LTTN luật kinh doanh QT206

16 88 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:41

• Câu 1: [Góp ý] Thương nhân nước thương nhân: Chọn câu trả lời A) Được thành lập, đăng ký theo quy định pháp luật nước Đúng • Câu 2: [Góp ý] Đâu không đặc điểm hành vi kinh doanh? D) Được thực phạm vi rộng • Câu 3: [Góp ý] Chủ thể thương nhân? Chọn câu trả lời A) Người bán hàng rongSai Đúng • B) Giám đốc công ty TNHHSai • C) Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phầnSai • D) Công ty TNHH, công ty cổ phần Đúng • Câu 4: [Góp ý] Đâu không thuộc nội dung pháp luật kinh tế theo nghĩa hẹp? D) Pháp luật sử dụng lao động doanh nghiệp Đúng • Câu 5: [Góp ý] Văn văn quy phạm pháp luật: D) Văn luật văn luật Đúng • Câu 6: [Góp ý] Vốn điều lệ công ty cổ phần chia thành: Chọn câu trả lời A) Các phần tương ứng nhauSai • • • B) Nhiều phần Đúng Câu 7: [Góp ý] Chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời A) Doanh nghiệp tư nhân quyền phát hành chứng khoán.Sai B) Công ty hợp danh tư cách pháp nhânSai • C) Thành viên hợp danh công ty hợp danh có trách nhiệm vô hạn Đúng • D) Công ty hợp danh có quyền phát hành chứng khoánSai • • Câu 8: [Góp ý] Tư cách thành viên công ty cổ phần xác định từ nào? Chọn câu trả lời A) Khi chủ thể cam kết mua cổ phần công tySai B) Khi chủ thể mua cổ phần công ty Đúng • Câu 9: [Góp ý] Đâu phương án doanh nghiệp tư nhân? Chọn câu trả lời A) Doanh nghiệp tư nhân không phát hành loại chứng khoán Đúng • Câu 10: [Góp ý] Tư cách thành viên công ty TNHH xác định từ nào? Chọn câu trả lời A) Khi chủ thể cam kết góp vốn vào công ty Đúng • Câu 11: [Góp ý] Tìm đáp án không đáp án sau: Chọn câu trả lời A) Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tổ chức, cá nhân; số lượng • thành viên không vượt trăm Đúng Câu 12: [Góp ý] Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát trường hợp: C) Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười thành viên trở lên Đúng • Câu 13: • [Góp ý] Giám đốc công ty cổ phần bầu thuê? D) Hội đồng quản trị Đúng • Câu 14: [Góp ý] Tìm mệnh đề SAI cổ phần ưu đãi: B) Cổ phần ưu đãi cổ phần bắt buộc phải có công ty cổ phần Đúng Câu 15: [Góp ý] Thành viên góp vốn công ty hợp danh có nghĩa vụ: • • • C) Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty định Hội đồng thành viên Đúng Câu 16: [Góp ý] Chọn phương án đúng: Chọn câu trả lời A) Công ty cổ phần phải có số lượng thành viên tối thiểu năm.Sai B) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu công ty cổ phần không chuyển nhượng cổ • phần cho người khác Đúng Câu 17: [Góp ý] Đâu KHÔNG THUỘC cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần? D) Ban tra Đúng • Câu 18: [Góp ý] Công ty TNHH công ty: Chọn câu trả lời A) Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ công ty phạm vi số vốn cam kết • góp vào công ty Đúng Câu 19: [Góp ý] Nhìn từ góc độ bạn hàng, loại hình doanh nghiệp có độ an toàn cao toán nợ? Chọn câu trả lời A) Doanh nghiệp tư nhân Đúng • Câu 20: [Góp ý] Số lượng cổ đông tối thiểu, tối đa công ty cổ phần là: C) Tối thiểu ba, không hạn chế số lượng tối đa Đúng • Câu 15: Báo lỗi - góp ý Ông H bà D muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thủ công mỹ nghệ thành phố N Họ thành lập loại hình doanh nghiệp nào? D) Công ty TNHH hai thành viên trở lên công ty hợp danh • Câu 16: Báo lỗi - góp ý Giám đốc công ty TNHH bầu thuê? Chọn đáp án A) Hội đồng thành viên • Hãy chọn câu khẳng định • A) Muốn kinh doanh phải xin phép kinh doanh • B) Không cần phải xin phép kinh doanh trước tiến hành kinh doanh • C) Muốn kinh doanh phải đăng ký kinh doanh • D) Việc đăng ký kinh doanh phụ thuộc ngành nghề định Nội dung quyền tự kinh doanh KHÔNG bao gồm: • D) Quyền tự lựa chọn ngành nghề, sản phẩm kinh doanh Tập quán thương mại áp dụng khi: • D) Không có qui định điều chỉnh, bên thỏa thuận không trái với pháp luật đạo đức xã hội Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần bao gồm: • C) Cổ đông có quyền biểu • D) Cổ đông phổ thông đa số Chọn phương án SAI: Thời điểm có hiệu lực hợp đồng trường hợp bên trực tiếp ký kết pháp luật quy định nào? • D) Là thời điểm hợp đồng quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn • • • Câu 10: [Góp ý] Chọn đáp án đúng: Chọn câu trả lời A) Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Đúng Câu 12: [Góp ý] Công ty hợp danh doanh nghiệp, đó: Chọn câu trả lời A) Phải có hai thành viên chủ sở hữu chung công ty, kinh doanh tên chung (sau gọi thành viên hợp danh); thành viên hợp danh có thành viên góp vốn Đúng 2222222222222222222 • Câu 1: [Góp ý] Khi bên ký kết hợp đồng bị nhầm lẫn đối tượng hợp đồng hiệu lực hợp đồng bị ảnh hưởng nào? C) Hợp đồng bị vô hiệu Đúng • Câu 2: [Góp ý] Phạt vi phạm thoả thuận bên hợp đồng, theo đó: Chọn câu trả lời A) Bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp khoản tiền cho bên bị vi phạm Đúng • • Câu 3: [Góp ý] Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là: Chọn câu trả lời A) Sự trả lời đồng ý giao kết hợp đồng bên đề nghịSai • B) Sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng có nêu điều kiện sửa đổi đề nghịSai • C) Sự trả lời chấp nhận toàn nội dung đề nghị Đúng • • Câu 4: [Góp ý] Hình thức hợp đồng kinh doanh pháp luật quy định nào? Chọn câu trả lời A) Bằng văn bản, lời nói hành vi cụ thểSai B) Bằng văn bản, lời nói hành vi cụ thể, có số trường hợp bắt buộc phải văn • Đúng Câu 5: [Góp ý] Nếu đề nghị giao kết hợp đồng không ấn định thời điểm có hiệu lực đề nghị đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi: D) Đề nghị chuyển đến nơi cư trú trụ sở bên đề nghị đề nghị đưa vào • hệ thống thông tin thức bên đề nghị Đúng Câu 6: [Góp ý] Cháu K 13 tuổi, bạn bè xúi giục đem bán xe đạp để lấy tiền chơi điện tử Hợp đồng này: C) Theo yêu cầu người đại diện cháu K, Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu Đúng Câu 7: [Góp ý] Vi phạm hợp đồng là: • B) việc bên không thực hiện, thực không đầy đủ thực không nghĩa vụ theo • thoả thuận bên theo quy định Luật Thương mại Đúng Câu 8: [Góp ý] Hợp đồng dân vô hiệu phần khi: C) Một phần hợp đồng vô hiệu không ảnh hưởng đến hiệu lực phần lại hợp • đồng Đúng Câu 9: [Góp ý] Một đề nghị giao kết hợp đồng CÓ THỂ tồn dạng: Chọn câu trả lời A) Bản tin quảng cáoSai • • • B) Chào bán hàng chào mua hàng Đúng Câu 10: [Góp ý] Ngày 12/5/2008, A ký hợp đồng tặng B xe ô tô Tuy nhiên, hai người chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu ô tô (sang tên đổi chủ) quan nhà nước có thẩm quyền Sau B sử dụng xe tháng, A đề nghị B trả lại xe B không đồng ý Hỏi B có phải trả lại xe hay không? Chọn câu trả lời A) Không có hợp đồng A BSai B) Có hai bên chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu xe Đúng • Câu 11: [Góp ý] Ngân hàng A doanh nghiệp tư nhân B ký hợp đồng tín dụng Để đảm bảo cho khoản vay theo hợp đồng, ngân hàng doanh nghiệp ký thêm hợp đồng chấp giá trị quyền sử dụng đất doanh nghiệp B Hợp đồng tín dụng vô hiệu hợp đồng chấp tài sản sẽ: D) Không bị chấm dứt vô hiệu Đúng • Câu 12: [Góp ý] Công ty vận tải AC ký hợp đồng vận chuyển lô hàng gốm sứ từ xưởng sản xuất N đến kho công ty HT vào ngày 15/4/2008 Nhưng lô hàng bị trộm vào ngày 14/4/2008 C) Hợp đồng bị vô hiệu Đúng • Câu 13: [Góp ý] Khi thực hợp đồng mua bán thương mại trị giá 350 triệu đồng với đối tác, công ty D không trả 100 triệu tiền hàng hạn cam kết Đối tác công ty D yêu cầu mức phạt tối đa là: B) triệu đồng Đúng • Câu 14: [Góp ý] Trong trường hợp đây, trường hợp hợp đồng KHÔNG vô hiệu? Chọn câu trả lời A) Hợp đồng mua bán động vật quý hiếm.Sai • B) Một bên giao kết hợp đồng bị lực hành vi dân Đúng • Câu 15: [Góp ý] Chọn phương án SAI: Công ty A ký kết hợp đồng số 114/HĐTM với doanh nghiệp B Sau đó, hai bên ký thêm hợp đồng phụ số 114b/HĐTM bổ sung cho hợp đồng số 114/HĐTM ký Sự vô hiệu hợp đồng số 114/HĐTM: D) Không làm chấm dứt hợp đồng phụ Đúng • Câu 16: [Góp ý] Trong trình thực hợp đồng, công ty M vi phạm nghĩa vụ giao hàng làm công ty K bị thiệt hại 100 triệu đồng Công ty K yêu cầu công ty M phải bồi thường toàn thiệt hại nộp phạt vi phạm Công ty M chấp nhận nộp phạt cho hợp đồng thoả thuận nộp phạt mà không thoả thuận bồi thường thiệt hại Chọn câu trả lời A) Công ty M phải bồi thường thiệt hại Đúng • Câu 17: [Góp ý] Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức hợp đồng dân điều kiện có hiệu lực hợp đồng mà bên không tuân theo thì: D) Theo yêu cầu bên, Toà án, quan nhà nước có thẩm quyền khác định • buộc bên thực quy định hình thức hợp đồng thời hạn thời hạn bên không thực hợp đồng vô hiệu Đúng Câu 18: [Góp ý] Chủ doanh nghiệp tư nhân HT hoàn thành đầy đủ thủ tục bán doanh nghiệp cho công ty cổ phần AC vào ngày 12/4/2006 Công ty AC chưa đến tiếp nhận doanh nghiệp HT Đến ngày 23/4/2006, khu vực gần HT xảy hoả hoạn, đám cháy lan sang khu nhà xưởng HT, gây thiệt hại 50 triệu đồng Trách nhiệm rủi ro thuộc về: C) Công ty AC chịu hoàn toàn trách nhiệm Đúng • Câu 19: [Góp ý] Bà C hàng xóm lâu năm bà P Cuối năm 2007, bà C muốn thuê tầng hộ bà P làm địa điểm kinh doanh đến hết năm 2009 Hình thức hợp đồng thuê nhà hai bên là: C) Bằng văn có công chứng chứng thực phải đăng ký Đúng • Câu 20: [Góp ý] Hợp đồng dân giao kết vào thời điểm: Chọn câu trả lời A) Do bên thoả thuậnSai • B) Bên đề nghị trả lời chấp nhận giao kếtSai • C) Bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết Đúng • D) Hết thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng Câu 9: Báo lỗi - góp ý • Chọn đáp án ĐÚNG: Quan hệ chế tài phạt vi phạm chế tài bồi thường thiệt hại theo quy định Luật Thương mại: Chọn đáp án A) Cả phạt vi phạm bồi thường thiệt hại áp dụng cho bên thỏa thuận trước • B) Phạt vi phạm áp dụng cho bên có thỏa thuận trước, bồi thường thiệt hại áp dụng • • • có thiệt hại mà không cần thỏa thuận trước C) Cả phạt vi phạm bồi thường thiệt hại áp dụng cho bên có thỏa thuận trước D) Bồi thường thiệt hại áp dụng cho bên có thỏa thuận trước, phạt vi phạm áp dụng cho bên thỏa thuận trước Câu 14: Báo lỗi - góp ý Một hợp đồng không thỏa mãn điều kiện có hiệu lực thì: Chọn đáp án A) Hợp đồng vô hiệu • B) Hợp đồng bị vô hiệu • C) Nếu có yêu cầu bên chủ thể hợp đồng gửi tới tòa án tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu • D) Hợp đồng vô hiệu hợp đồng bị vô hiệu • Câu 16: Báo lỗi - góp ý Trong hợp đồng mẫu công ty N đưa cho doanh nghiệp H có số điều khoản doanh nghiệp H sửa đổi không đáng kể Đây là: Chọn đáp án A) Rút lại đề nghị giao kết hợp đồng • B) Huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng • C) Đề nghị • D) Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng • • Câu 19: Báo lỗi - góp ý Công ty điện tử AB ký hợp đồng bán dàn âm trị giá 100 triệu đồng cho ông H để lắp đặt nhà mời xây ông Hỏi hợp đồng ông H công ty AB hợp đồng kinh doanh hay hợp đồng dân thông thường? Chọn đáp án A) Hợp đồng dân thông thường B) Hợp đồng kinh doanh • C) Có thể hợp đồng kinh doanh hợp đồng dân thông thường • D) Hợp đồng kinh doanh có điều kiện BTVN Câu 1: [Góp ý] Chủ thể vi phạm pháp luật cạnh tranh phải chịu hình thức trách nhiệm pháp lý nào? Chọn câu trả lời • A) Trách nhiệm kỷ luật trách nhiệm hành chínhSai • B) Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình trách nhiệm dân Đúng • C) Trách nhiệm hành trách nhiệm vật chấtSai • D) Trách nhiệm kỷ luật trách nhiệm vật chất.Sai Đúng Đáp án là: Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình trách nhiệm dân Vì: Theo quy định pháp luật cạnh tranh, pháp luật hình pháp luật dân Tham khảo: Xem mục 4.3.3 Trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật cạnh tranh ( trang 108 giáo trình Luật kinh tế) Câu 2: [Góp ý] Khi tiến hành tập trung kinh tế, doanh nghiệp phải đưa lý sau để hưởng miễn trừ? Chọn câu trả lời • A) Tập trung kinh tế đối thủ cạnh tranh khác có sức mạnh lớn thị trườngSai • B) Tập trung kinh tế để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệpSai • C) Tập trung kinh tế để nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệpSai • D) Tập trung kinh tế để giải doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản Đúng Sai Đáp án là: Tập trung kinh tế để giải doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản Vì: Tập trung kinh tế miến trừ việc tập trung hướng đến lợi ích chung cộng đồng Tham khảo: Xem mục 4.3.2.3 Tập trung kinh tế ( trang 101 giáo trình Luật kinh tế) Câu 3: [Góp ý] Những hành vi không thuộc nhóm hành vi lạm dụng vị trí độc quyền, vị trí thống lĩnh? Chọn câu trả lời • A) Đơn phương thay đổi hợp đồng mà lý đángSai • B) Thông đồng để thắng thầu Đúng • C) Bán kèm hàng hóaSai • D) Bán giá nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranhSai Sai Đáp án là: Thông đồng để thắng thầu Vì: Thông đồng để thắng thầu thuộc nhóm hành vi thỏa thuận gây hạn chế cạnh tranh Tham khảo: Xem mục 4.3.2.1 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ( trang 95 giáo trình Luật kinh tế),khoản Điều Luật cạnh tranh Câu 4: [Góp ý] Trong lĩnh vực hàng không, yếu tố tồn dạng độc quyền tự nhiên? Chọn câu trả lời • A) Cung cấp sở hạ tầng nhà ga sân bay Đúng • B) Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành kháchSai • C) Cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không.Sai • D) Cung cấp nhiên liệu cho máy baySai Sai Đáp án là: Cung cấp sở hạ tầng nhà ga sân bay Vì: Theo khái niệm độc quyền tự nhiên cạnh tranh tiềm Tham khảo: Xem mục 4.2.2.3 Độc quyền tự nhiên ( trang 90 giáo trình Luật kinh tế) Câu 5: [Góp ý] Cấu thành vi phạm pháp luật cạnh tranh tồn dạng Chọn câu trả lời • A) Chỉ có cấu thành vật chấtSai • B) Cấu thành tự thân cấu thành lý doSai • C) Chỉ có cấu thành hình thứcSai • D) Cấu thành vật chất cấu thành hình thức Đúng Sai Đáp án là: Cấu thành vật chất cấu thành hình thức Vì: Vi phạm pháp luật cạnh tranh xác định dưa vào hai quy tắc: cấm đoán tự thân (cấu thành hình thức) quy tắc lý (chủ yếu tồn dạng cấu thành vật chất) Tham khảo: Xem mục 4.3.1.2 cấu thành vi phạm pháp luật cạnh tranh ( trang 92 giáo trình Luật kinh tế) Câu 6: [Góp ý] Các sản phẩm thay cho đặc tính, Xem mục đích sử dụng giá sản phẩm: Chọn câu trả lời • D) Tồn thị trường sản phẩm liên quan Đúng Câu 7: [Góp ý] Nếu hai nhiều doanh nghiệp sau hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp vừa nhỏ có thị phần thị trường liên quan lớn 50% thì: • C) Hành vi tập trung kinh tế không bị cấm Đúng Câu 8: [Góp ý] Chọn phương án SAI: Tại pháp luật cạnh tranh hướng đến trì cạnh tranh kinh tế cho phép doanh nghiệp thực tập trung kinh tế dẫn đến hệ gây hạn chế cạnh tranh? • D) Tập trung kinh tế hạn chế cạnh tranh không lành mạnh Đúng Câu 9: [Góp ý] Trong thị trường độc quyền, rào cản gia nhập thị trường tồn mức độ nào? Chọn câu trả lời • A) Không cóSai • B) Có không đáng kểSai • C) Rất lớn Đúng • D) LớnSai Câu 10: [Góp ý] Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường doanh nghiệp có thị phần thị trường liên quan là: Chọn câu trả lời • A) Từ 50% trở lênSai • B) Từ 75% trở lênSai • C) Từ 30% trở lên Đúng Câu 11: [Góp ý] Tranh chấp thuôc thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh: • C) Tranh chấp hoạt động kinh doanh thăm dò, khai thác Đúng Câu 12: [Góp ý] Phương án SAI xác định thẩm quyền Toà án: • D) Với tranh chấp liên quan đến bất động sản, thẩm quyền giải thuộc Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc Đúng Câu 13: [Góp ý] Tranh chấp thuộc thẩm quyền giải trọng tài thương mại? • D) Vận chuyển hành khách Đúng Câu 14: [Góp ý] Hòa giải là: Chọn câu trả lời • • • A) Hình thức giải tranh chấp tiến hành theo thủ tục tố tụng Trọng tài pháp luật quy địnhSai B) Hình thức giải tranh chấp tiến hành theo thủ tục tố tụng Toà án pháp luật quy địnhSai C) Hình thức giải tranh chấp bên tự thoả thuận, dàn xếpSai • D) Hình thức giải tranh chấp quan, tổ chức cá nhân bên thỏa thuận chọn làm trung gian Đúng Câu 15: [Góp ý] Tranh chấp kinh doanh KHÔNG bao gồm: • D) Tranh chấp doanh nghiệp kinh doanh mục đích lợi nhuận với người lao động doanh nghiệp Đúng Câu 16: [Góp ý] Doanh nghiệp M, trụ sở quận Ba Đình, Hà Nội, ký hợp đồng mua lô hàng xe máy Công ty P, trụ sở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Do bất đồng chất lượng xe giao hàng nên doanh nghiệp M gửi đơn kiện tòa án nhờ giải Hỏi Tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp trên? • C) Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Đúng Câu 17: [Góp ý] Hình thức thỏa thuận trọng tài KHÔNG hợp pháp: Chọn câu trả lời • A) Thông qua thưSai • B) Bằng lời nói Đúng • Câu 18: [Góp ý] Giải tranh chấp kinh doanh thương lượng hiểu nào? • C) Các bên tự tiến hành đàm phán, đến thỏa hiệp để giải vấn đề tranh chấp Đúng Câu 19: [Góp ý] Sản phẩm doanh nghiệp X cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Doanh nghiệp X phát số đơn vị sản xuất loại sản phẩm có kiểu dáng giống hệt sản phẩm đưa thị trường Doanh nghiệp X phải khởi kiện đến Toà án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp mình: Chọn câu trả lời • A) Toà án nhân dân tối caoSai • B) Toà án nhân dân cấp tỉnh Đúng Câu 20: [Góp ý] Bà N, giám đốc công ty cổ phần H ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hoá với công ty vận tải đường sắt S Do có đợt mưa lớn, công ty S không chuyển hàng tới thời hạn cho công ty H Công ty H yêu cầu bồi thường phạt vi phạm, công ty S không chấp nhận với lý đợt mưa lớn kiện bất khả kháng họ có thông báo cho công ty H, nên miễn trách nhiệm Công ty H khởi kiện Toà án: Chọn câu trả lời • A) Toà án nhân dân cấp huyện Đúng Câu 4: Báo lỗi - góp ý Quy tắc SSNIP sử dụng để xác định Chọn đáp án • A) Thị trường hàng hóa, dịch vụ • B) Thị trường sản phẩm liên quan • C) Thị trường thời gian liên quan • D) Thị trường địa lý liên quan Câu 13: Báo lỗi - góp ý Trường hợp trọng tài thụ lý đơn kiện để giải tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa hai doanh nghiệp? Chọn đáp án • A) Trong hợp đồng thỏa thuận trọng tài • B) Đã có trao đổi qua điện thoại hai bên giải tranh chấp trọng tài hai bên xác • nhận điều với trọng tài điện thoại C) Một bên ký thỏa thuận trọng tài bị lừa dối đề nghị tuyên thỏa thuận trọng tài vô hiệu • D) Cả ba trường hợp trọng tài quyền thụ lý đơn kiện Câu 19: Báo lỗi - góp ý Trong trường hợp vụ án kinh tế tranh chấp bất động sản Tòa án có thẩm quyền giải quyết? Chọn đáp án • A) Là tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc có trụ sở • B) Là tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc có trụ sở • C) Là tòa án nơi có bất động sản • D) Là tòa án bên thỏa thuận 1) Doanh nghiệp thực hành vi không lành mạnh bị phạt tối đa tiền? Đáp án đúng: 200 triệu đồng Điểm : Cơ quan có thẩm quyền giải kháng cáo định tòa án việc hủy định trọng tài? Chọn câu trả lời • A) Tòa án nhân dân cấp tỉnh • B) Tòa án nhân dân tối cao • C) Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao • D) Viện kiểm sát nhân dân tối cao 2) ... • A) Muốn kinh doanh phải xin phép kinh doanh • B) Không cần phải xin phép kinh doanh trước tiến hành kinh doanh • C) Muốn kinh doanh phải đăng ký kinh doanh • D) Việc đăng ký kinh doanh phụ... đồng kinh doanh hay hợp đồng dân thông thường? Chọn đáp án A) Hợp đồng dân thông thường B) Hợp đồng kinh doanh • C) Có thể hợp đồng kinh doanh hợp đồng dân thông thường • D) Hợp đồng kinh doanh. .. Câu 15: [Góp ý] Tranh chấp kinh doanh KHÔNG bao gồm: • D) Tranh chấp doanh nghiệp kinh doanh mục đích lợi nhuận với người lao động doanh nghiệp Đúng Câu 16: [Góp ý] Doanh nghiệp M, trụ sở quận
- Xem thêm -

Xem thêm: LTTN luật kinh doanh QT206, LTTN luật kinh doanh QT206, LTTN luật kinh doanh QT206

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay