Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học Chương 3

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:48

CÂU HỎI CHƯƠNG III HÓA HỌC ( ĐƠN VỊ THCS MỸ HÒA) I Nhận Biết : Câu : Nêu tính chất hóa học phi kim a/ Tác dụng với kim loại phi kim + kim loại - muối 2Fe + 3Cl2 FeCl3 oxi tác dụng kim loại Oxi + kim loại - Oxit bazo b/ Tác dụng với hidro Cl2 + H2 HCl (khí) O2 +2 H2 -2 H2O c/ Tác dụng với oxi S + O2 SO2 Câu : Nêu tính chất hóa học cacbon a/ Tác dụng với oxi C + O2 t0 CO2 b/ Cacbon tác dụng với oxit kim loại CuO + C  Cu + CO2 Câu 3: Tính chất hóa học muối cacbonat a/ Tác dụng với axit NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2 b/ Tác dụng với dung dịch bazơ K2CO3 + Ca(OH)2  CaCO3 + 2KOH c/ Tác dụng với dung dịch muối Na2CO3 + CaCl2  CaCO3 + 2NaCl d/ Muối nhiệt phân CaCO3 t0 CaO + CO2 II.Thông Hiểu Câu 1:Các cặp chất sau cặp tồn dung dịch Viết phương trình a/ H2SO4 KHCO3 b/ CaCl2 Na2CO3 c/ K2CO3 NaCl d/ MgCO3 HCl Câu 2:C  CO2  CaCO3  CO2 Câu 3: Để điều chế Cu Fe từ CuO Fe3O4 từ chất nào? Viết phương trình Câu 4:SSO2  SO3 H2SO4 Na2SO4 BaSO4 III Vận dụng thấp Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo ( đktc) Nồng độ mol chất sau phản ứng bao nhiêu? Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể Giải ; Mol Cl2 = 1,12/ 22,4 = 0,05 mol Cl2 + NaOH - NaCl + NaClO + H2O 0,05 0,1 0,05 0,05 CM = 0,1/1 = 0,1 mol/lit NaOH CM NaCl = 0,05/0,1 = 0,5 mol/lit CMNaClO = 0,05/ 0,1= 0,5 mol/ lit Hãy tính khí CO2 tạo thành (đktc) để dập tắt đám cháy bình chữa cháy có dung tích chứa 980 gam H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3 Giải Số mol H2SO4 = 980/98= 20 mol H2SO4 + NaHCO3 - Na2CO3 + H2O + CO2 20 20 Thể tích CO2 tạo thành đktc VCO2 = 20 22,4 = 448 lít IV.Vận dụng cao 1/ Bạn An nói với bạn Bình ta điều chế thu khí Cl cách đẩy nước Bạn Bình nói không thu khí Cl2 cách đẩy nước Theo em, em thu khí Cl cách đúng.Vì sao? -Thu cách đẩy không khí để bình ngửa -Thu cách đẩy nước không Cl2 tan nước -Cl2 + H2O -HCl + HClO 2/ Làm biết khử CuO than tạo khí CO2 Ta đốt hỗn hợp đồng (II) oxit than dẫn khí qua bình đựng nước vôi nước vôi bị đục nghĩa có khí CO2 tạo CuO + C - Cu + CO2 Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O Hết ... có dung tích chứa 980 gam H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3 Giải Số mol H2SO4 = 980/98= 20 mol H2SO4 + NaHCO3 - Na2CO3 + H2O + CO2 20 20 Thể tích CO2 tạo thành đktc VCO2 = 20 22,4 =... với bạn Bình ta điều chế thu khí Cl cách đẩy nước Bạn Bình nói không thu khí Cl2 cách đẩy nước Theo em, em thu khí Cl cách đúng.Vì sao? -Thu cách đẩy không khí để bình ngửa -Thu cách đẩy nước... đựng nước vôi nước vôi bị đục nghĩa có khí CO2 tạo CuO + C - Cu + CO2 Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học Chương 3, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học Chương 3, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học Chương 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay