Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB về Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017

9 53 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:02

Lời nói đầu T hưa các bạn, trong nhiều cuộc hội thảo, trên nhiều diễn đàn chúng ta dễ dàng nghe thấy các tranh luận về vấn đề làm sao để giữ gìn truyền thống văn hoá trong khi hô hào bình đẳng giới và đấu tranh cho bình đẳng. Đã có nhiều cuộc tranh luận chính thức và không chính thức khá gay gắt trên nhiều diễn đàn xung quanh chủ đề đề này. Không ít những phát biểu vẫn cho rằng, ngày nay dường như phụ nữ đang đòi những quyền mà lẽ ra họ không nên đòi, vì như vậy là phá vỡ những cái gọi là “truyền thống văn hoá” hay “bản sắc dân tộc”. Điều đó nên được hiểu như thế nào và các phương tiện truyền thông đại chúng đóng vai trò ra sao trong việc thúc đẩy bình đẳng giới? Trong bản tin kỳ này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến nội dung trên. Bản tin hy vọng sẽ góp phần để công chúng hiểu được rằng bình đẳng giới không có nghĩa là làm mất đi các giá trị văn hóa tốt đẹp, nhưng bình đẳng giới cũng không cổ vũ cho những tập quán, thói quen lạc hậu cản trở sự thực hiện quyền của phụ nữ - những tập tục này đã bị hiểu sai là những “giá trị văn hóa” hay “truyền thống văn hóa”. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và mong nhận được ý kiến phản hồi. Nhóm cán bộ CSAGA – Oxfam Anh Số 3 6/2009 SAGA Số 5 2009 MẪU HÌNH VĂN HÓA VÀ TIÊU CHUẨN VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG Xã hội lồi người chuyển từ chế độ mẫu hệ sang phụ hệ đã thay đổi vai trò và hình mẫu về nam và nữ. Hàng ngàn năm Bắc thuộc đã biến Việt Nam từ xã hội thờ mẫu với khơng ít những tấm gương liệt nữ sang chế độ tơn thờ tuyệt đối nam giới. Phụ nữ bị đánh đồng với tiểu nhân, thậm chí bị coi là có cũng như khơng trong gia đình và ngồi xã hội chỉ vì giới tính của họ. Để khẳng định mình, trong lịch sử Việt Nam đã có những phụ nữ phải đóng vai nam giới để đi thi, để ra trận. Quan niệm đó đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, tạo ra những quy định bất thành văn về mẫu phụ nữnam giới mà trong đó, người nữ bị tước đi rất nhiều quyền trong khi phải gánh trên vai khơng ít trách nhiệm vơ lý. Mặt khác, những quan niệm này đã làm hạn chế chất lượng sống, hạn chế nhu cầu hạnh phúc của một nửa dân số của đất nước. Khoa học về giới ngay nay đã chứng minh rằng, bất bình đẳng giới là ngun nhân cản trở phát triển. Bất bình đẳng nam nữ làm gia tăng đói nghèo, tham nhũng, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Chính vì những lý do này mà xố bỏ tình trạng bất bình đẳng giới là một trong tám Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc. Việt Nam tiếp tục thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trên con đường hướng tới mục tiêu bình đẳng giới, cụ thể là việc ra đời của Luật Bình đẳng giới vào năm 2006 và việc thành lập Vụ Bình đẳng giới - cơ quan quản lý BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - Số: 2951/LĐTBXH-TCCB Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017 V/v Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017 Kính gửi: Ban Vì tiến phụ nữ đơn vị thuộc Bộ Ngày 26/6/2017, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có Thông báo số 25/TB- ĐCT tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 với mục đích: Khơi dậy tinh thần khả sáng tạo phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", góp phần thực Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 tổ chức vào dịp 20/10/2017 Các sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo gửi Ban tổ chức trước ngày 15/8/2017 theo địa chỉ: Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, số 39 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đồng thời gửi văn Ban Vì tiến phụ nữ Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) theo dõi, tổng hợp Đối tượng tham gia, tiêu chí điều kiện lựa chọn, yêu cầu hồ sơ tham dự gửi kèm theo Ban Vì tiến phụ nữ Bộ thông báo để Ban Vì tiến phụ nữ đơn vị triển khai hoạt động, lựa chọn sản phẩm, ý tưởng sáng tạo tham gia Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017./ TL BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ - Như trên; - TT Nguyễn Trọng Đàm (để b/c); - Lưu: VP, BVSTBPN Bộ Trịnh Minh Chí PHÓ TRƯỞNG BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐOÀN CHỦ TỊCH - Số: 25/TB-ĐCT Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017 THÔNG BÁO NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO NĂM 2017 Kính gửi: Ban Vì tiến - Bộ Lao động Thương binh Xã hội Thực Kế hoạch số 06/KH-ĐCT ngày 20 tháng năm 2017 Đoàn Chủ tịch việc tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017, TW Hội LHPN Việt tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm mục đích: - Khơi dậy tinh thần khả sáng tạo phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần tích cực thực Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu Luật phòng, chống thiên tai (năm 2013), phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững - Phát hiện, hỗ trợ thực hóa nhân rộng sáng kiến nhằm phát huy vai trò phụ nữ giảm nhẹ rủi ro thiên tai (RRTT) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) - Thu hút quan tâm, nâng cao nhận thức xã hội vai trò phụ nữ giảm nhẹ RRTT thích ứng với BĐKH Các hoạt động chuỗi kiện Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 bao gồm: Nhóm hoạt động 1: Tổ chức hoạt động truyền thông; hội nghị, hội thảo chuẩn bị nội dung cho Ngày Phụ nữ sáng tạo - Thành lập Ban Giám khảo, gồm đại diện lãnh đạo Hội, ngành chức năng, chuyên gia lĩnh vực liên quan đến tìm kiếm sản phẩm sáng tạo - Tổ chức Diễn dàn, hội thảo chuyên đề giảm nhẹ RRTT thích ứng với BĐKH - Tổ chức hoạt động truyền thông trước, sau chuỗi kiện Ngày Phụ nữ sáng tạo Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam, báo, trang web, tờ thông tin, họp báo nội dung liên quan đến chủ đề kiện Ngày Phụ nữ Sáng tạo 2017 Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 tổ chức vào dịp 20/10/2017, dự kiến Trung tâm Phụ nữ Phát triển - 20 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - 36 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội Để Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 tổ chức thành công, Ban Tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo TW Hội LHPN Việt Nam trân trọng thông báo kính đề nghị Bộ/ban/ngành/đoàn thể/đơn vị/tổ chức quan tâm phối hợp với Hội LHPN Việt Nam triển khai hoạt động; giới thiệu, lựa chọn sản phẩm /ý tưởng sáng tạo để tham gia Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 Các sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo gửi Ban Tổ chức trước ngày 15/8/2017 theo địa chỉ: Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam 39 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội Thông tin cụ thể xem văn kèm theo Để có thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: Đ/c Bùi Lan Anh ĐT: 04.3972049/0936.060.000, Email: pnst2017@gmail.com: đ/c Nguyễn Tam Điệp ĐT: 04.39726604/0936.329.089 TM ĐOÀN CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Ban Vì tiến Bộ/ngành/đoàn thể/Tập đoàn - Các đơn vị/tổ chức; CT/ dự án GTRRTT & TƯBĐKH - Trưởng Ban Tổ chức Ngày PNST 2017 Nguyễn Thị Tuyết - Lưu VT, Ban KT HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SẢN PHẨM, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO THAM GIA NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO NĂM 2017 Đối tượng tham gia: - Sản phẩm sáng tạo: Cá nhân hội viên, phụ nữ Việt Nam tập thể có đông lao động nữ (từ 40% trở lên) tập thể phụ nữ lãnh đạo/quản lý - Ý tưởng sáng tạo: Là công dân Việt Nam quan, tổ chức hoạt động hợp pháp Việt Nam - Khuyến khích: phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo, phụ nữ khuyết tật phụ nữ sống vùng/miền chịu nhiều rủi ro thiên tai ảnh hưởng biến đổi khí hậu Tiêu chí, điều kiện lựa chọn sản phẩm, ý tưởng sáng tạo a Lĩnh vực sản phẩm ý tưởng sáng tạo: Tất giải pháp, sản phẩm, ý tưởng sáng tạo thuộc lĩnh vực sau: - Nông - Lâm - Ngư nghiệp: Các sản phẩm, ý tưởng mang lại hiệu cao, bền vững cho người dân ... Nghiên cứu - trao đổi 24 Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ ThS. Bùi Thị Đào * ựng vi s phỏt trin ca xó hi, s u tranh ca nhõn loi tin b núi chung v ph n núi riờng, vai trũ ca ph n i vi i sng xó hi dn dn c tha nhn chớnh thc v ngy cng rng rói. Tuy nhiờn, s phõn bit i x i vi ph n vn tn ti v biu hin nhiu mc , dng thc khỏc nhau, ngay c nhng xó hi tin b, khin cho ph n phi chu nhiu bt cụng, thit thũi, lm nh hng n tõm lớ, t tng, hn ch s phỏt trin ti nng, trớ tu ca ph n. Lỳc sinh thi, Bỏc H rt quan tõm n vn gii phúng ph n. T rt sm, Bỏc ó nhn thy ph n cỏc nc thuc a khụng ch chu ni kh nhc ca ngi dõn nụ l m cũn vỡ h l ph n. Trong tỏc phm "Bn ỏn ch thc dõn", Bỏc ó mụ t hng trm cnh i x bt cụng, tn bo ca bn thc dõn i vi ph n. Nu núi gn li thỡ "ngoi ph, trong nh, gia ch hay thụn quờ, õu õu h cng vp phi nhng hnh ng tn nhn ca bn quan cai tr, s quan, cnh binh, nhõn viờn nh oan, nh ga".(1) Trong lỏ th gi tp chớ Rabotnhitxa di tờn ca mt ph n Trung Quc, Bỏc vit: "S ỏp bc ố nng lờn chỳng tụi, nhng chỳng tụi b ỏp bc nng n hn gp nghỡn ln n ụng Khụng cú chỳt quyn t do chớnh tr, kinh t v xó hi, chỳng tụi b búc lt gp ụi vỡ l lao ng v vỡ l n b. Vic khụng cú hc vn, tớnh th ng, tp tc cũn lm cho ni kh cc ca chỳng tụi cng nng n thờm".(2) T tng ca Bỏc v gii phúng cỏc dõn tc thuc a l gii phúng ngi nụ l v gii phúng ngi nụ l khụng th khụng gii phúng ph n. Tuy nhiờn, gii phúng dõn tc khụng cú ngha l ó gii phúng ph n v vn gii phúng ph n khụng ch cn thit vỡ ph n l ngi b ỏp bc m cũn vỡ ph n úng vai trũ to ln trong s phỏt trin ca xó hi. Bỏc tỏn ng nhn xột ca Cỏc Mỏc: "Ai ó bit lch s thỡ bit rng mun sa sang xó hi m khụng cú ph n giỳp vo thỡ chc khụng lm ni".(3) Bỏc ch ra vai trũ ca ph n Vit Nam trong mi lnh vc ca i sng xó hi: - Vai trũ ca ph n trong khỏng chin. Lch s Vit Nam l lch s u tranh khụng ngng vi cỏc th lc ngoi xõm ginh v gi c lp. Trong sut chiu di lch s ú xut hin nhiu gng mt n anh hựng lm rng danh non sụng nh B Trng, B Triu. Nhng tm gng lch s ny thng c Bỏc nờu lờn ng viờn lp lp cỏc m, cỏc ch, cỏc em tip ni truyn thng bt khut gic n nh n b cng ỏnh. Bỏc ghi nhn v biu dng lc lng khỏng C * Ging viờn Khoa hnh chớnh - nh nc Trng i hc lut H Ni Nghiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học - đặc san phụ nữ 25 chin n. ú l cỏc m rt hin t t chc nhau li thnh hi cỏc b m chin s, giỳp b i ỏnh gic, giỳp , an i thng binh(4) ho ln lũng yờu nc, yờu con, yờu chin s thnh mi yờu thng vụ b bn m giỳp chin s v sn súc thng binh nh con em rut tht ca mỡnh. ú l nhng i n du kớch rt anh hựng. Trong cỏc chin dch, ph n chim 2/3 lc lng dõn cụng ti lng thc, n dc, lm ng khụng k ma bom bóo n vn vui v ng viờn nhau hon thnh nhim v. Cú nhiu ch em dõn tc thiu s b c t tng mờ tớn, phong tc lc hu bo v cỏn b cỏch mng hot ng. Bỏc cũn ra nhim v cho ch em vựng tm b chim chng ch bt chng con, anh em i lớnh, phỏ mu mụ ch dựng ngi Vit ỏnh ngi Vit, vỡ theo Bỏc a s ngu binh l nhng thanh niờn b bt buc phi i lớnh cho gic, nu ta gii thớch rừ cho h, khoan hng vi h thỡ h s quay v vi T quc. Nu ch vn, ngu vn tt thỡ ta s khụng tn n, hao binh m c c ngi ln sỳng. Thnh qu m cỏch mng t c l nh s hi sinh anh dng ca ton dõn, ton ng, trong ú cú ph n. - Vai trũ ca ph n trong lao ng xõy dng t quc. Trong thi kỡ chin tranh, do mt s ỏng k nam thanh niờn ó c ng viờn ra mt trn nờn lao ng n chim t l ln trong lc lng lao ng xó hi. nụng thụn, 60% xó viờn hp tỏc xó l n, trong ngnh cụng nghip nh ph n chim s ụng. tt c cỏc lnh vc, ph n u tớch cc tham gia sn xut, tng nng sut lao ng. Bỏc ng viờn kp thi cỏc ch cú thnh tớch tt trong phong tro lm phõn xanh hp tỏc xó, khuyn khớch, c v n thanh niờn tip thu kin thc khoa hc - k thut lm ch cỏc mỏy múc hin i trong cỏc nh mỏy, trờn cụng trng. Khụng dng li ú, ph n cũn tham gia cụng tỏc ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VƢƠNG VÂN HUYỀN HOµN THIÖN PH¸P LUËT B¶O VÖ QUYÒN PHô N÷ ë VIÖT NAM HIÖN NAY Chuyên ngành: L lun v lch s nh nƣc v php lut Mã số: 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hong Th Kim Quế HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văncông trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Vƣơng Vân Huyền MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM 8 1.1. Cơ sở l lun về quyền phụ nữ v bảo vệ quyền phụ nữ 8 1.1.1. Quyền phụ nữ là một nội dung của quyền con người 8 1.1.2. Nội dung các loại quyền phụ nữ 12 1.1.3. Cơ chế bảo vệ, bảo đảm quyền phụ nữ 17 1.2. Điều chỉnh php lut về bảo vệ quyền phụ nữ ở việt nam 21 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ 21 1.2.2. Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền phụ nữ 26 1.2.3. Cấu trúc pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ 27 1.2.4. Nội dung pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ 31 1.3. Tính tất yếu của hon thiện php lut về bảo vệ quyền phụ nữ ở việt nam trong giai đoạn hiện nay 32 1.3.1. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ nhằm góp phần bảo vệ quyền con người, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 32 1.3.2. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 33 1.3.3. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa 34 1.3.4. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ nhằm khắc phục những khuyết tật của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay 35 1.4. Cc tiêu chí đnh gi mức độ hon thiện của php lut về bảo vệ quyền phụ nữ 36 1.4.1. Tính toàn diện 37 1.4.2. Tính đồng bộ, thống nhất 39 1.4.3. Tính phù hợp và khả thi 43 1.4.4. Tính hiệu lực 45 1.4.5. Tính tương thích với các văn bản pháp luật quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết và phê chuẩn 46 Kết lun Chƣơng 1 47 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 48 2.1. Thực trạng quy đnh php lut bảo vệ quyền phụ nữ ở việt nam 48 2.1.1. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh vực chính trị 49 2.1.2. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế 53 2.1.3. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm 55 2.1.4. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 57 2.1.5. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc y tế 58 2.1.6. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 60 2.1.7. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học và công nghệ 62 2.2. Những ƣu điểm, tồn tại, hạn chế trong php lut, thực hiện php lut về bảo vệ quyền phụ nữ ở Việt Nam hiện nay v giải php hon thiện 63 2.2.1. Những ưu điểm của pháp luật, thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ ở Việt Nam 63 2.2.2. Những tồn tại, hạn chế trong pháp luật, thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ ở Việt Nam và nguyên nhân của chúng 69 2.2.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền phụ nữ ở Việt Nam hiện nay 75 Kết lun Chƣơng 2 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BLLĐ: Bộ luật lao động ĐBHĐND: Đại biểu Hội đồng nhân dân ĐBQH: Đại biểu Quốc hội HĐND : Hội đồng nhân dân HNGĐ : Hôn nhân gia đình LHPNVN: Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 1 MỞ ĐẦU 1. Tính I HC QUC GIA H NI KHOA LUT VNG VN HUYN HOàN THIệN PHáP LUậT BảO Vệ QUYềN PHụ Nữ VIệT NAM HIệN NAY Chuyờn ngnh L u v c s cv Mó s: 60 38 01 01 u t TểM TT LUN VN THC S LUT HC H NI - 2014 Cụ g trỡ c o t ti K oa Lu t - i c Quc gia H Ni Cỏn b hng dn khoa hc GS.TS Ho gT Kim Qu Phn bin 1: Phn bin 2: Lu v c bo v ti Hi g c m u v , ti K oa Lu t - i c Quc gia H Ni Vo hi gi ., ngy thỏng nm 2014 Cú t tỡm iu u v ti Tru g tõm t iu K oa Lu t i c Quc gia H Ni Trung tõm Thụng tin T vi , i c Quc gia H Ni MC LC CA LUN VN Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ký hiu, ch vit tt M U C g 1: C S Lí LUN V HON THIN PHP LUT BO V QUYN PH N VIT NAM 1.1 C s lý lu n v quyn ph n v bo v quyn ph n 1.1.1 Quyn ph n l mt ni dung ca quyn ngi 1.1.2 Ni dung cỏc loi quyn ph n 12 1.1.3 C ch bo v, bo m quyn ph n 17 1.2 iu chnh phỏp lu t v bo v quyn ph n vit nam 21 1.2.1 Khỏi nim v c im ca phỏp lut v bo v quyn ph n 21 1.2.2 Vai trũ ca phỏp lut bo v quyn ph n 26 1.2.3 Cu trỳc phỏp lut v bo v quyn ph n 27 1.2.4 Ni dung phỏp lut v bo v quyn ph n 31 1.3 Tớnh tt yu ca hon thin phỏp lu t v bo v quyn ph n vit am tro g giai on hin 32 1.3.1 Hon thin phỏp lut v bo v quyn ph n nhm gúp phn bo v quyn ngi, ỏp ng yờu cu hi nhp quc t 32 1.3.2 Hon thin phỏp lut v bo v quyn ph n nhm ỏp ng yờu cu hi nhp quc t 33 1.3.3 Hon thin phỏp lut v bo v quyn ph n nhm ỏp ng yờu cu xõy dng nh nc phỏp quyn Vit Nam xó hi ch ngha 34 1.3.4 Hon thin phỏp lut v bo v quyn ph n nhm khc phc nhng khuyt tt ca h thng phỏp lut Vit Nam hin 35 1.4 C c tiờu c gi mc hon thin ca phỏp lu t v bo v quyn ph n 36 1.4.1 Tớnh ton din 37 Tớnh ng b, thng nht 39 Tớnh phự hp v kh thi 43 Tớnh hiu lc 45 Tớnh tng thớch vi cỏc bn phỏp lut quc t m Vit Nam ó tham gia, ký kt v phờ chun 46 Kt lu C g 47 C g 2: THC TRNG V GII PHP HON THIN PHP LUT BO V QUYN PH N VIT NAM HIN NAY 48 2.1 Thc trng quy nh phỏp lut bo v quyn ph n vit nam 48 2.1.1 Bo v quyn ph n lnh vc chớnh tr 49 2.1.2 Bo v quyn ph n lnh vc kinh t 53 2.1.3 Bo v quyn ph n lnh vc lao ng, vic lm 55 2.1.4 Bo v quyn ph n lnh vc giỏo dc v o to 57 2.1.5 Bo v quyn ph n lnh vc chm súc y t 58 2.1.6 Bo v quyn ph n lnh vc hụn nhõn v gia ỡnh 60 2.1.7 Bo v quyn ph n lnh húa, thụng tin, th dc, th thao, khoa hc v cụng ngh 62 2.2 Nh g u im, tn ti, hn ch phỏp lu t, thc hin phỏp lu t v bo v quyn ph n Vit Nam hin v gii phỏp hon thin 63 2.2.1 Nhng u im ca phỏp lut, thc hin phỏp lut v bo v quyn ph n Vit Nam 63 2.2.2 Nhng tn ti, hn ch phỏp lut, thc hin phỏp lut v bo v quyn ph n Vit Nam v nguyờn nhõn ca chỳng 69 2.2.3 Mt s gii phỏp nhm hon thin phỏp lut bo v quyn ph n Vit Nam hin 75 Kt lu C g 85 KT LUN 86 DANH MC TI LIU THAM KHO 88 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 M U Tớ c t it ca t i Ph n chim mt na nhõn loi v l lc lng lao ng quan trng gúp phn phỏt trin kinh t - xó hi v thỳc y s tin b ca xó hi Tri qua hng trm nm tranh u, ngy nay, quyn ca ph n ó c tha nhn v trõn trng trờn phm vi th gii Nhiu kin v bn phỏp lut quc t ó xỏc nh v cao quyn ca ph n, coi ú nh l mt trỏch nhim ca minh th gii Vic quy nh quyn ca ph n phỏp lut l s ghi nhn v mt phỏp lý i vi vai trũ ca n gii xó hi, õy l bc tin s nghip gii phúng ngi núi chung v gii phúng ph n núi riờng Vit Nam hin nay, ph n chim phõn na dõn s v lc lng lao ng xó hi Ph n nc ta trc õy ó cú nhng úng gúp ht sc to ln vo cụng cuc u tranh chng ngoi xõm ginh v gi gỡn c lp, xõy dng T quc Trong s nghip i mi hin nay, ph n Vit Nam luụn sỏt cỏnh cựng nam gii phn u vỡ mc tiờu "Dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh " v cú nhng úng gúp ỏng k cỏc lnh vc xúa gim nghốo, phỏt trin kinh t, n nh xó hi cng nh nhng cng hin xut sc vic chm lo xõy dng gia ỡnh, nuụi dng cỏc th h cụng dõn tng lai ca t nc Khụng nhng vy, nhiu ph n cũn mang li nhng vinh quang ln cho t nc cỏc lnh vc húa, giỏo dc, khoa hc, ngh Mẫu số 01/2017-PNST Số thứ tự: _ Ngày nhận: NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO NĂM 2017 “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu” ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA SẢN PHẨM SÁNG TẠO Kính gửi: Ban Tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017 I THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM Tên sản phẩm/giải pháp (gọi chung sản phẩm) sáng tạo: MÔ HÌNH TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ CHẮN GIÓ, CHẮN CÁT VEN BIỂN Lĩnh vực (chọn số lĩnh vực sau): × Nông – Lâm – Ngư nghiệp  Xã hội  Giáo dục đào tạo  Khoa học công nghệ  Thương mại – dịch vụ  Chính sách  Đời sống gia đình  Khác (ghi rõ) Thuyết minh sản phẩm sáng tạo: a Lịch sử, nguồn gốc sản phẩm: Được thành lập với mục đích chống gió hạn, chắn cát bay, ngăn chặn xâm mặn biển, chắn sóng lấn biển, chống sạt lở, bảo vệ công trình ven biển b Đối tượng hưởng lợi trực tiếp: Cộng đồng dân cư sống khu vực ven biển c Nội dung sản phẩm sáng tạo: -Ý tưởng nhằm giải vấn đề: + Trồng rừng phòng hộ góp phần làm tăng độ che phủ rừng tính đa dạnh sinh học, cải thiện tình trạng xói mòn thoái hóa đất, trì bảo vệ chất lượng trữ lượng nguồn nước, tác động tích cực tới môi trường không khí bảo vệ động vật biển + Nhờ có giải rừng phòng hộ nên hạn chế nhiều cố môi trường ổn định cát (chống cát bay, cát di động), che chắn bão gió mạnh từ biển thổi vào, đặc biệt sóng thần (nếu xảy ra), cải thiện điều kiện khắc nghiệt môi trường vùng đất cát + Tạo an tâm đời sống người dân mùa mưa bão về, làm giảm rủi ro thiên tai mưa bão gây ra, giảm thiểu thiệt hại có sóng thần xảy + Góp phần cải thiện đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, làm giảm tượng hiệu ứng nhà kính + Tạo việc làm thu nhập cho người dân địa phương thông qua việc trồng, chăm sóc bảo vệ rừng + Cung cấp chất đốt sản phẩm hữu cho cộng đồng dân cư địa phương sống lân cận thông qua quản lý sử dụng hợp lý rừng phòng hộ ven biển + Sức sản xuất độ phì nhiêu đất cát không ngừng cải thiện nâng cao d Khả ứng dụng, nhân rộng sản phẩm: Mô hình trồng rừng phòng hộ ven biển có khả ứng dụng cao, nhân rộng lớn thiết thực người dân vùng ven biển Ngoài khả chắn gió, chắn cát tạo điều kiện người dân an tâm sản xuất, tạo thêm nguồn thu nhập loại rừng phòng hộ lớn e Tính bền vững sản phẩm: Rừng phòng hộ có tính bền vững cao, nước ta có diện tích đất cát, cồn cát ven biển khoảng 1,4% diện tích tự nhiên toàn quốc Hơn có nhiều nơi làm thử nghiệm mô hình trồng rừng phòng hộ chắn gió, cát Cho nên rút nhiều kinh nghiệm, tạo nên tính bền vững cao mô hình f Hiệu kinh tế - xã hội sản phẩm: * Về mặt kinh tế: Khi trồng rừng phòng hộ, sau khoảng năm, rừng phát triển mạnh, lớn lên khép tán tạo nên giải rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, cát di dộng làm thay đổi cấu kinh tế theo chiều hướng tốt, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao thu nhập cho cá nhân, hộ gia đình, xã vùng ven biển Các hoạt động lâm nghiệp, xây dựng rừng phòng hộ đất cát tạo tiền đề cần thiết cho phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nuôi trồng thuỷ sản đất cát Nâng cao suất loài trồng nông nghiệp, vật nuôi suất nuôi trồng thuỷ sản đất cát * Về mặt xã hội: Nhờ có giải rừng phòng hộ chắn bão, chắn gió mạnh từ biển thổi vào… bảo vệ cối, nhà cửa, ruộng vườn, thành lao động sản xuất lúa, ngô, khoai, sắn…, bảo vệ động vật trâu, bò, gà, vịt… làm cho người dân yên tâm bám đất, không di dời chỗ Thông qua lớp tập huấn, tài liệu tuyên truyền có tác động làm nâng cao nhận thức khả tiếp cận thông tin cộng đồng, tác động tới việc làm, lao động, thay đổi mặt cấu ngành nghề nông thôn, thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới, thu hút đông đảo tham gia người dân vào hoạt động dự án Ngoài góp phần bảo vệ công trình dân dụng địa phương, công trình quốc gia, đường sắt, đường bộ… Đặc biệt có sóng thần xảy tác dụng chắn gió rừng dự án vô lớn Nó làm giảm thiểu nhiều thiệt hại mà sóng thần gây g Thời gian sản phẩm sáng tạo ... gia Ngày phụ nữ sáng tạo năm 2017 ……., ngày tháng năm 2017 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) Mẫu số 01 /2017- PNST Số thứ tự: _ Ngày nhận: NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO NĂM 2017 Phụ nữ. .. kiện Ngày Phụ nữ sáng tạo Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam, báo, trang web, tờ thông tin, họp báo nội dung liên quan đến chủ đề kiện Ngày Phụ nữ Sáng tạo 2017 Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017. .. sản phẩm /ý tưởng sáng tạo để tham gia Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 Các sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo gửi Ban Tổ chức trước ngày 15/8 /2017 theo địa chỉ: Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB về Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017, Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB về Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017, Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB về Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay