Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH HÓA HỌC 8

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:42

Lí THUYT V BI TP CHNG DUNG DCH HểA HC A DUNG DCH I Lí THUYT CN NH Dung dch, dung mụi, cht tan - Dung mụi: l cht cú khuch tỏn cht khỏc to thnh dung dch - Cht tan: l cht cú th tan dung mụi - Dung dch: l hn hp ng nht gia dung mụi v cht tan VD: Hũa tan mui n vo nc thỡ: - Mui n l cht tan - Nc l dung mụi - Hn hp nc v mui gi l dung dch Dung dch cha bóo hũa, dung dch bóo hũa - mt nhit nht nh: + Dung dch cha bóo hũa l dung dch cú th hũa tan thờm cht tan + Dung dch bóo hũa l dung dch khụng th hũa tan thờm cht tan * Lu ý: bóo hũa ca mt dung dch thay i theo nhit (toC), P (ỏp sut) v tựy thuc vo cht tan rn, lng hay cht d bay hi VD: 20oC, 100 g nc hũa tan c ti a 39,5 g mui n to thnh dung dch bóo hũa Nu tng nhit lờn dung dch trờn tr thnh dung dch cha bóo hũa Bin phỏp cht rn tan nhanh dung mụi - Khuy dung dch - un núng dung dch - Nghin nh cht rn II BI TP CNG C Bi Hóy in nhng t hay nhng cm t thớch hp nh: tan; dung dch bóo hũa; dung dch cha bóo hũa; cht tan; nhit ; ỏp sut vo nhng ch trng di õy: a Dung dch l dung dch cú th hũa tan thờm cht tan nhit xỏc nh Dung dch l dung dch khụng th hũa tan thờm nhit xỏc nh b nhit xỏc nh, s gam cht ú hũa tan 100 gam nc to thnh c gi l ca cht c Yu t nh hng n tan ca a s cht rn l , tan ca cht khớ nc s tng lờn nu ta v tng Bi Dung dch l: A hn hp gm dung mụi v cht tan B hp cht gm dung mụi v cht tan C hn hp ng nht gm nc v cht tan D hn hp ng nht gm dung mụi v cht tan Hóy chn phng ỏn ỳng Bi Dung dch cha bóo hũa, dung dch bóo hũa ? Hóy dn nhng thớ d minh Bi Em hóy mụ t nhng thớ nghim chng minh rng mun hũa tan nhanh mt cht rn nc ta cú th chn nhng bin phỏp: nghin nh cht rn, un núng, khuy dung dch Bi Em hóy mụ t cỏch tin hnh nhng thớ nghm sau: a Chuyn i t mt dung dch NaCl bóo hũa thnh mt dung dch cha bóo hũa ( nhit phũng) b.Chuyn i t mt dung dch NaCl cha bóo hũa thnh mt dung dch bóo hũa ( nhit phũng) Bi Cho bit nhit phũng thớ nghim (khong 20oC) 10 gam nc cú th hũa tan ti a 20 gam ng; 3,6 gam mui n a Em hóy dn nhng thớ d v lng ca ng, mui n to nhng dung dch cha bóo hũa vi 10 gam nc b Em cú nhn xột gỡ nu ngi ta khuy 25 gam ng vo 10 gam nc; 3,5 gam mui n vo 10 gam nc (nhit phũng thớ nghim) ? Bi Trn ml ru etylic (cn) vi 10 ml nc ct Cõu no sau õy din t ỳng: A Cht tan l ru etylic, dung mụi l nc B Cht tan l nc, dung mụi l ru etylic C Nc hoc ru etylic cú th l cht tan hoc l dung mụi D C hai cht nc v ru etylic va l cht tan, va l dung mụi Hóy chn cõu tr li ỳng: LI GII V P N Bi a Dung dch cha bóo hũa l dung dch cú th hũa tan thờm cht tan nhit xỏc nh Dung dch bóo hũa l dung dch khụng th hũa tan thờm cht tan nhit xỏc nh b nhit xỏc nh, s gam cht ú hũa tan 100 gam nc to thnh dung dch bóo hũa c gi l tan ca cht c Yu t nh hng n tan ca a s cht rn l nhit , tan ca cht khớ nc s tng lờn nu ta.gim nhit v tng ỏp sut Bi ỏp ỏn: D ỳng Bi Dung dch l hn hp ng cht ca dung mụi v cht tan Dung dch cha bóo hũa l dung dch cú th hũa tan thờm cht tan Dung dch bóo hũa l dung dch khụng th hũa tan thờm cht tan (Hc sinh t cho vớ d) Bi + Trong thớ nghim, cho mt ớt mui n (s dng mui ó nghin nh) vo dung dch nc, ta s thy mui c nghin nh s tan nhanh hn so vi loi cha c nghin + Trong thớ nghim, cho mt thỡa nh ng vo cc nc núng, ng s tan mnh hn so vi cho vo cc nc lnh vỡ nhit cng cao, phõn t nc chuyn ng cng mnh lm tng s ln va chm gia cỏc phõn t nc vi b mt cht rn + Cng vi thớ nghim trờn nhng cho cht tan vo dung dch, ta khuy dung dch lờn thỡ tc hũa tan cng s tng lờn Bi a Ta cú dung dch NaCl ó bóo hũa ng nghim, ta cho thờm vo ng nghim mt lng nc na v cú c dung dch NaCl cha bóo hũa b Thờm NaCl vo dung dch NaCl cha bóo hũa khuy k ti dung dch khụng hũa tan thờm c NaCl Lc qua giy lc Nc lc l dung dch NaCl bóo hũa nhit phũng Hoc cú th un núng dung dch NaCl cha bóo hũa cho n cú mui NaCl kt tinh ỏy cc cc ny tr li nhit phũng ri lc qua giy lc Nc lc l dung dch NaCl bóo hũa nhit phũng Bi a Hũa tan mt lng ng di 20 gam; hay mt lng mui n di 3,6 gam 10 gam nc nhit phũng thớ nghim ta c dung dch cha bóo hũa b Nu ngi ta khuy 25 gam ng vo 10 gam nc thỡ chc chn rng lng ng s khụng hũa tan ht s cũn li 25 - 20 = g; Hũa tan 3,5 gam mui n vo 10 gam nc ta s c dung dch cha bóo hũa vỡ dung dch cũn cú th hũa tan thờm mt lng mui n na (3,6 - 3,5 = 0,1 g) Bi Vỡ ru etylic tan vụ hn nc, hay nc tan vụ hn ru etylic Ta cú th tớch ru etylic (1 ml) ớt hn th tớch nc (10 ml) nờn cõu A: ỳng B. TAN CA MT CHT TRONG NC I Lí THUYT CN NH Cht tan v cht khụng tan - Nu 100 gam nc hũa tan: > 10 gam cht tan cht d tan hay cht tan nhiu < gam cht tan cht tan ớt < 0,01 gam cht tan cht thc t khụng tan Tớnh tan ca cỏc hp cht nc - Baz: phn ln cỏc baz khụng tan, tr NaOH, KOH, Ba(OH) - Axit: hu ht cỏc axit tan c, tr H2SiO3 - Mui: Cỏc mui nitrat u tan +Phn ln cỏc mui clouaa v sunfat tan c, tr AgCl, PbSO4, BaSO4 + Phn ln mui cacbonat khụng tan tr Na2CO3, K2CO3 Ta cú bng tớnh tan ca mt s hp cht (sgk) tan ca mt cht nc a nh ngha - tan (S) ca mt cht nc l s gam cht ú hũa tan 100 gam nc to thnh dung dch bóo hũa mt nhit xỏc nh VD: 25oC : + SNaCl = 36 g + S ng mớa= 204 g b Yu t nh hng ti tan - tan ca cht rn nc: nhit tng thỡ tan tng v ngc li - tan ca cht khớ nc: tan ca cht nc s tng nu ta gim nhit v ỏp sut II BI TP CNG C Bi Hóy chn cõu tr li ỳng tan ca mt cht nc nhit xỏc nh l: A S gam cht ú cú th tan 100 gam dung dch B S gam cht ú cú th tan 100 gam nc C S gam cht ú cú th tan 100 gam dung mụi to thnh dung dch bóo hũa D.S gam cht ú cú th tan 100 gam nc to thnh dung dch bóo hũa Bi Khi tng nhit thỡ tan ca cỏc cht rn nc: A u tng B u gim C Phn ln l tng D Phn ln l gim E Khụng tng v cng khụng gim Bi Khi gim nhit v tng ỏp sut thỡ tan ca cht khớ nc: A u tng B u gim C Cú th tng v cú th gim D Khụng tng v cng khụng gim Bi Da vo th v tan ca cỏc cht rn nc (hỡnh 6.5), hóy cho bit tan ca cỏc mui NaNO3, KBr, KNO3, NH4Cl, NaCl, Na2SO4 nhit 10oC v 60oC Bi Xỏc nh tan ca mui Na2CO3 nc 180C Bit rng nhit ny hũa tan ht 53 g Na2CO3 250 g nc thỡ c dung dch bóo hũa LI GII V P N Bi ỏp ỏn : D ỳng Bi ỏp ỏn : C ỳng Bi ỏp ỏn : A ỳng Bi T im nhit 10oC v 60oC ta k nhng on thng song song vi trc tan (trc ng), ti giao im ca nhng on thng ny vi cỏc th ta k nhng on thng song song vi nhit (trc ngang) ta s c c tan ca cỏc cht nh sau: + tan NaNO3: 10oC l 80 g, 60oC l 130 g + tan KBr: 10oC l 60 g, 60oC l 95 g + tan KNO3: 10oC l 20 g, 60oC l 110 g + tan NH4Cl: 10oC l 30 g, 60oC l 70 g + tan NaCl: 10oC l 35 g, 60oC l 38 g + tan Na2SO4: 10oC l 60 g, 60oC l 45 g Ta cú th k bng: C.NNG DUNG DCH I/ Nng phn trm: (C%) Nng phn trm ca dd cho bit s gam cht tan cú 100 gam dd - Khi lng cht tan l mct - Khi lng dd l mdd - Nng phn trm l C% => C%= (mct.100):mdd Vớ d 1: Ho tan 10 gam ng vo 40 gam nc Tớnh nng phn trm ca dd thu c Gii: mdd = mdm + mct = 40+10=50 gam C% = (mct.100): mdd = (10.100) : 50 = 20% Vớ d 2: Tớnh lng NaOH cú 200 gam dd NaOH 15% Gii: mNaOH = (C%.mdd):100 =15.200:100 =30 gam Vớ d 3: Ho tan 20 gam mui vo nc c dd cú nng 10% a) Tớnh lng dd nc mui thu c b) Tớnh lng nc cn dng cho s pha ch Gii: a) mdd=(mmui.100):C% =20.100:10 =200 gam b) mnc=mdd-mmui =200-20 =180 gam II Nng mol ca dd Nng mol ca dd cho bit s mol cht tan cỳ mt lit dd CM=n:Vdd Trong ú: CM l nng mol n l s mol cht tan Vdd l th tớch dd (lit) Vớ d 1: Trong 200 ml dd cú ho tan 16 gam NaOH Tớnh nng mol ca dd Gii: i: 200ml=0,2lit nNaOH=16:40=0,4 mol CM=n:V=0,4:0,2=2M Vớ d 2: Tớnh lng H2SO4 cú 50ml dd H2SO4 2M Gii: Tớnh s mol H2SO4 cú dd H2SO4 2M = CM.V=2.0,05 =0,1mol = n.M=0,1.98=9,8 gam III Bi dng Bi 1: Trn 50 gam dd mui n cú nng 20% vi 50 gam dd mui n 5% Tớnh nng phn trm ca dd thu c? Bi 2: ho tan m gam km cn va 50 gam dd HCl 7,3% a) Vit PTP b) Tớnh m? c) Tớnh th tớch khớ thu c ( ktc) d) Tớnh lng mui to thnh sau phn ng Bi 3: Ho tan 6,5 gam km cn va Vml dd HCl 2M a) Vit ptp b) Tớnh V c) Tớnh th tớch khớ thu c ( ktc) d) Tớnh lng mui to thnh sau p/ Bi 4: Trn 2,5 lit dd ng 0,5M vi lit dd ng 1M Tớnh nng mol ca dd sau trn Bi 5: hũa tan ht m (g) km cn dựng va 50g dung dch HCl 7,3% a Vit phng trỡnh phn ng xy b Tớnh th tớch H2 thu c (ktc) c Xỏc nh giỏ tr m LI GII V P N Bi 1: - Tớnh lng cht tan dd mmui (1)= (C%*mdd):100=(20*50):100=10 gam - Tớnh lng cht tan dd mmui (2)= (C%*mdd):100=(5*50):100=2,5 gam - Tớnh lng cht tan dd mmui (3)= mmui (1) + mmui (2)=10+2,5=12,5 gam - Tớnh lng dd mdd (3)= mdd(1) + mdd (2)= 50+50=100 gam - Tớnh nng phn trm ca dd 3: C%(3)=(mct(3)*100):mdd(3) =12,5 % Bi 2: Bi gii: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2 mHCl=(C%.mdd):100 =(50.7,3):100 =3,65 gam => nHCl= 3,65:36,5 =0,1 mol Theo PTP: nZn=nZnCl2=nH2=1/2.nHCl=0,1:2=0,05 mol b) m = mZn= 0,05.65 = 3,25 gam c) VH2 = 0,05.22,4 = 1,12 lit d) mZnCl2 = 0,05.136= 6,8 gam Bi 3: Zn+2HCl ZnCl2 +H2 nZn= 6,5:65=0,1 mol b) Theo pthh nHCl=2nZn=.0,1 =0,2 mol V Vdd HCl=n:cM=0,2:2=0,1 lit =100 ml c) Theo pthh nH2=nZnCl2= nZn=0,1 mol VH2=0,1 22,4 =2,24 lit d) mZnCl2=0,1.136=13,6 gam Bi 4: - Tớnh s mol ng cú dd 1: n1=CM 1.Vdd 1=0,5.2=1 mol - Tớnh s mol ng cú dd 2: n2=CM 2.Vdd =1.3=3 mol - Tớnh s mol ng cú dd 3: n3=n1+n2=1+3=4 mol - Tớnh th tớch dd Vdd 3=Vdd +Vdd 2=2+3=5 lit - Tớnh nng mol dd CM=n:V=4:5=0,8 M Bi 5: a Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 mol mol mol 0,05mol 0,1mol 0,05mol b VH2 = 0,05.22,4 = 11,2 (l) c m = 0,05.65 = 3,25 g D.PHA CH DUNG DCH I.Pha ch dung dch theo nng cho trc Bc 1: Tớnh cỏc i lng cn dựng * Pha dung dch nng mol/l ( CM): Pha ch V2 (ml) dung dch A nng (M) t dung dch A nng (M) - Tớnh s mol cht tan cú dung dch cn pha ch: n = C1.V - Tớnh th tớch dung dch ban u V1 = * Pha dung dch nng phn trm: - Tớnh lng cht tan cn pha ch mct = - Tớnh lng nc cn pha ch mnc = mdd - mct Bc 2: Pha ch dd theo cỏc i lng cn xỏc nh Vớ d 1: T glucozo C6H12O6, nc ct v nhng dng c cn thit, hóy tớnh toỏn v gii thiu cỏch pha ch: a)50g dung dch C6H12O6 cú nng 10% b)50ml dung dch C6H12O6 cú nng 0,5M Gii: a) Pha ch 50g dung dch C6H12O6 cú nng 10% *Tớnh toỏn: - Tớnh lng cht tan: mct = = = 5g - Tớnh lng dung mụi: mdm = mdd - mct mnc = 50-5 = 45g *Cỏch pha ch: - Cõn ly 5g C6H12O6 cho vo cc - Cõn ly 45g (hoc ong ly 45ml) nc ct, ri dn dn vo cc v khuy nh cho tan ht => c 50g dung dch C6H12O6 10% b) Pha ch 50ml dung dch C6H12O6 cú nng 0,5M * Tớnh toỏn: S mol cht tan: nct = CM.Vdd = =0,025 mol Khi lng ca 0,025 mol C6H12O6 : = 180.0,025 =4,5 g *Cỏch pha ch: - Cõn ly 4,5g C6H12O6 cho vo cc thy tinh cú dung tớch 1000ml - dn dn nc ct vo cc cho n vch 50ml, khuy nh =>Ta c dung dch C6H12O6 0,5M Vớ d 2: T mui n (NaCl), nc ct v cỏc dng c cn thit, hóy tớnh toỏn v gii thiu cỏch pha ch: a) 100 gam dd NaCl 20% b) 50 ml dd NaCl 2M Gii: a) Pha chế 100 gam dd NaCl 20% - Tính toán: mNaCl=(C%.mdd):100=(20.100):100=20 gam mH2O=100-20=80 gam - Cách pha chế: + Cân 20 gam NaCl cho vào cốc tt + Đong 80 ml nớc, rót vào cốc khuấy để muối ăn tan hết Đợc 100 gam dd NaCl 20% b) Pha chế 50 ml dd NaCl 2M - Tính toán: nNaCl= CM.V=2.0,05=0,1 mol mNaCl=n.M=0,1.58,5 =5,85 gam - Cách pha chế: + Cân 5,85 gam NaCl cho vào cốc tt + Đổ từ từ nớc cất vào khuấy nhẹ đủ 50 ml dd ta đợc dd NaCl 2M II Pha loóng mt dung dch theo nng cho trc Pha V2 (ml) dung dch A cú nng C2(M) t dung dch A cú nng C1(M) Bc 1:Tớnh toỏn -Tỡm s mol cht tan cú V2 (ml) dung dch A nng C2(M): n = C2.V2 -Tớnh th tớch dung dch A nng C1 (M): V1 = ? Bc 2: Pha ch dung dch Vớ d 1: Cú nc ct v cỏc dng c cn thit, hóy tớnh toỏn v gii thiu cỏch pha ch: - 50 ml dd MgSO4 0,4M t dd MgSO4 2M - 50 gam dd NaCl 2,5% t dd NaCl 10% a) 50 ml dd MgSO4 0,4M t dd MgSO4 2M *Tớnh toỏn: - Tỡm s mol cht tan cú 50ml dd MgSO4 0,4M nMgSO4=CM.V=0,4.0,05=0,02 mol - Th tớch dd MgSO4 2M ú cha 0,02 mol MgSO4 Vdd = = = 0,01 lit =10ml *Cỏch pha ch: - ong 10 ml dd MgSO4 2M cho vo cc cú chia Thờm t t nc ct vo cc n vch 50 ml v khuy u ta c 50ml dd MgSO4 0,4M b) 50 gam dd NaCl 2,5% t dd NaCl 10% *Tớnh toỏn: - Tỡm lng NaCl cú 50 gam dd NaCl 2,5% mNaCl = 1,25g - Tỡm lng dd NaCl ban u cú cha 1,25 gam NaCl mdd = 12,5g - Tỡm lng nc cn dựng pha ch - mH2O=50-12,5 =37,5 gam *Cỏch pha ch: - Cõn 12,5 gam dd NaCl 10%, vo cc chia ong 37,5 ml nc ct, vo cc ng NaCl núi trờn, khuy u, ta c 50 gam dd NaCl 2,5% III Bi dng Bi 1: un nh 40 gam dd NaCl cho n nc bay hi ht, ngi ta thu c gam mui NaCl khan Tớnh nng phn trm ca dd thu c? Bi 2: pha 500ml dung dch nc mui sinh lớ (C=0,9%) cn ly V (ml) dung dch NaCl 3% Tớnh giỏ tr ca V? Bi 3: Tớnh lng cht tan cn dựng pha ch 50g dung dch MgCl 4% Bi 4: Cho 16g CuO tan ht dung dch axit sunfuric 20% ung núng va Sau ú lm ngui n 100C Tớnh lng tinh th CuSO4.5H2O tỏch dung dch, bit tan ca CuSO4 100C l 17,4g Bi 5: Cõn ly 21,2 g Na2CO3 cho vo cc chia cú dung tớch 500 ml Rút t t nc ct vo cc cho n vch 200 ml Khuy nh cho Na2CO3 tan ht, ta c dung dch Na2CO3 Bit ml dung dch ny cho lng l 1,05 g Hóy xỏc nh nng phn trm (C%) v nng mol ca dung dch va pha ch c Bi 6: Hũa tan 15,5g Na2O vo nc c 0,5l dung dch A a)Tớnh nng mol/l ca dung dch A b)Tớnh th tớch dung dch H2SO4 20%, lng riờng l 1,14g/ml cn trung hũa dung dch A ỏp ỏn Bi 1: 20% Bi 2: 150ml Bi 3: 20g Bi 4: 30,7g Bi 5: C%10,10% ;CM = = 1M Bi 6: CM NaOH = 1M; VH2SO4 = 0,107 l; ... Pha ch dd theo cỏc i lng cn xỏc nh Vớ d 1: T glucozo C6H12O6, nc ct v nhng dng c cn thit, hóy tớnh toỏn v gii thiu cỏch pha ch: a)50g dung dch C6H12O6 cú nng 10% b)50ml dung dch C6H12O6 cú nng... cho tan ht => c 50g dung dch C6H12O6 10% b) Pha ch 50ml dung dch C6H12O6 cú nng 0,5M * Tớnh toỏn: S mol cht tan: nct = CM.Vdd = =0,025 mol Khi lng ca 0,025 mol C6H12O6 : = 180 .0,025 =4,5 g *Cỏch... 10oC l 80 g, 60 oC l 130 g + tan KBr: 10oC l 60 g, 60 oC l 95 g + tan KNO3: 10oC l 20 g, 60 oC l 110 g + tan NH4Cl: 10oC l 30 g, 60 oC l 70 g + tan NaCl: 10oC l 35 g, 60 oC l 38 g +
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH HÓA HỌC 8, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH HÓA HỌC 8, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH HÓA HỌC 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay