Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống và chăm sóc lan phi điệp tím (Dendrobium anosmum lindl) tại khu vực Vĩnh Phúc

51 29 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 19:14

Lan là một trong thế giới các loài hoa, hoa lan là một trong những loài hoa đẹp nhất. Hoa lan đƣợc coi là loài hoa tinh khiết, hoa vƣơng giả cao sang vua của các loài hoa. Hoa lan không những đẹp về màu sắc mà còn đẹp cả về hình dáng, cái đẹp của hoa lan thể hiện từ những đƣờng nét của cánh hoa tao nhã đến những dạng hình thân lá, cành duyên dáng ít có loài hoa nào sánh nổi. Những năm gần đây, ở khắp nƣớc ta, rất nhiều ngƣời có cái thú vui chăm sóc một chậu phong lan ở ngay nơi mình sống. Ngƣời có điều kiện kinh tế dồi dào, đất đai rộng, thì lập một vƣờn Hoa lan có đầy đủ giàn treo, các phƣơng tiện gây trồng, chăm sóc và có thể kinh doanh một phần. Ngƣời sống nơi chật hẹp, thì chỉ cần một chút nhỏ không gian đủ treo một vài giò phong lan, có thể nơi cửa sổ, cạnh lối đi. Chi lan hoàng thảo (Dendrobium) là một chi lớn trong họ lan (Orchidaceae) trên thế giới có đến 1600 loài phân bố trải dài từ Triều Tiên, Nhật Bản qua Đông Dƣơng, Malaysia, Indonesia đến Australia và các đảo pôlynesi. Ở Việt Nam chi có đến 100 loài xếp trong 14 tông phân biệt nhau phức tạp bằng thân( củ giả), lá, hoa. Lan phi điệp (Dendrobium anosmun lindl.) là một loài trong chi hoàng thảo (Dendrobium). Đặc điểm của loài là hoa thƣờng mọc dọc theo các đốt ở 23 thân phía ngọn. Tùy vùng miền xuất xứ mà hình dáng hoa khác nhau, độ đậm nhạt khác nhau, độ bay của cánh, hình dáng môi hoa, phân bố màu sắc...khác nhau. Nguồn giống lan rừng ngày càng cạn kiệt, những khóm lan rừng ngoài tự nhiên giờ còn rất ít do sự khai thác cạn kiệt của ngƣời dân. Cần có những phƣơng pháp nhân giống phù hợp đat hiệu quả cao để giảm thiểu việc khai thác lan rừng. Đồng thời mỗi giai đoạn sinh trƣởng, phát triển của cây cần có chế độ chăm sóc khác nhau phù hợp với từng giai đoạn và vùng miền. Chính vì vậy tôi xin đƣợc thực hiện đề tài: “Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống và chăm sóc lan phi điệp tím (Dendrobium anosmum lindl.) tại khu vực Vĩnh Phúc”. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 2 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 1.1. Đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứu. • Đặc điểm hình thái. Cây Phi điệp tím hay còn gọi Giả hạc (Dendrobium anosmum) là một loài có mặt hoa rất đa dạng từ tím đến hồng nhạt, trắng. Thuộc chi Hoàng thảo (Dendrobium) họ Lan (Orchidaceae). Đặc điểm hình thái: Thân phi điệp có thể dài tới 2 m buông rũ xuống. Mọc thành từng cụm qua các năm thuộc nhóm đa thân. Giả hành hay thân giả cũng là cơ quan dự trữ nƣớc, vì thế nếu thiếu nƣớc cây đa thân có thể duy trí sự sống lâu hơn những loại cây đơn thân. Thân chia thành nhiều đốt mỗi đốt chứa một mắt ngủ. Độ dài của đốt phụ thuộc vào giống, độ tuổi của cây, môi trƣờng....màu sắc thân phi điệp rất đa dạng từ xanh , tím, chấm tím độ mập của thân có thể có đƣờng kính 1.5cm khi vào mùa nghỉ. Lá đơn mọc cách so le trên hành giả dài 1015cm rộng 34cm . Mép lá nguyên hệ gân song song đầu lá nhọn. Cây thƣờng rụng lá vào mùa thu, đông khi cây đã thắt ngọn, bƣớc vào mùa nghỉ. Hình 1.1: Hình thái lan phi điệp Rễ phi điệp nhỏ 1,52mm, có hình trụ có nhánh từ bậc 1 bậc 2 cho đến bậc 3 hay không và thƣờng rất dài. Khác với những loài đơn thân rễ mọc thẳng đứng từ thân và thƣờng xen kẽ với lá thì rễ của phi điệp chủ yếu mọc từ căn hành. Hoa to tới 10cm mọc từ 1 3 chiếc ở các đốt đã rụng lá, hoa nở từ đầu xuân đến cuối hè có một số có thể nở vào mùa thu. Mỗi vùng miền lại có một mặt hoa blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 3 khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt hoa của loài. Hoa có hƣơng thơm ngào ngạt và lâu tàn (2 – 3 tuần lễ). Nhiều hoa trên phát hoa, một cây nếu mạnh khỏe có thể ra tới 50 – 70 hoa. Hình 1.2: Hình thái mặt hoa phi điệp. • Nguồn gốc, phân bố và điều kiện sinh thái khí hậu Nguồn gốc, phân bố: Cây phân bố rộng từ Srilanca, Ấn Độ, Mianma, Lào , Thái Lan, Việt Nam Indonesia đến Tân Ghi Nê. Ở Việt Nam Cây mọc từ Bắc vào Nam Trung Bộ (Tây Nguyên) nhƣ Hoà bình, Thái nguyên, Phú thọ, Cao bằng, Lạng sơn, Cát bà, Thái nguyên, Ninh bình, Phong nha, Daklay, Chumoray, Hòn hèo, Di linh... Điều kiện sinh thái khí hậu: Cây là phong lan của rừng nhiệt đới, thƣờng mọc trên các cành cây ở cao độ khoảng 5001500 m. 1.2. Các nghiên cứu về nhân giống và chăm sóc một số loài hoàng thảo. • Nghiên cứu nước ngoài. Các nghiên cứu về nhân giống bằng phƣơng pháp lai hữu tính. Năm 1844, Newman – một nhà vƣờn ngƣời Pháp đã làm nảy mầm hạt lan bằng cách rắc hạt lên các cục đất quanh gốc cây lan to. Sự thành công này đã lan rộng nhƣng chƣa có lời lý giải cụ thể. Năm 1904, Noel Bernard thực hiện phƣơng pháp gieo hạt cộng sinh với nấm để gây sự nảy mầm. Năm 1909, Hans Burgeff đã blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 4 làm nảy mầm đƣợc hạt của Laelio, Cattleya trên môi trƣờng dinh dƣỡng gồm 0,33% đƣờng saccarose trong điều kiện hoàn toàn bóng tối. Năm 1922, Lewis Knudson, nhà khoa học ngƣời Mỹ lại thành công trong việc gieo hạt ở môi trƣờng thạch. Ông cũng nhận thấy rằng sự nảy mầm của hạt còn phụ thuộc vào thời gian thu quả. Trong tự nhiên, muốn hạt lan nảy mầm phải có sự hỗ trợ của một loại nấm ký sinh. Bernard (1904) đã tìm ra một số loài nấm có thể giúp nảy mầm ở hạt lan, mỗi loài có tác dụng trên một số loài lan nhất định nhƣ: – Rhizoctonia repens giúp nảy mầm ở Cattleya, Laelia, Angraecum, Paphiopedium. – Rhizoctonia mucoroides giúp nảy mầm ở Vanda, Phalaenopsis. – Rhizoctonia lanuginosa giúp nảy mầm ở Oncidium, Dendrobium, Miltonoa và Odontoglossum. Về phân bón. Năm 1992, Supaporn và Pornprasit nghiên cứu ảnh hƣởng của phân bón và các chất điều hoà sinh trƣởng đến sự phát triển và chất lƣợng hoa lan Dendrobium ekapol “Panda no.1” đã kết luận bón phân 202020 làm tăng số lƣợng giả hành, tăng số hoa và kéo dài độ bền hoa cắt. Bổ sung αNAA 5 ppm, 20 ppm vitamin B1 hoặc 1% LiquinoxStart 1 tuần 1 lần trong vòng 1 tháng có hiệu quả tốt nhất đối với sinh trƣởng của giả hành. Bổ sung 1000 ppm Paclobutrazol 1 tuần 1 lần trong vòng 1 tháng có tác dụng làm tăng chiều cao cây Dendrobium ekapol “Panda no.1”. YinTung Wang (1995) nghiên cứu ảnh hƣởng của phân bón đến sinh trƣởng, phát triển của lan Dendrobium đã kết luận Dendrobium Linapa “No.3” trồng chậu với giá thể vỏ thông cỡ nhỏ và bón phân N:P:K 20:8,6:16,6 hàm lƣợng 1 glít thúc đẩy sự xuất hiện và phát triển của giả hành, kéo dài tuổi thọ của rễ, thúc đẩy hình thành mầm hoa và tăng số lƣợng hoa. Nhằm xác định tỷ lệ N:P:K tốt nhất cho Dendrobium nobile Lindl. trồng chậu, năm 2008 Rebecca G. Bichsel và cs nghiên cứu tỷ lệ N và K là 0; 50; 100; 200; 400 mglít, tỷ lệ P là 0; 25; 50; 100; 200 mglít và khẳng định tỷ lệ N:P:K lần lƣợt là 100 mglít, 50 mglít, 100 mglít thích hợp nhất cho lan Dendrobium nobile Lindl. giúp tăng chiều cao cây, tăng kích thƣớc giả hành, tăng số hoa và chất lƣợng hoa • Nghiên cứu trong nước. Kết quả nghiên cứu nhân giống in vitro cây Lan Thạch hộc (Dendrobium nobile Lindl) đƣợc thực hiện với môi trƣờng MS 1962 cải tiến; độ pH 5,8; khử trùng hơi ở nhiệt độ 121°C trong 18 phút. Nhiệt độ phòng nuôi cấy 25°C; ẩm độ 65%, cƣờng độ chiếu sáng 2000 lux, 16 giờ sáng8 giờ tối. Kết quả nghiên cứu cho thấy quả Lan Thạch hộc đƣợc khử trùng bằng dung dịch NaCLO 1%, trong thời gian 15 phút cho tỷ lệ mẫu sống cao đạt 86,33%. Mẫu sau khi vô trùng cho tỷ lệ tái blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 5 sinh phôi cao nhất trong môi trƣờn MS cải tiến đạt tỷ lệ tái sinh 100%. Ở giai đoạn nhân nhanh tiến hành thử nghiệm trên môi trƣờng MS bổ sung BA, Kinetine và TDZ. Kết quả cho thấy môi trƣờng MS bổ sung BA với nồng độ 1mgL cho hệ số nhân nhanh chồi đạt 6,13 lần, chồi mập, xanh đậm sau 4 tuần nuôi cấy. Ở giai đoạn ra rễ sử dụng môi trƣờng MS kết hợp với chất kích thích sinh trƣởng NAA và than hoạt tín. Kết quả NAA ở nồng độ 0,5mgL cho tỷ lệ ra rễ của cây Lan Thạch hộc đạt 100%, số rễ chồi đạt 4,10 rễ, chiều dài rễ đạt 4,13cm, rễ đạt tiêu chuẩn ra cây; Giá thể ra cây Lan Thạch hộc là than củi cho tỷ lệ sống 92,22%. Cây lan Thạch hộc nuôi cấy mô thích hợp với giá thể thoáng và giữ nƣớc tốt. Về phân bón : Nghiên cứu về ảnh hƣởng của dinh dƣỡng qua lá đến quá trình sinh trƣởng và phát triển của lan hoàng thảo thạch hộc (dendrobium noble lindl) cây thí nghiệm cao 13cm. Sử dụng các loại phân phun qua lá thu đƣợc kết quả sau. Các loại chế phẩm dinh dƣỡng khác nhau đã có ảnh hƣởng rõ rệt tới động thái tăng trƣởng chiều dài cành lan. Sau 60 ngày theo dõi, chiều dài cành lan ở công thức phun dinh dƣỡng Yogen đạt cao nhất là 29,34 cm; tăng 16,02 cm (từ 13,32cm 29,34cm); công thức sử dụng dinh dƣỡng Antonik tăng chậm hơn đạt 12,40cm (từ 13,35cm 25,75cm) tiếp đó là công thức sử dụng Growmore chiều dài cành tăng 10,09 cm (từ 13,44cm 23,53cm); tăng chậm nhất là các cây lan đƣợc phun loại dinh dƣỡng Đầu trâu chỉ là 8,53cm (từ 13,42cm 21, 95 cm). Xét chỉ tiêu đƣờng kính thân không có sự sai khác có ý nghĩa giữa các công thức đƣợc sử dụng các loại chế phẩm dinh dƣỡng qua lá khác nhau. Nhƣ vậy, các loại dinh dƣỡng có tác động khác nhau đến động thái tăng trƣởng chiều dài cành lan Thạch hộc rừng bản địa ở nhóm và chế phẩm dinh dƣỡng Yogen cho mức tăng trƣởng về chiều dài cành lan tốt nhất. Tại các công thức thí nghiệm đều có biểu hiện sự sai khác về động thái tăng số lá của cây lan . Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu sự sai khác giữa các công thức chƣa rõ rệt và sự sai khác này chỉ tƣơng đôi rõ ở giai đoạn 4560 ngày sau trồng. Sau 60 ngày trồng, với chỉ tiêu sô lá TB cây việc phun Yogen , Antonik (đạt 6,3 và 6 lácây) cùng tôt hơn các công thức khác; tiếp theo là CT3 sử dụng Growmore đạt 5,3 lá và CT4 sử dụng dinh dƣỡng Đầu trâu có sô lá ít nhất chỉ đạt 4,3 lá . blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 6 CHƢƠNG 2 MỤC TIÊUNỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP. 2.1 Mục tiêu nghiên cứu. Tổng hợp đƣợc kinh nghiệm nhân giống và chăm sóc một số loài lan. Tìm ra đƣợc phƣơng pháp nhân giống tối ƣu cho loài lan phi điệp(Dendrobium anosmum) Xác định đƣợc chế độ tƣới nƣớc phù hợp cho loài phi điệp. Xác định đƣợc chế độ phân bón phù hợp cho loài phi điệp. 2.2 Đối tƣợng, địa điểm và phạm vi nghiên cứu. Đối tƣợng : lan phi điệp (Dendrobium anosmum). Phạm vi: Trồng và chăm sóc tại Vĩnh Phúc. 2.3 Nội dung nghiên cứu. Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu nêu trên đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung sau: Tổng hợp kinh nghiệm nhân giống và chăm sóc một số loài lan. Nhân giống lan phi điệp bằng các phƣơng pháp khác nhau. Nghiên cứu ảnh hƣởng của chế độ tƣới nƣớc đến tình hình sinh trƣởng của cây. Nghiên cứu ảnh hƣởng của chế độ phân bón tới tình hình sinh trƣởng của cây. 2.4.Vật liệu thí nghiệm. Các vật liệu nghiên cứu cần thiết gồm: Giàn lƣới, giàn khung, chậu đất,móc sắt, quang treo, sơ dừa, than... Vitamin B1,atonik,ridomill, phân trâu, phân dê, phân đầu trâu 501, phân đầu trâu 701... 160 mắt ngủ lan phi điệp. 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu. 2.5.1. Phương pháp kế thừa có chọn lọc. Phƣơng pháp này tiến hành bằng quá trình sƣu tập, kế thừa các tài liệu có liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Từ đó tiến hành phân tích những số liệu cần thiết để sử dụng cho báo cáo. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 7 2.5.2.Phương pháp chuyên gia. Tham khảo ý kiến và định hƣớng của các thầy cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoa lan và tham khảo ý kiến một số nhà vƣờn để lựa chọn phƣơng pháp gây trồng và chăm sóc thích hợp. 2.5.3.Phương pháp ngoại nghiệp: Điều tra khảo sát thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tại địa điểm nghiên cứu. Công tác chuẩn bị: cây giống, giá thể trồng, giàn che, chậu trồng, bình nƣớc tƣới … đƣợc chuẩn bị trƣớc và đã qua xử lý. Thuốc bảo vệ thực vật: b1,atonik, NPK đầu trâu, ridomill…. 2.5.3.1. Ảnh hưởng của số lượng mắt ngủ lên kết quả giâm hom. Công tác chuẩn bị gồm: Nhà lƣới, chậu đất nung, giá thể than, sơ dừa, thuốc nấm, atonik, B1, lan giống....... Nhà lƣới đƣợc che lƣới đen phía trên bằng lƣới 70% nắng và lƣới ngang 4 phía quanh vƣờn. Chậu đất nung không tráng men. Sơ dừa đƣợc đập nát phơi khô ngâm thuốc trừ nấm để trừ nấm bệnh. Than đƣợc ngâm trong nƣớc 1 tuần đảm bảo no nƣớc không hút nƣớc ngƣợc lại từ hom. Than chiếm 80% sơ dừa chiếm 20% phủ lớp trên bề mặt của chậu. Tiêu chuẩn hom giống dùng để nhân giống. Cây lan dùng để nhân giống đang ở thời kỳ nghỉ trƣớc mùa hoa. Nguồn giống đƣợc cắt từ những giò lan khỏe các mắt ngủ trên giả hành còn nguyên vẹn . Giả hành căng không nhăn nheo mắt ngủ chƣa ra hoa. Thời gian nhân giống: Thí nghiệm đƣợc thực hiện từ đầu tháng 3 là thời điểm cây lan đã thắt ngọn rụng lá thân căng nhƣng chƣa ra hoa. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 8 Hình 2.1 Giàn lan vị trí nhân giống. Các bƣớc thực hiện nhân giống lan Phi điệp: B1: Dùng dao tem mới hoặc kéo sắc để cắt thân cây, cắt giữa đốt để đảm bảo không làm hỏng mắt ngủ. Vị trí cắt cách căn hành 20cm ( vì những mắt ngủ gần căn hành sẽ khó nên keiki) blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 9 Hình 2.2 Lan giống sau khi cắt khỏi thân mẹ. B2: Cắt thân theo hai công thức . CTTN1: Mỗi hom gồm 34 mắt ngủ. CTTN2: Mỗi hom gồm 1 mắt ngủ. B3: Giả hành sau khi cắt đƣợc ngâm dung dịch gồm b1(3cc)+ atonik(3cc)+ 4 lít nƣớc ngâm trong vòng 15p . B4: Vớt các hom ra giá, để hom ráo nƣớc rồi chấm đầu bằng hỗn hợp xi măng trộn nƣớc nhằm hạn chế sự xâm nhập của nấm và vi khuẩn vào hom làm thối hom. Hình 2.3 cắt hom theo hai CTTN blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 10 B5:Sau khi chấm đầu hom xong để hom vào nơi khô ráo một ngày sau thì mang hom ra trồng. Hình 2.4 Hiện trạng chi tiết mắt ngủ mỗi công thức Chú ý cách đặt hom: Đặt hom sao cho mắt ngủ không bị chũi xuống dƣới. Chăm sóc sau khi trồng: Chế độ chăm sóc sau khi trồng Trong 45 ngày đầu: (25220161042016) Ngày tƣới nƣớc 1 lần vào khoảng thời gian 910h sáng. Tƣới hỗn hợp gồm B1(1cc)+atonik(1cc)+2 lít nƣớc, 6 ngày tƣới 1 lần. Trong khoảng thời gian từ 45 – 90 ngày: (10420162552016) Thời điểm này cây bắt đầu nhú keiki và rễ kết hợp với thời tiết có nắng nhiều hơn nên cần tăng lƣợng nƣớc tƣới cho cây. Ngày tƣới nƣớc 2 lần vào khoảng thời gian 89h sáng và 45h chiều. Tƣới hỗn hợp gồm B1(1.5cc)+atonik(1.5cc)+2 lít nƣớc: 6 ngày tƣới 1 lần. Cứ 3 tuần tƣới 1 lần ridomill phòng trừ nấm cho hom với liều lƣợng 1g1 lít nƣớc. Che mƣa hoàn toàn trong thời gian cây từ 090 ngày . blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 11 Bảng 2.1: Đánh giá tỷ lệ mắt ngủ lên keiki: CTTN Tổng số mắt ngủ TN 30 ngày (252253) 45 ngày (104) 60 ngày (254) 90 ngày (255) Số mắt ngủ sống Tỷ lệ (%) Số mắt ngủ lên keiki Tỷ lệ (%) Số mắt ngủ lên keiki Tỷ lệ (%) Số mắt ngủ lên keiki Tỷ lệ (%) CTTN1 CTTN2 Bảng 2.2: Đánh giá tình hình phát triển của keiki. Ngày theo dõi CTTN1 CTTN2 Số lƣợng keiki lên Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Ghi chú Số lƣợng keiki lên Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Ghi chú 2.5.3.2. Ảnh hưởng của chế độ nước tới tình hình sinh trưởng phát triển cây. Nguyên liệu cây được lấy từ cây đợt thí nghiệm trước, thí nghiệm được chia làm 2 công thức mỗi công thức 30 cây chế độ nước thay đổi theo các mùa. Thời gian từ 1620161122016. CTTN1 chế độ tƣới nƣớc 1 ngày1 lần. CTTN2 chế độ tƣới nƣớc 2 ngày1 lần. Từ 212132017 CTTN1 chế độ tƣới nƣớc 3 ngày1 lần. CTTN2 chế độ tƣới nƣớc 6 ngày1 lần. Từ 232017152017 blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 12 CTTN1 chế độ tƣới nƣớc 1 ngày1 lần. CTTN2 chế độ tƣới nƣớc 2 ngày1 lần. Mỗi lần tưới 1 lít nước. Chế độ tưới được duy trì như trên trừ những ngày trời mưa thời gian tưới được lùi lại. Ghi chú: Có sự phân chia chế độ tƣới theo thời gian nhƣ trên bởi vì : Do đặc điểm sinh lý cây phi điệp có một thời gian nghỉ nhất định trong năm. Do đặc điểm khí hậu nơi cây sinh sống và nơi trồng thí nghiệm. + cụ thể cây giống bố mẹ đƣợc trồng thuần tại khu vực vĩnh phúc có thời gian phát triển từ tháng 3cuối tháng 11 và có mùa nghỉ từ tháng 12 cuối tháng 2 nên có sự phân bổ thời gian tƣới nƣớc nhƣ trên. Bảng 2.3: Ảnh hưởng của chế độ nước tới tình hình sinh trưởng phát triển cây. CTTN 1620161122016. 2122016132017 232017152017 Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Tình trạng sâu bệnh Ghi chú Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Tình trạng sâu bệnh Ghi chú Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Tình trạng sâu bệnh Ghi chú CTTN1 CTTN2 2.5.3.3. Ảnh hưởng của chế độ phân bón tới tình hình sinh trưởng phát triển cây. Để đánh giá ảnh hƣởng của chế độ phân bón tới sự sinh trƣởng của phi điệp thí nghiệm đƣợc chia làm 2 công thức thí nghiệm mỗi công thức 30 cây. CTTN1: Dùng phân hữu cơ gồm: 50% phân dê + 50% phân bò. CTTN2: Dùng phân bón lá đầu trâu 501 liều lƣợng 1g1 lít nƣớc. 7 ngày tƣới 1 lần. Trong thời gian từ 2122016132017 không bón phân cho cây. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 13 Kỹ thuật xử lý phân hữu cơ: Phân phải là phân đã hoai mục không lấy phân tƣơi gây sót lan. Gồm có 50% phân dê + 50% phân bò đƣợc trộn đều. Ngâm phân vào dung dịch gồm 30g ridomill+20 lít nƣớc trong 1 ngày. Sau đó đổ phân ra phơi nắng cho phân khô. Đối với phân bò có những bánh phải tách bánh phân tơi ra. Tiếp đó rắc vôi bột với tỉ lệ 5% . Rắc đều vào phân rồi đúc phân vào túi phân tan chậm để xử dụng. Nguyên tắc bón phân cho phi điệp. Vì phi điệp là cây có mùa nghỉ nên bón phân cho cây cần bón vào thời kỳ cây sinh trƣởng. Thời kỳ này cần bổ sung phân có hàm lƣợng đạm cao để cây phát huy tối đa khả năng phát triển thân lá. Chú ý vào thời gian mƣa nhiều cần giảm tỷ lệ đạm để tránh cây bị thối thân. Tránh đặt phân sát gốc cây gây cháy cây, sót cây. Phân đƣợc gắn vị trí cách gốc 510cm ngang hàng với gốc lan hoặc phía trên gốc lan với mục đích khi tƣới nƣớc dinh dƣỡng từ phân sẽ đƣợc rễ lan hấp thụ một cách hiệu quả nhất. Vào mùa nghỉ của lan việc bón phân cho lan là không cần thiết vì thời gian này cây lan không phát triển nên việc hấp thu chất dinh dƣỡng không hiệu quả. Mặt khác việc đặt phân vào thời kỳ này còn dễ gây nên các loại nấm bệnh cho lan. Bảng 2.4: Ảnh hưởng của chế độ phân bón tới tình hình sinh trưởng phát triển cây. CTTN 1620161122016. 2122016132017 232017152017 Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Tình trạng sâu bệnh Ghi chú Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Tình trạng sâu bệnh Ghi chú Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Tình trạng sâu bệnh Ghi chú CTTN1 CTTN2 blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 14 CHƢƠNG 3 ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU. 3.1 Đặc điểm chung của khu vực xã Đồng Tĩnh. Đồng Tĩnh thuộc huyện Tam Dƣơng Vĩnh Phúc. Xã có diện tích 10,33 km², dân số năm 1999 là 10543 ngƣời, mật độ dân số đạt 1021 ngƣờikm². Có quốc lộ 2C, đƣờng Tỉnh 302, Đƣờng 36m đi qua. Có kết nối thuận tiện với các khu du lịch trên địa bàn huyện Tam Đảo.Có Sông Phó đáy và sông Đào chảy qua. Có 6 cơn quan, trƣờng học, 15 công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tƣ nhân đứng chân trên địa bàn. 3.2 Điều kiện khí hậu của khu vực. Vị trí địa lý: Đồng Tĩnh thuộc huyện Tam Dƣơng Vĩnh Phúc. Cách thành phố Vĩnh YênVĩnh Phúc 14km về phía Tây Bắc. là vùng chuyển tiếp giữa vùng gò đồi trung du với đồng bằng Châu thổ sông Hồng, địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam Phía đông giáp Hoàng HoaTam Dƣơng. Phía tây giáp huyện lập thạch Vĩnh Phúc. Phía nam giáp thị trấn Hợp HòaTam Dƣơng. Phía bắc giáp huyện Tam Đảo. Điều kiện khí hậu: Đồng Tĩnh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, đƣợc chia thành 4 mùa rõ rệt. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 23°C, nhiệt độ cao nhất vào tháng 6, tháng 7 là 29,4°C, nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1 là 10°C thuận lợi cho cây trồng sinh trƣởng. Bình quân số giờ nắng trong năm là 14001600 giờnăm. Tháng có nhiều giờ nắng trong năm nhất là tháng 6 và tháng 7, tháng có ít giờ nắng trong năm ít nhất là tháng 3. Lƣợng mƣa trung bình hàng năm 14001500 mm, phân bố không đều, tập trung vào tháng 6, 7, 8 và 9. Chế độ gió: Trong năm có 2 loại gió chính: Gió đông nam thổi từ tháng 4 đến tháng 9; gió đông bắc: thổi từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau Độ ẩm không khí trung bình cao từ 8084%, tƣơng đối đều các tháng trong năm. Nhìn chung, điều kiện khí hậu, thủy văn của xã thuận lợi cho sự phát triển hệ sinh thái động, thực vật đa dạng cũng nhƣ các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 15 CHƢƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Tổng hợp kinh nghiệm nhân giống và chăm sóc một số loài lan. Hiện nay nguồn lan rừng đang dần cạn kiệt do sự khai thác bừa bãi của ngƣời dân. Các dòng lan có giá trị thƣởng ngoại cao nhƣ đai châu, quế, trầm, phi điệp... ngày càng khan hiếm kéo theo việc giá thành tăng cao. Nên việc nghiên cứu ra các phƣơng pháp nghiên cứu một số loài trên là việc rất cần thiết nhằm bảo tồn nguồn lan rừng , giảm áp lực nên những cánh rừng già và hạ giá thành tạo điều kiện cho ngƣời chơi lan đƣợc thƣởng thức những giò lan đẹp với giá thành phải chăng . Qua quá trình tìm hiểu thông tin và phỏng vấn, tham khảo ý kiến của thầy cô, nghệ nhân hoa lan và kinh nghiệm của bản thân tôi đã đúc rút ra đƣợc một số kinh nghiệm nhân giống và chăm sóc một số loài lan nhƣ sau. 4.1.1 Lan trầm: Lan trầm tên khoa học Dendrobium Nestor thuộc chi hoàng thảo dendrobium Hiện nay có nhiều loại trầm đƣợc lai tạo, tạo ra nhiều mặt hoa mới phục vụ ngƣời chơi lan. Đặc điểm về loài: Tuy trầm là một dòng cây ƣa ánh sáng mạnh nhƣng cần chú ý không để cây tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp dễ gây cháy lá. Ánh sáng thích hợp từ 7075% nắng. Trầm thích nghi đƣợc với biên độ nhiệt rộng thích hợp từ 1727 °C. Cây ƣa ẩm nhƣng không chịu đƣợc úng, vị trí treo cây phải đảm bảo thoáng mát gió lƣu thông ở cƣờng độ nhẹ. Mùa phát triển của cây từ tháng 311 cây cần nhiều nƣớc và dinh dƣỡng để phát triển trong giai đoạn này. Cây có mùa nghỉ vào vụ đông khi này cây ngừng phát triển và rụng lá. Cây ra hoa vào tháng 45 hàng năm. Cách chọn giống: Chọn những thân không giập nát, còn nguyên mắt ngủ khi mua lan nên mua vào thời điểm cây đã rụng hết lá. Giả hành đảm bảo căng tròn không nhăn nheo và chƣa ra hoa ( những mắt đã ra hoa sẽ không cho cây con) Chuẩn bị giá thể trồng lan: Trầm có thể trồng vào nhiều loại giá thể khác nhau nhƣ than củi, gỗ lũa, gỗ khô, thân cây sống, sơ dừa, dớn bảng , dớn cọng... Nếu trồng bằng các giá thể nhanh khô nhƣ gỗ lũa ta nên bó thêm ít rêu rừng gần gốc lan để tạo độ ẩm cho cây. Các giá thể phải đƣợc xử lý nấm bệnh trƣớc khi trồng cây. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 16 Phƣơng pháp nhân giống đƣợc chia làm 2 phƣơng pháp: Phƣơng pháp 1: nhân giống từ các mắt ngủ trên giả hành + Mùa nhân giống: Mùa nhân giống tốt nhất tiến hành trƣớc mùa hoa từ lúc cây lan đã thắt ngọn và rụng lá. Thời gian này cây ở trong trạng thái khỏe nhất đảm bảo các mầm non sau này sẽ phát triển tốt. + Kỹ thuật xử lý trước khi nhân giống: Chọn cắt những giả hành chƣa ra hoa thân căng mập. Cắt giả hành cách gốc lan 25cm đem đoạn giả hành đã cắt ngâm vào dung dịch chứa b1+atonik hoặc các loại chế phẩm kích keiki có bán trên thị trƣờng nhƣ keiki duy hoặc chế phẩm Hùng Nguyễn...Sau khi ngâm lan ta vớt lan ra cắt thành khúc từ 34 mắt ngủ để khoảng 23 tiếng sau cho lan khô nhựa ở đầu vết cắt thì tiến hành bôi đầu vết cắt bằng keo liền sẹo mỹ tiến hoặc có thể dùng sơn móng tay . Để khô vết keo là có thể tiến hành đặt hom vào giá thể để chăm sóc.Đặt hom sao cho mắt ngủ không chũi xuống dƣới bề mặt giá thể. + Quy trình chăm sóc khi nhân giống từ các mắt ngủ trên giả hành: Hàng ngày tƣới ẩm cho lan từ 12 lần. Ánh sáng duy trì ở ánh sáng yếu 5060% nắng. Chú ý tạo độ ẩm cho hom tuyệt đối không đƣợc để ũng nƣớc dễ gây thối hom. 6 ngày phun một lần B1(1ml1lít nƣớc) 20 ngày phun một lần thuốc nấm,với liều lƣợng ( 0,7g1lít nƣớc). Thời kỳ này tuyệt đối không phun atonik hoặc các loại phân dễ gây thối hom. Sau 3040 ngày hom sẽ sƣng mắt ngủ và nhú keiki. Sau khi hom lên keiki nhú rễ cần tăng ánh sáng và lƣợng nƣớc tƣới cho lan. Phun phân khi cây lan nhú rễ đƣợc 5cm. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 17 Hình 4.1: Quá trình phát triển của keiki trầm Phƣơng pháp 2: nhân giống từ các mắt ngủ tại căn hành. Cách nhân giống này cho hệ số nhân giống sẽ không cao bằng cách nhân giống trên. Tuy nhiên cây lan sẽ mập và khỏe hơn rất nhiều so với cách nhân giống từ các mắt ngủ tại giả hành. + Cách chọn giống: Chọn những bụi còn nguyên các mắt ngủ tại căn hành. Lan không bị giập nát. Mùa nhân giống kéo dài từ khi cây lan bƣớc vào mùa nghỉ cho tới thời điểm cây lan nhú chồi non ở căn hành nhƣng chồi non chƣa ra rễ mới. + Kỹ thuật xử lý và nhân giống: Khi mua lan về cần cắt tỉa rễ.Cắt để chừa 1cm, vì thời điểm này các rễ này cũng không có tác dụng và không ảnh hƣởng nhiều đến cây mẹ nhiều nữa. Ngâm phần gốc lan vào dung dịch gồm ridomill (3ml)+atonik(3ml)+B1(3ml)+3 lít nƣớc, ngâm trong vòng 10 phút. Rồi vớt lan ra để ráo nƣớc là có thể ghép vào giá thể Chú ý khi ghép không để dây buộc đè vào các mắt ngủ tại căn hành. Ghép phần mặt rễ vào trong giá thể. Để ý hƣớng phát triển của giò lan để có vị trí gắn blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 18 thích hợp trên giá thể( việc này có ảnh hƣởng rất lớn đến thẩm mỹ của giò lan sau này) + Chăm sóc sau khi nhân giống: Tƣới giữ ẩm cho giò lan. Tƣới vào cả phần gốc và phần giả hành. Phun b1+atonik hàng tuần với liều lƣợng B1(1cc) + atonik(1cc) + 2 lít nƣớc. Sau 25 tuần sẽ nhú chồi mới. Khi chồi ra rễ non dài 5cm thì bón phân có hàm lƣợng NPK 301510 cho lan. Ánh sáng phù hợp từ 70%. 4.1.2 Lan cattleya Thuộc dòng lan đa thân tên khoa học cattleya.Ldl gồm có 2 nhóm, nhóm 1 lá và nhóm 2 lá . Đặc điểm về loài: Cattleya cần nhiều ánh sáng, thiếu sáng cây sẽ không phát triển đƣợc, ánh sáng phù hợp là khoảng 65% trở lên. Cattleya là loại lan có thể sống đƣợc ở vùng nóng và vùng ôn đới và đặc biệt đây là giống rất thích nghi với điều kiện khí hậu Việt Nam với một biên độ rất rộng. Nhiệt Độ lý tƣởng cho Cattleya là 21 độ C vào Ban ngày và 16 độC vào ban đêm. Cattleya là loài thực vật sống phụ sinh do đó việc bón phân cho lan bằng phƣơng pháp phun sƣơng thì hiệu quả hơn nhiều so với phƣơng pháp tƣới thẳng vào giá thể trong chậu. Mùa nghỉ của Cattleya: Cattleya là giống lan có mùa nghỉ, ở điều kiện khí hậu Việt Nam ta nên cho cây nghỉ mỗi năm 1 tháng. Mùa nghỉ của Cattleya ở các tỉnh phía Nam là trong suốt tháng 4, các tỉnh ở phía Bắc trong tháng 1, các tỉnh từ Thuận Hải đến Thừa Thiên Huế thì mùa nghỉ trong tháng 8. Cách chọn giống: Cây lan cattleya có khóm từ 6 giả hành trở lên.Tình trạng cây khỏe không bệnh tật, các giả hành vẫn còn căng không bị nhăn nheo. Chuẩn bị xử lý giá thể: Giá thể trồng cattleya có thể dùng rêu rừng, than, vỏ thông chine kết hợp với xốp ở đáy chậu để tạo độ thông thoáng. Giá thể cần đƣợc xử lý đảm bảo sạch nấm , vi khuẩn. Thời gian nhân giống: Thời điểm thích hợp để nhân giống cattleya là thời điểm đang mùa phát triển của cây. Việc nhân giống tách chiết sai thời điểm gây nên những hệ lụy rất lớn làm giả hành mới sẽ không phát triển tốt gây ảnh hƣởng đến các thế hệ giả hành sau. Chú ý khi nào mầm cây con bắt đầu nhú rễ mới là thời điểm thích hợp nhất để tách blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 19 chiết, nhân giống nhằm hạn chế tối đa sự mất sức ở cây lan, giúp cây phục hồi nhanh chóng. Xử lý lan: Trƣớc khi tách cây nên ngƣng tƣới nƣớc một hôm. Gỡ giá thể ở chậu lan mẹ ra giũ bớt giá thể hƣ, mục. Cắt tỉa rễ thối, rễ quá già. Vì là loài có giả hành dự trữ nhiều nƣớc nên việc cắt rễ không ảnh hƣởng nhiều lắm đến cây mẹ nếu đƣợc giữ ẩm thƣờng xuyên. Phƣơng pháp nhân giống: Bụi cây mẹ tách cần từ 6 giả hành trở lên tách mỗi bụi gồm từ 2,3 giả hành nhƣ vậy nếu khóm có 6 giả hành ta có thể tách thành 2 hoặc 3 chậu mới. ( với những giống quý cũng có thể tách mỗi khóm là một tép trong trƣờng hợp này cây sẽ không đƣợc khỏe) B1: Giũ giá thể, đƣa cây lan ra ngoài chậu B2: Cắt tỉa rễ khô, rễ thối hƣ hỏng. Dùng dao sắc bén cắt vào phần giữa của 2 giả hành. B3: Treo cây lên 1 ngày để khô các vết cắt ở rễ, vết cắt ở phần gốc cần bôi các loại keo liền sẹo để tránh vi khuẩn xâm nhập làm thối lan. ( Tránh treo nơi gió lùa mạnh, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp) B4: Ngâm gốc lan vào trong dung dịch gồm ridomill+b1+atonik với liều lƣợng thấp hơn so với hƣớng dẫn, ngâm trong 10p sau đó vớt cây ra trồng lại vào giá thế mới. B5 Trồng lại lan vào chậu và chăm sóc. Lưu ý: không được để gió làm cây lay gốc sẽ làm rễ mới không phát triển được. Cần dùng dây nhôm mềm cố định cây sao cho không lung lay bởi gió, vị trí cố định cần buộc ở phần cuống lá tránh buộc phần giữa của giả hành vì một thời gian sau nếu cây thiếu nước giả hành bị teo dẫn đến tình trạng lỏng dây. Chăm sóc cây sau khi trồng: Cây mới trồng nên để ở nơi có 60% nắng giữ ẩm cho cây ngày tƣới 12 lần nƣớc tùy thuộc vào loại giá thể và môi trƣờng của vƣờn. Cần xịt b1+atonik 6 ngày 1 lần cho cây để kích thích cây con ra rễ mạnh. Tuyệt đối không bón phân trong giai đoạn này dễ gây sót cho cây. Nƣớc tƣới khắp nên thân và lá nhằm tạo độ ẩm cho cây tránh tình trạng cây bị mất nƣớc nặng sẽ gây teo giả hành. Phun thuốc phòng trừ nấm, bệnh định kỳ cho cây 3 tuần 1 lần với mùa khô và 2 tuần1 lần với mùa mƣa. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 20 Khi cây ra rễ dài 10cm tiến hành bón phân NPK 301010 định kỳ 6 ngày1 lần cho cây cho đến khi giả hành mới phát triển đến ngƣỡng của cây trƣởng thành thì chuyển qua phân 103030 để kích thích cây ra hoa và dƣỡng hoa khỏe. Thời điểm cây ra rễ cũng là thời điểm cần tăng lƣợng nƣớc tƣới cho cây. Hình 4.2: Cattleya nảy chồi sau khi tách chiết 4.1.3 Lan hạc vỹ: Hạc vỹ hay đại ý thảo, Hoàng thảo thiên cung, hạc vỹ thiên cung có tên khoa học Dendrobium Aphyllum Thuộc chi Hoàng thảo(Dendrobium), họ lan (Orchidcaeae) Đặc điểm về loài: Lan đa thân sống phụ sinh. Thân dài 60 – 80 cm, hình trụ, dày 0,4 – 0,5 cm, thõng xuống, lóng dài 2,5 – 3 cm. Cây cần ánh sáng cao trên 70% nắng, cần nhiều nƣớc vào mùa phát triển khi cây vào giai đoạn nghỉ cần giảm nƣớc để cây rụng lá. Chuẩn bị, xử lý giá thể: Cần chuẩn số lƣợng lan cần thiết tƣơng ứng với chậu trồng và giá thể trồng là sơ dừa hoặc rêu rừng. Giá thể cần đƣợc ngâm thuốc nấm để đảm bảo sạch khuẩn . với giá thể sơ dừa cần khô đã hết nhựa trong vỏ dừa. Các loại thuốc cần thiết, giàn lƣới. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 21 Phƣơng pháp nhân giống: Phƣơng pháp 1: Nhân giống từ mắt ngủ trên thân giả hành. + Cách chọn giống: Chọn những bụi đã rụng hết lá thân căng tròn, giả hành còn nguyên mắt ngủ và chƣa ra hoa. Cây không dập nát, khô ráo không bị nấm bệnh thối nhũn. + Kỹ thuật xử lý lan: B1:Chọn ở mỗi bụi những giả hành đạt tiêu chuẩn cắt cách gốc một đoạn 1520cm. ( mục đích giúp sau này cây con mọc từ căn hành ở gốc mẹ không bị mất sức và những mắt ngủ gần gốc trên giả hành là những mắt già sẽ khó cho keiki) B2: với những thân quá dài ta cắt ngắn với độ dài 40cm rồi cho vào chậu ngâm dung dịch gồm ridomill (3g)+b1(4ml)+atonik (3ml)+(4 lít nƣớc) B3: vớt giả hành ra rồi cắt thành từng đoạn ngắn 1015 cm hoặc có thể cắt mỗi hom 1 mắt hai đầu chấm sơn móng tay, keo liền sẹo, hoặc xi măng.....mục đích tránh vi khuẩn, nấm xâm nhập làm thối giả hành. B4: Đặt cây lên giá thể đã chuẩn bị sẵn. Chú ý đặt sao cho chiều các mắt ngủ không bị lật ngƣợc xuống bề mặt giá thể. Hình 4.3: Xử lý hom hạc vỹ giống blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 22 Nhân giống từ mắt ngủ trên thân còn có một kỹ thuật nữa là nhân trực tiếp trên giả hành khi nảy keiki rồi mới cắt thân. Cách thức tiến hành: Vào thời điểm khi cây đã thắt ngọn và rụng hết lá ta làm ngƣợc với quy trình kích hoa đó là tƣới nƣớc đểu cho cây ( tƣới cả vào thân cây) giảm ánh sáng tăng độ ẩm mục đích giúp cây phân hóa mầm keiki mà không phân hóa mầm hoa. Khi rễ cây con dài 510cm thì tiến hành cắt thân mang xuống trồng. Phương pháp 2: Nhân giống từ mắt ngủ tại căn hành. Phương pháp này có ưu điểm tỉ lệ hỏng cây mẹ thấp đổi lại hệ số nhân giống sẽ không được cao. Đặc biệt lưu ý ở phương pháp này là thời điểm nhân giống khi cây bước vào mùa nghỉ tới lúc chồi non nảy mầm nhưng chưa nhú rễ là thời điểm để nhân giống. Nhân giống sai mùa sẽ làm hỏng bụi lan, cây lan con phát triển sẽ kém gây ảnh hưởng đến thế hệ sau. +Xử lý lan: Cây mới mua về cần cắt tỉa rễ. Cắt ngắn 1cm rồi treo cây lên 1 ngày cho lành vết cắt. Tiếp đó ngâm phần gốc cây trong dung dịch gồm b1(3ml)+ridomill(2ml)+3ml nƣớc. Sau khi ngâm vớt cây ra rồi ghép vào giá thể chờ cây lên mầm. Hình 4.4: Mầm mới mọc từ căn hành sau khi ghép + Chăm sóc cây giai đoạn sau khi ghép. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 23 sau khi ghép ngƣng tƣới nƣớc trong vòng 3 ngày chỉ giữ ẩm cho cây, tránh gió lùa mạnh. Tƣới nƣớc mỗi ngày 1 lần cho cây chú ý giữ ẩm tránh gió lùa mạnh. Cứ sau 5 ngày tƣới dung dịch gồm b1+atonik tỉ lệ bằng 23 so với bao bì, thời gian tƣới vào khoảng 11h ( vì thời điểm vụ đông không có nắng gắt) trƣớc khi phun phân nên tƣới nƣớc trƣớc cách đấy 2 tiếng. tuần phun thuốc phòng trừ nấm, bệnh 1 lần. Gồm ridomill gold+ Sagosuper 20EC. Khi cây mọc mầm vẫn tƣới bình thƣờng nhƣ trên cho đến khi cây nhú rễ đƣợc 35cm thì tiến hành tƣới phân gồm b1+NPK(301010) theo định kì 5 ngày một lần. Thời điểm này tăng lƣợng nƣớc tƣới hàng ngày lên ngày 2 lần. Hạc vỹ vào mùa phát triển cần rất nhiều dinh dƣỡng nên bổ sung thêm phân tan chậm cho cây có các loại phân tan chậm dạng viên của Nhật, Đài Loan, phân cá Úc....... 4.2. Kết quả nhân giống lan phi điệp. 4.2.1. Ảnh hưởng của số lượng mắt ngủ lên kết quả giâm hom Qua quá trình theo dõi và làm thí nghiệm, số liệu đƣợc thu thập vào bảng nhƣ sau: Bảng 4.1: Đánh giá tỷ lệ mắt ngủ lên keiki CTTN Tổng số mắt ngủ TN 30 ngày 45 ngày 60 ngày 90 ngày Số mắt ngủ sống Tỷ lệ (%) Số mắt ngủ thối Tỷ lệ (% ) Số mắt ngủ lên keiki Tỷ lệ (%) Số mắt ngủ thối Tỷ lệ (%) Số mắt ngủ lên keiki Tỷ lệ (%) Số mắt ngủ thối Tỷ lệ (%) Số mắt ngủ lên keiki Tỷ lệ (%) Số mắt ngủ thối Tỷ lệ (%) CTTN1 80 80 100 0 0 44 55 0 0 58 73 0 0 61 76 0 0 CTTN2 80 75 94 3 3.8 56 70 5 6.3 67 84 6 7.5 70 88 6 7.5 Từ số liệu bảng 4.1 ta có nhận xét nhƣ sau: CTTN1 có số mắt ngủ nảy mầm là 61 chiếm 76(%) số mắt còn lại trong tình trạng ngủ không phát triển là 19 chiếm 24(%) không xảy ra tình trạng thối mắt ngủ. CTTN2 có số mắt ngủ nảy mầm là 70 chiếm 88(%). Số mắt trong tình trạng ngủ không phát triển là 4 chiếm 5(%) số mắt ngủ thối là 6 chiếm 7.5(%) blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 24 Nguyên nhân CTTN2 có số mắt ngủ thối đƣợc cho là do CTTN2 hom đƣợc cắt ngắn, mỗi hom chứa một mắt ngủ với chiều dài khoảng 2cm nên khả năng bị nấm, vi khuẩn tấn công làm thối hom cao hơn so với CTTN1. Kết luận chung: CTTN1 có tỉ lệ số keiki lên thấp hơn so với CTTN2 CTTN2 có tỉ lệ mắt ngủ thối cao hơn so với CTTN1  Nhƣ vậy cắt theo CT mỗi hom một mắt ngủ sẽ cho tỉ lệ lên keiki nhiều hơn so với CT cắt mỗi hom từ 34 mắt ngủ. Hình 4.5: Mắt ngủ sưng sau 4 tuần Hình 4.6: keiki nhú rễ non blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 25 4.2.2: Đánh giá tình hình phát triển của keiki. Qua quá trình theo dõi và làm thí nghiệm về đánh giá tình hình phát triển của keiki số liệu đƣợc thu thập vào bảng nhƣ sau: Bảng 4.2: Đánh giá tình hình phát triển của keiki Ngày theo dõi CTTN1 CTTN2 Số lƣợng keiki lên Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Ghi chú Số lƣợng keiki lên Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Ghi chú 30 ngày 0 0 0 Mắt ngủ bắt đầu sƣng 0 0 0 Mắt ngủ bắt đầu sƣng 45 ngày 44 0.4 0 keiki khỏe, không có tình trạng sâu bệnh. Số keiki ra rễ chiếm 10% 56 0.2 0 keiki ngắn, không có tình trạng sâu bệnh. Số keiki ra rễ chiếm 20% 60 ngày 58 1 2 Cây phát triển bình thƣờng. Số keiki ra rễ chiếm 20% 67 0.8 2.5 Cây lên tƣơng đối đều Số keiki ra rễ chiếm 30% 75 ngày 59 1.7 3.5 keiki khỏe, số keiki ra rễ chiếm 30(%) 68 1.5 3 Số keiki ra rễ chiếm 40% 90 ngày 61 2,5 4 Cây ra rễ 100(%) tình trạng cây khỏe 70 2.1 4.5 Tỉ lệ cây ra rễ đạt 100(%) blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 26 Từ số liệu bảng 4.2 ta có nhận xét nhƣ sau: + Về chiều cao của cây : CTTN1 có độ phát triển nhỉnh hơn so với CTTN2. Thân cây ở CTTN1 cao và mập, khỏe hơn so với cây ở CTTN2. + Về số lá: CTTN2 có số lá nhiều hơn do đốt của CTTN2 ngắn hơn , thân lùn hơn so với CTTN1. + Về tình trạng sâu bệnh: keiki của cả hai công thức đều không xảy ra tình trạng sâu bệnh. + Về rễ : cả hai công thức có rễ phát triển bình thƣờng rễ của CTTN2 ra sớm hơn so với CTTN1 một chút.  Kết luận: CT mỗi hom từ 34 mắt ngủ cho kết quả keiki phát triển tốt hơn so với CT mỗi hom một mắt ngủ Từ số liệu bảng 4.1 và 4.2 ta rút ra kết luận chung về hai phƣơng pháp nhân giống: Phƣơng pháp cắt mỗi hom gồm một mắt ngủ: Ƣu điểm: Tỉ lệ mắt ngủ lên keiki cao Tiết kiệm nguồn giống Nhƣợc điểm: Dễ bị nhiễm nấm bệnh nếu không xử lý và quản lý tốt. Cây còi hơn so với phƣơng pháp cắt mỗi hom gồm 34 mắt ngủ. Phƣơng pháp mỗi hom gồm 34 mắt ngủ: Ƣu điểm: Hom khó bị nhiễm nấm, bệnh. keiki phát triển khỏe hơn so với phƣơn pháp trên. Nhƣợc điểm: Tỷ lệ mắt ngủ lên không cao bằng phƣơng pháp mỗi hom một mắt ngủ. Ứng dụng: Với những ngƣời chơi lan tài tử thì phƣơng pháp cắt mỗi hom gồm 34 mắt ngủ đƣợc khuyên dùng vì hạn chế đƣợc tình trạng hỏng hom khi không đƣợc chăm phòng bệnh cẩn thận. Đối với nhà vƣờn nhân với số lƣợng lớn và mục đích kinh tế thì phƣơng pháp cắt mỗi hom một mắt ngủ đƣợc ƣu tiên do quản lý đƣợc nấm, khuẩn và phân thuốc một cách đồng loạt. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 27 Hình 4.7: Cây CTTN1 sau 90 ngày 4.3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc lan phi điệp từ rừng về: Kỹ thuật trồng cây phi điệp từ rừng về: + Thời điểm ghép cây: Là một vấn đề đặc biệt quan trọng ghép sai thời điểm sẽ làm hỏng thế hệ lan sau. Đặc điểm của loài phi điệp là mầm mới ra vào mùa xuân rồi phát triển cho tới mùa thu thì thắt ngọn ( lúc này cây sẽ không phát triển về chiều cao nữa) cây sẽ dự trữ dinh dƣỡng và nƣớc làm căng thân. Lá sẽ rụng dần để trơ thân cây ra. Cây bƣớc vào mùa ngủ hầu nhƣ sẽ không có sự biến động gì trong quãng thời gian này . Cho đến khi mùa xuân cây lại nảy chồi mới kết hợp với sự ra hoa tiếp tục một chu trình sống quay vòng nhƣ vậy. Vì vậy thời điểm ghép cây vào thời gian từ khi cây thắt ngọn phình thân đến giai đoạn cây con ở căn hành nhú mầm nhƣng chƣa nhú rễ. Ngoài khoảng thời gian này ra không nên ghép phi điệp vì sẽ làm trột cây con. + Chọn giá thể cho phi điệp: Giá thể có tác dụng giúp lan bám vào cố định cây lan, cung cấp độ ẩm và dƣỡng chất cho cây lan nên việc chọn giá thể phù hợp cho lan là việc rất quan trọng Phi điệp là loài tƣơng đối dễ trồng nên việc chọn giá thể cho nó cũng không khó lắm. Có thể ghép cây trực tiếp lên cây to bóng mát ở sân nhà. Cách này cũng rất tốt vì lan là loài sống phụ không phải là loài sống kí sinh nên không ảnh hƣởng tới cây chủ. Vỏ cây chủ cung cấp độ ẩm cho cây lan rất tốt đặc biệt với các loài nhƣ lộc vừng hoặc vú sữa ở những cây già có lớp vỏ sần sùi tạo độ ẩm rất tốt. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 28 Ngoài những ƣu điểm trên cách trồng này cũng có những nhƣợc điểm nhƣ khó di chuyển để chiêm ngƣỡng khi hoa nở hoặc khi có gió bão........ Gỗ lũa hoặc gỗ khô: Gỗ lũa có thời gian gỗ mục là rất lâu và gỗ lũa còn có giá trị về thẩm mỹ rất cao. Chơi lan sẽ chơi cả giá thể và cây lan, hoa.... chọn những loại không có tinh dầu, đắng nhƣ bạch đàn, xoan và tránh chọn những loài nhanh mục nhƣ sồi vỏ mít ( nếu là lõi mít khô thì thoải mái) Các loại hay đƣợc dùng phổ biến nhƣ nhãn, vú sữa.... gỗ vải qua quá trình trồng tôi thấy rất hay bị mọt chỉ chơi đƣợc gần hai năm. Nhƣợc điểm của giá thể này là phải tạo đƣơc độ ẩm cho cây lan nếu không cây sẽ phát triển rất kém vì nƣớc tƣới sẽ nhanh trôi và một nhƣợc điểm nữa là nặng giàn. Dớn: loại này có vẻ đƣợc ƣa chuộng nhiều có nhiều loại nhƣ dớn bảng dớn cọng ( dùng để trồng trong chậu) đớn tròn .....ƣu điểm của loại này là thoát nƣớc và giữ ẩm tốt nhẹ giàn. Có thể trồng phi điệp bằng dớn cọng trong chậu đất nung hoặc chậu gỗ , nhựa cũng rất tốt. Nhƣợc điểm nếu trồng quy mô lớn thì cần bàn đến giá thành để mua dớn và độ bền của dớn đƣợc từ 23 năm. Rêu rừng: đây là loại giá thể cần thận trọng khi lựa chọn để trồng phi điệp. Vì rêu giữ ẩm rất tốt vì vậy cần phải quản lý nƣớc thật tốt thì mới nên trồng bằng loại giá thể này cho phi điệp . Với kinh nghiệm riêng của tôi thì tôi thƣờng kết hợp rêu rừng khi trồng phi điệp vào gỗ lũa ta bó một chút rêu rừng vào gần gốc lan để giữ ẩm cho cây. Than: giá thể này có tuổi thọ khoảng 3 năm. Khi kết hợp than với một lớp rêu hoặc sơ dừa ở trên là một cách trồng hay mình đang áp dụng theo cách trồng này . ƣu điểm của than là thoát nƣớc tốt hạn chế đƣợc các bệnh về nấm, vi khuẩn xâm nhập từ rễ làm thối lan. Nhƣợc điểm than sẽ đọng muối nên khi trồng đƣợc 1 năm cần sối sạch nƣớc để loại bỏ muối. Vỏ thông: vỏ thông hay đƣợc dùng là loại vỏ thông New Zealand đƣợc nhập khẩu. Ƣu điểm của loại vỏ thông này là không có các cạnh sắc không làm tổn thƣơng đến rễ lan. Giá thể này thoát nƣớc tốt hạn chế các bệnh về rễ cho phi điệp. Tuổi thọ lâu 34 năm. Nhƣợc điểm khi trồng phi điệp bằng giá thể này ngƣời trồng cần tƣới nƣớc đều cho cây vì giá thể giữ ẩm không tốt. Nói chung qua quá trình trồng và chăm sóc tôi nhận thấy phi điệp trồng bằng các giá thể giữ ẩm cao như dớn bảng, dớn trụ, ổ tổ quạ, sơ dừa .. có sự phát triển trội hẳn so với phi điệp trồng bằng các giá thể gỗ khô, gỗ lũa. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 29 Hình 4.8: So sánh về giá thể trồng phi điệp + Kỹ thuật xử lý và ghép cây: B1: Cây mới ở rừng về cần cắt tỉa rễ già. Cắt ngắn để lại 0.51cm rễ vì đây là thời gian nghỉ của cây và phi điệp thuộc loại có giả hành dự trữ nƣớc nên việc cắt ngắn rễ không ảnh hƣởng nhiều đến cây đồng thời có tác dụng kích thích cây ra rễ mới. B2: Ngâm phần gốc cây vào dung dịch chứa b1+ atonik + ridomill hoặc các loại chế phẩm kích mầm, kích rễ trên thị trƣờng. B3: Sau khi ngâm thuốc treo ngƣợc cây vào nơi thoáng mát tránh ánh sáng mặt trời. Một ngày sau thì đem cây ra ghép vào các giá thể . Cố định chắc cây vào giá thể tránh gió làm gốc cây lung lay, tránh buộc dây vào các mắt ngủ dƣới căn hành của cây. + Chăm sóc sau khi ghép: Sau khi ghép cây tƣới nƣớc giữ ẩm cho cây tƣới cả phần gốc và phần thân cây. Tránh để cây bị gió lùa mạnh và ánh sáng trực tiếp từ mặt trời. Vào khoảng tháng 34 là mùa cây sẽ nảy mầm mới. Khi mầm mới ra rễ non là lúc cần tăng tƣới nƣớc và bắt đầu bón phân cho cây. Thời điểm này dùng các loại phân có hàm lƣợng đạm cao để kích thích cây phát triển chiều cao. Đối với phân tan chậm đọc hƣớng blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 30 dẫn sử dụng của phân để thay phân mới có các loại hạn sử dụng từ 36 tháng. Còn với phân bón lá từ 57 ngày phun phân một lần. Liều lƣợng luôn phải thấp hơn so với liều lƣợng ghi trên bao bì. Phun phòng trừ thuốc nấm từ 23 tuần một lần . Vào mùa mƣa các cơn mƣa kéo dài nhiều ngày là thời gian lan dễ bị nhiễm nấm bệnh. Cần có các biện pháp để phòng trừ nhƣ tƣới lại bằng nƣớc sạch cho cây ngay sau các cơn mƣa. Pha nƣớc vôi loãng rồi tƣới cho lan vào mùa mƣa và phun thuốc nấm 2 tuần 1 lần để phòng trừ. Vào tháng 1112 khi cây lan đứng ngọn cần phun các loại phân có hàm lƣợng đạm lân kali đều nhau để giúp cây dự trữ tốt dinh dƣỡng chuẩn bị cho mùa hoa. Thời điểm này vẫn phải tƣới nƣớc đều cho tới khi thân cây phình to thì có thể giảm tƣới. Tổng quan về kỹ thuật chăm sóc lan phi điệp: + Về phân bón dành cho Phi Điệp. Phân hữu cơ ,phân tan chậm. Phi điệp là loài lan có mùa nghỉ nên việc bón phân trong giai đoạn cây phát triển là rất cần thiết để bổ sung dƣỡng chất cho cây. Thời gian cây cần bổ sung nhiều dƣỡng chất từ tháng 3 đến tháng 11. Mùa nghỉ lan không có nhu cầu dinh dƣỡng cao. Có nhiều dạng phân tan chậm đang đƣợc bán trên thị trƣờng nhƣ: • Phân chì của Nhật Bản, phân chì Đài Loan. Hai loại phân trên có thông số hàm lƣợng NPK dành cho các thời kỳ sinh trƣởng, phát triển của lan. Các loại phân trên đã đƣợc xử lý nấm bệnh nên ta chỉ việc bón trực tiếp cho cây với liều lƣợng ghi trên bao bì sản phẩm. Đặc biệt lƣu ý khi bón hai loại trên cho phi điệp đó là hàm lƣợng, cây rất dễ bị cháy lá, cháy thân nếu bón phân với liều lƣợng quá nhiều hoặc quá sát gốc. Ngoài nhƣợc điểm trên thì phân có tác dụng rất tốt. • Phân các Úc: có 2 loại đang đƣợc dùng phổ biến đó là phân cá Úc nhập khẩu và hàng sản xuất tại Việt Nam . Ƣu điểm của loại phân này là cây không bị sót kể cả khi ta bón cho cây lan phi điệp con. • Và một số loại phân hữu cơ ta có thể tự xử lý để bón cho lan nhƣ phân dê, phân bò. Trong nghiên cứu này tôi có sử dụng hỗn hợp gồm phân dê và phân bò theo tỷ lệ 5050. Trƣớc khi bón phân cho lan cần ngâm phân dê và phân bò trong dung dịch có pha ridomill để diệt nấm và mầm bệnh, ngâm phân trong vòng 1 ngày đổ phân ra bãi phơi khô phân sau đó rắc vôi lên phân rồi đúc phân vào túi lƣới để gắn lên chậu lan. Ƣu điểm của phân trâu, bò là dễ kiếm giá thành rẻ lan không hay bị sót phân. Thời gian bón phân tan chậm cho lan: Đặc điểm của phân tan chậm có thời gian sử dụng từ 46 tháng tùy loại phân nên mỗi năm cần thay phân hoặc bổ sung phân mới . Thời gian bón phân từ lúc cây non nhú rễ từ 5cm thì tiến hành bón phân blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 31 cho Phi điệp. Mùa nghỉ nhu cầu phân bón của cây rất ít nên việc bón phân là không cần thiết. Phân bón lá: • Các loại phân bón lá nhƣ phân đầu trâu, grow more... Các loại phân trên đều có các thông số hàm lƣợng NPK trên mỗi sản phẩm giúp bón đúng loại phân trong các giai đoạn phát triển của cây . Nhƣ thời kỳ cây phát triển thì bón các loại đầu trâu 501 có hàm lƣợng NPK 301510 hoặc grow more có hàm lƣợng NPK 301010 . Trong thời kỳ cây bắt đầu vào mùa nghỉ chuẩn bị kích hoa thì bón đầu trâu 701 có hàm lƣợng NPK 103020 hoặc grow more 63030 để kích thích cây phân hóa nụ hoa. Thời kỳ dƣỡng hoa thì bón đầu trâu 901 có hàm lƣợng NPK 102025. Phi điệp có một đặc điểm cây vừa phát nụ, nở hoa vừa phát triển cây con trên căn hành cây mẹ trong cùng một thời điểm. Nên trong thời gian này ngƣời trồng có thể bón phân grow more có hàm lƣợng NPK 201020 để vừa dƣỡng hoa vừa giúp chồi non ở gốc phát triển. (Chú ý khi bón loại phân này chỉ dùng khi cây đã phân hóa và nhú nụ hoa) • B1, atonik: phân hay đƣợc dùng để kích thích lan ra rễ mới khi mới ghép cây. Khi kết hợp hai loại này với nhau sẽ kích thích cây ra rễ rất nhanh. B1 có tác dụng kích thích cây ra rễ nảy chồi, atonik có tác dụng đánh thức các tế bào giúp tác dụng của b1 đƣợc mạnh mẽ hơn. + Điều kiện ánh sáng dành cho phi điệp: Phi điệp nếu đƣợc thuần từ từ có thể chịu đƣợc nắng 100% nhƣng không nên để cây chịu 100% nắng. Điều kiện ánh sáng phù hợp với phi điệp khoảng 75% nắng. Trồng cây trong điều kiện không có nắng cây sẽ èo uột không sinh trƣởng và ra hoa đƣợc. Một số ngƣời chơi không phân biệt giữa ánh sáng và nắng và khi trồng cây dƣới mái không có ánh nắng chiếu vào cây cây không phát triển đƣợc. Thời gian cây bắt đầu vào mùa nghỉ để cây ra nắng 100% để cây rụng lá và kích thích cây ra hoa đƣợc nhiều. Khi ngồng hoa xuất hiện lại đem cây trở lại lƣới. Quan sát nếu thân cây nhỏ mọc vƣơn dài, lá xanh thẫm là biểu hiện lan thiếu nắng . Cần đƣa lan ra khu vực có nhiều nắng hơn. Nếu trồng dƣới gốc cây cây sống cần chú ý tỉa tán cây thƣờng xuyên giúp lan nhận đƣợc lƣợng ánh sáng cần thiết. Ngƣợc lại nếu thấy lá cây vàng úa màu không đƣợc đậm thân teo tóp thì lan đang bị dƣ nắng cần cho lan vào nơi có cƣờng độ ánh sáng thấp hơn. Lưu ý: Sau các cơn mƣa hoặc sau khi tƣới mà gặp nắng to cây rất dễ bị các bệnh thối nhũn. Cần bổ sung vôi bột hoặc thuốc nấm phòng trừ cho lan vào các đợt có kiểu thời tiết nhƣ vậy, ở miền bắc thƣờng vào mùa hè. + Độ ẩm, gió: Phi điệp là loài chịu hạn tốt nhƣng rất ƣa ẩm. Cây có thể chịu ẩm xuất ngày với các giá thể bằng dớn. Nhƣng phải đảm bảo thoáng khí, có gió lƣu thông.Môi blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 32 trƣờng ẩm thấp không có gió cây dễ bị mắc nấm. Vào mùa hè gió mạnh cần che lƣới đen 4 phía để tránh gió lùa mạnh. + Chế độ nước : Cây cần nhiều nƣớc vào thời kỳ sinh trƣởng duy trì chế độ tƣới ngày 1 lần với các giá thể than, sơ dừa, dớn và ngày 2 lần với các giá thể cây sống, gỗ khô, gỗ lũa. Vào mùa nghỉ cây cần ít nƣớc hơn từ 345 hôm tƣới nƣớc một lần cho cây. Nƣớc cho phi điệp nên lấy từ các nguồn nƣớc sạch tránh nƣớc ô nhiễm, nhiễm mặn, nhiễm phèn. Kỹ thuật tƣới nƣớc cũng rất quan trọng không dùng vòi có áp lực lớn phun trực tiếp vào lan mà tƣới nƣớc sao cho các tia nƣớc giỏ từ trên rơi xuống các giò lan ( nhƣ trời đang mƣa) Vào mùa hè trƣớc khi tƣới nƣớc cho cây ta nên tƣới ƣớt đẫm phần nền vào khoảng 4h rồi 56h ta tƣới trực tiếp lên cây để tránh cây bị sốc. + Kỹ thuật điều chỉnh nước kết hợp ánh sáng để kích thích cho phi điệp ra hoa: Bắt đầu vào mùa nghỉ của cây khoảng tháng 1112 khi thấy cây có hiện tƣợng thắt ngọn phình thân rồi thì cắt nƣớc cho cây. Giảm chế độ tƣới xuống từ 345 ngày tƣới một lần kết hợp với việc đƣa cây ra nơi có ánh sáng mạnh để kích thích cây rụng lá. Duy trì chế độ chăm sóc trên cho đến khi cây phân hóa mầm hoa và nhú ngồng hoa thì tƣới nƣớc với mật độ dày hơn 12 hôm một lần và kết hợp với việc đƣa cây vào vùng ánh sáng khoảng 70%. Thời gian này cây đã phân hóa mầm hoa nên việc còn lại là tƣới nƣớc và phân đều để nuôi mầm hoa khỏe chờ cây nở hoa. Lƣu ý khi cây vừa nhú mầm hoa phải tƣới nƣớc bình thƣờng trở lại ngay để cây nuôi hoa. 4.4. Đánh giá ảnh hƣởng của chế độ tƣới nƣớc tới tình hình sinh trƣởng cây. Qua quá trình theo dõi và làm thí nghiệm về ảnh hƣởng của chế độ nƣớc tới tính hình sinh trƣởng của cây số liệu đƣợc thu thập vào bảng nhƣ sau:blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 33 Bảng 4.3: Ảnh hưởng của chế độ nước tới tình hình sinh trưởng phát triển cây. CTTN 1620161122016. 2122016132017 232017152017 Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Tình trạng sâu bệnh Ghi chú Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Tình trạng sâu bệnh Ghi chú Chiều cao trung bình (cm) Số lá trung bình Tình trạng sâu bệnh Ghi chú CTTN1 7.5 cm 9 không Một vài hom thối phần giả hành già(không ảnh hƣởng đến cây) 7.5 cm 6 Không Cây trong mùa nghỉ 7 cm 5 Không Chồi năm hai. CTTN2 5 cm 7 không Một vài hom thối phần giả hành già(không ảnh hƣởng đến cây) 5 cm 3 không Cây trong mùa nghỉ 5 cm 4 Không Chồi năm hai. blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 34 Từ kết quả bảng 4.3 ta có nhận xét sau: Từ ngày 1620161122016 : Chiều cao trung bình của CTTN1 là 7.5cm trong khi của CTTN2 là 5cm. Số lá trung bình ở CTTN1 là 9 trong khi của CTTN2 là 7. Từ ngày 2122016132017: Là thời gian nghỉ của cây cây ngừng sinh trƣởng về chiều cao. CTTN1 còn số lá trung bình là 6 lá. CTTN2 là 3 lá. Từ ngày 232017152017: Chiều cao trung bình của CTTN1 là 7cm của CTTN2 là 5 cm. Số lá trung bình của CTTN1 là 5 lá của CTTN2 là 4 lá. Từ kết quả trên ta thấy rõ sự khác biệt giữa hai công thức tƣới cho phi điệp. CTTN1 (tƣới 1 ngàylần đối với mùa phát triển và 3 ngàylần đối với mùa nghỉ) đem lại sự phát triển tốt hơn so với CTTN2 Hình 4.9: So sánh 2 CTTN ngày 122017 blog cá nhân: http:www.thanhorchid.com 35 Hình 4.10: So sánh 2 CTTN ngày 152017 Hình 4.11: So sánh cây thấp nhất và cao nhất ngày 152017 4.5. Ảnh hƣởng của chế độ phân bón tới tình hình sinh trƣởng của phi điệp. Để đánh giá ảnh hƣởng của chế độ phân bón thí nghiệ TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN NỘI THẤT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: “Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống chăm sóc lan phi điệp tím (Dendrobium anosmum lindl) khu vực Vĩnh Phúc” Ngành: Lâm nghiệp đô thị Mã số: D620202 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Nguyễn Thị Yến Sinh viên thực : Nguyễn Đức Thành MSV : 1353043257 Lớp : K58B - LNĐT Khóa học : 2013 - 2017 HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô trƣờng Đại học Lâm nghiệp đặc biệt thầy cô Viện kiến trúc cảnh quan nội thất trƣờng tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp em xin chân thành cám ơn cô Nguyễn Thị Yến nhiệt tình hƣớng dẫn em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Bài khóa luận có giúp đỡ nhà vƣờn, nghệ nhân chơi lan nhƣ nhà vƣờn Lộc Vũ, Vƣờn Lan Sinh Viên, Hoàng Ngọc Trƣờng, anh Nguyễn Văn Dƣơng, anh Nguyễn Văn Mỹ, anh Nguyễn Văn Thực Xin chân thành cảm ơn chú,anh Trong trình làm nghiên cứu, nhƣ trình làm báo cáo khóa luận, khó tránh khỏi sai sót, mong thầy, cô bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận nhƣ kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy, cô để em học thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội ngày 19 tháng năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Đức Thành i blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Stt Từ viết tắt Giải nghĩa từ viết tắt CTTN Công thức thí nghiệm TN Thí nghiệm TB Trung bình ii blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Đánh giá tỷ lệ mắt ngủ lên keiki: 11 Bảng 2.2: Đánh giá tình hình phát triển keiki .11 Bảng 2.3: Ảnh hƣởng chế độ nƣớc tới tình hình sinh trƣởng phát triển 12 Bảng 2.4: Ảnh hƣởng chế độ phân bón tới tình hình sinh trƣởng phát 13 Bảng 4.1: Đánh giá tỷ lệ mắt ngủ lên keiki .23 Bảng 4.2: Đánh giá tình hình phát triển keiki 25 Bảng 4.3: Ảnh hƣởng chế độ nƣớc tới tình hình sinh trƣởng phát triển 33 Bảng 4.4: Ảnh hƣởng chế độ phân bón tới tình hình sinh trƣởng phát triển .36 iii blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Hình thái lan phi điệp Hình 1.2: Hình thái mặt hoa phi điệp .3 Hình 2.1: Giàn lan vị trí nhân giống Hình 2.2: Lan giống sau cắt khỏi thân mẹ .9 Hình 2.4: Hiện trạng chi tiết mắt ngủ công thức .10 Hình 4.1: Quá trình phát triển keiki trầm 17 Hình 4.2: Cattleya nảy chồi sau tách chiết 20 Hình 4.3: Xử lý hom hạc vỹ giống 21 Hình 4.4: Mầm mọc từ hành sau ghép 22 Hình 4.5: Mắt ngủ sƣng sau tuần 24 Hình 4.6: keiki nhú rễ non .24 Hình 4.7: Cây CTTN1 sau 90 ngày 27 Hình 4.8: So sánh giá thể trồng phi điệp 29 Hình 4.9: So sánh CTTN ngày 1/2/2017 34 Hình 4.10: So sánh CTTN ngày 1/5/2017 35 Hình 4.11: So sánh thấp cao ngày 1/5/2017 35 Hình 4.12: So sánh CTTN ngày 1/2/2017 37 Hình 4.14: So sánh thấp cao ngày 1/5/2017 38 iv blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .2 1.1 Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu 1.2 Các nghiên cứu nhân giống chăm sóc số loài hoàng thảo CHƢƠNG MỤC TIÊU-NỘI DUNG- PHƢƠNG PHÁP 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Đối tƣợng, địa điểm phạm vi nghiên cứu 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.4 Vật liệu thí nghiệm 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu .6 2.5.1 Phƣơng pháp kế thừa có chọn lọc 2.5.2 Phƣơng pháp chuyên gia .7 2.5.3 Phƣơng pháp ngoại nghiệp: CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU 14 3.1 Đặc điểm chung khu vực xã Đồng Tĩnh 14 3.2 Điều kiện khí hậu khu vực 14 CHƢƠNG 15 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .15 4.1 Tổng hợp kinh nghiệm nhân giống chăm sóc số loài lan 15 4.1.1 Lan trầm: 15 4.1.2 Lan cattleya 18 4.1.3 Lan hạc vỹ: .20 4.2 Kết nhân giống lan phi điệp 23 4.2.1 Ảnh hƣởng số lƣợng mắt ngủ lên kết giâm hom 23 4.2.2 Đánh giá tình hình phát triển keiki .25 4.3 Kỹ thuật trồng chăm sóc lan phi điệp từ rừng về: 27 4.4 Đánh giá ảnh hƣởng chế độ tƣới nƣớc tới tình hình sinh trƣởng 32 v blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ 4.5 Ảnh hƣởng chế độ phân bón tới tình hình sinh trƣởng phi điệp .35 CHƢƠNG KẾT LUẬN, TỒN TẠI KHUYẾN NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Tồn 39 5.3 Khuyến nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 vi blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ ĐẶT VẤN ĐỀ Lan giới loài hoa, hoa lan loài hoa đẹp Hoa lan đƣợc coi loài hoa tinh khiết, hoa vƣơng giả cao sang vua loài hoa Hoa lan đẹp màu sắc mà đẹp hình dáng, đẹp hoa lan thể từ đƣờng nét cánh hoa tao nhã đến dạng hình thân lá, cành duyên dáng có loài hoa sánh Những năm gần đây, khắp nƣớc ta, nhiều ngƣời có thú vui chăm sóc chậu phong lan nơi sống Ngƣời có điều kiện kinh tế dồi dào, đất đai rộng, lập vƣờn Hoa lan có đầy đủ giàn treo, phƣơng tiện gây trồng, chăm sóc kinh doanh phần Ngƣời sống nơi chật hẹp, cần chút nhỏ không gian đủ treo vài giò phong lan, nơi cửa sổ, cạnh lối Chi lan hoàng thảo (Dendrobium) chi lớn họ lan (Orchidaceae) giới có đến 1600 loài phân bố trải dài từ Triều Tiên, Nhật Bản qua Đông Dƣơng, Malaysia, Indonesia đến Australia đảo pôlynesi Ở Việt Nam chi có đến 100 loài xếp 14 tông phân biệt phức tạp thân( củ giả), lá, hoa Lan phi điệp (Dendrobium anosmun lindl.) loài chi hoàng thảo (Dendrobium) Đặc điểm loài hoa thƣờng mọc dọc theo đốt 2/3 thân phía Tùy vùng miền xuất xứ mà hình dáng hoa khác nhau, độ đậm nhạt khác nhau, độ bay cánh, hình dáng môi hoa, phân bố màu sắc khác Nguồn giống lan rừng ngày cạn kiệt, khóm lan rừng tự nhiên khai thác cạn kiệt ngƣời dân Cần có phƣơng pháp nhân giống phù hợp đat hiệu cao để giảm thiểu việc khai thác lan rừng Đồng thời giai đoạn sinh trƣởng, phát triển cần có chế độ chăm sóc khác phù hợp với giai đoạn vùng miền Chính xin đƣợc thực đề tài: “Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống chăm sóc lan phi điệp tím (Dendrobium anosmum lindl.) khu vực Vĩnh Phúc” blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu • Đặc điểm hình thái Cây Phi điệp tím hay gọi Giả hạc (Dendrobium anosmum) loài có mặt hoa đa dạng từ tím đến hồng nhạt, trắng Thuộc chi Hoàng thảo (Dendrobium) họ Lan (Orchidaceae) Đặc điểm hình thái: Thân phi điệp dài tới m buông rũ xuống Mọc thành cụm qua năm thuộc nhóm đa thân Giả hành hay thân giả quan dự trữ nƣớc, thiếu nƣớc đa thân trí sống lâu loại đơn thân Thân chia thành nhiều đốt đốt chứa mắt ngủ Độ dài đốt phụ thuộc vào giống, độ tuổi cây, môi trƣờng màu sắc thân phi điệp đa dạng từ xanh , tím, chấm tím độ mập thân có đƣờng kính 1.5cm vào mùa nghỉ Lá đơn mọc cách so le hành giả dài 10-15cm rộng 3-4cm Mép nguyên hệ gân song song đầu nhọn Cây thƣờng rụng vào mùa thu, đông thắt ngọn, bƣớc vào mùa nghỉ Hình 1.1: Hình thái lan phi điệp Rễ phi điệp nhỏ 1,5-2mm, có hình trụ có nhánh từ bậc bậc bậc hay không thƣờng dài Khác với loài đơn thân rễ mọc thẳng đứng từ thân thƣờng xen kẽ với rễ phi điệp chủ yếu mọc từ hành Hoa to tới 10cm mọc từ 1- đốt rụng lá, hoa nở từ đầu xuân đến cuối hè có số nở vào mùa thu Mỗi vùng miền lại có mặt hoa blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ khác tạo đa dạng mặt hoa loài Hoa có hƣơng thơm ngào ngạt lâu tàn (2 – tuần lễ) Nhiều hoa phát hoa, mạnh khỏe tới 50 – 70 hoa Hình 1.2: Hình thái mặt hoa phi điệp • Nguồn gốc, phân bố điều kiện sinh thái khí hậu Nguồn gốc, phân bố: Cây phân bố rộng từ Srilanca, Ấn Độ, Mianma, Lào , Thái Lan, Việt Nam Indonesia đến Tân Ghi Nê Ở Việt Nam Cây mọc từ Bắc vào Nam Trung Bộ (Tây Nguyên) nhƣ Hoà bình, Thái nguyên, Phú thọ, Cao bằng, Lạng sơn, Cát bà, Thái nguyên, Ninh bình, Phong nha, Daklay, Chumoray, Hòn hèo, Di linh Điều kiện sinh thái khí hậu: Cây phong lan rừng nhiệt đới, thƣờng mọc cành cao độ khoảng 500-1500 m 1.2 Các nghiên cứu nhân giống chăm sóc số loài hoàng thảo • Nghiên cứu nước Các nghiên cứu nhân giống phƣơng pháp lai hữu tính Năm 1844, Newman – nhà vƣờn ngƣời Pháp làm nảy mầm hạt lan cách rắc hạt lên cục đất quanh gốc lan to Sự thành công lan rộng nhƣng chƣa có lời lý giải cụ thể Năm 1904, Noel Bernard thực phƣơng pháp gieo hạt cộng sinh với nấm để gây nảy mầm Năm 1909, Hans Burgeff blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ dẫn sử dụng phân để thay phân có loại hạn sử dụng từ 3-6 tháng Còn với phân bón từ 5-7 ngày phun phân lần Liều lƣợng phải thấp so với liều lƣợng ghi bao bì Phun phòng trừ thuốc nấm từ 2-3 tuần lần Vào mùa mƣa mƣa kéo dài nhiều ngày thời gian lan dễ bị nhiễm nấm bệnh Cần có biện pháp để phòng trừ nhƣ tƣới lại nƣớc cho sau mƣa Pha nƣớc vôi loãng tƣới cho lan vào mùa mƣa phun thuốc nấm tuần lần để phòng trừ Vào tháng 11-12 lan đứng cần phun loại phân có hàm lƣợng đạm lân kali để giúp dự trữ tốt dinh dƣỡng chuẩn bị cho mùa hoa Thời điểm phải tƣới nƣớc thân phình to giảm tƣới - Tổng quan kỹ thuật chăm sóc lan phi điệp: + Về phân bón dành cho Phi Điệp - Phân hữu ,phân tan chậm Phi điệp loài lan có mùa nghỉ nên việc bón phân giai đoạn phát triển cần thiết để bổ sung dƣỡng chất cho Thời gian cần bổ sung nhiều dƣỡng chất từ tháng đến tháng 11 Mùa nghỉ lan nhu cầu dinh dƣỡng cao Có nhiều dạng phân tan chậm đƣợc bán thị trƣờng nhƣ: • Phân chì Nhật Bản, phân chì Đài Loan Hai loại phân có thông số hàm lƣợng NPK dành cho thời kỳ sinh trƣởng, phát triển lan Các loại phân đƣợc xử lý nấm bệnh nên ta việc bón trực tiếp cho với liều lƣợng ghi bao bì sản phẩm Đặc biệt lƣu ý bón hai loại cho phi điệp hàm lƣợng, dễ bị cháy lá, cháy thân bón phân với liều lƣợng nhiều sát gốc Ngoài nhƣợc điểm phân có tác dụng tốt • Phân Úc: có loại đƣợc dùng phổ biến phân cá Úc nhập hàng sản xuất Việt Nam Ƣu điểm loại phân không bị sót kể ta bón cho lan phi điệp số loại phân hữu ta tự xử lý để bón cho lan nhƣ phân dê, phân bò Trong nghiên cứu có sử dụng hỗn hợp gồm phân dê phân bò theo tỷ lệ 50-50 Trƣớc bón phân cho lan cần ngâm phân dê phân bò dung dịch có pha ridomill để diệt nấm mầm bệnh, ngâm phân vòng ngày đổ phân bãi phơi khô phân sau rắc vôi lên phân đúc phân vào túi lƣới để gắn lên chậu lan Ƣu điểm phân trâu, bò dễ kiếm giá thành rẻ lan không hay bị sót phân Thời gian bón phân tan chậm cho lan: Đặc điểm phân tan chậm có thời gian sử dụng từ 4-6 tháng tùy loại phân nên năm cần thay phân bổ sung phân Thời gian bón phân từ lúc non nhú rễ từ 5cm tiến hành bón phân 30 blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ cho Phi điệp Mùa nghỉ nhu cầu phân bón nên việc bón phân không cần thiết - Phân bón lá: • Các loại phân bón nhƣ phân đầu trâu, grow more Các loại phân có thông số hàm lƣợng NPK sản phẩm giúp bón loại phân giai đoạn phát triển Nhƣ thời kỳ phát triển bón loại đầu trâu 501 có hàm lƣợng NPK 30-15-10 grow more có hàm lƣợng NPK 3010-10 Trong thời kỳ bắt đầu vào mùa nghỉ chuẩn bị kích hoa bón đầu trâu 701 có hàm lƣợng NPK 10-30-20 grow more 6-30-30 để kích thích phân hóa nụ hoa Thời kỳ dƣỡng hoa bón đầu trâu 901 có hàm lƣợng NPK 10-20-25 Phi điệp có đặc điểm vừa phát nụ, nở hoa vừa phát triển hành mẹ thời điểm Nên thời gian ngƣời trồng bón phân grow more có hàm lƣợng NPK 20-10-20 để vừa dƣỡng hoa vừa giúp chồi non gốc phát triển (Chú ý bón loại phân dùng phân hóa nhú nụ hoa) • B1, atonik: phân hay đƣợc dùng để kích thích lan rễ mới ghép Khi kết hợp hai loại với kích thích rễ nhanh B1 có tác dụng kích thích rễ nảy chồi, atonik có tác dụng đánh thức tế bào giúp tác dụng b1 đƣợc mạnh mẽ + Điều kiện ánh sáng dành cho phi điệp: Phi điệp đƣợc từ từ chịu đƣợc nắng 100% nhƣng không nên để chịu 100% nắng Điều kiện ánh sáng phù hợp với phi điệp khoảng 75% nắng Trồng điều kiện nắng èo uột không sinh trƣởng hoa đƣợc Một số ngƣời chơi không phân biệt ánh sáng nắng trồng dƣới mái ánh nắng chiếu vào cây không phát triển đƣợc Thời gian bắt đầu vào mùa nghỉ để nắng 100% để rụng kích thích hoa đƣợc nhiều Khi ngồng hoa xuất lại đem trở lại lƣới Quan sát thân nhỏ mọc vƣơn dài, xanh thẫm biểu lan thiếu nắng Cần đƣa lan khu vực có nhiều nắng Nếu trồng dƣới gốc cây sống cần ý tỉa tán thƣờng xuyên giúp lan nhận đƣợc lƣợng ánh sáng cần thiết Ngƣợc lại thấy vàng úa màu không đƣợc đậm thân teo tóp lan bị dƣ nắng cần cho lan vào nơi có cƣờng độ ánh sáng thấp Lưu ý: Sau mƣa sau tƣới mà gặp nắng to dễ bị bệnh thối nhũn Cần bổ sung vôi bột thuốc nấm phòng trừ cho lan vào đợt có kiểu thời tiết nhƣ vậy, miền bắc thƣờng vào mùa hè + Độ ẩm, gió: Phi điệp loài chịu hạn tốt nhƣng ƣa ẩm Cây chịu ẩm xuất ngày với giá thể dớn Nhƣng phải đảm bảo thoáng khí, có gió lƣu thông.Môi 31 blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ trƣờng ẩm thấp gió dễ bị mắc nấm Vào mùa hè gió mạnh cần che lƣới đen phía để tránh gió lùa mạnh + Chế độ nước : Cây cần nhiều nƣớc vào thời kỳ sinh trƣởng trì chế độ tƣới ngày lần với giá thể than, sơ dừa, dớn ngày lần với giá thể sống, gỗ khô, gỗ lũa Vào mùa nghỉ cần nƣớc từ 3-4-5 hôm tƣới nƣớc lần cho Nƣớc cho phi điệp nên lấy từ nguồn nƣớc tránh nƣớc ô nhiễm, nhiễm mặn, nhiễm phèn Kỹ thuật tƣới nƣớc quan trọng không dùng vòi có áp lực lớn phun trực tiếp vào lan mà tƣới nƣớc cho tia nƣớc giỏ từ rơi xuống giò lan ( nhƣ trời mƣa) Vào mùa hè trƣớc tƣới nƣớc cho ta nên tƣới ƣớt đẫm phần vào khoảng 4h 5-6h ta tƣới trực tiếp lên để tránh bị sốc + Kỹ thuật điều chỉnh nước kết hợp ánh sáng để kích thích cho phi điệp hoa: Bắt đầu vào mùa nghỉ khoảng tháng 11-12 thấy có tƣợng thắt phình thân cắt nƣớc cho Giảm chế độ tƣới xuống từ 3-45 ngày tƣới lần kết hợp với việc đƣa nơi có ánh sáng mạnh để kích thích rụng Duy trì chế độ chăm sóc phân hóa mầm hoa nhú ngồng hoa tƣới nƣớc với mật độ dày 1-2 hôm lần kết hợp với việc đƣa vào vùng ánh sáng khoảng 70% Thời gian phân hóa mầm hoa nên việc lại tƣới nƣớc phân để nuôi mầm hoa khỏe chờ nở hoa Lƣu ý vừa nhú mầm hoa phải tƣới nƣớc bình thƣờng trở lại để nuôi hoa 4.4 Đánh giá ảnh hƣởng chế độ tƣới nƣớc tới tình hình sinh trƣởng Qua trình theo dõi làm thí nghiệm ảnh hƣởng chế độ nƣớc tới tính hình sinh trƣởng số liệu đƣợc thu thập vào bảng nhƣ sau: 32 blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ Bảng 4.3: Ảnh hưởng chế độ nước tới tình hình sinh trưởng phát triển 1/6/2016-1/12/2016 CTTN Chiều cao trung bình Số trung bình Tình trạng sâu bệnh 2/12/2016-1/3/2017 Ghi (cm) CTTN1 CTTN2 7.5 cm cm Chiều cao trung bình Số trung bình (cm) không Một vài hom thối phần giả hành già(không ảnh hƣởng đến cây) không Một vài hom thối phần giả hành già(không ảnh hƣởng đến cây) 7.5 cm cm 33 2/3/2017-1/5/2017 Chiều cao trung bình Tình trạng sâu bệnh Ghi (cm) Số trung bình Không Cây mùa nghỉ cm Không Chồi năm hai không Cây mùa nghỉ cm Không Chồi năm hai Tình trạng sâu bệnh Ghi blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ Từ kết bảng 4.3 ta có nhận xét sau: - Từ ngày 1/6/2016-1/12/2016 : Chiều cao trung bình CTTN1 7.5cm CTTN2 5cm Số trung bình CTTN1 CTTN2 - Từ ngày 2/12/2016-1/3/2017: Là thời gian nghỉ cây ngừng sinh trƣởng chiều cao CTTN1 số trung bình CTTN2 - Từ ngày 2/3/2017-1/5/2017: Chiều cao trung bình CTTN1 7cm CTTN2 cm Số trung bình CTTN1 CTTN2 - Từ kết ta thấy rõ khác biệt hai công thức tƣới cho phi điệp CTTN1 (tƣới ngày/lần mùa phát triển ngày/lần mùa nghỉ) đem lại phát triển tốt so với CTTN2 Hình 4.9: So sánh CTTN ngày 1/2/2017 34 blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ Hình 4.10: So sánh CTTN ngày 1/5/2017 Hình 4.11: So sánh thấp cao ngày 1/5/2017 4.5 Ảnh hƣởng chế độ phân bón tới tình hình sinh trƣởng phi điệp Để đánh giá ảnh hƣởng chế độ phân bón thí nghiệm đƣợc chia làm hai CTTN kết thí nghiệm đƣợc thu thập bảng nhƣ sau: 35 blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ Bảng 4.4: Ảnh hưởng chế độ phân bón tới tình hình sinh trưởng phát triển 1/6/2016-1/12/2016 CTTN Chiều cao trung bình Số trung bình Tình trạng sâu bệnh 2/12/2016-1/3/2017 Ghi (cm) CTTN1 CTTN2 7cm 8cm Chiều cao trung bình (cm) 10 Cây Không xảy phát tình triển trạng sâu bình bệnh thƣờng Cây Không xảy phát tình triển trạng sâu bình bệnh thƣờng Số trung bình 7cm 8cm 36 2/3/2017-1/5/2017 Chiều Tình cao trung trạng Ghi bình sâu bệnh (cm) Không xảy tình trạng sâu bệnh Cây mùa nghỉ Không xảy tình trạng sâu bệnh Cây mùa nghỉ Số trung bình Tình trạng sâu bệnh Ghi Không xảy tình trạng sâu bệnh Cây năm phát triển bình thƣờng Không xảy tình trạng sâu bệnh Cây năm phát triển bình thƣờng blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ Kết luận ảnh hƣởng chế độ phân bón tới tình hình sinh trƣởng cây: - Thời gian từ 1/6-1/12: CTTN2 (sử dụng phân bón đầu trâu )có nhỉnh so với CTTN1 ( phân hữu cơ) Chiều cao trung bình CTTN2 8cm CTTN1 7cm Số CTTN2 lá, CTTN1 10 - Thời gian từ 2/12/2016-1/3/2017: Là mùa nghỉ Số CTTN1 rụng nhiều số CTTN2 Số trung bình CTTN1 CTTN2 - Thời gian từ 2/3/2017-1/5/2017 CTTN1 có chiều cao trung bình đạt cm Số trung bình CTTN2 có chiều cao trung bình đạt cm Số trung bình - Từ kết ta thấy rõ khác biệt hai công thức phân bón dành cho phi điệp CTTN2 (dùng phân bón lá) có phát triển trội so với CTTN1 (dùng phân hữu cơ) Ứng dụng: Mỗi loại phân có ƣu nhƣợc điểm riêng Đối với nhà vƣờn chăm lan nhằm mục đích kinh doanh sử dụng phân bón đƣợc ƣu tiên vì chăm sóc đại trà với số lƣợng lớn phân bón cung cấp đủ dƣỡng chất giúp lan phát triển tốt Đối với ngƣời chơi lan phân hữu đƣợc ƣa chuộng đỡ tốn công chăm sóc, nhiên lâu dài phân hữu dễ gây nấm bệnh cho Hình 4.12: So sánh CTTN ngày 1/2/2017 37 blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ Hình 4.13: So sánh CTTN ngày 1/5/2017 Hình 4.14: So sánh thấp cao ngày 1/5/2017 38 blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ CHƢƠNG KẾT LUẬN, TỒN TẠI KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thu thập số liệu thí nghiệm Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống chăm sóc lan phi điệp tím xã Đồng Tĩnh, Tam Dƣơng, Vĩnh Phúc Tôi rút đƣợc kết nhƣ sau: - Nhân giống phi điệp công thức cắt hom gồm mắt ngủ cho tỉ lệ lên keiki cao so với công thức cắt hom 3-4 mắt ngủ - Công thức hom mắt ngủ sinh trƣởng so với công thức hom 3-4 mắt ngủ - Đƣa đƣợc kinh nghiệm nhân giống loài lan - Nêu đƣợc kỹ thuật trồng chăm sóc lan phi điệp - Chế độ tƣới ngày/lần mùa phát triển ngày/lần mùa nghỉ cho kết tốt so với chế độ tƣới ngày/lần mùa phát triển ngày/lần mùa nghỉ - Sử dụng phân bón đầu trâu 501 với tỷ lệ 1g/1 lít nƣớc ngày tƣới lần tốt so với công thức sử dụng phân hữu 5.2 Tồn Tuy nghiên cứu đƣa đƣợc quy trình kỹ thuật nhân giống chăm sóc loài lan phi điệp nhƣng đƣợc trồng địa bàn xã Đồng Tĩnh mà chƣa thí nghiệm đƣợc vùng khác nên cần có thêm thí nghiệm để khẳng định chắn Tuy nêu đƣợc kỹ thuật nhân giống chăm chăm sóc chung cho loài lan phi điệp nhƣng nhiều yếu tố định đến phát triển nhƣ giống, môi trƣờng, giá thể chƣa đƣợc nghiên cứu để làm rõ 5.3 Khuyến nghị Cần thực nhân giống phi điệp giá thể khác để đánh giá sức nảy keiki hom Cần thực nghiên cứu tƣơng đồng địa điểm khác nhau(sai khác khí hậu) để đƣa đƣợc kỹ thuật chăm sóc phù hợp với miền Cần nghiên cứu chế độ chăm sóc riêng dành cho giá thể khác 39 blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS-TS Đào Thanh Vân ( chủ biên) - Giáo trình hoa lan Trần Hợp - Phong lan Việt Nam Trần Mạnh – sổ tay nuôi trồng cattleya PTS Phan Thúc Huân - Hoa lan nuôi trồng kinh doanh KS Nguyễn Công Nghiệp - Trồng hoa lan Website: http://nuoitrong123.com/ https://www.google.com.vn/ http://vietnamshopping.net/forum/ http://iasvn.org/ http://hoalandep.net/ http://phonglanrung.vn/ http://www.caygiong.org/ http://xaotamphanninhvan.com/ http://www.hoalanquy.com/ 10 http://forum.caycanhvietnam.com/ 11 https://thuvien.farmvina.com/ 12 http://danchoilan.com/ 13 http://lanrung.com/ 14 http://hoalanhuyanh/ 15 http://sieuthihoalan.com/ 16 http://hoalanvietnam.org/ 17 http://khoahoc.tv/ 18 http://phonglanrung.vn/ 19 http://hoalansaigon.vn/ 20 http://www.thanhorchid.com/ 40 blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ PHỤ LỤC Phụ biểu 1: Đánh giá tỷ lệ mắt ngủ lên keiki 30 ngày 45 ngày 60 ngày 90 ngày CTTN Tổng Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ số mắt lệ mắt lệ mắt lệ mắt lệ mắt lệ mắt lệ mắt lệ mắt lệ mắt ngủ (%) ngủ (% ngủ (%) ngủ(%) ngủ (%) ngủ (%) ngủ (%) ngủ(%) ngủ sống thối ) lên thối lên thối lên thối TN keiki keiki keiki CTTN1 80 80 100 0 CTTN2 80 75 94 44 3.8 56 55 0 58 70 6.3 67 73 0 84 7.5 61 76 0 70 88 7.5 Phụ biểu 2: Đánh giá tình hình phát triển keiki CTTN1 Ngày Số theo lƣợng dõi keiki lên CTTN2 Chiều Số cao trung Ghi trung bình bình Số lƣợng keiki lên (cm) Chiều Số cao trung Ghi trung bình bình (cm) 15 ngày 0 Chƣa có tƣợng 0 Chƣa có tƣợng 23 ngày 0 Mắt ngủ sƣng nhẹ 0 Mắt ngủ sƣng nhẹ 30 ngày 0 Mắt ngủ bắt đầu sƣng to 0 Mắt ngủ bắt đầu sƣng to 38 ngày 20 0.2 Keiki khỏe 0.1 Keiki nhỏ keiki khỏe, 56 tình trạng keiki ngắn, tình trạng sâu 45 ngày 44 0.4 41 30 0.2 blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ sâu bệnh Số keiki rễ chiếm 10% 53 ngày 60 ngày 68 ngày 75 ngày 83 ngày 90 ngày 50 0.7 58 58 1.5 2.7 59 1.7 3.5 60 3.7 61 2,5 bệnh Số keiki rễ chiếm 20% Cây phát 60 triển bình thƣờng Cây phát triển bình 67 thƣờng Số keiki rễ chiếm 20% Số keiki 68 rễ chiếm 25% keiki khỏe, số keiki rễ chiếm 30(%) Số keiki rễ chiếm 70% 1.5 0.8 2.5 1.2 2.8 68 1.5 70 1.8 3.5 Cây rễ 100(%) tình 70 trạng khỏe 42 0.5 2.1 4.5 Số keiki rễ chiếm 15% Cây lên tƣơng đối Số keiki rễ chiếm 30% Sô keiki rễ chiếm 35% Số keiki rễ chiếm 40% Số keiki rễ chiếm 70% Tỉ lệ rễ đạt 100(%) blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ Phụ biểu 3: Ảnh hƣởng chế độ nƣớc tới tình hình sinh trƣởng phát triển Ngày 2/3-1/4 1/6-1/7 2/7-1/8 2/8-1/9 2/9-1/10 2/10-1/11 2/11-1/12 2/12/16-1/1/17 2/1-1/2 2/2-1/3 2.5 3.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.5 5.5 6 không không không không không không không không không không không 2.5 3.5 4.5 5 5 Số trung bình 4.5 5 3 Tình trạng sâu bệnh không không không không không không không không không không Không Số liệu Chồi năm 2/4-1/5 Chiều cao trung bình (cm) CTTN1 Số trung bình (lá) Tình trạng sâu bệnh Chiều cao trung bình (cm) CTTN2 43 blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ Phụ biểu 4: Ảnh hƣởng chế độ phân bón tới tình hình sinh trƣởng phát triển Ngày Số liệu Chiều cao trung bình (cm) CTTN 2/71/8 2/81/9 2.5 4.5 2/3-1/4 2/9-1/10 2/101/11 2/111/12 2/12/161/1/17 2/11/2 2/21/3 3.5 7 7 2.5 6 10 7 không không không không không không không không Keiki năm 2/41/5 Số trung bình (lá) Tình trạng sâu bệnh Chiều cao trung bình (cm) CTTN 1/61/7 Số trung bình Tình trạng sâu bệnh không không không không không 2.5 3.5 8 4.5 8 không không không không không không không 44 không không blog cá nhân: http://www.thanhorchid.com/ ... trưởng phát triển 1/6 /201 6-1 /12 /201 6 CTTN Chiều Số cao trung trung bình bình (cm) 2/12 /201 6-1 /3 /201 7 Tình Ghi Chiều Số trạng cao trung sâu trung bình bệnh bình (cm) 2/3 /201 7-1 /5 /201 7 Tình Ghi Chiều... 1/6 /201 6-1 /12 /201 6 CTTN1 chế độ tƣới nƣớc ngày/1 lần CTTN2 chế độ tƣới nƣớc ngày/1 lần Từ 2/1 2-1 /3 /201 7 CTTN1 chế độ tƣới nƣớc ngày/1 lần CTTN2 chế độ tƣới nƣớc ngày/1 lần Từ 2/3 /201 7-1 /5 /201 7... ekapol “Panda no.1” kết luận bón phân 2 0-2 0-2 0 làm tăng số lƣợng giả hành, tăng số hoa kéo dài độ bền hoa cắt Bổ sung α-NAA ppm, 20 ppm vitamin B1 1% Liquinox-Start tuần lần vòng tháng có hiệu tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống và chăm sóc lan phi điệp tím (Dendrobium anosmum lindl) tại khu vực Vĩnh Phúc, Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống và chăm sóc lan phi điệp tím (Dendrobium anosmum lindl) tại khu vực Vĩnh Phúc, Tìm hiểu kỹ thuật nhân giống và chăm sóc lan phi điệp tím (Dendrobium anosmum lindl) tại khu vực Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay