chuong 5 7 lập và phân tích dự án đầu tư

10 44 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:21

Chương 5: Phân tích kĩ thuật dự án đầu 5.1 Vị trí phân tích kĩ thuật Phân tích kĩ thuật tiền đề cho việc phân tích tài dự án, số liệu kĩ thuật phân tích mặt tài chính, kinh tế Các dự án không khả thi mặt kĩ thuật phải bác bỏ, để tránh tổn thất trinhg thực đầu vận hành kết đầu sau Ví dụ: địa điểm thực dự án có địa chất không tốt gây ô nhiễm nặng nề cho khu dân cư đòi hỏi chi phí sử lí tốn sau này… 5.2 Nội dung phân tích kĩ thuật: 5.2.1 Mô tả sản phẩm dự án - Dự án sản xuất sản phẩm gì? Mẫu mã, số lượng, chất lượng - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng nào? Việc xác định tiêu chuẩn chất lượng để làm sở xây dựng chiến lược kinh doanh dự án 5.2.2 Xác định công suất máy móc thiết bị dự án Thứ nhất: Công suất máy móc thiết bị - Công suất lí thuyết công suất tối đa mà máy đạt điều kiện lí thuyết Trong thực tế đạt công suất - Công suất thiết kế công suất máy đạt điều kiện bình thường, công suất máy hoạt động theo thiết kế 5.2.2 Xác định công suất máy móc thiết bị dự án Công suất thiết kế sở để tính toán quy mô đầu nhu cầu đầu Công suất thiết kế xác định sau: CSTK = CSCB x H x S x D CSCB công suất máy móc H: số ca S: số ca làm việc ngày D: số ngày làm việc năm - Công suất hòa vốn: công suất hoạt động máy móc thiết bị đủ để dự án có thu nhập với chi phí bỏ - Công suất thực tế công suất đạt điều kiện làm việc thực tế Đây để tính chi phí, lợi ích hiệu đầu suốt trình thực dự án Thứ hai: Công suất dự án - Công suất bình thường số sản phẩm cần sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường mà dự án dự kiến chiếm lĩnh - Công suất tối đa danh nghĩa số sản phẩm dự án cần sản xuất vừa đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường mà dự án dự kiến chiếm lĩnh mà có tính đến hao hụt trình vận chuyển, sản xuất, lưu thông, bốc dỡ… Công suất sản xuất dự án số sản phẩm dự án cần sản xuất đơn vị thời gian nhỏ (giờ, ca) để đáp ứng nhu cầu thị trường mà dự án dự kiến chiếm lĩnh có tính đến thời gian chế độ làm việc người lao động máy móc thiết bị Thứ Công suất khả thi dự án mức sản xuất dự kiến Việc xác định công suất khả thi dự án không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan chủ đầu mà phải vào yếu tố sau: - Nhu cầu thị trường tiềm tương lai khả xâm nhập thành công vào thị trường sản phẩm dự án - Khả năng, trình độ kĩ thuật công nghệ dự án khả điều hành quản lí dự án - Khả cung ứng yếu tố đầu vào vốn, vật tư, lao động… 5.2.3 Nghiên cứu công nghệ phương pháp sản xuất: Để tạo sản phẩm thường có nhiều công nghệ phương pháp sản xuất khác Mỗi loại công nghệ phương pháp sản xuất cho loại sản phẩm khác có đặc tính chất lượng giá thành khác Do cần phải lựa chọn công nghệ phương pháp sản xuất phù hợp với sản phẩm mà dự án cần sản xuất Khi nghiên cứu công nghệ phương pháp sản xuất cần ý vấn đề sau: - Bản chất kĩ thuật công nghệ sản xuất - Yêu cầu tay nghề người sử dụng, khả tiếp thu công nghệ - Yêu cầu nguyên vật liệu lượng sử dụng - Yêu cầu vốn đầu - Nhà cung cấp, cách thức công cấp - Yêu cầu quyền sở hữu công nghiệp sở hữu trí tuệ Tuy nhiên cần ý sản phẩm tiêu thụ tương đối đơn giản có nhiều công nghệ khác sản phẩm cao cấp phức tạp có công nghệ sản xuất khác để lựa chọn Về nguồn cung cấp công nghệ sản xuất vào chuyên gia kĩ thuật sở sản xuất kinh doanh nước quan hệ với việc sản xuất sản phẩm mà dự án dự kiến sản xuất hay tổ chức vấn kĩ thuật thường nguồn cung cấp thông tin có giá trị Việc tiếp nhận công nghệ sản xuất phương thức sau: thuê, mua, liên doanh, liên kết với nhà cung cấp Sau nghiên cứu phương pháp công nghệ sản xuất khác cần lựa chọn phương pháp sản xuất quy trình công nghệ thích hợp điều kiện có dự án phải đảm bảo chất lượng giá Như việc lựa chọn công nghệ phải có am hiểu sản phẩm mà dự án định sản xuất đặc tính kĩ thuật,chất lượng, số lượng sản phẩm, thời gian cần thiết để sản xuất sản phẩm… Để lựa chọn công nghệ phương pháp sản xuất thích hợp cần xem xét vấn đề sau: - Kĩ thuật, công nghệ phương pháp sản xuất áp dụng giới: công nghệ chế biến hay chế tạo có cấp sáng chế hay không - Phải ý đến phần mềm công nghệ bí quyết, kinh nghiệm, kiến thức vận hành… - Yêu cầu trình độ tay nghề người lao động - Khả vốn lao động dự án Nếu dự án có khả thiếu vốn thừa lao động nên chọn kĩ thuật công nghệ đại, rẻ tiền, sử dụng nhiều lao động Ngược lại dự án có vốn thiếu lao động chọn công nghệ đại, đắt tiền, sử dụng lao động công nghệ tự động hóa, robot… - Xu hướng lâu dài công nghệ để đảm bảo tránh lạc hậu hao mòn vô hình công nghệ chưa thu hồi đủ vốn - Khả vận hành quản lí công nghệ hiệu Nhiều áp dụng công nghệ đại giai đoạn thử nghiệm mạo hiểm kiến thức hiểu biết công nghệ hạn chế gây khó khăn việc vận hành quản lí Nếu chi phí mua công nghệ lớn, công suất sản xuất lớn, chất lượng sản phẩm cao, giá thành sản phẩm cao nhiều không thích hợp với thị trường nước có thu nhập thấp Tuy nhiên dự án sử dụng công nghệ lạc hậu dẫn đến sản phẩm sản xuất có chất lượng kém, khó tiêu thị thị trường nước có thu nhập bình quân đầu người thấp - Điều kiện sở hạ tầng có bổ sung tương lai có phù hợp với công nghệ, kĩ thuật lựa chọn hay không Căn công nghệ phương pháp sản xuất xác định để lựa chọn máy móc thiết bị thích hợp Đồng thời phải vào trình độ tiến kĩ thuật, chất lượng giá máy móc thiết bị, điều kiện bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, lượng sử dụng đặc biệt nguồn vốn đầu dự án Sau lựa chọn máy móc thiết bị cho dự án cần phải lập bảng liệt kê mô tả đầy đủ để lựa chọn 5.2.5 Nghiên cứu nguyên liệu đầu vào: Nghiên cứu nguyên liệu đầu vào khía cạnh quan trọng phân tích kĩ thuật xem xét phải xem nguyên liệu dự án thuộc loại - Nếu nguyên liệu nông sản loại nguyên liệu cung cấp có tính thời vụ cao, hao hụt thu hoạch vận chuyển lớn hạn chế điều kiện tự nhiên địa lí - Nếu nguyên liệu sản phẩm lâm nghiệp gia súc, gia cầm khả cung cấp phụ thuộc vào khả sinh trưởng, khai thác, thu gom nguyên liệu từ nơi sản xuất nhà máy - Nếu nguyên liệu khoảng sản loại cần phải biết thông tin trữ lượng khai thác, điều kiện khai thác… - Nguyên liệu hóa chất, chất phụ gia sơn, dầu, bao bì,vật liệu bảo dưỡng Nguồn cung cấp nguyên liệu phải đảm bảo đủ cho dự án hoạt động không đủ phải chọn địa điểm khác hay giảm công suất 5.2.6 Nghiên cứu địa điểm thực dự án: Thực chất nghiên cứu địa điểm thực dự án xem xét khía cạnh địa lí, tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan đến hoạt động hiệu dự án sau cần ý tới vấn đề sau: - Các sách kinh tế xã hội khu vực hoạt động dự án đặc biệt sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, sách tài có liên quan - Trình độ phát triển kinh tế xã hội địa phương, luật lệ, phong tục tập quán vấn đề an ninh ý đến máy quản lí hành địa phương nơi triển khai dự án - Những thuận lợi khó khăn chi phí vận chuyển tiêu thụ sản phẩm dự án - Cơ sở hạ tầng thích hợp đến mức độ nào? Cần bổ sung thêm không ? Mức đầu thêm có chấp nhận hay không? Thị trường tiêu thụ dự án có thuận lợi hay không? Nguồn nhân lực cung cấp cho dự án có tốt hay không? Các điều kiện khí hậu, địa hình, thời tiết ảnh hưởng đến tuổi thọ hoạt động dự án Các vấn đề đất đai, mặt có đủ rộng để dự án hoạt động Thời hạn sử dụng đất đai, mặt bằng, điều kiện quy định ràng buộc 5.2.7 Nghiên cứu kĩ thuật xây dựng công trình dự án: Công trình xây dựng dự án bao gồm hạng mục xây dựng, nhằm tạo điều kiện đảm bảo cho dây chuyền thiết bị sản xuất, công nhân hoạt động thuận lợi an toàn Để tính toán hạng mục công trình xây dựng, cần phải vào yêu cầu đặc tính kĩ thuật máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, sở hạ tầng, cách thức tổ chức điều hành, nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm số lượng lao động dự kiến sử dụng Hạng mục công trình bao gồm: - Các nhà máy, phân xưởng sản xuất phụ - Hệ thống điện nước, thắp sáng điều hòa không khí - Hệ thống thang máy, băng chuyền - Hệ thống giao thông, bến đỗ bốc dỡ hàng - Văn phòng, phòng họp - Nhà ở, khu ăn uống, giải trí, vệ sinh - Hệ thống xử lí chất thải bảo vệ môi trường - Hệ thống tường rào… 5.3 Phương pháp tính khối lượng vốn đầu dự án: 5.3.1 Khối lượng vốn đầu thực dự án Khối lượng vốn đầu thực dự án số tiền chi để tiến hành hoạt động công đầu bao gồm: Chi phí cho công tác xây lắp, chi phí mua sắm thiết bị chi phí khác theo quy định thiết kế dự toán ghi dự án đầu duyệt 5.3.1.1 Chi phí xây lắp bao gồm: - Chi phí phá tháo dỡ vật kiến trúc khác - Chi phí san lấp mặt xây dựng - Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ, phục vụ thi công… - Chi phí xây dựng hạng mục công trình - Chi phí di chuyển lớn thiết bị thi công lực lượng xây dựng ( Trong trường hợp định thầu) - Chi phí lắp đặt thiết bị… 5.3.1.2 Chi phí thiết bị bao gồm: - Chi phí mua thiết bị công nghệ, trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt công trình phục vụ dự án - Chi phí vận chuyển, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container, chi phí bảo quản, bảo dưỡng kho bãi trường - Thuế chi phí bảo hiểm thiết bị công trình… Thứ nhất: Ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bao gồm chi phí sau: - Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chi phí báo cáo nghiên cứu khả thi - Chi phí tuyên truyền, quảng cáo (nếu có) - Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án (Đối với dự án phức tạp, dự án có yêu cầu đặc biệt phủ) - Chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu Thứ hai: Ở giai đoạn thực đầu bao gồm - Chi phí khởi công công trình ( có) - Chi phí đền bù tổ chức thực trình đền bù đất đai, hoa màu, di chuyển dân cư công trình mặt xây dựng, chi phí cho công tác tái định cư… - Tiền thuê đất hay tiền chuyển quyền sử dụng đất - Chi phí khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí nghiệm (nếu có), chi phí mời thầu, đánh giá kết thầu, chi phí giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị chi phí vấn khác… - Chi phí ban quản lí dự án - Chi phí bảo hiểm công trình - Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trình thi công… 5.3.1.3 Chi phí khác bao gồm: Thứ nhất: Thứ hai: Thứ ba: Ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào hoạt động - Chi phí thực việc thẩm tra phê duyệt toán vốn đầu công trình - Chi phí tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ… - Chi phí thu dọn sinh công trình, tổ chức nghiệm thu, khánh thành bàn giao công trình - Chi phí đào tạo công nhân kĩ thuật cán quản lí sản xuất (nếu có) - Chi phí thuê chuyên gia vận hành sản xuất thời gian chạy thử ( Nếu có) - Chi phí nguyên, nhiên vật liệu nhân lực cho trình vận hành - Chi phí dự phòng cho khoản phát sinh không dự kiến 5.3.2 Phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư: 5.3.2.1 Đối với công tác xây lắp: - Dựa vào khối lượng công tác xây dựng lắp đặt máy móc thiết bị - Dựa vào chi phí chung tính theo tỉ lệ phần trăm so với chi phí nhân công dự toán xây lắp Khoản chí phí nhà nước quy định theo loại công trình - Tổng thuế VAT 5.3.2 Phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư: 5.3.2.2 Đối với công tác mua sắm thiết bị: - Dựa vào số lượng thiết bị - Dựa vào giá thiết bị Ví dụ : Công tác xây dựng lắp ráp nhà máy chế biến thức ăn sau: Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.1 Tiền tệ có giá trị theo thời gian: Lãi đơn lãi kép Lãi đơn: Là lãi suất tính theo giá vốn gốc mà không tính đến lãi suất tích lũy phát sinh từ tiền lãi giai đoạn trước Lđ = Ivo.s.n Trong đó: Lđ : Lãi đơn Ivo : Vốn gốc bỏ ban đầu s : Số thời đoạn tính lãi n: Lãi suất đơn Lãi kép: Khi lãi suất giai đoạn tích lũy theo số vốn gốc thời gian tổng số tiền lãi tích lũy giai đoạn trước lãi suất tính toán gọi lãi suất kép Lg = Ivo (1+r)n - Ivo Trong đó: n : số thời gian tính lãi r : lãi suất kép Ivo: vốn đầu bỏ ban đầu Giá trị tiền tương lai Do tiền có giá trị mặt thời gian so sánh, tổng hợp tính tiêu bình quân khoản tiền phát sinh khoảng thời gian khác cần phải tính chuyển chúng mặt thời gian Mặt đầu thời kỳ phân tích, cuối thời kỳ phân tích năm thời kỳ phân tích Trong trường hợp tính chuyển khoản tiền phát sinh thời kỳ phân tích mặt thời gian tương lai FV = PV (1 + r)n PV = FV/ (1 +r)n Trong trường hợp dòng tiền phân bổ (các khoản tiền phát sinh đặn) thời đoạn thời kỳ phân tích (1+r) - PV = A -r (1+r) (1+r) - FV = A -r Xác định tỷ suất tính toán chọn thời điểm tính toán Xác định tỷ suất Để xác định tỷ suất phải xuất phát từ điều kiện cụ thể dự án Tỷ suất xác định dựa vào chi phí sử dụng vốn Mỗi nguồn vốn có giá trị sử dụng riêng, suất thu lợi tối thiểu người cấp vốn yêu cầu Chi phí sử dụng vốn phụ thuộc vào cấu nguồn vốn huy động, cụ thể: - Nếu vay vốn để đầu r lãi suất vay R = Rvay (1 -T) Trong đó: R: Lãi suất vốn vay sau thuế T: thuế suất thu nhập - Nếu vay từ nhiều nguồn với lãi suất khác r lãi suất vay bình quân từ nguồn - Nếu vay theo kỳ hạn khác phải chuyển lãi suất vay kỳ hạn (thông thường lấy kỳ hạn năm) r = (1 + r ) - Trong đó: r Lãi suất theo kỳ hạn năm r : Lãi suất theo kỳ hạn t (6 tháng, quý, tháng) m: Số kỳ hạn t năm Nếu sử dụng vốn tự có để đầu r bao hàm tỷ lệ lạm phát mức chi phí hội Mức chi phí hội xác định dựa vào tỷ suất lợi nhuận bình quân kinh tế chủ đầu kinh doanh trước đầu tư: r(%) = (1 + f) (1+ r )-1 Trong đó: f: tỷ lệ lạm phát r : Mức chi phí hội 6.2 Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: 6.2.1 Nguồn vốn dự án đầu Để dự án vào hoạt động phải xác định nhu cầu vốn nguồn tài trợ theo giai đoạn dự án Đây sở để dự trù kế hoạch trả lãi vay , kế hoạch trả nợ, Các nguồn tài trợ cho dự án ngân sách nhà nước cấp phát, ngân hàng cho vay, vốn góp cổ phần, vốn liên doanh bên liên doanh góp, vốn tự có, huy động từ nguồn khác Đặc biệt, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thường đầu cho công trình sản xuất then chốt kinh tế, công trình kết cấu hạ tằng quan trọng, số công trình nghiệp văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật quan trọng, công trình an ninh quốc phòng phục vụ quản lý nhà nước Sau xác định nguồn tài trợ cho dự án cần xác định cấu nguồn vốn dự án Có nghĩa tính toán tỷ trọng vốn nguồn huy động chiếm tổng mức đầu Trên sở nhu cầu vốn, tiến độ thực công việc đầu cấu nhuồn vốn, lập tiến độ huy động vốn hàng năm nguồn cụ thể 6.2.3 Các tiêu phản ánh hiệu dự án - Chỉ tiêu lợi nhuận Wi=Oi - Ci Trong Oi: Doanh thu năm i Ci: Các chi phí năm i bao gồm: chi phí sản xuất chi phí tiêu thụ sản phẩm, chi phí quản lý hành chính, chi phí khấu hao, chi phí trả lãi vốn vay, thuế thu nhập doanh nghiệp chi phí khác 6.2.3 Các tiêu phản ánh hiệu dự án - Chỉ tiêu thu nhập (NPV) Là chênh lệch giá trị dòng tiền thu năm thực dự án với vốn đầu bỏ Chỉ tiêu để phản ánh tổng thu nhâp tuyệt đối dự án Thu nhập dự án thời điểm (đầu thời kỳ phân tích, cuối thời kỳ phân tích) chênh lệch khoản thu chi đời dự án đưa thời điểm Do không bao gồm tổng lợi nhuận năm đời dự án mà bao gồm khoản thu khác không trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại 6.2.3 Các tiêu phản ánh hiệu dự án - Thời gian hoàn vốn ( T) - Tỷ lệ hoàn vốn nội dự án ( IRR) - Công suất hòa vốn ( Q hv) Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.1 Khái niệm cần thiết phải xem xét khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu 7.1.1 Khái niệm: Lợi ích kinh tế xã hội dự án đầu chênh lệch lợi ích kinh tế xã hội thu so với đóng góp mà kinh tế xã hội phải bỏ thực dự án 7.1.2 Sự cần thiết phải xem xét khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu Dưới góc độ doanh nghiệp nhà đầu có nhiều mục đích thực dự án yếu tố lợi nhuận Khả sinh lời nhà đầu hấp dẫn nhà đầu chủ yếu tập trung đánh giá góc độ hiệu tài dự án Tuy nhiên dự án hiệu mặt tài lại không tác động tích cực đến kinh tế xã hội góc độ vĩ mô phải xem xét hiệu dự án góc độ kinh tế xã hội để từ cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu Lợi ích mà xã hội thu đóng góp dự án đầu với mục tiêu chung xã hội kinh tế đo lường thông qua tiêu đóng góp vào ngân sách nhà nước, số việc làm gia tăng, tăng thu nhập cho người lao động, thay đổi cấu ngành nghề, đáp ứng mục tiêu kinh tế xã hội, phục vụ chương trình sách nhà nước, góp phần chống ô nhiễm môi trường, cải thiện môi sinh Sự đóng góp mà xã hội phải bỏ thực dự án bao gồm toàn tài nguyên thiên nhiên sử dụng, cải vật chất, sức lao động mà xã hội dành cho đầu thay sử dụng công việc khác 7.2 Mục tiêu tiêu chuẩn đánh giá khía cạnh lợi ích kinh tế xã hội dự án đầu 7.2.1 Mục tiêu: - Đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nói chung - Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia, địa phương, ngành… - Sự đóng góp mặt kinh tế xã hội phải xác định thông qua tiêu 7.2.2 Các tiêu chuẩn đánh giá: - Thứ nhất: Nâng cao mức sống dân cư thông qua tiêu thu nhập quốc dân hay GDP/ đầu người, tốc độ tăng trưởng hay phát triển kinh tế - Thứ hai: Phân phối thu nhập công xã hội thông qua đóng góp dự án vào vùng phát triển, vùng sâu vùng xa đồng thời phải lưu ý tới công xã hội Thứ ba: Tạo việc làm cho người lao động - Thứ tư: Tăng thu tiết kiệm ngoại tệ - Thứ năm: Bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao suất lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển ngành công nghiệp chủ lực có tác dụng làm đòn bảy ngành kinh tế khác phát triển hay phát triển vùng kinh tế trọng điểm làm đầu tầu kéo theo vùng kinh tế khác phát triển 7.3 Phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế xã hội dự án đầu tư: 7.3.1 Xuất phát từ góc độ nhà đầu tư: Dựa vào báo cáo tài dự án đầu để tính tiêu định lượng định tính để từ thấy mức độ đóng góp dự án kinh tế xã hội nói chung Mức độ đóng góp cho ngân sách Nhà nước: Thuế VAT, Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, phí khác - Số việc làm tăng thêm trình vận hành dự án đầu tư: xác định cách lấy số lao động dự án trừ số lao động việc - Số ngoại tệ thu từ dự án: xác định cách lấy tổng thu ngoại tệ - tổng chi ngoại tệ - Tạo thị trường mức độ chiếm lĩnh thị trường dự án Mức tăng suất lao động sau có dự án trước có dự án - Mức nâng cao trình độ kĩ thuật quản lí sau có dự án - Mức độ tác động đến môi trường sinh thái - Nâng cao mức sống người dân - Tác động dây chuyền ngành liên quan - Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội địa phương sở hạ tầng, mặt kinh tế xã hội, thu nhập người lao động địa phương - Đáp ứng thực mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung địa phương nước 7.3.2 Xuất phát từ góc độ quản lí vĩ mô: Khi xem xét lợi ích kinh tế xã hội dự án phải tính đến chi phí trực tiếp gián tiếp có liên quan đến dự án lợi ích trực tiếp hay gián tiếp thu dự án mang lại - Chi phí bao gồm: Chi phí nhà đầu tư, chi phí địa phương, chi phí ngành, chi phí kinh tế - Lợi ích bao gồm: Lợi ích nhà đầu tư, người lao động, địa phương, ngành kinh tế - Dưới góc độ vĩ mô người ta thường dùng tiêu B/C để đánh giá hiệu dự án đầu 7.4 Các tiêu phản ánh hiệu kinh tế xã hội dự án đầu xem xét tầm vĩ mô 7.4.1 Giá trị gia tăng (NVA) 7.4.2 Giá trị hiên ròng kinh tế (NPVE) 7.4.3 Tỷ suất lợi ích – chi phí kinh tế (B/CE) 7.4.4 Tiết kiệm tăng thu ngoại tệ (NPFE) 7.4.5 Tác động đến khả cạnh tranh quốc tế (IC) 7.4.6 Số lao động mà dự án thu hút 7.4.7 Thu nhập trung bình lao động ... Hệ thống tư ng rào… 5. 3 Phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư dự án: 5. 3.1 Khối lượng vốn đầu tư thực dự án Khối lượng vốn đầu tư thực dự án số tiền chi để tiến hành hoạt động công đầu tư bao... điểm làm đầu tầu kéo theo vùng kinh tế khác phát triển 7. 3 Phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế xã hội dự án đầu tư: 7. 3.1 Xuất phát từ góc độ nhà đầu tư: Dựa vào báo cáo tài dự án đầu tư để tính... hội dự án đầu tư Dưới góc độ doanh nghiệp nhà đầu tư có nhiều mục đích thực dự án yếu tố lợi nhuận Khả sinh lời nhà đầu tư hấp dẫn nhà đầu tư chủ yếu tập trung đánh giá góc độ hiệu tài dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 5 7 lập và phân tích dự án đầu tư , chuong 5 7 lập và phân tích dự án đầu tư , chuong 5 7 lập và phân tích dự án đầu tư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay