Tập hợp thông tin thi tuyển công chức 2017

8 67 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 22:06

1 TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TIN HỌC KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CỦA TỈNH NĂM 2013 (CHƯƠNG TRÌNH A) PHẦN I. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP 1. Khái niệm về Hệ điều hành Windows XP Windows XP là tập hợp các chương trình điều khiển máy tính thực hiện các chức năng chính như:  Điều khiển phần cứng của máy tính. Ví dụ như nhận thông tin nhập từ bàn phím và gửi thông tin xuất ra màn hình hoặc máy in.  Làm nền cho các chương trình ứng dụng khác chạy. Ví dụ như các chương trình xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh,…  Quản lý việc lưu trữ thông tin trên các ổ đĩa.  Cung cấp khả năng kết nối và trao đổi thông tin giữa các máy tính … Giao diện chính của Windows XP Windows XP có giao diện đồ hoạ (GUI – Graphics User Interface). Nó dùng các phần tử đồ hoạ như biểu tượng (Icon), thực đơn (Menu) và hộp thoại (Dialog) chứa các lệnh cần thực hiện. 2. Các thao tác cơ bản trong Windows XP 2.1. Các biểu tượng trên màn hình Khi Windows XP đã được khởi động, hai thành phần cơ bản mà người sử dụng nhìn thấy trên màn hình là các biểu tượng và thanh tác vụ: 2 a. Các biểu tượng (Icons) liên kết đến các chương trình thường sử dụng. b. Thanh tác vụ (Taskbar) chứa:  Nút Start dùng mở menu Start để khởi động các chương trình.  Nút các chương trình đang chạy: Dùng chuyển đổi qua lại giữa các chương trình.  Khay hệ thống: chứa biểu tượng của các chương trình đang chạy trong bộ nhớ và hiển thị giờ của hệ thống. Thanh tác vụ (Taskbar) c. Thanh thực đơn Start Để mở một chương trình bị ẩn trong menu Start, tùy theo cách đặt chế độ hiển thị sẽ có hai cách mở chương trình khác nhau, người sử dụng vào mục All Programs hoặc Programs, ở đây sẽ hiển thị các chương trình đã cài đặt trên máy, người sử dụng có thể kích chọn để thực hiện chương trình. 2.2. Quản lý máy tính với Control Panel Control Panel là chương trình cho phép thiết lập cấu hình hệ thống, thay đổi hình thức của hệ điều hành Microsoft Windows XP, thay đổi môi trường làm việc cho thích hợp với người sử dụng. a. Khởi động chương trình. Để khởi động chương trình Control Panel, người sử dụng vào Start \ Control Panel, sau đó xuất hiện cửa sổ ở chế độ Category View, để truy cập tất cả các công cụ của bảng điều khiển, người sử dụng chuyển sang chế độ Classic View. Biểu tượng của hệ điều hành Biểu tượng của ứng dụng 3 Chế độ Category View. b. Cài đặt và loại bỏ chương trình (Add or Remove programs). Add or Remove programs là tính năng cho phép cài đặt chương trình mới, loại bỏ hoặc thêm bớt thành phần chương trình được cài đặt trên hệ điều hành. Để cài đặt và loại bỏ chương trình, kích đúp chuột trái vào biểu tượng Add or Remove programs trong Control Panel. Sau khi lựa chọn xuất hiện cửa sổ mới cho phép thay đổi, gỡ bỏ chương trình. Người sử dụng kích chuột trái vào mục Change or Remove Programs sau đó chọn chương trình cần gỡ bỏ rồi chọn Remove. c. Cài đặt ngày, giờ của máy tính (Date & Time). Để thiết lập thuộc tính ngày, giờ của máy tính, kích đúp chuột trái vào biểu tượng Date and Time trong Control Panel. Sau khi chọn xuất hiện cửa sổ mới, người sử dụng lựa chọn thẻ Date & Time, thẻ này cho phép tùy chỉnh ngày, tháng, năm, giờ. Chuyển sang chế độ Classic View 4 Thiết lập ngày và giờ. d. Cài đặt hiển thị của màn hình (Display). Để thiết lập các thuộc tính hiển thị ... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012 Trang 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012 A. KIẾN THỨC YÊU CẦU: 1. Hệ điều hành Windows XP: - Các kiến thức cơ bản về Windows XP… - Start menu, Desktop, Shortcut, Taskbar, Region and Language. - Khái niệm thư mục, tập tin. - Windows Explorer: + Màn hình giao diện. + Tạo mới thư mục. + Sao chép thư mục, tập tin. + Di chuyển thư mục, tập tin. + Xoá thư mục, tập tin. + Phục hồi. + Tìm kiếm. - Recycle Bin 2. Soạn thảo văn bản – Microsoft Word 2003 - Màn hình giao diện. - Các thao tác cơ bản về tập tin văn bản: Tạo mới, mở, lưu, đóng… - Gõ dấu tiếng việt trong word: Phông chữ, công cụ gõ dấu Unikey. - Các thao tác cơ bản trên khối: Chọn khối, sao chép, di chuyển, xoá, thay thế… - Các thao tác định dạng: Phông chữ - Font, Đoạn - Paragraph, Liệt kê - Bullets and Numbering, Cột - Columns, Chữ rơi – Drop cap, Tabs… - Chèn: Ký tự đặc biệt – Symbol, Hình ảnh – Picture, Khung chữ - Text box, Chữ nghệ thuật – WordArt, Đánh số trang – Page numbers… - Chỉnh sửa hình ảnh: Sử dụng thanh công cụ Drawing và Picture. - Bảng biểu – Table: Chèn bảng, xoá cột, xoá dòng, tách bảng, trộn ô, tuỳ chỉnh bảng, sử dụng thanh công cụ bảng biểu Tables and Borders. - Định dạng trang in khổ giấy, Tiêu đề trang – chân trang, In ấn… 3. Bảng tính – Microsoft Excel 2003 - Màn hình giao diện. - Các thao tác cơ bản về tập tin bảng tính: Tạo mới, mở, lưu, đóng… - Các thao tác trên Worksheet: Chèn, xoá, đổi tên… - Các kiểu dữ liệu: Số, chuỗi, công thức… - Định dạng: Ngày tháng, tiền tệ, số… - Các thao tác cơ bản trên khối: Chọn khối, sao chép, di chuyển, xoá, thay thế… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012 Trang 2 - Chèn cột, chèn dòng, xoá cột, xoá dòng, độ rộng, chiều cao… - Các hàm căn bản: Sum, Max, Min, Average, Count… - Các hàm xử lý trên chuỗi: Left, Right, Mid, Len, Value… - Các hàm về ngày tháng: Year, Month, Day, Weekday… - Các hàm điều kiện: And, Or, If… - Các hàm thống kê: Sumif, Countif, DSum, DCount, DAverage… - Các hàm dò tìm: Vlookup, Hlookup, Index. - Tạo biểu đồ. - Định dạng trang in khổ giấy, Tiêu đề trang – chân trang, In ấn… 4. Internet. - Khái niệm Internet… - Địa chỉ IP. - Tên miền – Domain. - Một số dịch vụ trên internet: Truy cập thông tin, Email, Chat, Ftp… - Trình duyệt Internet Explorer, Firefox, Google Chrome. - Outlook Express. 5. Trình chiếu – Microsoft Powerpoint 2003 - Màn hình giao diện. - Các thao tác cơ bản về tập tin *.ppt: tạo mới, mở, lưu, đóng… - Chèn, xoá, di chuyển Slide… - Chèn đối tượng: Hình ảnh, âm thanh, biểu đồ… - Chèn bảng Table. - Hiệu ứng cho các đối tượng. - Hiệu ứng chuyển đổi giữa các trang. - Liên kết (hyperlink): Đối tượng, Slide… - Tiêu đề, In ấn… - Ngạch cán sự thi trắc nghiệm 40 câu với nội dung phần 1,2,3,4 trong thời gian 30 phút. - Ngạch chuyên viên thi trắc nghiệm 50 câu với nội dung phần 1,2,3,4,5 trong thời gian 40 phút. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012 Trang 3 B. MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP I. Hệ điều hành Windows XP 1. Để thi hành một ứng dụng trên hệ điều hành Windows XP ta: A. (I). Nhắp đúp biểu tượng Shortcut của ứng dụng trên Desktop (nếu có) B. (II). Nhắp Start  Programs  …  chọn ứng dụng C. (III). Nhắp Start  Run  khai báo dường dẫn và tập tin của ứng dụng  OK D. Cả (I), (II), (III) đều đúng 2. Để thoát khỏi (đóng) một ứng dụng trên hệ điều hành Windows XP ta: A. (I). Click mouse vào nút Close của ứng dụng B. (II). Vào menu File của ứng dụng chọn Exit C. (III). Nhấn tổ hợp phím ALT + F4 D. Cả (I), (II), (III) đều đúng 3. Để thi hành chương trình Windows Explorer (trong Windows XP) ta: A. (I). Click Start  Programs  Accessories  Windows Explorer B. (II). Click mouse phải lên nút Start  Explorer C. (III). Click mouse phải lên My Computer  1 TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TIN HỌC KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CỦA TỈNH NĂM 2013 (CHƯƠNG TRÌNH A) PHẦN I. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP 1. Khái niệm về Hệ điều hành Windows XP Windows XP là tập hợp các chương trình điều khiển máy tính thực hiện các chức năng chính như:  Điều khiển phần cứng của máy tính. Ví dụ như nhận thông tin nhập từ bàn phím và gửi thông tin xuất ra màn hình hoặc máy in.  Làm nền cho các chương trình ứng dụng khác chạy. Ví dụ như các chương trình xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh,…  Quản lý việc lưu trữ thông tin trên các ổ đĩa.  Cung cấp khả năng kết nối và trao đổi thông tin giữa các máy tính … Giao diện chính của Windows XP Windows XP có giao diện đồ hoạ (GUI – Graphics User Interface). Nó dùng các phần tử đồ hoạ như biểu tượng (Icon), thực đơn (Menu) và hộp thoại (Dialog) chứa các lệnh cần thực hiện. 2. Các thao tác cơ bản trong Windows XP 2.1. Các biểu tượng trên màn hình Khi Windows XP đã được khởi động, hai thành phần cơ bản mà người sử dụng nhìn thấy trên màn hình là các biểu tượng và thanh tác vụ: 2 a. Các biểu tượng (Icons) liên kết đến các chương trình thường sử dụng. b. Thanh tác vụ (Taskbar) chứa:  Nút Start dùng mở menu Start để khởi động các chương trình.  Nút các chương trình đang chạy: Dùng chuyển đổi qua lại giữa các chương trình.  Khay hệ thống: chứa biểu tượng của các chương trình đang chạy trong bộ nhớ và hiển thị giờ của hệ thống. Thanh tác vụ (Taskbar) c. Thanh thực đơn Start Để mở một chương trình bị ẩn trong menu Start, tùy theo cách đặt chế độ hiển thị sẽ có hai cách mở chương trình khác nhau, người sử dụng vào mục All Programs hoặc Programs, ở đây sẽ hiển thị các chương trình đã cài đặt trên máy, người sử dụng có thể kích chọn để thực hiện chương trình. 2.2. Quản lý máy tính với Control Panel Control Panel là chương trình cho phép thiết lập cấu hình hệ thống, thay đổi hình thức của hệ điều hành Microsoft Windows XP, thay đổi môi trường làm việc cho thích hợp với người sử dụng. a. Khởi động chương trình. Để khởi động chương trình Control Panel, người sử dụng vào Start \ Control Panel, sau đó xuất hiện cửa sổ ở chế độ Category View, để truy cập tất cả các công cụ của bảng điều khiển, người sử dụng chuyển sang chế độ Classic View. Biểu tượng của hệ điều hành Biểu tượng của ứng dụng 3 Chế độ Category View. b. Cài đặt và loại bỏ chương trình (Add or Remove programs). Add or Remove programs là tính năng cho phép cài đặt chương trình mới, loại bỏ hoặc thêm bớt thành phần chương trình được cài đặt trên hệ điều hành. Để cài đặt và loại bỏ chương trình, kích đúp chuột trái vào biểu tượng Add or Remove programs trong Control Panel. Sau khi lựa chọn xuất hiện cửa sổ mới cho phép thay đổi, gỡ bỏ chương trình. Người sử dụng kích chuột trái vào mục Change or Remove Programs sau đó chọn chương trình cần gỡ bỏ rồi chọn Remove. c. Cài đặt ngày, giờ của máy tính (Date & Time). Để thiết lập thuộc tính ngày, giờ của máy tính, kích đúp chuột trái vào biểu tượng Date and Time trong Control Panel. Sau khi chọn xuất hiện cửa sổ mới, người sử dụng lựa chọn thẻ Date & Time, thẻ này cho phép tùy chỉnh ngày, tháng, năm, giờ. Chuyển sang chế độ Classic View 4 Thiết lập ngày và giờ. d. Cài đặt hiển thị của màn hình (Display). Để thiết lập các thuộc tính hiển thị của màn hình, kích đúp chuột trái vào biểu tượng Display trong Control Panel. Sau khi lựa chọn xuất hiện hộp thoại mới gồm các thẻ sau: d1. Thay đổi kiểu dáng của cửa sổ. - Trong hộp thoại Display Properties, người sử dụng chọn thẻ Themes. Thay đổi kiểu dáng cửa sổ. - Người sử dụng chọn mũi tên hướng xuống dưới trong danh sách Theme, chọn kiểu bất kỳ theo ý muốn. - Người sử dụng chọn Apply hoặc OK để xác nhận. d2. Thay đổi hình nền Desktop. - Trong hộp thoại Display Properties, người sử dụng chọn thẻ TUYỂN TẬP 101 CÂU HỎI ÔN THI CÔNG CHỨCTHI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI (CÓ ĐÁP ÁN BÊN DƯỚI) Câu 1: Trường trung học có loại hình sau: A/- Công lập bán công B/- Công lập, bán công dân lập C/- Công lập tư thục D/- Công lập, bán công ,dân lập tư thục Câu 2: Theo quy định hành, tiến hành kiểm tra đánh giá, đề thi giáo viên chủ yếu vào : A/- Sách giáo khoa sách tập B/- Sách giáo khoa sách giáo viên C/- Sách giáo khoa D/- Chuẩn kiến thức, kỷ chương trình Câu 3: Tháng an toàn giao thông quốc gia hàng năm tổ chức vào ? A/- Tháng B/- tháng C/- tháng 10 D/- Tháng 11 Câu 4: Căn vào quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quy định tỉ lệ học sinh bỏ học năm không vượt : A/1% B/- 2% C/- 3% D/- 4% Câu 5: Theo quy định hành, để đủ điều kiện lên lớp, việc đạt yêu cầu hạnh kiểm học lực, học sinh phép nghỉ học ( có phép không phép ) tối đa ngày ? A/- 20 ngày B/- 30 ngày C/- 40 ngày D/- 45 ngày Câu 6: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giáo dục đào tạo phát động vào năm ? A/- 2006 – 2007 B/- 2007 – 2008 C/- 2008-2009 D/- 2009 – 2010 Câu 7: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có nội dung ? A/- B/- C/- D/- Câu 8: Phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tiến hành đến năm : A/- 2013 B/- 2012 C/- 2011 D/- 2010 Câu 9: Chủ đề : “ Đổi công tác quản lý tiếp tục thực đồng giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục năm học: A/- 2007 – 2008 B/- 2008 – 2009 C/- 2009-2010 D/- 2010 – 2011 Câu 10: Theo điều lệ trường THCS, Trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học : tổng diện tích mặt trường khu vực nông thôn, tính theo đầu học sinh trường phải đạt : A/- từ 6m2 trở lên B/- từ 7m2 trở lên C/- từ 8m2 trở lên D/- từ 10m2 trở lên Câu 11: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên THPT có tiêu chuẩn ? A/- B/- C/- D/- Câu 12: Theo quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn tiến hành theo bước : A/- GV tự đánh giá xếp loại B/- Hiệu trưởng đánh giá xếp loại GV; C/- Tổ Chuyên môn đánh giá xếp loại D/- Tất bước Câu 13: Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tiêu chuẩn : lực dạy học có tiêu chí ? A/- B/- C/- D/- Câu 14 : Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT có hiệu lực thi hành từ tháng năm ? A/- 10/2009 B/- 11/2009 C/- 12/2009 D/- 1/2010 Câu 15:Chọn phương trả lời nhất: a/ Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng ta b/ Tư tưởng Hồ Chí minh tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng ta c/ Cùng với Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí minh tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng ta d/ Câu trả lời khác Câu 16: Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức HCM” bắt đầu phát động từ lúc ? a- Tháng 2/2006 b- Tháng 10/2006 c- Tháng 2/2007 d- Tháng 10/2007 Câu 17: Chủ đề năm học 2012 – 2013 ? a- “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” b- “Nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” c- “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” d- “Năm học tiếp tục thực đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục" Câu 18:Thông tư Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông áp dụng là: A 40/2006/QĐ-BGDĐT; B 51/2008/QĐ-BGDĐT; C 58/2011/TT-BGDĐT; D 52/2008/QĐ-BGDĐT Câu 19:Hiệu lực thi hành Thông tư Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở học sinh trung học phổ thông áp dụng kể từ ngày: A 05/10/2006; B 15/9/2008; C 16/9/2008; D 26/01/2012 Câu 20:Đối với môn học đánh giá nhận xét xếp loại năm đạt yêu cầu (“Đ”) A Cả hai học kỳ xếp loại Đ học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ B Học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ C Học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại CĐ D Học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II 1/2 số ktra đánh giá “Đ” kiểm tra học kỳ Câu 21:Người có quyền cho phép học sinh miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc, môn Mỹ thuật chương trình giáo dục gặp khó khăn học tập môn học mắc bệnh mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn bị bệnh phải điều trị là: A Hiệu trưởng; B Giáo viên chủ nhiệm; C Giáo ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN CCHC NĂM 2016 MÔN: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NGÀNH: THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỊ TRÍ: HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ I: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG; PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH Chương I: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Điều Vị trí chức Sở Thông tin Truyền thông quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát truyền hình; thông tin đối ngoại; tin thông tấn; thông tin sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo báo chí, môi trường mạng, xuất phẩm quảng cáo tích hợp sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (sau gọi tắt thông tin truyền thông) Sở Thông tin Truyền thông có tư cách pháp nhân, có dấu tài Khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Thông tin Truyền thông Điều Nhiệm vụ quyền hạn Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: a) Dự thảo định, thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm hàng năm, chương trình, đề án, dự án thông tin truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành nhà nước, phân cấp quản lý, xã hội hóa lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước giao; b) Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Thông tin Truyền thông; c) Dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó tổ chức thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau phối hợp thống với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: a) Dự thảo định thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị thuộc Sở theo quy định pháp luật; b) Dự thảo định, thị thuộc thẩm quyền ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lĩnh vực thông tin truyền thông Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật thông tin truyền thông phê duyệt; tổ chức thực công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Sở Về báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, tin thông tấn): a) Hướng dẫn tổ chức thực quy định pháp luật hoạt động báo chí địa bàn; b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu quản lý báo chí lưu chiểu địa phương; c) Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động tin cho quan, tổ chức địa bàn; d) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ Thành phố Hà Nội) trả lời đề nghị tổ chức họp báo quan, tổ chức nước Việt Nam; trả lời đề nghị tổ chức họp báo quan, tổ chức địa phương; đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định pháp luật cho quan báo chí quan, tổ chức khác địa phương; e) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho phép quan báo chí Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, quan thường trú địa bàn; g) Tổ chức triển khai thực kế hoạch phát triển nghiệp phát thanh, truyền hình địa phương sau phê duyệt; h) Quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình; việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho đơn vị, tổ chức, cá nhân địa bàn địa phương theo quy định pháp luật Về xuất bản, in phát hành: a) Cấp, thu hồi giấy phép xuất tài liệu không kinh doanh cho quan, tổ chức địa phương, quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc quan, tổ chức trung ương địa phương; cấp, thu hồi giấy phép nhập xuất phẩm không nhằm Mục đích kinh doanh cho quan, tổ chức, cá nhân địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất phẩm giấy phép in gia công ... trúng tuyển a Người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức phải có đủ điều kiện sau đây: - Có đủ thi môn thi, trừ môn miễn thi theo quy định; - Có điểm thi đạt từ 50 điểm trở lên; - Có kết thi tuyển. .. tuyển cho kỳ thi tuyển lần sau IV CHỈ TIÊU CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN Tổng tiêu thi tuyển công chức ngạch Chuyên viên Kế toán viên Văn phòng Quốc hội năm 2017 có danh sách kèm theo V TỔ CHỨC TIẾP NHẬN... tổ chức thi tuyển: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; Danh mục tài liệu ôn thi; thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn thi (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển niêm yết công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập hợp thông tin thi tuyển công chức 2017, Tập hợp thông tin thi tuyển công chức 2017, Tập hợp thông tin thi tuyển công chức 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay