HƯỚNG dẫn sử DỤNG PHẦN mềm 3CX CHO WINDOWS

19 58 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 20:06

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 3CX CHO WINDOWS.1.Tạo tài khoản SIPTrên giao diện phần mềm chọn biểu tượng hình vuông hay còn gọi biểu tượng Home ở phía dưới cùng màn hình.(biểu tượng Home màu xanh trong hình)Tiếp theo chọn biểu tượng AccountsTrong cửa sổ Accounts chon New để tạo add một AccountTrong của sổ Account Settings điền thông tin tài khoản vào: Account name: đặt tên tài khoản Caller ID: đặt tên ID tài khoản Extention: số điện thoại nội bộ VOIP hay còn gọi là extention. ID: Nên để số điện thoại extention của mình. Password: mật khẩu số điện thoại extention của minh. I am in the officeLocal IP:192.168.18.250 nếu ở trong công ty. I am out the officeExtention IP: 115.78.237.91 nếu ở ngoài văn phòng (Cù Lao, Bến đò)Sau đó chọn OKTiếp tục chọn OKKiểm tra điện thoại thấyTên tài khoản: Thanh VânBiểu tượng:On Hook phát sáng màu xanh.Biểu tượng: Available phát sáng màu xanh.Vậy là đã đăng ký thành công.2.Thực hiện cuộc gọiTrên màn hình bấm số điện thoại cần gọi và bấu vài biểu tượng màu xanhVí dụ gọi đến:6600Tiếp theo chọn biểu tượng màu xanh để thực hiện cuộc gọiCuộc gọi đang đổ chuôngĐể kết thúc cuộc gọi chọn biểu tượng màu đỏ.3.Nhận cuộc gọiKhi có cuộc gọi đến:Chiểu biểu tượng màu xanh để nhận cuộc gọi.Chọn biểu tượng màu đỏ để từ chối cuộc gọi.Chọn biểu tượng email để vào Voicemail.Cuộc gọi đã được kết nối.4. Giữ cuộc gọiTrong khi đang trò chuyện mà bận công việc bạn muốn người gọi hoặc người nhận chờ cuộc gọi thì bạn bấm phím HOLD trên màn hìnhBạn thấy biểu tượng Hold đã chuyển sang màu xanhBiểu tượng Line 1 chuyên sang màu cam.Để kết thúc giữ cuộc gọi và tiếp tục trò chuyện bạn chọn lại biểu tượng Hold màu xanh.6 Chuyển cuộc gọi.Để chuyển cuộc gọi đến một số extention khác bạn chọn biểu tượng TransferLúc này điện thoại của bạn sẽ chuyển sang trạng thái chờ cuộc gọi sau đó bạn bấm số điện thoại cần chuyển ở đây mình muốn chuyển máy người nhận là 6601 sau đó bấm biểu tượng gọi màu xanhLúc này cuộc gọi đã được chuyển đến số cần chuyển.Điện thoại của bạn sẽ về trạng thái sẵn sàng cho cuộc gọi khác.5. Xem lịch sử cuộc gọiTrên màn hình bạn chọn biểu tượng 2 mũi tên qua lại và biểu tượng cuộc gọi (nút màu xanh trong hình)Bạn sẽ thấy danh sách lịch sử cuộc gọi.6.Xem cuộc gọi nhỡ.Trên màn hình chọn biểu tượng mũi tên quay lên để xem danh sách cuộc gọi nhỡ (biểu tượng màu xanh trong hình)Trong Missed calls sẽ thấy danh sách những cuộc gọi nhỡ.Bấm biểu tượng Home để trở về màn hình chính7.Tạo contactChọn biểu tượng hình người để add một contact (bieu tượng màu xanh trong hình)Chọn dấu + màu vàng để thêm contactChon tài khoản cần tạo contact (ở đây chọn ThanhVan)Chọn OkTrong Tab ThanhVan Phonebook:Display name: Điền tên contact cần add vaofTrong phần Phone number: chọn new để add số extentionAdd contact phoneChọn OKChọn OKLàm tương tự cho các contact còn lạiTrong tab Phonebook:Chọn biểu tượng màu xanh: để thực hiện cuộc gọiChòn biểu tượng dấu + màu vàng để add một contactBiểu tượng X để xoá contactBiểu tượng Open để xem info contactPhía trên là những hướng dẫn cơ bản để sử dụng phần mềm 3CXPhone.PS: Trong trường hợp không nhận được cuộc gọi hoặc gọi không được vui lòng thoát phần mềm vào mở lại. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 3CX CHO WINDOWS Tạo tài khoản SIP Trên giao diện phần mềm chọn biểu tượng hình vuông hay gọi biểu tượng Home phía hình.(biểu tượng Home màu xanh hình) Tiếp theo chọn biểu tượng Accounts Trong cửa sổ Accounts chon New để tạo add Account Trong sổ Account Settings điền thông tin tài khoản vào: - Account name: đặt tên tài khoản - Caller ID: đặt tên ID tài khoản - Extention: số điện thoại nội VOIP hay gọi extention - ID: Nên để số điện thoại extention - Password: mật số điện thoại extention minh - I am in the office-Local IP:192.168.18.250 công ty - I am out the office-Extention IP: 115.78.237.91 văn phòng (Cù Lao, Bến đò) Sau chọn OK Tiếp tục chọn OK Kiểm tra điện thoại thấy Tên tài khoản: Thanh Vân Biểu tượng:On Hook phát sáng màu xanh Biểu tượng: Available phát sáng màu xanh Vậy đăng ký thành công Thực gọi - Trên hình bấm số điện thoại cần gọi bấu vài biểu tượng màu xanh - Ví dụ gọi đến:6600 - Tiếp theo chọn biểu tượng màu xanh để thực gọi Cuộc gọi đổ chuông Để kết thúc gọi chọn biểu tượng màu đỏ Nhận gọi Khi có gọi đến: - Chiểu biểu tượng màu xanh để nhận gọi - Chọn biểu tượng màu đỏ để từ chối gọi - Chọn biểu tượng email để vào Voicemail Cuộc gọi kết nối 4 Giữ gọi Trong trò chuyện mà bận công việc bạn muốn người gọi người nhận chờ gọi bạn bấm phím HOLD hình Bạn thấy biểu tượng Hold chuyển sang màu xanh Biểu tượng Line chuyên sang màu cam Để kết thúc giữ gọi tiếp tục trò chuyện bạn chọn lại biểu tượng Hold màu xanh Chuyển gọi Để chuyển gọi đến số extention khác bạn chọn biểu tượng Transfer Lúc điện thoại bạn chuyển sang trạng thái chờ gọi sau bạn bấm số điện thoại cần chuyển muốn chuyển máy người nhận 6601 sau bấm biểu tượng gọi màu xanh Lúc gọi chuyển đến số cần chuyển Điện thoại bạn trạng thái sẵn sàng cho gọi khác 5 Xem lịch sử gọi Trên hình bạn chọn biểu tượng mũi tên qua lại biểu tượng gọi (nút màu xanh hình) Bạn thấy danh sách lịch sử gọi 6 Xem gọi nhỡ Trên hình chọn biểu tượng mũi tên quay lên để xem danh sách gọi nhỡ (biểu tượng màu xanh hình) Trong Missed calls thấy danh sách gọi nhỡ Bấm biểu tượng Home để trở hình Tạo contact Chọn biểu tượng hình người để add contact (bieu tượng màu xanh hình) Chọn dấu + màu vàng để thêm contact Chon tài khoản cần tạo contact (ở chọn ThanhVan) Chọn Ok Trong Tab ThanhVan Phonebook: Display name: Điền tên contact cần add vaof Trong phần Phone number: chọn new để add số extention Add contact phone Chọn OK Chọn OK Làm tương tự cho contact lại Trong tab Phonebook: Chọn biểu tượng màu xanh: để thực gọi Chòn biểu tượng dấu + màu vàng để add contact Biểu tượng X để xoá contact Biểu tượng Open để xem info contact Phía hướng dẫn để sử dụng phần mềm 3CXPhone P/S: Trong trường hợp không nhận gọi gọi không vui lòng thoát phần mềm vào mở lại ... extention - ID: Nên để số điện thoại extention - Password: mật số điện thoại extention minh - I am in the office-Local IP:1 92. 168.18 .25 0 công ty - I am out the office-Extention IP: 115.78 .23 7.91... Biểu tượng Open để xem info contact Phía hướng dẫn để sử dụng phần mềm 3CXPhone P/S: Trong trường hợp không nhận gọi gọi không vui lòng thoát phần mềm vào mở lại ...Trong cửa sổ Accounts chon New để tạo add Account Trong sổ Account Settings điền thông tin tài khoản vào: - Account name: đặt tên tài khoản - Caller ID: đặt tên ID tài khoản - Extention: số điện
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG dẫn sử DỤNG PHẦN mềm 3CX CHO WINDOWS, HƯỚNG dẫn sử DỤNG PHẦN mềm 3CX CHO WINDOWS, HƯỚNG dẫn sử DỤNG PHẦN mềm 3CX CHO WINDOWS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay