấn đề Thực tiễn giải tranh chấp trọng tài cho thấy, sau gần năm thực hiện, Luật Trọng tài Thương mại bước đầu góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động trọng tài thương mại Việt Nam Tuy nhiên, áp dụng, luật trọng tài bộc lộ số điểm hạn chế chưa rõ ràng Từ đó, dẫn đến việc trung tâm trọng tài tòa án gặp nhiều lúng túng việc áp dụng luật cách thống Do đó, Nghị hướng dẫn số điều Luật trọng tài thương mại không nên giới hạn hướng dẫn liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ xét xử Tòa án, mà phải đưa hướng dẫn, giải thích cụ thể quy định Luật Trọng tài thương mại để trung tâm trọng tài, tòa án cộng đồng doanh nghiệp có thống việc áp dụng II Phương pháp luận việc xây dựng Nghị Cần xác định rõ mục đích Nghị nhằm hướng dẫn, giải thích số quy định Luật trọng tài thương mại, không nhằm khắc phục khiếm khuyết Luật mà có phải tổng kết để sửa đổi, bổ sung theo trình tự luật định vào thời điểm thích hợp Do đó, cần tôn trọng tham khảo văn sau để đưa hướng dẫn phù hợp với tinh thần Luật: (i) Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 (PLTTTM) LTTTM ban hành nhằm khắc phục hạn chế pháp lệnh bổ sung điểm để hoàn chỉnh hệ thống pháp luật trọng tài Tuy nhiên, LTTTM kế thừa quy định tạo tảng cho pháp luật trọng tài Việt nam (Ví dụ nguyên tắc Tính độc lập Thỏa thuận trọng tài (Separability), Bảo mật (Confidentiality), Tự xác định thẩm quyền Hội đồng trọng tài (Competence – Competence), v v áp dụng có tính chất ổn định thực tế thời gian dài (ii) Luật Trọng tài Mẫu Ủy ban Luật thương mại quốc tế Liên hiệp quốc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị: TRƯỜNG THPT XUÂN THỌ Mã số: …………………………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH GÓC TRONG BÀI TOÁN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI CHÓP VÀ KHỐI LĂNG TRỤ Người thực hiện: VÕ THỊ THU HỒNG Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học môn: Toán  - Phương pháp giáo dục - Lĩnh vực khác   Có đính kèm: Các sản phẩm in SKKN  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh Năm học: 2012 - 2013  Hiện vật khác SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: VÕ THỊ THU HỒNG Ngày tháng năm sinh: 17/03/1985 Nam, nữ: NỮ Địa chỉ: SUỐI CÁT, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI Điện thoại: 0902024794 E-mail: rose85852004@gmail.com Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: TRƯỜNG THPT XUÂN THỌ II TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: CỬ NHÂN - Năm nhận bằng: 2008 - Chuyên ngành đào tạo: TOÁN HỌC III KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: nghiên cứu giảng dạy toán - Số năm có kinh nghiệm: năm PHẦN 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong chương trình giáo dục phổ thông môn toán nhiều học sinh yêu thích say mê, nói đến hình học không gian lại mang nhiều khó khăn trở ngại cho không học sinh Đây phần có cấu trúc đề thi đại học, cao đẳng thường xuyên xuất đề thi tốt nghiệp THPT Một lĩnh vực quan trọng hình học không gian xác định góc, đặc biệt xác định góc toán tính thể tích khối chóp khối lăng trụ Nhằm giúp học sinh vượt qua khó khăn trở ngại ngày yêu thích học toán thầy cô phải có nhiều tâm huyết giảng dạy nghiên cứu Qua thực tế giảng dạy có chút kinh nghiệm giảng dạy phần mong chia sẻ thầy cô đồng nghiệp người yêu thích môn toán PHẦN 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I CƠ SỞ LÝ LUẬN: Trong chương trình Toán phổ thông, Hình học không gian phân phối học cuối năm lớp 11 đầu năm lớp 12, kiến thức góc ( góc đường thẳng mặt phẳng ; góc hai mặt phẳng) học vào cuối năm lớp 11 đến đầu năm lớp 12 vận dụng vào toán tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ Đó vấn đề khó học sinh lớp 12 vận dụng đa số học sinh quên cách vận dụng, từ đa số học sinh bỏ làm sai toán tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ Khi giải toán tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ điều quan trọng học sinh cần phải xác định diện tích đáy chiều cao khối chóp, khối lăng trụ Để làm tốt điều này, toán liên quan đến góc, học sinh cần phải nắm vững kiến thức xác định góc Vì thế, lựa chọn viết chuyên đề “Hướng dẫn học sinh kỹ xác định góc toán tính thể tích khối chóp khối lăng trụ” nhằm giúp em học sinh rèn luyện kỹ xác định góc để em làm tốt toán tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ Chuyên đề viết dựa vào Chương I, sách giáo khoa hình học 12 chuẩn, bao gồm nội dung:  Nội dung 1: Nhắc lại cách xác định góc  Nội dung 2: Xác định góc toán tính thể tích khối chóp  Nội dung 3: Xác định góc toán tính thể tích khối lăng trụ II NỘI DUNG: Nhắc lại cách xác định góc Cách xác định góc: a) Góc đường thẳng d mặt phẳng (P): góc đường thẳng d đường thẳng d’ với d’ hình chiếu d lên mặt phẳng (P) Việc xác định hình chiếu d’ d lên mặt phẳng (P) với nhiều học sinh khó khăn, dẫn đến em xác định sai góc đường thẳng d mặt phẳng (P) Vì hướng dẫn cho em thực bước sau để tìm hình chiếu d lên mặt phẳng (P) suy góc d (P): Bước 1: Tìm giao điểm đường thẳng d mặt phẳng (P) Giả sử d cắt (P) O Bước 2: Trên đường thẳng d, tìm điểm A cho AH vuông góc với (P) Khi đó: OH hình chiếu OA lên mặt phẳng (P) (OA đường thẳng d) · Bước 3: Vậy góc đường thẳng d mặt phẳng (P) góc AOH Chú ý : d cắt (P) đâu đỉnh góc đường thẳng d mặt phẳng (P) Các em hay sai việc ghi đỉnh góc, đỉnh góc phải đặt b) Góc hai mặt phẳng (P) (Q): góc hai đường thẳng vuông góc với hai mặt phẳng Việc xác định hai đường thẳng vuông góc với hai mặt phẳng (P) (Q) với nhiều học sinh lúng túng, dẫn đến em xác định sai góc hai mặt phẳng (P) (Q) Vì hướng dẫn cho em thực bước sau để xác định góc hai mặt phẳng (P) (Q): Bước 1: Xác định giao tuyến d (P) (Q) Bước 2: Tìm (P) đường thẳng a  d , tìm mặt phẳng (Q) đường thẳng b  d Bước 3: Khi góc (P) (Q) góc hai đường thẳng a b Chú ý : Xác định hai ... Treo ảnh, chân dung lãnh tụ với Quốc kỳ ảnh phải thấp  Nếu treo Quốc kỳ hai nước, quy định lễ tân ngoại giao nước có khác Phần lớn nước quy định, đứng từ nhìn vào, cờ... chắc, trí tương tự hội trường Quốc kỳ treo cột cao trước lễ đài Quanh lễ đài có cờ trang trí, băng hiệu phù hợp Treo Quốc kỳ buổi lễ mừng thọ người cao tuổi:  Treo Quốc kỳ phía bên trái sân khấu... phải, cờ nước khách bên ph Buổi lễ tổ chức Hội trường :  Quốc kỳ Quốc kỳ cờ Đảng treo phông hậu cột cờ phía bên trái sân khấu; Quốc kỳ bên phải, cờ Đảng bên trái (nhìn từ phía hội trường lên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn treo Quốc kỳ đúng quy định, Hướng dẫn treo Quốc kỳ đúng quy định, Hướng dẫn treo Quốc kỳ đúng quy định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay