Đề thi thử THPTQG môn vật lý chuyên lương văn chánh phú yên lần 2

11 33 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 02:47

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÚ YÊN TRƯỜNG CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN - 2017 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút (Đề thi có 04 trang gồm 40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 104 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Cho số Plăng h = 6,625.10-34Js; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; gia tốc rơi tự g = π2 = 10 m/s2 Câu 1: Đàn ghi-ta phát âm có tần số f = 440 Hz Họa âm bậc ba âm có tần số A 220 Hz B 660 Hz C 1320 Hz D 880 Hz Câu 2: Quang phổ vạch phát xạ hệ thống cách vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối Quang phổ vạch phát xạ phát A nung nóng khối chất lỏng C nung nóng vật rắn nhiệt độ cao B kích thích khối khí áp suất thấp phát sáng D nung nóng chảy khối kim loại Câu 3: Máy biến áp hoạt động dựa tượng A lan truyền điện từ trường C từ trường quay tác dụng lực từ lên vòng dây có dòng điện B cộng hưởng điện D cảm ứng điện từ Câu 4: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Khi truyền chất lỏng, sóng sóng ngang B Sóng dao động lan truyền môi trường C Sóng không truyền chân không D Khi truyền từ môi trường sang môi trường khác, tần số sóng không thay đổi Câu 5: Khi đặt điện áp xoay chiều 220 V- 50 Hz vào hai đầu mạch điện cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch A Công suất tiêu thụ mạch điện A 220 W B 110 W C 440 W D 440 W Câu 6: Bước sóng xạ đơn sắc chân không chất lỏng có giá trị λ0 = 0,60μm λ1 = 0,25μm Khi truyền chất lỏng, tốc độ xạ A v =1,25.107 m/s B v =1,39.108 m/s C v =1,25.108 m/s D v =1,39.107 m/s Câu 7: Hạt nhân 206 82 Pb có A 82 prôton B 128 nuclon C 82 electron D 206 nơtron Câu 8: Khi sử dụng máy thu vô tuyến, người ta xoay nút dò đài để A tách tín hiệu cần thu khỏi sóng mang cao tần B khuyếch đại tín hiệu thu C thay đổi tần số riêng mạch chọn sóng D thay đổi tần số sóng tới Câu 9: Cho khối lượng proton mp= 1,0073 u, nơtron mn=1,0087 u hạt nhân 42 He mα= 4,0015u 1uc2 = 931,5 MeV Năng lượng liên kết hạt nhân 42 He B 4,55.10-18J A 0,03 MeV C 4,88.10-15 J D 28,41 MeV Câu 10: Con lắc đơn có chiều dài l, khối lượng m treo nơi có gia tốc trọng trường g Chu kỳ dao động điều hòa tự lắc A T=2π g l B T=2π l g C T= 2π l g D T= 2π g m Câu 11: Trong chân không,ánh sáng nhìn thấy xạ điện từ có bước sóng A từ 380 mm đến 760 mm B từ 380 μm đến 760 μm C từ 380 nm đến 760 nm D từ 38 nm đến 76 nm Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, điểm M vùng giao thoa có hiệu khoảng cách đến hai khe d1 – d2 = μm Ánh sáng làm thí nghiệm có bước sóng λ = 400 nm Tại M có A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân tối thứ Câu 13: Mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có tần số góc ω Cảm kháng, dung kháng, tổng trở hệ số công suất mạch ZL , ZC , Z, cosφ Hệ thức   A Z=R +  Lω B cosφ= Cω   R   R +  Lω-   Cω  C ZL = Cω D ZC =Lω Câu 14: Một mạch LC tưởng có dao động điện từ tự Điện tích cực đại cực tụ điện Q0 =10-9C Dòng điện qua cuộn cảm có giá trị cực đại 2π mA Tần số góc dao động mạch A 2π.106 rad/s B 2π.105 rad/s C 5π.105 rad/s D 5π.107 rad/s Câu 15: Hệ dao động có tần số riêng f , chịu tác dụng ngoại lực cưỡng tuần hoàn có tần số f Tần số dao động cưỡng hệ A f-f B f C f +f0 D f Câu 16: Một nguồn sáng phát xạ đơn sắc có tần số f =5.1014 Hz Biết công suất nguồn P = mW Trong giây, số phôton nguồn phát xấp xỉ A 3.1017 hạt B 6.1018 hạt C 6.1015 hạt D 3.1020 hạt Câu 17: Phương trình sau phương trình phóng xạ anpha? 30 11 11 A 42 He + 27 C 146 C  01 e + 147 N 13 Al  15 P + n B C  e + B D 210 84 Po  24 He + 206 82 Pb Câu 18: Hiện tượng phát sáng sau tượng quang - phát quang? A Đầu cọc giới hạn đường sơn màu đỏ vàng B Đèn ống thông dụng( đèn huỳnh quang) C Viên minh châu (ngọc phát sáng bóng tối) D Con đom đóm Câu 19: Trong động không đồng ba pha, tốc độ quay rôto A nhỏ tốc độ quay từ trường B lớn tốc độ quay từ trường C nhỏ lớn tốc độ quay từ trường D tốc độ quay từ trường Câu 20: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 100 g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m Ban đầu vật giữ vị trí lò xo dãn cm thả nhẹ.Bỏ qua ma sát, lực cản Động cực đại mà vật đạt A 800 J B 0,08 J C 160 J D 0,16 J Câu 21: Năng lượng để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn chất bán dẫn Ge 0,66 eV Giới hạn quang dẫn (hay giới hạn quang điện trong) Ge thuộc vùng ánh sáng A lam B tử ngoại C đỏ D hồng ngoại 10-3 Câu 22: Mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có điện dung C = F, mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở 8π 0, r = 30Ω độ tự cảm L = H Điện áp tức thời hai đầu mạch điện u =100 2cos(100πt)(V) Cường độ π hiệu dụng dòng điện qua mạch A I = A B I = A C I = A D I = 2 A Câu 23: Cho mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu mạch mạch có cộng hưởng điện Hệ thức R,L,C ω A LCR 2ω=1 B 2LCω2 =1 C LCRω2 =1 D LCω2 =1 Câu 24: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình ly độ x = 5cos(4t +/2) (cm) ( t tính s) Kết luận sau không đúng? A Tốc độ cực đại vật 20 cm/s B Lúc t = 0, vật qua vị trí cân O, ngược chiều dương trục Ox C Vật thực dao động toàn phần s D Chiều dài quỹ đạo vật 20 cm Câu 25: Có thể tạo sóng dừng sợi dây đàn hồi với hai tần số liên tiếp 30 Hz 50 Hz Khi sóng truyền dây với tần số 50 Hz kể hai đầu dây, số bụng sóng dây A B C D Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, -4 điện trở R tụ điện có điện dung C = 5.10 F π mắc nối thứ tự Gọi M điểm nối cuộn cảm điện trở, N điểm nối điện trở tụ điện Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch AN điện áp hai đầu đoạn mạch MB hình vẽ Công suất tiêu thụ đoạn mạch gần với giá trị sau đây? A 700 W B 350 W C 375 W D 188 W Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai xạ đơn sắc: màu đỏ (bước sóng λ1 = 720 nm) màu lục (bước sóng λ2 = 560 nm) Cho khoảng cách hai khe không đổi khoảng cách từ πt π mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát biến thiên theo thời gian với quy luật D = + cos( - ) (m) (t tính 2 s) Trong vùng giao thoa quan sát màn, thời điểm t = 0, M có vân sáng màu với vân sáng trung tâm M với vân trung tâm có thêm vân sáng màu Trong s kể từ lúc t = 0, số lần vân sáng đơn sắc (màu đỏ màu lục) xuất M A 80 B 75 C 76 D 84 Câu 28: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 12,5 N/m vật nặng có khối lượng m = 50 g, đặt mặt sàn nằm ngang Biết vật mặt sàn có ma sát với hệ số ma sát nghỉ xấp xỉ hệ số ma sát trượt -10 x(cm) μ Chọn trục tọa độ Ox trùng với trục lò xo, có gốc tọa độ vị trí vật lúc lò xo không biến dạng chiều dương hình vẽ Đưa vật dọc theo trục Ox đến vị trí vật có tọa độ x = -10 cm buông nhẹ cho dao động tắt dần Chọn gốc thời gian (t = 0) lúc buông vật Tại thời điểm t  /15(s), vật qua vị trí có tọa độ x = 4,5 cm lần thứ hai Giá trị μ A 0,25 B 0,08 C 0,50 D 0,10 Câu 29: Tại mặt chất lỏng, hai nguồn S1, S2 cách 13 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1 = u2 = Acos(40πt) (cm)(t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Ở mặt chất lỏng, gọi ∆ đường trung trực S1S2 M điểm không nằm S1S2 không thuộc ∆, cho phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại pha với hai nguồn Khoảng cách ngắn từ M đến ∆ A 2,00 cm B 2,46 cm C 3,07 cm D 4,92 cm Câu 30: Bốn điểm O, M,P, N theo thứ tự điểm thẳng hàng không khí NP = 2MP Khi đặt nguồn âm (là nguồn điểm) O mức cường độ âm M N LM = 30 dB LN = 10 dB Cho môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Nếu tăng công suất nguồn âm lên gấp đôi mức cường độ âm P xấp xỉ A 13dB B 21 dB C 16 dB D 18 dB Câu 31: Cho đoạn mạch gồm hai hộp kín X1, X2 mắc nối tiếp Trong hộp kín có chứa linh kiện điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = 100 2cos(t  )(V) (với ω không đổi) thấy điện áp hai đầu hộp X1 sớm pha cường độ dòng điện qua mạch góc π/3 (rad) điện áp hai đầu hộp X2 trễ pha cường độ dòng điện qua mạch góc π/2 ( rad) Điện áp cực đại hai đầu hộp kín X có giá trị lớn A 300 V B 100 V C 200 V D 100 V Câu 32: Một lắc đơn có chu kỳ dao động điều hòa T Khi giảm chiều dài lắc 10 cm chu kỳ dao động lắc biến thiên 0,1 s Chu kỳ dao động T ban đầu lắc A T = 1,9 s B T = 1,95 s C T = 2,05 s Câu 33: Hạt nhân 226 88 Ra đứng yên, phân rã α theo phương trình 226 88 D T = s Ra  He + 222 86 Rn Hạt α bay với động Kα = 4,78MeV Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối chúng Năng lượng tỏa hạt 226 88 Ra phân rã A 4,87 MeV B 3,14 MeV C 6,23 MeV D 5,58 MeV Câu 34: Tổng hợp hạt nhân heli 42 He từ phản ứng hạt nhân 11 H+ 73 Li  24 He +X Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Số A- vô-ga-đrô NA= 6,02.1023 mol-1 Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol heli A 1,3.1024 MeV B 5,2.1024 MeV C 2,6.1024 MeV D 2,4.1024 MeV Câu 35: Năng lượng trạng thái dừng nguyên tử Hiđrô tính E n = - 13,6 (eV), (với n = 1, 2, …) Khi n2 electron nguyên tử Hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có bán kính rn= 1,908 nm sang quỹ đạo dừng có bán kính rm= 0,212 nm nguyên tử phát xạ có tần số A 7,299.1014 Hz B 2,566.1014 Hz C 1,094.1015 Hz D 1,319.1016 Hz Câu 36: Một hạt nhân X phóng tia phóng xạ biến thành hạt nhân Y bền Biết chu kì bán rã chất X T Khảo sát mẫu chất thấy: Ở thời điểm t =0, mẫu chất lượng X nguyên chất Ở thời điểm t, tỉ số khối lượng Y X mẫu k Ở thời điểm 2t, tỉ số khối lượng Y X mẫu 8k Ở thời điểm 3t, tỉ số số hạt Y X mẫu A 30 B 60 C 270 D 342 Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp Dùng đồng hồ đo điện đa lí tưởng để đo điện trở R mạch Khi đo điện áp hai đầu điện trở với thang đo 100 V, kim thị đồng hồ vị trí hình vẽ Khi đo cường độ dòng điện qua mạch với thang đo 1A, kim thị đồng hồ vị trí cũ Lấy sai số dụng cụ đo nửa độ chia nhỏ Kết đo điện trở viết A R = (100 ± 2) Ω B R = (100 ±7) Ω C R = (100 ± 4) Ω D R = (100 ±0,1) Ω Câu 38: Một lò xo nhẹ, có độ cứng k = 100 N/m treo vào điểm F (N ) 20 cố định, đầu treo vật nhỏ khối lượng m = 400 g Giữ vật vị trí lò 16 xo không biến dạng buông nhẹ để vật dao động điều hòa tự dọc theo trục lò xo Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, 12 gốc thời gian lúc buông vật Tại thời điểm t = 0,2 s, lực F thẳng đứng, có cường độ biến thiên theo thời gian biểu diễn đồ thị hình bên, tác dụng vào vật Biết điểm treo chịu lực kéo tối đa có độ lớn 20 N Tại thời điểm lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo, tốc độ vật A 20π cm/s B cm/s t (s) 0,2 1,0 1,8 2,6 3, 4, D 20π cm/s 40π cm/s C Câu 39: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp với điện dung C thay đổi Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay 10-4 10-4 F hay C= C2 = F mạch tiêu thụ công π 3π suất cường độ dòng điện mạch tương ứng lệch pha 2π/3 (rad) Điện trở R A 100  B 100  C 100  D 200  3 chiều u = 100 2cos100πt (V) Điều chỉnh C đến giá trị C= C1 = Câu 40: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm L =1,2.10-4 H, điện trở r = 0,2  tụ điện có điện dung C = nF Để trì dao động điện từ mạch với hiệu điện cực đại hai tụ điện U = V chu kì dao động cần cung cấp cho mạch lượng A 108 pJ B 6 nJ C 108 nJ D 0,09 mJ - HẾT - Câu Câu Câu Câu C Câu 11 C Câu 21 D Câu 31 C B Câu 12 A Câu 22 B Câu 32 C D Câu 13 B Câu 23 D Câu 33 A A Câu 14 A Câu 24 D Câu 34 C BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu D Câu 15 D Câu 25 C Câu 35 A C Câu 16 C Câu 26 B Câu 36 D Câu Câu Câu A Câu 17 D Câu 27 B Câu 37 ? C Câu 18 D Câu 28 A Câu 38 A D Câu 19 A Câu 29 C Câu 39 A Câu 10 B Câu 20 B Câu 30 B Câu 40 A GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Họa âm bậc ba đàn f3  3f0  1320Hz  Đáp án C Câu 2: Quang phổ vạch phát kích thích khối khí áp suất thấp  Đáp án B Câu 3: Máy biến áp hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ  Đáp án D Câu : Sóng ngan truyền môi trường rắn lỏng, sóng dọc truyền ba môi trường rắn, lỏng khí  Đáp án A Câu 5: Công suất mạch cực đại mạch xảy cộng hưởng  cos  1 max P  UI cos    P  UI  220.2  440W  Đáp án D Câu 6:  0, Chiết suất chất lỏng n    2, 1 0, 25 Vận tốc xạ chất lỏng c 3.108 v   1, 25.108 m/s n 2,  Đáp án C Câu 7: Hạt nhân Pb có 82 proton  Đáp án A Câu 8: Khi dùng máy thu vô tuyến người ta dùng nút dò để thay đổi tần số riêng mạch chọn sóng  Đáp án C Câu 9: Năng lượng liên kết hạt nhân Elk   2.1,0073  2.1,0087  4,0015 931,5  28, 41MeV  Đáp án D Câu 10: Chu kì dao động lắc T  2 l g  Đáp án B Câu 11: Vùng khả kiến có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm  Đáp án C Câu 12: d d Xét tỉ số  5  400.103 Tại M vân sáng bậc  Đáp án A Câu 13 : R Hệ số công suất mạch cos     R   L   C    Đáp án B Câu 14 : I 2.103 Ta có     2.106 rad/s 9 Q0 10  Đáp án A Câu 15 : Tần số dao động cưỡng tần số f ngoại lực cưỡng  Đáp án D Câu 16 : Công suất nguồn P 2.103 P  nhf  n    6.1015 hf 6, 625.1034.5.1014  Đáp án C Câu 17 : Phóng xạ anpha phải có hạt nhân anpha xuất sản phẩm phản ứng  Đáp án D Câu 18 : Ánh sáng đom đóm tượng quang phát quang  Đáp án D Câu 19: Trong động không đồng ba pha tốc độ quay roto nhỏ tốc độ quay từ trường  Đáp án A Câu 20 : Động cực đại lắc 1 E  kA  100  4.102   0, 08J 2  Đáp án B Câu 21 : Giới hạn quang điện Ge hc 6, 625.1034.3.108 0    1,88.106 m  giới hạn thuộc vùng hồng ngoại A 0, 66.1, 6.1019  Đáp án D Câu 22 : Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch U 100 I   2A 2 Z 30   40  80   Đáp án B Câu 23 : Khi xảy cộng hưởng điện LC2   Đáp án D Câu 24: Chiều dài quỹ đạo vật L  2A  10cm  Đáp án D Câu 25 : Dây đàn hồi thuộc trường hợp đầu cố định đầu tự do, tần số cho sóng dừng dây : f f 50  30 f  n 1 n   10Hz 2 + Xét tỉ số f 50    dây có sóng dừng với bụng sóng f 10  Đáp án C Câu 26 : Từ hình vẽ ta có :    u AN  150 cos  t       AN  MB  1050  u  100 cos  t       MB 4  + Công suất tiêu thụ AN công suất tiêu thụ MB toàn mạch cos MB U AN cos MB 3 U AN I cos AN  U MBI cos MB       MB  1240 Ta có : cos AN U MB 2 cos MB  105   ZC ZC  R    13 R tan MB Công suất tiêu thụ mạch tan MB     50 U2 P  MB cos MB  cos 1240   361W R 13  Đáp án B Câu 27 : Điều kiện để hai hệ vân trùng : k  560 x1  x     k 1 720 Tại M vân sáng trùng màu với vân trung tâm, M vân trung tâm vân sáng có màu  M vân sáng bậc 14 xạ λ1 vân sáng bậc 18 xạ λ2 + Tại vị trí ban đầu D  m, sau phần tư chu kì dao động đến vị trí D  1m , tọa độ M không đổi, D giảm nửa nên bậc vân sáng tăng lên gấp đôi, M vị trí vân sáng bậc 28 λ1 bậc 36 λ2 + Khi vật dịch chuyển từ vị trí ban đầu D  m đến vị trí D    3m , tương tự ta xác định M vị trí gần vân sáng bậc 10 λ1 vân sáng bậc 12 λ2 Với thời gian s chu kì số vân đơn sắc dịch chuyển qua M : N    12   16    75 Ta trừ điểm 12 nằm biên nên dao động qua lần  Đáp án B Câu 28 : s T 15 Vậy vật thực nửa chu kì T tiếp khoảng thời gian ứng với t  + Từ hình vẽ ta thấy mg 4,5.102  10.102     0, 25 k Khoảng thời gian t   Đáp án A Câu 29 : + Áp dụng kết toán dao động pha cực đại d  d1  k với n, k chẳn lẻ  d1  d  n + Để M gần ∆ k  , n nhận giá trị 1, 2, 3… thõa mãn bất đẳng thức tam giác 13 d1  d  13  n   3, 25  n   + Ta có : d  d1  d  12cm   d1  d  20 d1  8cm Từ hình vẽ : 2  8  x  h  x  3, 42cm  2  12  13  x   h 13 Vậy khoảng cách M ∆  3, 42  3, 07cm  Đáp án C Ghi chú: Bài toán xác định điều kiện để điểm dao động cực đại pha với nguồn Giả sử phương trình sóng hai nguồn u1  u  acos  t  Gọi M điểm mặt chất lỏng, M cách hai nguồn khoảng là, dao động hai nguồn truyền đến M có phương trình  2d1   u1M  acos  t    d d      d d    u M  u1M  u 2M  2acos    cos  t           u  acos  t  2d  2M        + Điều kiện để M dao động với biên độ cực đại  d d  a M  2a cos     2a  d1  d  k    Ta để ý rằng: d d  d d     Khi k số lẻ u M  2a cos  t     2a cos  t      , để M       d d pha với nguồn     2n  d1  d   2n  1  , hay nói cách khác tổng khoảng cách từ  M tới hai nguồn số lẻ lần bước sóng d d    Khi k số chẵn u M  2a cos  t    , để M pha với nguồn    d d   2n  d1  d  2n , hay nói cách khác tổng khoảng cách từ M đến hai nguồn số  chẵn lần bước sóng Tổng quát hóa, điều kiện để M dao động với biên độ cực đại pha với nguồn + Cực đại: d1  d  k + Cùng pha: d1  d  n Với k n chẵn lẻ Câu 30 : + Ta có: P  LM  30  10 log I 4OM   ON  10OM  P L  10  10 log  N I0 4ON ON  10 Ta chuẩn hóa OM    OP  Tương tự ta có mức cường độ âm P công suất nguồn tăng lên gấp đôi 1 LB  30  10log    21dB 8  Đáp án B Câu 31 : Áp dụng kết tổng hợp dao động   2 u  u X1  u X2  100  U01  U02  2U01U02 cos    3 2 Lấy đạo hàm hai vế theo biến U01, ta thu :  2U01  2U02 U02   U02  U01U02    U 02 Thay vào phương trình đầu ta tìm U02max  220 2V  Đáp án C Câu 32: Theo toán, ta có : U02 U02   U01   l T1  2 g T l  10 T l  10       T1  2, 05s  T l T l l  10 1 T    g   Đáp án C Câu 33: Năng lượng phản ánh tỏa tổng động hạt sau phản ứng + Động lượng hệ bảo toàn nên ta có : m 2 pHe  pRn  pHe  pRn  2mHe K He  2mRn K Rn  K Rn  He K He  0, 086MeV mRn Vậy lượng tỏa : E  K  K Rn  4,78  0,086  4,86MeV  Đáp án A Câu 34 : Số hạt nhân He 0,5 mol : N  0,5.6,023.1023  3,0115.1023 Cứ phản ứng tạo thành hạt nhân Heli, lượng tỏa : N 3,0115.1023 E  E  17,3  2,6.1024 MeV 2  Đáp án C Câu 35: Bán kính e quỹ đạo dừng : n  rn  n r0   m  Tần số mà nguyên tử phát : 13,  13,     E  Em   1, 6.1019  7, 299.1014 Hz E n  E m  hf  f  n  h 6, 625.1034  Đáp án A Câu 36 : Ta có : t   T  k  t   T  t   1 X t X2 T      8 X   1  T  X    8k     Tt  2      + Tại thời điểm 3t tỉ số  X3   342 X3  Đáp án D Câu 37: Đọc kết đo :  U R  26  26 R  100  0, 26 I  0, 26  0, 01 Sai số tuyệt đối phép đo R :  0, 01   U R I  R  R     100     7, 69 I   U  26 0, 26  Kết phép đo : R  100  8  Đáp án ? Câu 38: + Chu kì dao động m 400.103  2  0, 4s k 100 + Độ biến dạng lò xo vị trí cân mg 400.103.10 l0    4cm k 100 + Khi lực F tăng lên lượng ∆F vị trí cân lò xo dịch chuyển thêm đoạn l  4cm Tại thời điểm t  0, 2s lắc vị trí biên dao động thứ + Dưới tác dụng lực F vị trí cân dịch chuyển đến vị trí biên nên lắc đứng yên vị trí + Lập luận tương tự ngoại lực F có độ lớn 12 N lắc dao động với biên độ cm 3 Từ hình vẽ ta tìm v  vmax  8.5  20 cm/s 2  Đáp án A Câu 39: Hai giá trị ZC cho công suất tiêu thụ :  ZC1  ZC2  2ZL  Z L  200  Z1  Z2    1  2    T  2 Ta có : 200  100 100    Z  ZC1 tan    L  3 R   R R 3  Đáp án A Câu 40: Dòng điện hiệu dụng mạch 1 C CU02  LI02  I02  U02 2 L C Công suất tỏa nhiệt mạch : P  I2 r  U0 r 2L Năng lượng cần cung cấp lượng thất thoát tỏa nhiệt C E  PT  U0 r 2 LC  108pJ 2L  Đáp án A   Like trang page: Vật Phổ Thông để nhận đáp án bạn nhé! Tham gia Group: Vật Phổ Thông để trao đổi, học tập môn Vật Cảm ơn bạn quan tâm! Quý thầy cô muốn trao đổi tài liệu xin vui lòng liên hệ: 01675412427 ...   U 02  U01U 02    U 02 Thay vào phương trình đầu ta tìm U02max  22 0 2V  Đáp án C Câu 32: Theo toán, ta có : U 02 U 02   U01   l T1  2 g T l  10 T l  10       T1  2, 05s...  21 dB 8  Đáp án B Câu 31 : Áp dụng kết tổng hợp dao động   2 u  u X1  u X2  100  U01  U 02  2U01U 02 cos    3 2 Lấy đạo hàm hai vế theo biến U01, ta thu :  2U01  2U 02 U 02. .. Số A- vô-ga-đrô NA= 6, 02. 1 023 mol-1 Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol heli A 1,3.1 024 MeV B 5 ,2. 1 024 MeV C 2, 6.1 024 MeV D 2, 4.1 024 MeV Câu 35: Năng lượng trạng thái dừng nguyên tử Hiđrô tính E n
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG môn vật lý chuyên lương văn chánh phú yên lần 2 , Đề thi thử THPTQG môn vật lý chuyên lương văn chánh phú yên lần 2 , Đề thi thử THPTQG môn vật lý chuyên lương văn chánh phú yên lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay