Giải mã các ký hiệu trên thị thực nhập cảnh

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 01:31

Tng lónh s quỏn Canada B phn di trỳ Phũng 908, 235 ng Khi, Q.1, TP.HCM Fax: +84 (8) 3827-9937 T HNG DN THễNG TIN V TT C CC B N HON TON C PHT MIN PH TH THC NHP CNH DU LCH Gớõy phộp v th thc nhp cnh Du Lch c cp da trờn qui nh ( R ) v o Lut Di Trỳ v Baỷo Veọ Ngửụứi T Nn ca Canada. ng n xin cp giy phộp du hc phi chng minh c vi viờn chc l h ó ỏp ng c cỏc yờu cu ca iu khon (R179), bao gm: H phi ri khi Canada khi ht th i hn lu trỳ cho phộp (R183); H phi cú sc khe tt (cú th c yờu cu khỏm sc khe) (A38, R30); H khụng phi l nhng i tng b cm nhp cnh, khụng cú tin ỏn, tin s v khụng cú nguy c e do n an ninh (A34-37, A40-42); H cú ti chớnh chi tr cho chuyn i cng nh trong sut thi gian lu trỳ ti Canada (A39); H khụng c lm vic hay h c tp ti Canada nu khụng c cho phộp (R183). CCH THC NP H S Mt b n xin th thc nhp cnh Du Lch bao gm: 1) CC GIY T YấU CU 2) Lấ PH (KHễNG HON LI) 3) CC GIY T LIấN QUAN. Vui lũng tham kho hng dn bờn di. ng n Vit Nam cú th np h s trc tip hoc qua ng bu in n Trung Tõm Tip Nhn H S Th Thc Canada (CANVAC), iu hnh bi IOM (http://www.iom.int.vn/canada): Trung Tõm Tip Nhn H S Th Thc Canada IOM ti thnh ph H Chớ Minh To nh PDD, lu 8 DT: 84 (8) 3 829 6377 hoc 3 829 6376 162 Pasteur, Qun 1 Email: hochiminh@iom.int . Thnh ph H Chớ Minh, Vit Nam Trung Tõm Tip Nhn H S Th Thc Canada IOM ti thnh ph H Ni Khỏch sn Horison, tng Trt DT: 84 (4) 3 736 6258 40 Cỏt Linh, Qun ng a Email: hanoi@iom.int H Ni, Vit Nam Xin lu ý rng Trung Tõm Tip Nhn H S Th Thc Canada ch chu trỏch nhim tip nhn v hi tr h s cho ng n. Tt c cỏc n xin th thc u c xột cp hoc t chi bi viờn chc xột n ca Tng Lónh S quỏn Canada ti thnh ph H Chớ Minh (http://geo.international.gc.ca/asia/vietnam ). Tổng lãnh sự qn Canada – Bộ phận di trú – Phòng 908, 235 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM – Fax: +84 (8) 3827-9937 CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG:  Bơ đơn khơng hồn chỉnh và khơng có chữ sẽ khơng đuợc chấp nhận.  Chỉ những bộ đơn được hồn chỉnh bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp mới được chấp nhận. cho việc xử lý, và tất cả các giấy tờ nộp kèm đều phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, đính kèm với bản sao y có cơng chứng.  Việc hồn chỉ nh bộ đơn và trả lệ phí xét đơn khơng có nghĩa là đương đơn sẽ được cấp Visa.  Tổng Lãnh sự qn Canada có quyền u cầu phỏng vấn hoặc nộp bổ sung một số giấy tờ liên quan khác, nếu cần thiết.  Chính phủ Canada có thể kiểm tra và xác minh những giấy tờ được nộp bằng cách lịên lạc với người hoặc cơ quan cấp giấy chứng nhận hoặc với các cơ quan thẩm quyền khác.  Nếu đương đơn có dự định ở Canada từ 6 tháng hoặc lâu hơn, nhân viên xét đơn có thể u cầu đương đơn đi khám sức khoẻ. Kết quả của việc kiểm tra sức khỏe thơng thường sẽ mất từ 4 đến 6 tuần để được gởi đền Tổng Lãnh Sư qn.  Trung thực, bất cứ sự trình bày sai sự thật gián tiếp hay khơng gián tiếp đều có thể dẫn đến việc kết quả bị từ ch ối dựa theo qui định và Đạo Luật Bảo vệ Di Trú và Tị Nạn của Canada. Điều này khơng chỉ bao gồm những hồ sơ xin Visa trước đây của đương đơn còn của các thành viên khác trong gia đình. SAU KHI NỘP HỒ SƠ Các đương đơn nộp hồ sơ thơng qua Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực Canada – IOM có thể được sắp xếp cuộc hẹn để phỏng vấn (n ếu được viên chức xét đơn u cầu) và/hoặc nhận được tin nhắn thơng báo cập nhật tình trạng hồ sơ qua điện thoại di động. Tổng Lãnh sự qn Canada khơng cung cấp dịch vụ này, chỉ có hồ sơ nộp tại Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực Canada – IOM sẽ có được dòch vụ này. Tất cả các u cầu được biết tình trạng hồ sơ đều phải được viết bằng văn bản, những trường hợ p đặc biệt cũng có thể sử dụng cách thức liên hê thơng qua trang web sau: http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/missions/ho-chi-minh.asp Tổng Lãnh sự qn Canada sẽ khơng tiếp nhận những u cầu cung cấp thông tin về tình trạng hồ sơ qua điện thoại. Tất cả đương đơn được khuyến khích nộp đơn xin Giải hiệu thị thực nhập cảnh hiệu thị thực cho biết bạn nhập cảnh với mục đích gì, lưu lại ngày Theo khoản 11 điều 13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam, thị thực loại giấy tờ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, cho phép người nước nhập cảnh Việt Nam Khoản điều Luật quy định, thị lực cấp vào hộ chiếu cấp rời Các hiệu thị lực giải thích ý nghĩa điều Luật này, cụ thể sau: NG1 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ NG2 - Cấp cho thành viên đoàn khách mời Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; thành viên đoàn khách mời cấp Bộ trưởng tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương NG3 - Cấp cho thành viên quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự, quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, quan đại diện tổ chức liên phủ vợ, chồng, 18 tuổi, người giúp việc theo nhiệm kỳ NG4 - Cấp cho người vào làm việc với quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự, quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, quan đại diện tổ chức liên phủ; người vào thăm thành viên quan đại diện ngoại giao, quan lãnh sự, quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, quan đại diện tổ chức liên phủ LV1 - Cấp cho người vào làm việc với ban, quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương LV2 - Cấp cho người vào làm việc với tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam ĐT - Cấp cho nhà đầu tư nước Việt Nam luật sư nước hành nghề Việt Nam DN - Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp Việt Nam DL - Cấp cho người vào du lịch DL hiệu thị thực cấp cho người nước vào Việt Nam du lịch NN1 - Cấp cho người Trưởng văn phòng đại diện, dự án tổ chức quốc tế, tổ chức phi phủ nước Việt Nam NN2 - Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá, tổ chức chuyên môn khác nước Việt Nam NN3 - Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá tổ chức chuyên môn khác nước Việt Nam DH - Cấp cho người vào thực tập, học tập HN - Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo PV1 - Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú Việt Nam PV2 - Cấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn Việt Nam LĐ - Cấp cho người vào lao động TT - Cấp cho người nước vợ, chồng, 18 tuổi người nước cấp thị thực hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ người nước cha, mẹ, vợ, chồng, công dân Việt Nam VR - Cấp cho người vào thăm người thân với mục đích khác SQ - Cấp cho trường hợp quy định khoản Điều 17 Luật Điều 9, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam, quy định thời hạn thị thực tương ứng với hiệu thị thực sau: - SQ: Thời hạn không 30 ngày - HN, DL: Thời hạn không tháng - VR: Thời hạn không tháng - NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 TT: Thời hạn không 12 tháng - LĐ: Thời hạn không năm - ĐT: Thời hạn không năm - Thị thực hết hạn, xem xét cấp thị thực - Thời hạn thị thực ngắn thời hạn hộ chiếu giấy tờ có giá trị lại quốc tế 30 ngày Khoản điều 17: Người đứng đầu quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam nước cấp thị thực có giá trị không 30 ngày cho người nước có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam khảo sát thị trường, du lịch, thăm người thân, chữa bệnh thuộc trường hợp sau đây: a) Người có quan hệ công tác với quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam nước vợ, chồng, họ người có văn đề nghị quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại; b) Người có công hàm bảo lãnh quan đại diện ngoại giao, quan lãnh nước đặt nước sở Tổng lãnh sự qn Canada – Bộ phận di trú – Phòng 908, 235 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM – Fax: +84 (8) 3827-9937 TỜ HƯỚNG DẪN THƠNG TIN VÀ TẤT CẢ CÁC BỘ ĐƠN HỒN TỒN ĐƯƠC PHÁT MIÊN PHÍ VISA DU HỌC Giấy phép và Visa Du Học được cấp dựa trên qui định (R) và Đạo Luật Di Trú và Bảo Vệ Người Tị Nạn của Canada. Đương đơn xin cấp giấy phép du học phải chứng minh được với viên chức xét đơn là họ đã đáp ứng được các u cầu của điều khoản (R216), bao gồm:  Họ phải rời khỏi Canada khi hết thời hạn lưu trú cho phép (R183, R216);  Họ phả i có sức khỏe tốt (có thể được u cầu khám sức khỏe) (A38, R30);  Họ khơng phải là những đối tượng bị cấm nhập cảnh, khơng có tiền án, tiền sự và khơng có nguy cơ đe doạ đến an ninh (A34-37, A40-42);  Họ có đủ tài chính để chi trả cho chuyến đi cũng như trong suốt thời gian lưu trú tại Canada (A39- R220);  Họ được chấp nhận là sinh viên nếu có được sự chấp thuậ n của 1 tổ chức giáo dục.(R219);  Họ khơng được làm việc tại Canada nếu khơng được cho phép (R183). LƯU Ý: Visa du học (khơng phải là giấy phép Du Học) chỉ được u cầu nếu khố học được kết thúc trong thời gian ít hơn 6 tháng. Nếu chương trình học là 6 tháng hoặc ít hơn, nhưng đương đơn dự định tiếp tục theo học một chương trình khác thì đương đơn phải nộp đơn xi Gíây phép Du Học trướ c khi đến Canada. Điều này sẽ cho phép đương đơn tiếp tục việc học của họ tại Canada. Vì vậy, nếu đương đơn khơng có giấy phép Du Học, đương đơn đươc u cầu phải nộp hồ sơ xin giấy phép Du Học từ ngồi lãnh thổ Canada. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ Một bộ đơn xin giấy phép Du Học bao gồm: 1) CÁC GIẤY TỜ U CẦU 2) LÊ PHÍ (KHƠNG HỒN LẠI) 3) CÁC GIẤY T Ờ LIÊN QUAN. Vui lòng tham khảo hướng dẫn bên dưới. Đương đơn tại Việt Nam có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực Canada (CANVAC), điều hành bởi IOM (http://www.iom.int.vn/canada ): Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực Canada – IOM tại thành phố Hồ Chí Minh Tồ nhà PDD, lầu 8 DT: 84 (8) 3 829 6377 hoăc 3 829 6376 162 Pasteur, Quận 1 Email: hochiminh@iom.int Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực Canada – IOM tại thành phố Hà Nội Khách sạn Horison, tầng Trệt DT: 84 (4) 3 736 6258 40 Cát Linh, Quận Đống Đa Email: hanoi@iom.int Hà Nội, Việt Nam Xin lưu ý rằng các Trung Tâm Tiếp Nhận Hồ Sơ Thị Thực Canada chỉ chịu trách nhiệm tiếp nhận và hồi trả hồ sơ cho đương đơn. Tất cả các đơn xin thị thực đều được xét cấp hoặc từ chối bởi viên chức xét đơn của Tổng Lãnh Sự qn Canada tại thành phố Hồ Chí Minh (http://geo.international.gc.ca/asia/vietnam ). Tổng lãnh sự qn Canada – Bộ phận di trú – Phòng 908, 235 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM – Fax: +84 (8) 3827-9937 CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG:  Bơ đơn khơng hồn chỉnh và khơng có chữ sẽ khơng đuợc chấp nhận.  Chỉ những bộ đơn được hồn chỉnh bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp mới được chấp nhận cho việc xử lý, và tất cả các giấy tờ nộp kèm đều phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, đính kèm với bản sao y có cơng chứng xác nhận.  Vi ệc hồn chỉnh đơn và trả lệ phí xử lý khơng có nghĩa là đương đơn sẽ được cấp Visa.  Tổng Lãnh sự qn Canada sẽ u cầu phỏng vấn hoặc nộp bổ sung một số giấy tờ liên quan khác nếu cần thiết.  Chính phủ Canada có thể kiểm tra và xác minh những giấy tờ được nộp bằng cách lịên lạc với người cấp giấy chứng nhận hoặc với các cơ quan có thẩm quyền.  Nếu du học sinh d ự định ở Canada từ 6 tháng hoặc lâu hơn, viên chức xét đơn có thể u cầu đương đơn đi khám sức khoẻ. Các hiệu trên nhãn bao bì nước tương & bột nêm Trong thành phần các loại nước chấm và bột nêm, các bạn thường thấy có ghi thêm các hiệu như 621, 211, 627, 631… Thực chất những hiệu này có ý nghĩa gì? Các quy ước về hiệu số Để thuận tiện cho việc ghi nhãn thực phẩm, các loại phụ gia thực phẩm được quy ước hóa bằng số. Xuất phát ban đầu là các hiệu số E được sử dụng trong khối Liên minh châu Âu EC. Trên nhãn thực phẩm lưu hành trên thị trường châu Âu, các phụ gia thực phẩm được ghi là E 621 thay vì ghi monosodium glutamate, hay E 211 thay vì sodium benzoate, v.v Hệ thống số này sau đó được quốc tế công nhận, áp dụng bởi Ủy ban Thực phẩm Codex (Codex Alimentarius Commission) và hình thành hệ thống hiệu số quốc tế - International Numbering System (INS). Thường thì ở cả hai hệ thống, đa số các con số chỉ các phụ gia đều giống nhau, chỉ khác ở chỗ các hiệu trong hệ INS không có chữ E. Cách làm này có tiện cho nhà sản xuất và quản lý nhưng thực sự không tiện cho người tiêu dùng chút nào. Nhất là với các loại thành phần và phụ gia thực phẩm có chứa các chất dẫn xuất từ acid glutamic, bột ngọt có thể khiến cho những người bị dị ứng với những chất này bị ngộ nhận. Để đề phòng, các bạn nên ghi nhớ những hiệu sau đây dùng để chỉ những chất có chứa acid glutamic và các dẫn xuất của nó: 620 Glutamic acid 621 Monosodium glutamat 622 Monopotassium glutamat 623 Calcium diglutamat 624 Monoammonium glutamat 625 Magnesium diglutamat Disodium inosinat (631) là loại phụ gia thực phẩm thường gặp trong các loại nước chấm, mì ăn liền, khoai tây chiên, các loại bánh snack. Công dụng của chất này là điều vị, trợ lực với monosodium glutamat. Loại phụ gia này có xuất xứ từ thịt, cá, có thể kích thích gây bệnh Gout. Thường không được dùng cho thực phẩm của trẻ em. Disodium guanylat (627), công thức hóa học là C10H14N5O8P, cũng là một phụ gia thực phẩm có tính điều vị nhờ có tác dụng hiệp lực với monosodium glutamat MSG. Disodium guanylat 627 là chất điều vị có xuất xứ từ cá khô hay rong biển khô, sản phẩm phụ của disodium inosinat. 627 Disodium guanylat và 631 Disodium inosinat là hai chất điều vị không có chứa MSG, nhưng lại có tác dụng cộng lực với acid glutamic tự do. Disodium guanylat và disodium inosinat là những phụ gia khá đắt tiền nhưng đặc biệt là chúng không có hiệu quả nếu không có bột ngọt đi kèm. Vì vậy, khi bạn khám phá ra có các hiệu 627 và 631 trên nhãn thực phẩm, chắc chắn là trong loại thực phẩm này có ẩn chứa acid glutamic (bột ngọt). Hai chất phụ gia nay thường được dùng chung. Nếu hai chất này có trong thành phần của thực phẩm không thấy có ghi MSG đi nữa, chắc chắn là trong thực phẩm này có chứa acid glutamic nằm trong một thành phần nào khác rồi. 211 là chữ số chỉ chất bảo quản Sodium benzoat, còn gọi là benzoat soda, công thức hóa học là C6H5COONa. Đây là muối sodium của acid benzoic, sản phẩm của phản ứng giữa xút NaOH và acid benzoic, có tính tan trong nước. Được dùng như chất phụ gia thực phẩm, sodium benzoat là một chất bảo quản vì tiêu diệt được men, nấm mốc và vi khuẩn. Sodium benzoat chỉ có hiệu quả trong môi trường acid (pH < 3,6), thường dùng làm chất bảo quản trong các loại mứt, nước hoa quả, nước có gas, các loại xốt, nước chấm. Chất này cũng có thể được tìm thấy trong tự nhiên trong các loại trái cây như Việt quất (cranberry), mận Đà Lạt (prune), mận lục (greengage plum), quế, táo…. Hàm lượng sử dụng để bảo quản thực phẩm thường bị khống chế ở mức 0,1% trọng lượng vì chúng có thể trở nên độc hại ở lượng lớn hơn. Acid sorbic, hiệu số là 200, thành phần hóa học là 2,4-hexadienoic acid, C6H8O2 là một hợp chất hữu cơ tự nhiên dùng làm chất bảo quản thực phẩm. Các hiệu khác thuộc nhóm này có thể là acid sorbic 200, sodium sorbat 201, potassium sorbat 202, calcium sorbat 203. Acid sorbic Tìm hiểu các hiệu trên máy ảnh Nikon DSLR Cùng tìm hiểu về các hiệu hãng sản xuất máy ảnh này sử dụng cho sản phẩm của mình. Rất nhiều bạn trong quá trình tìm mua máy ảnh cho mình thường "choáng ngợp trước rừng thiết bị". Họ không biết thiết bị nào có những tính năng nào, đặc điểm ra sao Nhưng rất may, các hãng máy ảnh đều có cách đặt tên riêng cho sản phẩm của mình để phân biệt tính năng, đời Bài viết sau đây tập trung cho các thiết bị máy ảnh số chuyên nghiệp (DSLR) của Nikon để giúp những người muốn tìm hiểu hoặc mua máy ảnh DSLR của Nikon có thêm cái nhìn toàn diện nhất. Thân máy Máy ảnh DSLR cũng được chia ra làm nhiều "cấp" khác nhau tương ứng với giá tiền, mục đích của người sử dụng. Quy chuẩn cho việc "chia chác" này cũng không phải luôn luôn cố định thay đổi theo thời gian và tình trạng công nghệ. Tuy nhiên, có một số tiêu chuẩn cố định sẽ chia các máy theo các "level" sau. - Entry level dòng máy cho người mới bắt đầu bao gồm các tính năng cơ bản, dễ sử dụng, tính tự động cao. Sử dụng sensor crop. Dòng máy này được Nikon hiệu với là Dxxxx (bao gồm 4 chữ số): ví dụ D3000, D5000 - Advance amateur: dòng máy có các tính năng cao cấp hơn tuy vẫn còn thiếu nhiều tính năng "độc". Các thành phần, thiết kế vẫn là các linh kiện tương đối rẻ tiền. Dòng máy này sử dụng sensor crop. Nó được Nikon hiệu là Dxx (bao gồm 2 chữ số): D40, D90, - Semipro: Các dòng máy có cấu hình cao, đầy đủ các tính năng. Hỗ trợ người dùng chuyên nghiệp theo mục đích khá rõ ràng. Những mẫu cao nhất của dòng này đã dùng sensor full. Nó được Nikon hiệu là Dxxx (bao gồm 3 chữ số): ví dụ như D300, D700, - Pro: Dòng máy có cấu hình cao nhất, linh kiện đắt tiền nhất, phù hợp với các mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Dòng máy này sử dụng sensor full frame và thường có mức giá rất cao. Nó được hiệu là Dx: D3, D3x, Ống kính Chúng tôi xin giải thích một vài hiệu phổ biến và hay gặp nhất trên ống kính của Nikon. Rất khó để trình bày được nguyên nhân, tác dụng và hiệu quả của nó một cách rõ ràng trong khuôn khổ bài viết này vì thế chúng tôi sẽ đưa những thông tin tổng quan nhất về các hiệu để bạn đọc phân biệt. AF: Tự động lấy nét AF-S: Tự động lấy nét và có motor sóng từ khiến cho lấy nét nhanh và êm hơn AF-I: Tự động lấy nét có motor gắn trong. Sau này được thay thế bằng AF-S. ASP: thống kính gần như phẳng có tác dụng chống hiện tượng cầu sai. CRC: chụp lấy nét ở cự ly rất gần. AF-D: Tự động lấy nét và tính toán khoảng cách từ vật đến tiêu điểm. DC: Ống kính kết hợp công cụ chống mất nét. DX: sử dụng riêng cho cảm biến nhỏ (24x16) ED: ống kính có độ tán xạ cực thấp. Công nghệ cho phép Nikon sản xuất các ống kính có chất lượng hình ảnh cao. Nó cho độ nét cao ngay cả khi mở khẩu rộng. G: Không có vòng mở khẩu trên ống kính. IF: Công nghệ căn nét trong. N: Nano: Ống có lớp coating bao gồm các hạt có kích thước nano. Đây là công nghệ cao cấp và đắt nhất của Nikon tại thời điểm này. VR: tính năng chống rung. Micro: cách Nikon gọi tính năng Marco. Để minh hoạt cho bạn đọc dễ hiểu hơn chúng tôi xin phép "thử nghiệm" một ống kính của Nikon. Ống kính sau đây là một trng những ống kính Kit có chất lượng rất tốt và phổ biến của Nikon. Đó là AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR. AF-S: Ống kính có motor lấy nét trong (sử dụng được với các máy như D40, D60). DX: dùng cho DX (máy có sensor crop). NIKKOR: thể hiện đay là ống kính của Nikon. 18 - 105 mm: tiêu cự nhỏ nhất của thấu kính là 18 lớn nhất là 105. f3.4-5.6: khẩu độ mở lớn nhất tại 18 là f3.5 và tại 105 là 5.6. G: không có vòng khẩu độ trên ống kính. ED: công nghệ tán Tìm hiểu các hiệu trên máy ảnh Nikon DSLR Cùng tìm hiểu về các hiệu hãng sản xuất máy ảnh này sử dụng cho sản phấm của mình. Rất nhiều bạn trong quá trình tìm mua máy ảnh cho mình thường "choáng ngợp trước rừng thiết bị". Họ không biết thiết bị nào có những tính năng nào, đặc điểm ra sao Nhưng rất may, các hãng máy ảnh đều có cách đặt tên riêng cho sản phẩm của mình để phân biệt tính năng, đời Bài viết sau đây tập trung cho các thiết bị máy ảnh số chuyên nghiệp (DSLR) của Nikon để giúp những người muốn tìm hiểu hoặc mua máy ảnh DSLR của Nikon có thêm cái nhìn toàn diện nhất. Thân máy Máy ảnh DSLR cũng được chia ra làm nhiều "cấp" khác nhau tương ứng với giá tiền, mục đích của người sử dụng. Quy chuẩn cho việc "chia chác" này cũng không phải luôn luôn cố định thay đổi theo thời gian và tình trạng công nghệ. Tuy nhiên, có một số tiêu chuẩn cố định sẽ chia các máy theo các "level" sau. - Entry level dòng máy cho người mới bắt đầu bao gồm các tính năng cơ bản, dễ sử dụng, tính tự động cao. Sử dụng sensor crop. Dòng máy này được Nikon hiệu với là Dxxxx (bao gồm 4 chữ số): ví dụ D3000, D5000 - Advance amateur: dòng máy có các tính năng cao cấp hơn tuy vẫn còn thiếu nhiều tính năng "độc". Các thành phần, thiết kế vẫn là các linh kiện tương đối rẻ tiền. Dòng máy này sử dụng sensor crop. Nó được Nikon hiệu là Dxx (bao gồm 2 chữ số): D40, D90, - Semipro: Các dòng máy có cấu hình cao, đầy đủ các tính năng. Hỗ trợ người dùng chuyên nghiệp theo mục đích khá rõ ràng. Những mẫu cao nhất của dòng này đã dùng sensor full. Nó được Nikon hiệu là Dxxx (bao gồm 3 chữ số): ví dụ như D300, D700, Nikon - Pro: Dòng máy có cấu hình cao nhất, linh kiện đắt tiền nhất, phù hợp với các mục đích sử dụng chuyên nghiệp. Dòng máy này sử dụng sensor full frame và thường có mức giá rất cao. Nó được hiệu là Dx: D3, D3x, Ống kính Chúng tôi xin giải thích một vài hiệu phổ biến và hay gặp nhất trên ống kính của Nikon. Rất khó để trình bày được nguyên nhân, tác dụng và hiệu quả của nó một cách rõ ràng trong khuôn khố bài viết này vì thế chúng tôi sẽ đưa những thông tin tống quan nhất về các hiệu để bạn đọc phân biệt. AF: Tự động lấy nét AF-S: Tự động lấy nét và có motor sóng từ khiến cho lấy nét nhanh và êm hơn AF-î: Tự động lấy nét có motor gắn trong. Sau này được thay thế bằng AF-S. ASP: thống kính gần như phẳng có tác dụng chống hiện tượng cầu sai. CRC: chụp lây nét ở cự ly rât gân. AF-D: Tự động lấy nét và tính toán khoảng cách từ vật đến tiêu điểm. DC: Ống kính kết họp công cụ chống mất nét. DX: sử dụng riêng cho cảm biến nhỏ (24x16) ED: ống kính có độ tán xạ cực thấp. Công nghệ cho phép Nikon sản xuất các ống kính có chất lượng hình ảnh cao. Nó cho độ nét cao ngay cả khi mở khẩu rộng. G: Không có vòng mở khẩu trên ống kính. IF: Công nghệ căn nét trong. N: Nano: Ống có lớp coating bao gồm các hạt có kích thước nano. Đây là công nghệ cao cấp và đắt nhất của Nikon tại thời điểm này. VR: tính năng chống rung. Micro: cách Nikon gọi tính năng Marco. Đe minh hoạt cho bạn đọc dễ hiểu hơn chúng tôi xin phép "thử nghiệm" một ống kính của Nikon. Ông kính sau đây là một tmg những ống kính Kit có chất lượng rất tốt và phổ biến của Nikon. Đó là AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR. AF-S: Ống kính có motor lấy nét trong (sử dụng được với các máy như D40, D60). DX: dùng cho DX (máy có sensor crop). NIKKOR: thể hiện đay là ống kính của Nikon. 18 - 105 mm: tiêu cự nhỏ nhất của thấu kính là 18 lớn nhất là 105. Í3.4-5.6: khẩu độ mở lớn nhất tại 18 là f3.5 và tại 105 là 5.6. G: không có vòng khẩu độ trên ống kính. ED: công nghệ tán xạ của Nikon. VR: có chống rung. Tương tự ... quy định khoản Điều 17 Luật Điều 9, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam, quy định thời hạn thị thực tương ứng với ký hiệu thị thực sau: - SQ: Thời hạn không 30 ngày -... năm - Thị thực hết hạn, xem xét cấp thị thực - Thời hạn thị thực ngắn thời hạn hộ chiếu giấy tờ có giá trị lại quốc tế 30 ngày Khoản điều 17: Người đứng đầu quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt... đầu quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam nước cấp thị thực có giá trị không 30 ngày cho người nước có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam khảo sát thị trường, du lịch, thăm người thân, chữa bệnh thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải mã các ký hiệu trên thị thực nhập cảnh, Giải mã các ký hiệu trên thị thực nhập cảnh, Giải mã các ký hiệu trên thị thực nhập cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay