Nghị quyết 79/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư

9 22 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:02

Nơi nhận: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA I LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN VĂN MINH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO TÀU ĐẾN VÀ RỜI CÁC CẢNG BIỂN KHU VỰC KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Nha Trang - 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN VĂN MINH NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO TÀU ĐẾN VÀ RỜI CÁC CẢNG BIỂN KHU VỰC KHÁNH HÒA CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN ĐỨC SĨ ThS. THÁI NINH Nha Trang - 2012 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực, các nội dung trích dẫn đều ghi rõ nguồn gốc. Những kết luận khoa học trong luận văn chưa từng được ai khác công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Nha Trang, ngày 09 tháng 11 năm 2012 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Minh 2 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu trường Đại học Nha Trang cùng toàn thể quý thầy cô trường trường Đại học Nha Trang và trường Đại học Đà Nẵng đã nhiệt tình, tâm huyết giảng dạy, truyền đạt kiến thức và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian theo học chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh tại trường. Một cách hết sức đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Tiến sĩ Nguyễn Đức Sĩ và thầy Thạc sĩ Thái Ninh đã ủng hộ, tận tình, tận tâm hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành luận văn cao học này. Tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên giúp đỡ tôi về thời gian, vật chất và tinh thần trong suốt quá trình nghiên cứu và viết luận văn. Xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp Cao học Quản trị Kinh doanh 2010 – Đại học Nha Trang đã chia sẻ, góp ý và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn này. Trân trọng, Nguyễn Văn Minh 3 MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC MỤC LỤC BẢNG MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Tình hình nghiên cứu trong nước 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3.1. Ý nghĩa khoa học 3.2. Ý nghĩa thực tiễn 4. Mục tiêu nghiên cứu 4.1. Mục tiêu chung 4.2. Mục tiêu cụ thể 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Dự kiến những kết quả chính đạt được trong nghiên cứu này 7. Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CẢNG BIỂN 1.1. Kính nghiệm của các nước 1.2. Tóm tắt cơ sở thuyết về thủ tục hành chính 1.2.1. thuyết về dịch vụ công 1.2.1.1. Khái niệm về thủ tục hành chính 1.2.1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính 1.2.1.3. Ý nghĩa của thủ tục hành chính 1.2.2. Vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay 1.2.3. Tầm quan trọng của thủ tục hành chính đối với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành hàng hải nói riêng 1.2.4. Nội quy các cảng biển thuộc khu vực Khánh Hòa 1.2.5. Công ước FAL 65 về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế 1.2.6. thuyết về đánh giá chất lượng dịch vụ 1 2 3 6 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 15 16 18 19 19 20 4 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CẢNG BIỂN KHU VỰC KHÁNH HÒA 2.1. Khái quát về tình hình thực hiện thủ tục hành chính cho tàu đến và rời cảng biển khu vực Khánh Hòa qua các năm nghiên cứu 2.2. Nội dung nghiên cứu 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2.3.1. Thu thập số liệu thứ cấp 2.3.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp 2.3.2.1. Phương pháp quan sát 2.3.2.2. Phương pháp phỏng vấn cá nhân trực tiếp 2.3.2.3. Phương pháp điều tra 2.3.2.3.1. Xây dựng mẫu điều tra 2.3.2.3.2. Phân bố mẫu điều tra 2.3.2.3.3. Phương pháp và địa điểm điều tra 2.3.3. Thời gian và phạm vi nghiên cứu 2.3.4. Phương pháp xử số liệu điều tra 2.3.4.1. Xử số liệu thứ cấp 2.3.4.2. Xử số liệu sơ cấp 2.3.4.2.1. Số liệu từ phương pháp ĐỀ CƯƠNG Thực hiện rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015 1. Mục đích, yêu cầu. Phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa, bổ sung về hồ sơ, điều kiện, biểu mẫu, thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. 2. Căn cứ rà soát. a) Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 / 6/ 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; b) Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; c) Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. 3. Đối tượng, phạm vi rà soát. Danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các văn bản QPPL, bao gồm: a) Văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; b) Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; c) Văn bản QPPL liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành khác liên tịch ban hành; d) Rà soát tất cả các văn bản QPPL còn hiệu lực 4. Nội dung thực hiện. a) Việc rà soát được tập trung vào trình tự, thủ tục, hồ sơ, điều kiện thực hiện TTHC; chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; b) Ưu tiên, lựa chọn rà soát các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện lớn trong năm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị và tác động lớn đến hoạt động quản nhà nước trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản của Cục được phân công. 5. Cách thức thực hiện. a) Rà soát, đánh giá từng thủ tục hành chính (Điều 13 Thông tư 07/2014/TT-BTP); b) Rà soát, đánh giá nhóm thủ tục hành chính (Điều 14 Thông tư 07/2014/TT-BTP) và theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 07/2014/TT-BTP. c) Quy trình rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (theo nội dung tại Điều 12 Thông tư 07/2014/TT-BTP). Lưu ý: a) Việc rà soát, đánh giá theo Biểu mẫu 02/RS-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP. Các đơn vị rà soát phải điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trong biểu mẫu; đối với các nội dung hoặc thông tin có yêu cầu đánh giá “có” hoặc “không” cần phải nêu rõ do vì sao “có: hoặc “không”; b) Đối với nội dung tại Biểu mẫu 03/SCM-KSTT (Phụ lục IV) ban hành kèm theo Thông tư 07/2014/TT-BTP. Các đơn vị đánh giá đầy đủ, đúng các chi phí hiện tại đang thực hiện của từng thủ tục hành chính; các chi phí được cắt giảm sau khi có phương án đơn giản hóa (nếu có). d) Rà soát, đối chiếu ngang hàng các điều kiện, thủ tục hành chính về quản chất lượng nông lâm sản và thủy sản và an toàn thực phẩm (các văn bản có liên quan đến an toàn thực phẩm được Bộ Nông nghiệp & PTNT và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan ban hành) có quy định về thủ tục hành chính. 6. Kết quả rà soát. a) Các Biểu mẫu rà soát. b) Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát (Phụ lục I kèm theo). c) Báo cáo phương án đơn giản hóa đối với từng TTHC, nhóm TTHC (Phụ lục II kèm theo). d) Dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực quản chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Phụ lục III kèm theo) 7. Trách nhiệm thực hiện. a) Phòng Chất lượng 1: Rà soát các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực thủy sản b) Phòng Chất lượng 2: Rà soát các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực nông lâm sản. c) Phòng Quản kiểm nghiệm: Rà soát các thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm. d) Phòng Thanh tra, Pháp chế: - Đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát của các phòng báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác; - Xây dựng kế hoạch trình Tổ trưởng quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo góp ý việc rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015. 8. Thời gian và tiến độ thực hiện. Theo quy định tại Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 của Cục ban hành kèm ! O W lbicu ky tNo Ob W uy !N O N y m toC d o o d o c u -tr a c k c o lic C m o lic k m o w w w m ! W PD ! O W y bu to k k to C lic bu w w C w w w c c u -tr a c k w c d o c u -tr a c k d o er w w w ew er PD X h a n g e Vi XC ew Fn g a eV h ie w XC F er F- w C h a n g e Vi PD h a n g e Vi e N XC er PD F- c u -tr a c k c ! O W lbicu ky tNo Ob W uy !N O N y m toC d o o d o c u -tr a c k c o lic C m o lic k m o w w w m ! W PD ! O W y bu to k k to C lic bu w w C w w w c c u -tr a c k w c d o c u -tr a c k d o er w w w ew er PD X h a n g e Vi XC ew Fn g a eV h ie w XC F er F- w C h a n g e Vi PD h a n g e Vi e N XC er PD F- c u -tr a c k c Mẫu quyết định số 03 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …… /QĐ-XPHC ……… , ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt cảnh cáo (Theo thủ tục đơn giản) Căn cứ Pháp lệnh xử vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Điều ……… Nghị định số ……………. của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Xét hành vi vi phạm hành chính do ông (bà)/tổ chức ……………………………………………… thực hiện tại ……………………………………………………………………………………………… Tôi: …………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Xử phạt cảnh cáo theo thủ tục đơn giản đối với: - Ông (bà)/tổ chức: …………………………………………………………………………………… 1 - Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………………… - Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………. - Giấy chứng minh nhân dân/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ……………………………… Ngày cấp: ………………………………… Nơi cấp: …………………………………………………. Lý do: Đã có hành vi vi phạm hành chính: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….2 Quy định tại Điểm …………. Khoản ……… Điều …………… Nghị định số của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được gửi cho: 1. Ông (bà)/tổ chức: ……………………………………………………………………. để chấp hành. 2. ……………………………………………………………………………………………………………. Quyết định này gồm trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. BỘ CÔNG THƯƠNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 4846/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2017 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Căn Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2010 Chính phủ kiểm soát thủ tục hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Căn Thông tư số 11/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 03 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm soát thủ tục hành lĩnh vực quản nhà nước Bộ Công Thương; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực quản nhà nước Bộ Công Thương năm 2017 theo Phụ lục I, II ban hành kèm theo Quyết định Điều Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực nội dung phương án đơn giản hóa theo Quyết định Điều Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng Vụ, Cục, Tổng cục Năng lượng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo Bộ; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC); - Lưu: VT, PC (KSTT) Trần Tuấn Anh PHỤ LỤC I NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4846 /QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Công Thương) I NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập 1.1 Cấp xác nhận kê khai nhập thép quy định Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Bãi bỏ TTHC “Cấp xác nhận kê khai nhập thép” 1.2 Cấp Quyết định định tổ chức thử nghiệm chất lượng thép Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Bãi bỏ TTHC “Cấp Quyết định định tổ ...Nơi nhận: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA I LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghị quyết 79/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, Nghị quyết 79/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, Nghị quyết 79/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay