1 đại cương về dao động điều hòa phần 1

25 26 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 02:25

Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 CHƯƠNG – DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Dao động điều hòa gì? a) Dao động học? Định nghĩa Là chuyển động lặp lắp lại quanh vị trí cân P/s: Đó định nghĩa theo kiểu sách em để nhớ phải hiểu chuyển động lặp lặp lại vị trí gọi vị trí cân em nhìn hình đọc phân tích hình !!! Phân tích hình Như hình bên em thấy Thầy ví dụ có vật (màu xám) chạy qua chạy lại quanh điểm O Giả sử ban đầu chạy qua trái đến O đến  A chạy ngược lại qua bên phải đến O đến  A chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ hai điểm  A  A Thì vật chuyển động (vật màu xám) gọi Dao động học x O A VTCB A Trong vị trí O vị trí trung điểm đoạn thẳng  A   A gọi VỊ TRÍ CÂN BẰNG GV: CHẾ TÂN KỲ Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 Ví dụ Cành hoa lay trước gió Gió thổi Giả sử lúc đầu gió thổi theo chiều 1  2 1 Gió thổi làm chuyển động từ phải qua trái hay từ điểm  A  O   A gió đổi chiều sang   lúc lại chuyển động ngược lại từ  A  O   A Kết luận: Chiếc chuyển động A O A  xem dao động học Ví dụ Phao dập dềnh mặt nước Một hình ảnh quen thuộc phao nhấp nhô mặt nước Thầy giả sử A phao điểm tròn hình gợn sóng biển đường cong O gợn sóng qua phao làm dao động (nhấp nhô) từ vị trí cao xem A vị trí  A  O   A lại chuyển động lên từ  A  O   A Kết luận: Chiếc phao dao động xem dao động học Hình ảnh quay ngược lại GV: CHẾ TÂN KỲ Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 b) Dao động tuần hoàn Định nghĩa Là dao động mà sau khoảng thời gian t xác định trạng thái vật lại lặp lại cũ P/S: Cũng phần trước đến tìm hiểu số khái niệm xuất định nghĩa, khái niệm Trạng Thái TRẠNG THÁI khái niệm bao gồm hai yếu tố Vị Trí Vận Tốc Vậy theo định nghĩa “ Trang thái phải lặp lại cũ “ điều có nghĩa “ Vị Trí “ “ Vận Tốc “ phải lặp lại cũ Đến có ý nhỏ sau: Như em biết Vận Tốc đại lượng véc tơ vận tốc lặp lại cũ có nghĩa chiều vận tốc phải ban đầu Phân tích hình Hình O A x0 A VTCB Giả sử ban đầu vật vị trí x0 chuyển động theo chiều âm ( Hình ) Hình O A VTCB x0 A Vật đến O   A quay đầu trở O cuối đến vị trí x0 ban đầu (Hình 2) Đến “ Vị Trí “ lặp lại cũ ta chưa thể kết luận “ Trạng Thái Lặp Lại Như Cũ “ yếu tối Vận Tốc Cụ thể quay lại đến vị trí x0 vật theo chiều dương bắt đầu vật lại theo chiều âm GV: CHẾ TÂN KỲ Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 Như để “ Trạng Thái Lặp Lại Như Cũ “ vật phải sau Hình O x0 A VTCB Khi ta thấy vecto bắt đầu (màu cam) kết thúc (màu xanh) chiều Đến ta A kết luận hoàn toàn xác “ Trạng Thái Được Lặp Lại Như Cũ “ LƯU Ý QUAN TRỌNG NHẤT TRONG BÀI Dựa vào Hình ta thấy để “ Trạng Thái Được Lặp Lại Như Cũ “ rõ ràng vật ĐÚNG VÒNG thời gian vòng có đặc biệt không?, câu trả lời có em Và Thời gian gọi Chu kỳ: T  Thời gian vật thực dao động ( vòng ) Đơn vị giây  s  Đến ta đặt câu hỏi thời gian t  1( s) vật thực dao động trên, khái niệm Tần số : f  Là số lần dao động mà vật thực giây  Chú ý: T  f Ví dụ lắc đồng hồ Qủa lắc đồng hồ ví dụ điển hình dao động tuần hoàn em Đến ta có nhận xét quan trọng nửa để em làm trắc nghiệm lý thuyết sau: Ta thấy lắc đồng hồ dao động lặp lặp lại qua lại quanh vị trí cân điều chứng tỏ tuân theo dao động học (mục a), dao động qua lại cách đặn hay GV: CHẾ TÂN KỲ Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 nói cách khác thực vòng dao động từ bên trái qua phải trở lại bên trái khoảng thời gian t thực N lần dao động dao động trọng N lần có khoảng thời gian thực t nhau, điều chứng tỏ tuân theo quy luật chuyển động Tuần hoàn c) Dao động điều hòa Và đến phần mà em mong đợi nhất, nghiên cứu Dao Động Điều Hòa theo em hết chương trình vật lý lớp 12 !!! Định nghĩa Là dao động tuần hoàn Được biểu diễn theo quy luật hàm cosin ( sin ) Thật khó hiểu Các em quy luật hàm cosin ( sin ) không Vậy em có nhớ năm lớp 10 học vật lý không, có phương trình vật chuyển động “ Biến Đổi Đều “ S  at  v0t (đại khái em đừng quan tâm nhiều nhé) em thấy phương trình Hàm Bậc Hai Theo Thời Gian hay nói khác thời gian biến (thay đổi) Vậy nói nôm na phương trình biểu diễn theo quy luật hàm bậc thời gian Vậy đến lớp 12, quy luật hàm cosin (hay hàm sin) hàm theo thời gian có dạng sau nè em (RẤT DỄ NHỚ NHÉ!!!) Phương trình có dạng x  Acos t    x tọa độ hình vẽ đượ cgọi với tên để phân với môn toán “ Ly Độ “ x A O VTCB A Vậy đại lượng khác ý nghĩa sao? GV: CHẾ TÂN KỲ Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 A  Biên độ (cm, m…) Là vị trí giới hạn vật, vật (màu xám) chuyển động tối đa tới  A bên trái  A bên phải Ví dụ dễ hiểu: Trong sân bóng đá, cầu thủ chơi bóng phạm vi định ranh giới gọi đường biên   Tần số góc ( rad ) Ở học đại lượng  thầy tạm gọi đại đượng trung gian để giúp xác định Chu Kỳ T  Tần Số  f  :   2  2 f T   Pha dao động ban đầu hay gọi pha ban đầu ( độ, rad ) Đại lượng đại lượng trung gian để xác định ban đầu lúc t  hay nói cách khác lúc vật bắt đầu chuyển động vật chuyển động theo chiều  t     Pha dao động thời điểm t Đại lượng đại lượng trung gian để xác định thời điểm t vật đứng đầu Các loại dao động đặc trưng dao động điều hòa: Con Lắc đơn Con lắc lò xo GV: CHẾ TÂN KỲ Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 Lý thuyết nhiêu đủ em Giờ làm số vị dụ Ví dụ Xác định biên độ dao động A , tần số góc  pha ban đầu  dao động sau   1) x  3cos 10 t   (cm) 3    2) x  2sin   t   (cm) 4    3) x   cos  4 t   (cm) 6  Hướng dẫn giải   A  3(cm)    1) x  3cos 10 t   (cm)    10 (rad / s) 3                 2) x  2sin   t   = 2sin   t      2cos   t       cos   t   (cm) 4 2 4 4        A  2(cm)    7          (rad / s) 3) x   cos  4 t    cos  4 t      cos  4 t   6 6             A  1(cm)     4 (rad / s)  7    GV: CHẾ TÂN KỲ Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916   Ví dụ Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10 cos  2 t   (cm) 6  a) Xác định li độ vật pha dao động  b) Xác định li độ vật thời điểm t  (s) t  0, 25 (s) c) Xác định thời điểm vật qua li độ x  5 (cm) x  10 (cm) Hướng dẫn giải a) Pha dao động vật 2 t        x  10 cos    (cm) 3    x(t 1)  10cos  2    3(cm)  6 t  1( s)   b) Lần lượt thay     t  0, 25( s)  x ( t  0,25)  10cos  2 0, 25    5(cm)  6  c) Khi vật qua ly độ x  5 (cm)      2   x  10 cos  2 t    5  cos  2 t      cos   6 6      2    2 t    k 2 t   k , k  0,1, 2,3,    2 t     2  k 2 t    k , k  1, 2,3,   12  Chú ý: t    k với k  1, 2,3, chọn k  thời gian âm 12 Khi vật qua ly độ x  10 (cm)      x  10 cos  2 t    10  cos  2 t    6 6   GV: CHẾ TÂN KỲ Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn  2 t     k 2  t   0128 406 7916  k , với k  1, 2,3, ( k  loại làm t  0) 12 d) Phương trình vận tốc Trong phần phương trình vận tốc em lấy phương trình ly độ đem đạo hàm em Phương trình có dạng   x  A cos t     v  x '   A sin t      A cos  t     2    x  A sin t     v  x '   Acos t      A sin  t     2   Chú ý Độ lệch pha dao động vận tốc ly độ Từ phương trình ly độ x  Acos(t   ) suy pha dao động phương trình ly độ (t   )   Từ phương trình vận tốc v  Acos  t     suy pha dao động vận tốc 2     t     2   Độ lệch pha x v v , x   t       (t   )   2   Vận tốc ly độ lệch pha góc    v   x   v   x  2 lúc ta nói vận tốc " sớm pha " ly độ góc góc  Hay ly độ " trễ pha " so với vận tốc   Chú ý Vận tốc cực đại GV: CHẾ TÂN KỲ Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 Ta có v   Asin t    hàm theo sin(t   ) Vậy vmax   sin(t   ) max   vmax   A (1) Ta lại có     v  Acos   t+ +  hàm theo cos   t+ +  2 2       Vậy vmax   cos  t        vmax   A  max   (2) Từ (1) (2) suy điều sau  Độ lớn vận tốc cực đại là: vmax  A  số dương  Giá trị vận tốc cực đại vmax   A  vật qua VTCB theo chiều âm vmax  A  vật qua VTCB theo chiều dương  Chú ý Vận tốc triệt tiêu qua vị trí ly độ x  A x   A  Chú ý Vecto vận tốc v chiều chuyển động vật  Chú ý Khi vật từ VTCB biên vật chuyển động chậm dần  Chú ý Khi vật từ biên vào VTCB vật chuyển động nhanh dần   Ví dụ Một vật dao động điều hòa với phương trình x  cos  4 t   (cm) 3  1) Viết phương trình vận tốc vật 2) Xác định vận tốc vật thời điểm t  0,5 (s) t  1, 25 (s) GV: CHẾ TÂN KỲ 10 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 3) Tính tốc độ vật vật qua li độ x  (cm) Hướng dẫn giải   1) Phương trình vận tốc v  x '  16 sin  4 t   (cm / s) 3  2) Thay t  0,5 (s) t  1, 25 (s) vào phương trình vận tốc , ta    vt 0,5  16 sin  4  0,5     43,53  cm / s        v  16 sin  4 1, 25     43,53  cm / s   t 1,25 3  3) Tìm tốc độ vật vật qua li độ x  (cm)    4 t    k 2       3 Ta có: x  (cm)  cos  4 t     cos  4 t      3 3   4 t       k 2  3     v  x '  16 sin  4 t    16 sin  43,53  cm / s       v  x '  16 sin  4 t     16 sin      43,53  cm / s       3   3   Ví dụ Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  2 t   (cm) 6  1) Viết phương trình vận tốc vật 2) Tính tốc độ vật vật qua li độ x  (cm) 3) Tìm thời điểm vật qua li độ (cm) theo chiều âm trục tọa độ Hướng dẫn giải GV: CHẾ TÂN KỲ 11 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916   1) Phương trình vận tốc v  x '  20 sin  2 t   (cm / s) 6  2) Tìm tốc độ vật vật qua li độ x  (cm)     Ta có: x  (cm)  10 cos  2 t     cos  2 t    6 6        sin  2 t      cos  2 t     6 6     3   v  x '  20 sin  2 t    20    10  cm / s  6         3   v  x '  20 sin  2 t    20 sin     10  cm / s     3) Tìm thời điểm vật qua li độ (cm) theo chiều âm trục tọa độ Ở câu ta thấy ly độ x  (cm) vật chuyển động theo chiều âm chiều dương,   câu đề nói rõ vật theo chiều âm nên ta nhận giá trị sin  2 t    6       t    k   t   k       sin  2 t    sin     , k  0,1, 2,   6  3 2 t      k 2 t   k  12  GV: CHẾ TÂN KỲ 12 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 e) Phương trình gia tốc Nếu vận tốc lấy lý độ đạo hàm gia tốc lại lấy vận tốc đạo hàm em nhớ  Phương trình có dạng x  A cos(t   )  v  A sin(t   )  a   A cos(t   )   x x  A sin(t   )  v  A cos(t   )  a   A sin(t   )   x  Cả hai trường hợp a   x  Chú ý Độ lệch pha ly độ x , vận tốc v gia tốc a   Từ phương trình vận tốc v  Acos  t     suy pha dao động vận tốc 2     t     2  Từ phương trình gia tốc v  A 2cos t      suy pha dao động vận tốc  t       Độ lệch pha v a v ,a  t        t        2   Gia tốc vận tốc lệch pha góc nói gia tốc " sớm pha " vận tốc góc góc    a  v   a  v  lúc ta 2  , mặt khác vận tốc lại " sớm pha " ly độ   Gia tốc " sớm pha " ly độ góc  GV: CHẾ TÂN KỲ 13 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 v x a  Chú ý Gia tốc cực đại Ta có a   x suy gia tốc đạt cực đại ly độ đạt cực tiểu  x   A  amax   A vị trí biên  Chú ý Gia tốc triệt tiêu VTCB  Chú ý Vecto gia tốc a hướng VTCB a    max  v max  A v max   Chú ý  →  A  v max a max   A     Ví dụ Một vật dao động điều hòa với phương trình x  2cos   t   (cm) Lấy   10 6  1) Viết phương trình vận tốc, gia tốc vật 2) Xác định vận tốc, gia tốc vật thời điểm t  0,5 (s) 3) Tính tốc độ cực đại, gia tốc cực đại vật Hướng dẫn giải 1) Phương trình vận tốc gia tốc     v  x '  2 sin   t   (cm / s) , a  v '  2 cos   t    cm / s  6 6   GV: CHẾ TÂN KỲ 14 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 2) Xác định vận tốc, gia tốc vật thời điểm t  0,5 (s)     v  2 sin   0,5     3(cm / s)    Ta thay t  0,5 (s) vào phương trình v a   a  2 2cos   0,5       cm / s     6  3) Tốc độ đạt cực đại: vmax  A  2  cm / s  , gia tốc cực đại: amax  A  2  cm / s    Ví dụ Một vật dao động điều hòa có phương trình x  2cos 10 t   (cm) 4  1) Viết phương trình vận tốc, phương trình gia tốc vật 2) Tính li độ, vận tốc, gia tốc vật thời điểm t  t  0,5 (s) 3) Xác định thời điểm vật qua li độ x  (cm) theo chiều âm x  (cm) theo chiều dương Hướng dẫn giải   Ví dụ Một vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos  4 t   (cm) 3  1) Viết biểu thức vận tốc, gia tốc vật 2) Tính vận tốc, gia tốc vật thời điểm t  0,5 (s) t  (s) 3) Khi vật có li độ x  (cm) vật có tốc độ bao nhiêu? 4) Tìm thời điểm vật qua li độ x  (cm) GV: CHẾ TÂN KỲ 15 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Câu Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt + π/3) cm Chu kỳ tần số dao động vật A T = (s) f = 0,5 Hz B T = 0,5 (s) f = Hz C T = 0,25 (s) f = Hz D T = (s) f = 0,5 Hz Câu Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = –4sin(5πt – π/3) cm Biên độ dao động pha ban đầu vật A A = – cm φ = π/3 rad B A = cm  = 2π/3 rad C A = cm φ = 4π/3 rad D A = cm φ = –2π/3 rad Câu Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = – 5sin(5πt – π/6) cm Biên độ dao động pha ban đầu vật A A = – cm φ = – π/6 rad B A = cm φ = – π/6 rad C A = cm φ = 5π/6 rad D A = cm φ = π/3 rad Câu Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(5πt + π/3) cm Biên độ dao động tần số góc vật A A = cm ω = π/3 (rad/s) B A = cm ω = (rad/s) C A = – cm ω = 5π (rad/s) D A = cm ω = 5π (rad/s) Câu Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = – 3sin(5πt – π/3) cm Biên độ dao động tần số góc vật A A = – cm ω = 5π (rad/s) B A = cm ω = – 5π (rad/s) C A = cm ω = 5π (rad/s) D A = cm ω = – π/3 (rad/s) Câu Phương trình dao động điều hoà chất điểm có dạng x = Acos(ωt + φ) Độ dài quỹ đạo dao động A A GV: CHẾ TÂN KỲ B 2A 16 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn C 4A 0128 406 7916 D A/2 Câu Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4πt) cm Biên độ dao động vật A A = cm Câu B A = cm C A= –6 cm D A = 12 m Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt) cm, chu kỳ dao động chất điểm A T = (s) B T = (s) C T = 0,5 (s) D T = 1,5 (s) Câu Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4πt) cm Tần số dao động vật A f = Hz Câu 10 B f = Hz C f = Hz D f = 0,5 Hz Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) cm Li độ vật thời điểm t = 0,25 (s) A cm Câu 11 B 1,5 cm C 0,5 cm D –1 cm Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(πt + π/2) cm, pha dao động thời điểm t = (s) A π (rad) Câu 12 B 2π (rad) C 1,5π (rad) D 0,5π (rad) Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt) cm Li độ vận tốc vật thời điểm t = 0,25 (s) Câu 13 A x = –1 cm; v = 4π cm/s B x = –2 cm; v = cm/s C x = cm; v = 4π cm/s D x = cm; v = cm/s Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình dạng x = 5cos(πt + π/6) cm Biểu thức vận tốc tức thời chất điểm A v = 5sin(πt + π/6) cm/s GV: CHẾ TÂN KỲ B v = –5πsin(πt + π/6) cm/s 17 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn C v = – 5sin(πt + π/6) cm/s Câu 14 0128 406 7916 D x = 5πsin(πt + π/6) cm/s Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình dạng x = 5cos(πt + π/6) (cm, s) Lấy π2 = 10, biểu thức gia tốc tức thời chất điểm Câu 15 A a = 50cos(πt + π/6) cm/s2 B a = – 50sin(πt + π/6) cm/s2 C a = –50cos(πt + π/6) cm/s2 D a = – 5πcos(πt + π/6) cm/s2 Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4sin(5πt – π/6) cm Vận tốc gia tốc vật thời điểm t = 0,5 (s) Câu 16 A 10π cm/s –50π2 cm/s2 B 10π cm/s 50 3π2 cm/s2 C -10π cm/s 50π2 cm/s2 D 10π cm/s -50 3π2 cm/s2 Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(ωt + φ) Tốc độ cực đại chất điểm trình dao động A vmax = A2ω Câu 17 B vmax = Aω C vmax = –Aω D vmax = Aω2 Một vật dao động điều hoà chu kỳ T Gọi vmax amax tương ứng vận tốc cực đại gia tốc cực đại vật Hệ thức liên hệ vmax amax Câu 18 2v max T A amax = v max T B amax = C amax = vmax 2T D amax =  2v max T Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) cm Lấy π2 = 10, gia tốc vật thời điểm t = 0,25 (s) A 40 cm/s2 Câu 19 B –40 cm/s2 C ± 40 cm/s2 D – π cm/s2 Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(10t – 3π/2) cm Li độ chất điểm pha dao động 2π/3 A x = 30 cm GV: CHẾ TÂN KỲ B x = 32 cm C x = –3 cm D x = – 40 cm 18 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn Câu 20 0128 406 7916 Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm Vận tốc vật có li độ x = cm Câu 21 A v = 25,12 cm/s B v = ± 25,12 cm/s C v = ± 12,56 cm/s D v = 12,56 cm/s Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm Lấy π2 = 10 Gia tốc vật có li độ x = cm Câu 22 A a = 12 m/s2 B a = –120 cm/s2 C a = 1,20 cm/s2 D a = 12 cm/s2 Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động x = 2sin(5πt + π/3) cm Vận tốc vật thời điểm t = (s) Câu 23 Câu 24 Câu 25 A v = – 6,25π (cm/s) B v = 5π (cm/s) C v = 2,5π (cm/s) D v = – 2,5π (cm/s) Vận tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi A pha với li độ B ngược pha với li độ C lệch pha vuông góc so với li độ D lệch pha π/4 so với li độ Gia tốc tức thời dao động điều hòa biến đổi A pha với li độ B ngược pha với li độ C lệch pha vuông góc so với li độ D lệch pha π/4 so với li độ Trong dao động điều hoà A gia tốc biến đổi điều hoà pha so với vận tốc B gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc C gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với vận tốc D gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với vận tốc Câu 26 Chọn câu sai so sánh pha đại lượng dao động điều hòa ? GV: CHẾ TÂN KỲ 19 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn Câu 27 Câu 28 0128 406 7916 A li độ gia tốc ngược pha B li độ chậm pha vận tốc góc π/2 C gia tốc nhanh pha vận tốc góc π/2 D gia tốc chậm pha vận tốc góc π/2 Vận tốc dao động điều hoà có độ lớn cực đại A li độ có độ lớn cực đại B gia tốc cực đại C li độ D li độ biên độ Một chất điểm dao động điều hoà quỹ đạo MN = 30 cm, biên độ dao động vật A A = 30 cm Câu 29 B A = 15 cm C A = – 15 cm D A = 7,5 cm Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(ωt + φ), thời điểm t = li độ x = A Pha ban đầu dao động A (rad) Câu 30 B π/4 (rad) C π/2 (rad) D π (rad) Dao động điều hoà có vận tốc cực đại vmax = 8π cm/s gia tốc cực đại amax= 16π2 cm/s2 tần số góc dao động A π (rad/s) Câu 31 B 2π (rad/s) C π/2 (rad/s) D 4π (rad/s) Dao động điều hoà có vận tốc cực đại vmax = 8π cm/s gia tốc cực đại amax= 16π2 cm/s2 biên độ dao động A cm Câu 32 B cm C cm D cm Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 20cos(2πt) cm Gia tốc chất điểm li độ x = 10 cm A a = –4 m/s2 Câu 33 B a = m/s2 C a = 9,8 m/s2 D a = 10 m/s2 Biểu thức sau biểu thức tính gia tốc vật dao động điều hòa? A a = 4x GV: CHẾ TÂN KỲ B a = 4x2 C a = – 4x2 D a = – 4x 20 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn Câu 34 Câu 35 0128 406 7916 Chọn phương trình biểu thị cho dao động điều hòa chất điểm? A x = Acos(ωt + φ) cm B x = Atcos(ωt + φ) cm C x = Acos(ω + φt) cm D x = Acos(ωt2 + φ) cm Một vật dao động điều hoà có phương trình x = Acos(ωt + π/2) cm gốc thời gian chọn Câu 36 Câu 37 A lúc vật có li độ x = – A B lúc vật qua VTCB theo chiều dương C lúc vật có li độ x = A D lúc vật qua VTCB theo chiều âm Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos(ωt) gốc thời gian chọn lúc A vật có li độ x = – A B vật có li độ x = A C vật qua VTCB theo chiều dương D vật qua VTCB theo chiều âm  Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(2πt + ) cm gốc thời gian chọn lúc A vật có li độ x = cm theo chiều âm B vật có li độ x = – cm theo chiều dương C vật có li độ x = cm theo chiều âm D vật có li độ x = cm theo chiều dương Câu 38 Phương trình vận tốc vật v = Aωcos(ωt) Phát biểu sau đúng? A Gốc thời gian lúc vật có li độ x = – A B Gốc thời gian lúc vật có li độ x = A C Gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương D Gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều âm Câu 39 Chọn câu nói biên độ dao động vật dao động điều hòa Biên độ dao động A quãng đường vật chu kỳ dao động GV: CHẾ TÂN KỲ 21 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 B quãng đường vật nửa chu kỳ dao động C độ dời lớn vật trình dao động D độ dài quỹ đạo chuyển động vật Câu 40 Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(πt + π/4) cm A chu kỳ dao động (s) B Chiều dài quỹ đạo cm C lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm D tốc độ qua vị trí cân cm/s Câu 41 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(20πt + π/6) cm Chọn phát biểu ? A Tại t = 0, li độ vật cm B Tại t = 1/20 (s), li độ vật cm C Tại t = 0, tốc độ vật 80 cm/s D Tại t = 1/20 (s), tốc độ vật 125,6 cm/s Câu 42 Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(πt + π/4) cm Tại thời điểm t = (s), tính chất chuyển động vật Câu 43 A nhanh dần theo chiều dương B chậm dần theo chiều dương C nhanh dần theo chiều âm D chậm dần theo chiều âm Trên trục Ox chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt + π/2) cm Tại thời điểm t = 1/6 (s), chất điểm có chuyển động Câu 44 A nhanh dần theo chiều dương B chậm dần theo chiều dương C nhanh dần ngược chiều dương D chậm dần ngược chiều dương Một vật dao động điều hòa phải 0,25 s để từ điểm có tốc độ không tới điểm Khoảng cách hai điểm 36 cm Biên độ tần số dao động A A = 36 cm f = Hz GV: CHẾ TÂN KỲ B A = 18 cm f = Hz 22 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn C A = 36 cm f = Hz Câu 45 0128 406 7916 D A = 18 cm f = Hz Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ gọi Câu 46 A tần số dao động B chu kỳ dao động C pha ban đầu D tần số góc Đối với dao động tuần hoàn, số lần dao động lặp lại đơn vị thời gian gọi Câu 47 A tần số dao động B chu kỳ dao động C pha ban đầu D tần số góc Đối với dao động điều hòa, Chu kì dao động quãng thời gian ngắn để trạng thái dao động lặp lại cũ Trạng thái cũ bao gồm thông số nào? Câu 48 Câu 49 A Vị trí cũ B Vận tốc cũ gia tốc cũ C Gia tốc cũ vị trí cũ D Vị trí cũ vận tốc cũ Pha dao động dùng để xác định A biên độ dao động B trạng thái dao động C tần số dao động D chu kỳ dao động Trong dao động điều hòa đại lượng sau dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? Câu 50 A Biên độ dao động B Tần số dao động C Pha ban đầu D Cơ toàn phần Một vật dao động điều hoà theo trục Ox, khoảng thời gian phút 30 giây vật thực 180 dao động Khi chu kỳ tần số động vật A T = 0,5 (s) f = Hz B T = (s) f = 0,5 Hz C T = 1/120 (s) f = 120 Hz D T = (s) f = Hz GV: CHẾ TÂN KỲ 23 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn Câu 51 0128 406 7916 Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm Khi có li độ cm vận tốc m/s Tần số góc dao động Câu 52 A ω = (rad/s) B ω = 20 (rad/s) C ω = 25 (rad/s) D ω = 15 (rad/s) Một vật dao động điều hòa thực dao động 12 (s) Tần số dao động vật A Hz Câu 53 B 0,5 Hz C 72 Hz D Hz Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm Vật thực dao động 10 (s) Tốc độ cực đại vật trình dao động Câu 54 A vmax = 2π cm/s B vmax = 4π cm/s C vmax = 6π cm/s D vmax = 8π cm/s Phương trình li độ vật x = 4sin(4πt – π/2) cm Vật qua li độ x = –2 cm theo chiều dương vào thời điểm nào: A t = 1/12 + k/2, (k = 0, 1, 2…) B t = 1/12 + k/2 ; t = 5/12 + k/2, (k = 0, 1, 2…) C t = 5/12 + k/2, (k = 0, 1, 2…) Câu 55 D t = 5/12 + k/2, (k = 1, 2, 3…) Phương trình li độ vật x = 5cos(4πt – π) cm Vật qua li độ x = –2,5 cm vào thời điểm nào? A t = 1/12 + k/2, (k = 0, 1, 2…) B t = 5/12 + k/2, (k = 0, 1, 2…) C t = 1/12 + k/2 ; t = 5/12 + k/2, (k = 0, 1, 2…) D Một biểu thức khác GV: CHẾ TÂN KỲ 24 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 0128 406 7916 ĐÁP ÁN 1B 6B 11C 16B 21B 26D 31B 36B 41D 46A 51C 2B 7B 12B 17B 22B 27C 32A 37C 42A 47D 52B 3C 8A 13B 18B 23C 28B 33A 38C 43D 48B 53B 4D 9C 14C 19C 24B 29A 34A 39C 44B 49B 54A 5C 10A 15D 20B 25C 30B 35D 40C 45B 50A 55C GV: CHẾ TÂN KỲ 25 ... độ dao động B trạng thái dao động C tần số dao động D chu kỳ dao động Trong dao động điều hòa đại lượng sau dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? Câu 50 A Biên độ dao động B Tần số dao. .. Tân Phú – Sài Gòn 012 8 406 7 916 ĐÁP ÁN 1B 6B 11 C 16 B 21B 26D 31B 36B 41D 46A 51C 2B 7B 12 B 17 B 22B 27C 32A 37C 42A 47D 52B 3C 8A 13 B 18 B 23C 28B 33A 38C 43D 48B 53B 4D 9C 14 C 19 C 24B 29A 34A 39C... dao động vật dao động điều hòa Biên độ dao động A quãng đường vật chu kỳ dao động GV: CHẾ TÂN KỲ 21 Lớp Học Vật Lý Thầy Kỳ - Tân Phú – Sài Gòn 012 8 406 7 916 B quãng đường vật nửa chu kỳ dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 đại cương về dao động điều hòa phần 1 , 1 đại cương về dao động điều hòa phần 1 , 1 đại cương về dao động điều hòa phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay