Nhập môn Internet _ trắc nghiệm nhập môn internet

7 47 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:46

• • Câu 1: [Góp ý] Tiêu chuẩn “nguyên lý đào tạo lấy người học làm trung tâm” mặt nội dung gì? Chọn câu trả lời A) Học viên tự chịu trách nhiệm kết học tập, tự đánh giá, tự xác định giá trị Sai B) Tôn trọng nhu cầu, hứng thú, lợi ích khả học viên.Sai • C) Người học chủ động, tích cực tham gia.Sai • D) Giáo án có nhiều phương án theo kiểu phân nhánh linh hoạt, điều chỉnh Đúng • Câu 2: [Góp ý] Tiêu chuẩn kết nguyên lý “Lấy người học làm trung tâm” là: (1) Tri thức tự tìm (2) Học viên tự chịu trách nhiệm kết học tập Khẳng định sau đúng? Chọn câu trả lời A) Câu (1) (2) saiSai • B) Câu (1) sai, câu (2) đúngSai • C) Câu (1) đúng, câu (2) saiSai • D) Câu (1) (2) • Câu 3: [Góp ý] Trong lớp học E-Learning học viên lựa chọn kiểu giảng mà muốn tùy theo tốc độ đường truyền Internet Trong số đặc điểm sau, đặc điểm hỗ trợ trực tiếp cho tiêu chuẩn trên? Chọn câu trả lời A) Cập nhật nhanhSai • B) Học có hợp tác, phối hợpSai • C) Học liệu hấp dẫn Đúng • • D) Các dịch vụ đào tạo triển khai đồng Học viên dễ dàng theo dõi kết học tập thông qua tập trực tuyến Đây đặc điểm lớp học E-Learning? Chọn câu trả lời A) Cung cấp công cụ tự đánh giá Đúng • B) Học có hợp tác, phối hợpSai • C) Nội dung thay đổi phù hợp cho cá nhânSai • D) Các dịch vụ đào tạo triển khai đồng • • ARPANET ngừng hoạt động vào khoảng năm nào? Chọn câu trả lời A) 2000Sai B) 1990 • Câu 12: [Góp ý] Để học E-Learning bạn thiết phải có: (1) Đường truyền Internet nhà (2) Đầu đĩa CD/VCD Khẳng định sau đúng? Chọn câu trả lời A) Câu (1) sai, câu (2) đúngSai • B) Câu (1) đúng, câu (2) saiSai • C) Câu (1) (2) sai Đúng • D) Câu (1) (2) Câu 16: [Góp ý] Chọn khẳng định đúng? Chọn câu trả lời • A) Sử dụng Webcam trao đổi không đồng bộSai • B) Sử dụng diễn đàn trao đổi không đồng Đúng • C) Sử dụng Chat Voice trao đổi không đồng bộSai • D) Sử dụng Chat Text trao đổi không đồng • Câu 19: [Góp ý] Đâu thách thức hình thức trao đổi đồng bộ? Chọn câu trả lời A) Chỉ xoay quanh kiện chủ đề cho tất người tham gia Đúng • B) Không có mô tả trực quan (dẫn đến hiểu nhầm)Sai • C) Dễ mệt mỏi cần trợ giúp ngaySai • D) Không trả lời • Câu 20: [Góp ý] Để biết xác thời điểm địa điểm thi, học viên cần nắm vững thông tin đây? Chọn câu trả lời A) Mục tiêu môn họcSai • B) Danh sách giảng viên, trợ giảng, cố vấn học tập bạn lớp.Sai • C) Kế hoạch học tập Đúng • D) Danh sách học liệu cung cấp Câu 25: [Góp ý] OSP viết tắt cụm từ tiếng Anh nào? Chọn câu trả lời • • D) Online Service Provider Câu 26: [Góp ý] Một tên miền đầy đủ có chiều dài không vượt ký tự? Chọn câu trả lời A) 128Sai • B) 256Sai • C) 255 Đúng • D) 127 • Câu 29: [Góp ý] IXP viết tắt cụm từ tiếng Anh nào? Chọn câu trả lời D) Internet Exchange Provider • Câu 1: [Góp ý] Số lượng địa IPv6 cung cấp gấp lần số lượng địa mà IPv4 cung cấp? Chọn câu trả lời A) 296 Đúng • B) 32 Sai • C) 64 Sai • D) • Câu 7: [Góp ý] Học viên dễ dàng theo dõi kết học tập thông qua tập trực tuyến Đây đặc điểm lớp học E-Learning? Chọn câu trả lời A) Cung cấp công cụ tự đánh giá Đúng • B) Học có hợp tác, phối hợpSai • C) Nội dung thay đổi phù hợp cho cá nhânSai • D) Các dịch vụ đào tạo triển khai đồng • Câu 9: [Góp ý] Mô hình hệ thống E-Learning KHÔNG bao gồm yếu tố nào? Chọn câu trả lời A) Nội dung đào tạoSai • B) Đội ngũ giảng viên kỹ sư công nghệ thông tin Đúng • C) Hạ tầng phần mềmSai • D) Hạ tầng truyền thông mạng • Câu 12: [Góp ý] Vào năm 2006, Sloan Consortium đưa phân loại lớp học gồm nhóm A,B,C,D Theo bạn tỉ lệ phần trăm nội dung truyền tải qua Internet nhóm C bao nhiêu? Chọn câu trả lời A) 40 – 85%Sai • B) – 29%Sai • C) 20 – 59%Sai • D) 30 – 79% Đúng Đúng Đáp án là: 30 – 79% Vì: Vào năm 2006, Hội đồng nghiên cứu E-Learning Hoa Kỳ (Sloan Consortium) đưa phân loại lớp học sau: + Nhóm A: 0% + Nhóm B: – 29% + Nhóm C: 30 – 79% + Nhóm D: 80+% Câu 16: [Góp ý] Đâu tiêu chuẩn môi trường học tập nguyên lý đào tạo “Lấy người học làm trung tâm”? • Chọn câu trả lời A) Chuẩn bị cho học viên thích ứng với đời sống xã hộiSai • B) Chú trọng kỹ thực hành, vận dụng kiến thức, lực giải vấn đề thực tiễn.Sai • C) Học viên chủ động, tích cực tham giaSai • D) Sử dụng thường xuyên phương tiện kỹ thuật điện tử dạy học • Câu 18: [Góp ý] Đâu ưu điểm việc nắm vững mục tiêu môn học học viên? Chọn câu trả lời A) Giúp học viên tập trung vào phần nội dung họcSai • B) Giúp học viên hưng phấn có phương hướng rõ ràngSai • C) Giúp học viên biết cần học trước, cần ưu tiên, thời gian cho nội dungSai • D) Giúp học viên biết xác thời gian hoàn thành học • Câu 20: [Góp ý] Trong số dịch vụ sau, đâu dịch vụ sở cung cấp đơn lẻ Internet? Chọn câu trả lời A) E-GovernmentSai • B) E-BankingSai • C) E-Mail Đúng • D) E-Learning Câu 21: [Góp ý] Đâu ưu điểm E-Learning? Chọn câu trả lời • A) Tương tác trực tiếp thầy – trò nhiều.Sai • B) Học viên cần có tính tự giác học tập caoSai • C) Học viên cần trang bị nhiều kỹ mớiSai • D) Tiến trình học tập học viên theo dõi chặt chẽ • • • • • Câu 23: [Góp ý] Chọn khẳng định sai? Chọn câu trả lời A) Mục tiêu môn học bao gồm nội dung kiến thức cần tiếp thu theo tuần Đúng B) Sau đăng ký lớp học thành công bạn truy cập vào trang lớp học E-Learning Sai C) Kế hoạch học tập bao gồm thời điểm nhận nộp tập nhàSai D) Nắm vững mục tiêu môn học giúp bạn hưng phấn có phương hướng rõ ràng Câu 25: [Góp ý] Trong số dịch vụ sau, dịch vụ dùng để tìm kiếm liệu? Chọn câu trả lời A) Dịch vụ TelnetSai • B) Dịch vụ GopherSai • C) Dịch vụ WAIS Đúng • D) Dịch vụ Chat ... lời A) 2000Sai B) 1990 • Câu 12: [Góp ý] Để học E-Learning bạn thiết phải có: (1) Đường truyền Internet nhà (2) Đầu đĩa CD/VCD Khẳng định sau đúng? Chọn câu trả lời A) Câu (1) sai, câu (2) đúngSai... biết xác thời điểm địa điểm thi, học viên cần nắm vững thông tin đây? Chọn câu trả lời A) Mục tiêu môn họcSai • B) Danh sách giảng viên, trợ giảng, cố vấn học tập bạn lớp.Sai • C) Kế hoạch học tập... • C) 255 Đúng • D) 127 • Câu 29: [Góp ý] IXP viết tắt cụm từ tiếng Anh nào? Chọn câu trả lời D) Internet Exchange Provider • Câu 1: [Góp ý] Số lượng địa IPv6 cung cấp gấp lần số lượng địa mà IPv4
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhập môn Internet _ trắc nghiệm nhập môn internet, Nhập môn Internet _ trắc nghiệm nhập môn internet, Nhập môn Internet _ trắc nghiệm nhập môn internet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay