Giáo trình cơ sở kỹ thuật chế bản

74 49 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 19:54

Chế bản là làm ra bản in, nói cách khác nó là cách kết hợp chữ viết, tranh ảnh... thành một tài liệu sẵn sàng để in ấn. Trước đây, công việc này được làm hoàn toàn thủ công và rất vất vả. Ngày nay, cùng với cuộc cách mạng máy tính, công việc của nhân viên chế bản điện tử đã hoàn toàn thay đổi. Họ có sự giúp sức của những phần mềm chế bản ngày càng được nâng cấp hiện đại hơn, tiện lợi hơn và nhiều tính năng vượt trội hơn như QuarkXPress, In Design, AI,.. giúp cho công việc chế bản trở nên dễ dàng và nhanh chóng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA IN VÀ TRUYỀN THÔNG    sở kỹ thuật chế  sở kỹ thuật chế Chương I: Tổng quát Trang | sở kỹ thuật chế I Chế Khái niệm: Chế làm in, nói cách khác cách kết hợp chữ viết, tranh ảnh thành tài liệu sẵn sàng để in ấn Trước đây, công việc làm hoàn toàn thủ công vất vả Ngày nay, với cách mạng máy tính, công việc nhân viên chế điện tử hoàn toàn thay đổi Họ giúp sức phần mềm chế ngày nâng cấp đại hơn, tiện lợi nhiều tính vượt trội QuarkXPress, In Design, AI, giúp cho công việc chế trở nên dễ dàng nhanh chóng Công việc : Đối với nhân viên chế họ thường làm công việc sau:  Nhận file khách hàng chuyển đến kiểm tra, xử lý số lỗi trước xuất phim hay kẽm Do cần biết tất phần mềm mà khách hàng sử dụng (vd Corel, AI, InDesign,  Bình trang điện tử, tùy sử dụng hệ thống máy ghi lưu đồ làm việc hãng mà ta phần mềm bình khác nhau, vd Heidelberg SignaStation, Screen FlatWorker,  Vận hành máy ghi phim ghi kẽm, tùy vào máy mà quy trình vận hành khác Không thế, nhân viên chế đánh giá xem người định hướng cho trình in ấn Họ hiểu sản phẩm in in thành phẩm theo cách từ bù trừ thông số hợp lí in để không làm ảnh hưởng đến giai đoạn sau Hình : Quá trình chế bố trí in in định vị đường cấn cho công đoạn thành phẩm Trang | sở kỹ thuật chế II Quy trình chế : Bài mẫu khách hàng gửi tới đa phần định dạng file, lúc người chế cần kiểm tra tiến hành dàn trang, bình trang Nếu khách hàng gửi mẫu sản phẩm người chế scan lại, sau phân loại thành đối tượng: hình ảnh vector, bitmap, text tiến hành theo bước sau: a Bước 1: Xử lí hình ảnh đồ hoạ ( hình ảnh vector) Dùng phần mềm chuyên dụng AI, Corel,… để vẽ lại.Chú ý không nên dùng đường hairline để vẽ đường mảnh chúng dễ bị trình ghi bản, trình in Nếu vẽ yếu tố bóng mờ phải explants appaerence Nếu không yếu tố bị nhìn thấy chúng file gốc b Bước : Xử lí hình ảnh bitmap Trang | sở kỹ thuật chế Dùng phần mềm Photoshop để xử lí Điều quan trọng phải biết điều chỉnh cho hình ảnh bitmap in độ phân giải thích hợp c Bước : Xử lí text thể dùng phần mềm word để copy vào phần mềm dàn trang Cần lưu ý đối tượng text nên xử lí create outline, không máy ghi không hiểu nó bị dịch chuyển trình chuyển đổi thiết bị phần mềm với d Dàn trang Sử dụng phần mềm dàn trang Adobe Indesign, Adobe Illustraitor,… e Bình trang Khi tiến hành bình trang, người chế sử dụng nhiều phần mềm ứng dụng khác để bình trang in Adobe Illustraitor, Adobe Indesign, Coreldraw, Artios card… f RIP Trong giai đoạn người chế thiết lập thông số phù hợp với in ‐ Thiết lập tách màu: màu pha màu CMYK ‐ Thiết lập góc xoay tram: ví dụ C: 150, B: 450, M: 750 Y: 00 ‐ Thiết lập hình dạng tram: chọn tram AM FM ‐ Thiết lập độ phân giải ‐ Thiết lập máy ghi màu ‐ Thiết lập trapping ‐ Calibration dotgain III Các định dạng file thường sử dụng chế bản: chương trình ứng dụng xử lý ảnh, vẽ hình ảnh chất lượng cao Adobe Photoshop, Fractal, Design, Painter cho phép lưu hình ảnh dạng riêng đọc chương trình Những dạng file ưu điểm: kích thước file nhỏ,khả lưu file an toàn (như layers, kênh màu ).Nếu sử dụng chương trình ứng dụng nên lưu file dạng chương trình Nếu cần chuyển liệu đến chương trình dàn trang hay yêu cầu khác nên lưu dạng phù hợp với phần mềm ứng dụng để xử lý Các phận chế xử lý hình ảnh qua nhiều khâu phần mềm khác trước xuất Trang | sở kỹ thuật chế hình ảnh Vậy lưu hình ảnh nên lưu dạng chuẩn để nhiều phần mềm đọc TIFF, EPS hay JPEG Định dạng file TIFF: TIFF (có tên đầy đủ Tag Image File Format) định dạng file cổ điển Nó phát triển hãng Aldus (nay sát nhập vào hãng Adobe) hãng Microsoft Các thông số hình ảnh lưu thẻ đoạn (tags) chuẩn Các thẻ đoạn "riêng" định nghĩa Nội dung chúng đọc chương trình ứng dụng đặc biệt Do thẻ đoạn định nghĩa cách tự do, nên TIFF định dạng file mạnh mẽ mở rộng Định dạng file TIFF dựa phương pháp nén "Lempel-Ziv-Welch" phương pháp nén đơn giản không liệu Dạng file phát triển đặc biệt cho ứng dụng dàn trang, chương trình xử lý ảnh đọc nhiều môi trường khác Hầu hết phần mềm ứng dụng nhất, lưu hình ảnh dạng bitmap trắng đen, màu RGB, màu CMYK Lab dạng file TIFF Các ưu điểm file TIFF: - Lưu thông với kênh alpha ứng dụng - Lưu file để xử lý môi trường đặc biệt PC Macintosh Hầu hết ứng dụng dàn trang mở file TIFF tạo máy PC hay Macintosh hai loại PC Macintosh nên lưu theo nơi mà phần mềm dàn trang sử dụng Hầu hết ứng dụng dàn trang khả tự động tách màu hình ảnh dạng TIFF theo CMYK nhập vào Các file màu CMYK dạng TIFF thường kích thước nhỏ, thời gian xử lý nhanh dạng file EPS Định dạng file EPS tên đầy đủ Encapsulated Postscript, Đây định dạng dùng lưu trữ file đồ họa Các phần mềm đồ họa CorelDRAW chẳng hạn, bên chúng sẵn cấu trúc liệu chuẩn giúp chúng chuyển sang định dạng EPS cần thiết cho trình xử lý sau Định dạng file EPS nguồn gốc từ ngôn ngữ Postscript, EPS sử dụng để chuyển đổi kết hợp liệu vectơ bitmap, điều nghĩa định dạng file EPS chứa thông tin nhúng thay đổi EPS định dạng file đặc biệt ngôn ngữ mô tả trang độc lập với thiết bị Bên chúng cấu trúc giống định dạng file Postscript, chúng lại đặt vào phần mềm ứng dụng khác định dạng TIFF, BMP Một hình ảnh "Preview" độbphân giải thấp viết thêm vào phần Header file EPS, đặt vào phần mềm dàn trang, hình ảnh "Preview" sử dụng cho việc hiển thị Trang | sở kỹ thuật chế Định dạng file JPEG: JPEG (tên đầy đủ File Interchange Format (JFIF), tên JPEG viết tắt từ tên công ty phát minh định dạng nén Joint Photographic Expert Group) định dạng file nén, thường sử dụng đặc biệt cho liệu lớn, cho việc tối ưu hóa chu trình làm việc chế (ví dụ cho báo chí chẳng hạn) cho Internet Định dạng nén kết hợp từ nhiều phương pháp nén khác Các hình ảnh nén dựa thay đổi hàm Cos riêng biệt, phương pháp tỉ lệ nén cao (có thể lên đến 1:100) tùy thuộc vào thông số chọn Tuy nhiên tỉ lệ mát phương pháp nén tùy thuộc vào hình ảnh Định dạng file JPEG lưu không gian màu RGB CMYK, không lưu không gian màu CIELab Trang | sở kỹ thuật chế Chương II: Màu sắc Độ phân giải Trang | sở kỹ thuật chế Màu sắc dùng lần in ấn vào kỷ 15 Việc sử dụng màu nhìn chung bị giới hạn qua việc dùng màu tông nguyên cho mục đích trang trí Mãi đến đầu kỷ 18, Jacob Christoph Le Blon giới thiệu việc in hình tầng thứ màu Le Blon người chịu ảnh hưởng công trình Isaac Newton- chọn mực màu vàng, Red Blue làm màu cấp Những loại mực mở đường cho màu vàng, Magrenta Cyan ngày Hiệu tầng thứ thu nhờ sử dụng kỹ thuật khắc chạm thủ công in đồng Qui trình tạo in mẫu vào khoảng năm 1704 Những in phần tử in chìm màu in máy cuộn Seigburg vào năm 1914 Trong thời gian này, máy in nhiều đơn vị lắp đặt Chicago Máy cấu trúc tách rời đơn vị in màu Tuy nhiên, người ta cho phải cuối năm 1920 đầu năm 1930 ấn phẩm in chồng màu thành công máy in nhiều màu tạo máy lẽ công ty Albert chế tạo I Các nguyên lý tổng hợp màu sắc: Bản chất màu sắc: Để hiểu trình tái tạo màu sắc, điều cần thiết phải đánh giá mức tượng màu sắc Để làm sáng tỏ điều này, cần phải xem xét chất ánh sáng, nó, màu sắc không tồn Ánh sáng lượng phát xạ mà mắt thường người thấy Theo mục đích phục chế màu, giả sử ánh sáng di chuyển theo chuyển động sóng, với màu sắc ánh sánh biến thiên theo độ dài bước sóng Bước sóng đo đạc xếp với dạng khác lượng dải quang phổ điện từ Dải quang phổ điện từ xếp từ sóng cực ngắn tia gamma phát vật liệu phóng xạ sóng vô tuyến Những sóng dài đến hàng dặm Ánh sáng khả biến - vùng quang phổ thấy - bước sóng từ 400 đến 700 nm (hàng triệu mm) Dưới 400 nm tia cực tím, 700nm tia hồng ngoại Hình : dãy quang phổ khả kiến Các vùng quang phổ thấy xuất tự nhiên cầu vồng, tạo cách dễ dàng phòng thí nghiệm cách cho tia sáng hẹp ánh Trang | sở kỹ thuật chế sáng trắng qua lăng kính thủy tinh.Vùng quang phổ xuất chia thành mảnh màu Blue, Green Red thật tạo thành từ nhiều màu với biến thiên cực nhỏ từ 400nm đến 700nm Các màu quang phổ mặt lý tính màu khiết Sự phân tích ánh sáng trắng thành quang phổ nhìn thấy tái kết hợp quang phổ để tạo thành ánh sang trắng lần nhà bác học tiếng người Anh Isaac Newton chứng minh trình bày vào năm 1704 Hình : Sự khúc xạ tia sáng qua lăng kính tạo thành quang phổ Lý mà dải quang phổ hình thành cách đưa ánh sáng trắng qua lăng kính liên quan đến khúc xạ ánh sáng từ môi trường (không khí) sang môi trường khác (thủy tinh) Lăng kính làm khúc xạ tia sáng bước sóng ngắn nhiều tia sáng bướcsóng dài làm lan tỏa tia sáng thành quang phổ nhìn thấy (như hình minh họa) Các giọt nước mưa đóng vai trò tương tự lăng kính, tia sáng hẹp ánh nắng mặt trời xuyên qua đám mây để hình thành cầu vồng tia sáng bị khúc xạ nước không khí Khi bước sóng 400 700nm trộn lại với tỉ lệ gần cảm giác ánh sáng trắng Nhưng mắt người uyển chuyển điểm này: thường chấp nhận ánh sáng từ đèn dây tóc màu trắng, lúc khác lại xem ánh sáng từ bầu trời xanh màu trắng Rõ ràng mắt người thích nghi với nhiều nguồn sáng khác Nguyên lý tổng hợp màu cộng : Khi bước sóng ánh sáng kết hợp lại theo tỉ lệ không nhau, cảm nhận màu Đây tảng qui trình tái tạo màu cộng Các màu cấp (primary colors) trình ánh sáng màu Red, Blue, Green Ngoài màu này, màu thứ cấp tạo cách cộng màu cấp lại với nhau: Red kết hợp với Green cho vàng, Red kết hợp với Blue cho màu Magienta, Blue kết hợp với Green cho màu Cyan Sự diện tất màu cho màu trắng thiếu mảu tạo màu đen Red + Green = vàng Red + Blue = Magienta Green + Blue = Cyan Red + Green + Blue = trắng Trang | .. .Cơ sở kỹ thuật chế Chương I: Tổng quát Trang | Cơ sở kỹ thuật chế I Chế Khái niệm: Chế làm in, nói cách khác cách kết hợp chữ viết, tranh... | Cơ sở kỹ thuật chế II Quy trình chế : Bài mẫu khách hàng gửi tới đa phần định dạng file, lúc người chế cần kiểm tra tiến hành dàn trang, bình trang Nếu khách hàng gửi mẫu sản phẩm người chế. .. gian màu RGB CMYK, không lưu không gian màu CIELab Trang | Cơ sở kỹ thuật chế Chương II: Màu sắc Độ phân giải Trang | Cơ sở kỹ thuật chế Màu sắc dùng lần in ấn vào kỷ 15 Việc sử dụng màu nhìn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình cơ sở kỹ thuật chế bản, Giáo trình cơ sở kỹ thuật chế bản, Giáo trình cơ sở kỹ thuật chế bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay