Hệ thống Châu Âu lục địa

10 69 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 00:44

Khái quát về hệ thống Châu Ân lục địa Civil Law Bài thảo luận môn Luật So sánh ................................ Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh Luật so sánh luật so sánh luật so sánh 1 Giới thiệu chung hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa: - Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa hệ thống pháp luật lớn giới, xây dựng tảng di sản Luật La Mã (Ius Civile), phát triển nước Pháp, Đức số nước lục địa Châu Âu Trong pháp luật Pháp, Đức quan trọng có ảnh hưởng lớn tới pháp luật nước khác hệ thống pháp luật Hệ thống pháp luật nước nhìn chung chịu ảnh hưởng Luật La Mã, luật vật chất coi trọng luật thủ tục, luật tư lĩnh vực pháp luật trọng Họ pháp luật coi trọng văn qui phạm pháp luật thoát ly khỏi tôn giáo, luân lý, đề cao tự cá nhân Phạm vi ảnh hưởng hệ thống Civil Law tương đối rộng bao gồm nước Châu Âu lục địa (Pháp, Đức, Italia…), Quebec (Canada), Louisiana (Mỹ), Nhật Bản số nước Châu Mỹ Latinh (Brazin, Vênêduêla…) Ngày nay, tên gọi hệ thống pháp luật đa dạng hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa, hệ thống pháp luật La Mã - Đức, hệ thống pháp luật Civil law, hệ thống pháp luật thành văn, hệ thống pháp luật bắt nguồn từ Luật La Mã Đóng góp vào phát triển hệ thống pháp luật nhiều trường phái pháp luật có: trường phái pháp luật lịch sử (một nhánh trường phái pháp điển hóa đại [phandectists] kỷ XVI Đức), trường phái nhân văn kỷ XVI Pháp mong muốn phục hồi nguyên Luật La Mã (humanistes), trường phái pháp luật tự nhiên kỷ XVII, XVIII nhấn mạnh đến quyền tự nhiên, trường phái luật học sư (glossators), trường phái hậu luật học sư (post-glossators) Các học giả luật so sánh cho hệ thống Civil Law phải chia nhỏ thành nhóm khác nhau: + Civil Law Pháp: Pháp, Tây Ban Nha, nước thuộc địa cũ Pháp; + Civil Law Đức: Đức, Aó, Thụy Sĩ, Hy Lạp, Nhật Bản, Hàn Quốc Cộng hòa Trung Hoa (Lưu ý: Luật Trung Hoa Luật Việt Nam theo truyền thống học thuật, xếp vào hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, thực tế nhiều qui định dân sự, tố tụng, hệ thống Toà án lại mang nhiều đặc điểm Civil Law); + Civil Law nước Scandinavian: Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy Ailen Luật Bồ Đào Nha Italia chịu ảnh hưởng Pháp, Đức, luật dân kỷ 19 gần với Bộ luật Napoleon luật dân kỷ 20 lại giống với luật dân Đức Về đào tạo luật, nước lại giống với hệ thống pháp luật Đức Luật nước thường gọi hệ thống luật có tính chất pha tạp (hybrid nature) Luật Hà Lan hay dân luật Hà Lan khó để xếp vào nhóm nào, phải thừa nhận Luật dân Hà Lan có ảnh hưởng không nhỏ đến luật tư đại nhiều quốc gia Điển hình pháp luật dân Nga hành chịu ảnh hưởng trực tiếp từ luật Hà Lan * Đặc điểm hệ thống pháp luật châu Âu lục địa Nguồn gốc lịch sử Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa hệ thống pháp luật có lịch sử hình thành phát triển lâu đời so với hệ thống pháp luật khác giới đương đại ngày Một đặc điểm đặc trưng hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa ảnh hưởng luật La Mã hệ thống xuyên suốt trình hình thành phát triển Sự ảnh hưởng Luật La Mã hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa trình ảnh hưởng liên tục trải qua nhiều thời kỳ Một thực tế hiển nhiên phủ nhận là, lịch sử cho hình thành phát triển hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa bắt nguồn từ hình thành phát triển Luật La Mã Đặc điểm định đến trạng thái cấu trúc pháp luật Châu Âu lục địa có ảnh hưởng sâu sắc đến lĩnh vực quan hệ dân hệ thống pháp luật này, lý mà hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa nhà nghiên cứu luật so sánh gọi hệ thống pháp luật dân thành văn hay gọi Civil law Thuật ngữ Luật La Mã : Theo tiếng Anh thuật ngữ Luật La Mã gọi Roman law hệ thống pháp luật nhà nước Roma cổ đại Sử dụng thuật ngữ Luật La Mã không hệ thống pháp luật nhà nước Roma cổ đại mà luật áp dụng xuyên suốt Châu Âu tận cuối kỷ thứ XVIII, chí áp dụng Luật La Mã kéo dài số quốc gia nước Đức Sự diện tồn Luật La Mã qua hai giai đoạn: * Giai đoạn thứ nhất: Bắt đầu từ kỷ thứ V trước công nguyên đến kỷ thứ VI Sự đời Luật La Mã tính từ khoảng kỷ thứ V trước công nguyên (TCN), thời kỳ đời Luật 12 Bảng vào năm 449 trước công nguyên Luật La Mã xuất hoàn thiện gắn với thời kỳ tồn cộng hòa La Mã (từ kỷ IV đến kỷ thứ I TCN) thời kỳ đế chế La Mã (từ kỷ thứ I đến kỷ thứ V sau công nguyên) Thời kỳ Luật La Mã biết đến qua Bộ Tổng luật thời Hoàng đế Justinan Sang kỷ thứ VI mà đế chế La Mã phương Đông thực sụp đổ lãnh thổ Châu Âu, kiện quan trọng lịch sử pháp luật Châu Âu lục địa xuất định Hoàng đế Justinan cho ban hành Corpus Juris Civilis Giá trị to lớn Bộ Tổng luật Corpus Juris Civilis chỗ, nguồn vô quan trọng cho nhà nghiên cứu tìm hiểu Luật La Mã với hệ thống viết luật gia La Mã, nguồn Luật La Mã cổ đại Về đại thể chia tổng luật Corpus Juris Civilis thành phận: - Institues – Tập hợp quy định pháp luật: bao gồm hệ thống luận thuyết pháp luật, giảng pháp luật cho sinh viên luật năm thứ dựa luận thuyết Luật gia Gaius - Digest hay gọi Pandect – Tổng hợp ý kiến nhà luật học: bao gồm tập hợp viết pháp luật, phần lớn văn có từ kỷ thứ II, III trước công nguyên Trong phần Digest có nhiều bình luận dựa ý kiến luật gia uyên bác thời - Codex: phần bao gồm nguồn luật luật, đạo dụ chiếu Hoàng đế La Mã - Novels – luật mới: phần Bộ Tổng luật Corpus Juris Civilis nghĩa tiểu thuyết mà phận có chứa nguồn luật thành văn ban hành vị Hoàng đế Justinan Các luật có nhiều luật có giá trị Hiến pháp nhà nước luật tồn lịch sử nhà nước Roma cổ đại trước sưu tầm xuất từ năm 533 đến năm 544 sau ba phận (Institutionis; Digest; Novels) Cho đến nay nhà nghiên cứu lịch sử pháp luật Châu Âu lục địa nói chung lịch sử pháp luật La Mã nói riêng coi Bộ Tổng luật Corpus Juris Civilis nguồn vô quý giá để từ hiểu lịch sử phát triển pháp luật Châu Âu lục địa chứng minh thời kỳ phục hưng Luật La Mã kỷ XI, khoa luật trường tổng hợp Tây Âu giảng dạy Luật La Mã qua quy định Bộ Tổng luật Corpus Juris Civilis * Giai đoạn coi thời kỳ phục hưng Luật La Mã bắt đầu vào khoảng kỷ thứ XI đến kỷ XIII Các nhà nghiên cứu lịch sử pháp luật Châu Âu lục địa gọi thời kỳ phục hưng Luật La Mã thực tiễn lịch sử Châu Âu có giai đoạn từ kỷ thứ VI đến kỷ X Luật La Mã bị lu mờ Nói ảnh hưởng Luật La Mã lãnh thổ Châu Âu giai đoạn cần phải phân biệt ảnh hưởng Luật La Mã vùng phía Đông phía Tây khác Ở vùng lãnh thổ Đế chế La Mã phương Đông, luật thời Hoàng đế Justinan trở thành nguồn luật áp dụng thực tiễn, chí đến kỷ thứ IX Luật La Mã dịch sang tiếng Hy Lạp sử dụng giáo hội thống (Orthodox Church) Đế chế La Mã phương Đông sụp đổ bị xâm chiếm người Thổ Nhĩ Kỳ Ở phía Tây, sau Đế chế La Mã sụp đổ vào kỷ thứ VI, tộc người Giec - manh xâm chiếm lãnh thổ La Mã, kẻ xâm lược tôn trọng Luật La Mã làm tầm thường hóa Luật La Mã Thậm chí nói Luật La Mã bị lãng quên vài kỷ Phải đến năm đầu kỷ thứ XI, mà điều kiện kinh tế xã hội Châu Âu bắt đầu phát triển Luật La Mã có hội sống lại Thời kỳ phục hưng Luật La Mã đánh dấu kiện mà Bộ Tổng luật Corpus Juris Civilis Justinan nghiên cứu đem vào giảng dạy trường tổng hợp Trường Đại học Tổng hợp Bologna nước Ý biết đến trung tâm giảng dạy Luật La Mã Châu Âu từ cuối kỷ XI Nơi quy tụ giảng viên học viên khắp Tây Âu Quá trình giảng dạy làm cho Luật La Mã “ sống lại” hoàn thiện Quá trình giảng dạy học Luật La Mã trường tổng hợp không dừng lại cách người ta nhắc lại Luật La Mã nguyên văn phận Bộ Tổng luật Corpus Juris Civilis, mà Luật La Mã sống lại phương pháp bình luận Hàng ngàn sinh viên sau đào tạo Luật La Mã kết hợp với phương pháp giảng dạy mới, họ trở nước trở thành giáo sư dạy luật, người làm việc máy quyền Nhà vua, Nhà thờ thành phố Kết kỳ diệu thời kỳ “sự phục hưng tư tưởng pháp luật” tác động mạnh mẽ lên xã hội Tây Âu thời sau Đó vai trò pháp luật đề cao, thân nhà thờ giáo hội thời kỳ trung cổ nhận thức rõ khác biệt pháp luật với giáo lý tôn giáo đạo đức Thậm chí Luật La Mã tiếp nhận trí tuệ thành văn giới Thiên chúa giáo Đến kỷ XVI, xuất trở lại Luật La Mã ảnh hưởng đến pháp luật hầu hết Châu Âu lục địa Trong hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa biểu hòa trộn Luật La Mã với yếu tố luật giáo hội (Canon law), tập quán người Giéc – manh, đặc biệt pháp luật thời phong kiến Điều dẫn đến hình thành hệ thống pháp luật chung cho toàn Châu Âu (gồm Scotland), gọi Ius commune (luật chung) Luật La Mã nhận thức trường phái pháp luật tự nhiên (Natural Law): Sự lan tỏa việc giảng dạy Luật La Mã trường Đại học tổng hợp Châu Âu gắn liền với việc xuất nhiều trường phái pháp luật khác Trong trường phái Pháp luật tự nhiên đóng vai trò quan trọng việc khẳng định vị trí Luật La Mã Trường phái pháp luật tự nhiên gắn với tên tuổi học giả tiếng Grotius (1583-1645) Hà Lan; Domat (1625-1696) Pháp; Stair (1619-1696) Scotland Hugo (1764-1844) Đức Tuy với tên gọi trường phái pháp luật tự nhiên, trường phái không coi pháp luật tượng tự nhiên mà pháp luật phải thực coi sản phẩm hợp lý, lý trí với điều kiện xã hội Trường phái pháp luật tự nhiên khởi sướng hình thành xu hướng thay đổi nhận thức vai trò pháp luật khoa học pháp lý Đó bác bỏ lối nhận thức kinh viện, máy móc để từ tìm trạng thái pháp luật phù hợp Với quan điểm đưa tiếp nhận áp dụng Luật Lã Mã cần phải phù hợp với điều kiện xã hội, tập quán,… nước khác Châu Âu lục địa Pháp, Đức, Italia…, trường phái pháp luật tự nhiên góp phần quan trọng cho tạo lập xu hướng chủ nghĩa dân tộc (Nationalism) pháp luật mà kết xu hướng pháp điển hóa luật với khác biệt định nước Pháp, Đức, Áo… Xu hướng pháp điển hóa luật quốc gia chấm dứt giai đoạn áp dụng luật chung (Ius commune) lãnh thổ Châu Âu dựa tảng Luật La Mã Một đóng góp quan trọng khác trường phái pháp luật tự nhiên cho phát triển hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa khẳng định lại tính chất quan trọng việc phân chia luật công (Ius publicum) luật tư (Ius privatum) hệ thống pháp luật tảng quan điểm có từ Luật La Mã cổ đại Trường phái pháp luật tự nhiên nhấn mạnh việc phát triển pháp luật công sở cho việc đảm bảo quyền tự nhiên người, bảo đảm cho tự cá nhân Các nguyên tắc tảng Luật La Mã tiếp tục phát triển thời kỳ khai sáng (Enlightment) giai đoạn cách mạng tư sản cuối kỷ thứ XVIII nước Tây Âu Các nhà tư tưởng người Pháp Montesquieu (1689-1775) Rousseau (1712-1778) đề cao học thuyết họ vai trò pháp luật sở tiếp thu nhuwngxgias trị tinh hoa Cộng hòa La Mã Quan điểm hai Nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn đến phát triển luật công phạm vi toàn cầu Hình thức pháp luật Hệ thống pháp luật thành văn chiếm ưu Thời kì đầu, văn luật chưa hoàn chỉnh kỹ thuật xây dựng chưa cao vai trò pháp luật thành văn bị lu mờ trước tập quán hay luật giáo hội trình độ dân trí chưa cao Sau có phong trào Phục Hưng xuất trường phái pháp luật tự nhiên thắng lợi cách mạng tư sản, đạo luật trở thành công cụ cho việc xây dựng hệ thống pháp luật thống Khác với dòng họ common law, dòng họ civil law chịu ảnh hưởng sâu sắc học thuyết phân chia quyền lực nên không thừa nhận vai trò lập pháp quan xét xử Các luật gia lục địa châu Âu có quan điểm tương đối thống lập pháp hoạt động nghị viện, Toà án quan áp dụng luật để xét xử hoạt động xét xử tạo luật Án lệ hình thức pháp luật không khuyến khích phát triển áp dụng cách hạn chế hình thức khắc phục khiếm khuyết pháp luật thành văn1 Trong lịch sử sử dụng án lệ tập quán pháp kể từ giai đoạn 1789, nhằm hạn chế việc lạm quyền quan Toà án, đảm bảo chế tam quyền phân lập mà án lệ tập quán pháp vai trò Song thực tiễn xét xử có giá trị áp dụng định đời sống pháp lý Một lý giải cho lý luật thành văn chiếm ưu truyền thống pháp luật pháp luật thành văn có nguồn gốc từ Luật La Mã cổ, có tầm ảnh hưởng lớn pháp luật quốc gia này2 Nguồn hệ thống pháp luật châu Âu lục địa thuộc dòng họ civil law Trong dòng họ khái niệm nguồn pháp luật (sources du droit, sources of law) sử dụng phổ biến Có thể hiểu nguồn pháp luật theo quan điểm lý luận quan điểm thực tiễn Theo quan điểm lí luận giới nghiên cứu luật học, thuật ngữ nguồn pháp luật hiểu ba bình diện khác nhau: thứ nhất, nguồn quan điểm, tư tưởng pháp luật, thứ hai, nguồn tạo nên quy phạm pháp luật, thứ ba, nơi đăng tải, thể pháp luật Theo quan điểm thực tiễn, nguồn pháp luật sở pháp luật để thẩm phán người có thẩm quyền áp dụng pháp luật đưa phán Trong hai quan điểm nói quan điểm thực tiễn nguồn pháp luật quan điểm phổ biến hệ thống pháp luật Theo quan điểm nguồn pháp luật bao gồm: luật thành văn (statue law), án lệ (case law, judge – made law), tập quán pháp luật (custom), học thuyết pháp luật (legal doctrine), nguyên tắc pháp luật (legal principle)3 Pháp luật thành văn Ở dòng họ civil law pháp luật thành văn coi trọng có trình độ hệ thống hoá, pháp điển hoá cao Vào kỉ XIX, sau luật Pháp Giáo trình luật so sánh Đại học Luật Hà Nội 2009 Giáo trình luật so sánh Đại học Luật TP.HCM Giáo trình luật so sánh Đại học Luật Hà Nội 2009 lần lượt đời, với ảnh hưởng lớn từ luật này, Bộ luật dân Napoleon, trường phái pháp luật thực chứng đời Trường phái pháp luật thực chất coi pháp luật thành văn nguồn pháp luật, họ coi luật “sự hoàn hảo lý trí” Ngày không tư tưởng vai trò tuyệt đối pháp luật thành văn coi nguồn quan trọng hệ thống nguồn pháp luật Nguồn pháp luật thành văn dòng họ civil law bao gồm loại văn sau đây: - - - - - - Hiến pháp (Constitution) – đạo luật nhà nước văn có hiệu lực pháp lý cao nghị viện ban hành với điều kiện có từ 2/3 trở lên số nghị sĩ hai viện bỏ phiếu thuận Công ước quốc tế (Traite internationale) Nhìn chung nước châu Âu có quan điểm tương đối thống công ước quốc tế có hiệu lực hiến pháp đạo luật quốc gia Bộ luật (Code) Hiện thuật ngữ luật sử dụng rộng rãi để văn luật tổng hợp trình bày có hệ thống quy phạm điều chỉnh lĩnh vực quan hệ xã hội định Luật (Loi) Luật nước lục địa châu Âu thông thường có hiệu lực kể từ người đứng đầu nhà nước kí lệnh công bố bị bãi bỏ Ở Pháp, luật có hiệu lực sau ngày (không kể đêm) sau công báo công bố luật có quy định khác thời điểm bắt đầu có hiệu lực Để đảm bảo an toàn pháp lý cho công dân, luật văn pháp luật khác hiệu lực hồi tố trừ việc áp dụng văn pháp luật có lợi cho đương Sắc lệnh (Décret) có hiệu lực thấp luật, có sắc lệnh ban hành thuộc lĩnh vực luật theo uỷ quyền nghị viện có hiệu lực luật gọi sắc lệnh – luật (Décret-Loi) Nghị định (Ordonnance); Quyết định ( Décision); Quyết định (Arrêté); Các thị (Directive); Các thông tư (Circulaire) Tập quán pháp luật (La coutume) Trên thực tế, nước dòng họ civil law thừa nhận tập quán pháp quy tắc xử hình thành cách tự phát, tồn từ lâu đời, truyền từ hệ qua hệ khác, trở thành thói quen tự nhiên mang tính bắt buộc chung quy phạm pháp luật Phân tích tập quán pháp luật lục địa châu Âu tập quán pháp luật khác giới thấy tập quán pháp dựa hai yếu tố: - Yếu tố khách quan: quy tắc xử hình thành cách tự phát, tồn thời gian dài trở thành thói quen tự nhiên Yếu tố chủ quan: chủ thể pháp luật cho thói quen mang tính bắt buộc quy phạm pháp luật Trong hệ thống pháp luật lục địa châu Âu, tập quán pháp luật chia làm ba loại: - Tập quán áp dụng đương nhiên (Praeter legem); Tập quán áp dụng theo dẫn chiếu pháp luật (Secondum legem); Tập quán trái pháp luật (Adversus legem); Án lệ (Jurisprudence) Dòng họ civil law không coi tiền lệ pháp luật hình thức pháp luật thông dụng phổ biến pháp luật thành văn Mối quan hệ luật thực chất luật tố tụng Luật thực chất chiếm ưu Luật tố tụng nhằm mục đích đảm bảo cho luật thực chất thực thực tế Đối với hệ thống pháp luật châu Âu lục địa coi trọng “án hồ sơ” vai trò tranh tụng phiên tòa thẩm phán luật sư không coi trọng hệ thống pháp luật Thông luật Vai trò làm luật thẩm phán Đối với nước theo hệ thống common law, án lệ nguồn luật bản, đó, vai trò làm luật thẩm phán thiết yếu, quan trọng đề cao Ở nước theo truyền thống Civil Law, có Nghị viện có quyền làm luật, Toà án quan áp dụng pháp luật Thẩm phán nước theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa tiến hành hoạt động xét xử mà không tham gia hoạt động lập pháp, họ không tạo chế định, qui phạm pháp luật Thẩm phán thẩm quyền ban hành pháp luật, họ đóng vai trò người giải thích áp dụng pháp luật vào thực tiễn đời sống Quy phạm pháp luật thẩm phán tạo ra, sản phẩm tư dựa nghiên cứu thực tiễn suy nghĩ công lí, đạo đức, trị hài hòa quan hệ xã hội Do quy phạm pháp luật có tính khái quát cao nên quy phạm pháp luật không chỉ áp dụng trường hợp mà áp dụng nhiều trường hợp khác Do đó, nảy sinh nhu cầu giải thích pháp luật thẩm phán Mức độ pháp điển hóa Pháp điển hóa tập hợp quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề, loại bỏ quy định lỗi thời, cho đời văn pháp luật văn sửa đổi bổ sung tiến Pháp điển hóa hình thức cao nhất, hoàn chỉnh công tác hệ thống hóa pháp luật Khái niệm pháp điển hóa có nguồn gốc từ luật Hammurabi Babylon cổ đại Khái niệm pháp điển hóa phát triển tiếp kỷ 17 18, biểu lộ luật tự nhiên ý tưởng phong trào khai sáng Ý tưởng trị thời đại thể khái niệm dân chủ, bảo hộ sở hữu pháp quyền Quan điểm đòi hỏi phải có tạo chắn luật pháp, thông qua ghi chép luật đồng Vì thế, pha trộn nói luật La Mã tập quán, luật lệ địa phương ngừng tồn để nhường chỗ cho pháp điển hóa luật, để góp phần cho mục đích ý tưởng trị nói Được sinh kỷ 19, đòi hỏi phải có ghi chép luật pháp mà áp dụng cho nhà nước Chắc chắn có phản ứng mục tiêu pháp điển hóa luật Những người đề xuất ý tưởng pháp điển hóa coi có lợi cho chắn, đồng việc ghi chép có hệ thống luật pháp; người phản đối lại cho pháp điển hóa gây cứng nhắc luật pháp Cuối cùng, cho dù có phản đối kháng cự pháp điển hóa trình pháp điển hóa luật tư (tư pháp) châu Âu tiến lên Bộ Luật Dân Napoleon năm 1804, Luật Dân Đức (Bürgerliches Gesetzbuch) năm 1900 luật dân Thụy Sĩ luật dân quốc gia có ảnh hưởng nhiều Một vài chế định pháp lý dân luật lấy sửa để thích ứng từ chế định tương tự luật Hồi giáo luật học Hồi giáo thời kỳ Trung cổ Như chế định Hawala luật Hồi giáo ảnh hưởng tới phát triển Avallo dân luật Italia Aval dân luật Pháp Khái niệm commenda thành viên hợp vốn công ty hợp danh sử dụng dân luật châu Âu mô theo Qirad Hệ thống luật châu Âu lục địa 3/7 Mudaraba luật Hồi giáo Khái niệm res judicata (vụ việc phán quyết) dân luật chuyển nhượng nợ không phép theo luật La Mã lại phép dân luật đại, có nguồn gốc từ luật Hồi giáo Khái niệm đại lý "chế định đến luật La Mã", cá nhân "ký kết hợp đồng ràng buộc thay mặt cho người khác vai trò người đại lý." Khái niệm đại lý giới thiệu luật gia Hồi giáo, khái niệm đại lý dân luật có nguồn gốc từ luật Hồi giáo Luật Hồi giáo giới thiệu "hai nguyên tắc tảng cho phương Tây, mà cấu trúc tương lai luật dựa theo đó, là: công thiện ý (bona fide)", để dẫn tới khái niệm pacta sunt servanda (thỏa ước phải tôn trọng) dân luật luật quốc tế Ảnh hưởng khác luật Hồi giáo truyền thống dân luật giả định vô tội, Louis IX Pháp giới thiệu vào châu Âu ông trở từ Palestine sau Thập tự chinh Trước đó, tố tụng pháp lý châu Âu xét xử theo trận chiến xét xử theo thử thách tội Ngược lại, luật Hồi giáo dựa giả định vô tội từ bắt đầu, khalip Umar tuyên bố kỷ Siete Partidas Alfonso X, coi "chiến công khoa học pháp lý" truyền thống dân luật, chịu ảnh hưởng từ luận thuyết pháp lý Hồi giáo Villiyet viết Tây Ban Nha Hồi giáo Hệ thống pháp luật châu Âu lục địa có trình độ hệ thống hóa, pháp điển hóa cao Nó diễn cách sâu rộng tất lĩnh vực đời sống pháp lí Các quy phạm pháp luật luật thường cụ thể với chế tài rõ ràng áp dụng trực tiếp vào quan hệ trung gian mà không cần thong qua văn pháp luật trung gian nghị định thong tư hướng dẫn thi hành Các quốc gia theo hệ thống pháp luật này: hầu hết quốc gia Châu Âu Pháp, Đức, Thụy Điển, số nước châu Phi , châu Mỹ, bang Quécbec (Canada)… ... hoá cao Vào kỉ XIX, sau luật Pháp Giáo trình luật so sánh Đại học Luật Hà Nội 2009 Giáo trình luật so sánh Đại học Luật TP.HCM Giáo trình luật so sánh Đại học Luật Hà Nội 2009 lần lượt đời, với... luật châu Âu lục địa thuộc dòng họ civil law Trong dòng họ khái niệm nguồn pháp luật (sources du droit, sources of law) sử dụng phổ biến Có thể hiểu nguồn pháp luật theo quan điểm lý luận quan... hạn chế việc lạm quyền quan Toà án, đảm bảo chế tam quyền phân lập mà án lệ tập quán pháp vai trò Song thực tiễn xét xử có giá trị áp dụng định đời sống pháp lý Một lý giải cho lý luật thành văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống Châu Âu lục địa, Hệ thống Châu Âu lục địa, Hệ thống Châu Âu lục địa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay