Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT về công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

11 17 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 00:02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG STT Tên thủ tục hành chính Ngành, lĩnh vực Đơn vị Ghi chú I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 1 Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu Vụ XNK 2 Cấp phép chuyển khẩu đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu Lưu thông hàng hoá trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu 3 Cấp phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phục vụ kinh doanh miễn thuế Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu 4 Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu 5 Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu 6 Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu 7 Cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường, muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm. Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu 8 Cấp phép nhập khẩu súng đạn thể thao Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu 9 Cấp phép nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu từ Campuchia Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu 10 Cấp phép nhập khẩu tự động xe môtô phân khối lớn Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu 11 Cấp phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu 12 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu 13 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo mới thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu 14 Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu STT Tên thủ tục hành chính Ngành, lĩnh vực Đơn vị Ghi chú 15 Thủ tục Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu 16 Thủ tục Cấp phép tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu 17 Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu 18 Cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu 19 Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu 20 Cấp mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu 21 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu E Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu 22 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu D Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, Điều s v } r d£] š ] o]µµUÀ v £v ‰Z ‰oµ¨ šU ]³ µ u §µ u ]´ v ‰Z_ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: Phạm Mạnh Hùng PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày /8/2017 Bộ Giáo dục Đào tạo) STT Tên TTHC Phương thức tiếp nhận, trả kết giải TTHC s v } r d£] š ] o]µµUÀ v £v ‰Z ‰oµ¨ šU ]³ µ u §µ u ]´ v ‰Z_ s v } r d£] š ] o]µµUÀ v £v ‰Z ‰oµ¨ šU ]³ µ u §µ u ]´ v ‰Z_ STT Tên TTHC Phương thức tiếp nhận, trả kết giải TTHC PHỤ LỤC III DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH s v } r d£] š ] o]µµUÀ v £v ‰Z ‰oµ¨ šU ]³ µ u §µ u ]´ v ‰Z_ s v } r d£] š ] o]µµUÀ v £v ‰Z ‰oµ¨ šU ]³ µ u §µ u ]´ v ‰Z_ s v } r d£] š ] o]µµUÀ v £v ‰Z ‰oµ¨ šU ]³ µ u §µ u ]´ v ‰Z_ PHỤ LỤC VI DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày /8/2017 Bộ Giáo dục Đào tạo) STT Tên TTHC Phương thức tiếp nhận, trả kết qu s v } r d£] š ] o]µµUÀ v £v ‰Z ‰oµ¨ šU ]³ µ u §µ u ]´ v ‰Z_ PHỤ LỤC VII DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày /8/2017 Bộ Giáo dục Đào tạo) TT Tên TTHC Phương thức tiếp nhận, trả kế g s v } r d£] š ] o]µµUÀ v £v ‰Z ‰oµ¨ šU ]³ µ u §µ u ]´ v ‰Z_ (Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày /8/2017 Bộ Giáo dục Đào tạo) TT Tên TTHC Văn QPPL Phương thức tiếp nhận, trả kết giải TTHC s v } r d£] š ] o]µµUÀ v £v ‰Z ‰oµ¨ šU ]³ µ u §µ u ]´ v ‰Z_ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Lĩnh vực:……………………………………………….) (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BKHCN ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ) PHẦN I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ TT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực quan thực hiện I. Th ủ tục hành chính cấp trung ương 1 Thủ tục a 2 Thủ tục b 3 Thủ tục c 4 Thủ tục d n ………………… II. Th ủ tục hành chính cấp tỉnh 1 Thủ tục đ 2 Thủ tục e 3 Thủ tục g 4 Thủ tục h n ………………… PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 1. Thủ tục a a. Trình tự thực hiện: b. Cách thức thực hiện; c. Thành phần, số lượng hồ sơ: d. Thời hạn giải quyết: đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: e. quan thực hiện thủ tục hành chính: g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: h. Lệ phí (nếu có): i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:[*] k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 2. Thủ tục b … II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 1. Thủ tục c a. Trình tự thực hiện: b. Cách thức thực hiện; c. Thành phần, số lượng hồ sơ: d. Thời hạn giải quyết: đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: e. quan thực hiện thủ tục hành chính: g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: h. Lệ phí (nếu có): i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: * k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 2. Thủ tục d … DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ HOẶC HỦY BỎ ÁP DỤNG DO VĂN BẢN QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày / / của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên) STT SỐ HỒ SƠ TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ VĂN BẢN QPPL QUY ĐỊNH BÃI BỎ TTHC GHI CHÚ 1. 2. 3. 4. 5. Ghi chú. Đối với những thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ, không phải thống kê theo nội dung nêu trên nhưng phải xác định rõ tên thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; trường hợp thủ tục hành chính đã được đăng tải trên sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, quyết định phải ghi rõ số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính; văn bản quy phạm pháp luật quy định việc hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính. PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP Xà (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) STT Tên thủ tục hành chính I. Lĩnh vực … 1 Thủ tục a 2 Thủ tục b 3 Thủ tục c n ………………………. II. Lĩnh vực … 1 Thủ tục đ 2 Thủ tục e 3 Thủ tục f n ………………………. PHẦN 2. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, CỦA UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP Xà (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) I. Lĩnh vực: 1. Thủ tục a - Trình tự thực hiện: - Cách thức thực hiện: - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - quan thực hiện thủ tục hành chính: - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 2. Thủ tục b - Trình tự thực hiện: - Cách thức thực hiện: - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - quan thực hiện thủ tục hành chính: - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: n. Thủ tục n II. Lĩnh vực: 1. Thủ tục đ - Trình tự thực hiện: - Cách thức thực hiện: - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - quan thực hiện thủ tục hành chính: - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 2. Thủ tục e: - Trình tự thực hiện: - Cách thức thực hiện: - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - quan thực hiện thủ tục hành chính: - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: n. Thủ tục n Ghi chú: - Đối với những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ngoài việc chứa đựng thông tin nêu trên cần phải xác địnhbộ phận nào của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. - Đối với những thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ, không phải thống kê theo nội dung nêu trên nhưng phải xác định rõ tên thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; trường hợp thủ tục hành chính đã được đăng tải trên sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, quyết định phải ghi rõ số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính; văn bản quy phạm pháp luật quy định việc hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính./. DANH MỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAIKÈM THEO DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNGSTT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Ký hiệu Căn cứ pháp lýI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH1Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã.Mẫu HTXTB - 22Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã.Mẫu HTXDSII. LĨNH VỰC THANH TRA1 Đơn khiếu nại Mẫu số 32 2 Phiếu hướng dẫn Mẫu số 363 Giấy uỷ quyền Mẫu số 41 4 Đơn tố cáo Mẫu số 46 IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ1Bản thông báo tổ chức quyên gópMẫu M20 Công văn 494/TGCP ngày 26/6/2005 Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn1Mẫu HTXTB - 2 TÊN HỢP TÁC XÃ--------------Số: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc TH ÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KI NH DOANH Kính gửi: - quan đăng ký kinh doanh - . 1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) .Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Do: . Cấp ngày: ./ ./ Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email: Website: Ngành, nghề kinh doanh: 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .Nam/Nữ .Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: Ngày cấp: / / . Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .Thông báo: Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. Kèm theo thông báo: , ngày . tháng . năm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)2Mẫu HTXDS TÊN HỢP TÁC XÃ----------------Số: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ LƯỢNG Xà VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã: Số lượng thành viên đối với LHHTXSố lượng xã viên Tổng số xã viênCá nhân Đại diện hộ gia đình Đại diện pháp Tổng số Công dânCán bộ, công chức đương nhiệm1=2+5+6 2=3+4 3 4 5 6- Hợp tác xã * - Liên hiệp hợp tác xã 1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất 2. Tên hợp tác xã thành viên thứ hai . * Hợp tác xã . là thành viên của liên hiệp hợp tác xã 2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:Họ và tên (ông/bà) Ngày sinh Nơi thường trú Chức danhBan quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX Ban kiểm soát , ngày . tháng . năm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)3Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tư do – Hạnh phúc ., ngày tháng .năm .ĐƠN KHIẾU NẠIKính gửi: (1)Họ và tên: BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 631/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 03 tháng năm 2017 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG ... §µ u ]´ v ‰Z_ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: Phạm Mạnh Hùng PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày /8/2017 Bộ Giáo dục Đào tạo) STT Tên TTHC Phương... s v } r d£] š ] o]µµUÀ v £v ‰Z ‰oµ¨ šU ]³ µ u §µ u ]´ v ‰Z_ PHỤ LỤC VI DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày /8/2017 Bộ Giáo dục Đào tạo) STT Tên TTHC Phương... s v } r d£] š ] o]µµUÀ v £v ‰Z ‰oµ¨ šU ]³ µ u §µ u ]´ v ‰Z_ PHỤ LỤC VII DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Kèm theo Quyết định số /QĐ-BGDĐT ngày /8/2017 Bộ Giáo dục Đào tạo) TT Tên TTHC Phương thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT về công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT về công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT về công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay