03 cac kieu dam phan KN CN 2

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:29

• Tìm luận điểm sai số luận điểm hình thức đàm phán: Chọn câu trả lời A) Điểm xuất phát của kiểu đàm phán mềm là nhượng để giữ quan Sai • B) Điểm xuất phát của kiểu đàm phán lập trường là giải quyết vấn đề hiêu và thân thiên Đúng • C) Điểm xuất phát của kiểu đàm phán nguyên tắc là tách biêt cảm xúc và công viêcSai • D) Điểm xuất phát của kiểu đàm phán cứng là bắt ép đối tác nhượng • Xác định phương án Một cuộc đàm phán dựa những tiêu chuẩn khách quan, đó bên tập trung vào lợi ích thực sự không cố giữ lấy lập trường Có thể gọi cuộc đàm phán kiểu: Chọn câu trả lời A) Đàm phán kiểu nguyên tắc Đúng • B) Đàm phán kiểu cứngSai • C) Đàm phán kiểu lập trườngSai • D) Đàm phán kiểu mềm • Tìm phương án sai Đối tác quan trọng bạn người đàm phán có phong cách ôn hòa, họ quan tâm nhiều đến mối quan hệ với bạn muốn được coi trọng Bạn cần làm gì để giữ được mối quan hệ với họ? Chọn câu trả lời A) Giữ cho thảo luận xác thực và xoay quanh công viêc Đúng • B) Thành thật và thẳng thắnSai • C) Biết công nhận đóng góp ý kiến của đối tác đàm phánSai • D) Thể hiên tôn và quan tâm đến mối quan • Đâu biểu hành vi người đàm phán có phong cách mạnh mẽ: Chọn câu trả lời A) Chú ý nhiều đến cảm xúc, chú ý đến viêcSai • B) Sáng tạo và dễ thay đổiSai • C) Chú ý công viêc mà bỏ qua cảm xúc Đúng • • D) Cần thông tin dữ liêu chi tiết, xác và kịp thời Tìm phương án nhất Đâu biểu hành vi người đàm phán có phong cách ôn hòa: Chọn câu trả lời A) Quan tâm, tôn trọng các mối quan Đúng • B) Thích hài hướcSai • C) Cần thông tin dữ liêu chi tiết, xác và kịp thờiSai • D) Luôn chiến thắng • Tìm phương án sai Đối tác bạn người đàm phán có phong cách linh hoạt dễ thích nghi Bạn sẽ làm gì để xây dựng mối quan hệ có lợi với người này? Chọn câu trả lời A) Các thỏa thuận cần được đảm bảo thật rõ ràng và cụ thể trước kết thúc đàm phánSai • B) Không để ý đến cảm xúc của đối tác mà cần bàn bạc vấn đề trực tiếp, tập trung, ngắn gọn Đúng • C) Nên chú ý đến cảm xúc của đối tác quá trình đàm phán • Tìm phương án nhất Những kỹ cần thiết nhất mà thuyết trình viên cần vận dụng thuyết trình là: Chọn câu trả lời A) Kỹ nói, kỹ giao tiếp phi ngôn từ và kỹ lắng nghe, khả chịu áp lựcSai • B) Kỹ nói, kỹ giao tiếp phi ngôn từ , kỹ lắng nghe và kỹ thuyết phục Đúng • C) Kỹ nói, kỹ quản lý thời gian, kỹ lắng nghe và kỹ thương lượngSai • D) Kỹ diễn đạt, kỹ đàm phán, kỹ giao tiếp phi ngôn từ và kỹ thuyết phục
- Xem thêm -

Xem thêm: 03 cac kieu dam phan KN CN 2, 03 cac kieu dam phan KN CN 2, 03 cac kieu dam phan KN CN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay