Có được rút bảo hiểm xã hội một lần khi bị bệnh hiểm nghèo

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:31

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM HỘI MỘT LẦN Kính gửi: Bảo hiểm hội tỉnh Tên tôi là: . sinh ngày tháng . năm Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: quan, đơn vị: . Tổng số thời gian đóng BHXH: năm tháng Sau thời gian chấp hành xong hình phạt tù (hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về), tôi làm đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần. Đề nghị Bảo hiểm hội tỉnh xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần theo quy định của Nhà nước. , ngày tháng . năm . Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (Ký, đóng dấu) , ngày . tháng . năm Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Mẫu này áp dụng đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về. Mẫu số 15-HSB rút bảo hiểm hội lần bị bệnh hiểm nghèo Hỏi: Xin chào, cho hỏi rút bảo hiểm hội lần bị bệnh hiểm nghèo Tôi năm 52 tuổi 30 năm đóng bảo hiểm hội bắt buộc Do cảm thấy sức khỏe dấu hiệu không khỏe; nên khám bác sĩ chẩn đoán bị bệnh ung thư dày; phải nhập viện gấp Hiện điều trị bệnh viện đa khoa thành phố Sơn La Tôi muốn rút bảo hiểm lần để lấy tiền điều trị Luật sư cho hỏi trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm hội lần không? Xin cảm ơn Trả lời: Căn khoản Điều 60 Luật bảo hiểm hội năm 2014 quy định: “Điều 60 Bảo hiểm hội lần Người lao động quy định khoản Điều Luật mà yêu cầu hưởng bảo hiểm hội lần thuộc trường hợp sau đây: c) Người bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS bệnh khác theo quy định Bộ Y tế;” VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Như vậy, trường hợp bạn 30 năm đóng bảo hiểm; bạn mắc bệnh ung thư – bệnh nguy hiểm đến tính mạng; theo quy định bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm hội lần sau nghỉ việc mà đợi đến nghỉ việc đủ 01 năm Ngoài ra, theo Điều Thông tư 14/2016/TT-BYT quy định thẩm quyền xác định hưởng chế độ bảo hiểm hội lần: ” Việc xác định bệnh hưởng chế độ bảo hiểm hội lần quy định Khoản Điều Thông tư phải thực sở khám bệnh, chữa bệnh quy định Khoản 1, 2, 4, Điều Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phạm vi chuyên môn hoạt động phù hợp với nội dung xác định bệnh hưởng chế độ bảo hiểm hội lần” Các sở khám chữa bệnh thẩm quyền bao gồm: + Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; + Trung tâm y tế huyện chức khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện phòng khám đa khoa; + Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV chưa xếp hạng thuộc Bộ, Ngành trực thuộc đơn vị thuộc Bộ, Ngành; + Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV chưa xếp hạng tương đương; + Trung tâm y tế quân – dân y, Bệnh quân y, Bệnh quân - dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV chưa xếp hạng, bệnh viện quân - dân y hạng III, hạng IV chưa xếp hạng, sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm hội lần bao gồm: Theo Điều 20 Quyết định 636/2016/QĐ-BHXH, cụ thể: “1 Sổ BHXH Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính)” Bên cạnh đó, Điều Thông tư 14/2016/TT-BYT quy định: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí “Điều Giấy tờ xác định người bị bệnh hưởng chế độ bảo hiểm hội lần Tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định pháp luật khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh quy định Khoản Điều Thông tư cấp trường hợp người mắc bệnh quy định Khoản Điều Thông tư Biên giám định y khoa theo mẫu số quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư người mắc bệnh quy định Khoản Điều Thông tư này.” Kết luận: Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp; bạn đủ điều kiện hưởng bảo hiểm hội lần Và để nộp hồ sơ, bạn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ sau: +) Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm hội lần (theo mẫu 14-HSB) + Sổ bảo hiểm; + Sổ hộ giấy tờ tạm trú + Tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định pháp luật khám bệnh; chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh cấp Lưu ý: Khi nộp hồ sơ bạn cần mang theo CMTND, lái xe,… để chứng minh nhân thân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM HỘI MỘT LẦN Kính gửi: Bảo hiểm hội thành phố Hồ chí Minh Tên tôi là: . sinh ngày tháng . năm Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: . quan, đơn vị: . Hiện cư trú tại: ………………………………………………………………. Số sổ BHXH: Tổng số thời gian đóng BHXH: . năm tháng Đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH từ: …………………………… Sau thời gian nghỉ việc theo quy định không tiếp tục đóng bảo hiểm hội, tôi làm đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội i+một+lần.htm' target='_blank' alt='đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần' title='đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần'>đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần. Đề nghị Bảo hiểm hội Tp. Hồ Chớ Minh xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần theo quy định của Nhà nước. , ngày tháng . năm . Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (Ký, đóng dấu) , ngày . tháng . năm Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số 14-HSB Ghi chú: Mẫu này áp dụng đối với người lao động bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm hội và người lao động khác nghỉ việc (mẫu số 22-CBH) CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------- GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH MỘT LẦN QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN Kính gửi: Bảo hiểm hội …………………………………… Tên tôi là: …………………………………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………………………… Số sổ BHXH: Số chứng minh nhân dân:………… . ngày cấp ……… nơi cấp ………………… Nơi cư trú:……………………………………………………………………………. Số điện thoại liên hệ:………………. Được hưởng chế độ BHXH …………………. Đề nghị Bảo hiểm hội ………………………… chuyển tiền chế độ BHXH được hưởng vào tài khoản cá nhân của tôi theo số hiệu sau: Tên đăng ký tài khoản:………………………………………………………………. Số hiệu tài khoản: …………………………………………………………………… Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………………… …, ngày … tháng … năm … Xác nhận của quan quản lý Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM HỘI MỘT LẦN Kính gửi: Bảo hiểm hội tỉnh Tên tôi là: . sinh ngày tháng . năm Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: quan, đơn vị: . Tổng số thời gian đóng BHXH: năm tháng Sau thời gian chấp hành xong hình phạt tù (hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về), tôi làm đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần. Đề nghị Bảo hiểm hội tỉnh xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần theo quy định của Nhà nước. , ngày tháng . năm . Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (Ký, đóng dấu) , ngày . tháng . năm Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Mẫu này áp dụng đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về. Mẫu số 15-HSB Quy định rút bảo hiểm hội lần cho năm 2016 Chắc hẳn nhiều người số tham gia bảo hiểm hội năm nhà nước lại đưa quy định bảo hiểm hội khác Quy định rút bảo hiểm hội lần năm 2016, hẳn nhiều người muốn biết thủ tục, quy định để rút bảo hiểm hội lần năm nay, mà hôm VnDoc.com xin gửi tới bạn số thông tin việc quy định rút bảo hiểm hội lần năm 2016 Hỏi: Cho hỏi, làm việc từ tháng năm 2000 đến Do điều kiện xin nghỉ việc để làm kinh tế gia đinh muốn lãnh trợ cấp BHXH số tiền khoảng bao nhiêu? Mức lương đóng BHXH 4.900.000 đ Xin cảm ơn Trả lời: Theo thông tin bạn cung cấp, bạn 15 năm công tác đóng BHXH Do vậy, muốn lãnh BHXH lần bạn phải chờ đủ năm sau không làm việc nguyện vọng đóng BHXH bạn đưuọc rút BHXH lần Trường hợp bạn Luật bảo hiểm hội 2014 hiệu lực 1/1/2016 quy định Căn cứ: Điều – Nghị 93/2015/QH13 Về việc thực sách hưởng bảo hiểm hội lần người lao động Người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm sống hết tuổi lao động theo quy định Luật bảo hiểm hội năm 2014 Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm hội bắt buộc sau năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm hội tự nguyện sau năm không tiếp tục đóng bảo hiểm hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm hội yêu cầu nhận bảo hiểm hội lần Mức hưởng bảo hiểm hội lần người tham gia bảo hiểm hội bắt buộc tính theo số năm đóng bảo hiểm hội, năm tính sau: a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm hội cho năm đóng trước năm 2014; b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm hội cho năm đóng từ năm 2014 trở Mức hưởng bảo hiểm hội lần người tham gia bảo hiểm hội tự nguyện tính theo số năm đóng bảo hiểm hội, năm tính sau: a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm hội cho năm đóng trước năm 2014; b) 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm hội cho năm đóng từ năm 2014 trở Căn vào quy định trên, bạn liên hệ với đơn vị công tác để xin thang bảng lương để tính mức hưởng theo quy định hành CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM HỘI MỘT LẦN Kính gửi: Bảo hiểm hội thành phố Hồ chí Minh Tên tôi là: . sinh ngày tháng . năm Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: . quan, đơn vị: . Hiện cư trú tại: ………………………………………………………………. Số sổ BHXH: Tổng số thời gian đóng BHXH: . năm tháng Đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH từ: …………………………… Sau thời gian nghỉ việc theo quy định không tiếp tục đóng bảo hiểm hội, tôi làm đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội i+một+lần.htm' target='_blank' alt='đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần' title='đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm h CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM HỘI MỘT LẦN Kính gửi: Bảo hiểm hội tỉnh Tên tôi là: . sinh ngày tháng . năm Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: quan, đơn vị: . Tổng số thời gian đóng BHXH: năm tháng Sau thời gian chấp hành xong hình phạt tù (hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về), tôi làm đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần. Đề nghị Bảo hiểm hội tỉnh xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần theo quy định của Nhà nước. , ngày tháng . năm . Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (Ký, đóng dấu) , ngày . tháng . năm Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Mẫu này áp dụng đối với người đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về. Mẫu số 15-HSB Các trường hợp bảo hiểm hội lần Hỏi: Vợ giáo viên tiểu học, thời gian đóng bảo hiểm hội bắt buộc gần 20 năm Hiện nay, vợ không may bị ung thư phổi Tôi muốn biết, trường hợp vợ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm hội lần hay không? Nếu mức hưởng nào? Trả lời: Theo Điều 60 Luật Bảo hiểm hội năm 2014 hành quy định: Người lao động quy định Khoản Điều Luật mà yêu cầu hưởng bảo hiểm hội lần thuộc trường hợp sau đây: - Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định Khoản 1, Điều 54 Luật mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm hội theo quy định Khoản Điều 54 Luật mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm hội không tiếp tục tham gia bảo hiểm hội tự nguyện; - Ra nước để định cư; - Người bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS bệnh khác theo quy định Bộ Y tế; - Trường hợp người lao động quy định điểm đ điểm e khoản Điều Luật phục viên, xuất ngũ, việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu Căn vào quy định nêu theo thư bạn viết, trường hợp bạn hưởng bảo hiểm hội lần yêu cầu Mức hưởng áp dụng theo Khoản Điều 60 Luật Cụ thể: Mức hưởng bảo hiểm hội lần tính theo số năm đóng bảo hiểm hội, năm tính sau: - 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm hội cho năm đóng trước năm 2014; - tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm hội cho năm đóng từ năm 2014 trở đi; - Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm hội chưa đủ năm mức hưởng bảo hiểm hội số tiền đóng, mức tối đa tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm hội Mức hưởng bảo hiểm hội lần thực theo quy định khoản Điều không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định điểm c khoản Điều Thời điểm tính hưởng bảo hiểm hội lần thời điểm ghi định quan bảo hiểm hội CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM HỘI MỘT LẦN Kính gửi: Bảo hiểm hội thành phố Hồ chí Minh Tên tôi là: . sinh ngày tháng . năm Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: . quan, đơn vị: . Hiện cư trú tại: ………………………………………………………………. Số sổ BHXH: Tổng số thời gian đóng BHXH: . năm tháng Đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH từ: …………………………… Sau thời gian nghỉ việc theo quy định không tiếp tục đóng bảo hiểm hội, tôi làm đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội i+một+lần.htm' target='_blank' alt='đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần' title='đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần'>đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần. Đề nghị Bảo hiểm hội Tp. Hồ Chớ Minh xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng trợ cấp bảo hiểm hội một lần theo quy định của Nhà nước. , ngày ... khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có phạm vi chuyên môn hoạt động phù hợp với nội dung xác định bệnh hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lần ... thẩm quyền xác định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lần: ” Việc xác định bệnh hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lần quy định Khoản Điều Thông tư phải thực sở khám bệnh, chữa bệnh quy định Khoản 1, 2, 4,... người bị bệnh hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lần Tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định pháp luật khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh quy định Khoản Điều Thông tư cấp trường hợp người mắc bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Có được rút bảo hiểm xã hội một lần khi bị bệnh hiểm nghèo, Có được rút bảo hiểm xã hội một lần khi bị bệnh hiểm nghèo, Có được rút bảo hiểm xã hội một lần khi bị bệnh hiểm nghèo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay