Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 CHƯƠNG 5 HIDRO NƯỚC

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:42

CHƯƠNG 5: HIDRONƯỚC Biết Câu 1: Phản ứng gì? Cho ví dụ minh họa Đáp án Phản ứng phản ứng hóa học đơn chất hợp chất, nguyên tử đơn chất thay nguyên tử nguyên tố khác hợp chất Ví dụ: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Câu 2: Trình bày tính chất hóa học hidro? Viết phương trình hóa học minh họa cho tính chất? Đáp án đp H2O → t0 Tác dụng với đồng oxit: H2 + CuO → Cu + H2O Câu 3: Trình bày tính chất hóa học nước? Viết phương trình hóa học minh họa cho tính chất? Tác dụng với oxi: H2 + O2 Đáp án Tác dụng với kim loại Na + H2O → NaOH + H2 Tác dụng với oxit bazo CaO + H2O → Ca(OH)2 Tác dụng với oxit axit P2O5 + H2O → H3PO4 Câu 4: Trình bày khái niệm axit, bazo, muối Axit: Phân tử axit gồm có hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit, nguyên tử hidro thay nguyên tử kim loại Bazo: Phân tử bazo gồm có nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều nhóm hidroxit (-OH) Muối: Phân tử muối gồm có hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều gốc axit Hiểu Câu 1: Cân phương trình hóa học cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào? a) Na + O2  Na2O b) Fe + HCl  FeCl2 + H2 c) H2O  H2 + O2 d) Al + HCl  AlCl3 + H2 Đáp án a) 4Na + O2  2Na2O Phản ứng hóa hợp b) Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Phản ứng c) 2H2O  2H2 + O2 Phản ứng phân hủy d) 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 Phản ứng Câu 2: Có cách thu khí hidro, thu khí hidro cách đẩy không khí khác với thu khí oxi cách đẩy không khí điểm nào? Giải thích Đáp án Có cách thu khí hidro đẩy nước đẩy không khí, phải đặt ống nghiệm úp xuống khí hidro nhẹ không khí, thu khí oxi đặt ngửa ống nghiệm lên oxi nặng không khí Câu 3: Khi điều chế khí hidro phòng thí nghiêm thay Zn Al, Fe thay HCl H2SO4 Hãy viết PTHH cho Al, Fe tác dụng với H2SO4 Đáp án 2Al + 3H2SO4  Al2 (SO4)3 + 3H2 Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 Câu 4: Phân loại gọi tên hợp chất sau: NaCl, Fe(OH)3, HCl, Al2O3 Đáp án NaCl Natriclorua Muối Fe(OH)3 Sắt (III) hidroxit Bazo HCl Axit clohidric Axit Al2O3 Nhôm oxit oxit Câu 5: Viết công thức hóa học hợp chất có tên sau: Natri cacbonat, Canxi hidroxit, Sắt (II) oxit, Axit sunfuric Đáp án Natri cacbonat Na2CO3 Canxi hidroxit Ca(OH)2 Sắt (II) oxit FeO Axit sunfuric H2SO4 Câu 6: Có ống nghiệm đựng riêng biệt khí sau: không khí, khí oxi, khí hidro, khí cacbonic Hãy phân biệt chất khí Đáp án: Cho que đóm cháy vào mẫu thử có chứa khí - Mẫu làm que đóm bùng cháy mạnh thành lửa khí oxi - Mẫu làm que đóm tiếp tục đỏ tắc dần không khí - Mẫu thử nghe có tiếng nổ nhẹ chứa khí hidro - Vận dụng thấp Mẫu làm que đóm tắt khí cacbonic Câu 1: Nhiệt phân 21,7 gam thủy ngân (II) oxit ta thu kim loại thủy ngân khí oxi a) Viết phương trình phản ứng b) Tính số gam kim loại thu c) Tính thể tích khí oxi thu (ở đktc) Câu 2: Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric a) Viết PTHH xảy b) Tính thể tích khí H2 sinh (đktc) Đáp án Phương trình hóa học Fe + 2HCl 1mol 0,4mol  FeCl2 + H2 1mol 0,4mol Số mol Fe là: n=m/M= 22,4.56=0,4 mol Từ PTHH => nH2 = nFe =0,4 mol Thể tích khí H2 tạo thành là: V= n.22,4 = 04.22,4 = 8,96 lit Câu 3: Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit H2SO4 a) Tính thể tích khí H2 thu (đktc) b) Chất dư sau phản ứng, dư gam Đáp án Phương trình hóa học Fe + H2SO4  1mol 1mol 0,4mol 0,25mol FeSO4 + H2 1mol 1mol 0,25mol 0,25mol Số mol Fe là: n=m/M= 22,4/56=0,4 mol Số mol H2SO4 n=24,5/98 = 0,25 mol Thể tích khí H2 tạo thành là: V= n.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 lit Sau phản ứng Fe dư 0,4 – 0,25 = 0,15 mol Khối lượng Fe dư: m = 0,15.56 = 8,4 g Câu 4: Cho kim loại Na, Mg, Al tác dụng với dung dịch HCl Nếu lượng (số mol) kim loại tá dụng với dung dịch HCl kim loại cho nhiều H hơn? Đáp án: Na + 2HCl  2NaCl + H2 1mol Mg + 2HCl 1/2mol  MgCl2 + H2 1mol Al + 6HCl 1mol  2AlCl3 + 3H2 1mol 3/2 mol Ta thấy lượng (số mol) Al sinh nhiều H2 Vận dụng cao – liên hệ hực tế Câu 1: Em giải thích người ta dùng khí heli nạp vào khí cầu mà không dùng khí hidro trước Đáp án: Khí hidro chất nhẹ dùng nạp vào khí cầu khí hidro dễ gây cháy nổ nên người ta thay khí Heli tương đối trơ Câu 2: Nước có vai trò sống chúng ta? Nêu biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước địa phương em? Đáp án: Nước có vai trò quan trọng - Trong đời sống: nước uống, nấu ăn, tắm giặt,… - Trong sản xuất: Trồng lúa, nuôi cá, giao thông, Biện pháp - Không vức rác xuống sông, ao, hồ - Phải xử lí nước thải trước thải môi trường Câu 3: Tại người ta phải bảo quản kim loại natri dầu hỏa? Giải thích ... gam Đáp án Phương trình hóa học Fe + H2SO4  1mol 1mol 0,4mol 0,25mol FeSO4 + H2 1mol 1mol 0,25mol 0,25mol Số mol Fe là: n=m/M= 22,4 /56 =0,4 mol Số mol H2SO4 n=24 ,5/ 98 = 0, 25 mol Thể tích khí H2... mol Thể tích khí H2 tạo thành là: V= n.22,4 = 0, 25. 22,4 = 5, 6 lit Sau phản ứng Fe dư 0,4 – 0, 25 = 0, 15 mol Khối lượng Fe dư: m = 0, 15. 56 = 8, 4 g Câu 4: Cho kim loại Na, Mg, Al tác dụng với dung... Có cách thu khí hidro đẩy nước đẩy không khí, phải đặt ống nghiệm úp xuống khí hidro nhẹ không khí, thu khí oxi đặt ngửa ống nghiệm lên oxi nặng không khí Câu 3: Khi điều chế khí hidro phòng thí
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 CHƯƠNG 5 HIDRO NƯỚC, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 CHƯƠNG 5 HIDRO NƯỚC, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 CHƯƠNG 5 HIDRO NƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay