Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 02:01

Thủ tục hành chính Tần số Vô tuyến điện-Vụ Tổ chức cán bộ Tên thủ tục : Đổi giấy Chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải đối với thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu mang cờ Việt Nam Cơ quan thực hiện : Vụ Tổ chức cán bộ Nội dung : . Thủ tục Đổi giấy Chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải đối với thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu mang cờ Việt Nam Trình tự thực hiện - Các Thuyền viên (Thuyền viên Việt Nam, thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu thuyền Việt Nam, thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu, thuyền nước ngoài khai thác các thiết bị viễn thông trên tàu, thuyền) hoặc người được ủy quyền đến Bộ TT&TT nộp hồ sơ. - Vụ Tổ chức cán bộ nhận và thẩm tra. - Trong thời hạn quy định, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ thừa lệnh Bộ trưởng sẽ cấp Giấy chứng nhân cho thuyền viên nếu đủ điều kiện. Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 - Nguyễn Du- Hà Nội. - Thông qua hệ thống bưu chính. Thành phần, số lượng hồ sơ Hồ sơ xét đổi GCN đối với thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu mang cờ Việt Nam (theo Quy định tại Điều 20 Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2008 của Bộ TT&TT) - Công văn đề nghị của cơ quan quản lý trực tiếp tuyển dụng thuyền viên nước ngoài vào làm việc kèm theo cam kết không VPPL VN, thể lệ VTĐ của liên minh viễn thông quốc tế - Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận VTĐ viên hệ GMDSS hạng tương đương của các nước thành viên của tổ chức hàng hải quốc tế - Bản sao hợp pháp hộ chiếu và visa Số lượng hồ sơ: 1 bộ Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Viễn thông Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Giấy chứng nhận Lệ phí (nếu có): - Mức lệ phí: 50.000đ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Có GCN vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tương đương của các nước thành viên của Tổ chức hàng hải quốc tế - Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe theo quy định hiện hành - Đang trong độ tuổi lao động theo vvi vhu vvg Trong Thông từ ngữ hiểu sau: Tàu biển Việt Nam tàu biển đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam quan đại diện Việt Nam nước cấp giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam Thuyền viên nước thuyền viên mang quốc tịch nước Chứng chuyên môn chứng cấp cho thuyền viên theo quy định Công ước quốc tế tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng trực ca cho thuyền viên năm 1978 sửa đổi (sau viết tắt Công ước STCW) Chứng chuyên môn bao gồm: Giấy chứng nhận khả chuyên môn Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả chuyên môn văn Cục trưởng / Cục Hàng Hải Việt Nam cấp cho thuyền viên nước có Giấy chứng nhận khả chuyên môn cấp theo quy định Công ước STCW để làm việc tàu biển Việt Nam Chương II THUYỀN VIÊN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM Điều Điều k iện để thuyền viên nước l àm việc tàu biển Việt Nam Điều kiện chung: ộ đ a) Có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên tuổi lao động theo quy định; b) Có VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều kiện chuyên môn: Có đủ chứng chuyên môn quan có thẩm quyền Việt Nam cấp quan có thẩm quyền quốc gia, vùng lãnh thổ Việt Nam thỏa thuận việc công nhận chứng chuyên môn cấp Trường hợp Giấy chứng nhận khả chuyên môn quan có thẩm quyền quốc gia, vùng lãnh thổ Việt Nam thỏa thuận việc công nhận chứng chuyên môn cấp phải có Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả chuyên môn Thuyền viên nước th VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí h Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều Hiệu l ực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng năm 2017 Bãi bỏ Quyết định số 47/2005/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng năm 2005 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc tàu biển nước thuyền viên nước làm việc tàu biển Việt Nam Điều Tổ chức thực Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với quan, tổ chức liên t quan ổ chức thực Thông Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ h VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đổi giấy Chứng nhận Vô tuyến điện viên hàng hải đối với thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu mang cờ Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê: Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Viễn thông Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Mức lệ phí: 50.000đ Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tiếp nhận hồ sơ Các Thuyền viên (Thuyền viên Việt Nam, thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu thuyền Việt Nam, thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu, thuyền nước ngoài khai thác các thiết bị viễn thông trên tàu, thuyền) hoặc người được ủy quyền đến Bộ TT&TT nộp hồ sơ. 2. Thẩm định Vụ Tổ chức cán bộ nhận và thẩm tra. Tên bước Mô tả bước hồ sơ 3. Trả kết quả Trong thời hạn quy định, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ thừa lệnh Bộ trưởng sẽ cấp Giấy chứng nhân cho thuyền viên nếu đủ điều kiện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ xét đổi GCN đối với thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu mang cờ Việt Nam (theo Quy định tại Điều 20 Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2008 của Bộ TT&TT) - Công văn đề nghị của cơ quan quản lý trực tiếp tuyển dụng thuyền viên nước ngoài vào làm việc kèm theo cam kết không VPPL VN, thể lệ VTĐ của liên minh viễn thông quốc tế 2. - Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận VTĐ viên hệ GMDSS hạng tương đương của các nước thành viên của tổ chức hàng hải quốc tế Thành phần hồ sơ 3. - Bản sao hợp pháp hộ chiếu và visa Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. - Có GCN vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tương đương của các nước thành viên của Tổ chức hàng hải quốc tế - Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe theo quy định hiện hành - Đang trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam - Bản sao hộ chiếu hợp lệ - Cam kết không vi phạm pháp luật Việt Nam, thể lệ vô tuyến điện của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) 1 Lời Mở đầu Xuất hiện trên thị trờng Việt Nam từ năm 1998 nhng đến nay chứng khoán phái sinh cha đợc biết đến với t cách là một công cụ bảo hiểm rủi ro hữu hiệu cho các doanh nghiệp, các nhà đầu t. 1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam đã gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trớc những khó khăn, những cạnh tranh trên thị trờng quốc tế. Bên cạnh đó, những biến động bất thờng về nền kinh tế toàn cầu, những tăng giảm đột ngột của giá xăng, dầu thế giới, những bấp bênh của tỷ giá đồng USD đang là những vấn đề đáng lo lắng cho những nhà đầu t, những doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Vậy phải làmđể giảm bớt rủi ro? Để tối thiểu tổn thất và tối đa hoá lợi nhuận? Một đòi hỏi cấp thiết đối với thị trờng là phải đa dạng hoá các sản phẩm tài chính phái sinh, nâng cao chất lợng các dịch vụ hiện có, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia vào thị trờng này để loại bỏ bớt những rủi ro không đáng có. 2. Mục đích của đề tài Đề tài này tập trung nghiên cứu thực trạng về thị trờng chứng khoán phái sinh ở Việt Nam, tìm ra nguyên nhân, tồn tại và kiến nghị những giải pháp, định hớng cho sự phát triển của thị trờng chứng khoán phái sinh Việt Nam trong tơng lai. 3. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu: - Quá trình hình thành và của dụng các công cụ tài chính phái sinh ở Việt Nam. - Cơ sở pháp lý cho hoạt động của các Ngân hàng thơng mại, các Tổ chức tín dụng khi tham gia kinh doanh các sản phẩm tài chính phái sinh. 2 - Tìm hiểu về thị trờng chứng khoán phái sinh ở Việt Nam, mức độ áp dụng các công cụ tài chính phái sinh của các doanh nghiệp và doanh thu của một số ngân hàng thơng mại từ việc kinh doanh các sản phẩm này. 4. Phơng pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu đợc tiến hành bằng cách: - Theo dõi và thu thập thông tin về thực trạng hoạt động của thị trờng chứng khoán phái sinh Việt Nam - Tổng hợp, phân tích và đánh giá trên cơ sở những lý thuyết tài chính, chứng khoán phái sinh. Các thông tin đợc phân tích không đặt riêng biệt mà đợc nhận định trong bối cảnh chung của nền kinh tế đã gia nhập WTO và điều kiện phát triển của thị trờng chứng khoán phái sinh trong nớc. - Dựa trên những tồn tại, hạn chế của thị trờng chứng khoán phái sinh Việt Nam để rút ra những định hớng, điều kiện, và kiến nghị những giải pháp để phát triển các sản phẩm phái sinh tại Việt Nam. 5. Bố cục của khoá luận Tên đề tài: Điều kiện để phát triển thị trờng chứng khoán phái sinh ở Việt Nam Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận gồm 3 chơng: Chơng I: Tổng quan về thị trờng chứng khoán phái sinh Chơng II: Đánh giá về quá trình phát triển thị trờng chứng khoán phái sinh ở Việt Nam Chơng III: Giải pháp phát triển thị trờng chứng khoán phái sinh tại Việt Nam 6. Những từ viết tắt trong khoá luận NHTM : Ngân hàng thơng mại NHNN: Ngân hàng nhà nớc TTCK: Thị trờng chứng khoán UBCK: Uỷ ban chứng khoán TCTD: Tổ chức tín dụng Khoá luận đợc thực hiện vào thời điểm thị trờng chứng khoán phái sinh Việt Nam còn rất mới mẻ, cha đựơc nhiều ngời đón nhận và đang bớc từng bớc nhỏ trong giai đoạn phát triển. Chính vì vậy khoá luận của em còn rất nhiều 3 thiếu sót, em mong muốn nhận đợc sự tham gia góp ý của các thầy cô và các bạn để khoá luận thêm hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn sự tận tình chỉ bảo của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, khoa Tài Chính Ngân Hàng, trờng Đại học Ngoại Thơng, Hà Nội, đã giúp đỡ em trong suốt quá trình em thực hiện khoá luận. Sinh viên thực hiện Tạ Thị Huyền 4 chơng I tổng quan về thị trờng chứng khoán phái sinh Thị trờng tài chính phái sinh xuất hiện là kết quả của một quá trình phát triển cấu trúc thị trờng trong thời gian dài. Trong những thập kỷ gần đây, thị trờng tài chính phái sinh phát triển mạnh về khối lợng giao dịch cũng nh mức độ quan trọng. Khi nhắc đến thị trờng tập trung và thị trờng OTC phi tập trung, ngời ta chỉ nghĩ đến đó là nơi giao dịch chứng khoán, hàng hoá mà ít ai nghĩ đến đó còn là nơi diễn ra các giao dịch tài chính phái sinh - một công cụ phòng ngừa rủi ro cho các 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT LƯU VĂN THỰC NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHAI THÁC CÁC MỎ QUẶNG SẮT LỘ THIÊN DƯỚI MỨC THOÁT NƯỚC TỰ CHẢY TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN PHỨC TẠP Ở VIỆT NAM Ngành: Khai thác mỏ Mã số: 62520603 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI: 2014 2 Công trình được hoàn thành tại: Bộ môn Khai thác lộ thiên, Khoa mỏ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất Người hướng dẫn khoa học: NGƯT.PGS.TS. Hồ Sĩ Giao Trường Đại học Mỏ-Địa chất Phản biện 1:TSKH Nguyễn Thanh Tuân Hội Khoa học và công nghệ Mỏ Việt Nam Phản biện 2: TS Nguyễn Phụ Vụ Hội Khoa học và công nghệ Mỏ Việt Nam Phản biện 3: TS Lê Ngọc Ninh Bộ tài nguyên và Môi trường Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp trường, họp tại: Trường Đại học Mỏ-địa Chất, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Vào hồi…… giờ….ngày… tháng … năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc Gia, Hà Nội hoặc Thư viện Trường Đại học Mỏ-địa Chất 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, trên lãnh thổ VN đã phát hiện được 216 mỏ và điểm quặng sắt với trữ lượng và tài nguyên gần 1,2 tỷ tấn. Các mỏ chủ yếu phân bố ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung Bộ. Điều kiện khai thác của các mỏ quặng sắt nước ta khá khó khăn: Hầu hết các mỏ phải khai thác xuống sâu dưới mức thoát nước tự chảy, điều kiện địa chất và ĐCTV phức tạp. Hiện nay, nhiều mỏ các thông số HTKT và thiết bị khai thác không đồng bộ, thiết bị lạc hậu, không phù hợp với yêu cầu khi mở rộng và khai thác xuống sâu, v.v Tuy nhiên, đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ và hoàn chỉnh để đưa vào áp dụng trong sản xuất tại các mỏ. Đặc biệt các vấn đề xúc bốc, vận tải trên nền đất yếu, ĐBTB khai thác và đào sâu đáy mỏ phù hợp với điều kiện của từng mỏ. Do đó, các nội dung nghiên cứu của đề tài mang tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn đối với các mỏ quặng sắt lộ thiên khai thác dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và ĐCTV phức tạp ở VN. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở đặc điểm điều kiện tự nhiên của các mỏ quặng sắt lộ thiên, lựa chọn sơ đồ công nghệ khai thác và ĐBTB xúc bốc – vận tải phù hợp với các mỏ quặng sắt khai thác dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và ĐCTV phức tạp nói chung và cho mỏ sắt Thạch Khê nói riêng, nhằm đáp ứng yêu sản lượng và nâng cao hiệu quả khai thác cho doanh nghiệp. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là các mỏ quặng sắt lộ thiên khai thác dưới mức thoát nước tự chảy có điều kiện địa chất và ĐCTV phức tạp ở VN, chú trọng mỏ sắt Thạch Khê. 4. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan về công nghệ khai thác quặng sắt lộ thiên; - Nghiên cứu về đặc điểm tự nhiên của các mỏ quặng sắt có tác động đến cơ hội phát triển ngành công nghiệp khai thác quặng sắt VN; - Nghiên c ứu công nghệ khai thác có tiềm năng áp dụng cho các mỏ quặng sắt lộ thiên khai thác dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và ĐCTV phức tạp ở VN; 2 - Nghiên cứu các giải pháp công nghệ khai thác phù hợp với điều kiện của các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và ĐCTV phức tạp ở VN. 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp kế thừa để phát triển, hoàn thiện; - Sử dụng phương pháp giải tích, mô hình hoá toán và trí tuệ nhân tạo; - Phương pháp phân tích, chọn lọc, so sánh và kinh nghiệm chuyên gia. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 6.1. Ý nghĩa khoa học: Góp phần bổ sung và hoàn thiện lý thuyết khai thác mỏ lộ thiên nói TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN SINH THÀNH NHẬN DIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ Mã số 60 34 72 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Xuân Hằng HÀ NỘI - 2010 2 Mục lục  3 CHNG 1: C   9 1.1. C  9 1.1.1. T  9  15  21  26  26 1.2. C  28  29  29  29  30 - 30 CH   38   38  38  40 2.1.3. C  40  40   41  41 2.3 53 2.3.3.  56 CH  T  61  61  61  64  c   65  71  71  71  72  76  78 3  PHẦN MỞ ĐẦU                 - -                      ... Giao thông vận tải quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc tàu biển nước thuyền viên nước làm việc tàu biển Việt Nam Điều Tổ chức thực Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối... Hải Việt Nam cấp cho thuyền viên nước có Giấy chứng nhận khả chuyên môn cấp theo quy định Công ước STCW để làm việc tàu biển Việt Nam Chương II THUYỀN VIÊN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT... Trong Thông tư từ ngữ hiểu sau: Tàu biển Việt Nam tàu biển đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam quan đại diện Việt Nam nước cấp giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam Thuyền viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam, Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam, Thông tư 17/2017/TT-BGTVT về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay