Thủ khoa tóm tắt công thức chương 2 lí 11

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 02:26

Group Thủ Khoa + Hiện tượng đoản mạch xảy nối hai cực nguồn điện dây dẫn có điện trở nhỏ Khi đoản mạch, dòng điện qua mạch có cường độ lớn có hại + Định luật Ôm toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn chuyển hóa lượng U R + Hiệu suất nguồn điện: H = N = Rr E B CÁC CÔNG THỨC l + Điện trở dây kim loại hình trụ đồng chất: R =  S + Định luật Ôm cho đoạn mạch có R: U I= hay UAB = VA – VB = IR R + Các điện trở ghép nối tiếp: I = I1 = I2 = = In ; U = U1 + U2 + + Un ; R = R1 + R2 + + Rn + Các điện trở ghép song song: 1 1 I = I1 + I2 + + In ; U = U1 = U2 = = Un ;     R R1 R2 Rn + Công công suất dòng điện: A = UIt; P = UI U2 t = RI2 t + Định luật Jun – Len-xơ: Q = R A A + Suất điện động nguồn điện: E =  q It + Công công suất nguồn điện: A = EIt; P = EI + Công suất dụng cụ tiêu thụ điện tỏa nhiệt: U2 P = UI = RI = R E + Định luật Ôm cho toàn mạch: I = RN  r + Hiệu điện mạch ngoài: UN = IR = E – Ir U R + Hiệu suất mạch điện: H = N = Rr E + Định luật Ôm cho loại đoạn mạch:  UAB = I.RAB  ei Với qui ước: trước UAB đặt dấu “+” dòng điện chạy từ A đến B; dấu “-” dòng điện chạy từ B đến A; trước ei đặt dấu “+” 37 Nguyễn Văn Tùng Group Thủ Khoa dòng điện chạy qua từ cực dương sang cực âm; trước e i đặt dấu “–” dòng điện qua từ cực âm sang cực dương + Các nguồn ghép nối tiếp: eb = e1 + e2 + + en ; rb = r1 + r2 + + rn + Các nguồn giống ghép nối tiếp: eb = ne; rb = nr r + Các nguồn điện giống ghép song song: eb = e; rb = m nr + Các nguồn giống ghép hỗn hợp đối xứng: eb = ne; rb = m Với m số nhánh, n số nguồn nhánh + Ghép xung đối: eb = |e1 – e2 |; rb = r1 + r2 C BÀI TẬP TỰ LUẬN Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc bóng đèn 0,64 A a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây tóc thời gian phút b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây tóc khoảng thời gian nói Một acquy có suất điện động V, sản công 360 J acquy phát điện a) Tính lượng điện tích dịch chuyển acquy b) Thời gian dịch chuyển lượng điện tích phút Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy Một acquy cung cấp dòng điện A liên tục phải nạp lại a) Tính cường độ dòng điện mà acquy cung cấp liên tục 40 phải nạp lại b) Tính suất điện động acquy thời gian hoạt động sản sinh công 172,8 kJ Cho mạch điện hình vẽ Trong R1 = R2 = ; R3 = ; R4 = ; R5 = 10 ; UAB = 24 V Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB cường độ dòng điện qua điện trở Cho mạch điện hình vẽ Trong R1 = 2,4 ; R3 = ; R2 38 Nguyễn Văn Tùng ...Group Thủ Khoa dòng điện chạy qua từ cực dương sang cực âm; trước e i đặt dấu “–” dòng điện qua từ cực âm sang cực dương + Các nguồn ghép nối tiếp: eb = e1 + e2 + + en ; rb = r1 + r2 + + rn... Tính suất điện động acquy thời gian hoạt động sản sinh công 1 72, 8 kJ Cho mạch điện hình vẽ Trong R1 = R2 = ; R3 = ; R4 = ; R5 = 10 ; UAB = 24 V Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB cường độ... đối xứng: eb = ne; rb = m Với m số nhánh, n số nguồn nhánh + Ghép xung đối: eb = |e1 – e2 |; rb = r1 + r2 C BÀI TẬP TỰ LUẬN Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc bóng đèn 0,64 A a) Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ khoa tóm tắt công thức chương 2 lí 11 , Thủ khoa tóm tắt công thức chương 2 lí 11 , Thủ khoa tóm tắt công thức chương 2 lí 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay