Tổng hợp những lỗi vi phạm giao thông dễ mắc phải trong dịp nghỉ lễ 2/9

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 01:32

Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang Môn phân tích thiết kế hệ thống Bài tập lớn 1 I HC THI NGUYấN KHOA CễNG NGH THễNG TIN ------ ------ Bài tập lớn bi : Qun lý li vi phm giao thụng ng b ca S GTVT tnh Nam nh Giỏo viờn hng dn : Lờ Thu Trang Sinh viờn thc hin : Nguyn Trung Hiu Lp : K5D Thái Nguyên, tháng 04 năm 2009 Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang MC LC 1.1.1 Vài nét về sở giao thông thành phố Nam Định 5 a. Chức năng .5 1.Tuyên truyền , phổ biến , hớng dẫn việc thực hiện pháp luật , chính sách chế độ của Nhà nớc về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh .5 2.Xây dựng trình UBNd tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản thi hành quy định pháp luật về giao thông vận tải trong vi phạm .5 1.1.2 Cơ cấu tổ chức 6 1.2 Khảo sát hệ thống hiện tại .7 Chơng II 10 2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu (sơ đồ lờng dữ liệu BLD) 13 2.3.3. Mô hình thực thể liên kết 15 2.4 Biểu đồ phân cấp chức năng: .17 C. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dới đỉnh .21 CHƯƠNG III 24 Lời Nói Đầu Ngày nay song song với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ thuật thì ngành khoa học tính toán đã đóng vai trò quan trọng, nó đã đạt đợc Môn phân tích thiết kế hệ thống Bài tập lớn 2 Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang những thành tựu khoa học kỹ thuật rực rỡ với những bớc tiến nhảy vọt. Việc áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực đời sống của con ngời ngày càng tăng và không ngừng can thiệp vào hầu hết các công việc trong đời sống. Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đó. Đi đôi với sự phát triển của công nghệ chế tạo các thiết bị máy tính thì việc các sản phẩm phần mềm ứng dụng ra đời có tính chất quyết định đối với việc áp dụng ngành khoa học này. nớc ta hiện nay, việc áp dụng vi tính trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Nhng một vấn đề đặt ra trong việc quản lý là làm thế nào để chuẩn hoá cách xử lý dữ liệu ở các cơ quan, xí nghiệp, bởi trăm xí nghiệp, trăm cơ quan là trăm cách xử lý khác nhau. Đó cũng là một vấn đề còn nhiều hạn chế của đội ngũ nhân viên trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp của ta. Một thực trạng đang diễn ra là các công ty thờng mời các chuyên viên phần mềm vi tính về viết chơng trình, nhng họ không hiểu chơng trình đợc viết nh thế nào,hoặc ứng dụng đợc Tổng hợp lỗi vi phạm giao thông dễ mắc phải dịp nghỉ lễ 2/9 Chỉ khoảng tuần người lao động có kỳ nghỉ dài ngày Lễ Quốc Khánh 2/9 Trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm người lao động nghỉ tùy theo đối tượng lao động Và dịp để người có thời gian để nghỉ ngơi, du lịch hay quê… Từ kéo theo nhiều lỗi vi phạm tham gia giao thông vậy, hôm VnDoc.com liệt kê số lỗi mức phạt mà người tham gia giao thông dễ mắc lỗi Nghị định 46/2016/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/08/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường đường sắt Theo đó: A Xe ôtô : Phạt nặng trường hợp vượt đèn đỏ, đèn vàng - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm vượt đèn đỏ, đèn vàng từ 1.200.000 - 2.000.000 đồng (Theo quy định Điểm a Khoản Điều Nghị định 46) Quy định thời gian bật đèn chiếu sáng - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm không bật đèn chiếu sáng từ 600.000 - 800.000 đồng (Theo quy định Điểm g Khoản Điều Nghị định 46) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều khiển xe hè phố - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm điều khiển xe hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe qua hè phố để vào nhà từ 800.000 - 1.200.000 đồng (Theo quy định Điểm c Khoản Điều Nghị định 46) Phạt nặng hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe người thi hành công vụ - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe từ 18.000.000 - 20.000.000 đồng (Theo quy định Khoản 10 Điều Nghị định 46) Phạt nặng uống rượu-bia tham gia giao thông - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm điều khiển xe đường mà máu thở có nồng độ cồn chưa vượt 50 miligam/100 mililít máu chưa vượt 0,25 miligam/1 lít khí thở từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (Theo quy định Điểm a Khoản Điều Nghị định 46) - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm điều khiển xe đường mà máu thở có nồng độ cồn vượt 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu vượt 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (Theo quy định Điểm b Khoản Điều Nghị định 46) - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm điều khiển xe đường mà máu thở có nồng độ cồn vượt 80 miligam/100 mililít máu vượt 0,4 miligam/1 lít khí thở từ 16.000.000 - 18.000.000 đồng (Theo quy định Điểm a Khoản Điều Nghị định 46) Tăng mức phạt xe chạy vượt qua tốc độ - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm điều khiển xe chạy tốc độ quy định từ 05 km/h đến 10 km/h từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng (Theo quy định Điểm a Khoản Điều Nghị định 46) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm điều khiển xe chạy tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (Theo quy định Điểm đ Khoản Điều Nghị định 46) - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm điều khiển xe chạy tốc độ quy định 20 km/h đến 35 km/h từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng (Theo quy định Điểm a Khoản Điều Nghị định 46) - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm điều khiển xe chạy tốc độ quy định 35 km/h từ 7.000.000 8.000.000 đồng (Theo quy định Điểm đ Khoản Điều Nghị định 46) B Xe mô tô, xe gắn máy Xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, đèn vàng - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển mô tô, xe gắn máy (kể xe máy điện), loại xe tương tự xe mô tô loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm vượt đèn đỏ, đèn vàng từ 300.000 - 400.000 đồng (Theo quy định Điểm c Khoản Điều Nghị định 46) - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vi phạm vượt đèn đỏ, đèn vàng từ 400.000 - 600.000 đồng (Theo quy định Điểm g Khoản Điều Nghị định 46) Bật đèn chiếu sáng không quy định - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể xe máy điện), loại xe tương tự xe mô tô loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm không bật đèn chiếu sáng từ 80.000 - 100.000 đồng (Theo quy định Điểm c Khoản Điều Nghị định 46) - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vi phạm không bật đèn chiếu sáng từ 200.000 - 400.000 đồng (Theo quy định Điểm e Khoản Điều Nghị định 46) Đi xe lên hè phố VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển mô tô, xe gắn máy (kể xe máy điện), loại xe tương tự xe mô tô loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm điều khiển xe hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe qua hè phố để vào nhà từ 300.000 - 400.000 đồng (Theo quy định Điểm g Khoản Điều Nghị định 46) Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe người thi hành công vụ - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển mô tô, xe gắn máy (kể xe máy điện), loại xe tương tự xe mô tô loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe từ 10.000.000 -14.000.000 đồng (Theo quy định Khoản 10 Điều Nghị định 46) Uống rượu-bia tham gia giao thông - ... Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang Môn phân tích thiết kế hệ thống Bài tập lớn 1 I HC THI NGUYấN KHOA CễNG NGH THễNG TIN ------ ------ Bài tập lớn bi : Qun lý li vi phm giao thụng ng b ca S GTVT tnh Nam nh Giỏo viờn hng dn : Lờ Thu Trang Sinh viờn thc hin : Nguyn Trung Hiu Lp : K5D Thái Nguyên, tháng 04 năm 2009 Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang MC LC 1.1.1 Vài nét về sở giao thông thành phố Nam Định 5 a. Chức năng .5 1.Tuyên truyền , phổ biến , hớng dẫn việc thực hiện pháp luật , chính sách chế độ của Nhà nớc về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh .5 2.Xây dựng trình UBNd tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản thi hành quy định pháp luật về giao thông vận tải trong vi phạm .5 1.1.2 Cơ cấu tổ chức 6 1.2 Khảo sát hệ thống hiện tại .7 Chơng II 10 2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu (sơ đồ lờng dữ liệu BLD) 13 2.3.3. Mô hình thực thể liên kết 15 2.4 Biểu đồ phân cấp chức năng: .17 C. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dới đỉnh .21 CHƯƠNG III 24 Lời Nói Đầu Ngày nay song song với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ thuật thì ngành khoa học tính toán đã đóng vai trò quan trọng, nó đã đạt đợc Môn phân tích thiết kế hệ thống Bài tập lớn 2 Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang những thành tựu khoa học kỹ thuật rực rỡ với những bớc tiến nhảy vọt. Việc áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực đời sống của con ngời ngày càng tăng và không ngừng can thiệp vào hầu hết các công việc trong đời sống. Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đó. Đi đôi với sự phát triển của công nghệ chế tạo các thiết bị máy tính thì việc các sản phẩm phần mềm ứng dụng ra đời có tính chất quyết định đối với việc áp dụng ngành khoa học này. nớc ta hiện nay, việc áp dụng vi tính trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Nhng một vấn đề đặt ra trong việc quản lý là làm thế nào để chuẩn hoá cách xử lý dữ liệu ở các cơ quan, xí nghiệp, bởi trăm xí nghiệp, trăm cơ quan là trăm cách xử lý khác nhau. Đó cũng là một vấn đề còn nhiều hạn chế của đội ngũ nhân viên trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp của ta. Một thực trạng đang diễn ra là các công ty thờng mời các chuyên viên phần mềm vi tính về viết chơng trình, nhng họ không hiểu chơng trình đợc viết nh thế nào,hoặc ứng dụng đợc phân tích ra sao. Họ không biết làm gì ngoài việc ấn nút theo sự hớng dẫn của công ty phần mềm khi sử dụng chơng trình họ viết. Khi muốn thay đổi nho nhỏ trong chơng trình lại phải mời chuyên viên,vì ngời điều hành chỉ biết ấn nút mà thôi, mà những thay đổi này có thể khi phân tích vấn đề không ai để ý hoăc khách hàng quên khuấy không yêu cầu chuyên viên phù liệu trong chơng trình. Sự hạn chế trong việc phân tích vấn đề , quản lý đã không phát huy hết tác dụng của máy tính. Với mong muốn Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang Môn phân tích thiết kế hệ thống Bài tập lớn 1 I HC THI NGUYấN KHOA CễNG NGH THễNG TIN ------ ------ Bài tập lớn bi : Qun lý li vi phm giao thụng ng b ca S GTVT tnh Nam nh Giỏo viờn hng dn : Lờ Thu Trang Sinh viờn thc hin : Nguyn Trung Hiu Lp : K5D Thái Nguyên, tháng 04 năm 2009 Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang MC LC 1.1.1 Vài nét về sở giao thông thành phố Nam Định 5 a. Chức năng .5 1.Tuyên truyền , phổ biến , hớng dẫn việc thực hiện pháp luật , chính sách chế độ của Nhà nớc về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh .5 2.Xây dựng trình UBNd tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản thi hành quy định pháp luật về giao thông vận tải trong vi phạm .5 1.1.2 Cơ cấu tổ chức 6 1.2 Khảo sát hệ thống hiện tại .7 Chơng II 10 2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu (sơ đồ lờng dữ liệu BLD) 13 2.3.3. Mô hình thực thể liên kết 15 2.4 Biểu đồ phân cấp chức năng: .17 C. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dới đỉnh .21 CHƯƠNG III 24 Lời Nói Đầu Ngày nay song song với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ thuật thì ngành khoa học tính toán đã đóng vai trò quan trọng, nó đã đạt đợc Môn phân tích thiết kế hệ thống Bài tập lớn 2 Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang những thành tựu khoa học kỹ thuật rực rỡ với những bớc tiến nhảy vọt. Việc áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực đời sống của con ngời ngày càng tăng và không ngừng can thiệp vào hầu hết các công việc trong đời sống. Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đó. Đi đôi với sự phát triển của công nghệ chế tạo các thiết bị máy tính thì việc các sản phẩm phần mềm ứng dụng ra đời có tính chất quyết định đối với việc áp dụng ngành khoa học này. nớc ta hiện nay, việc áp dụng vi tính trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Nhng một vấn đề đặt ra trong việc quản lý là làm thế nào để chuẩn hoá cách xử lý dữ liệu ở các cơ quan, xí nghiệp, bởi trăm xí nghiệp, trăm cơ quan là trăm cách xử lý khác nhau. Đó cũng là một vấn đề còn nhiều hạn chế của đội ngũ nhân viên trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp của ta. Một thực trạng đang diễn ra là các công ty thờng mời các chuyên viên phần mềm vi tính về viết chơng trình, nhng họ không hiểu chơng trình đợc viết nh thế nào,hoặc ứng dụng đợc TỔNG HỢP CÁC MỨC PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG PHỔ BIẾN (ÁP DỤNG TỪ 01/8/2016) Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường đường sắt Nghị định có hiệu lực từ 01/8/2016 thay Nghị định 171/2013/NĐ-CP Nghị định 107/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường đường sắt Như từ ngày 01/8/2016, mức xử phạt hành liên quan đến giao thông đường áp dụng theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP Sau đây, VnDoc tổng hợp mức phạt vi phạm giao thông đường phổ biến áp dụng từ 01/8/2016 để bạn nắm rõ, tránh trường hợp bị phạt oan nhé! STT Hành vi Mức Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang Môn phân tích thiết kế hệ thống Bài tập lớn 1 I HC THI NGUYấN KHOA CễNG NGH THễNG TIN ------ ------ Bài tập lớn bi : Qun lý li vi phm giao thụng ng b ca S GTVT tnh Nam nh Giỏo viờn hng dn : Lờ Thu Trang Sinh viờn thc hin : Nguyn Trung Hiu Lp : K5D Thái Nguyên, tháng 04 năm 2009 Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang MC LC 1.1.1 Vài nét về sở giao thông thành phố Nam Định 5 a. Chức năng .5 1.Tuyên truyền , phổ biến , hớng dẫn việc thực hiện pháp luật , chính sách chế độ của Nhà nớc về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh .5 2.Xây dựng trình UBNd tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản thi hành quy định pháp luật về giao thông vận tải trong vi phạm .5 1.1.2 Cơ cấu tổ chức 6 1.2 Khảo sát hệ thống hiện tại .7 Chơng II 10 2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu (sơ đồ lờng dữ liệu BLD) 13 2.3.3. Mô hình thực thể liên kết 15 2.4 Biểu đồ phân cấp chức năng: .17 C. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dới đỉnh .21 CHƯƠNG III 24 Lời Nói Đầu Ngày nay song song với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ thuật thì ngành khoa học tính toán đã đóng vai trò quan trọng, nó đã đạt đợc Môn phân tích thiết kế hệ thống Bài tập lớn 2 Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang những thành tựu khoa học kỹ thuật rực rỡ với những bớc tiến nhảy vọt. Việc áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực đời sống của con ngời ngày càng tăng và không ngừng can thiệp vào hầu hết các công việc trong đời sống. Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đó. Đi đôi với sự phát triển của công nghệ chế tạo các thiết bị máy tính thì việc các sản phẩm phần mềm ứng dụng ra đời có tính chất quyết định đối với việc áp dụng ngành khoa học này. nớc ta hiện nay, việc áp dụng vi tính trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Nhng một vấn đề đặt ra trong việc quản lý là làm thế nào để chuẩn hoá cách xử lý dữ liệu ở các cơ quan, xí nghiệp, bởi trăm xí nghiệp, trăm cơ quan là trăm cách xử lý khác nhau. Đó cũng là một vấn đề còn nhiều hạn chế của đội ngũ nhân viên trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp của ta. Một thực trạng đang diễn ra là các công ty thờng mời các chuyên viên phần mềm vi tính về viết chơng trình, nhng họ không hiểu chơng trình đợc viết nh thế nào,hoặc ứng dụng đợc Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang Môn phân tích thiết kế hệ thống Bài tập lớn 1 I HC THI NGUYấN KHOA CễNG NGH THễNG TIN ------ ------ Bài tập lớn bi : Qun lý li vi phm giao thụng ng b ca S GTVT tnh Nam nh Giỏo viờn hng dn : Lờ Thu Trang Sinh viờn thc hin : Nguyn Trung Hiu Lp : K5D Thái Nguyên, tháng 04 năm 2009 Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang MC LC 1.1.1 Vài nét về sở giao thông thành phố Nam Định 5 a. Chức năng Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang Môn phân tích thiết kế hệ thống Bài tập lớn 1 I HC THI NGUYấN KHOA CễNG NGH THễNG TIN ------ ------ Bài tập lớn bi : Qun lý li vi phm giao thụng ng b ca S GTVT tnh Nam nh Giỏo viờn hng dn : Lờ Thu Trang Sinh viờn thc hin : Nguyn Trung Hiu Lp : K5D Thái Nguyên, tháng 04 năm 2009 Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang MC LC 1.1.1 Vài nét về sở giao thông thành phố Nam Định 5 a. Chức năng .5 1.Tuyên truyền , phổ biến , hớng dẫn việc thực hiện pháp luật , chính sách chế độ của Nhà nớc về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh .5 2.Xây dựng trình UBNd tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản thi hành quy định pháp luật về giao thông vận tải trong vi phạm .5 1.1.2 Cơ cấu tổ chức 6 1.2 Khảo sát hệ thống hiện tại .7 Chơng II 10 2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu (sơ đồ lờng dữ liệu BLD) 13 2.3.3. Mô hình thực thể liên kết 15 2.4 Biểu đồ phân cấp chức năng: .17 C. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dới đỉnh .21 CHƯƠNG III 24 Lời Nói Đầu Ngày nay song song với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ thuật thì ngành khoa học tính toán đã đóng vai trò quan trọng, nó đã đạt đợc Môn phân tích thiết kế hệ thống Bài tập lớn 2 Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang những thành tựu khoa học kỹ thuật rực rỡ với những bớc tiến nhảy vọt. Việc áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực đời sống của con ngời ngày càng tăng và không ngừng can thiệp vào hầu hết các công việc trong đời sống. Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đó. Đi đôi với sự phát triển của công nghệ chế tạo các thiết bị máy tính thì việc các sản phẩm phần mềm ứng dụng ra đời có tính chất quyết định đối với việc áp dụng ngành khoa học này. nớc ta hiện nay, việc áp dụng vi tính trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Nhng một vấn đề đặt ra trong việc quản lý là làm thế nào để chuẩn hoá cách xử lý dữ liệu ở các cơ quan, xí nghiệp, bởi trăm xí nghiệp, trăm cơ quan là trăm cách xử lý khác nhau. Đó cũng là một vấn đề còn nhiều hạn chế của đội ngũ nhân viên trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp của ta. Một thực trạng đang diễn ra là các công ty thờng mời các chuyên viên phần mềm vi tính về viết chơng trình, nhng họ không hiểu chơng trình đợc viết nh thế nào,hoặc ứng dụng đợc Tổng hợp lỗi vi phạm giao thông bị phạt nặng từ 01/8/2016 Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, tước lái, từ 1/8 người điều xe máy bị tịch thu phương tiện lái xe lắp ráp trái quy định, dùng chân lái xe, buông hai tay Cụ thể tịch thu xe máy với trường hợp sau đây: Ngoài sau điểm xử phạt vi phạm giao thông: Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang Môn phân tích thiết kế hệ thống Bài tập lớn 1 I HC THI NGUYấN KHOA CễNG NGH THễNG TIN ------ ------ Bài tập lớn bi : Qun lý li vi phm giao thụng ng b ca S GTVT tnh Nam nh Giỏo viờn hng dn : Lờ Thu Trang Sinh viờn thc hin : Nguyn Trung Hiu Lp : K5D Thái Nguyên, tháng 04 năm 2009 Quản lý lỗi vi phạm giao thông GVHD: Thu Trang MC LC 1.1.1 Vài nét về sở giao thông thành phố Nam Định ... Điều Nghị định 46) Phạt nặng uống rượu-bia tham gia giao thông - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm điều khiển xe đường mà máu thở có nồng độ cồn chưa... 46) Uống rượu-bia tham gia giao thông - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển mô tô, xe gắn máy (kể xe máy điện), loại xe tương tự xe mô tô loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm Điều khiển xe đường...3 Điều khiển xe hè phố - Mức xử phạt vi phạm người điều khiển xe ô tô loại xe tương tự xe ô tô vi phạm điều khiển xe hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe qua hè phố để vào nhà từ 800.000
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp những lỗi vi phạm giao thông dễ mắc phải trong dịp nghỉ lễ 2/9, Tổng hợp những lỗi vi phạm giao thông dễ mắc phải trong dịp nghỉ lễ 2/9, Tổng hợp những lỗi vi phạm giao thông dễ mắc phải trong dịp nghỉ lễ 2/9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay