EG016 tin hoc dai cuong

2 59 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:45

• Môn Tin học đại cương EG016 Câu 7:…………………………………………………… [Góp ý] Bạn chọn kiểu bố trí ảnh muốn ảnh hiển thị cắt ngang văn Word? Chọn câu trả lời A) TightSai • B) In line with text Đúng • C) SquareSai • D) Behind text Câu 15:………………………………………………………………………… [Góp ý] Cách không thực hiênh chức chép văn bản? Chọn câu trả lời • A) Nhấp chuột vào biểu tượng • B) Nhấp chuột vào biểu tượng • C) Ấn Ctrl + CSai • D) Chọn lệnh COPY thực đơn EDIT.Sai • công cụ chuẩnSai Câu 22: ………………………………………………………………………… [Góp ý] Trong Word làm việc với bảng biểu phím nóng Shift + Tab có chức gì? Chọn câu trả lời A) Di chuyển lên hàng trênSai • B) Đến ký tự trước đóSai • C) Đến ô cột.Sai • D) Di chuyển tới ô liền trước Đúng • công cụ chuẩn Đúng Câu 3: ………………………………………………………………………… [Góp ý] Để điều chỉnh lề trang bạn sử dụng hộp thoại đây? Chọn câu trả lời A) Borders and SharingSai • B) Page Setup Đúng • C) ParagraphSai • • D) Tabs Câu 9: ………………………………………………………………………… [Góp ý] Khi bạn tạo khuôn mẫu riêng bạn cần lưu khuôn mẫu với phần mở rộng gì? Chọn câu trả lời A) htmSai • B) batSai • C) docSai • D) dot Đúng • Câu 24: ………………………………………………………………………… [Góp ý] Muốn chèn thêm tờ chiếu vào trình diễn ta nhấn tổ hợp phím nào? Chọn câu trả lời A) Nhấn Ctrl + NSai • B) Nhấn Ctrl + OSai • C) Nhấn Ctrl+M Đúng • D) Nhấn Ctrl + D
- Xem thêm -

Xem thêm: EG016 tin hoc dai cuong, EG016 tin hoc dai cuong, EG016 tin hoc dai cuong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay