Giáo án điện tử Bài 36 metan CH4 Hóa 9

32 78 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:54

Kiểm Tra Bài Cũ Kiểm Tra Bài Cũ Bài này Câu 1: Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với công thức phân tử sau: C3H6, C4Đáp H8 án H H H– C– C– H H C H H H H–C–C–H H– C – C – H H H Cơng thức phân tử : Phân tử khới CH4 16 CTPT: CH4 PTK: 16 I- Tr¹ng th¸i nhiªn, tÝnh chÊt vËt lÝ Trạng thái tự nhiên Hầm khí biogaz Trong tự nhiên metan có nhiều ở đâu? Khai thác khí thiên nhiên Hầm khai thác than CTPT: CH4 PTK: 16 I- Tr¹ng th¸i nhiªn, tÝnh chÊt vËt lÝ Trạng thái tự nhiên Trong tự nhiên, khí metan có nhiều mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than, bùn ao, khí biogaz… Tính chất vật lí Metan là chất khí, khơng màu, khơng mùi, tan nước, nhẹ khơng khí II CẤU TẠO PHÂN Nêu mợt vài tính chất vật lí của metan mà em biết ? Mô hình phân tử Metan 109, 50 Công thức cấu tạo metan: H H−C−H H Dạng rỗng Dạng đặc • Trong phân tử metan có liên kết giữa ngun tử nào với nhau? • Có liên kết giữa ngun tử C và H CTPT: CH4 PTK: 16 I- Tr¹ng th¸i nhiªn, tÝnh chÊt vËt lÝ Trạng thái tự nhiên Tính chất vật lí II CẤU TẠO PHÂN Công thức cấu tạo Metan: H H−C−H H Mô hình phân tử Metan Công thức cấu tạo Metan: H 109, 50 H−C−H H Dạng rỗng Dạng đặc Trong phân tử metan có liên kết đơn? Nhận xét: Trong phân tử Metan có bốn liên kết đơn C−H BIỆN PHÁP LÀM GIẢM TAI NẠN Hỗn hợp CH4,Cl2 nh sáng Nươ ùc Phản ứng thế của Metan với clo Quỳ tím 1/ Metan tác dụng với clo điều kiện ? Metan tác dụng với clo có ánh sáng 2/ Hãy mô tả lại tượng đó? Khi đưa ánh sáng, màu vàng nhạt clo đi, giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ 3/ Metan tác dụng với clo tạo sản phẩm nào? Biết phản ứng Sản phẩm tạo thành là: metyl clorua CH3Cl axit clohidric HCl 4/ Viết PTHH H H−C−H + Cl−Cl H nh sáng H H−C− H H Cl + Cl Cl H−Cl CTPT: CH4 PTK: 16 I- Tr¹ng th¸i nhiªn, tÝnh chÊt vËt lÝ II- CÊu t¹o ph©n III- TÝnh chÊt ho¸ häc Tác dụng với oxi (Phản ứng cháy) CH4 2O2 → CO2 to + + Tác dụng với clo H H C H + 2H2O H Cl2 H (Viết gọn: CH4 + Cl2 Ánh sáng Ánh sáng H C Cl + HCl H CH3Cl + HCl) * Chú ý : Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng cho kiểu liên kết đơn Metyl clorua CTPT: CH4 PTK: 16 I- Tr¹ng th¸i nhiªn, tÝnh chÊt vËt lÝ II- CÊu t¹o ph©n III- TÝnh chÊt ho¸ häc IV- øng Dơng Metan có những ứng dụng nào sản xuất và đời sống? Bột than Nhiên liệu H2 H2 DUNG MƠI t Metan + nước → cacbon đioxit + hiđro xt o CTPT: CH4 PTK: 16 I- Tr¹ng th¸i nhiªn, tÝnh chÊt vËt lÝ II- CÊu t¹o ph©n III- TÝnh chÊt ho¸ häc IV- øng Dơng - Dùng làm nhiên liệu - Ngun liệu điều chế hiđro, bợt than, dung mơi hữu Bài 36: Metan CTPT: CH4 PTK: 16 I Trạng thái tự nhiên, tính chất II Cấu tạo phân tử vật lí - Metan có nhiều CTCT: III Tính chất hóa học 1.Tác dụng với t0 oxi CH4 + 2O2 mỏ khí, mỏ dầu, mỏ 2.Tác CO dụng với + 2H2O than khí bùn clo askt Phân tử ao … CH4+ HCl metan có - Metan chất khí, không màu, liên kết đơn CH3Cl + HCl không mùi, nhẹ IV Ứng khôngdụng khí, :- Làm nhiên liệu đời sống vàrất sản xuất tan - Làm nguyên liệu nước x điều chế hidro, theo sơ đồ sau : t BACK BÀI TẬP Chọn đáp án Cho khí: CH4, H2, Cl2, O2 Dãy gồm cặp chất khí trộn với tạo thành hỗn hợp nổ? SAI A H2 Cl2, CH4 Cl2 SAI B CH4 Cl2, CH4 O2 SAI C H2 Cl2, H2 O2 ĐÚNG D CH4 O2, H2 O2 BACK BÀI TẬP Trong phương trình hố học sau, phương trình hố học viết đúng? Phương trình hố học viết sai? A CH4 + Cl2 ánh sáng B CH4 + Cl2 ánh sáng C 2CH4 + Cl2 ánh sáng D CH4 + Cl2 ánh sáng CH2Cl2 + H2 CH2 + 2HCl 2CH3Cl + H2 CH3Cl + HCl Sai Sai Sai Đúng BACK BÀI TẬP Chọn đáp án Một hỗn hợp khí gồm CO2 CH4 Bằng cách để thu metan tinh khiết cách sau? A Dẫn hỗn hợp qua nước B Đốt cháy hỗn hợp C Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư D Dẫn hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc BACK BÀI TẬP Chọn đáp án Có hai bình nhãn đựng cất khí riêng biệt H 2, CH4 Cách làm sau nhận biết chất? A Đốt cháy chất, cho nước vào sản phẩm khí lắc nhẹ B Đốt cháy chất, cho nước vơi vào sản phẩm khí lắc nhẹ C Clo hóa chất, cho nước vào sản phẩm khí, lắc nhẹ dùng giấy quỳ tím kiểm tra D Clo hóa chất, cho dd NaOH vào sản phẩm khí lắc nhẹ Híng dÉn vỊ nhµ BÀI TẬP 3/sgk Đốt cháy 11,2 lít khí metan Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng thể tích khí cacbonic tạo thành Biết thể tích khí đo đktc - Tính nCH = V:22,4 - Viết PTHH, lập tỉ lệ mol chất - Tìm số mol O2 cần dùng ⇒ Vo2 - Tìm số mol CO2 tạo thành ⇒ Vco2 • Đọc mục em có biết • Làm tập 1-a, 4-b ... Nước vôi Khí metan Phản ứng cháy của metan TRẢ LỜI CÂU HỎI 1/ Metan tác dụng với Oxi điều kiện nào? Metan tác dụng với Oxi điều kiện nhiệt độ cao 2/ Metan cháy Oxi với lửa màu ? Metan cháy... hại khí Metan HÌNH ẢNH MỘT SỐ VỤ NỔ MỎ THAN BIỆN PHÁP LÀM GIẢM TAI NẠN Hỗn hợp CH4, Cl2 nh sáng Nươ ùc Phản ứng thế của Metan với clo Quỳ tím 1/ Metan tác dụng với clo điều kiện ? Metan. .. dung mơi hữu Bài 36: Metan CTPT: CH4 PTK: 16 I Trạng thái tự nhiên, tính chất II Cấu tạo phân tử vật lí - Metan có nhiều CTCT: III Tính chất hóa học 1.Tác dụng với t0 oxi CH4 + 2O2 mỏ khí,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Bài 36 metan CH4 Hóa 9, Giáo án điện tử Bài 36 metan CH4 Hóa 9, Giáo án điện tử Bài 36 metan CH4 Hóa 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay