rủi ro trong đầu tư dự án

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:21

 Khái niệm rủi ro: Trong sống, tất phải đương đầu với rủi ro, điều tránh khỏi Rủi ro bất trắc xảy mong muốn đối tượng sử dụng gây thiệt hại thời gian, vật chất, tiền của, sức khỏe, tính mạng người Có nhiều loại rủi ro khác nhiều nguyên nhân khác gây Có rủi ro môi trường tự nhiên rủi ro lũ lụt, động đât, khô hạn, gây thiệt hại lớn cải, vật chất tính mạng người; có rủi ro môi trường kinh tế – xã hội, trị gây lạm phát, thất nghiệp, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động người; có rủi ro thân hoạt động người gây rủi ro tai nạn rủi ro thua lỗ trình độ quản lý, trình độ kinh doanh yếu kém; có kỹ thuật lạc hậu dẫn đến hậu suất lao động thấp, giá thành sản phẩm cao có rủi ro tiến khoa học kỹ thuật gây rủi ro hao mòn vô hình lớn, không kịp thu hồi vốn đầu (VĐT) trang thiết bị máy móc thiết bị tài sản cố định (TSCĐ), rủi ro thường xuất lĩnh vực sản xuất đặc biệt lĩnh vực sản xuất xây dựng (XD) Hầu hết rủi ro xảy nằm ý muốn chủ quan người Nói đến rủi rủi ro, bất định không nhắc tới Frank Knight (1895-1973) – nhà khoa học, nhà kinh tế học người Mỹ Ông có đóng góp quan trọng vào phương pháp luận kinh tế học việc định nghĩa giải thích chi phí xã hội Đóng góp lớn ông kinh tế tác phẩm rủi ro, không chắn lợi nhuận (1921) Có thể coi ông nhà khoa học đại nghiên cứu sâu rủi ro bất định Mục tiêu ông giải thích điều tiết lợi nhuận kinh doanh dạng hàm số rủi ro bất định Vào thời kỳ ông, vấn đề mà ngược lại nhà khoa học trước nói tới nghiên cứu mối quan hệ sở hữu đất đai Tuy nhiên bối cảnh kinh tế đại phát triển, nghiên cứu Frank Knight có tác dụng gắn kết vấn đề mặt lý thuyết kinh tế vĩ mô kinh tế vĩ mô Ban đầu, đưa khái niệm phân biệt rủi ro bất định, F.Knight nhận phản đối gay gắt nhà khoa học thời (do bối cảnh kinh tế lúc đó) nghiên cứu ông có sức thuyết phục lớn thừa nhận giải thích mối liên hệ mặt lý thuyết giữ thị trường xí nghiệp kinh doanh Có nhiều khái niệm khác nhà khoa rủi ro chủ yếu phân thành hai nhóm Theo số nhà khoa học, rủi ro tình trạng xảy số biến cố bất lợi đo lường xác suất Cụ thể: Theo Frank Knight, rủi ro bất trắc đo lường Theo Irving Pfeffer, rủi ro ngẫu nhiên đo lường xác suất Theo Marilu Hurt McCarty, rủi ro tình trạng biến cố xảy tương lai xác định Phần mềm Primavera Risk Analysis cua Oracle phần mềm quản lý hiệu rủi ro trình thi hành dự án Oracle | Primavera Risk Analysis giải pháp phân tích rủi ro toàn diện, tích hợp với giải pháp quản lý rủi ro tiến độ chi phí Phần mềm cung cấp cho doanh nghiệp phương tiện toàn diện để xác định mức độ thành công dự án với ứng dụng nhanh gọn để định đoạt kế hoạch dự phòng cần thiết Nhờ nhà quản lý có tầm nhìn mang tính khách quan với thay đổi bất ngờ ngân sách, chi phí, tiến độ phân tích hiệu chi phí cho kế hoạch dự phòng Tất thay đổi kết hợp dựa tảng “điều chỉnh rủi ro tiến độ” mà ngày trở thành tiêu chuẩn trình lập kế hoạch thực dự án http://kpms.com.vn/website/vi/oracle-primavera Phân tích độ nhạy Phân tích hòa vốn Những phương pháp phân tích rủi ro dựa xác suất Mô Cây định Phân tích ưu nhược điểm phương pháp Phân tích rủi ro dự án đầu tư? Phân tích rủi ro Dự án đầu thường có bước sau: - Tổng hợp thông tin thị trường (liên quan mục đích đầu tư) - Lập ma trận (swotd), so sánh lợi yếu điểm - Đánh giá tình hình đối thủ tại, đối thủ tiềm - Dự báo tình diễn biến thị trường tương lai - Các tác động ảnh hưởng ngành, tác động tình hình tài chính, trị v.v - Sự tương thích nhu cầu thị trường sản phẩm Dự án, chiến lược Dự án - Các yếu tố rủi ro khác (môi trường, thời tiết, địa lý v.v.) Riêng phần mềm bạn hỏi Theo biết có lẽ bạn phải đặt mua DN chuyên viết phần mềm không gặp thị trường Bạn vào Google tìm kiếm qua mạng thử xem PHÂN TÍCH RỦI RO Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis) Định nghĩa: Phân tích độ nhạy phân tích ảnh hưởng yếu tố có tính bất định (VD: MARR, chi phí, thu nhập, tuổi thọ dự án,…) đến: · Độ đo hiệu kinh tế phương án so sánh, · Khả đảo lộn kết luận phương án so sánh, nghĩa từ đáng giá trở thành không đáng giá ngược lại Nói cách khác, phân tích độ nhạy xem xét mức độ “nhạy cảm” kết có thay đổi giá trị hay số tham số đầu vào Nếu biến thay đổi mà không ảnh hưởng đến kết biến không dùng phân tích rủi ro è Phân tích độ nhạy giúp người định trả lời câu hỏi “What …If” (Cái xảy như) Ví Dụ: Aûnh hưởng suất chiết khấu MARR đến NPV Mô hình phân tích độ nhạy thuộc loại mô hình mô tả, kết mô hình cung cấp thêm thông tin có liên quan cho người định để lựa chọn phương án yêu cầu phải tổ chức thêm số tham số kinh tế Trong phân tích độ nhạy cần đánh giá biến số quan trọng, biến số có ảnh hưởng nhiều đến kết thay đổi biến số có nhiều tác động đến kết Nhược điểm phân tích độ nhạy: · Chỉ xem xét tham số kết lại chịu tac động nhiều tham số lúc · Không trình bày xác suất xuất tham số xác suất xảy kết Ghi chú: Có thể thực phân tích độ nhạy theo tham số EXCEL cách sử dụng bảng phân tích chiều với lệnh DATA TABLE Phân tích độ nhạy theo nhiều tham số (Scenario Analysis) - Còn gọi phân tích tình (Scenario Analysis).- Để xem xét khả có thay đổi tương tác thay đổi tham số kinh tế, cần phải phân tích độ nhạy nhiều tham số Phương pháp tổng quát trường hợp tạo thành vùng chấp nhận vùng bác bỏ Trong VD bán hàng - trường hợp tốt : + giá bán cao + giá mua thấp - trường hợp xấu là: + giá bán thấp + giá mua cao Nếu trường hợp xấu mà TIỀN LỜI > nên thực PA Ghi chú: Có thể thực phân tích độ nhạy theo hai tham số EXCEL cách sử dụng bảng phân tích hai chiều với lệnh DATA TABLE Phân tích rủi ro (Risk Analysis) a Phân tích rủi ro theo phương pháp giải tích Phân tích rủi ro phân tích mô tả ảnh hưởng độ đo hiệu kinh tế phương án đầu điều kiện rủi ro Mô hình tổng quát toán phân tích rủi ro Giả sử ta có m phương án Ai (i = 1,m) mang tính loại trừ lẫn có n trạng thái Sj (j = 1,n) Nếu ta chọn phương án Ai trạng thái xảy Sj ta có kết Rij Trong phân tích rủi ro, biết xác suất trạng thái Sj xảy Pj ; điều kiện bất định không xác định Pj Mô hình tổng quát toán phân tích rủi ro Trạng thái Sj Phương án Ai S1 S2 … Sj … Sn A1 R11 R12 … R1j … R1n A2 R21 … … … … … ………………… Ai Ri1 … … Rij … Rin ………………… Am Rm1 … … … Rmn Xác suất trạng thái Pj P1 P2 … Pj … Pn b Phân tích rủi ro theo phương pháp mô MONTE - CARLO Mô MONTE – CARLO, gọi phương pháp thử nghiệm thống kê (Method of Statistics) phương pháp phân tích mô tả tượng có chứa yếu tố ngẫu nhiên (như rủi ro dự án) nhằm tìm lời giải gần đúng.Mô sử dụng phân tích rủi ro việc tính toán cách giải tích phức tạp, chí không thực – chẳng hạn: chuỗi CF tổ hợp phức tạp nhiều tham số có tính chất ngẫu nhiên phải ước tính qua dự báo như: số lượng bán, giá bán, tuổi thọ, chi phí vận hành, … Vì việc ước lượng phân phối xác suất chuỗi dòng tiền tệ khó khăn, biến ngẫu nhiên lại tương quan với Trong trường hợp này, sử dụng phương pháp mô đơn giản nhiều.Thực chất mô MONTE CARLO lấy cách ngẫu nhiên giá trị có biến ngẫu nhiên đầu vào tính kết thực nghiệm đại lượng cần phân tích.Quá trình lặp lại nhiều lần để có tập hợp đủ lớn kết thử nghiệm Tính toán thống kê kết để có đặc trưng thống kê cần thiết kết cần phân tích (E, Cv) Quản lý rủi ro phần việc lập kế hoạch dự án nhằm xác định nguy chủ yếu, từ xây dựng kế hoạch phòng chống hay giảm thiểu tác động bất lợi Trên thực tế có hai hình thức quản lý rủi ro: (1) giả định khả xảy cố ảnh hưởng xấu đến kế hoạch hay lịch trình (2) thừa nhận dự báo tất cố bất lợi Có thể không cần lập kế hoạch đối phó với cố bất ngờ, mà biện pháp thiết lập cấu quản lý vững đối phó với cố Chương tập trung vào hình thức quản lý rủi ro đầu tiên, hình thức thứ hai đề cập phần sau Theo nghĩa truyền thống, hình thức quản lý rủi ro theo kiểu giả định khả xảy cố có ba mục tiêu yếu sau đây: Nhận biết xác định mức độ nguy rủi ro Có hành động phòng tránh giảm thiểu rủi ro Triển khai kế hoạch đối phó cố bất ngờ xử lý thất bại xảy Nhận biết xác định mức độ nguy rủi ro Cách ràng để đối phó với rủi ro kiểm định cách có hệ thống tất việc diễn biến sai lệch dự án bạn Việc kiểm định rủi ro gồm ba bước sau: Thu thập ý kiến khách quan Quan điểm người rủi ro thường có khác biệt đáng kể Một số người có khả thấy trước mối nguy hiểm mà người khác hoàn toàn bỏ qua Bằng cách trò chuyện với nhiều người thành viên nhóm dự án, nhân viên thuộc phòng ban công ty, khách hàng, nhà cung ứng… bạn thu thập số thông tin có giá trị Chẳng hạn, nhà cung ứng tiết lộ với nhà quản lý dự án phát triển sản phẩm đối thủ nghiên cứu sản phẩm tương tự, trình hoạt động đối thủ nhiều triển vọng Có khả đối thủ đánh bại để chiếm lĩnh thị trường Nhận diện rủi ro nội Bố trí nhân mỏng nguyên nhân gây rủi ro Ví dụ, định hưu nhân vật then chốt khiến cho dự án quan trọng sụp đổ Nhân viên kiểm tra chất lượng có chuyên môn lại nguồn gốc rủi ro khác Công việc chất lượng họ bỏ sót sản phẩm bị lỗi khiến công ty phải thu hồi sản phẩm, giải kiện tụng, chí thất bại công tác quan hệ công chúng Nhận diện rủi ro bên công ty Rủi ro bên diện hình thức công nghệ trỗi dậy khiến dòng sản phẩm bạn trở nên lỗi thời Sự thay đổi quy chế rủi ro khác Có nhiều rủi ro bên chúng thường rủi ro tiềm ẩn Vì thế, số công ty công nghệ lớn trì phận “tin tức tình báo kinh doanh” để nhận diện sớm mối đe dọa Khi kiểm định rủi ro, bạn đặc biệt ý đến lĩnh vực có nhiều khả gây tổn hại cho dự án Tùy theo dự án mà lĩnh vực bao gồm vấn đề sức khỏe môi trường, bước đột phá kỹ thuật, biến đổi kinh tế thị trường, mối quan hệ với khách hàng nhà cung ứng Hãy tự hỏi liệu dự án dễ bị tác động bất lợi khía cạnh Sau đó, bạn xem xét câu hỏi sau: Những điều tồi tệ phát sinh lĩnh vực gì? Những rủi ro có nhiều khả xảy nhất? Phương pháp định lượng rủi ro Việc kiểm định phát vô số rủi ro cho dự án bạn Tất nhiên, số rủi ro nguy hiểm rủi ro khác – tức khả gây tổn thất chúng cao Bên cạnh lại có số rủi ro nhiều khả xảy nguy khác Do đó, có hai yếu tố liên quan đến rủi ro mà bạn cần phải xem xét (1) khả gây tác động bất lợi (2) khả xảy Bạn sử dụng hai yếu tố để xác định mức độ ưu tiên danh sách kiểm định bạn Sau bốn bước kiểm định rủi ro: Ước tính tác động tiêu cực rủi ro Hãy biểu thị ước tính dạng tiền tệ Ví dụ: “Việc chậm trễ tháng làm tiêu tốn 25.000 đô la” Quy khả xảy rủi ro tỷ lệ phần trăm (từ 0% đến 100%) Ví dụ: “Khả chậm trễ tháng 40%” Nhân lượng tác động biểu thị tiền với số phần trăm khả xảy Ví dụ: 25.000 đô la x 0,4 = 10.000 đô la Trên thực tế, tác động biểu thị tiền tính khả mà tác động xảy Sắp xếp thứ tự danh sách kiểm định theo giá trị ước tính Một danh sách xếp theo thứ tự giúp bạn hiểu rủi ro mà bạn phải đương đầu ... vốn Những phương pháp phân tích rủi ro dựa xác suất Mô Cây định Phân tích ưu nhược điểm phương pháp Phân tích rủi ro dự án đầu tư? Phân tích rủi ro Dự án đầu tư thường có bước sau: - Tổng hợp... tích rủi ro (Risk Analysis) a Phân tích rủi ro theo phương pháp giải tích Phân tích rủi ro phân tích mô tả ảnh hưởng độ đo hiệu kinh tế phương án đầu tư điều kiện rủi ro Mô hình tổng quát toán... số rủi ro cho dự án bạn Tất nhiên, số rủi ro nguy hiểm rủi ro khác – tức khả gây tổn thất chúng cao Bên cạnh lại có số rủi ro nhiều khả xảy nguy khác Do đó, có hai yếu tố liên quan đến rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: rủi ro trong đầu tư dự án , rủi ro trong đầu tư dự án , rủi ro trong đầu tư dự án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay