Bài thảo luận đường lối câu 6 kinh tế tri thức

5 35 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:53

I/ Quá trình phát triển kinh tế tri thức - Từ thập niên 60 kỷ 20, kinh tế tri thức manh nha xuất đời sống kinh tế - xã hội Hoa Kỳ - Năm 1962, lần khái niệm kinh tế kiến thức đời công trình nghiên cứu Fritz Machlup với nhan đề: Sản xuất phân phối kiến thức Hoa Kỳ - Những năm 1970, lên khái niệm kinh tế thông tin công trình Marc Porat nghiên cứu việc phát triển khu vực kinh tế Mỹ từ kỷ 19 đến năm 1970 - Đến năm 1990, xu hướng bắt đầu thống kể từ Tổ chức nghiên cứu Liên Hợp Quốc đưa khái niệm kinh tế tri thức sở xác định tính chất loại hình kinh tế - Sáu năm sau - năm 1996- Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế ( OECD) điều chỉnh lại với tên gọi sát hợp hơn: Kinh tế dựa tri thức II/ Kinh tế tri thức gì? - Đến năm 2000, tổ chức OECD lại có định nghĩa rõ ràng là: Nền kinh tế sản sinh ra, truyền bá sử dụng tri thức động lực chủ yếu tăng trưởng tạo cải, tạo việc làm tất ngành kinh tế Nói cách khác, kinh tế tri thức kinh tế dựa tri thức Các tiêu chí kinh tế tri thức là: - Cơ cấu GDP: 70% từ ngành sản xuất dịch vụ áp dụng công nghệ cao - Cơ cấu V.A: 70% lao động trí tuệ mang lại - Cơ cấu lao động: 70% công nhân tri thức - Cơ cấu tư bản: 70% tư người Nhìn chung lại, khái niệm “kinh tế tri thức” phản ánh đặc điểm tổng hợp, Trong kinh tế này, tỷ trọng ngành sản xuất vật chất suy giảm không ngừng, tỷ trọng ngành sản xuất phi vật chất, dịch vụ tăng nhanh chóng giữ vai trò chủ đạo, lĩnh vực tri thức thông tin phát triển mạnh Sở hữu trí tuệ trở thành thực phổ biến Tương ứng với cấu kinh tế đó, lợi nhuận thu từ lao động đơn giản, đất đai.Các ngành công nghiệp viễn thông, sản xuất công cụ thiết bị xử lý thông tin việc ứng dụng khoa học công nghệ vào khoa học, y tế, giáo dục phát triển với tốc độ cao III/ Những đặc trưng kinh tế tri thức - Thứ chuyển đổi cấu kinh tế Trong 15 năm qua, kinh tế phát triển giới có chuyển đổi to lớn, sâu sắc cấu kinh tế, cách thức hoạt động qui tắc hoạt động; phát triển nhanh ngành kinh tế dựa vào tri thức; ý tưởng đổi công nghệ chìa khoá cho việc tạo việc làm nâng cao chất lượng sống - Thứ hai sản xuất công nghệ trở thành loại hình sản xuất quan trọng nhất, tiên tiến nhất, tiêu biểu sản xuất tương lai Các ngành kinh tế tri thức phải dựa vào công nghệ để đổi phát triển Các doanh nghiệp có sản xuất công nghệ, đồng thời có nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất công nghệ, gọi doanh nghiệp tri thức, khoa học sản xuất thể hoá, không phân biệt phòng thí nghiệm với công xưởng, người làm việc công nhân tri thức, họ vừa nghiên cứu vừa sản xuất - Thứ ba việc ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi lĩnh vực thiết lập mạng thông tin đa phương tiện phủ khắp nước, nối với hầu hết tổ chức, gia đình Thông tin trở thành tài nguyên quan trọng Mọi người có nhu cầu thông tin truy nhập vào kho thông tin cần thiết cho Mọi lĩnh vực hoạt động xã hội có tác động công nghệ thông tin để nâng cao suất, chất lượng, hiệu quả, nhiều người gọi kinh tế tri thức kinh tế số hay kinh tế mạng - Thứ tư doanh nghiệp vừa cạnh tranh vừa hợp tác để phát triển Trong lĩnh vực, công ty thành công hơn, lớn mạnh hơn, công ty khác tìm cách sáp nhập vào chuyển hướng khác ngay, không muốn bị phá sản - Thứ năm xã hội thông tin thúc đẩy dân chủ hoá Mọi người dễ dàng truy cập đến thông tin cần thiết Dân chủ hoá hoạt động tổ chức điều hành xã hội mở rộng Người dân thông tin kịp thời định quan Nhà nước tổ chức có liên quan đến họ họ có ý kiến thấy không phù hợp - Thứ sáu, xã hội thông tin xã hội học tập Giáo dục phát triển Hệ thống giáo dục phải đảm bảo cho người học tập lúc nào, đâu Mạng thông tin có ý nghĩa quan trọng cho việc học tập suốt đời - Thứ bảy, vốn quý kinh tế tri thức tri thức Tri thức nguồn lực hàng đầu tạo tăng trưởng Không phải nguồn lực khác bị sử dụng, tri thức thông tin chia sẻ thực tế lại tăng lên sử dụng Nền kinh tế tri thức kinh tế dư dật khan - Thứ tám, sáng tạo, đổi thường xuyên động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển Công nghệ đổi nhanh, vòng đời công nghệ rút ngắn; trình từ lúc đời, phát triển tiêu vong lĩnh vực sản xuất, hay công nghệ năm, chí tháng Các doanh nghiệp muốn trụ phát triển phải đổi công nghệ sản phẩm Sáng tạo linh hồn đổi - Thứ chín, kinh tế tri thức kinh tế toàn cầu hoá Thị trường sản phẩm mang tính toàn cầu, sản phẩm sản xuất nơi nhanh chóng có mặt khắp nơi giới Quá trình toàn cầu hoá trình chuyển sang kinh tế tri thức, toàn cầu hoá kinh tế tri thức thúc đẩy nhau, gắn quyện với nhau, hai anh em sinh đôi cách mạng khoa học công nghệ đại - Thứ mười thách thức văn hoá Do thông tin, tri thức bùng nổ, trình độ văn hoá nâng cao, nội dung hình thức hoạt động văn hoá phong phú, đa dạng Nhu cầu thưởng thức văn hoá người dân tăng cao Giao lưu văn hoá thuận lợi, tạo điều kiện cho văn hoá tiếp thu tinh hoa nhân loại để phát triển văn hoá Nhưng mặt khác văn hoá đứng trước rủi ro lớn: bị pha tạp, dễ sắc, dễ bị sản phẩm văn hoá độc hại công phá hoại, mà khó ngăn chặn IV/ Việt Nam kinh tế tri thức 1/ Tác động kinh tế tri thức đốI vớI Việt Nam a/ Tác động kinh tế tri thức đốI vớI Khoa học công nghệ: - Trước xu hướng phát triển kinh tế tri thức, khoa học công nghệ bước trở thành lực lượng lao động quan trọng trực tiếp Sự biến đổI vị khoa học công nghệ làm cho nhóm ngành có bước phát triển vượt trộI số lượng chất lượng Đáng ý ngành Công nghệ thông tin Công nghệ sinh học - Hiện nay, không phủ nhận phát triển nhanh, mạnh ngành Công nghệ thông tin, ngành trực tiếp len lõi vào mọI lĩnh vực đờI sống xã hộI đồng thờI đòn bẩy giúp ngành khoa học khác phát triển Cũng nhiều quốc gia giớI, Việt Nam có đầu tư đáng kể cho ngành khoa học mang lạI lợI nhuận khổng lồ - Việc ứng dụng công nghệ thông tin tiến hành mọI lĩnh vực sống, mạng thông tin đa phương tiện phủ khắp đất nước, nối vớI hần hết tổ chức gia đình - Các sản phẩm phần mềm mang thương hiệu Việt xuất hện thị trường sản phẩm hàng hóa bên cạnh sản phẩm vật chất truyền thống [dẫn chứng: máy rút tiền ATM TS Đỗ Đức Cường phát minh, có khoảng 5000 máy ATM khắp nước] - Sự phát triển Công nghệ sinh học tạo tiền đề cho Y học phát triển mạnh Đến nay, Việt Nam hình thành ngành công nghiệp sản xuất vắc xin phục vụ nhu cầu nước hướng tới xuất Gần đây, nhà khoa học thành công việc nghiên cứu, làm chủ công nghệ tạo quy trình sản xuất vaccine viêm gan B hệ dựa công nghệ ADN (vaccine tái tổ hợp) b/ Tác động kinh tế tri thức đốI vớI cấu kinh tế - xã hộI Sự xuất xí nghiệp sản xuất tự động hóa cao độ linh hoạt, tác động đồng tiến khoa học hàng loạt lĩnh vực, mà đặc biệt Công nghệ kỹ thuật tin học truyền thông Bên cạnh ứng dụng thành tựu công nghệ cao công nghiệp, ngành nông nghiệp nước ta dần cảI tiến hoàn thiện, sử dụng nhiều thiết bị đạI trình tạo sản phẩm nông nghiệp Bên cạnh đó, ngày có nhiều nông dân tự tìm tòi chế tạo máy móc phục vụ sản xuất, lai tạo thành công nhiều giống trồng cho suất cao 2/ Thực trạng kinh tế tri thức Việt Nam a)Những việc làm Đánh giá theo đặc trưng kinh tế tri thức , gần 20 năm đổi vừa qua , việt nam đạt kết thể chủ yếu - Thứ , tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế : Liên tục năm qua , Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định, đạt trung bình khoảng 8% hàng năm giai đoạn 1990-2000 8% giai đoạn Tăng trưởng cao ổn định có tác động lan tỏa tích cực đến khía cạnh khác đời sống kinh tế - xã hội Bên cạnh tăng trưởng cao , cấu kinh tế nước ta năm qua có chuyển dịch với tỷ trọng lĩnh vực kinh tế có giá trị tăng cao, có nhiều lĩnh vực dựa nhiều vào tri thức ngày tăng tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp GDP giảm tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp xây dựng dịch vụ tăng lên số lĩnh vực công nghệ thông tin , công nghiệp công nghệ cao , dần hình thành phát triển đáng kể - Thứ hai , xây dựng thể chế kinh tế thị trường tạo điểu kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tự nhận năm gần , cấu lao động thay đổi với bước gia tăng lực lượng lao động xử lý thông tin , làm dịch vụ , làm văn phòng …( gọi lao động tri thức ) Các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào hầu hết ngành , lĩnh vực kinh tế, với tổ chức sản xuất – kinh doanh linh hoạt , nỗ lực cải tiến công nghệ , tăng suất , thâm nhập thị trường - Thứ ba , chủ động hội nhập kinh tế quốc tế , lần nước ta thiết lập mối quan hệ bình thường Với tất nước lớn , trung tâm kinh tế tài lớn giới Điều góp phần cho phát triển kinh tế , tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật làm tăng suất lao động , xóa đói giảm nghèo - Thứ tư bước hình thành kết cấu hạ tầng then chốt cho kinh tế tri thức mạng thông tin đánh giá kết cấu hạ tầng quan trọng kinh tế tri thức Trong năm qua nhờ nỗ lực thực chương trình quốc gia công nghệ thông tin chiến lược đẩy nhanh phát triển lĩnh vực viễn thông , mạng thông tin nước ta hình thành mở rộng nhanh chóng Nhiều công ty áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý , kinh doanh b)Những việc làm chưa làm : - Thứ , chất lượng tăng trưởng kinh tế thấp chưa cải thiện - Thứ hai , kinh tế thị trường thể chế thị trường non yếu , thiếu sót nhiều méo mó , hệ thống thể chế thị trường nước ta nhiều mặt hạn chế chưa theo kịp diễn biến thực tế , cải cách hành diễn chậm chạp - Thứ ba , trình chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế chưa mạnh chưa đồng Quá trình phát triển nhận thức toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế chậm cấp , thiếu tâm Việc đạo phối hợp thực thiếu quán - Thứ tư , lĩnh vực biểu đặc trưng kinh tế tri thức chưa phát triển Các ngành , đại diện cho kinh tế tri thức chưa hình thành trình độ sơ khai Số doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm , đầu tư cho nghiên cứu triển khai nhằm tạo công nghệ không đáng kể Tri thức chưa thực trở thành nguồn vốn quí , ý thức xã hội thể chế pháp lí quyền sở hữu trí tuệ 3/Triển vọng bước phát triển kinh tế tri thức Việt Nam bước phát triển chuyển đổi nên trình công nghiệp hóa , đại hóa Việt Nam trình thực đồng thời nhiệm vụ “ chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức lúc quan hệ thúc đẩy lẫn với việc chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa “ Định hướng quan trọng phải nắm bắt tri thức công nghiệp ngành kinh tế có , đồng thời phát triển ngành dịch vụ dựa vào tri thức 4/ Phương hướngvà đề xuấ giải nhằm phát triển kinh tế tri thức Việt Nam Có nhân tố định hình thành kinh tế tri thức: a/ Nhân lực - Yếu tố định mọI kinh tế nguồn nhân lực, đặc biệt kinh tế tri thức phụ thuộc hoàn toàn vào ngườI có tri thức, có trình độ cao - Nước ta có dân số động, lực lượng lao động dồI dào, nhiên yếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ Do đó, để xây dựng độI ngũ trí thức, đề án “Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ gần vớI độI ngũ trí thức thờI kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hộI nhập quốc tế” HộI nghị trung ương đưa nhóm nhiệm vụ, giảI pháp xây dựng độI ngũ trí thức: + Hoàn thiện môi trường điều kiện thuận lợI cho hoạt động trí thức + Xây dựng, thực hện sách trọng dụng, đãi ngộ tôn vinh trí thức + Tạo chuyển biến đào tạo, bồI dưỡng trí thức + Đề cao trách nhiệm trí thức, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hộI trí thức + Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo Đảng đốI vớI độI ngũ trí thức b/ Phát triển đổI mớI công nghệ kỹ thuật - VớI tình hình nước ta phương pháp hiệu dựa vào nguồn lực nước thông qua nhập công nghệ, hợp tác vớI nước ngoài, thực mở cửa để thu hút vốn đầu tư nước - Các biện pháp lâu dài: + Phát huy sức sáng tạo khoa học: sách đãi ngộ, tạo điều kiện cho cán nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ + Các sách khuyến khích ứng dụng khoa học, đổI công nghệ, chế quản lý kinh tế + Tăng đầu tư cho khoa học công nghệ + Phát triển khu công nghệ cao c/ Tạo lập sở hạ tầng - Xây dựng sở vật chất đầy đủ, bền vững, đặc biệt hạ tầng thông tin - Cần ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật gồm: luật CNTT, quy định chứng thực điện tử, giao dịch điện tử, toán qua mạng Thực thi nghiêm chỉnh luật sở hữu trí tuệ, có sách bảo hộ thương hiệu sản phẩm công nghệ thông tin Việt Nam - Nhà nước cần có cảI cách hành chính, tạo lập hành lang pháp lý thông thoáng, an toàn, thiết lập chế ổn định, minh bạch để tạo sở cho cạnh tranh bình đẳng lành mạnh doanh nghiệp ... chặn IV/ Việt Nam kinh tế tri thức 1/ Tác động kinh tế tri thức đốI vớI Việt Nam a/ Tác động kinh tế tri thức đốI vớI Khoa học công nghệ: - Trước xu hướng phát tri n kinh tế tri thức, khoa học công... từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức lúc quan hệ thúc đẩy lẫn với việc chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế. .. trạng kinh tế tri thức Việt Nam a)Những việc làm Đánh giá theo đặc trưng kinh tế tri thức , gần 20 năm đổi vừa qua , việt nam đạt kết thể chủ yếu - Thứ , tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận đường lối câu 6 kinh tế tri thức , Bài thảo luận đường lối câu 6 kinh tế tri thức , Bài thảo luận đường lối câu 6 kinh tế tri thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay